Homeopaattien todisteet tehosta laimenevat


Embed from Getty Images

Kun aloitin tämän blogin pitämisen loin kaksi kategoriaa. Toinen oli roskatiede ja toinen oli homeopatia. Ajattelin tuolloin, että koska homeopatia on laajalle levinnyt pseudotieteeseen perustuva jymäytys, niin siitä riittää kirjoitettavaa vaikka kuinka paljon. Nyt yht´äkkiä huomaan, etten ole kirjoittanut tästä roskatieteen kuningattaresta juuri mitään. Olen ajatellut, että homeopatia on niin ilmiselvää humpuukia, ettei siinä sittenkään riitä mielenkiintoista haastetta eikä kukaan ota tosissaan homeopatian teorettista taustaa ja tutkimuksia.

Se on totta, että homeopaattien harjoittamasta kusetuksesta riittäisi kirjoittamista vaikka kuinka paljon – siis lukijan kannalta kyllästymiseen asti. Kun yksi homeopaatti avaa suunsa, sieltä tulee 100 perätöntä väitettä, jotka vaativat 100 kumoavaa blogikirjoitusta. Mutta keskitytään olennaiseen: siihen miten Suomen homeopaatit ry selittää sivuillaan sadusta totta.

Kiinnostavinta on tietenkin tieteellinen näyttö homeopatian tehosta. Homeopatiasta on tosiaan tehty tuhansia tutkimuksia ja näiden tutkimusten meta-analyysejä. Näyttö on murskaavaa: homeopatia ei tehoa plaseboa paremmin. Varmaankin Suomen homeopaatit ry:n sivuilta löytyy sitten se paras ja kirkkain näyttö homeopatian puolesta. Yhdistys kertoo sivuillaan homeopaattisen hoidon tehosta, että kirjallisuudessa on julkaistu tuhansia tapaustutkimuksia onnistuneista homeopaattisista hoidoista. Tapaustutkimuksilla ei kuitenkaan voida osoittaa lääkkeen tai hoidon tehoa. Tapaustutkimuksessa perehdytään perusteellisesti johonkin ilmiöön, mutta tutkimuksesta ei voi tehdä yleistyksiä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että yhdistys tarkoittaa tapaustutkimuksella (case study) ennemminkin tapausselostusta (case report). Yhdistys väittää pokkana, että tutkimukset puoltavat homeopatian tehoa, vaikka tiedeyhteisössä vallitsee laaja konsensus päinvastaisesta johtopäätöksestä. Yhdistys esittää väitteidensä tueksi kolme tutkimusta, mutta on poistanut lähdeviitaukset, jotta tutkimusten johtopäätösten tarkistamisesta tulisi vähän vaikeampaa. Paras näyttö esitetään tietenkin ensimmäisenä:

Bristolin Homeopaattinen sairaala teki seurantatutkimuksen 6544 potilaan hoitotuloksista kuuden vuoden ajalta (1). Potilaat oli ohjattu homeopaattiseen hoitoon lääkärin toimesta joko siitä syystä, että koululääketieteen tarjoamat hoitomuodot olivat kontraindi-koituja (hoitoa ei voida antaa) tai niistä ei ollut apua. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 70 % potilaista ilmoitti terveydentilansa kohentuneen homeopaattisen hoidon seurauksena, 50 %:lla terveydentilan kohentuminen oli merkittävää.

Kuten huomaamme, yhdistys vain kertoo tutkimuksen tuloksen, mutta ei johtopäätöksiä. Lukijan toivotaan tekevän virheelliset johtopäätökset itse. Tämä on erittäin yleinen taktiikka uskomushoitojen piirissä. Mikä on pielessä?

