MTV3 45 min kehitteli kotimaisen salaliittoteorian statiinilääkkeiden ympärille


Tässä kirjoituksessa ei oteta kantaa statiinilääkkeiden hyödyllisyyteen suhteessa haittoihin.

Tässä on MTV3 45 min ohjelmasta laadittu uutinen

Big Pharma on lempinimi lääketeollisuudelle ja siihen liittyvälle salaliittoteorialle. Teorian mukaan lääkeyhtiöt yrittävät myydä mahdollisimman paljon täysin turhia ja tehottomia lääkkeittä terveille ihmisille lahjomalla lääkäreitä tehdäkseen suunnattomia voittoja. Teorian avulla voidaan perustella mitä ihmeellisimpiä asioita tarvitsematta todistaa väitettä mitenkään. Väite tulee todistetuksi, jos se sopii Big Pharma -salaliittoteoriaan.

MTV3 45 min mukaan Käypä hoito – työryhmän jäsenet ovat toimineet koko 2000 -luvun tiiviissä taloudellisessa yhteistyösuhteessa statiinivalmistajien kanssa ja saaneet kymmenien tuhansien eurojen henkilökohtaisen hyödyn. Statiinilääkeitä on myyty 500 miljardin euron edestä. Salaliittoteorian mukaisesti nämä lääkärit ovat lääkeyhtiöiden kätyreitä, jotka ovat saaneet suomalaiset lääkärit määräämään tehotonta statiinilääkettä turhaan terveille.

Mitään näyttöä siitä, että lääketutkimuksissa asiantuntijoiksi pätevöityneet henkilöt olisivat toimineet epäeetisesti tai muulla tavoin väärin, MTV3 ei esitä. Ei kuitin kuittia lahjonnasta. Ei paperia siitä, millainen sopimus lääkäreiden ja lääkeyhtiön välillä on. Ei sähköpostikirjeenvaihtoa. Ei todisteita siitä, että Käypä hoito -suositus olisi virheellinen. On vain salaliittoteoria ja salaseura.

Käypähoitosuositukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin, jotka julkaistu tiedelehdissä. Salaseuran ulkopuoliset voivat siis varmistua salaseuran johtopäätösten oikeellisuudesta lukemalla nämä julkiset tieteelliset artikkelit. Suosituksia mutetaan, kun uutta tietoa saadaan.

MTV3 kehtaa väittää, että pääosa nykyisistä statiinilääkityistä käyttää hyödytöntä lääkitystä vakavien haittojen uhalla. Kuitenkin MTV3:n haastattelma asiantuntija Professori Risto Huupponen sanoo omaan tutkimukseen perustuen, että ne joilla on pieni riski eivät tarvitse statiinilääkitystä. Näitä pienen riskin lääkkeen käyttäjiä ei ole pääosa vaan vain noin 27 %. MTV3 laskee kohtalaisen riskin omaavat sellaisiin, jotka eivät hyödy lääkkeistä, mutta ohjelman haastattelema asiantuntija sanoo vain, että kohtalaisen riskin joukossakin voi olla sellaisia, jotka eivät hyödy lääkkeistä. MTV3:n yleistys, että suurin osa statiinilääkeiden käyttäjistä ei hyödy lääkkeistä on virheellinen. Tämä virhe voi aiheuttaa sen, että joku lääkkeenkäyttäjä lopettaa lääkkeen käytön keskustelematta asiasta lääkärin kanssa. MTV3 ei ole korjannut virhettään. Virhe levisi myös Ilta-Sanomiin.

MTV3 käyttää asiantuntijanaan Professori Risto Huupposta. Tasapuolisuuden nimissä olisi ollut paikallaan paljastaa myös Huupposen kytkökset lääketeollisuuteen. Professori Huupponen on osallistunut teollisuuden rahoittamien lääketutkimusten suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin. Hänellä on yksittäisiä esityksiä terveydenhuollon toimipisteiden ja yhdistysten järjestämissä koulutustilaisuuksissa, joiden rahoitukseen lääketeollisuus on osallistunut. En tiedä johtuuko MTV3 valitsema linja siitä, että statiinilääkkeitä ei mainosteta kanavalla.

