D-vitamiinisuihkeen ostajia sumutetaan ”Turvallinen valinta” -merkillä


Edit 10.2. Yliannos D-vitamiinia tuli nimenomaan suusuihkeesta! (ja tapaus sattui Porissa).

Huuhaa-palkittu Suomen terveysjärjestö myönsi ”Turvallinen valinta” -huuhaa-merkin Nordic Health Sprays/Pohjoismaiden Terveyssuihkeet -tuotteille. Merkki myönnettiin kiireellä, sillä tietoa tavaramerkin rekisteröinnin hyväksymisestä ei vielä ole. Merkin myöntämisperuste oli se, että merkki myönnetään hyvälle kaverille. Suomen Terveysjärjestön hallituksen jäsen on tehnyt pitkään markkinointiyhteistyötä Terveyssuihkeiden parissa. Porin Porinat toimivat kohtaamispaikkana.

Koska kyseessä on tuotteen turvallisuuteen liittyvä markkinointiväittämä, niin on syytä katsoa, miten tuotteiden turvallisuus eroaa muiden vastaavien tuotteiden turvallisuudesta. Merkin myöntämisperusteissa sanotaan, että  Tanskan Eurofins tarkistaa kaikkien Nordic Health Sprays tuotteiden aitouden, alkuperän, turvallisuuden, koostumuksen ja puhtauden. Uskon että tuotteen D-vitamiinipitoisuus mitataan tässä laitoksessa. En kuitenkaan usko, että Tanskan Eurofins kiertää myymälöitä tarkistamassa, että myytävät tuotteet ovat aitoja. En usko, että Tanskan Eurofins kiertää myymälöitä tarkistamassa, että tuotteiden alkuperä myymälässä on se, mitä luvataan. En usko, että Eurofins mittaa tuotteesta mitään muuta kuin sen, mitä tuotteen valmistaja tilaa mitattavaksi, joten en usko tuotteen puhtauden ja koostumuksen sen suurempaan valvontaan kuin muillakaan vastaavilla tuotteilla. En usko, että Tanskan Eurofins on missään taloudellisessa vastuussa tuotteen turvallisuudesta.

Nordic Health Spray Ltd – Pohjoismaiden Terveyssuihkeet Oy on suomalainen terveyssuihkeiden myyntiorganisaatio. Tuotteella on ollut toinenkin maahantuoja Terveyssiskot Oy. Yritysten taustalla on sama henkilö.

Vaikka kyse on ”Turvallinen valinta” -nimisestä markkinoinnin edistämispalvelusta, niin myöntämisperusteluissa ( 

Click to access Turvallinen_valinta_Terveyssuihkeet_rev7.pdf

) keskitytään muihin seikkoihin kuin turvallisuuteen.

Minä en epäile yhdenkään d-vitamiinivalmisteen turvallisuutta, mutta ehkäpä tämä suihke on ollut markkinoiden epäilyttävin ja nyt tällä ”Turvallinen valinta” -tempulla halutaan hälventää epäilyjä. Joka tapauksessa suihkeet ovat markkinoiden kallein tapa syödä D-vitamiinia. Itse suosisin kotimasista, lääkeyhtiön valmistetta, jolla ei ole varaa jäädä kiinni vilungista.

Tällaisen merkin myöntäjän olisi itse pitänyt omilla tutkimuksillaan varmistaa, että tuoteen sisältö on sitä, mitä väitetään. Omavalvonnan takia kaikilla kauppiailla on jokin paperi tuoteen koostumuksesta, mutta silti vilunkia esiintyy. Uskottavuutta lisäisi, jos merkin myöntäjä julkaisisi päätöksen tekoon osallistuneiden jäsenten nimet ja ansiot luontaistuotteiden turvallisuuden alalla sekä heidän mahdolliset eturistiriidat.

Tällaiselle merkille olisi tilausta, jos merkki olisi todellinen, sillä esimerkiksi New Yorkin yleinen syyttäjä vaati äskettäin suuria jälleenmyyjiä vetämään yrttilisäravinteita pois markkinoilta, koska ne sisälsivät ihan muuta kuin mitä etiketissä sanotaan. Listalla on mm. echinacea, ginseng ja mäkikuisma. 79 % tutkituista tuotteista ei sisältänyt sen lajin DNA:ta, jota etiketissä sanotaan tai sisälsi epäpuhtautena toisia lajeja. Tuotteista löytyi mm. traakkipuuta (huonekasvi), maniokkia eli kassavaa, sipulia, riisiä, vehnää, ananasta jne.

