Valkee Oy:n korvavalokampanja alkoi, MTV3 nielaisi madon ensimmäisenä


Lights in my ears #valkee /cc @charlesarthur @...

MTV3 oli ensimmäinen media, joka kritiikitömästi ryhtyi edistämään Valkee Oy:n korvavalon myyntiä. Valkeen korvavalolle on myönnetty CE merkintä käyttöaiheena kaamosmasennus. Tuotetta ei saa markkinoida muuhun tarkoitukseen. Tästä piittaamatta Valkee on alkanut etsiä uusia uhreja terveistä ihmisistä. Kirkasvalomarkkinoilla ihmetellään, miksi valvova viranomainen ei vaadi markkinoinnin lopettamista tai uutta CE-hyväksyntää.

MTV3:n uutisessa on seuraavia virheitä ja epätäsmällisyyksiä:

– Valkee Oy:n laite ei ole kirkasvalolaite, eikä kirkasvaloa koskevat tutkimukset koske tätä laitetta, kysykää vaikka Nissiseltä. Laitteen teho on vain 3,5 lumenia.

– Niin sanottu tiedekonferenssi oli Valkee OY:n sponsoroima. Tiedeyhteisö antaa varsin vapaasti esitellä postereita varsinkin, jos siitä maksetaan. Posterit eivät ole vertaisarvioituja eli kukaan muu kuin Valkee Oy:n osakkeenomistajat ja maksetut tutkijat eivät ole perehtyneet niihin.

– Uutisessa ei kerrota, johtuiko opiskelijoiden havainnointinopeuden muutos itse laitteesta vai lumevaikutuksesta. Kaikki aikaisemmat Valkee OY:n laitetta koskevat tutkimukset on voitu selittää lume- eli plaseboefektillä. Tieteellistä näyttöä laitteen toimivuudesta yhtään mihinkään ei ole. Mikä on havainnointinopeuden muutos? Mitä siis mitattiin? Tietääkö MTV3 ollenkaan, mistä kirjoittaa?

– En usko, että havainnointinopeus parani selvästi. Uskon että plasebovaikutuksen takia havainnointinopeus parani tilastollisesti merkitsevästi eli että tulosta ei voi selittää sattumalla vaan plasebolla.

– SM-tason urheilijoilla tarkoitetaan niin sanottua maksettua Kärppäkoetta, joka ei ollut plasebokontrolloitu, koska osallistujat tiesivät kumpaan ryhmään kuuluvat. Tuloksia ei ole julkaistu, mutta otoskoko on: 22. Tällaisesta otoskoosta ei voi tehdä mitään johtopäätöksiä.

– Timo Takala – näiden reaktiotutkimusten tekijä, on Valkee Oy:n osakkeenomistaja.

– Koska tutkimustulos on huomattava, niin se ei ole uskottava.

– Ensimmäistä kertaa Valkee oy tiedottaa, että kallon luut eivät haittaa heidän fotoneja. Muita fotoneja kallon luut eivät läpäise. Asiaan on kiinnitetty huomiota tässä blogissa. Taitavat pojat käydä täällä lukemassa kritiikkiä.

– Valkeen tutkimusten taustalla ei ole Oulun yliopisto. Soittakaa sinne yliopistoon ja kysykää, kuka yliopiston ihminen näitä tutkimuksia johtaa. Kaikki tutkimukset ovat Valkeen itsensä rahoittamia ja Valkeen osakkeenomistajien tekemiä ja kotrolloimia.

– Koska terveiden, ei masentuneiden ihmisten masennus väheni, tutkimuksen plaseboefekti on onnistuttu loihtimaan hyväksi.

Jäämme odottamaan, milloin tämä kusetus kaatuu.

Talouselämä Aamulehti

Valkee korvavalon myynti romahti, ilmaiset mainokset lehdistössä loppuivat


Valkee Oy:n korvavalolaitteen myynti on romahtanut Mot-ohjelman paljastettua, että väitetyt ominaisuudet perustuvat hatariin roskatiedetutkimuksiin. Soittokierros apteekkeihin kertoo, että laitetta on myyty murto-osa siitä, mitä syksyllä ja ennen Mot-ohjelmaa. (tutkimuksen otoskoko on pieni, se ei ole placebokontrolloitu eli en tiedä johtuuko myynnin lasku MOT-ohjelmasta vain lumeesta eli siitä että korvavalolaitteen kysyntä heikkenee luonnollisella tavalla kesää kohti mentäessä 🙂