Tyypilliseen salaliittoteoreetikon tavalla MTV3 pelottelee vakavilla sivuvaikutuksilla, mutta ei kerrota mitään niiden yleisyydestä tai harvinaisuudesta. Itseasiassa yhtiö väittää virheellisesti, että statiinien yleisimmät haittavaikutukset ovat toimintakykyä alentavat lihasoireet ja kohonnut diabeteksen riski. Tyyppiliset haittavaikutukset ovat oikeasti päänsärky, ilmavaivat ja suoliston toiminnan häiriöt. Maksaentsyymien nousua tavataan 2-3 %.lla ja siksi maksa-arvoja suositellaan seurattavaksi hoidon alussa ja myöhemmin vuosittain.

Professori Huupponen selittää toimittajalle, että statiinilääkkeitä syövien korkeampi kuolleisuus johtuu siitä, että potilas sairastuu lääkkeestä huolimatta. Silti toimittaja kirjoittaa, että statiinit lisäävät kuolemaan johtavia sydäninfarkteja, kun niiden käyttäjät kuolevat useammin. Voisiko MTV3 jatkossa jättää kaikki tulkinnat asiantuntijoille, koska asiat eivät ole niin suoraviivaisia kuin maallikkotoimittaja uskoo. Statiinilääkkeitä syövät kuolevat, koska he ovat sairaita ja ne jotka eivät syö statiinilääkkeitä ovat terveitä eivätkä kuole.

MTV3 salaliittoteorio, että ”toistaiseksi Suomessa on oltu hyvin hiljaa myös statiinien mahdollisesti aiheuttamista äkkikuolemista.” Yhtiö ei ensinnäkään kerro kuka on ollut hiljaa. Toisekseen siitäkin on oltu hiljaa, että lehmät osaisivat lentää. Koska statiinilääkkeet eivät aiheuta äkkikuolemia ja lehmätkään eivät osaa lentää, niin siksi näistä asioista ollaan hiljaa. Paitsi MTV3.

Vanhusten kolesteroliarvojen statiinilääkitsemisessä professori Huupponen ei näe mitään mieltä. ”Statiinihoito ei tietenkään ennätä vaikuttaa, koska vaikuttavuuden esiintulo vaatii aikaa”. Kun lääkärin vastaanotolle saapuu 70-vuotias korkean kolesterolin riskiryhmäpotilas, niin mistä kristallipallosta lääkäri katsoo, kuinka kauan potilas elää? Hänhän voi elää vielä 20 vuottakin, jolloin statiinilääke ehtii hyvin vaikuttaa.

Salaliittoteorioihin hurahtanut MTV3 jatkaa edelleen ”pimetty tieto” salaliittoteorialla. Tieteellisen tutkimuksen kieli on nykyisin Englanti. Tutkimukset julkaistaan englanniksi kansainvälisissä tiedelehdissä, joissa se on kaikkien luettavissa (maksua vastaan). Tutkimukset saatetaan siis kaikkien lääkäreiden saataville maailmassa. Näin on menetellyt myös proessori Huupponen. MTV3 mielestä tämän tutkimuksen tieto on pimitetty, koska sitä ei ole julkaistu toimittajan osaamalla suomen kielellä. Maailmassa tutkitaan paljon statiineja. Jos lääkärit lukisivat vain suomenkielisiä tutkimuksia, niin lääkäreittemme tietotaso romahtaisi. Tässä on Huupposen tutkimus koskien statiinipotilaiden diabetesriskiä, joka on julkaistu tämän vuoden toukokuussa arvostetussa BJM lehdessä. Sen tiivistelmän etsimiseen meni aikaa 45 sekuntia.

Tässä on esimerkki siitä, miten toimittajat tekevät roskatiedettä saadakseen huomiota herättävän jutun ja palkinnon kanavajohtajalta. Kanavajohtaja sitten twittailee, miten hienoja paljastuksia 45 min ohjelma tekee.