 

 

Professori Matti Välimäki: T3-lääkitys voi tappaa, Wilsonin syndrooma on nettisairaus


Wilsonin syndrooma, T3-käänteisongelma, käänteinen T3 ongelma, rT3-syndrooma on professori endokirinologi Matti Välimäen mukaan nettisairaus. (Yle akuutti 12.12.2013). ”Se ei ole sairaus ollenkaan, vaan nettiiin tuotettu kuvitelma oireyhtymästä, kymmenien ellei satojen oireyhtymien luettelo, josta luettelosta jokainen potilas löytää itsensä. Mitään tieteellistä tutkimusta tämän oireytymän taakse ei ole löydettävissä. Sitä ei ole olemassa.” Välimäen mukaan ei ole olemassa kilpirauhassairautta, joka todettaisiin vain suurentuneesta käänteis-T3-pitoisuudesta. Sen sijaan suurentunut pitoisuus voi kertoa yleissairaudesta, jota vastaan elimistö puolustautuu. ”Esimerkiksi sydänsairaus, pitkittynyt infektio, nälkiintyminen ja tiloissa joissa on tarkoituksenmukaista säästää energiaa ja säätää elimistön aineenvaihdunnan kierrokset mahdollisimman pieniksi. Tällaisille potilaille voi olla jopa hengenvaarallista rikkoa tätä elimistön suojamekanismia antamalla suuria määriä T3-hormoonia.”

T3-monoterapia potilaat: Nyt teitä on varoitettu alan korkeimman asiantuntijan taholta.

Suomen terveysjärjestö, joka on tällähetkellä Suomen pahin roskatieteen hyväksikäyttäjä tiedottamisessaan, kiistää professorin väitteet. Yhdistyksen mielestä T3-lääke on turvallinen. T3-lääkkeen tappavuus liittyy yliannostuksen riskiin. Jokaisella potilalla on henkilökohtainen sietokyky, joka vaihtelee suuresti. Satutauti Wilsonin syndrooman tekee vaaralliseksi myös se, että rT3 (käänteinen T3) voi olla koholla esimerkiksi pitkittyneen infektion takia, jonka hoito sitten viivästyy väärän diagnoosin takia.

T3-lääkkeen turvallisuutta kaunistellaan

Yhdistys perustelee T3-lääkkeen turvallisuutta kolmella seikalla. Ensimmäiseksi ”T3- lääke on ollut markkinoilla 1950-luvulta asti (siis jo kauan ennen nettiä).” On kysyttävä, miksi lääkkeestä tulee turvallisempi, jos se on vanha ja kenties vanhanaikainen? Uskon, että syy väitteen esittämiseen liittyy uskomushoidoissa usein käytettyyn perusteluun, että joku hoito on jo vanhastaan tuttu. ”Jo muinaiset kreikkalaiset tai tuhansia vuosia sitten kiinalaiset” – tulkitaan uskomushoidoissa positiivisena viestinä. Se voidaan sanoa, että kun lääke on ollut pitkään markkinoilla sen kaikki haitavaikutukset ja soveltuvuus raskaanaoleville on selvää. Siksi lääke on USA:ssa luokiteltu turvallisimpaan lääkeryhmään, mikä on Suomen terveysjärjestön toinen perustelu. Koska lääkkeellä ei ole myyntilupaa Suomessa, niin meillä ei ole saatavissa esimerkiski suomenkielistä pakkausselostetta. Mutta USA:n pakkausselosteessa on niin sanottu Boxed warning– varoitus, toiselta nimeltään a black box warning. Se on USA:n terveysviranomaisen (FDA) vaatima vahvin varoitus ja se merkitsee, että lääketieteeliset tutkimukset osoittavat, että lääkkeeseen liittyy merkittävä riski vakavasta jopa henkeäuhkaavasta sivuoireesta. Tämä asia näyttää jostain syystä unohtuneen Suomen terveysjärjestön lausunnosta ja tukee professori Välimäen näkemystä. Kolmas perustelu on se, että presidentti John F. Kennedy käytti lääkettä. Tätä perustelua käytti lääkäri Taija Somppi luennoidessaan kesällä Porissa. Somppi kuuluu Suomen terveysjärjestön hallitukseen ja lienee siten yhdistyksen kannanoton laatija. On totta, että presidentti Kennedy käytti T3-lääkettä, mutta miten tällä yksittäistapauksella voidaan perustella lääkkeen turvallisuutta tai hyvyyttä, jää minulle epäselväksi. Kyse lienee taas näistä uskomushoitojen maailmassa käytössä olevista kelvottomista perusteluista, joita minä en kykene millään ymmärtämään. Olisko muuten Suomen terveysjärjestön pitänyt myös tässä yhteydessä rehellisyyden nimissä kertoa, että Kennedy käytti T3-lääkettä, koska T4-lääkettä ei vielä oltu keksitty? T4 syrjäytti T3:n ja on nykyisin käyteityin lääke kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidossa. Ehkä Kennedykin olisi siirtynyt T4-lääkkeeseen, jos se olisi ollut olemassa! Endokrinologiyhdistyksen mukaan synteettistä trijodityroniinia (T3, kauppanimillä Liothyronin ja Thybon) ei pidä yksinään käyttää hypotyreoosin hoitoon, koska hoito johtaa helposti T3-toksikoosiin.

