Kilpirauhasen vajaatoiminta: T3 puhututtaa Amerikassa


Amerikan kilpirauhasliiton vuosikokouksessa puhututti T3. Amerikkalaiset pyörtyisivät, jos kuulisivat, että Suomessa käydään myös T3 väittelyä, mutta ei T3 + T4 yhdistelmäterapiasta vaan T3 monoterapiasta. Argumentointi puolesta ja vastaan on samanlaista. USA:ssa julkaistiin uudet suositukset kesällä 2014.

Todisteet T3 valitsemiseksi ovat riittämättömät, erityisesti rutiinikäytössä. Matalalla annoksella T3a kokeileminen, vaikka näyttöä on riittämättömästi, pidetään kuitenkin kiistanalaisena – siis myös mahdollisena. 13 yhdistelmäterapiatutkimusten puutteena mainitaan, että ei tiedetä kuinka moni tutkittava potilas oli ali tai yli hoidettu, erilaiset annokset ja raportoidut sivuvaikutukset huolestuttavat. Kyseessä on kuitenkin koko elämän kestävä hoito ja halutaan olla varmoja, että hoito on turvallinen 10, 20 ja 30 vuoden päästäkin.

Uutisessa kerrotaan D2 dejodinaasista, että geenivirheen vaikutus on pieni ja muitakin tekijöitä täytyy olla. Armourin haittapuolena mainitaan väärä T3 T4 suhde. Tämä johtaa suprafysiologiseen yliannokseen T3a. Lyhyt T3 puoliintumisaika johtaa piikkeihin päivän aikana.

Uutisen kommenteissa tulee esiin näkemysero. Pitää hoitaa oireita ei numeroita. Toinen sanoo ettei numeroita voida ohittaa, sillä jos näin tehtäisiin käy kuin testosteronin kanssa: alkuun tuntuu hyvältä, mutta pahat haitat tulevat myöhemmin. Myönteisimmin suhtautuvalla lääkärillä on lisäkoulutus: homeopatia.

Hollantilainen professori ehdottaa T4 / T3 yhdistelmälääkitystä kokeiltavaksi valoikoidulla kilpirauhaspotilailla


Levotyroksiini T4 monoterapia säilyy vakiohoitona kilpirauhasen vajaatoiminnassa. Kuitenkin valikoiduilla potilailla ehdotetaan harkittavaksi kokeellista yhdistelmäterapiaa T4:llä ja T3:lla.

Huonontunut psykologinen hyvinvointi, masennus tai ahdistus havaitaan noin 5-10 % kilpirauhasen vajaatoimintapotilailla, jotka saavat levotyroksiinia, huolimatta normaalista TSH-tasosta. Tällainen valittaminen voi teoreettisesti ajatellen olla kytköksissä kohonneeseen vapaa T4 ja alentuneeseen vapaa T3 seerumikonsentraatioihin, jonka seurauksena havaitaan 30 %:lla levotyroksiinipotilaista matala vapaa T4 : vapaa T3 suhde. Näyttö viittaa siihen että levotyroksiini monoterapia ei pysty turvaamaan eutyreoottista tilaa kaikissa kudoksissa samanaikaisesti ja että normaali seerumin THS-taso niillä potilailla, jotka saavat levotyroksiinia, heijastelee ainostaan aivolisäkkeen eutyreoosia. Levotyroksiini plus liotyroniini yhdistelmäterapian suosio on nousussa; vaikka näytön perusteella se ei yleisesti ottaen ole erinomainen verrattuna levotyroksiini monotereapiaan, niin joissain 14 julkaistuista kokeesta potilaat pitivät tätä kombinaatiota ehdottomasti parempana ja siihen liittyi paremmat metaboliset profiilit.  Kombinaatioterapian pettymyksen aiheuttamat tulokset voivat liittyä levotyroksiinin ja liotyroniini sopimattomiin annoksiin, joiden seurauksena suhde vapaa T4 : vapaa T3 on epänormaali. Vaihtoehtoisesti hoidon mahdolliset edut voivat rajoittua potilaisiin, joilla erityinen geneettinen polymorfismi kilpirauhashormonin kuljettajassa tai dejodinaasissa, joka vaikuttaa solun sisällä T3-reseptoriin sitoutuvan T3 hormonin tasoon.

Nature REVIEWS ENDOCRINOLOGY

Dr Wilmar M. Wiersinga on Amsterdamin yliopiston endokrinologian professori

kirjoittaja on  European Thyroid Journal lehden päätoimittaja.

Tämänkin artikkelin kuvassa rT3 ei mene tumaan, missä T3-reseptori on, sorry rT3-ongelmalaiset.