Lisää Valkeen korvavalokauppiaiden harhaanjohtavaa markkinointia


Valkee Oy on myynyt korvavalolaitettaan kaamosmasennuksen hoitoon jo kaksi kautta. Koko ajan yhtiön markkinointiväittämät ovat olleet sellaisia, ettei niitä hyväksyttäisi luontaistuotemarkkinoilla, elintarvikemarkkinoilla eikä lääkemarkkinoilla. Terveydenhuollon laitteiden markkinoita valvoo Valvira. Sen sivuilta poimittuna:
”Suomessa saa markkinoille tuoda ja ottaa käyttöön vain vaatimukset täyttäviä terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita. Ennen tuotteen markkinoille saattamista valmistajan on näytettävä toteen sen turvallisuus, käyttötarkoitukseen sopivuus ja suorituskyky.” Suorituskyky? Haloo Valvira? Valvira ei valitettavasti kuulu ”Huijausten vastaiseen yhteistyöverkostoon”.

Valkee esittelee sivuillaan seuraavan kokeen:
” Valkee kirkasvalokuulokkeet ennalta ehkäisevät ja poistavat kaamosmasennusta.
Siinä väite, jonka paikkansa pitävyydestä otetaan selvää tässä ihmiskokeessa.
60 hakemuksien perusteella valittua osallistujaa raportoivat tuntemuksiaan 60 vuorokautta. Sen jälkeen nähdään, ovatko kirkasvalokuulokkeet täyttä asiaa vai todellista puutaheinää.”

Korvavalolaitteen teho kaamosmasennuksen hoidoissa voitasiin osoittaa samalla tavalla kuin minkä tahansa hoidon tehokkuus: plasebokontrolloidulla kaksoissokkokokeella. Muuta ei tarvita, mutta se pitää olla.

Valkeen käyttämä tapa ei täytä tieteellisiä kriteerejä eikä Valkeen tutkimustavalla voida saada selville sitä, ovatko kirkasvalokuulokkeet täyttä asiaa vai todellista puutaheinää. Vika tutkimuksessa on siinä, ettei tutkimuksella pystytä poistamaan lumevaikutusta.

Valkeen taustalla olevat henkilöt mm Juuso Nissilä, Timo Ahopelto ym. ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon ja julkaiseet tiedelehdissä artikkeleita. Heille ei ole epäselvää se, miten jonkin asian vaikutus sairauteen tutkitaan oikeasti. Siksi tämä Valkeen tapaus eroaa kovasti esimerkiksi luontaistuotteita kauppaavien verkostovarkkinoijien tapauksista. Verkostomarkkinoijat ovat usein säälittäviä peruskoulun keskenjättäneitä linttaan astutuilla tarralenkkareilla liikkuvia hölmöjä, joilta ei voida edellyttää kovin suuria. Mutta nämä herrat tietävät ja toiminta on tahallista.

Jos joku haluaa rahansa takaisin harhaan johtavan markkinoinnin perusteella, niin ensin pitää kääntyä yrityksen puoleen. Kuluttajaviranomaiset tai Valvirasta ei liene apua, sillä harhaanjohtavat markkinointiväittämät vaativat oikeuden tulkinnan. Rikoksen tunnusmerkistöjen ylittyminen helpottasi asiaa, sillä silloin asian voisi antaa poliisin tutkittavaksi.

Kun rekisteröityy myvalkee palvelussa voi valita sen käyttötarkoituksen, mihin laitteen on hankinnut: Kaipaan yleisesti piristystä
Haluan apua migreenin hoitoon
Haluen lievittää jetlagia
Muu käyttötarkoitus

Laittteen käyttötarkoitukseksi ei voi siis valita suoraan kaamosmasennusta, mihin laitteelle on haettu CE-hyväksyntä. Muita käyttötarkoituksia ei saa markkinoida. My Valkee-sivuston ja sen sisällön käyttäminen on täysin käyttäjän omalla vastuulla.

Jotkut yrittävät päästä roskasta eroon huutonetin avulla. Nettiantikvaari Nettikirjakauppa Nettidvd-kauppa Nettiterveystuotekauppa Helsingeus on keksinyt tuotteelle uusia piirteitä, tienatakseen rahaa hölmöillä. ”Normaali kirkasvalolamppu ei läpäise kallon luita tehokkaasti, ja siksi silmien kautta aivoihin kulkeutuvan valon määrä ei ole yhtä suuri.” herra väittää tajuamatta, että luut eivät läpäise valoa lainkaan. Kaupan päälle lahjaksi uusi kirja Timo Partonen: Voimaa valosta. Viritä sisäinen kellosi, 2005 (arvo noin 26 euroa, rajoitettu erä 2 kpl). Kirja ei kerro valkeen korvavalolaitteesta vaan kirkasvalosta.