Denis Wilson, entinen lääkäri

T3-hoidon vaarallisuus pitäisi olla selvä kaikille Wilsonin syndromaan perehtyneille. Tohtori Denis Wilson nimittäin tappoi yhden potilaistaan käyttäessään tätä omaa menetelmäänsä ja hänen lääkärinoikeutensa pidätettiin.

Ovatko molekyylit toistensa peilikuvia?

Suomen terveysjärjestö esittää seuraavan paikkaansapitämättömän teorian: ”Käänteisellä T3:lla on sama molekyylirakenne, kuin aktiivisella T3:lla, mutta se on T3:n peilikuva ja näin ollen se sitoutuu reseptoriin ylösalaisin.” Teoriaa toistetaan uskomushoitoihin erikoistuneilla nettisivuilla eikä se ole sopusoinussa näyttöön perustuvan lääketieteen kanssa. Mistään ei löydy vertaisarvioidun tiedelehden artikkelia, johon väite perustuisi.

käänteinen T3
T3

Katsokaapa tarkemmin näitä kahta molekyyliä. Molemmat ovat trijodityroniinejä eli molemmissa on kolme jodiatomia. T3:lla on kaksi jodia sisemmässä renkaassa ja yksi ulommassa renkaassa. rT3:lla on kaksi jodia ulomassa renkassa ja yksi sisemmässä. Eli molekyyleillä on eri määrä jodiatomeja kahdessa eri renkaassa. Näin ollen ne eivät voi olla toistensa peilikuvia. Tästä luonnollisesti seuraa myös se, ettei rT3 ylösalaisin käänneettynä ole samanlainen molekyyli kuin T3 ja siten sen sitoutuminen T3-reseptoriin on kyseenalaista.

Tämän tutkimuksen johtopäätöksissä sanotaan selvästi: ”Käänteinen rT3 on inaktiivinen näissä pitoisuuksissa (ihmisessä havaitutpitoisuudet).” Tutkimuksesta selviää myös, ettei rT3 sitoudu T3-reseproreihin.

Tässä tutkimuksessa vapaaehtoisille annettiin rT3:a sellainen annos, että seerumin rT3 konsentraatio nousi tasolle, joka havaitaan usein potilailla, joilla on ei-kilpirauhasperäinen sairaus. Seerumin T4, T3, THS ja prolaktiinikonsentraatioissa ei havaittu muutoksia. Johtopäätös: rT3:n fysiologisen konsentraation (pitoisuusden) nousu ei ehkä inhiboi T4:n muunnosta T3:ksi.

Pääseekö rT3 lainkaan tumaan?

nrendo.2009.19-f1

Tässä viereisessä kuvassa nähdään myös seikka, joista Wilsonin syndroomalla rahaa tahkoavat mielellään vaikenavat. Hormonien kuljetus on aktiivinen tapahtuma, johon tarvitaan kuljetusproteiinia. T4 kuljetetaan soluun, muttei tumaan. T3 kuljetetaan tumaan asti. Mitä kuvan mukaan rT3:lle tehdään? rT3 ei edes pääse tumaan asti, koska se on tarpeeton siellä.

Hoidetaanko T3-lääkkeellä täysin terveitä?

MDD laboratorioiden mallivastaus laajasta kilpirauhastestistä paljastaa normaalit terveen ihmiset arvot vapaalle T3:lle ja käänteiselle T3:lle. Normaalilla amerikkalaisella (testi tehdään USA:ssa) T3v = 1,8 – 4,2 pg / mL ja rT3 = 14,9 – 26,1 ng / mL. Tästä voidaan laskea suhde (normaaliin terveen ihmisen) T3v / rT3 = 6,9 – 28,2. Vaihteluväli on siis laaja. Suomen terveysjärjestö väittää kuitenkin, että tervellä ihmisellä suhteen pitää olla yli 20. Tällä tavoin suurin osa ihmisistä saadaan diagnostisoitua sairastamaan Wilsonin syndroomaa.

