Markkinoiko Oulun kaupunki lainvastaisesti Valkee Oy:n korvavaloa?


Taas olisi toripoliisille töitä.

Oulun kaupunki kertoo kansalaisille, että

Kliinisissä tutkimuksissa kirkasvalokuuloke on poistanut kaamosmasennuksen oireita ja parantanut huippu-urheilijoiden motorista reaktioaikaa.

Huippu-urheilijoiden motorista reaktioaikaa koskevalla tutkimuksella tarkoitetaan tätä Iltalehdenkin vuonna 2011 levittämää harhaoppia. Kärppäpelaajilla tehty tutkimusta ei voida julkaista missään tieteellisessä lehdessä, sillä tulos perustuu tilastomanipulointiin.

Koska Valkee Oy:n korvavalo on lääkinnällinen laite, sen markkinointi motorisen reaktioajan parantajana on lainvastaista.

10.3.2014 sanomalehti Kaleva kertoo, että puolustusministeri Carl Haglund vieraili Oulussa tutustumassa korvavalojen tuotantoon. Tuleeko Kärppien salaisesta aseesta myös puolustusvoimien salainen ase?

Valkee Oy teki rikosilmoituksen blogista – syyttäjä lopetti tutkimukset


Poliisi ja syyttäjä ovat nyt vahvistaneet, että Ear light swindle -blogistin tekemät Valkeeta koskevat havainnot ovat tosia – rikosta ei ole tapahtunut. Syyttäjä on keskeyttänyt asian tutkimisen – faktat pysyvät netissä.

Valkee Oy on tehnyt tutkintapyynnön Ear light swindle blogista tammikuussa 2014. On varsin helppo huomata, ettei kyseinen blogi riko mitään lakia. Siksi myös syyttäjä on keskeyttänyt jutun tutkimuksen 2015. Tämän tyyppinen kiusanteko, joka on siis kestänyt vuoden, on erittäin hävytöntä ja julmaa, mutta minua ei Valkee Oy:n toiminta yllätä lainkaan. Yhtiön moraali on kaikissa asioissa erittäin alhainen. Blogistille tutkintapyyntö on aiheuttanut unettomia öitä. Jo pelkästään yli 50 sivuisen pumaskan lukeminen lienee tuskaa, mutta toivoisin, että Ear light swindel julkaisi koko dokumentin, koska haluaisin lukea, yrittääkö Valkee Oy johdatella poliisia harhaan.

Tiettävästi roskatiedeblogista ei ole tehty tutkintapyyntöä. Tämä saattaa johtua Valkeen arviosta, että suomenkielistä blogia lukee niin vähän tulevista potentiaalisista asiakkaista. Tai ainakaan poliisi ei ole uhrannut vähäisiä resurssejaan siihen, että se alkaisi selvittämään blogistin henkilöllisyyttä.

Valkeella on mahdollisuus siviilikanteeseen. Itse olen henkisesti varautunut siihen, että koska yhtiöllä on käytössään vielä runsaasti veronmaksajien rahoja, että yhtiö yrittäisi myynninedistämistemppuna haastaa blogisteja oikeuteen. Valkeen näkökulmasta lopputuloksella ei nimittäin olisi merkitystä. Jos Valkee Oy häviäisi siviilikanteen, niin se vain johtuisi siitä, että oikeus ei ymmärrä korvavalon takana olevaa täysin uutta ja mullistavaa tiedettä.

Embed from Getty Images

 

Valkee Oy:n esittämän teorian mukaan heikkotehoinenkin (1 lumen /0.72 mW/cm2) led-valo tunkeutuu korvakäytävää pitkin kuuloluiden läpi syvälle aivokudokseen aiheuttaen reaktion valoherkässä OPN3 proteiinissa, joka välittää viestin serotoniinille (ei melatoniinille, niin kuin kirkasvalolamput), jonka seurauksena Kärppäpelaajien reaktiokyky kasvaa.