Joku pettynyt käyttäjä on saamassa tuotteesta noin 39 euroa. Tappiota tuli 140 euroa ja vahinko kiertää. 80 euron osta heti kauppa ei käy. Älä siis maksa liikaa humpuukista.

Onko Valkee Oy:n korvavalon myyntiväitteet humpuukia? – Sinä päätät mitä uskot


K: Miten saat blondin silmät loistamaan?
V: Valaiset taskulampulla hänen korvaansa.

blondi

Valkee myy korvavaloaan uskomattomilla väitteillä. Muistathan kuluttajavirnaomaisten varoitukset: se mikä tuntuu uskomattomalta, ei ole totta. Tässä on lueteltu Valkee Oy: kotisivuilla, haastatteluissa ja tiedoiteissa esittämiä myyntiargumentteja. Mikä on totuus? Sinä päätät.

1. Vuonna 2008 tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa 92% koki oireidensa poistuvan viimeistään neljäntenä koeviikkona.
– Tulos johtui placeboilmiöstä, koejärjestelyissä oli useita tekijöitä, jotka vahvistivat placeboilmiötä, itse korvavalolaite on tehoton. ”Tutkimus” julkaistiin lehdessä, jossa on julkaistu aikaisemmin tutkimuksia napanöyhtästä. Placeboa vahvistavia tekijöitä oli mm tutkimuksen ajankohta: normaali päivänvalo lisääntyi merkittävästi tutkimuksen aikana, potilaat tapasivat terveydenhuollon henkilökuntaa viikoittain, minkä tiedetään aiheuttavan plaseboefektin.

2. Kirkasvalokuuloke
– Laitteen teho on 3,5 lumen. Kirkasvalolamppujen teho on 10 000 lux. Laiteessa on kaksi heikkotehoista lediä eikä sitä siksi voi rinnastaa kirkasvalolamppuihin.

3. Valkee tuo valon lyhyintä tietä suoraan aivoihin.
– Valkeen heikkotehoinen valo ei läpäise kallon luita. Valo voi edetä pehmytkudoksessa heiketen voimakkaasti, mutta luut ovat läpikuultamattomia. Ei ole olemassa suoraa reittiä korvakäytävän pehmytkudoksesta aivoihin, ei edes poliitikoilla. Korvassa on tärykalvo, kolme kuuloluuta ja nestettä täynnä oleva sisäkorva. Valo ei läpäise näitä.

4. Kuuntele valoa
– Ihmisen korva ei pysty kuulemaan valoa, eikä katsomaan ääntä. Ei tietenkään.

5. Ennaltaehkäisee kaamosmasennusta
– Ennaltaehkäisevää vaikutusta ei ole todettu missään koskaan. Sitä ei ole mitenkään tutkittu joten väite on täysin tuulesta temmattu.

6. Valon määrän väheneminen aiheuttaa monille meistä eriasteisia mielialan muutoksia aina lievästä masennuksesta vakavaan kaamosmasennukseen.
– Useimmille ei tapahdu mitään valon takia ja vakavia kaamosmasennustapauksia ei ole löydetty. Noin 1 % väestöstä kärsii talvisin toistuvista kaamosmasennusjaksoista. Tämän lisäksi 10–30 % väestöstä kärsii talvikuukausien aikana lievemmästä kaamosoireilusta ilman varsinaista masennustilaa. Tätä talvikuukausina ilmenevää lievempää tilaa kutsutaan kaamosrasitukseksi.

7. Oulun Yliopiston tutkijaryhmä on tutkinut kirkasvalokuulokkeiden vaikutuksia vuodesta 2008
– Oulun yliopistossa ei ole erillistä tutkimusryhmää, joka olisi perehtynyt tähän laitteeseen. Tutkimuksia on vetänyt Valkeen toimitusjohtaja tai merkittävä osakkeenomistaja ja iso osa tutkijoista ovat oleeet Valkeen palkkalistoilla. Valkee on ostanut Oulun yliopistolta tutkimuspalveluja mm aivoijen kuvauksia, psykologisia testejä ja analyysejä, joita ovat tehneet työntekijät palkaa vastaan. Vetovastuu ja rahoitus tutkimuksissa on ollut Valkee Oy:llä. Laite ei ole kirkasvalolaite.