Riidelläänkö maailmaillakin?

Suomen terveysjärjestö väittää, että kysessä olisi lääkärien välinen oppiriita. Jos ufologit väittävät, että ufoja on olemassa ja skeptikot väittävät, että ufoja ei ole olemassa, niin en puhuisi oppiriidasta. Oppiriita syntyy vain, jos kummallakin riidan osapuolella on tieteen sisällä hyväksyttyjen pelisääntöjen puitteissa mahdollisuus perustella väitettään tieteellisesti. Wilsonin syndromaa ei pysty perustelemaan tieteellisesti, niin kuin ei ufojakaan. Koska lääketiede on kansainvälistä, niin silloin oppiriidan pitäisi esiintyä jossakin muussakin maassa kuin Suomessa. Kuitenkaan Wilsonin syndrooma ei ole sairaus missään maapallon valtioista eikä missään edes kiistellä siitä, että se pitäisi ottaa huomioon – paitsi Suomessa. Oppiriitatermin käytön tarkoitus on hämätä potilaita luulemaan, että lääketieteessä vallitsisi jokin epäselvyys Wilsonin syndrooman asemasta. Ei vallitse.

Listaukset tieteellisiin artikkeleihin on puhdasta hämäystä

Kent Holtorf

Suomen terveysjärjestö väittää, ettei Välimäki ole tietoinen lääketieteellisistä julkaisuista, joita löytyy runsaasti liittyen T3- käänteisongelmaan. Nyt yhdistyksellä olisi ollut oiva mahdollisuus valistaa Välimäkeä ja meitä muita tyhmiä, jotka emme mistään julkisista tieteellisten artikkeleiden hakukoneista löydä mitään, siis ei yhtään ainoota tutkimusta T3-käänteisongelmasta. Suomen terveysjärjestön on todistettava perättömältä tuntuva väitteensä  julkaisemalla edes linkin edes yhteen siitä ”runsaasta tieteellisestä tarjonnasta” T3-käänteisongelmasta. Tämä vain nyt haisee todella pahalta. Ehkä kyse tästä: Ampilia klinikan sivuilta löytyy lista 283 artikkelista otsikolla tiedettä rT3:sta,T3-hoidosta ja dejodinaasientsyymeistä. Listassa on kolme tutkimusta, jotka käsittelevät rT3:n pitoisuutta eri tilanteissa, mutta ei yhtään, jotka käsittelisivät Wilsonin syndroomaa tai rT3:n sitoutumista reseptoriin. Kirjoitus on kopioitu täältä The National Academy of Hypothyroidism sivuilta. Tämän organisation perustaja ja johtaja Kent Holtorf on tunnettu vaihtoehtohoitojen tarjoa. Hänen mielestään valtavirta lääketiede on keskimäärin 17 vuotta jäljessä uusista ja kehittyneistä hoidoista. Holtorfia on kritisoitu vuosien ajan. Suurimalla osalla hänen suosituksistaan ei ole korkean tason lääketieteen tutkimuksen tukea. Ja kas vain. Hän on sitä mieltä, että lapsia rokotetaan liikaa ja että rokotteet aiheuttavat autismia. Jep, jep.

Yksittäistapaukset johtuvat plaseboilmiöstä ja luonnollisesta paranemisesta

junk scienceOn aika paksua väittää, ettei ”Välimäki ole tutustunut T3- hoitoa saavien potilaiden hyviin hoitotuloksiin, joka on osoittautunut käänteentekeväksi heille, joille Thyroxin ei ole tuonut apua kilpirauhasongelmiin.” Jos näistä hoitotuloksista olisi tieteellinen tutkimus, niin aivan varmasti kokopäiväinen Suomen johtava endokrinologi on siihen tutustunut. Mutta Taija Sompin tuntien hän ajattelee niitä hänen luonaan käyneitä potilaita, jotka ovat saaneet avun häneltä. Hän ei puhu tiedelehdessä julkaistusta plasebokontrolloiduista kaksoissokkokokeista vaan uskomushoitajien tapaan potilaskokemuksista.

Turvallinen ja tehokas vaihtoehto T3-lääkkeelle?

Tässä kirjoituksessa Suomen terveysjärjestö suosittelee seuraavaa kuukauden kokeilua kilpirauhasen aktivointiin:

Kuukauden kokeilu kilpirauhasen aktivointiin:
Täysin gluteiiniton, soijaton ja maissiton ruokavalio, mieluiten VHH. Metavit 2 kpl aamulla, Merilevärouhe ¼ tl aamulla, Luomukookosöljy 1tl-1 rkl 2xpv, Super A 1 kpl/pv, Seleno Precise 1 kpl/pv, Magnesium 1kpl illalla.
Tämä hoito ei ainakaan tapa.