Valkee Oy: Viimeinen ponnistus


Embed from Getty Images

Valkee Oy on kovan paikan edessä. Yhtiön CE-sertifikaatti vanhenee tänä keväänä eikä uuden saamiseksi ole onnistuttu viidessä vuodessa tuottamaan mitään näyttöä laitteen tehosta. Nykyisin CE-merkinnän saaminen lääkinnälliselle laittelle edellyttää näyttöä myös tehosta. Muualla kuin Euroopassa Valkee on valinnut linjakseen sen, että laitteelle ei haeta viranomaisten hyväksyntää. Venäjällä yritetiin, Japanissa antauduttiin suosiolla ja USA:n markkinoille pyritään Iphone sovelluksella ja Jet Lag -väitteillä.

CE-sertifikaatit lääkinnällisille laitteille myöntää Suomessa VTT. VTT osaa varmasti sähköturvallisuuden, mutta millainen kyky on arvioida tieteellistä näyttöä lääketieteessä? Koska veronmaksajat ovat Valkee Oy:n suurin yksittäinen rahoittaja, niin voi olla, että VTT:tä painostetaan poliittisesti hyväksymään sertifikaatti. En kuitenkaan usko, että tämä jäisi Euroopassa huomaamatta, sillä EU-lainsäädännön muuttamisen keskeisin tarkoitus oli, ettei kansalaisia enää huijattaisi esimerkiksi Bemerin kaltasilla hilavitkuttimilla käyttäen CE-merkintää harhaanjohtavana näytönä tehosta. VTT:n ei kannata ottaa riskiä. Ehkä Valkee Oy:n kannataisi luopua koko CE-merkinnästä, koska se alkaa haitata markkinoinnin laajentamista uusille alueille. Ja ehkä Valkeen kannattaisi tuoda markkinoille sellainen versio laitteesta, jossa on se kuuluisa valenuppi, jota kääntämällä laite tehoaa aina eri vaivaan.

Valkeella on tapana yrittää saada ilmaista mainostilaa juuri ennen joulusesongin päättymistä. Joulukuussa Valkee ilmoitti uusista tutkimustuloksista. Lähinnä yritysuutisia julkaisevat lehdet laittoivat tiedotteen nettiin, muut osaavat jo hyvän journalistisen tavan mukaan varoa tämän yrityksen viestintää. Valkee Oy tiedotti, että kliinisen kenttätutkimuksen mukaan korvavaloa käyttäneiden pitkän lentomatkan matkustajien aikaerorasituksen (Jet lag) oireet helpottuivat. Tulokset viittaavat siihen, että valohoitoa saaneiden ryhmä toipui tyypillisistä aikaerorasitusten oireista nopeammin kuin vertailuryhmä. Valkee Oy väittää, että koe olisi plasebokontrolloitu ja kaksoissokkoutettu. Kovia väitteitä. Tutkimus ilmestyy paperilla vasta keväällä 2015. Siihen asti Valkee voi satuilla tiedotteisaan, mitä katsoo tarpeelliseksi.

http://www.valkee.com/valkee/wp-content/uploads/2014/11/Transcranial-bright-light-treatment-via-the-ear-BMCPsychiatry-10-2014.pdf

Yllä linkatussa artikkelissa Valkee Oy toteaa seuraavaa: ”Because the treatment was conducted at home without supervision by the investigators, it was not possible to create a proper placebo condition in this study.” Valkee Oy ei siis ole pystynyt luomaan maanpäällä sellaista koetilannetta, että plasebokontrolloitu tutkimus olisi mahdollinen, koska tutkijat eivät voineet mennä koehenkilöiden kotiin valvomaan laitteen käyttöä. Nyt meidän pitäisi uskoa, että yhtiö on onnistunut tässä asiassa 10 000 metrin korkeudella lentokoneessa. Koeolosuhteiden täytyy siis olla Valkee Oy:n itsensäkin mukaan sellaiset, että tutkijat valvovat kaiken aikaa koetta. Laitetta ei saa käyttää ilman valvontaa, sillä muutoin kysessä ei ole plasebokontrolloitu tutkimus. Nähtäväksi jää, miten Valkee Oy on mannerten välisillä lennoilla toteuttanut tämän itsestään selvän vaatimuksen.

