Bemer 3000 – huijausta vai mullistava keksintö?


Embed from Getty Images

Kirjoitin kolmisen vuotta sitten Bemer-nimisestä laitteesta. Olen ihmetellyt, miksi kirjoitus on ollut niin suosittu.

Laitteen valmistaja on sen jälkeen kehittänyt suomenkielisiä kotisivujaan ja ottanut mainosmannekiiniksi Tero Pitkämäen. Ilmeisesti laitteella pyhkii hyvin Suomessa.

Kirjoitukseni jälkeeen pari vuotta sitten kolme yliopistoihmistä päätti selvittää, pitääkö laitteen myyjän väitteet paikkaansa. Lähtölaukauksena oli Suomen olympiakomitean aloittama yhteistyö laitevalmistajan kanssa, jota perusteltiin tieteellisellä näytöllä, viidelläkymmenellä tieteellisellä artikkelilla. Jokainen lääketieteestä hieman perillä oleva tietää, ettei tällaisista hilavitkuttimista tehdä viittäkymmentä tutkimusta. Huijareilla on tapana liittää omiin laitteisiinsa sellaisia tutkimustuloksia, jotka eivät voi mitenkään liittyä heidän markkinoimiinsa laitteisiin. Esimerkiksi magneettikenttien voimakkuuden voivat olla tutkimuksissa monikertaisia Bemerin tehoon verrattuna, jolloin tutkimuksia ei voi mitenkään liittää laitteeeseen. Yliopistoihmiset tekivät perusteellisen kirjallisuuskatsauksen, jonka tuloksista Yle teki jutun. Kirjoittajien tarkoituksena oli saada tutkimus julkaistuksi Suomen Lääkärilehdessä 2013. Olympiakomitea ei jatkanut markkinointiyhteistyötä Bemerin kanssa. Lännen median artikkelissa äskettäin tutkijat yrittävät esimerkin avulla valaista samaa kuin minä Bemerin tehosta:

– Ihmisen solukalvon ympärillä oleva sähkökenttä on noin kahdeksan miljoonaa kertaa suurempi kuin Bemerin tuottama kenttä. Signaalilla on sama vaikutus ihmiseen kuin rekan tuulilasiin törmäävän hyttysen vaikutus ajonopeuteen.

Bemer on hionut markkinointitaktiikkaansa. Markkinoininnissa on samoja piirteitä kuin toisen hilavitkuttimen – Valkeen korvavalon – markkinoinnissa. Kumpikin toi laitteen ensin markkinoille ja alkoi vasta sen jälkeen rakentaa tieteellistä näyttöä laitteen toimivuudesta markkinoinnin tueksi. Kumpikin väittää, että laitteen teho on tieteellisesti osoitettu, vaikka ei olekaan. Kumpikin käyttää markkinoinnissa julkkiksia. Valkee Oy tennispelaaja Markku Niemistä ja Bemer keihäänheittäjä Tero Pitkämäkeä. Kumpikin laite tuntuu tehoavan monenmoisiin vaivoihin ja parantavan urheilijoiden suorituskykyä – väitteitä, jotka ovat olleet kautta aikojen tyyppillisiä käärmeenöljykauppiaille. Kumpikin laite on hyväksytty lääkinnälliseksi laitteeksi, mikä ei tarkoita todistettua tieteellistä tehoa. Kummankin laiteen hyväksyntä on saatu aikana, jolloin tieteelistä näyttöä ei vielä vaadittu. Yhtiöt ovat poistaneet viittaukset tieteellisiin artikkeleihin laitteen tarinan muuttuessa. Valkee ei enää käytä pitkää listaa kirkasvalolamppututkimuksista, kun paljastui, ettei korvavalo vaikuta melatioonitasoihin, niin kuin kirkasvalolamput. Bermer on haudannut pitkän listan Low-frequency pulsed electromagnetic field -laitteista, koska laitteen teho on paljon pienempi kuin tutkimusartikkeleiden. Kumpikin vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä pilotti-tutkimuksista. Kumpikin on käynyt ostamassa Reddot-muotoilupalkinnon. Kumpikin käyttää markkinoinnissaan epätäsmällisiä ilmauksia, kuten ”patentoitu Bemer-singnaali.” Kumpikin yhtiö uhkailee mätäpaiseen puhkaisseita tahoja. Valkee teki tutkintapyynnön Earlightswindle -blogistista. Bemer uhkailee saksalaisen lakimiehen voimin yliopistotutkijoita oikeudenkäynnillä. Molemmat julkisevat tieteellisiä tutkimuksia ala-arvoisissa lehdissä, joihin pääsee rahalla maksamalla. Usa:ssa molemmat markkinoivat tuotettaan kauniilla kuvilla ja ilosanoilla, tarinoilla, jotka ovat niin teflonia, ettei niihin pysty kukaan tarttumaan.

