Roskatiedelehdet lisääntyvät valtavaa vauhtia


Arvostettuihin tieteellisiin lehtiin on vaikea saada tutkimuksiaan julkistetuksi. Siksi roskatiedelehdille on kova kysyntä.

Roskatiedelehti on sellainen tiedelehti, jonka nimi kuullostaa hienolta, sen ulkoinen olemus muistuttaa tiedelehteä ja siinä julkaistut jutut näyttävät tieteellisesti kiinnostavilta. Lehden sähköinen kansikuva vaikuttaa uskottavalta. Lehti on ollut olemassa lyhyen aikaa, alle 3 vuotta. Lehti ei maksa lukijalleen mitään, mutta siinä julkaiseminen on maksullista.

Roskatiedelehti ei kuitenkaan tee vertaisarviointia tai vertaisarvioinnin tekevät varsin kevyen kokemuksen omaavat tutkijat, jotka saattavat saada huomattavia rahallisia korvauksia lehdeltä pienestä työpanoksesta. Myös tieteelliset kriteerit julkaisemiselle voivat olla erittäin löyhät. Roskatiedelehteä ei yleensä viitsitä painaa oikeasti paperille, eikä paperiversiota voi tilata. Roskatiedelehti ei julkaise Impactfaktoriaan (vaikuttavuuskerroin) eikä tarjottujen juttujen hylkäysprosenttia. Roskatiedelehdet tunnetaan hyvin tiedemaailmassa, kuten myös ne hyvät lehdet.

Vaikuttavuuskerroin (engl. impact factor, IF) on vertaisarvioituihin artikkeleihin kohdistettujen viittausten perusteella laskettu, tieteellisen julkaisun merkittävyyttä kuvaava tilastoluku. Vaikuttavuuskerroin kertoo kuinka monta viitettä keskimäärin kyseinen julkaisu sai kahden edellisen vuoden artikkeleihinsa. Alla on lista joidenkin lehtien vaikuttavuuskertoimista:
Nature, 36.101
Nature Medicine, 25.430
European Journal of Clinical Nutrition, 2.561
Scientific American, 2.372
Molecular Nutrition & Food Research, 4.36
Roskatiedelehti, 0