HPV-rokote: Tytöt ottavat rokotetta ahkerasti, rokottevastustajat epäonnistuivat


Genital HPV infection incidence graph

Genital HPV infection incidence graph (Photo credit: Wikipedia)

HPV-rokotukset ovat alkaneet hyvin ainakin siinämielessä, että rokotekattavuus noussee 75 %:iin, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin Englannissa, mutta paljon korkeampi kuin rokotevastustajien kotimaassa USA:ssa. Rokotepaikoilla on havaittu pyörtymisiä ja suurin syy kieltäytymiseen on ollut piikkipelko. Pyörymiset ovat tapahtuneet ennen rokotusta 🙂

Suomen homeopaattien ja luontaistuotekauppiaiden liitto, joka kutsuu itseään leikkisästi Suomen Terveysjärjestöksi, jatkaa kuitenkin sitkeästi asiatonta HPV-rokotepelottelua. Nina M. Bjelogrlic-Laakso kirjoittaa yhdistyksen tiedotteessa kummia. Yhdistys vaatii, että että kansalaisille on kerrottava objektiivisesti eli parhaimman käytettävissä olevan lääketieteellisen tiedon valossa niin rokotteen rajallisista hyödyistä kuin myös vakavista, jopa hengenvaarallisista terveysriskeistä. Vaatimuksen tueksi yhdistys listaa oman näkemyksensä siitä, mitä on objektiivinen tutkimus heidän mielestään. Lista sisältää kymmenen täysin ala-arvoista paperia, joista vain jotkut on julkaistu tieteellisessä lehdessä. Parivaljakko Tomljenovic L & Shaw C.A on tunnettuja pseudotieteellisistä roskapapereista ja näitä juttuja listan kymmenestä viitteestä on peräti 4 eli lähes puolet. Googlehaku näillä tutkijanimillä johdattelee lukijat rokotevastaisen liikkeen sivuille.

PubMed listaa pelkästään Cervarix-rokotteesta 252 artikkelia, jotka ovat oikeaa tiedettä. Yksi aivan tuore on tämä, jossa kerrotaan, että Englanissa HPV-rokoteohjelma on menestyksekkäästi suojannut HPV 16/18 infektioita seksuaalisesti aktiivisilla naisilla.

Nina M. Bjelogrlic-Laakso viittaa ulkomaisilta riippumattomilta tutkijaryhmiltä tulleisiin tietoihin rokotettujen sairastumisista, haittavaikutusten immunokemiallisista vaikutusmekanismeista ja kliinisiin rokotetutkimuksiin liittyneistä heikkouksista,  joiden vuoksi hyödyt ovat näyttäytyneet  todellisuutta parempina ja joiden vuoksi haittoja on jäänyt havaitsematta. Kyse ei ole tieteellistä artikkeleista vaan rokotuksen vastaisen liikkeen sisäisistä sähköpostiviesteistä. Hän ei kuitenkaan paljasta, mitä nämä sähköpostiviestit pitävät sisällään, hän ei julkaise niitä, mutta kehtaa antaa 15-vuotiaille tytöille sen tiedon, että muka haittoja olisi jäänyt havaitsematta. Sensuroinnin syy on tietenkin se, etteivät sähköpostit kestä päivänvaloa. THL on roskan käynyt läpi, joten voimme luottaa asiantuntijoiden sanaan, kun Bjelogrlic-Laakso vain vihjailee ja salaa.

Riippumattomilla tutkijaryhmillä Bjelogrlic-Laakso tarkoittaa sellaisia, jotka eivät saa rahoitusta lääkeyhtiöiltä. Kuitenkin tieteellinen järjestelmä, jonka oleellinen osa on vertaisarvioidut tiedelehdet, on virittänyt itsensä sellaiseksi, ettei rahoittaja pääse vaikuttamaan tutkimustuloksiin. Luotettavuus on kaikkien, myös lääkeyhtiön etu. Riippumaton ryhmä on esimerkiksi Sane Vax, Inc. joka saa rahoituksensa lahjoituksina foliohatuilta, mutta suoltaa epätieteellistä rokotepropagandaa.

