Valkee Oy: Korvavalon myynti romahti, veronmaksajien tuki yhtä suuri kuin yrityksen koko liikevaihto


Vuonna 2013 veronmaksajat tukivat Valkee Oy:n korvavaloa ennätyksellisellä 1,1miljoonalla eurolla (Tekes) Tuolla summalla Valkee Oy sai aikaiseksi 1,1 miljoonan euron liikevaihdon. Tekesin rahat näkyvät aikasemmassa tilinpäätöksessä, tässä tilinpäätöksessä Valkee on saanut 71 000. Tämä johtuu Valkeen tilikaudesta, joka alkaa maaliskuun alusta. Kun Tekesin mahdollisuudet rahoitaa hanketta loppuvat, niin veronmaksajat eivät suinkaan hylkää yhtiötä. Valkee saa nyt veronmaksajien rahaa Aloitusrahasto Veralta (Veraventure), joka tekee kohdeyrityksiin oman pääoman ehtoisia vähemmistösijoituksia, pääsääntöisesti rahaston omistusosuus kohdeyrityksessä on 15 – 40 %. Valkee sai rahaa 1.3.2014 mennessä sijoittajilta 5205553,9 euroa eli 5,2 miljoonaa, josta veronmaksajien osuus voi olla pahimmassa tapauksessa 2,1 miljoonaa tai enemmänkin, sillä Life Line Ventures saa rahaa mm. Veraventurelta, Sitralta ja Suomen Teollisuussijoitukselta (valtio). Ongelmana on, että tässä annetaan julkista rahaa yksityisille yrityksille, jotka sitten tuottavat sillä palveluita toisille yksityisille yrityksille.

 

Liikevaihto putosi vuotta aiemmasta 1,9 miljoonasta. Tämä merkitsee sitä, että kuluttajat päämarkkina-alueella Euroopassa eivät enää usko laitteen toimivan ja yhtiön voi pelastaa enää USA:n markkinat. Tänä vuonna yhtiö vaikenee myyntimääristä. Liikevaihdosta voidaan laskea laitteen myyntimäärät jotka ovat 2010-2011 = 5000, 2011-2012 = 15 000, 2012-2013 = 20 000 ja 2013-2014 = 11 000.

Yhtiö teki tilikaudella jättimäisen 2,9 miljoonan euron tappion. Tämä ei suoraan tarkoita, että yhtiö olisi matkalla konkurssiin, vaan että tuon verran omistajien omistuksen arvo laski.

Tähän mennessä Valkee oy on tehnyt yhteensä 4,5 miljoonan euron tappiot. Samaan tahtiin kuin laitteen arvostelu on kiihtynyt veronmaksajien  tuki on vain lisääntynyt joka vuosi. Yhteensä verorahoja on pantu kiinni laitteeseen 2,3 miljoonaa euroa. Ottamalla huomioon laitteen valmistuskustanukset, veronmaksajien rahoilla olisi voitu jakaa korvavalot ilmaiseksi jokaiselle nykyiselle käyttäjälle.

Veronmaksajilla täytyy olla oikeus pysäyttää virheelliset tukipäätökset tähän. Veronmaksajilla täytyy olla oikeus saada selvitys siitä, miksi tähän hankkeeseen on ryhdytty veronmaksajien rahoilla. Päätöksistä vastuussa olevat henkilöt eivät voi nauttia jotain eritystä suojaa. Tekesissä ei voi olla töissä sellaisia puusilmiä, jotka eivät tajuaisi, mistä tässä on kysymys.

Valkee on saanut enkelisijoittajilta 5,2 miljoonaa euroa ja veronmaksajilta 2,3 miljoonaa. Yhtiön perustajien sijoitukset ovat luokkaa ”hyttysen paska” näihin rahoihin verrattuna. Pikku osa rahoista on mennyt tuotteen valmistukseen. Rahat menevät tutkimuksiin, joita yhtiön perustajat tekevät itse. Sijoitetuilla rahoilla on käynnistetty ainakin Jet Lag tutkimus.

Valkee aloitti vuosi sitten prosessin, jolla se saisi laitteelleen Venäjällä myyntiluvan. Sitä odotellessa.