8. Ihmisen hyvinvoinnin kannalta olennaista on valon määrä aivoissa, ei silmissä
– Kirkasvalolampuilla tehdyt kaksoisokkokokeet osittavat väiteen vääräksi, meillä ei ole valoreseptoreja korvissa eikä korviin katsomalla näe aivoja. Proteiineeja, jotka reagoivat valoon on kaikkialla, koska proteiinien rakenne ja sidokset ovat sellaisia, että valo pystyy niitä muuttamaan.

9. Valkee annostelee valon suoraan korvakäytävän kautta, ja siksi vain 8-12 minuuttia tarvitaan.
– Koska laite ei toimi, voidaan annostusohjeeksi antaa mitättömät 8 minuuttia. Helppoa kuin heinänteko. Korvakäytävän ja aivojen välissä on sisäkorva, jossa on luita ja nestettä. Siksi se läpäise valoa.

10. Valkee aktivoi aivoja lumeryhmällä kontrolloidussa aivokuvauksessa.
– Aktivoituminen oli merkityksettömän vähäistä. Se vähäinenkin selittyy lumeryhmän erilaisella käsittelyllä ja sillä että tutkijat tiesivät, ketkä kuuluvat lumeryhmään. Valkea ei ole pystynyt esittämään tilastollisia analyysejä väitteidensä tueksi, joten kukaan ei voi tarkistaa väitteen paikkansapitävyyttä. Tästä syystä tutkimusta ei ole julkaistu asiallisessa tiedelehdessä. Valkee ei kerro ”tiedelehdessä” julkaistussa artikkelissa, että potilaat saivat valoa korviinsa. Artikellissa sanotaan, että potilailla oli silmät kiinni, vaikka potilailla oli silmälaput (katso kuva). Tieteellisessä artikelista on myös poistettu lumepotilaiden erilainen kohtelu eikä tutkimus lainkaan käsittele korvavalolaitetta. Siis samasta tutkimustilanteesta on luotu toisistaan poikkeavia tieteellisiä tarinoita.

11. Oireiden lieventyminen satunnaistetussa tutkimuksessa
– Oireet eivät lieventyneet juuri yhtään verrattuna ”lumeryhmään”, satunnaistaminen tehtiin tieteellisesti virheellisesti.

12. Laite tehoaa Jet Lagiin
– Väite on jouduttu poistamaan sivuilta viranomaisten puutuuttua asiaan. Japanilaisten Jet Lagiin tuote kuulemma vaikuttaa, koska laite ei ole Japanissa hyväksytty lääkinnälliseksi laitteeksi.

13. Valkee kirkasvalokuuloke on luokan II(a) terveydenhuollon laite, ja sillä on CE-sertifiointi.
– Laite on sertifioitu ennen uutta vuoden 2010 lakia. Aikaisemmin ei vaadittu mitään näyttöä väitetystä tehosta. Uusi laki vaatii kliinisen näytön tehosta. Valkee ei voi muuttaa laitettaan, koska muutettu laite ei läpäisi nykylain vaatimusta tehosta. Laite poistuu markkinoilta vuonna 2015, kun sertifikaatti umpeutuu. Japanissa tuote ei ole terveydenhuollon laite.

14. Ihmisen aivot ovat herkkiä valolle.
– Tutkimalla kuolutta aivosolukkoa ja tekemällä tilastollisia päätelmiä esittämättä laskuja ei taida olla tieteellinen tapa tehdä mullistavia löytöjä.

15. ”Todennäköisesti ollaan keksitty maailman tehokkain lääkkeetön hoito”
– Todennäköisesti tuhlaatte sijoittajanne rahat.

16. ”Jotta saamme nämä vahvat tieteelliset näytöt käyttäjien saataville hoitotuloksina”
– Hhahah ahahah hahahha h hahahahaha

17. ”Kliinisissä kokeissa vuodesta 2007 asti…”
– Valkee perustettiin vuonna 2007, jolloin laitetta ei vielä ollut olemassa, joten mitään kliinistä testiä ei tehty tuona vuonna.