Mitä temppuja Valkee Oy:n Juuso Nissilä käytti radio Helsingin trolliryhmän show:ssa?


 

Embed from Getty Images

Viimeaikoina journalistisista kriteereistä kiinnipitävät toimittajat eivät ole päästäneet Valkee Oy:n korvavalon edustajia ääneen. Hyvä niin, sillä aina, kun ääneen päästetään, syntyy valtava paine oikoa virheitä.

Nykyisin Valkee pääsee esittämään uskomattomia tarinoitaan vain viihdeohjelmiin, joiden juontajat eivät kuulu jouranalistiliittoon. Journalistien työehtosopimus kieltää niin sanottujen puffien teon. Heikäkuun radio Helsingin Trolliryhmä-showssa juontajat kertoivat, että he ovat saaneet Valkeen korvavalon ilmaiseksi, eli heidät on voideltu. Tämä selittää, miksi Valkeen Juuso Nissilä kutsuttiin ohjelmaan. Juontajien tärkein vallankäytön väline ei ole se, mitä puhutaan, vaan se, mistä puhutaan.

Ohjelman juontaja Sami Kuusela halusi tietää, miksi jengi haluaa hirveällä vimmalla todistaa, että Valkee on huijausta. Tätä on tietysti typerä kysyä Juuso Nissilältä. Valkeen tapaisia laitteita, kuten magnettirannekkeita, korvakynttilöitä jne on ollut aina. Myös näitä kritisoidaan, mutta koska Valkee käyttää viestintätoimistoja apuna medianäkyvyyden aikaansaamiseksi ja koska laitetta on myyty noin 50 000 uhrille, niin yhtiö painii eri sarjassa kuin korvakynttiläkauppias. Euroopan unioini on kiristänyt säädöksiä siitä, mitä terveysväittämiä tuotteista nykyisin saa esittää. Tämä on huomattavasti vaikeuttanut pakurikauppiaiden elämää ja he ovat alkaneet etsiä uusia tapoja, joilla kuitenkin sitten niitä väitteitä pystyisi esittämään. Valkee toimii tämän kehityksen eturintamassa. Kun ennen magneettirannekemyyjä vetosi vain toisten tekemiin tylsiin rottakokeisiin, eikä heillä ollut koskaan esittää mitään tutkimuksia omasta tuotteestaan, niin Valkee tutkii itse omaa tuotettaan epätieteellisin menetelmin ja julkaisee tutkimustuloksia epäkelvoissa tiedelehdissä. Tämän roskatieteen avulla kerätään miljoonarahoitusta. Valkee toimii suunnannäyttäjänä uskomushoitojen markkinoinnissa. Valkee yrittää myös laajentaa toimintaansa terveisiin ihmisiin ja uusiin vaivoihin ja tuottaa siis jatkuvasti uutta kuraa.

Juuso Nissilän veikkaus, miksi heitä kritisoidaan, on kummallinen:

”Nykyihmisen maailman kovin selittäjä on tiede, ja erityisesti lääketiede. Ihmisille on tieteellinen prosessi uppi outo, suurin osa ei tunne sitä. Vieläkään ei oivalleta aineen ja hengen yhteyttä. Masennus vieläkin mystifioidaan joksikin sielujen sairaudeksi ja jos ryhdytään puhumaan kemian ja fyysikan termein, että kun sille sairasatavalle kudokselle, aivoille, tehdään jotain, niin mieli paranee. Taustalla on luonnontieteellinen valistumattomuus.”