 

Suomen valtio on ollut Valkee Oy:n suurin rahoittaja. Voidaan sanoa, että Valkee Oy:n projekti ei olisi millään edennyt näin pitkälle ilman valtion raskasta tukea. Vakeen tukijoita ovat olleet Inno Suomi palkintojärjestelmä (Tarja Halonen), Keksintösäätiö, Suomen ulkoministeriö (lähetystöt ovat tehneet myynnisedistämistyötä), Ulkomaankauppaministeri (Team Finland, Kiina),  Tekes, Finvera (Veraventure), Oulun yliopisto, VTT (CE-merkintä) ja Finnair. Itse suomalaisena veronmaksajan haluan pyytää anteeksi kaikilta eurooppalaisilta ja Japanilaisilta, sitä, että me kansakuntana olemme yrittäneet tienata teidän kustannuksellanne. Esitän pahoitteluni myös kaikille niille, joiden kaamosmasennuksen lääketietteelinen hoito on viivästynyt korvavalon takia.

http://www.hs.fi/tiede/Valkee+loi+optisen+harhan+korvavalollaan/a1404616448010

Valkeen rahoitus loppuu:

http://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2014/kolme-uutta-startupia-lapaisi-niy-rahoituksen/

Valkeella on taseessaan kehittämismenoja 1 589 339,40, vaikka oman kehittämistoiminnan perusteella aikaansaatuja aineettomia hyödykkeitä voidaan merkitä taseeseen erityistä varovaisuutta noudattaen. Valmiita tuotteita on 415 720,00 euron arvosta, 300 000 enemmän kuin aikaisemmin. Myynnin lasku tuli siis yhtiölle yllätyksenä. Rahaa Valkee ei vielä ole saanut 7,4 miljoonaa vaan 3 455 553,90 rahastoon ja 1 750 000,00 osakeannilla. Nämä rahat on pistetty haisemaan. Osakeannin perusteella entiset omistajat eivät taida omistaa yhtiöstä enää kuin muruja. Tilinpäätöshetkellä yhtiön rahat ovat finaalissa, mutta luvatusta 7,4 miljoonasta on vielä saamatta parimiljoonaa, jolla päästään yksi vuosi eteenpäin. Nämä tulevat rahat pitäisi laittaa uusien tutkimustulosten markkinointiin tai markkinointiin Venäjällä ja Usa:ssa. Uusi CE-merkintäkin pitäisi saada.

 

Markkinoiko Valkee korvavaloaan suorituskyvyn parantajana?


Embed from Getty Images

Valkee Oy:n himmeä korvavalo on saanut Suomen VTT:ltä hyväksynnän kaamosmasennuksen hoitoon. Tuotetta ei saa markkinoida lääkinnällisenä laitteena muuhun käyttötarkoitukseen. Kun arvoidaan, onko Valkeen toimita markkinointia, paras asiantuntija olet sinä: kuluttaja.

Valkee ilmoittaa Facebooksivuillaan Heidi Jurvelinin blogikirjoituksesta(http://www.valkee.com/blog/2014/06/kirkasvalo-paransi-eliittiurheilijoiden-suorituskykya/), jossa kerrottaan laitteen parantaneen eliittiurheilijoiden suorituskykyä. Kiertääkö Valkee oy sinun mielestäsi markkinointikieltoa?

Heidi Jurveliin puolestaan astuu nyt niiden Valkeelaisten joukkoon, jotka kylmästi päättävät hylätä tieteellisen uskottavuutensa tutkijana ja johdattaa kuluttajia harhaan.

Heidi Jurvelin väittää, että korvien kautta kirkasvalohoitoa saaneen urheilijaryhmän motorinen reaktioaika visuaaliseen ärsykkeeseen parani lumehoitoryhmään verrattuna. Väite on perätön. Tutkimus nimen omaaan osoitti, että motorinen reaktioaika visuaaliseen ärsykkeeseen ei parantunut lumehoitoryhmään verrattuna. Mutta kun jäkikäteen tehtiin tilastollinen korjaus, missä otettiin huomioon tutkimusryhmän ja ”lumeryhmän” välinen mitätön ikäero, saatiin tilastollisesti merkitsevä pieni ero aikaiseksi. Tällainen tilastollinen manipulointi pitää aina ilmoittaa tuloksia julkistettaessa, ettei lukijaa johdettaisi harhaan. Mitä muita tieteellisiä virheitä Heidi Jurvelin on tehnyt, sitä me emme tiedä. Pelajien välillä oli vain parin vuoden ikäero, joka tuskin jääkiekkopelaajien suorituskyvyssä olisi sellainen seikka, joka pitäisi ottaa huomioon jälkikäteisenä manipulaatioina. Kun kymmeniä erilaisia tilastollisia kokeiluja kokeillaan kymmeneen mitaustulokseen, ei ole mikään ihme, että pienen otoskoon joukossa joku temppu osuu kohdalleen.

