Miksi dihydromono-oksidia (DHMO) ei löydy Tukesin kemikaalirekisteristä?


The logo of DHMO.org, primary current residenc...

The logo of DHMO.org, primary current residence of the dihydrogen monoxide hoax (Photo credit: Wikipedia)

Suomeen tuodaan tai täällä tuotetaan lähes 30 000 vaaralliseksi luokiteltua valmistetta, jotka sisältävät yli 5 000 vaaralliseksi luokiteltua ainetta. Monia näistä löytyy aivan tavallisista, jokapäiväisistä tuotteista. Dihydromono-oksidia (DHMO) ei kuitenkaan ole Tukesin kemikaalirekisterissä.

Dihydromomo-oksidin tutkimuslaitos on selvittänyt aineen ominaisuuksia ja vaarallisuutta. Dihydromono-oksidi on väritön ja hajuton kemiallinen yhdiste, josta toisinaan käytetään nimitystä dihydro-oksidi. Sen perusta on hyvin reaktiivinen hydroksyyliradikaali, joka mutatoi DNA:ta, denaturoi proteiineja, rikkoo solumembraania ja muuttaa kemiallisesti neurotransmittereitä. DHMO:n atomikomponetteja löytyy syövyttävistä, rähjähtävistä ja myrkyllisistä yhdisteistä kuten sulfaattihaposta, nitroglyseriinistä ja etyylialkoholista.

Joka vuosi DHMO:n tiedetään aiheuttaneen satoja kuolintapauksia ja useiden miljooninen eurojen vahingot omaisuudelle ja ympäristölle Suomessa. DHMO:n tunnettuja vaaroja ovat:
– vahingossa tapahtunut DHMO:n inhallaation aiheuttamat kuolemat
– pitkittyneestä altistumisesta kiinteälle DHMO:lle johtuvat useat kudosvauriot
– liiallinen nieleminen aiheuttaa monia epämiellyttäviä sivuvaikutuksia kuten tihentynyttä virtsaamistarvetta
– kaasuuntunut DHMO aiheutaa palovammoja
– DHMO on happosateen pääkomponetti
– DHMO edistää eroosiota ja korroosiota

DHMO on tärkeä yhdiste teollisuudelle. Sitä käyttävät:

– Olkiluodon ydinvoimalaitos
– lukuisat raskaan teollisuuden laitokset ympäri Suomea
– styroksin valmistajat
– biologisten ja kemiallisten aseiden valmistajat
– toisen maailman sodan aikana Japanin vankileirien kiduttajat

Jo vuonna 2007 Autralian parlamentin jäsen Jacqui Dean lähetti kirjeen terveysministeri Jim Andertonille ehdottaen DHMO:n kieltämistä.