Muistutus: Plasebo tehoaa paremmin kuin Valkeen korvavalo


Tässä on hyvä Englanninkielinen selvitys siitä, miksi Valkeen korvavalo ei toimi. Poimin siitä yhden kuvan:

Valkeen korvavalo tehoaa huonommin kuin plasebo

Valkeen korvavalo tehoaa huonommin kuin plasebo.

Kuten tästä kuvasta näkyy, plasebo tehoaa paremmin kuin Valkeen korvavalo.

Ei-toivottujen tulosten manipulointia. Plasebo katoaa, kun koe valmistuu. (clinicaltrials.gov)

Ei-toivottujen tulosten manipulointia. Plasebo katoaa, kun koe valmistuu. (clinicaltrials.gov)

Tästä paljastuu, että kun tulokset valmistuivat, plasebo poistettiin.

 

2.9.2013

http://www.skepticsunited.arkku.net/2013/07/27/hyva-ja-paha-valkee-oy/ kirjoittaa samasta aiheesta. Mielenkiintoista on, että Valkeen toimitusjohtaja on vastannut blogikirjoitukseen.

 

Mainokset

Valkee Oy:n korvavalo parantaa nyt jopa syövän!


Aurinko

Auringon rytmi on tärkeä tekijä suojautuessamme syöpiä vastaan


Kautta yhtiön historian Valkee Oy on rikkonut Suomen lakia markkinoimalla korvatuikkuaan muuhun kuin mihin käyttötarkoituukseen laitteelle on myönnetty lupa.

Uudessa Valkee Oy blogissa yhtiön entinen toimitusjohtaja ja nykyinen tieteellinen johtaja Juuso Nissilä väittää, että korvavalolla voisi parantaa syövänkin.

Keinovalaistuissa ympäristöissä pahoinvointi ja väsymys helposti lisääntyvät luonnollisen ja tarkan valosignaalin puuttuessa. Seuraukset voivat olla vakavia. Tiedetään, että vuorotyöntekijöiden häiriintynyt vuorokausirytmi, joka näkyy muun muassa melatoniinierityksen häiriöinä, altistaa lukuisille syöville. Vuorokausi- ja unirytmihäiriöiden tiedetään haastavan laaja-alaisesti koko aineenvaihdunnan säätelyn: verensokerin säätely häiriintyy, rasva-arvot huononevat, verenpaine kohoaa, ylipaino uhkaa ja mieliala vaihtelee.

Juuso Nissinen 18.6.2013 Valkee Oy:n markkinointiblogissa.

Eli siis korvavalolla voidaan muuttaa valorytmi luonnolliseksi, jolloin ihminen ei enää altistu syöville. Myös veren sokerin säätely muuttuu normaaliksi, häiriöttömäksi, rasva-arvot paranevat, verenpaine laskee ja ihminen laihtuu ja hänen mieliansa ei enää vaihtele. Onpa vempain!

Valkee Oy:n Saksan huippurekrytointi Melanie Rüger, Ph.D. paljastaa puolestaan blogissaan vahingossa kiusallisen asian Valkeen kannalta: sauvoja, tappeja ja sirkadiaanisia reseptoreja on vain silmässä. Kun aivoissa ei ole reseptoreita valoa varten, niin Valkee Oy:n korvatuikku ei voi teoriassakaan toimia. Kaikki biokemistit tietävät, että valolla on tahatonta vaikutusta moniin proteiineihin. Siksi ”valovasteellisia” proteiineja on kaikkialla, mutta reseptoreita on vain siellä, missä niitä tarvitaan.

Mutta miten kuu vaikuttaa asiaan? Sveitsiläiset tutkijat ovat havainneet, että ihmisillä on vaikeampi nukkua kunnolliset yöunet täysikuun aikaan. Tutkimuksen mukaan tämä pätee myös silloin, kun kuuta ei edes näe. Toisin sanoen ihmisen uni-valverytmiin vaikuttaa muutkin tekijät kuin Juuso Nissilän aurinko ja valo, mutta jostain syystä tämä tiedemies vaikenee asiasta. BBC kertoo asiasta.

Valkee Oy korvavalon kauppiaat valmistautuvat uuteen jymäytykseen


Valkeen korvavaloa markkinoidaan roskatieteen keinoin. Yhtiö on erikoistunut tuottamaan materiaalia medialle osana markkinointikoneistoaan. Ylen Mot ohjelma keväällä 2012 kiinnitti huomiota siihen, miten kritiikittömästi toimittajat tukevat Valkeen markkinoitia.