Heidi Jurvelin kertoo myös psykomotorisesta nopeudesta ja hitaudesta. Tutkimuksen mukaan korvatuikku ei vaikuttanut psykomotoriseen nopeuteen, vaikka olisi tuloksia yrittänyt veivata millä tempulla tahansa.

 

https://roskatiede.wordpress.com/2014/06/03/roskatiede-paljastaa-miten-valkee-oy-yrittaa-vedattaa-korvavalon-ostajia-kayttajia-ja-mediaa/

Valkee korvavalo: CE-merkintä ei ole osoitus laitteen tehosta kaamosmasennukseen


Talouselämälehden artikkeliin Toimiiko korvavalo todella? yhtiön toimitusjohtaja Pekka Somerto vastaa mm.

Valkee kirkasvalokuulokkeen vaikutuksesta kaamosmasennukseen on saatu ja asianmukaisesti esitetty EU:n lääkelaitedirektiivin (Medical Device Directive) ja Suomen terveydenhuollon lääkinnällisistä laitteista annetun lain edellyttämät riittävät näytöt.

Kun yritys hakee lääkinnälliselle laitteelle CE-merkintää nykylain mukaan, niin tällöin yrityksen on esitettävä näyttöä laiteen tehosta. Tässä Valviran esityksessä kerrotaan, että aiempi EU (direktiivi 93/42/ETY) ja kansallinen lainsäädäntö asettivat kyllä vaatimukset tuotteelle ja vaatimusten mukaisuuden osoittamismenettelyille, mutta jotain puuttui… Toimiiko laite siten kuin sen väitettiin toimivan? Kliininen evaluointi oli käytännössä vapaaehtoista! Direktiivi 2007/47/EY toi muutoksen tähän. Olennaisten vaatimusten osoittamiseen kuuluu liitteen X mukainen kliininen arviointi (Clinical Evaluation). Kliininen arviointi voi siis perustua: tieteelliseen kirjallisuuteen, kliinisiin laitetutkimuksiin tai näiden yhdistelmään.

Finlexistä löytyy Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista ja sen lopusta lain voimaantulosäädös: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010. Suomi siis saattoi voimaan EU:n lääkelaitedirektiivin (Medical Device Directive/ Direktiivi 2007/47/EY) heinäkuussa 2010. Tuon päivämäärän jälkeen myönnetyt CE-merkinät edellyttävät Kliinistä arviointia eli näyttöä siitä, että laite toimii.

Valkee on pitänyt vuosia nettisivuillaan VTT:n CE-hyväksyntää, mutta nyt se on kadonnut. Minulla on kopio. Sen mukaan sertifikaatti on myönnetty maaliskuussa 2010 31.3.2010 eli 3 kk ennen uuden lain ja direktiivin voimaantuloa. Valkeen laitteen ei siis tarvitse täyttää EU:n lääkelaitedirektiivin (Medical Device Directive) kliinistä arviointia. Valkeen laitteen hoitotehoa ei ole tarkistettu VTT:n toimesta.

Kello käy. Ei kuitenkaan melatoniini vetoinen biologinen kello, vaan ihan oikea kello. Sertifikaatti umpeutuu 31.3.2015. Valkeella on aikaa vielä yksi kaamosmasennuskausi.

Valkee korvavalon Timo Ahopelto hyökkää nimettömiä kritisoijia vastaan löysin argumentein


Timo Ahopelto kuittaa tieteelliset faktat huhuiksi Valkee Oy:n markkinointiblogissaan. Hän kuvitteelee, että Valkee olisi maailman ainoa tietteelinen keksintö, josta jokaisella olisi mielipide. Maailmalla on kirjoitettu enemmän esimerkiksi Bemerin magneetiterapialaitteesta. Laitteista, jotka toimivat, ei ole mielenkiintoa kirjoittaa ja lukea.

Timo Ahopelto väittää, että Valkee murtaa raja-aitoja tuomalla tieteen suoraan kuluttajille. Itseasiassa tieteen tuominen suoraan kuluttajille, eikä tiedeyhteisön arvioitavaksi, on varoitusmerkki huijauksesta numero yksi. Kun lääkäri keksii väittää, että veren alhainen pH aiheuttaa sairauksia, hän ei julkaise tutkimustulostaan tiedelehdessä vaan kirjoittaa asiasta suurelle yleisölle tarkoitetun kirjan. Kun Valkee tekee ”tutkimuksiaan” niitä esitellään puutteellisissa tiedepostereissa ja yhtiön lehdistötiedotteissa.

