Uhkaako kirkko sittenkään hajota?


Embed from Getty Images

Jos puolueiden suosiota mitattaisiin tekemällä kysely Pohjanmaalle ja yleistämällä tulokset koskemaan koko maata, syntyisi kamala meteli. Mutta kun Lännen Media tekee kyselyn 13.12. lehtiensä levikkialueella ja nappaa mukaan huvikseen Helsingin ja Vantaan, kukaan ei epäile otoksessa olevan systemaattista vinoumaa. Kyselyyn osallistui 36 % naisia, oikeasti naisia on 43 % papistosta (sakasti.evl.fi). Kun kysymykset koskevat herätysliikkeitä, niin oletettavasti herätysliikkeiden papit ovat otoksessa yliedustettuina. Oulun seudulta kyselyyn vastasi peräti 48 pappia eli 13 % vastaajista. Varmaan kirkosta eroamista pohtivia herätysliikkeitä on olemassa, mutta kuinka paljon verotusoikeuden menettäminen estää todellisen hajoamisen ei tästä ”gallupista” ilmene mitenkään.

Ylen uutinen

Ilta-Lehtikin seuraavana päivänä jatkaa uutisen siteeraamista ja nyt tilanne menee pahempaan suuntaan. Koska otos ei kuvaa koko pappisjoukkoa, niin tutkimuksen yleistäminen koskemaan koko pappisjoukkoa on paha tieteellinen virhe. Tämän päiväisessä uutisessa 14.12. otoksen vinouma korostuu. Naispapit ovat valmiimpia vihkimään homoja, mutta naispapit ovat otoksessa aliedustettuina. Pohjoisen miespapit ovat homojen vihkimistä vastaan. Emme tiedä, edustavatko alueelta poimitut papit koko pappiskuntaa aluella. Naispappien homomyönteisyys voi olla sitä, että naispapit ovat Helsingistä eikä Lapista.

Tämä galluppi on esimerkki siitä, miten galluppeja ei pidä tehdä. Mutta lehdistön alennustila johtaa siihen, että vastaavaa gallupviihdettä, joka kertoo vinoutuneen kuvan, tulemme näkemään entistä enemmän. Ja tutkimimuksen tekotavoista, kuten tehtiinkö kysely sähköpostitse, mistä sähköpostit saatiin, pitikö muistuttaa vastaamisesesta jne emme saa tietää, koska lehdet älyävät hävetä tutkimusmenetelmäänsä.