Kaikki tutkimukseen osallistuneet henkilöt ovat vapaaehtoisesti menneet homeopaattiseen sairalaan eli jokaisella oli valmiiksi usko siihen, että homeopatia saattaisi jotenkin auttaa heitä. Kukaan ei tiedä sitä, mitä mieltä ne potilaat olivat, jotka jättivät hoidon kesken. Jos hoito ei tehoa, palaatko sairaalaan kertomaan, että olet tyytymätön hoitoon vai jätätkö yksinkertaisesti menemättä uudestaan? Homeopaattien piireissä tehottomasta hoidosta kertominen on sama asia kuin, jos menisit turkki päällä vegaanien päivälliselle. Perustavaalaatua oleva virhe on tietenkin se, ettei tutkimuksessa ole kontrolliryhmää (plaseboa), johon hoidon tehoa verrattaisiin. Jos syötät kaikille lapsillesi juustoa ja mittaat kasvavatko lapset niin kas: kaikki juustoa syövät lapset kasvavat. Onko tämä todiste siitä, että juusto toimii? Mitä jos päänsärkylääke tuotaisiin markkinoille pelkästään yhden tutkimuksen perusteella, että päänsärystä kärsineet raportoisivat itse, että päänsärky katosi, kun söi pillerin? Miksei homeopaatit tee satunnaistettua, kaksoissokkoutettua, plasebokontroillutua kliinistä tutkimusta, joka osittaisi, että homeopatia toimii paremmin kuin juomavesi? Onko syy sama kuin Valkee Oy:llä? Kun homeopaattinen lääkäri yksinkertiasesti vain kysyy potilaaltaan,  voitko paremmin, niin on hyvin tunnettua, että tässä tilanteessa monet potilaat vastaavat niin kuin ajattelevat lääkärin haluavan kuulla.

Suomen homeopaatit ry:n paras näyttö homeopatian tehosta osoittautuu roskatieteeksi.

Valkeen markkinointitempaus on plasebotutkijan taivas ja valvovan viranomaisen helvetti


Valkee lahjoi 60 tarkasti valitsemaansa henkilöä kokeilemaan yhtiön laitetta, vuoden 2012 huhaa-palkinnon voittanutta korvavaloa. Henkilöiden velvollisuutena on raporoida laiteen käytöstä Valkeen kotisivuille, vaikka he eivät havaitsisi laitteellla olevan mitään vaikutusta. Kukaan ei valvo laiteen käyttöä eikä voida tietää, ovatko kertomukset todellisia vai keksittyjä.

Kun vahva tieteellinen näyttö osoittaa, että Valkeen korvavalo ei tehoa mihinkään, niin tässä on oikeasti kyse plasebon tutkimisesta. Plasebo eli lumevaikutus perustuu positiivisiin odotuksiin. Mitä enemmän koehenkilö odottaa laitteen toimivan, sitä todennäköisemmin hän reagoi plaseboon. Testi on erittäin mielenkiintoinen skeptikon kannalta. Mitä tiedetään etukäteen tällaisesta koeasetelmasta?

Ilmaiseksi saatu laite, pakko raportoida, hakemuksen perusteella 1000 joukosto valituksi tuleminen, oma usko laitteen toimivuuteen, tietämättömyys plaseboilmiöstä, kaupallisen yhtiön painostus jne. luovat hirvittävät paineet sille, että laite aiheuttaa jonkin efektin. Siksi Valkeen sivuille alkaa ilmaantumaan paranemisia sellaisiin vaivoihin,  joista koehenkilö arvelee parantuneensa. Myös sellaisia paranemisia alkaa tapahtua, joita koehenkilö arvelee Valkee Oy:n toivovan tapahtuvan.

Kun laitteen rekisteröi, kysytään, ostitko laitteen migreenin takia. Tällä tavoin koehenkilön alitajuntaa isketään vinkki, että laite voisi olla yhteydessä päänsärkyyn. Tästä syystä on oletettavaa, että moni kertoo pääsärkyvaivojensa kadonneen. Aikaisempien kokeiden perusteella joukkoon pitäisi eksyä myös sellaisia, jotka kokevat saavansa laitteesta päänsäryn. Tällöin kyse ei ole plaseboefektistä vaan niin sanotusta noseboefektistä. Nosebo on plasebon vastakohta: lumelääkettä saaneet kokevat saaneensa haitallisia sivuoireita. Moni käyttäjä jo nyt kertoo, että unirytmi on parantunut laiteen avulla – siitä kuulemme lisää. Valkee on tehnyt kehnoja suorituskyvyn paranemiseen viittaavia lumetestejä ja uutisoinut niistä Iltalehteä myöten. Siksi koehenkilöiden suorituskykykin paranee. Hakemusten perusteella Valkee on voinut valita tutkimusjoukkoon sellaisia ”sairauksia” potevia henkilöitä, joista emme vielä tiedä mitään, mutta joiden sairaudet sopivasti voisivat parantua valohoidolla.