Yksikään tuntemani Valkeeta kritoisoiva blogi tai lehtijuttu ei omaa tällaista näkökulmaa. Mutta tämä näkökulma uppoaa laitteen ostajiin. Juuso Nissilä heittää siis tutun myyntipuheen. Valkee Oy:n kritisoijat nimen omaan esittävät, että laite ei näytä aiheuttavan ihmisessä mitään kemiallisia tai fysikaalisia muutoksia. Laite ei muuta melatoniinin tasoa, kuten kirkasvalolaite. Valkee ei ole esittänyt mittaustulosta, joka osoittaisi jonkun kemiallisen aineen pitoisuudessa tapahtuvan mutoksen. Valkee ei ole esittänyt, mikä kemiallinen aine se oikein on, josta nyt puhutaan. Aivojen julistaminen valovasteelliseksi sillä perusteella, että aivoissa on OPN3 -proteiinia on vielä hypoteesi, josta ei ole mitään näyttöä. Siitä, mitä OPN3 aivoissa tekee, ei kukaan tiedä, mutta arvauksia voidaan esittää. OPN3-proteiinia on myös maksassa. Mitä tulee siihen, että suurin osa ei tunne tieteellistä prosessia, niin tätähän Valkee Oy nimen omaan käyttää hyväkseen ja kriitikot yrittävät pitää meteliä. Monelle plasebo on merkityksetön juttu. Monet eivät tiedä, että tiedelehtien tasossa on valtavia eroa. Viimeisen viiden vuoden aikana sellaisten ”tiedejulkaisuden” määrä, joihin jutun saa rahalla, räjähtänyt käsiin. Mitä se tarkoittaa, jos tulos on saatu modifioidulla tilastollisella testillä? Skeptikot taitavat käyttää tästä Juuso Nissilän perustelutaktiikasta nimitystä ”olkikoira”.

Juuso Nissilä väittää, että näyttö on ollut kunnossa alusta lähtien. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä yhtiön ainoa näyttö oli se, että valaisipa korvakäytävää minkätehoisella valolla tahansa, kaamosmasennus helpottui saman verran. Yhtiö ei ole koskaan kiistänyt väitettä, että tutkimus tehtiin samalla sapluunalla kuin kirkasvalotutkimukset, eli heikoin valo on biologisesti merkityksetön plasebo, jolloin tutkimus todistaa laitteen olevan tehoton. Tieteessä tämä tulkitaan niin, että jokin kolmas tuntematon tekijä (esim. tutkimuksen aikana lisääntyvä päivän pituus) aiheutti kaikissa saman muutoksen ja korvavalo oli merkityksetön. Rahoittajat eivät vaatineet tieteellistä näyttöä siitä, että laite toimii. Rahoittajat olivat tuolloin Timo Ahopelto ja Tekes. Tieteellisestä näytöstä ei piitannut VTT, joka hyväksyi korvavalon lääkelaitteeksi. Eikä myöskään Keksintösäätiö eikä Innosuomi. Totuus on tämä Juuso Nissilän suusta:

Meiltä vaadittiin näyttöä siitä, että voiko tällaisella ratkaisulla käydä kauppaa.

Niinpä. Siinä se. Tieteellä ei ole väliä rahoitusratkaisussa, mutta sillä on, voiko pseudotieteellä tehdä kauppaa. Kyllä sillä voi. Siitä on niin valtavasti esimerkkejä alkaen bemer-hoidoista virheäkahviuutteeseen.

Juuso Nissilän suusta pääsi sammakko kun hän väitti, että uudet lääkkeetkin menevät yhdellä näyttökokeella (=samanlaisella, joka Valkee esitti) Huh HUH!. Lääkevalmisteilta vaaditaan yleensä ns. A-tason näyttöä eli myyntilupa myönnetään, jos lääkeyhtiöllä on osoittaa kaksi tutkimusta, joiden mukaan kyseinen lääkevalmiste on lumelääkettä tehokkaampi. Lääkevalmisteiden tehon ei tarvitse kuitenkaan olla suuri, vaan riittää, että lääke lievittää oireita jonkin verran ainakin osalla potilaita. Valkeella ei ole vieläkään yhtään tutkimusta, jossa laite olisi lumehoitoa tehokkaampi. Missä ovat muuten Valkeen vasta-aihe ja haittavaikutustutkimukset, jos tässä ruvetaan lääkkeisiin vertailemaan? Väitettä, että näyttöä ei ole, Juuso Nissilä ei todista vääräksi, vaan kuittaa sen:

kaupunkijuoru!