Valkee Oy yrittää kuitata laitteen toimimattomuudesta esitetyt tieteelliset todisteet huhu- ja kuulopuheina. Timo Ahopelto ei tiedä  toista pienyritystä, jonka kimpussa on suuri määrä kokopäivätoimiselta tuntuvia kriitikoita. Yksi esimerkki on veren parissa puuhastelijat  Dropper, joka on Valkeeta paljon pienempi firma.

Timo Ahopelto kertoo virheelliseksi osoittuneen tiedon MOT ohjelman valmistelusta. Tämä ei kuitenkaan tee virheelliseksi niitä tietoja, joita MOT ohjelma sitten esitti Taru korvavalosta ohjelmassa. Ohjelmassa ei ole asiavirheitä, vaikka Timo Ahopelto niin väittääkin, eikä esitä mikä asiavirhe ohjelmassa olisi ollut. Juuri tämäntyyppinen paskanjauhanta pistää vihaksi.

Ahopelto väittää, että Valkeesta esitetään totena 20 asiaa, vaikka ne eivät ole sitä. Väite on perätön. Ahopelto pystyy esittämään kolme asiaa tästä mielikuvituksellisesta 20 asian listasta, jotka hänen mielestään eivät ole totta.

”Kaamosmasennuksen ja sen oireiden lisäksi Valkee ei väitä muuta.” Uuden Valkee 2.0 laiteen käyttöohjeessa

Jos laitetta käytetään edistämään vallitsevaan aikaan
sopeutumista, tai parantamaan reaktioaikaa,
energiatasoa ja keskittymiskykyä, laitetta ei ole
määritelty direktiivin 93/42/ETY mukaiseksi luokan IIa lääkinnälliseksi laitteeksi.

Laitetta siis voi käyttöohjeiden mukaan käyttää kaamosmasennuksen sijaan jetlaggiin, parantamaan reaktioaikaa, energiatasoa ja keskittymiskykyä. Myös käyttöohjeet ovat markkinointimateriaalia. Se että näitä uusia vastalöydettyjä ominaisuuksia ei ole vielä hyväksytty viranomaisilla on pieni sivuseikka, vai mitä Valkee oy?

Finnarin preshopissa sanotaan, että ”Auttaa mielialan ja energiatason nostamisessa sekä reaktio- ja havainnointikyvyn parantamisessa.” ”CE-merkitty luokan II(a) terveydenhuollon laite.” Valkee Oy menee jälleenmyyjien virheiden taakse, vaikka yhtiö voisi lähettää kirjeen jälleenmyyjilleen, että laitetta saa markkinoida vain kaamosmasennukseen. Ulkomailla myyntiväitteet rehottavat, koska Valviran pitäisi valvoa koko Euroopan markkinointia. Timo Ahopelto kertoo kuitenkin : ”Valkee ei ole kertaakaan saanut valvovalta viranomaiselta Suomessa eikä ulkomailla huomautusta eikä meitä ole pakotettu muuttamaan markkinointiamme.” Onko Valkee liian pieni ja vaaraton valvottava Valviralle vai onko Valvira mukana juonessa niin kuin Tekes, Keksintössätiö, Tarja Halonen ja Suomen suurlähetystöt. Valkee on korjannut itse vapaaehtoisesti omat kotisivunsa lain mukaiseksi, mutta kyllä siellä aikasemmin puhuttiin erityisesti Jet Lagista. Japanissa pistettiin oikein tuulemaan, kun siellä laite ei ole lääkinnällinen laite.

Valkeen tehoa ei ole näytetty eikä valo mene aivoihin. Helpointa olisi todistaa korvavalohoidon teho kunnollisella plasebokontrolloidulla kaksoissokkokokeella, niin kuin on tapana. Sellaista tärkeintä koetta Valkee ei ole ryhtynyt tekemään, koska alustavat kokeet ovat antaneet niin huonot tulokset. On erittäin helppo sanoa, että kaksi kaksi 74-92% hoitovasteen todentanutta kaamosmasennustutkimusta ei todista mitään, koska niistä puuttui ratkaiseva plasebokontrolli ja koska eri valotehoilla, mm pienellä teholla jolla ei voi ollaa mitään biologista vaikutusta, tulokset olivat ihan samoja. 92 % tulos on myös liian hyvä ollakseen uskottava. Valkee itse toteaa roskatiedelehdessä Medical Hyphothesis julkaistussa pienen otoskoon tutkimuksessaan, että me kyllä tiedetään, että tästä tutkimuksesta puuttuu plasebo, mutta silti me uskotaan, että vaikutus johtuu muusta kuin plasebosta. Säälittävää. Se, että valo menee aivoihin, meidän pitäisi uskoa tutkimuksesta, jota Sveitsin yliopiston tutkijat kritisoivat:

A functional magnetic resonance imaging (fMRI)
study pointed to an increased functional connectivity
of the lateral visual cortex when 24 subjects were
exposed to extraocular light compared to 26 subjects of
the sham light control group (Starck et al., 2012).
However, a comparison with ocular light exposure as
an active control was not included in the study design.