Valkee on ostanut yhden huoneen Helsingissä pidettävästä tieteellisestä kokouksesta Scandinavian Physiological Society Annual Meeting. Tähän huoneeseen kokoontuvat Valkeen 4 tutkijaa Seppo Saarela, Markku Timonen, Vesa Kiviniemi ja Mikko Tulppo esitelmöimään toisilleen korvavalolaitteeseen liittyviä tutkimuksiaan lauantaina 25.8. klo 8-10. Tästä bordellista syntyy lehdistötiedotteita, joiden loppuun laitetaan, että tutkimustulokset julkaistiin arvostetussa tieteellisessä seminaarissa. Varmaan jätetään kertomatta, että Valkee Oy on tuon seminaarin sponsori. Kynnystä päästä mukaan on madallettu rahalla.

Tieteellisessä kokouksessa julkaistu materiaali ei ole vertaisarvioitua, kuten tiedelehdessä julkaistu materiaali. Valkeella onkin ollut suuria vaikeuksia saada tutkimuksiaan julkaistuksi kelvollisissa tiedelehdessä, enkä ihmettele. Tutkimukset eivät kestä normaalia tieteellistä tarkastelua.

Ohjelma:
Markku Timonen Effect of transcranial bright light treatment on SAD
Seppo Saarela Expression of opsin-proteins in human and mice brain
Vesa Kiviniemi Functional connectivity alterations in seasonal affective disorder overlap with extra-visual light therapy effects
Mikko Tulppo Effects of bright light treatment on psychomotor speed in top level athletes: randomized, double-blind, placebo controlled study

Tuo viimeinen esitelmä on varmaan se ”Kärppätutkimus”. Tuossa tutkimuksessahan Kärppäpelaajat tunkivat tehottomat LEDit korviinsa. Sitten reaktionopeutta tutkitiin alkeellisella tietokonepelillä. Me kaikki tiedämme että valo vaikuttaa ihmiskehoon mm. ruskettamalla. Valon vaikutukset ovat siis varsin tehottomia lääkkeisiin verrattuna. Siksi on järjenvastaista että korviin tungetut lamput vaikuttaisivat reaktionopeuteen. Tätä maalaisjärjellä ajateltua peruslähtökohtaa ei pidä unohtaa. Miksi Valkee uskaltaa lähteä väittämään näin uskomatonta? Ehkä se johtuu siitä, että koska korvavalon vaikutus kaamosmasennukseen meni lehdistössä läpi kritiikittä, niin uskotaan että samalla kaavalla läpi menee mitä vain.

Koska tehoton korvavalo ei voi aiheuttaa reaktionopeuden kasvua, täytyy tutkimuksen olla mätä. Koska tutkimus on kuitenkin päätetty tehdä nimenomaan, jotta laitetta saataisiin myytyä uudelle asiaskaskunnalle -urheilijoille-, on etukäteen ollut pakko varmistua, että tulokset ovat oikeita. Tämä voidaan tehdä käyttämällä aikaisemminkin hyväksi havaittua plasebotemppua. Tutkimuksen tuloksiin ei siis kannatta kiinnittää mitään huomiota, sillä niiden on pakko olla vääriä. On kiinnitettävä huomiota siihen miten tutkimus käytännössä toteutettiin.

Tutkimuksen väitetään olevan satunnaistettu, plasebokontrolloitu kaksoissokkokoe. Jotta tutkimuksessa saataisiin vääriä tuloksia, täytyy esimerkiksi sokkoutus olla tehty väärin. Tutkimukseen osallistuva ei saa missään tapauksessa saada tietää kuuluvansa lumeryhmään. Jos tutkittava saa tietää kuuluvansa lumeryhmään, niin plaseboilmiön kautta hänen reaktionopeutensa heikkenee. Oikeiden kirkasvalolamppujen kohdalla kaksoissokkokokeen järjestäminen on haastteellista, mutta se on pystytty tekemään. Halutessaan myös Valkee olisi voinut tehdä koejärjestelyistä sellaisen, että koehenkilö ei tiedä kuuluvansa lumeryhmään. Mutta miksi nähdä vaivaa? Netissä olevien käyttäjäkokemusten mukaan ledvalot lämpenevät. Valkeen on siis pitänyt tehdä sellainen lumelaite, jossa korvanapit lämpenevät, mutta eivät valaise. Ellei lumelaitetta ole tehty, tutkimus on mitätön. Palataan asiaan syyskuussa, kun tiedotteita alkaa tulla.