Vaikka toimittajat ja suuri yleisö pitää tilannetta kiistanalaisena, niin sellaiset ihmiset, jotka ovat perehtyneet minkä tahansa asian todistamiseen tieteellisesti huomaavat heti, ettei Valkee Oy:llä ole näyttöä. Pitää olla vain selvillä siitä, milloin tutkimuksessa pitää olla mukana plasebo ja milloin sitä ei tarvita. Jutussa muuten kerrotaan, kuinka Juuso Nissilä opiskeluaikoinaan osallistui linnun unen tutkimiseen. Lintua valaistiin lampulla, jolloin havaittii muutos aivosähkökäyrässä. Jutussa vitsaillaan, että olisi pitänyt valaista lintua takaapäin, siis linnun persettä. Niin itseasiassa olisi pitänyt tehdäkin, koska silloin olisi saatu selville, johtuuko linnun raktio valosta vai käden liikkeen aiheuttamasta hennosta ilmavirrasta. Demonstraatiotilanteesta puutui plasebo ja siksi opiskeijat eivät opi ymmärtämään plasebon tarkoitusta.

Juuso Nissilä puolustelee pientä otoskokoa sanomalla, että kirkasvalotutkimukissakin on pieniä otoskokoja. Niin on ja tulokset ovat silloin myös sen mukaiset. Pientä otoskokoa puolustellaan myös sillä, että Valkee on niin hyvä vempain, että tulokset näkyvät jo pienellä otoskoolla. Pienen otoskoon ongelma on se, että tutkimuksessa mahdollisesti oleva systemaatinen virhe on vaikea havaita. Esimerkiksi Valkeen ensimmäisessä tutkimuksessa tutkimus tehtiin keväällä, jolloin lisääntyvä auringonvalo hoiti homman. Isommalla otoskoolla voitasiin tarkistaa, onko henkilön saamalla luonnollisella auringonvalolla vaikutusta. Pientä ryhmää ei pysty jakamaan auringon valon suhteen osajoukkoihin. Pienessä otoskoossa on myös porrasongelma. Usein ajattelemme, että kaamosmasennuksesta toipuu tasaisesti kauniina kaarena. Oikeasti toipuminen voi tapahtua hyppäyksittäin, kuin portaittain. Pienessä otoskoossa eivät tilastolisen testin vaatimukset aineiston muodolle täyty ja testiä ei saa käyttää tai jos käytetään, se antaa virheellisen tuloksen. Pienet otokset voivat olla OK, kun otetaan huomioon, mitä tutkitaan ja että käytetyt tilastolliset testit sopivat aineistoon.

Osuuko korvan kautta annettava valo lainkaan aivoihin?

 

