Valkee Oy korvavalon kauppiaat valmistautuvat uuteen jymäytykseen


Valkeen korvavaloa markkinoidaan roskatieteen keinoin. Yhtiö on erikoistunut tuottamaan materiaalia medialle osana markkinointikoneistoaan. Ylen Mot ohjelma keväällä 2012 kiinnitti huomiota siihen, miten kritiikittömästi toimittajat tukevat Valkeen markkinoitia.

Valkee on ostanut yhden huoneen Helsingissä pidettävästä tieteellisestä kokouksesta Scandinavian Physiological Society Annual Meeting. Tähän huoneeseen kokoontuvat Valkeen 4 tutkijaa Seppo Saarela, Markku Timonen, Vesa Kiviniemi ja Mikko Tulppo esitelmöimään toisilleen korvavalolaitteeseen liittyviä tutkimuksiaan lauantaina 25.8. klo 8-10. Tästä bordellista syntyy lehdistötiedotteita, joiden loppuun laitetaan, että tutkimustulokset julkaistiin arvostetussa tieteellisessä seminaarissa. Varmaan jätetään kertomatta, että Valkee Oy on tuon seminaarin sponsori. Kynnystä päästä mukaan on madallettu rahalla.

Tieteellisessä kokouksessa julkaistu materiaali ei ole vertaisarvioitua, kuten tiedelehdessä julkaistu materiaali. Valkeella onkin ollut suuria vaikeuksia saada tutkimuksiaan julkaistuksi kelvollisissa tiedelehdessä, enkä ihmettele. Tutkimukset eivät kestä normaalia tieteellistä tarkastelua.

Ohjelma:
Markku Timonen Effect of transcranial bright light treatment on SAD
Seppo Saarela Expression of opsin-proteins in human and mice brain
Vesa Kiviniemi Functional connectivity alterations in seasonal affective disorder overlap with extra-visual light therapy effects
Mikko Tulppo Effects of bright light treatment on psychomotor speed in top level athletes: randomized, double-blind, placebo controlled study

Tuo viimeinen esitelmä on varmaan se ”Kärppätutkimus”. Tuossa tutkimuksessahan Kärppäpelaajat tunkivat tehottomat LEDit korviinsa. Sitten reaktionopeutta tutkitiin alkeellisella tietokonepelillä. Me kaikki tiedämme että valo vaikuttaa ihmiskehoon mm. ruskettamalla. Valon vaikutukset ovat siis varsin tehottomia lääkkeisiin verrattuna. Siksi on järjenvastaista että korviin tungetut lamput vaikuttaisivat reaktionopeuteen. Tätä maalaisjärjellä ajateltua peruslähtökohtaa ei pidä unohtaa. Miksi Valkee uskaltaa lähteä väittämään näin uskomatonta? Ehkä se johtuu siitä, että koska korvavalon vaikutus kaamosmasennukseen meni lehdistössä läpi kritiikittä, niin uskotaan että samalla kaavalla läpi menee mitä vain.

Koska tehoton korvavalo ei voi aiheuttaa reaktionopeuden kasvua, täytyy tutkimuksen olla mätä. Koska tutkimus on kuitenkin päätetty tehdä nimenomaan, jotta laitetta saataisiin myytyä uudelle asiaskaskunnalle -urheilijoille-, on etukäteen ollut pakko varmistua, että tulokset ovat oikeita. Tämä voidaan tehdä käyttämällä aikaisemminkin hyväksi havaittua plasebotemppua. Tutkimuksen tuloksiin ei siis kannatta kiinnittää mitään huomiota, sillä niiden on pakko olla vääriä. On kiinnitettävä huomiota siihen miten tutkimus käytännössä toteutettiin.

Tutkimuksen väitetään olevan satunnaistettu, plasebokontrolloitu kaksoissokkokoe. Jotta tutkimuksessa saataisiin vääriä tuloksia, täytyy esimerkiksi sokkoutus olla tehty väärin. Tutkimukseen osallistuva ei saa missään tapauksessa saada tietää kuuluvansa lumeryhmään. Jos tutkittava saa tietää kuuluvansa lumeryhmään, niin plaseboilmiön kautta hänen reaktionopeutensa heikkenee. Oikeiden kirkasvalolamppujen kohdalla kaksoissokkokokeen järjestäminen on haastteellista, mutta se on pystytty tekemään. Halutessaan myös Valkee olisi voinut tehdä koejärjestelyistä sellaisen, että koehenkilö ei tiedä kuuluvansa lumeryhmään. Mutta miksi nähdä vaivaa? Netissä olevien käyttäjäkokemusten mukaan ledvalot lämpenevät. Valkeen on siis pitänyt tehdä sellainen lumelaite, jossa korvanapit lämpenevät, mutta eivät valaise. Ellei lumelaitetta ole tehty, tutkimus on mitätön. Palataan asiaan syyskuussa, kun tiedotteita alkaa tulla.