Tuntuu myös ihan hassulta, että yhdistys on toimittanut papereita THL:lle ikäänkuin THL ei tietäisi niistä. Totta kai THL:ssä luetaan kaikki tieteelliset artikkelit ja seurataan rokotuksen vastaisen liikkeen trendejä – myös sitä roskatiedepuolta.

Kun kerran STJ:ssä koetaan tärkeäksi vakavista terveysriskeistä tiedottamisesta, niin kysymys kuuluu, että miksi STJ ei sitten tiedota, vaan vain vihjailee. Mitä vakavia terveysriskejä Cervarixiin liittyy? Perustuuko väite terveysriskeistä vertaisarvioidussa tiedelehdessä julkaistuun artikkeliin vai Sane Vax Incin sähköpostiin? Mikä on niiden esiintyvyys eli kuinka moni rokotettu saa vakavan terveyshaitan? Miksi ette kerro?

Rokotteen ottamisesta päättää 15-vuotias tyttö. Voisitteko kertoa asianne ottamalla huomioon tämän ikäisen kyvyn lukea englaninkielisistä tieteellistä tekstiä? Rokotevastaisella liikkeellä ja muillakin huiputtajilla on taktiikka. He sanovat, että HPV-rokote voi tappaa, lue viitteet. Idea on se, että paperit ovat kelvotonta tiedettä, josta amatöörilukija tekee itse virheelliset johtopäätökset. Bjelogrlic-Laakso toivoo, että 15-vuotias tyttö tekisi virhepäätelmän, että koska Vaersissa (USA:n rokotteiden haitailmoitusrekisteri) on kuolemaan johtaneita ilmoituksia, niin rokote voi tappaa. Kun Bjelogrlic-Laakso ei kerro, miten viitteistä tehdään hänen julkaisema johtopäätös, niin kukaan ei voi väittää hänen puhuvan paskaa.

Yhä edelleen Nina M. Bjelogrlic-Laakso itkee, kun Helsingin Sanomat ja Lääkärilehti eivät julkaiseet hänen mielipidekirjoitusta. Kyse on siitä, että Bjelogrlic-Laakso nostaa esiin foliohattujen ihannoiman salaliittoteorian valtamediasta ja sen epäreiluista toimintatavoista. Hyvä Bjelogrlic-Laakso, jokainen vähääkää lehtialaa tunteva tietää, että jos väittää, että HPV-rokote tappaa, niin silloin pitää samassa yhteydessä kertoa, että miten niin. Minä tiedän syyn, miksi te ette kerro, miksi HPV-rokote tappaa. Koska väitteenne perustuu vain haittavaikutusrekisterin tietoihin ja kaikki alkaisivat nauraa teille, kun ette pysy esittämään mitään muuta.

STJ:n periaate on, että kyse on niin merkittävästä ja monimuotoisesta asiakokonaisuudesta, että siitä toivotaan STJ:ssä keskusteltavan asiantuntijoiden keskuudessa ennen asioiden puimista julkisessa tai sosiaalisessa mediassa erilaisten väärinkäsitysten ja –tulkintojen estämiseksi. Mitä jos alkaisitte toimia tämän oman ohjenuoranne mukaisesti.

Neurologian erikoislääkäri Nina Bjelogrlic-Laakso otti hävyttömät keinot käyttöön HPV-rokotetaistelussa


Marraskuussa Suomen kaikki 9-luokkalaiset tytöt rokotetaan. Marraskuussa saattaa käydä niin, että joku 9-luokkalainen sairastuu johonkin tautiin. Tällöin voidaan perustaa sivusto, jossa julkaistaan marraskuussa sairastuneiden suomalaisten tyttöjen kuvia. Sivusto voidaan nimetä Totuus Suomessa käytössä olevasta HPV-rokotteesta. Totta kai sivustolle laitetaan teksti: ”Seuraavilla sivuilla voit lukea henkilökohtaisia tilityksiä tytöiltä, jotka sairastuivat saatuaan Cervarix-rokotteen. Voi olla, ettei ole mitään muodollisia tieteellistä todisteita, että nämä vahingot olisivat yhteydessä rokotteeseen, mutta sinä voit päätellä itse, luettuasi tilitykset. Pidä mielessä, että on olemassa monia tuhansia tyttöjä, jotka kokevat saman tyyppisiä ”mysteerisiä sairauksia” ja terveysongelmia kaikkialla maailmassa. Mitä heillä on yhteistä? HPV-rokote.

Tällaisella uudella taktiikalla neurologian erikoislääkäri Nina Bjelogrlic-Laakso on nyt liikkeellä Suomen terveysjärjestön sivuilla.  Taktiikka perustuu siihen, että ihmisten on vaikea ymmärtää, että pelkkä ajallinen yhteys kahden asian välillä ei riitä todistamaan, että toinen on seurausta toisesta.