Kun ihmiset saavat vapaasti käyttää laitetta, saattaa tulla esiin neljän pillerin efekti. Kun koehenkilöille syötettiin joko kaksi sokeripilleriä tai neljä sokeripilleriä niin havaittiin, että neljä sokeripilleriä syöneiden mahahaava parani nopeammin, vaikka kukaan ei saanut mitään lääkettä. Ohjeiden vastaisesti kaksi kertaa päivässä korvavaloa käyttävät saattavat parantua huiman nopeasti. Keittoliuospistokset tehoavat paremmin kuin valkoiset pillerit, koska pistos on dramaattisempi kuin pilleri – ja korvavalo vieläkin dramaattisempi.

Valkee ei ole vielä hyödyntänyt seksuaalisen suorituskyvyn paranemisen tai seksuaalisen halukkuuden lisääntymisen rahakkaita markkinoita. Nyt yhtiöllä on ollut mahdollisuus valita joukkoon henkilöitä, jotka ilmoittavat halukkuutensa testata laitetta tähän vaivaan. Paraneehan ne, kun kaamosmasennus vähenee, on yhtiön tieteellinen vastaus epäilijöille.

Valvovalle viranomaiselle Valkee Oy:n temput aiheuttavat päänvaivaa. Laite on tarkoitettu kaamosmasennuksen hoitoon, mutta nyt sitä yritetään ensi syksystä alkaen kaupata terveille. Henkilö, joka kokee talvella kaamosoireita, on terve, eikä tarvitse mitään hoitoa. Oireilu muuttuu sairaudeksi vasta, kun voidaan puhua kaamosmasennuksesta. Miten valvova viranomaimen suhtatuu lääketieteellisen laitteen markkinoimiseen terveille?

Sananvapauteen kuuluu, että laiteen käyttäjä saa kertoa, mitä vaikutuksia laitteella on. Jos joku käyttäjästä kertoo, että laite paransi migreenin, niin minkäs Valkee sille voi? Onkohan asia näin yksinkertainen? Ei ole. Asiaa tulee tarkastella kokonaisuutena ja yhtiön aikasempi toimintakulttuuri huomioon ottaen.  Tässä on yhtiön johtama, järjestämä ja manipuloima markkinointikampanja. Tämä on kampanja niiden vaikutusten kertomisesta, jotka laki kieltää. Valkee yrittää kiertää lakia ja markkinoida laitettaan muuhun kuin mihin se on tarkoitettu. Siitähän tästä tosiasiassa on kysymys. Tästä syystä Valviralla on velvollisuus puuttua tähän markkinointitapahtumaan.

”Vielä päivä aikaa hakea Valkee testiryhmään – 60 valitaan antamaan lahjomatonta palautetta” -twitter Valkee 20.12.2012. (testiryhmä lahjottiin lähes 200 euron arvoisella tuotepaketilla, pidän sarkastisesta huumoristanne)

No nyt kun vitsien makuun päästiin niin.

Juuso Nissilä joutui käymään tapanina Oulun seudun yhteispäivystyksessä kovan korvakivun takia. Lääkäri veti kaksi antibioottipilleriä korvista.
– Miksi olet laittanut antibiootit korviisi? lääkäri kysyi.
– Lyhin tie suoraan kudokseen, tiedemies perusteli.

Valkee Oy:n itsensä tekemä tutkimus osoittaa kiistatta, ettei korvavalolla ole mitään tehoa kaamosmasennukseen.


Olen odottanut jo kohta 2 vuotta, että Valkee Oy:n paras tutkimus julkaistaisiin tiedelehdessä. Yhtiö sanoo, että tiedemaailma toimii hitaasti. Ei se kyllä näin hitaasti toimi.

Elettiin vuotta 2010, jolloin Valkeen johto vielä uskoi, että korvavalo toimii. Yhtiö päätti tehdä kunnollisen tutkimuksen laitteen tehon osoittamiseksi. Usko oli niin kova, että ajateltiin valloittaa myös Amerikka. Niinpä tutkimus ilmoitettiin kliinisten tutkimusten rekisteriin Usassa. Tutkimuksen virallinen nimi oli ”Transcranial Brain-Targeted Bright Light Treatment Via Ear Canals in Seasonal Affective Disorder (SAD) – a Randomized Placebo Controlled Dose Finding Study” Eli kyseessä piti olla plasebokontrolloitu tutkimus, jossa samalla selvitetään sopiva annos (valoa).

Plasebona toimi 1 lumenin annos, jolla ei ole biologisia vaikutuksia. Tutkittavat jaettiin kolmeen ryhmään. Yksi ryhmä sai 1 lumenin, toinen ryhmä sai 4 lumenin eli nykyisen korvavalon annonksen ja kolmas ryhmä 9 lumenia.