Lehdistötiedotteet eivät mene sellaisenaan enää läpi, vaan toimittajat osaavat varoa. Talouselämä julkaisi kyllä Valkeen hehkutustiedotteen. Kalevaa lähellä oleva Terve24.fi julkaisi kolumnin jossa paljastettiin Valkeen uusimman hämäysyrityksen taustat. Terve24 kolumni

Ilta-Sanomien journalismin romahdus: otsikko paljastaa lehden olevan täysin pihalla totuudesta. ”Uutta tietoa kiistellystä korvavalosta – Tiedejulkaisun tutkimus ratkaisee arvoituksen?” Kyse on erittäin vanhasta tutkimuksesta, jonka Valkee päätti pistää ilmaiseen jakeluun, kun arvostelu vertaisarvioinnin puuttumisesta kävi kiusalliseksi. Kyse ei ole tiedejulkaisusta vaan maksetusta mainoksesta. Tutkimus ei käsitellyt itse arvoitusta. Otsikkossa oli siis kaikki väärin. Lehti oli myös kopioinut jutun Mediuutisesta, eikä huomaa, että haastaletava Timo Takala on Valkeen osakkeenomistaja ja pääjehu.

Suomen valtio eli veronmaksajat ponnistelevat kovasti edistääkseen tämän arveluttavan tuotteen menekkiä. Suomen Washingtonin suurlähetystö julkaisi Valkeen myyntiä tukevan jutun. Ilmeisesti Amerikankin valloitusta aletaan yrittää, mutta se hirvittää. Kun ensimmäinen aivosyövän laitteesta saanut amerikkalainen marssittaa lakimiesarmeijan oikeuteen, on aika katsoa, miten laitteen turvallisuus on tutkittu. Silloin hävettää olla suomalainen. Ymmärrän hyvin, miksi tämä asia on vaikea enää myötää. Presidentin innosuomi-palkinto, tekesin rahoituspolitiikka, keksintösäätiön älykkyys, vienninedistäjät ja ulkoministeriö uhkaavat joutua naurunalaiseksi.

Myös Englannin markkinoilla alkaa olla vaikeaa. Englannin kuluttajavirastolle on tehty valitus Valkee ldt:n markkinoinnista. Valitettavasti kun Valkeen palvelin ei toimi Englannissa, vaan jossain kuluttajan oikeuksia polkevassa maassa, Englannin kuluttajavirasto ei voinut puuttua asiaan suoraan. Englannin kuluttajavirasto joutui kääntymään tuon kuluttajan oikeuksia polkevan maan kuuttajaviraston puoleen. Suomen kuluttajavirasto vastasi, että se muistuttaa yhtiötä markkinoinnin säännöistä. Se siitä. On hyvin vaikea puuttua internetaikana markkinointiin, joka on maan omien lakien vastaista, kun markkinointi hoidetaan ulkopuolisista maista. Engalnnin kuluttaviraston vaatimuksiin ei ole kyetty vastamaan, vaikka aikaa on kulunut monta kuukautta.

Reagoivatko aivot valoon?
Valkeen roskatiede tutkimus on julkaistu roskatiedelehdessä. Kuka tahansa saa juttunsa julkaistuksi, kunhan vain maksaa tarpeeksi. Julkaiseminen maksaa € 1600. Juttujen lukijoiden ei tarvitse maksaa mitään, koska kauppa ei kuitenkaan kävisi. Lehden impac faktor on 0. Lehti ei ole vertaisarvioitu lehti vaan käyttää omaa Frontiers arviointijärjestelmää.

Ydinkysymys on, miten plasebovaikutus saadaan eliminoitua kokeessa. Jos nimittäin hyvän ja oikeaoppisen kontrolliryhmän ja tutkittavien välille saadaan oikeasti eroa, niin silloin saadaan vahva näyttö. Siksi kontrolliryhmää tulee käsitellä täsmälleen samoin kuin koehenkilöitä. Tämä asia on päivän selvää. Koska tutkijat ovat päteviä tieteentekijöitä, asia on selvä myös heille. Kuitenkin tutkimus toteutetaan niin, että kontrolliryhmä tulee kokeeseen vasta seuraavana vuonna kuin mitä koehenkilöt. Tämä virhe on tahallinen. Tämän virheen takia mikään itseään kunnoittava tiedelehti ei julkaise tutkimusta. Se saadaan julki vain maksamalla riittävästi. Julkaisemisen hyvä puoli on kuitenkin se, että nyt jokainen voi lukea virallisen version, johon Valkee vetoaa. Ilmeisesti siellä ajatellaan, että tieteellinen englanti on niin vaikeaa, ettei tutkimusta kukaan lue. Tutkimuksessa on tietenkin myös se puute, ettei se ollut kaksoissokkokoe, mikä on erityisen tärkeää silloin, kun tutkimuksen tekijöillä on oma lehmä ojassa.