Kritiikii perustuu siihen, että valkeen korvalon teho on 11 140 lux vapaasti edeten sentin päässä valon lähteestä, mutta Aalto-yliopiston professori Tapio Ala-Nissilän mukaan ”valo vaimenee kudoksessa hyvin nopeasti, 63 prosenttia jo kymmenesosamillimetrin matkalla.” Edessä on myös kuuloluut. ”Aivoihin pääsee vain vähän, vain punaista ja mahdollisesti infrapunaista valoa.” Valkeen valoa mahdollisesti aistivat proteiinit opsiinit reagoivat siniseen valoon. Tutkimustulokset voivat siis olla pelkkää sattumaa tai lumevaikutusta. Jos valo läpäisee luut, niin miksi minä en näe luiden läpi ja miksi luut näkyvät röntgenkuvissa?

Taloudellinen interssi aikasemmin tuli siitä, että Valkeen tutkijat olivat myös yhtiön omistajia. Kun bussnessenkeli tuli ja sijoitti Valkeeseen miljoonia euroja, niin oletettavasti tässä yhteydessä merkittävät omistusosuudet katosivat ja nykyisin raha tulee esim. Timo Takalalle tutkimuspalkkioina. Sveitsin tutkimus on Valkee Oy:stä riippumaton. Nämä ovat normaaleja sidonnaisuustietoja, joita on nykyisin tapana julkaista tutkimusten yhteydessä.

Valkee korvavalo: Sveitsin yliopiston tutkimus paljastaa, että korvakäytävän valaiseminen on tehotonta


Blue Light

(Photo credit: laverrue)

Valkee Oy väittää, että heidän korvavalonsa tehoaa kaamosmasennukseen ja antaa energiaa. Laitteen teho voidaan osoittaa tutkimuksella, jossa on mukana plasebokontrolli lumevaikutuksen eliminoimiseksi. Valkee on tehnyt yhden tutkimuksen, jossa oli mukana plasebokontrolli. Koska tulosten mukaan plasebo oli tehokkaampi kuin korvavalolaite, Valkee Oy poisti tuloksista plasebon. Tästä syystä tuloksia ei ole pystytty julkaisemaan vertaisarvioidussa tiedelehdessä.

Oli tietysti vain ajan kysymys, milloin oikeat tutkijat tarttuvat aiheeseen. Nyt Sveitsin yliopiston tutkijat ovat tehneet tutkimuksen ”Korvavalo ei akuutisti vaikuta ihmisen vuorokausirytmin fysiologiaan, valppauteen eikä psykomotooriseen suorituskykyyn”.

Tutkimuksessa kirkasvalolla valaistiin korvakäytävää 12 minuutin ajan. 12 minuuttia on se aika, jota Valkee suosittelee laitteensa päivittäiseksi käyttöajaksi. Kontrollina käytettiin laitetta, jossa Led-valot olivat kokonaan pimeänä ja perinteistä kirkasvalolaitetta, jolla koehenkilöt saivat valoa normaalisti silmien kautta. Koehenkilöiltä otettiin sylkinäyte melatoniinin määrittämiseksi ja he tekivät 10 minuutin visuaalisen psykomotoorisen valppaustestin ennen ja jälkeen jokaisen valoaltistuksen. Silmänkautta annettu kirkasvalo heikensi melatoniini nousua, mutta korvan kautta annettu kirkasvalo ja lumevalo eivät aiheuttaneet muutoksia. Subjektiivinen väsymysaste väheni heti lyhyen altistuksen jälkeen vain silmän kautta annetulla kirkasvalolla. Kolmella eri valomenetelmällä ei saatu eroja keskimääräisessä reaktioajoissa ja virheiden määrissä. Tutkijat päättelivät, että korvavalo ei vaikuta melatoniinin eritykseen, ei vähennä subjektiivista (itsekoettua) väsymystä, eikä paranna suorituskykyä ja ei siksi vaikuta ihmisen vuorokausirytmiin.

Tutkimus julkaistaan arvostetussa englatilaisessa Chronobiology international lehdessä -sähköinen varsio on saatavana jo nyt. Lehti on International Society for Chronobiologyn virallinen lehti ja keskittyy biologiseen kelloon ja vuorokausirytmiin. Lehden 2012 Impact Factor: 4.350 on erinomainen.