Rokotteet ja imeväiskuolleisuus: rokotusten vastaisen liikkeen väitteet perustuvat roskatieteeseen


Human & Experimental Toxicology (journal)

Human & Experimental Toxicology (journal) (Photo credit: Wikipedia)

Roskatieteen lähteenä ovat yleensä konferenssiesielmät tai posterit. Joskus roskatiedettä eksyy vertaisarvioituun tiedelehteenkin. Tämä kirjoitus kertoo yhdestä tapauksesta.

Human and Experimental Toxicology on vertaisarvioitu tiedelehti, jolla on vaatimaton impact-faktori (1,772). Lehti julkaisi artikkelin, jonka mukaan ne maat, joissa on korkeampi imeväisyyskuolleisuus antavat imeväisille enemmän rokoteannoksia. Esimerkiksi USA:ssa annatetaan imeväisille (alle vuoden ikäisille) 26 rokoteannosta – eniten maailmassa – ja joka kuudes tuhatta elävänä syntynyttä kohden kuolee. Suomessa annetaan 13 rokoteannosta ja kuolemia on noin kolme tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohden.

Tämän helmen on kirjoittanut Neil Z. Miller, jota tituleerataan riippumattomaksi tutkijaksi ja toinen kirjoittaja on Gary S. Goldman jota tituleerataan riippumattomaksi tietokoneasiantuntijaksi. Kummallakaan ei ole mitään kokemusta epidemiologiasta tai tieteestä. Tutkimuksen rahoitukseen on osallistunut National Vaccine Information Center (NVIC) ja Michael Belkin, jotta artikkeli olisi vapaasti luettavissa netissä. NVICin on perustanut Barbara Loe Fisher ja se on yksi vanhimmista ja vaikutusvaltaisimmista rokotusten vastaisista ryhmistä USA:ssa. Millerillä on takana pitkä ura rokotusten vastaisena henkilönä. Hän on vuollut tällä roskalla rahaa kirjoittamalla kirjat Vaccine Roulette: Gambling With Your Child’s LifeImmunization Theory vs Reality: Expose on Vaccinations, ja Vaccines: Are They Really Safe and Effective? muiden muuassa. Hän on myös  ThinkTwice Global Vaccine Instituten johtaja.  Gary S. Goldman on myös mielenkiintoinen henkilö. Hän on Medical Veritas julkaisun perustaja ja toimitusjohtaja. Vahvasti rokotusten vastainen tekele on julkaisut epäilyttäviä ”uudelleenanalysointeja” Aidsin uhrien ruumiinavauksista.

Itse tutkimus on todella simppeli, äärettömän yksinkertainen. Tutkijat kaivoivat netistä The World Factbookin, jota ylläpitää CIA. Sieltä otettiin USA:n imeväiskuolleisuusluku ja kaikkien niiden 34 valtion imeväisyyskuolleisuudet, jotka olivat USA:ta pienempiä. Sitten piirrettiin korrelaatiosuora, niin kuin lukion pitkän matematiikan tunnilla, imeväiskuolleisuus roketeannosten funktiona.

Imeväisyyskuoleisuus rokoteannosten funktiona

Siinä se.

Kysyn itseltäni, jos tämä paperi olisi lähetetty minulle luettavaksi ennen julkaisua, niin mitä ajatuksia se herättää. Nopealla vilkaisulla näyttäisi siltä kuin pisteet olisivat haulikolla ammutut. Kun tutkijat yrittävät yhdistää kaksi muuttujaa, imeväiskuolleisuus ja rokoteannosten määrä, on kysyttävä onko yhdistämiselle järjellistä perustetta? Kun yhdistetään jäätelön myynnin kasvu ja hukkumiskuolemien kasvu saadaan samanlainen käyrä. Opettajille suunnatussa tiedelehdessä esitetään vahva tilastollinen korrelaatio haikarapopulaatioiden ja ihmisen syntyvyyden välillä. Tuovatko haikarat sittenkin lapset? Itse asiassa on todistettu yhä uudestaan ja uudestaan miten helppoa on tuottaa ”hämmästyttäviä” korrelaatioita toisistaan riippumatommille asioille. Tässä englanninkielisessä samalla tekniikalla tehdyssä jutussa kerrotaan, että ilmaston lämpeneminen korreloi hyvin merirosvojen lisääntymisen kanssa.

Kuka uskoo, että niin monimutkainen asia kuin imeväiskuolleisuus voi johtua vain yhdestä seikasta? Minä uskon ennemmin siihen, millainen on äidin todellinen mahdollisuus jäädä hoitamaan lasta kotiin. Ruotsissa kaikilla työsssä käyvillä vanhemmilla on 16 kuukauden palkallinen loma. Usassa loma on 0 kuukautta.