18. ”Yksi suurimmista tutkimusohjelmista, mitä kirkasvalosta on maailmassa tehty”
– Valkee ei ole kirkasvalo, kirkasvalossa on tehty placebokontrolloituja tutkimuksia, Valkeen korvavalosta ei. Kirkasvalon tutkimus on paljon laajempaa, kuin Valkeen roskatiedehumpuuki.

Valkee korvavalo – arvostelun ulkopuolella?


Valkee korvavalo on suomalainen keksintö, sitä rahoittaa suomalaiset, se saa veronmaksajien Tekes-rahaa, sitä tutkivat suomalaiset, Oulun yliopisto on mukana, suomalaiset tienaavat rahaa keksinnöllä, siksi hanketta ei saa arvostella julkisesti. Laitteen toiminnan tieteellinen näyttö perustuu kuitenkin vain roskatieteeseen.

valkee
”Valkee tuo valon lyhyintä tietä suoraan aivoihin. Siksi se ennalta ehkäisee ja poistaa kaamosmasennusta ja pimeän ajan oireita.”

Kun tutkitaan korvavalon tehoa kaamosmasennuksen hoidossa ensimmäisenä mieleen tulee, miten tutkimuksessa erotetaan laitteen teho lumevaikutuksesta eli plasebosta. Jos tutkitaan esimerkiksi laihdutusvalmisteen tehoa siten, että laihdutusvalmistetta syötetään kaikille koehenkilöille, niin silloin ei selviä, mikä osuus on lumevaikutusta, mikä osuus itse tuotteesta. Jotta tutkittava valmiste saisi Suomessa myyntiluvan, sen on pystyttävä helpottamaan sairauden oireita lumelääkettä paremmin vähintään kahdessa kaksoissokkotutkimuksessa. Kaksoissokkotutkimuksen avulla pyritään sulkemaan lumevaikutus pois arvioitaessa tutkittavan lääkkeen todellista tehoa. Lain mukaan kokeeseen osallistuville on kerrottava, että osa tutkimukseen osallistuvista saa pelkkää lumelääkettä, mutta ei sitä, kumpaan ryhmään he kuuluvat. Yleensä noin 30–40 prosenttia lumeryhmän potilaista ilmoittaa oireidensa lievittyneen ainakin jonkin verran lääkekokeilun aikana. Lumevaikutus on suurimmillaan silloin, kun potilaat luulevat nauttivansa oikeaa lääkettä plasebon sijaan. Lumehoidon vaikutus saattaa perustua esimerkiksi lääketutkimukseen liittyviin säännöllisiin lääkäritapaamisiin, joita voidaan pitää eräänlaisena sosiaalisena tukena. Kun lumevaikutusta on ruvettu tutkimaan tieteellisesti, on paljastunut, että lumelääkettä saaneiden potilaiden voinnissa ei usein ole mitään eroa verrattuna potilasryhmiin, jotka eivät ole saaneet lumelääkettä tai muutakaan hoidoksi tulkittavaa. Osa lumelääkettä nauttineiden potilaiden oirekuvaston muutoksista selittyy siten spontaanilla paranemisella tai sillä, että moniin sairauksiin kuuluu parempien ja huonompien jaksojen luontaista vuorottelua.

Valkee kertoo roskatiedetutkimuksesta, jossa vuoden 2009 tammi-helmikuussa tehdyssä kliinisessä kokeessa 92.3% kokeeseen osallistuneista koki kaikkien kaamosoireidensa poistuvan viimeistään neljän viikon kuluessa. Tutkimus on julkaistu medical-hypotheses -lehdessä. Valkee väittää, että kyseessä on vertaisarvioitu lääketieteellinen lehti. Vertaisarviointi (engl. peer review) eli referee-käytäntö on tieteellisen julkaisemisen tapa, jossa lehteen tai julkaisuun lähetetyt artikkelit arvioi sekä julkaisusarjan toimitus että sen valitsemat ulkopuoliset asiantuntijat. Lehti itse kertoo itsestään, että se julkaisee hypoteesejä, joiden kokeellinen näyttö on vielä vähäistä. Lehti on avoin radikaaleille teorioille, jotka tavanomaiset lehdet hylkäävät. Lehden aineistoa on mm.
Siemensyöksy nenän tukkoisuuden hoitona miehillä on hankalaa, epäluotettavaa ja mahdollisesti vaarallista
Lisää tämän lehden tasosta on kerrottu englanninkielisessä wikipediassa