Bemerin tehosta ei tarvitse kiistellä. Yhtiön tarvitsee vain esittää tieteellinen näyttö, että laite tehoaa kaikkiin niihin vaivoihin, joihin yhtiö haluaa laitetta käytettävän. Tieteellinen teho osoitetaan parilla blasebokontrolloidulla kaksoissokkokokeella. Kokeen järjestämiseksi ei ole eettisiä esteitä, mutta hyväksyttävän plasebokontrollin ja kaksoissokkoutuksen järjestelyt ovat vaativa tehtävä. Samalla tulee selvitetyksi, kuinka moni hyötyy laitteesta. Mikään hoito ei tehoa kaikkiin, ei edes masennuslääkkeet. Näitä tutkimuksia odotellessa vilkaistaan uskomushoitoihin keskittyvässä julkaisussa olleeseen tutkimukseen.

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine lehdessä tänä vuonna kerrotaan, miten käy, jos vanhuksilla fysioterapiaan yhdistetään Bemer-terapia. Koska tutkimusta ei ole pystytty julkaisemaan oikeassa lääketiettllisessä lehdessä vaan uskomushoitolehdessä, niin tämä on vahva näyttö siitä, että Bemer-terapia on uskomushoitoa. Kuitenkin tässä on se hyvä puoli, että tieteellisessä tekstissä täytyy olla viittaus siihen, mihin väite perustuu, ellei se ole omaa tutkimusta. Toisin sanoen pääsemme eroon Bemer-laitteen valmistajan epämääräistä ilmauksista ja saduista. Tässä on kyse pilottitutkimuksesta eli esitutkimuksesta. Sen tarkoitus on selvittää esimerkiksi toimiiko tekniikka ja mihin laite ei ainakaan tehoa, jotta ei tehtäisi laajempia turhia tutkimuksia. Pilottitutkimusten otoskoot ovat niin pieniä, että laitteen tehoa niillä harvoin saadaan selville. Hilavitkuttimien valmistat hylkäävät tämän periaatteen, jos saadut tulokset ovat vähääkää positiivisia.

Tutkimukseen osallistui 25 polven nivelrikkopotilasta ja 25 alaselän kipupotilasta, jotka jaettiin kahteen ryhmään. Yhdessä ryhmässä olisi siis vain 12 potilasta, mistä jokainen ymmärtää, ettei tämä mikään laitteen tehotutkimus ollut. Tehokkuuden tutkimuksessa pitäisi olla noin 100 potilasta ja mielellään niin, että potilas saa sekä hoitoa että valehoitoa. Tutkimuksessa selvisi, että alaselkäkivut helpottivat tilastollisesti merkitsevästi, mutta kliinisestä merkitsevyydestä ei ole vielä mitään tietoa.

Mielenkiintoista on, että tutkijat käyttivät laitetta sellaisella tehoalueella, joka vastaa maan magneettikentän tehoa, mutta kirjoituksen alkuosassa tutkijat väittävät laitteen toimivan maan magneettikentää suuremalla teholla. Tutikijat eivät esitä viitettä siihen, mihin väite perustuu eikä vertaisarviointi ole puuttunut virheeseen.