Kokeessa käytetty menetelmä on kyseenalainen ja ongelmallinen.

”Terveydenhuollon laitteen markkinointi, johon sisältyy myös mainonta ja muu myynninedistämistoiminta, ei saa olla epäasiallista eikä se saa antaa liioiteltua tai virheellistä kuvaa laitteesta tai sen vaikuttavuudesta tai käytöstä.” 11 §.

Valkee korvavalo – arvostelun ulkopuolella?


Valkee korvavalo on suomalainen keksintö, sitä rahoittaa suomalaiset, se saa veronmaksajien Tekes-rahaa, sitä tutkivat suomalaiset, Oulun yliopisto on mukana, suomalaiset tienaavat rahaa keksinnöllä, siksi hanketta ei saa arvostella julkisesti. Laitteen toiminnan tieteellinen näyttö perustuu kuitenkin vain roskatieteeseen.

valkee
”Valkee tuo valon lyhyintä tietä suoraan aivoihin. Siksi se ennalta ehkäisee ja poistaa kaamosmasennusta ja pimeän ajan oireita.”

Kun tutkitaan korvavalon tehoa kaamosmasennuksen hoidossa ensimmäisenä mieleen tulee, miten tutkimuksessa erotetaan laitteen teho lumevaikutuksesta eli plasebosta. Jos tutkitaan esimerkiksi laihdutusvalmisteen tehoa siten, että laihdutusvalmistetta syötetään kaikille koehenkilöille, niin silloin ei selviä, mikä osuus on lumevaikutusta, mikä osuus itse tuotteesta. Jotta tutkittava valmiste saisi Suomessa myyntiluvan, sen on pystyttävä helpottamaan sairauden oireita lumelääkettä paremmin vähintään kahdessa kaksoissokkotutkimuksessa. Kaksoissokkotutkimuksen avulla pyritään sulkemaan lumevaikutus pois arvioitaessa tutkittavan lääkkeen todellista tehoa. Lain mukaan kokeeseen osallistuville on kerrottava, että osa tutkimukseen osallistuvista saa pelkkää lumelääkettä, mutta ei sitä, kumpaan ryhmään he kuuluvat. Yleensä noin 30–40 prosenttia lumeryhmän potilaista ilmoittaa oireidensa lievittyneen ainakin jonkin verran lääkekokeilun aikana. Lumevaikutus on suurimmillaan silloin, kun potilaat luulevat nauttivansa oikeaa lääkettä plasebon sijaan. Lumehoidon vaikutus saattaa perustua esimerkiksi lääketutkimukseen liittyviin säännöllisiin lääkäritapaamisiin, joita voidaan pitää eräänlaisena sosiaalisena tukena. Kun lumevaikutusta on ruvettu tutkimaan tieteellisesti, on paljastunut, että lumelääkettä saaneiden potilaiden voinnissa ei usein ole mitään eroa verrattuna potilasryhmiin, jotka eivät ole saaneet lumelääkettä tai muutakaan hoidoksi tulkittavaa. Osa lumelääkettä nauttineiden potilaiden oirekuvaston muutoksista selittyy siten spontaanilla paranemisella tai sillä, että moniin sairauksiin kuuluu parempien ja huonompien jaksojen luontaista vuorottelua.

Valkee kertoo roskatiedetutkimuksesta, jossa vuoden 2009 tammi-helmikuussa tehdyssä kliinisessä kokeessa 92.3% kokeeseen osallistuneista koki kaikkien kaamosoireidensa poistuvan viimeistään neljän viikon kuluessa. Tutkimus on julkaistu medical-hypotheses -lehdessä. Valkee väittää, että kyseessä on vertaisarvioitu lääketieteellinen lehti. Vertaisarviointi (engl. peer review) eli referee-käytäntö on tieteellisen julkaisemisen tapa, jossa lehteen tai julkaisuun lähetetyt artikkelit arvioi sekä julkaisusarjan toimitus että sen valitsemat ulkopuoliset asiantuntijat. Lehti itse kertoo itsestään, että se julkaisee hypoteesejä, joiden kokeellinen näyttö on vielä vähäistä. Lehti on avoin radikaaleille teorioille, jotka tavanomaiset lehdet hylkäävät. Lehden aineistoa on mm.
Siemensyöksy nenän tukkoisuuden hoitona miehillä on hankalaa, epäluotettavaa ja mahdollisesti vaarallista
Lisää tämän lehden tasosta on kerrottu englanninkielisessä wikipediassa