Neurologian erikoislääkäri Nina Bjelogrlic-Laakso kertoo sivustollaan piilottelemistaan todisteista HPV-rokotteen vaaroista. Yleensä todisteet esitetään samanaikaisesti väitteiden kanssa varsinkin, jos väitteet uhkaavat nuorten tyttöjen terveyttä. Mutta rokotevastustajilla on toinen taktiikka. Ensin esiteään väitteitä. Sitten joskus vedetään esiin kelvottomia todisteita väitteiden perustaksi. Miksi näin? Koska heille riittää, että saavat esittää perättömät väitteet julkisuudessa. Todisteista on enemmän haittaa kuin hyötyä tavotteiden saavuttamisessa.

THL:n päätös olla istumatta samaan pöytään rokotehörhöjen kanssa Ylen aamuTV:ssä on oikein. Rokotevastustajilla on käytössä nyt myös Suomessa kaikki temput. Yksi temppu on vetää hihasta jokin täysin tuntematon kiinalainen rottakoe. Asiantuntijat eivät ole tietenkään kuuleet koko kokeesta yhtään mitään, koska tutkimus ei mitenkään liity aiheeseen ja on kelvoton. Mutta soppa on valmis: Asiantuntijat eivät pysty suorassa lähetyksessä kiistämään rottakokeen tuloksia.

Nina M. Bjelogrlic-Laakso, LT, neurologian erikoislääkäri sovittelee itselleen rokototevastustajien kuningattaren kruunua.


Suomen terveysjärjestön kirjoitus muistuttaa kovasti tänään facebookissa leviävää Nina M. Bjelogrlic-Laakson kirjoitusta, jossa täysin aiheettomasti pelotellaan HPV-rokotteen keksityillä vakavilla haitoilla. Iltalehti teki asiasta heti juttua, jossa THL kiistää HPV-rokotteen vaarat ja kertoo sen totuuden, että rokote on turvallinen.

Facebookissa leviävässä viestissä puuttuvat lähdeviitteet, mutta Suomen terveysjärjestön sivuilla ne ovat. Harva lukee alkuperäisiä lähteitä, mutta näissä rokotevastustajien kirjoitukissa ne on syytä tarkistaa. Pääsääntöisesti lähteestä on tehty yleistys ja väärä johtopäätös.

Tämän kirjoituksen kommentissa on kohua herättänyt kirjoitus. Siinä kirjoituksessa Nina M. Bjelogrlic-Laakso väittää, että HPV-rokotteilla on maailmalla todettu vakavia haittoja. Väite on perätön. Tässä on WHO:n raportti tämän vuoden kesäkuulta. Perustuen 175 miljoonaan rokoteannokseen, WHO on edelleen varma, että rokote on turvallinen. Nina M. Bjelogrlic-Laakso väittää, etteivät viranomaiset niitä (rokotteita) enää suosittele. USA:n, Englannin, Suomen ja kymmenien muiden maiden viranomaiset suosittelevat rokotetta. Vain yksi valtio ei toistaiseksi suosittele. Se on Japani. WHO:n raportin mukaan Japanissa on raportoitu kroonista kipua, mikä who:n mukaan vaatii seurantaa muissa maissa.  Tässä maailman arvostetuimmassa lääketiedelehdessä Lancetissa julkaistussa artikkelissa Japanilaiset valoittavat, mistä asiassa on kysymys.

Nina M. Bjelogrlic-Laakso väittää että rokotteen hyödyt ovat kyseenalaiset. Väite on perätön.

Nina M. Bjelogrlic-Laakso väittää että, maailmalla on raportoitoitu lukuisista vakavista, pysyviin vammautumisiin ja jopa kuolemaan johtaneista haitoista perustuen kansainvälisissä lääketieteellisissä aikakausilehdissä julkaistuihin artikkeleihin. Nyt hän sotkee asioita. Jokaisessa maassa kerätään niin sanoittuihin haittailmoitusrekistereihin tietoja, rokotteiden kanssa samaan aikaan ilmenneistä vaivoista. Samanaikainen esiintyminen ei kuitenkaan osoita syy-seuraussuhdetta eli että rokote olisi aiheuttanut sairauden tai haitan. Lääketieteellisissä aikakausilehdissä julkaistaan joskus artikkeleita yksittäistapauksista, joissa sairauden tunnetut aiheuttajat yksi toisensa jälkeen suljetaan pois. Tällöin jäljelle jää enää epäily rokotteesta tai jostain tuntemattomasta syystä. Tiedeyhteisöä tavallaan pyydetään miettimään, mikä voisi olla näissä tapauksissa se oikea syy. Rokotevastustajat ovat viimeaikoina alkaneet nostaa näitä tutkimuksia täysin perusteettomasti esiin.