Juuso Nissilä kiisti välittömästi, että laitetta olisi markkinoitu muuhun kuin kaamosmasennukseen. Skepsiksen huuhahaa palkinnossa todettiin toisin. Eikä ne jutut olleet tuulesta tempaistu. Minäkin muistan Valkeen sivuilla olleen juttuja Jet Lagista. Lainvastainen markkinointi väheni syksyllä 2012, kun Yleisradio kysyi asiaa Valviralta http://yle.fi/uutiset/kirkasvalokuulokkeiden_markkinointi_valviran_syynissa/6386275. Finnair Shopissa tekstiä on muutettu siten, että Jet Lag on poistettu. Tilalla on väite, että kirkasvalo on lääkäreiden suosittelema apu kaamosoireisiin. Finnair johtaa tässä suomaisia asiakkaitaan harhaan, sillä Valkeen korvavalo ei ole lääkäreiden tarkoittama kirkasvalo, jonka mekanismi perustuu melatoniinin tason muutoksiin. Valkee ei muuta melatoniinin tasoa. http://www.preordershop.fi/SelectProd.do?prodId=7768&manufacturer=Valkee&category=Muut+tuotteet&name=Valkee+2+Kirkasvalokuulokkeet&model=+ Mistä radio Helsingin ohjeman juontaja olisi itse keksinyt kokeilla laitetta Jet Laggiin, ellei idea ole peräisin yrityksestä? Tämä uutinen http://www.iltalehti.fi/jaakiekko/2011121214934873_jk.shtml julkaistiin 2011. Uutinen perustui Valkee Oy:n tiedotteeseen. Tiedotteet ovat yrityksen markkinointimateriaalia. Ero monen muun firman markkinointiin verrattuna on siinä, että Valkeella on hyväksyntä lääketieteelliselle laitteelle. Harvalla yrityksellä on. Hyväksyntä rajoittaa paljon yrityksen markkinointia. Myöskään lääkkeitä ei saa markkinoida off-label eli käyttötarkoitukseen, jossa sen turvallisuutta (ja tehoa) ei ole varmistettu kliinisin testein. Ja kun lääkeyhtiöt ovat niin tehneet off-label markkinointia, ne ovat saaneet suuria sakkoja ja rikollisen leiman. Käykää katsomassa Valkee Oy:n kotisivua http://www.valkee.com/fi/. Markkinoiko etusivun kuvassa näkyvä pelaaja tuotetta käytettäväksi kaamosmasennukseen vai johonkin muuhun? Kun Ruotsin viranomaisilta (Läkemedelsverket i Sverige) kysyttiin, miksi he eivät valvo Valkeeta, niin lääkäri Jan Thorelius vastasi, että laite on heillä kaikkien valvottavien listalla, mutta lääkinnällisiä laitteita on yli 500 000 ja viranomaisen pitää priorisoida niihin laitteisiin, jotka voivat olla haitallisia.

Sami Kuusela väittää, että blogistilla http://earlightswindle.com/gloom/ on elämäntehtävänä Valkeesta kirjoittaminen. Tämä on hävytöntä pilkkaa. Voin vakuuttaa, ettei näitten Valkeeeta koskevien blogien kirjoittamiseen mene kovin paljoa aikaa, yleensä 2 tuntia / kirjoitus. Valkeen tutkimusten ja taloudenpidon ja markkinoinnin heikot kohdat on nopeasti tunnistettavissa, koska yhtiö käyttää samanlaisia metodeja kuin tuhannet uskomushoitokauppiaat. Ne ovat siis tuttuja temppuja. Lisäksi hukkatyötä ei yleensä tule. Kun tarttuu vaikka Valkeen rahoitukseen, niin huomaa, kuinka hurjan paljon ennemmän veronmaksajat ovat sijoittaneet rahaa tähän bussnekseen kuin Juuso Nissilä itse. Aina löytyy jotain mätää, niin kuin vaikka se että Valkee ei ole vielä toimittanut tilintarkastajan lausuntoa kauppareisteriin / verottajalle. Sitten kun toimittaa, saamme taas tietää, miksi ei toimittanut normaalissa ajassa. Työ ei mene hukkaan.Valkee on varma nakki blogistille.

Juuso Nissilä kritisoi sitä, että blogisteilla on varaa olla piilossa. Meidän täytyy olla piilossa, koska 7,4 miljoonasta riittää rahaa tekaistun vahingonkorvauskanteen ajamiseksi vuosiksi. Mutta kyllä Valkeeta kritisoidaan asiantuntijoiden toimesta Helsingin Sanomissakin ja Suomen Kuvalehdessä ihan samoilla argumeneteilla.

Juuso Nissillä kehtaa lasketella, että ilman mitään lähdekritiikkiä saa lasketella mitä vaan. Hän tarkoittaa, että nimetöntä blogistia ei saisi käyttää lähteenään. Sitä tässä kyllä itsekin toivoisi. Sitä toivoisi, että sanomalehden toimituksella olisi varaa tilata Kaupparekisteristä tilinpäätös. Että toimitus osaisi kysyä oikeita kysymyksiä Juuso Nissilältä ja kumppaneilta. Blogien lukijamäärät ovat kuitenkin ihan toista luokkaa kuin Helsingin Sanomilla.

esimerkiksi:

Koska Valkee julkaisee tutkimuksen, jossa korvavalon tehoa olisi verrattu lumevaikutukseen ja tutkimuksen edetessä lisääntyvän luonnollisen auringonvalon vaikutus on eliminoitu?

