Suomalainen, tuore kirkasvalolaitteiden käyttöselvitys: korvavalolaitetta käyttäneistä 66 % lopetti tutkimuksen kesken!


English: The centres for business and industry...

Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (Photo credit: Wikipedia)

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toteuttaman valolaitteiden käyttöselvityksen mukaan korvavalolaitetta käyttäneistä 66 % lopetti tutkimuksen kesken!

Käyttövaikeuksia ilmeni peräti 56 % korvavalolaitetta käyttäneillä mutta vain 9 % kirkasvalolaitetta käyttäneillä. Korvavalolaitteen käyttöön liittyneitä vaikeuksia olivat kuulokkeiden liian lyhyet ja jäykät johdot, kuulokkeiden epämukava muoto ja putoaminen kesken käytön, laitteen pitkä latausaika ja verkkolaturin puute sekä ajurin asentamisen ongelma käyttökerran keston muuttamiseksi.

Haittavaikutuksia käytön aikana ilmeni korvavalolaittetta käyttäneillä päänsärky, korvakipu ja korvakäytävän ihoärsytys sekä aamuyön heräily. Näistä haittavaikutuksista  korvavalolaitteen käytön lopettamiseen johtivat päänsärky, korvakipu ja korvakäytävän ihoärsytys. Niistä korvavaloa käyttäneistä, joille haittavaikutuksia ilmaantui, 75 % lopetti käytön näiden haittavaikutusten takia.

6 koehenkilöä jotka käyttivät korvavaloa kokivat voinnissaan muutoksen joko hieman tai selvästi parempaan suuntaan käyttöselvityksen aikana. Selvästi myönteisestä muutoksesta voinnissaan ei kertonut kukaan korvavalolaitetta käyttäneistä.

Kirkasvalolaitteen käyttö johti myönteisiin voinnin muutoksiin jokaisen kuuden  kaamosoireen kohdalla, kun sitä vastoin korvavalolaitteen käyttö ei johtanut lainkaan voinnin  muutoksiin sosiaalisen aktiivisuuden eikä ruokahalun osalta, minkä lisäksi korvavalolaitteen käytön  aikana yhdessä tapauksessa painossa tapahtui hieman muutosta kielteiseen suuntaan.

Lähes puolella korvavalolaitteen käyttö ei muttanut käyttäjien mielialaa myönteisemmäksi.

THL:n selvitys