Valkee korvavalo – arvostelun ulkopuolella?


Valkee korvavalo on suomalainen keksintö, sitä rahoittaa suomalaiset, se saa veronmaksajien Tekes-rahaa, sitä tutkivat suomalaiset, Oulun yliopisto on mukana, suomalaiset tienaavat rahaa keksinnöllä, siksi hanketta ei saa arvostella julkisesti. Laitteen toiminnan tieteellinen näyttö perustuu kuitenkin vain roskatieteeseen.

valkee
”Valkee tuo valon lyhyintä tietä suoraan aivoihin. Siksi se ennalta ehkäisee ja poistaa kaamosmasennusta ja pimeän ajan oireita.”

Kun tutkitaan korvavalon tehoa kaamosmasennuksen hoidossa ensimmäisenä mieleen tulee, miten tutkimuksessa erotetaan laitteen teho lumevaikutuksesta eli plasebosta. Jos tutkitaan esimerkiksi laihdutusvalmisteen tehoa siten, että laihdutusvalmistetta syötetään kaikille koehenkilöille, niin silloin ei selviä, mikä osuus on lumevaikutusta, mikä osuus itse tuotteesta. Jotta tutkittava valmiste saisi Suomessa myyntiluvan, sen on pystyttävä helpottamaan sairauden oireita lumelääkettä paremmin vähintään kahdessa kaksoissokkotutkimuksessa. Kaksoissokkotutkimuksen avulla pyritään sulkemaan lumevaikutus pois arvioitaessa tutkittavan lääkkeen todellista tehoa. Lain mukaan kokeeseen osallistuville on kerrottava, että osa tutkimukseen osallistuvista saa pelkkää lumelääkettä, mutta ei sitä, kumpaan ryhmään he kuuluvat. Yleensä noin 30–40 prosenttia lumeryhmän potilaista ilmoittaa oireidensa lievittyneen ainakin jonkin verran lääkekokeilun aikana. Lumevaikutus on suurimmillaan silloin, kun potilaat luulevat nauttivansa oikeaa lääkettä plasebon sijaan. Lumehoidon vaikutus saattaa perustua esimerkiksi lääketutkimukseen liittyviin säännöllisiin lääkäritapaamisiin, joita voidaan pitää eräänlaisena sosiaalisena tukena. Kun lumevaikutusta on ruvettu tutkimaan tieteellisesti, on paljastunut, että lumelääkettä saaneiden potilaiden voinnissa ei usein ole mitään eroa verrattuna potilasryhmiin, jotka eivät ole saaneet lumelääkettä tai muutakaan hoidoksi tulkittavaa. Osa lumelääkettä nauttineiden potilaiden oirekuvaston muutoksista selittyy siten spontaanilla paranemisella tai sillä, että moniin sairauksiin kuuluu parempien ja huonompien jaksojen luontaista vuorottelua.

Valkee kertoo roskatiedetutkimuksesta, jossa vuoden 2009 tammi-helmikuussa tehdyssä kliinisessä kokeessa 92.3% kokeeseen osallistuneista koki kaikkien kaamosoireidensa poistuvan viimeistään neljän viikon kuluessa. Tutkimus on julkaistu medical-hypotheses -lehdessä. Valkee väittää, että kyseessä on vertaisarvioitu lääketieteellinen lehti. Vertaisarviointi (engl. peer review) eli referee-käytäntö on tieteellisen julkaisemisen tapa, jossa lehteen tai julkaisuun lähetetyt artikkelit arvioi sekä julkaisusarjan toimitus että sen valitsemat ulkopuoliset asiantuntijat. Lehti itse kertoo itsestään, että se julkaisee hypoteesejä, joiden kokeellinen näyttö on vielä vähäistä. Lehti on avoin radikaaleille teorioille, jotka tavanomaiset lehdet hylkäävät. Lehden aineistoa on mm.
Siemensyöksy nenän tukkoisuuden hoitona miehillä on hankalaa, epäluotettavaa ja mahdollisesti vaarallista
Lisää tämän lehden tasosta on kerrottu englanninkielisessä wikipediassa