Minkälaisen vastauksen Venäjä antoi, kun haitte myyntilupaa?

Ovatko tänävuonna tehdyt Jet Lag-tutkimukset olleet sellaisia, että rahoittajat myöntävät loputkit rahat siitä 7,4 miljoonasta?

Miksi myynti Norjassa floppasi?

Kuinka paljon veronmaksajien rahaa olette käyttäneet?

Onko yhtiönne entisellä toimitusjohtajalla ja nykyisellä hallituksen puheenjohtajalla ollut hyvät suhteet Tekesiin ja onko tämä vaikuttanut saamaanne huomattavan suureen rahoitukseen Tekesiltä (Pohois-Suomen suurin)?

Ovatko julkaisutoiminnassa käyttämänne tiedelehdet laadukkaita?

Onko tilinpäätöksestä 2/2014 laskettu 11 000 laiteen myyntiluku suurinpiirtein oikein?

Oletteko huolisanne siitä, että kaamosmasentunut ei hakeudu lääkäriin vaan luottaa laitteeseenne?

Onko yhtiönne etusivulla esiintyvä tennispelaaja markkinoimassa tuotettanne kaamosmasennukseen vai suorituskyvyn parantamiseen?

Miksi patettianomuksenne hyväksyttiin vasta 2011, jolloin laite oli jo myynnissä ja miksi ette saaneet patenttia ideallenne aivojen valaisemisesta korvakäytävän kautta?

Miten olette varautuneet siihen, että CE-merkintää ei enää uusittaisi? Jatkatteko tuotteen myymistä ilman CE-merkintää kuten Japanissa?

Onko mielestänne ongelma, että punainen aallonpituus läpäisee kudosta, mutta opsiinit absorboivat sinistä?

Mikä kemiallinen yhdiste välittää korvavalon vaikutuksen ihmisessä?

Voiko sisäiseen kelloon vaikuttaa myös jokin muu kuin valo – esimerkiksi ruokarytmi – ja miten tämä on otettu huomioon tutkimusasetelmissanne?

Oletteko mitanneet, kuinka monta prosenttia laitteenne valosta läpäisee kuuloluun?

Miksi ettet sokkouttaneet tutkimuspotilaita?

Miksi Ahopelto osallistui tutkittavien valintaan?

Onko uskonne laitteen tehokkuuteen ollut koskaan koetuksella?

Teettekö yhteistyötä Nasan kanssa, kuten Tekesin edustaja luulee Kalevassa (helmikuu 2014)?

Oletteko käyttäneet väärin Tekesin luottamusta tutkimustulostenne kelvollisuudesta?

Oletteko ottaaneet tukimusasetelmissanne huomioon vaihtoehtoisen hypoteesin, että aivot eivät olekaan valovasteelliset?

VTT on testannut tuotteen laadun, mutta onko VTT tutkinut tuotteen tehon ja onko VTTllä ammattitaitoa lääketieteellisen tehon tutkimiseen?

87 % käyttäjistä suosittelee Valkeeta. Kuinka paljon tuohon prosenttiin vaikuttaa se, että tutkimuksen käyttäjät valittiin tutkimukseen hakemuksen perusteella ja hyväksytyt saivat laitteen ilmaiseksi? (200 euron lahjus)

Tiedättekö, miksi lisäaineita, funktionaalisia elintarvikkeita ja lääkkeitä ei saa markkinoida käyttäjien kokemuksilla?

Miksi tuoteen lanseeraus Ruotisissa epäonnistui viime syksynä valtavista kokosivumainoksista huolimatta?

Jos markkinoitte tuotettanne vain kaamosmasennukseen, niin miksi ruotsalainen lehti löytää kotisivuiltanne väitteen, että laittella on ilahduttava vaikutus mielialaan (ei kaamosmasennus), energiatasoon (?) ja kognitaviiseen suorituskykyyn? (http://www.svt.se/plus/omstridda-ljuslurar-du-kan-lika-garna-ha-kladnypor-i-orsnibbarna)?

