Tekes markkinoi lainvastaisesti Valkee Oy:n korvavaloa JetLagin hoitoon


English: Finnair MD-11 aircraft (OH-LGE) at Sh...

Finnairin MD-11-lentokone (OH-LGE) Shanghai Pudongin kansainvälisellä lentoasemalla Kiinassa (Photo credit: Wikipedia)

Juuri kun Valvira sai kitkettyä Valkee Oy:n lainvastaisen markkinoinnin, niin yllättäen Tekes ryntäsi apuun. Tässä tiedotteessa Tekes kertoo, että korvavalon on tutkittu olevan tehokas hoitomuoto mielialan vaihteluihin, masennukseen, uniongelmiin sekä vuorokausirytmin muutoksiin liittyvien tilojen yhteydessä. Kun laite on saanut CE-hyväksynnän, lain mukaan sitä saa markkinoida vain kaamosmasennuksen hoitoon. Valvira tutkii parhaillaan Finnairin esitettä, jossa korvavalon väitetään tehoavan JetLagiin (vuorokausirytmin muutoksiin). Koska tiedotteetkin ovat markkinointia, tulisi Valviran tutkia Finnairin lisäksi nyt myös Tekesin toiminta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitää ylipäätään korvan kautta annettavan valohoidon tehon ja kuulokkeiden käytön haittavaikutusten tutkimusta vielä aivan riittämättömänä. Tekes puolestaan pitää hoidon tehoa tieteellisesti todistettuna. Kaksi suomalaista viranomaista ovat siis asiasta täysin päinvastaista mieltä. Tilanne on hämmentävä.

Tekesin tiedotteesta ei selviä, kuka Tekisssä on tutustunut Valkeen tutkimuksiin antaakseen niitä tukevan lausunnon varsinkin, kun JetLag-tutkimusta ei ole edes vielä tehty. Toivottavasti tiedottaja Johanna Hermans on vain haastatellut toimitusjohtaja Pekka Somertoa eikä tietojen oikeellisuutta ja lainmukaisuutta ole tarkistettu. Minulle ei olisi yllätys, jos Pekka Somerto olisi vienyt Jonanna Hermansia kuin pässiä narussa.

Valkeen korvavaloa on viety Tekesin (=veronmaksajien) rahoilla Ruotsiin, Norjaan, Iso-Britanniaan, Saksaan ja Hollantiin. Kyllä hävettää olla mukana rahoittamasta toisten eurooppalaisten jymäyttämistä.

Valkeen Somerto väitää Kaleva sanomalehdessä, että korvavalon vaikutuksesta on tehty useita kliinisiä kaksoissokkotutkimuksia


Valkeen korvavalosta ei ole tehty sellaisia kliinisiä testejä, joiden perusteella voitaisiin väittää laitteen vaikuttavan yhtään mihinkään. Laitetta ei ole testattu kaksoissokkokokein kaamosmasennusta vastaan, vaikka yhtiön toimitusjohtaja Kaleva sanomalehdessä niin väittääkin. Yhtiön on saanut CE-merkinnän tuotteelle juuri ennen kuin laki näytön osalta kiristyi.

Yhtiö ei saa markkinoida tuotetaan reaktionopeuden kasvattamiseen tai havaintokyvyn kohetamiseen tai aikaerorasitukseen, koska yhtiöllä ei ole hakenut lupaa Valviralta lääkinnälliselle laitteelleen näihin vaivoihin. Yhtiö voi hakea luvan Valviralta, jos tieteellinen näyttö laitteen tehosta ja turvallisuudesta riittää. Markkinointia on paitsi Facebook sivut, myös tiedoitteet ja lehtihaastattelut. Valkee hyppii jatkuvasti Valviran silmille, nyt Kalevan haastattelussa.

Sanomalehti Kalevalla on tapana antaa ääni alueen yrittäjälle, joka on teilattu valtakunnallisissa medioissa. Jostain syystä lehden journalistinen kritiikki tällöin aina pettää. Lehti ei tarkistanut toimitusjohtaja Somerton lausuntoa siitä, millaisia kaksoissokkokokeita on oikein tehty. Lehti ei myöskään kiinnittänyt huomiota siihen perusasiaan, että kokeiden pitää olla myös plasebokontrolloituja lumevaikutuksen eliminoimiseksi. Kalevan lukijoilla välittyy nyt virheellinen kuva laitteen tieteellisten tutkimusten tasosta. Lehdelle onkin tärkeämpää alueen yrittäjät, jotka maksavat mainokset, kuin totuus ja lukijat.

Somerto perustelee sitä, että yhtiö myy tuotetta kuluttajille ilman lupaa seuraavasti: ”Tiede tuottaa tutkimuksia verkkaiseen tahtiin. Mikään tutkimuslaitos ei ota nykyään asioita tutkittavaksi pelkän uteliaisuuden takia, vaan siitä pitää maksaa. Tutkimus on melko kallista.” Somerto on siis sitä mieltä, että koska tutkimus on kallista ja yliopistot eivät tuki hänen laiteen tehoa ja turvallisuutta ilmaiseksi, niin hän voi laittaa laitteen myyntiin ilman tutkimuksia. Yhtiön asiakkaat toimivat koekaniineina. Lupamenettelyn tarkoitus on saada selville myös mahdolliset haittavaikutukset. Testeissä on käynyt ilmi, että jotkut saavat laitteesta päänsärkyä. Mielestäni korvavalolaiteen lupa pitää peruuttaa, kunnes Valkee tekee ilmoituksen Valviran haittavaikutusrekisteeriin.