Tutkimukseen etsittiin koehenkilöitä lehti-ilmoituksin, jolloin tutkimusjoukkoon valikoitui korvavalohoitoon myönteisesti suhtautuvia henkilöitä. Markku Timonen, Valkee oy:n osakkeenomistaja, osallistui sopivien koehenkilöiden valintaan, 9 naista ja 4 miestä. Otoskoko oli niin pieni, ettei sen perusteella pystytä erottamaan tulosta lumevaikutuksesta. Suomalainen wikipedia kertoo kaamosmasennuksesta, että oireet alkavat helpottaa helmikuussa. Tutkimus tehtiin neljän viikon aikana 14 tammikuuta 2009– 03 helmikuuta 2009. Tuona aikana luonnonvalo lisääntyi koko ajan. Tutkimusajankohta oli valittu niin, että se suosi plaseboefektiä. Tutkimukseen osallistuneet kävivät ODL:ssä (nyk. Terveystalo) saamassa valohoitoa korviinsa 5 päivänä viikossa. Kun kaamosmasentunut yhtäkkiä saa vaivaansa näin suuren huomion terveydenhuollon ammattilaiselta, sen tiedetään vaikuttavan tutkimustuloksiin kaamosmasennusta vähentävästi. Psykologinen HAMD-17 testi tehtiin joka viikko, jolloin testi tuli tutkimuksen loppua kohti hyvin tutuksi ja koehenkilöt tiesivät, millaisia vastauksia heiltä toivotaan. Tutkimuksessa ei käytetty normaalia tapaa diagnostisoida kaamosmasennusta, vaan tutkimuksen tavoitteisiin paremmin sopivaa tapaa. Tutkimus oli Valkee Oy:n rahoittama, myös ODL rahoitti tutkimusta. Markku Timonen on vähemmistöosakas Valkee Oy:ssä. Juuso Nissilä on Valkee Oy:n osakkeenomistaja ja CSO ja korvavalolaitteen kehittäjä. Heidi Jurvelin on tutkimuskorrdinaattori Valkee Oy:ssä. Antti Aunio Valkee Oy:n osakkeenomistaja ja CTO. Pirkko Räsäsen palkan maksoi Astra Zeneca. Timo Takala on Valkee Oy:n osakkeen omistaja. Anu Liettu teki psykologiset testit ja Jari Jokelainen tilastoanalyysin.

Mielestäni plasebon jättäminen pois koejärjestelyistä on tarkoitushakuista. Jos joku tekisi tällaisilla järjestelyillä gradun, se hylättäisiin. Mutta ehkä placeboa ei jätettykkään pois tutkimuksesta, vaan vain tuloksista. ClinicalTrials rekisteriin on 10.10.2009 tämä koe ilmoitettu ja tuossa ilmoituksessa sanotaan, että tutkimus on palcebokontrolloitu.

Valkeen sivuilla on myös pitkä lista viittauksia tieteelliisiin artikkeleihin. Nämä tutkimukset eivät liity mitenkään itse korvavalolaitteeseen. Referenssit 1-6 käsittelevät muuta valoterapiaa kuin korvakäytävän valaisemista. Referenssit 7-9 ovat postereita eivät vertaisarvioituja julkaisuja lehdissä. Referenssit 11-18 käsittelevät ahdistuneiduuden ( ei kaamosmasennuksen) kemiallisia hoitoja (ei valohoitoja). Artikkeli 9 on fMRI skannauksen analyysimenetelmistä.

Yleisradion MOT ohjelma teki jutun Valkeesta. Valkee on saanut runsaasti ilmaista mainostilaa lehdistä, mikä on yksi erittäin tärkeä avaintekijä yrityksen menestyksessä. Ohjelman jälkeen ohjelman väitteet kumottiin Kalevassa

Sanomalehti Kalevakin julkaisi tiedotteen, jonka mukaan Oulun yliopiston tutkimusryhmä löysi ja paikallisti ensimmäisenä maailmassa aivojen valovasteelliset proteiinit. Paha vaan, ettei tutkimusta ole julkaistu missään vertaisarvioidussa lehdessä. Olisi nimittäin mukava tietää, kuinka suuria määriä proteiinia löytyi, virhelähteet ja miksi proteiinia ei löytynyt aivojen hermosoluista. On vielä pitkä matka siihen, että voitaisiin osoittaa, että koko aivo on valoherkkää ja tämä valoherkkyys olisi hyödyllistä kaamosmasennuksen hoidossa.