Miksi Karolinska Intituutin professori Jerker Hetta, joka tutkinut valon vaikutusta ihmiseen, sanoo, luettuaan Valkeen julkaisemat tutkimukset, että yhtä hyvin voi laittaa pyykkipojat korviinsa?

Miksi psykologian professori Torbjörn Åkerstedt sanoo, että tieteellistä näyttöä ei ole riittävästi, että valo korvien kautta aiheuttaisi toivotun vaikutuksen?

Miksei yksikään professori tässä maailmassa sano, että Valkee toimii? Miksi valkee ei vie tutkimustaan jonkun professorin luettavaksi?

Miksi ylilääkäri Lena Leissner Örebron yliopistosairaalan neuroklinikan uniyksiköstä sanoo, että laite on hokkus pokkus, luettuaan Valkeen lähettämät selvitykset?

Väitätte Ruotsissa, että VTT Expert Services riippumaton laitos, on arvioinut kaamosmasennustutkimuksenne. Voisiko joku toimittaja soittaa VTT:lle?

Pekka Somerto, harmittaako kun jäitte kiinni pötypuheesta Ruotsin yleisradion haastattelussa?

 

 

 

 

 

 

Valkeen Oy:n kätyrit esiintyvät asiantuntijoina Hs:n mielipidesivulla


Kiistely pimeässä käytettävän korvavalon teoreettisesta tausta jatkuu vuoden valoisampana aikanakin. Valkee on hyödyntänyt mediajulkisuutta ahkerasti koko olemassaolon ajan. Yhtiön on MOT ohjelman jälkeen ollut vaikea saada viestiä ilmaiseksi perille. Toimittajat eivät luota mihinkään, mitä Valkee Oy sanoo. Tästä syystä Suomen Kuvalehti ei julkaisut Valkeen vastinetta, sillä lehdillä täytyy olla oikeus kieltäytyä osallistumasta esimerkiksi kuluttajien harhauttamiseen, huijauksiin, rikosten edistämiseen jne. Valkee on käyttänyt viestintätoimiston apua saadakseen paremmin ilmaisia juttuja lehtiin, mutta heikoin tuloksin.

Uusi aikakausi alkoi 13.7.2014, kun Valkee Oy:n kätyrit Seppo Saarela ja Jari Karhu esiintyvät asiantuntijoina Helsingin

Sanomien mielipidekirjoituksessa http://www.hs.fi/mielipide/Mit%C3%A4+aivojen+valoherkkyydest%C3%A4+tiedet%C3%A4%C3%A4n/a1405131795879. Kirjoituksessa kirjoittajat salaavat Valkeemaiseen tyyliin sidoksensa yhtiöön. Jari Karhu on Valkee Oy:n lääketieteellinen neuvonantaja ja Seppo Saarela Valkee Oy:n rahoittaman opsiini- ja melatoniinitutkimuksen tekijä. Herrat esittävät, että kirkasvalolampuilla anntettava hoito vaikuttaisi silmien sijaan kallon läpi. ”Tutkijan näkökulmasta aivojen valoherkkyydestä ja vaihtoehtoisista vaikutusmekanismeista tiedetään vielä vähän.” Eli Valkeen palkkalistoilla olevat asiantuntijatkin sanovat, ettei ole mitään tietoa vaikuttaako valo aivoihin vai ei. Teoreettinen pohja on siis tyypillisellä uskomushoitotasolla.

 

16.7.2014 Mukavaa, että asiantuntijat ovat vihdoin heränneet ampumaan Valkeen soopaa alas. Harmillista, että vain punainen valo etenee kudoksessa ja opsiineilla on aallonpituusmaksimi sinisellä alueella. Yrittääköhän Valkee vastata blogissa? Valon etenemisestä aivoihin asti Valkeella on esittää vain sanahelinää.

http://www.hs.fi/mielipide/Aivojen+valohoidolle+ei+ole+tieteellisi%C3%A4+perusteita/a1405399420822