Nina M. Bjelogrlic-Laakso kertoo, että rokotteen suojan kestosta ei ole tietoa. Tarkoitus on luoda epävarmuutta ja mielikuvaa, että asiassa olisi jotain hämärää. Ei ole. Totuus löytyy THL:n kampanjasivuilta. ”Rokote antaa pitkäaikaisen suojan, sillä kymmenen vuotta sitten rokotetuilla rokotussuoja ei ole juurikaan heikentynyt. Tarkkaa tietoa suojan kestosta ei vielä ole.” Mutta jos suoja heikkenee, niin sitten tarvitaan vain tehosterokote, niin kuin jäykkäkouristusrokotteen kanssa menetellään.

Nina M. Bjelogrlic-Laakso heittää ilmaan epäilyn, että Lääkärilehden pääkirjoituksessa ei kerrota kaikkea. Joku salaa! Nämä salaamiset ovat rokotevastustajien suosikkiteemoja. Pääkirjoituksessahan tarkoitus nostaa esiin tärkeitä asioita eikä tarttua jokaiseen asiaan, jotka rokotteeseen liittyy. Nina kummastelee, kun päätoimittaja kertoo, että saavutetaan säästöjä Papakokeissa. Säästöt syntyvät, kun Papakokeita voidaan vähentää ja kun Papakoeissa löydetään entistä vähemmän muutoksia, joiden jatkoseuranta maksaa. Kukaan ei ajattele Ninan lailla, että seulonnat lopetettaisiin.

Jäikö sinulle jokin asia epäselväksi?

Helsingin Sanomat paneutui asiaan huolella. Lehti kertoo mm., että Israelissa rokotetaan edelleen ja Intian tapaus liittyy rokotetutkimuksen eettisiin kysymyksiin, ei rokotteen turvallisuuteen.

Ylen haasatattelussa outoa on selittelyä

Viestin leviäminen oli eräänlainen työtapaturma. Tarkoitus ei ollut lähteä revittelemään asialla, vaan työtä ja keskustelua oli tarkoitus käydä asiantuntijoiden kesken, Bjelogrlic-Laakso kertoo.

Viestin sisältö on alun perin julkaistu yhdistyksen Suomen Terveysjärjestö -sivuilla – siis julkisena, virallisena yhdistyksen kannanottona jo 26.9.2013. Jos tarkoitus on käydä keskustelua asiantuntijoiden kanssa, niin miksi kirjoitus on laitettu kaiken kansan nähtäville, kun yhdistys julistaa etusivullaan: NYT SE ALKAA uusi aikakausi terveystiedottamisessa!

Tällä videolla haastattelija yrittää saada Bjelogrlic-Laakson sanomaan jotain rokotevastustajien hivelemistä aiheista, mutta Bjelogrlic-Laakso pitäytyy tiukasti koululääketieteessä. Onko Bjelogrlic-Laakson linja muuttunut?

päivitys 25.10.2013

Peruutus Bjelogrlic-Laakso peruttaa aikasemman lausuntonsa. Tarkoitus onkin alkaa revittelemään asialla. Bjelogrlic-Laaksolla on ollut vuosia aikaa hankkia tieteellistä näyttöä väitteidensä perustaksi. Nyt Bjelogrlic-Laakso ilmoittaa, että ”Julkaisemme lähipäivinä lääketieteelliset dokumentit joihin järjestömme perustaa huolensa rokotteen haitoista.” Kun kerran nuo olemattomat satutarinat on mukamas lähettetty THL:lle ja Fimealle jo syyskuussa, niin ei ole mikään vitsi laittaa liitteitä esiin heti. Bjelogrlic-Laakso lietsoo epävarmuutta vailla mitään näyttöä. Tapa on todella pirullinen ja tuomittava.

”Kirjeeseen kuuluvat puuttuvat linkit tulevat sivuillemme lähipäivinä.” Miksi Bjelogrlic-Laakso on alkunperin sensuroinut linkit kirjesstään?

Esimakua roskatieteestä saadaan yhdestä linkistä, joka on liitetty sivustolle: The Truth About Gardasil. Sivustolla revitellään samanaikisesti rokoteen kanssa sattuneista sairastumisista. Siis yksittäistapauksilla. Sivustolta ei löydy tieteellistä näyttöä.