Psykologisia testituloksiani ei saa käyttää ilman minun lupaani, Kansallisarkisto


Embed from Getty Images

 

Vaadin Kansallisarkistoa noudattamaan kansainvälistä Helsingin julistusta. Helsingin julistukseen on koottu eettiset periaatteet, joita pitää noudattaa kaikessa lääketieteellisessä tutkimuksessa ympäri maailman.

Osallistuin puolustusvoimien niin sanottuun ”palikkatestiin” varusnaisaikanani. Tuolloin sanottiin, että testituloksia käytetään, kun varusnaisia valitaan johtajakoulutukseen. Eräs yksityisyydensuojaintoilijavegaanihitihatihumpuukihumanisti-varusmies tiedusteli, mihin kaikkeen testituloksia käytetään, mutta ei saanut vastausta. Tuolloin annettiin ymmärtää, että ne tulevat vain puolustusvoimien käyttöön. Testeistä ei käytännössä voinut kieltäytyä ja toki kaikki luottivat, että tietoja käytetään vain Suomen hyväksi.

Nyt HS 1.8.2016 kertoo, että Kansallisarkiston nutturapäät haluavat arkistoida testitulokset tutkijoiden käyttöön. Kansallisarkistolta puuttuu kuitenkin suostumus minun tietojeni säilyttämiseen ja uudelleen käyttöön ja niiden luovuttamiseen esimerkisiksi vihollisvaltiolle. Suomessa on viimevuosina huolellisesti rakennettu eettisesti kestävälle pohjalle käytännöt terveydenhoidon tietojen luovuttamisesta. Tietojani korvatulehduksistani saa käyttää vain, jos olen antanut siihen kirjallisen suostumuksen, mutta älykkyystestini tulokset ovat täysin minun ulottumattomissa. Kansallisarkiston toimintalinja on täysin ristiriidassa nykykäytännön kanssa. Armeijan palikkatestin tulokset ovat minun kaikkein arkaluontoisinta tietoa. Jos olisin tiennyt, että ”neekerit ovat tyhmempiä” -tasoinen tutkija Tatu Vanhanenkin on saattanut hyödyntää juuri minun testiäni, niin olisin eronnut armeijasta. Nyt en tiedä, mihin Kansallisarkisto aikoo myydä tuloksiani.

Vaadin puolustusvoimia tuhoamaan tietoni, kun puolustusvoimilla ei ole enää niille käyttöä. Se on ainoa keino, millä Suomi voi noudattaa kansainvälisiä eettisiä sopimuksia.

Vaadin arkistolaitoksen pääjohtajan, teologian tohtori Jussi Pekka Nuortevan eroa.

Tutkimus, jossa on käyetty laittomasti puolustusvoimien aineistoa. Tutkimuksessa tutkijat Dutton ja Lynn toteavat, että Suomen armeija on virallisesti luokitellut 1988-2001 aineiston ei-salaiseksi ja antanut aineiston tutkimuksen tekijöiden käyttöön. Helsingin Sanomien mukaan Dutton on kiistänyt puolustusvoimille, että hänellä olisi ollut aineisto käytössään. Kummalla kerralla Dutton valehtelee? Aineisto sisältää tiedot 382 022 varusmiehestä vuosilta 1988-2001 eli käytännössä koko ikäluokan . Lisäksi aineisto sisältää tiedot 25 144 varusmiehestä vuodelta 2009. Tutkijat löysivät aineistosta Flynnin ilmiön. Ja Anti-Flynnin ilmiön eli älykkyyden laskun vuosilta 1997-2009. Tutkijoiden mielestä laskun selitys ei voi olla tyhmät maahanmuuttajat, koska Suomessa on niitä vähän ja suurin osa on tullut älykkäistä maista kuten Venäjä ja Viro.  Tutkijat tarjoavat tilalle dysgeenistä hedelmällisyyttä. Dysgeenisestä helmällisyydestä voit lukea lisää roskatiedelehdestä Magneettimedia. Koska älykkäät naiset eivät tee lapsia, niin väestön älykkys alenee. Ilta-Sanomien tekemä juttu tutkimuksesta löytyy täältä. ja täältä. Kun lukee aihepiirin juttuja, joita eivät siis tee epidemiologit, syntyy vahva käsitys siitä, että nämä uskontotieteen dosentit eivät ole koskaan kuuleet, ettei korrelaatio merkitse syy-seuraussuhdetta.

Edward Dutton on brittiläinen uskontoantropologi, dosentti Oulun yliopistossa.

edit 2.8.

Tietovuodosta syytetyt Roope Uusitalo, Tuomas Pekkarinen, Sari Kerr puolustautuvat.

Tutkimuksen aineisto on varastettu toisesta tieteellisestä julkaisusta, Salla Koivusen progradu tutkielmasta. Tutkielmassa on sama taulukko ”Raakapisteiden keskiarvot koevuosittain”, johon pettureiden kirjoitus perustuu. Kyseessä on siis tiedevilppi, jonka voi arvata jo siitä, että ulkomaalaiset väittävät puolustusvoimien vapauttaneen testitulokset vapaaseen käyttöön. Tämä vale on tarvittu peittäämään tiedevarkaus. Gradussa on tehty se havainto, että peruskoulun käyneiden pisteissä ei tapahdu muutosta, mutta korkeakoulun käyneiden pisteet laskevat niin paljon, että koko aineisto kääntyy laskuun. Tämän tiedon tiedevarkaat ovat sivuuttaneet, koska se ei sovi heidän ennakkopäätelmiin ilmiön syystä.

Tyypilliseen tapaan lehdistö on tarttunut heille syötettyyn uutiseen. Vanhat väärät uutiset pitäisi nyt korjata ja nostaa tämä progradu valokeilaan. Kunnia sille jolle kunnia kuuluu. Mutta korjaako luotettava media virheensä kunnolla? Käsitelläänkö tätä tiedevilppiä koskaan Tutkimuseettisessä lautkunnassa? Lautakuntaanhan on perinteisesti ilmoitettu Suomessa vain progradu-tutkielmissa olevista vilpeistä, ei muista.

HS 13.8. kertoo, että Salla Rikander (os. Koivunen) on tehnyt ilmoituksen Oulun yliopistolle plagioinnista.