Kun tulokset tulivat se oli suuri pettymys. Korvavalo ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi plasebosta ja 9 lumenin valokin antoi samat tulokset. Plasebosta olisi pitänyt tulla vaakasuoraa viivaa, mutta mitä vielä. Lumen 1 ryhmän potilaiden oireet lievenivät siinä missä muidenkin. Mitä siis tehdä?

Valkee Oy muutti tutkimuksen nimen ja tutkimusasetelman jälkikäteen. Tutkimuksen nimeksi laitettiin Transcranial Bright Light Treatment via Ear Canals in Seasonal
Affective Disorder (SAD) – a Randomized Controlled Trial.
Tutkimuksesta siis poistettiin plasebo, eikä enää puhuttu mitään siitä, että yritettiin määrittää sopivaa annosta. Plasebo 1 lumen otettiin yhdeksi kaamosoireita lievittäväksi annokseksi.

Jos Valkeen tutkimus tulkitaan alkuperäisen tutkimussuunnitelman mukaisesti niin, että 1 lumenin annos oli tehoton plasebo, niin tulokset kiistatta osoittavat, että havaittu kaamosoireiden lieventyminen ei johtunut korvavalosta vaan jostain muusta.

Tässä on nyt selitys sille, että Valkee ei ole tehnyt plasebokontrolloitua tutkimusta ja sille, että tätä tutkimusta ei ole voitu julkaista missään tiedelehdessä.

Tiina Raevaara oli kuuntelemassa 19.12. Helsingissä Valkeen tiedotustilaisuutta.

Puuttuvia negatiivisia kontrolleja Valkee selitti asetelman vaikeudella: käyttäjä näkee valosta, onko se päällä vai ei.

Varsinaisten kirkasvalolamppujen kohdalla ongelma on hoidettu käyttämällä verrokkeina lamppuja, joiden valaistusvoimakkuus on huomattavasti pienempi kuin todellisten kirkasvalojen. Myös Valkee aikoi käyttää pienempää valomäärää negatiivisena kontrollina, mutta heidän tuloksissaan ei näkynyt eroja siinä, millainen korvavaloista lähtevä valomäärä oli ollut. Kaikki valokuulokkeiden käyttäjät näyttivät paranevan yhtä hyvin, mitä yksityiskohtaa Valkeen edustajat eivät osanneet selittää.

Pidätän toistaiseksi oikeuden muuttaa, korjata ja täydentää tätä kirjoitusta.

Yksityinen yritys Valkee Oy haluaa tarkistaa ennakolta roskatiedeblogin tietojen oikeellisuuden


”Pahoittelemme tämän blogin antamaa virheellistä tietoa ja pyydämme ylläpitäjää jatkossa tarkastamaan asian meiltä suoraan” kirjoittaa Valkee Oy tämän blogin kommentissa.

Minulle sopii, että Valkee Oy tarkistaa tämän blogin tiedot, jos minä saan vastaavasti ennakolta tarkistettavaksi Valkeen Oyn tiedotteet ja haastattelut.

Toivon että ennen kuin julkaisen seuraavat tiedot, Valkee oy tarkistaa niiden paikkansapitävyyden:

1. Aivotutkijoiden mukaan, jos Valkee oy:n korvavalolaite ei tehoa JetLagiin eurooppalaisissa aivoissa, niin se ei tehoa myöskään tähän vaivaan japanilaisissa aivoissa. Totta vai tarua?

2. Laitetta rekisteröitäessä netissä kysyttään mihin käyttötarkoitukseen Valkee ostettiin. Yksi vaihtoehto on migreeni. Pidän tätä laiteen lainvastaisena markkinointina sairauteen, johon laiteen tehoa ei ole osoitettu. Mitä vastaatte?

3. Kerrotte 6.12. tiedotteessa, että Valkeen teho apuna kaamosmasennukseen käytännössä on varmistettu yhteensä 102 kaamosmasennuspotilasta käsittäneissä kahdessa kliinisessä kokeessa. Tähän liittyen olen julkaisemassa tiedon, jonka mukaan tehoa ei ole osoitettu, koska mukana ei ole ollut blasebokontrollia. Miten teho osoitetaan ilman sellaista verrokkiryhmää, joka ei saa lainkaan valoa korviinsa?