Bemer ei edelleenkään suomalaisilla kotisivuillaan kerro, mitä tekniikkaa laite käyttää. Yhtiö esittää kovasti väitettä, että laite parantaa mikroverenkiertoa. Ympyrätalon apteekki menee niin pitkälle, että apteekki jopa kiistää, että laite olisi magneettiterapialaite. Tiedot ovat varmaan peräisin Bemerin jälleenmyyjäkoulutuksesta. Bemer-laite on tiedemiesten mielestä kuitenkin pulsed electromagnetic field (PEMF) therapy device eli laite käyttää hekkotehoista vaihtuvaa magneettikenttää. Tätä on uskominen. Tällaisella laitteella on joukko parametreja, joita voidaan säädellä. Näitä ovat magneettikentän frekvenssialue, intensiteetti ja aallonmuoto. Kaikki PEMF-laitteet kehittävät magneettikentän kuparikelojen avulla mutta niiden sijainti ja muoto voi vahdella ja tällä on vaikutusta syntyvään magneettikenttään. Bemer-laiteessa on vain kuusi kelaa, jotka muodostavat heikosti mitattavan magneettikentän maton reunoille. Maton keskellä (selän kohdalla) ei ole kenttää lainkaan. Bemer väittää kehittäneensä näistä parametreista sellaisen patentoidun kombinaation, jota ei siis ole kellään muulla laitevalmistajalla. Tätä parametrien kombinaatiota yhtiö kutsuu Bemer-singnaaliksi. Bemer-signaali on siis kokoelma laitteen parametreja. Bemer-signaalin on kehittänyt herra nimeltä Klopp. Näyttö siitä, että Bemer parantaa mikroverenkieroa perustuu Journal of Complementary & Integrative Medicine lehdessä julkaistuun artikkeliin, jonka ensimmäinen kirjoittaja on herra nimeltä Kopp.Tämä on roskatiedelehden erikoisnumero, joka sisältää pelkästään Bemer-artikkeleita ja Bemer-mainoksia.

Laitetta myyvä ja vuokraava Ympytätalon apteekki kertoo, että ”Bemer korjaa pienten verisuonten alentunutta taajuutta ja näin ”tahdistaa” verisuonten seinämien luonnollisen biorytmin”. Tämä jää kaikille lukijoille tavattoman epäselväksi ellei tiedä, mistä pienten verisuonten taajuudesta oikein on kyse. Viime vuosisadan alussa, aikana jolloin lääketiedettä ei vielä ollut olemassa sanan nykyisessä merkityksessä, lääkärit kuuntelivat potilaiden verisuonten seinämien kohinaa. Kohina vaihteli monesta syystä ja lääkärit yrittivät keksiä kohinan ja sairauden välille yhteyttä. Nykyaikana tiedämme, että kohinasta ei voi päätellä mitään ja siksi sitä ei käytetä sairauksien diagnoosissa. Bemerin-singnaali jollain tapaa on kuitenkin laitettu muistuttamaan ”terveen ihmisen” verisuonten kohinaa. Vailla mitään tieteellistä näyttöä nyt sitten esitetään, että kun Bemer-sähkömangneetiinen signaali (laiteen parametreja muuttaamalla aikaansaatu magneettikenttä) muistuttaa korvin kuultavia verisuonten ääniaaltoja, niin laite ”tahdistaa luonnollisen biorytmin.” Biorytmi on siis korvin kuultavaa verisuonten vaihtelevaa kohinaa ja Bemer-signaali on sähkömagneettinen versio tästä ääniaallosta. Ymmärettävistä syistä Bemer salaa signaalinsa naurettavan biologisen taustan.

Bemer mainostaa, että PubMedistä löytyy 14 laitetta koskevaa tutkimusta. Humpuukissa määrä korvaa aina laadun. Yksi tutkimuksista on käytäjäkysely. Humpuukilaitteen käyttäjäkyselyissä saadaan aina ”hyviä tuloksia”, koska uskomushoitoihin uskovat uskovat juuri laiteen aiheuttaneen muutokset eikä esim. plasebo tai luonnollinen paraneminen ja tutkimusjoukosta on karsiutunut pois ne, jotka ovat lopettaneet laiteen käytön sen tehottomuuden takia.

Yksi näistä neljästätoista tutkimuksesta tulee hakutuloksiin, koska artikkelin kiitos-osassa kiitetään tutkijaa, jonka sukunimi on Bemer. Yhtiö ei ole siis edes vaivautunut tarkistamaan, mitä hakutuloksiin oikein tulee.

Bemer-Suomi: voisitteko vaivautua lukemaan hakutuloksiin tulevat artikkelit?