Tutkimukseen etsittiin koehenkilöitä lehti-ilmoituksin, jolloin tutkimusjoukkoon valikoitui korvavalohoitoon myönteisesti suhtautuvia henkilöitä. Markku Timonen, Valkee oy:n osakkeenomistaja, osallistui sopivien koehenkilöiden valintaan, 9 naista ja 4 miestä. Otoskoko oli niin pieni, ettei sen perusteella pystytä erottamaan tulosta lumevaikutuksesta. Suomalainen wikipedia kertoo kaamosmasennuksesta, että oireet alkavat helpottaa helmikuussa. Tutkimus tehtiin neljän viikon aikana 14 tammikuuta 2009– 03 helmikuuta 2009. Tuona aikana luonnonvalo lisääntyi koko ajan. Tutkimusajankohta oli valittu niin, että se suosi plaseboefektiä. Tutkimukseen osallistuneet kävivät ODL:ssä (nyk. Terveystalo) saamassa valohoitoa korviinsa 5 päivänä viikossa. Kun kaamosmasentunut yhtäkkiä saa vaivaansa näin suuren huomion terveydenhuollon ammattilaiselta, sen tiedetään vaikuttavan tutkimustuloksiin kaamosmasennusta vähentävästi. Psykologinen HAMD-17 testi tehtiin joka viikko, jolloin testi tuli tutkimuksen loppua kohti hyvin tutuksi ja koehenkilöt tiesivät, millaisia vastauksia heiltä toivotaan. Tutkimuksessa ei käytetty normaalia tapaa diagnostisoida kaamosmasennusta, vaan tutkimuksen tavoitteisiin paremmin sopivaa tapaa. Tutkimus oli Valkee Oy:n rahoittama, myös ODL rahoitti tutkimusta. Markku Timonen on vähemmistöosakas Valkee Oy:ssä. Juuso Nissilä on Valkee Oy:n osakkeenomistaja ja CSO ja korvavalolaitteen kehittäjä. Heidi Jurvelin on tutkimuskorrdinaattori Valkee Oy:ssä. Antti Aunio Valkee Oy:n osakkeenomistaja ja CTO. Pirkko Räsäsen palkan maksoi Astra Zeneca. Timo Takala on Valkee Oy:n osakkeen omistaja. Anu Liettu teki psykologiset testit ja Jari Jokelainen tilastoanalyysin.

Mielestäni plasebon jättäminen pois koejärjestelyistä on tarkoitushakuista. Jos joku tekisi tällaisilla järjestelyillä gradun, se hylättäisiin. Mutta ehkä placeboa ei jätettykkään pois tutkimuksesta, vaan vain tuloksista. ClinicalTrials rekisteriin on 10.10.2009 tämä koe ilmoitettu ja tuossa ilmoituksessa sanotaan, että tutkimus on palcebokontrolloitu.

Valkeen sivuilla on myös pitkä lista viittauksia tieteelliisiin artikkeleihin. Nämä tutkimukset eivät liity mitenkään itse korvavalolaitteeseen. Referenssit 1-6 käsittelevät muuta valoterapiaa kuin korvakäytävän valaisemista. Referenssit 7-9 ovat postereita eivät vertaisarvioituja julkaisuja lehdissä. Referenssit 11-18 käsittelevät ahdistuneiduuden ( ei kaamosmasennuksen) kemiallisia hoitoja (ei valohoitoja). Artikkeli 9 on fMRI skannauksen analyysimenetelmistä.

Yleisradion MOT ohjelma teki jutun Valkeesta. Valkee on saanut runsaasti ilmaista mainostilaa lehdistä, mikä on yksi erittäin tärkeä avaintekijä yrityksen menestyksessä. Ohjelman jälkeen ohjelman väitteet kumottiin Kalevassa

Sanomalehti Kalevakin julkaisi tiedotteen, jonka mukaan Oulun yliopiston tutkimusryhmä löysi ja paikallisti ensimmäisenä maailmassa aivojen valovasteelliset proteiinit. Paha vaan, ettei tutkimusta ole julkaistu missään vertaisarvioidussa lehdessä. Olisi nimittäin mukava tietää, kuinka suuria määriä proteiinia löytyi, virhelähteet ja miksi proteiinia ei löytynyt aivojen hermosoluista. On vielä pitkä matka siihen, että voitaisiin osoittaa, että koko aivo on valoherkkää ja tämä valoherkkyys olisi hyödyllistä kaamosmasennuksen hoidossa.