THL mokasi uskottavuutensa: karppauksen ja kolesterolin nousun välillä vain heikko ajallinen yhteys


Kolesterol

Kolesterol (Photo credit: Wikipedia)

THL kertoi 31.8. lääkärilehdessäkin julkaistusta tutkimuksestaan, jonka mukaan suomalaisten kolesteroliarvot ovat nousseet.  Tutkimuksessa ei tutkittu lainkaan karppausta, vain kokonaiskolesterolin määrää. Tutkimuksessa ei tutkittu sitä, kuinka paljon karppauksen suosio on noussut samana viiden vuoden tutkimusaikana. Tutkimuksessa ei tutkittu, kuinka paljon karppaajat ovat siirtyneet syömään voita. Tutkimuksessa ei tutkittu kolesterolin nousun syytä, mutta asiasta esitettiin arvauksia. THL päätti iskeä: ”Karppauksesta tulee sydämen kannalta hengenvaarallista, jos hiilihydraatit korvataan kovilla eläinrasvoilla.” Media yhtyi kuoroon.

Muistatte varmaan kun ensimmäiset uutiset narkolepsiasta ja sikainfluenssan mahdollisesta yhteydestä toisiinsa tulivat. Silloin THL julisti, että on löydetty vain ajallinen yhteys näiden kahden seikan välillä. Nyt ei ole tieteellisesti löydetty edes ajallista yhteyttä karppauksen ja suomalaisten kolesterolin nousun välille, sillä karppausta ei tutkittu lainkaan. Finriski tutkimus tehdään viiden vuoden välein. Kolesterolin nousu on siis voinut alkaa jo edellisen tutkimusjakson loppupuolella siis seitsemän vuotta sitten. Karppausbuumin laajuudesta ei ole tutkittua tietoa, mutta voin kulutus kääntyi nousuun kaksi vuotta sitten. Joku voi nähdä ajallisen yhteyden, mutta kuten narkolepsiatapauksessakin pelkkä ajallinen yhteys ei riitä. Eikä sitäkään tutkittu, kuinka paljon voin kulutus johtuu karppauksesta ja kuinkapaljon THL:n arvovallan rapautumisesta.

Helsingin yliopiston ravitsemustieteiden professori Mikael Fogelholm kehoittaa odottamaan tutkimustuloksia. Tämä on harvinaista, sillä yleensä korppi ei korpin silmää noki eikä asianajaja toista asianajajaa eikä lääkäri lääkäriä. Fogelholmin mielestä kokonaiskolesteroli on yksittäisenä sydänriskiennusteena huono, ja pikemmin on tutkittava sitä onko hyvän ja huonon kolesterolin suhteessa tapahtunut muutoksia.

Suomalaisten kolesterolitaso on voinut alkaa nousta muistakin syistä kuin karppauksesta tai kaikkien syiden yhteisvaikutuksesta. Muita syitä voivat olla väestön lihominen, kolesterolilääkkeiden määräämisen ja käytön väheneminen, huonojen hiilihydraattien käytön lisääntyminen, ruuan kuitupitoisuuden pieneneminen, heikentynyt osallistumisaktiivisuus Finriski tutkimukseen, jotkin vielä tuntemattomat tekijät tai vaikkapa se että nyt ollaan tultu kolesterolin alenemisen tienpäähän.

Kolesterolitasot ovat laskeneet vuosikymmeniä. Koska kolesterolitaso ei voi laskea kuinka alas tahansa, niin joskus sen kehityksen on päätyttävä. Se tapahtui nyt. Ehkä siihen ei liity mitään dramatiikkaa.

Kolesteroliarvojen kääntyminen nousuun voi johtua myös THL:n tutkijoiden tekemästä menetelmän muutoksesta. Tutkijat nimittäin tänä vuonna päättivät korjata kaikkien vuosien kolesteroliarvoja kyseisen vuoden virheellä, vaikka systemaattinen virhe on pysynyt suositusten rajoissa. Tämä temppu korostaa muutosta. Esimerkiksi ilman tätä temppua, miesten kolesterolin muutos ei olisi ollut tilastollisesti merkitsevä. Pahinta tässä on se, että tulosten tulkinta menetelmää päätettiin muuttaa jälkikäteen. Siis ensin laskettiin tulokset vanhalla menetelmällä ja kun tulokset eivät miellyttäneet, laskettiin tulokset uudelleen uudella tavalla.

Tutkimusmetodi ei ollut etenevä väestötutkimus vaan toistettu poikkileikkaustutkimus. Poikkileikkausten tieteellinen syyn selitysarvo on huonompi kuin etenevien väestötutkimusten.

Tutkijoilla on nykyisin tapana ilmoittaa sidonnaisuutensa etekin lääkeyhtiöihin. Tämän tarkoituksena on lisätä luottamusta ja avoimmuutta. THL:n tutkijat ilmoittavat, ettei heillä ole mitään sidonnaisuutta. Mutta koska THL antaa suomaiset ravintosuositukset, niin THL:n tutkijoilla on oma lehmä ojassa. Tutkimusta saatetaan vääntää väkisin suomaisten ravintosuositusten mukaiseksi erityisesti johtopäätösten osalta. Tämä yhteys on saman tyyppinen kuin jos lääketutkija saa tutkimuksensa rahoituksen lääkeyhtiöltä. Sen lauluja laulat, jonka leipää syöt on OK, mutta se pitäisi ilmoittaa sidonnaisuutena hyvä THL.

Ruotsissa on tehty vastaava tutkimus. Tulokset olivat samanlaisia. Mutta tutkijat laittoivat tieteelliseen artikkelliin selkeän lauseen, niin kuin nykyisin on tapana, ettei lehdistö pääse revittelemään: ”tutkimus ei osoita syy-seuraussuhdetta.”

THL:n ylijohtaja Erkki Vartiainen kiistää Uudessa Suomessa hiilihydraattien vähentämisen aiheuttavan sydänkohtauksia. Kuitenkin hänen johtamansa laitos junailee tutkimuksen ja tiedotteen niin, että varmasti media uutisoi asian: karppaus on vaarallista. Erkki Vartiainen on ensimmäinen nimi Lääkärilehdessä julkaistussa alkuperäistutkimuksessa.

THL:n uskottavuuden palauttamiseksi Erkki Vartiaisen on erottava tehtävästään.

Iltalehden 4.9.2012 toimittajan mukaan vasta viime viikolla THL julkaisi tutkimuksen jonka mukaan karppauksella on vakavia sivuvaikutuksia. Toimittaja ei ole tarkistanut asiaa, mutta juuri näin tällainen roskatiede jää elämään. Jutun lähteeksi on merkitty YLE, mutta virhettä ei ole YLE:n uutisessa.