Tutkimukseen etsittiin koehenkilöitä lehti-ilmoituksin, jolloin tutkimusjoukkoon valikoitui korvavalohoitoon myönteisesti suhtautuvia henkilöitä. Markku Timonen, Valkee oy:n osakkeenomistaja, osallistui sopivien koehenkilöiden valintaan, 9 naista ja 4 miestä. Otoskoko oli niin pieni, ettei sen perusteella pystytä erottamaan tulosta lumevaikutuksesta. Suomalainen wikipedia kertoo kaamosmasennuksesta, että oireet alkavat helpottaa helmikuussa. Tutkimus tehtiin neljän viikon aikana 14 tammikuuta 2009– 03 helmikuuta 2009. Tuona aikana luonnonvalo lisääntyi koko ajan. Tutkimusajankohta oli valittu niin, että se suosi plaseboefektiä. Tutkimukseen osallistuneet kävivät ODL:ssä (nyk. Terveystalo) saamassa valohoitoa korviinsa 5 päivänä viikossa. Kun kaamosmasentunut yhtäkkiä saa vaivaansa näin suuren huomion terveydenhuollon ammattilaiselta, sen tiedetään vaikuttavan tutkimustuloksiin kaamosmasennusta vähentävästi. Psykologinen HAMD-17 testi tehtiin joka viikko, jolloin testi tuli tutkimuksen loppua kohti hyvin tutuksi ja koehenkilöt tiesivät, millaisia vastauksia heiltä toivotaan. Tutkimuksessa ei käytetty normaalia tapaa diagnostisoida kaamosmasennusta, vaan tutkimuksen tavoitteisiin paremmin sopivaa tapaa. Tutkimus oli Valkee Oy:n rahoittama, myös ODL rahoitti tutkimusta. Markku Timonen on vähemmistöosakas Valkee Oy:ssä. Juuso Nissilä on Valkee Oy:n osakkeenomistaja ja CSO ja korvavalolaitteen kehittäjä. Heidi Jurvelin on tutkimuskorrdinaattori Valkee Oy:ssä. Antti Aunio Valkee Oy:n osakkeenomistaja ja CTO. Pirkko Räsäsen palkan maksoi Astra Zeneca. Timo Takala on Valkee Oy:n osakkeen omistaja. Anu Liettu teki psykologiset testit ja Jari Jokelainen tilastoanalyysin.

Mielestäni plasebon jättäminen pois koejärjestelyistä on tarkoitushakuista. Jos joku tekisi tällaisilla järjestelyillä gradun, se hylättäisiin. Mutta ehkä placeboa ei jätettykkään pois tutkimuksesta, vaan vain tuloksista. ClinicalTrials rekisteriin on 10.10.2009 tämä koe ilmoitettu ja tuossa ilmoituksessa sanotaan, että tutkimus on palcebokontrolloitu.

Valkeen sivuilla on myös pitkä lista viittauksia tieteelliisiin artikkeleihin. Nämä tutkimukset eivät liity mitenkään itse korvavalolaitteeseen. Referenssit 1-6 käsittelevät muuta valoterapiaa kuin korvakäytävän valaisemista. Referenssit 7-9 ovat postereita eivät vertaisarvioituja julkaisuja lehdissä. Referenssit 11-18 käsittelevät ahdistuneiduuden ( ei kaamosmasennuksen) kemiallisia hoitoja (ei valohoitoja). Artikkeli 9 on fMRI skannauksen analyysimenetelmistä.

Yleisradion MOT ohjelma teki jutun Valkeesta. Valkee on saanut runsaasti ilmaista mainostilaa lehdistä, mikä on yksi erittäin tärkeä avaintekijä yrityksen menestyksessä. Ohjelman jälkeen ohjelman väitteet kumottiin Kalevassa

Sanomalehti Kalevakin julkaisi tiedotteen, jonka mukaan Oulun yliopiston tutkimusryhmä löysi ja paikallisti ensimmäisenä maailmassa aivojen valovasteelliset proteiinit. Paha vaan, ettei tutkimusta ole julkaistu missään vertaisarvioidussa lehdessä. Olisi nimittäin mukava tietää, kuinka suuria määriä proteiinia löytyi, virhelähteet ja miksi proteiinia ei löytynyt aivojen hermosoluista. On vielä pitkä matka siihen, että voitaisiin osoittaa, että koko aivo on valoherkkää ja tämä valoherkkyys olisi hyödyllistä kaamosmasennuksen hoidossa.