4. Samassa tiedotteessa kerrotte laitteenne tehosta kirkasvalolaitteeseen verrattuna, vaikka tutkimuksen tekijät ovat kieltäneet, ettei vartailua saa tehdä. Olen aikeissa väittää, että tiedote on tyhmempien ihmisten harhaanjohtamista. Onko väitteeni mielestänne yritystänne loukkaava?

5. Transcranial Bright Light Treatment via Ear Canals in Seasonal Affective Disorder (SAD) – a Randomized Controlled Trial. Olen aikeissa väittää, että ette ole edes yrittänneet julkaista tätä kaksi vuotta vanhaa tutkimusta tiedelehdessä, koska tutkimustulos on kannaltanne kiusallinen. Onko väite perätön?

6. Maailmalla skeptikot ovat ensimmäisenä kiinnittäneet huomiota, että väitteenne laitteen tehosta ovat liian hyviä ollakseen totta. Haluatteko perustella, miksi laitteenne on ylitehokas?

7. Ravintolisiä ja elintarvikkeita koskevien terveysväittämien pitää olla tieteellisesti toistettuja ja EU:n ennalta hyväksymiä. Lääketieteellisiltä laitteilta ei vaadita vastavaa, koska yleensä niitä valmistetaan vain ammattilaisten käyttöön eikä suurelle yleisölle. Olenko väärässä?

Valkeen Somerto väitää Kaleva sanomalehdessä, että korvavalon vaikutuksesta on tehty useita kliinisiä kaksoissokkotutkimuksia


Valkeen korvavalosta ei ole tehty sellaisia kliinisiä testejä, joiden perusteella voitaisiin väittää laitteen vaikuttavan yhtään mihinkään. Laitetta ei ole testattu kaksoissokkokokein kaamosmasennusta vastaan, vaikka yhtiön toimitusjohtaja Kaleva sanomalehdessä niin väittääkin. Yhtiön on saanut CE-merkinnän tuotteelle juuri ennen kuin laki näytön osalta kiristyi.

Yhtiö ei saa markkinoida tuotetaan reaktionopeuden kasvattamiseen tai havaintokyvyn kohetamiseen tai aikaerorasitukseen, koska yhtiöllä ei ole hakenut lupaa Valviralta lääkinnälliselle laitteelleen näihin vaivoihin. Yhtiö voi hakea luvan Valviralta, jos tieteellinen näyttö laitteen tehosta ja turvallisuudesta riittää. Markkinointia on paitsi Facebook sivut, myös tiedoitteet ja lehtihaastattelut. Valkee hyppii jatkuvasti Valviran silmille, nyt Kalevan haastattelussa.

Sanomalehti Kalevalla on tapana antaa ääni alueen yrittäjälle, joka on teilattu valtakunnallisissa medioissa. Jostain syystä lehden journalistinen kritiikki tällöin aina pettää. Lehti ei tarkistanut toimitusjohtaja Somerton lausuntoa siitä, millaisia kaksoissokkokokeita on oikein tehty. Lehti ei myöskään kiinnittänyt huomiota siihen perusasiaan, että kokeiden pitää olla myös plasebokontrolloituja lumevaikutuksen eliminoimiseksi. Kalevan lukijoilla välittyy nyt virheellinen kuva laitteen tieteellisten tutkimusten tasosta. Lehdelle onkin tärkeämpää alueen yrittäjät, jotka maksavat mainokset, kuin totuus ja lukijat.

Somerto perustelee sitä, että yhtiö myy tuotetta kuluttajille ilman lupaa seuraavasti: ”Tiede tuottaa tutkimuksia verkkaiseen tahtiin. Mikään tutkimuslaitos ei ota nykyään asioita tutkittavaksi pelkän uteliaisuuden takia, vaan siitä pitää maksaa. Tutkimus on melko kallista.” Somerto on siis sitä mieltä, että koska tutkimus on kallista ja yliopistot eivät tuki hänen laiteen tehoa ja turvallisuutta ilmaiseksi, niin hän voi laittaa laitteen myyntiin ilman tutkimuksia. Yhtiön asiakkaat toimivat koekaniineina. Lupamenettelyn tarkoitus on saada selville myös mahdolliset haittavaikutukset. Testeissä on käynyt ilmi, että jotkut saavat laitteesta päänsärkyä. Mielestäni korvavalolaiteen lupa pitää peruuttaa, kunnes Valkee tekee ilmoituksen Valviran haittavaikutusrekisteeriin.