Valkee korvavalo: Sveitsin yliopiston tutkimus paljastaa, että korvakäytävän valaiseminen on tehotonta


Blue Light

(Photo credit: laverrue)

Valkee Oy väittää, että heidän korvavalonsa tehoaa kaamosmasennukseen ja antaa energiaa. Laitteen teho voidaan osoittaa tutkimuksella, jossa on mukana plasebokontrolli lumevaikutuksen eliminoimiseksi. Valkee on tehnyt yhden tutkimuksen, jossa oli mukana plasebokontrolli. Koska tulosten mukaan plasebo oli tehokkaampi kuin korvavalolaite, Valkee Oy poisti tuloksista plasebon. Tästä syystä tuloksia ei ole pystytty julkaisemaan vertaisarvioidussa tiedelehdessä.

Oli tietysti vain ajan kysymys, milloin oikeat tutkijat tarttuvat aiheeseen. Nyt Sveitsin yliopiston tutkijat ovat tehneet tutkimuksen ”Korvavalo ei akuutisti vaikuta ihmisen vuorokausirytmin fysiologiaan, valppauteen eikä psykomotooriseen suorituskykyyn”.

Tutkimuksessa kirkasvalolla valaistiin korvakäytävää 12 minuutin ajan. 12 minuuttia on se aika, jota Valkee suosittelee laitteensa päivittäiseksi käyttöajaksi. Kontrollina käytettiin laitetta, jossa Led-valot olivat kokonaan pimeänä ja perinteistä kirkasvalolaitetta, jolla koehenkilöt saivat valoa normaalisti silmien kautta. Koehenkilöiltä otettiin sylkinäyte melatoniinin määrittämiseksi ja he tekivät 10 minuutin visuaalisen psykomotoorisen valppaustestin ennen ja jälkeen jokaisen valoaltistuksen. Silmänkautta annettu kirkasvalo heikensi melatoniini nousua, mutta korvan kautta annettu kirkasvalo ja lumevalo eivät aiheuttaneet muutoksia. Subjektiivinen väsymysaste väheni heti lyhyen altistuksen jälkeen vain silmän kautta annetulla kirkasvalolla. Kolmella eri valomenetelmällä ei saatu eroja keskimääräisessä reaktioajoissa ja virheiden määrissä. Tutkijat päättelivät, että korvavalo ei vaikuta melatoniinin eritykseen, ei vähennä subjektiivista (itsekoettua) väsymystä, eikä paranna suorituskykyä ja ei siksi vaikuta ihmisen vuorokausirytmiin.

Tutkimus julkaistaan arvostetussa englatilaisessa Chronobiology international lehdessä -sähköinen varsio on saatavana jo nyt. Lehti on International Society for Chronobiologyn virallinen lehti ja keskittyy biologiseen kelloon ja vuorokausirytmiin. Lehden 2012 Impact Factor: 4.350 on erinomainen.

Valkeen korvavalo ei pysty tunkeutumaan aivoihin asti, uusi tutkimustulos


Päätimme tutkia, kuinka hyvin korvakäytävään asetettu LED-vähätehoinen tuikku valaisee aivoja. Tutkimus tehtiin tätä varten kehittämällämme tietokonesimulaatio-ohjelmalla. Tulokset on esitetty alla olevassa kuvassa:

korva

Kuten kuvasta on helppo havaita, täysin harmaat ja täysin valoaläpäisemättömät kuuloluut estävät valon pääsyn aivoihin. Heikko heijastunut valo pysähtyy korvan simpukkaan.

Miten Valkeen kirkaskorvavalolaitteen keksijöille on sattunut noin paha virhe? Laiteen idea syntyi vuonna 2006 biologi Juuso Nissilä ja diplomi-insinööri Antti Aution päässä. Sitten haettiin laitteelle patenttia ja sitten valmistetiin laite ja sitten laitettiin vehje myyntiin. Ja sitten alettiin tutkia laitteen tehoa. Kaikki me tiedämme, että eläinfysiologit tutkivat paljon sammakoita. Sammakoilla ei ole kuuloluita. Paha vain että laite ole jo valmis, ennen kuin huomattiin tarkistaa ihmisen korvan rakenne. Ja näin virhe pääsi syntymään.