Kirjoittajat käyttävät myös temppua, jolla rokotusten määrää eri valtioissa voidaan manipuloida. Samassa rokotepistoksessa annettavat eri antigeenit lasketaan USA:ssa erillisisiksi rokoteannoksiksi, mutta Australian kohdalla ei lasketa, vaan vain yhdeksi pistokseksi. Saksassa annetaan 21-23 annosta, jos lasketaan asia samalla lailla kuin USA:n kohdalla.

Tutkijat sivuuttavat imeväiskuolleisuuden historian. Esimerkiksi Saksassa annettiin 80-luvun alussa vain pari rokotetta, mutta imeväisyyskuolleisuus oli noin viisi kertaa suurempaa kuin vuonna 2009, jolloin annettiin 21 annosta.

Kun haluaa tehdä roskatiedettä, se käy kätevästi näin. Keksit ensin jonkin havainnon. Sitten rupeat kehittelemään teoriaa, mistä havainto johtuu. Pieleen menee. Kirjoittajat eivät anna mitään perusteluja sille, että ovat valinneet korrelaatioksi suoran. Yhteys voisi olla myös jokin muu funktio, esimerkiksi toiseen asteen yhtälö.

Epäilyjä herättää, kun Miller ja Goldman tekivät tutkimuksena vain yhdestä vuodesta, vuodesta 2009. Dataa monista muista vuosista olisi saatavalla. Kokeile itse: valitse jokin toinen vuosi ja pistä Excel-taulukkoon muuttujat ristiin ja piirrä kuvaaja. Miltä näyttää? Oliko 2009 erikoisvuosi?

Tutkijat ottivat mukaan tutkimukseen kaikki ne valtiot, joissa lapsikuolleisuus oli pienempi kuin USA:ssa. Tälle tempulle ei ole mitään järkevää tieteellistä syytä. Tämä herättää vahvan epäilyn, että rusinat on poimittu pullista ja tieteellisen esilukijan olisi pitänyt puuttua asiaan. Tutkimukseen olisi pitänyt ottaa yhtä monta valtioita (33) niistä, joissa on suurempi lapsikuolleisuus kuin USA:ssa.

Mitään järkevää perustelua ei myöskään keksi sille, että tutkimuksen valtiot jaettiin viiteen ryhmään rokotepiikkien määrän perusteella ja laskeskeltiin keskiarvoja. Tällainen ryhmittely tietenkin parantaa lineaarista korrelaatioita, mutta miksi tehdä näin?

Lisäksi olisi hyvä muistaa, että imeväiskuolleisuutta on vaikea verrata valtioista toiseen, koska tietoja ketätään ja tilastoidaan niin erilaisin menetelmin eri valtioissa. Jotkut valtiot eivät rekisteröi luotettavasti elävänä syntyneiksi niitä, jotka kuolevat 24 tunnin kuluessa synnytyksestä. Kun esimerkiski Norjan ja USA:n synnytyksissä käytetään samaa synymäpainoa tilastoinnissa, niin imeväisyyskuolleisuus ei eroa. Kirjoittajat väittävät ottaneensa tämän huomioon noudattaen WHO:n suosituksia, mutta eivät kerro kuinka he sen oikeasti käytännössä tekivät. Huh Huh.

Imeväisyyskuolleisuus on määritelty kuolemaksi ennen yhden vuoden ikään. Suurin osa kuolemista sattuu hyvin pian synnytyksen jälkeen. Rokotuksia aletaan antaa vasta 2 kk iästä. Tutkimuksessa ei ole otettu mitenkään huomioon rokottamattomana kuolleita imeväisiä. Tutkijat eivät olleet yrittäneet mitenkään korjata monia sekoittavia tekijöitä.

Kirjoittajat yrittävät epätoivoisesti spekuloida, että osa imeväisten kuolemista olisi pitänyt luokitella kätkyt-kuolemiin. Sitten he spekuloivat vanhoihin tutkimuksiin vedoteten, että rokotuksilla ja kätkytkuolemilla olisi jotain tekemistä toistensa kanssa, vaikka hyvissä uusissa tutkimuksissa kuten tässä kerrotaan, että immunisaatio vähentää kätkytkuolemia. Rokotus on todennäköisesti kätkytkuolemalta suojaava tekijä. Kirjoittajat viittaavat vuonna 1982 kirjoitettuun juttuun, jota ei ole julkaistu vertaisarvioidussa tiedelehdessä.

Tutkimuksessa ei otettu huomioon rokotteiden täysin erilaista koostumusta eri maissa. Ei myöskään kansallisten rokoteohjelmien kattavuutta eli kuinka moni kuolleista oli oikeasti rokotettu ja kuinka moni ei ollut rokotettu. Tutkimusessa ei huomioitu sitä, että keskosena syntyy eri maissa eri määrä vauvoja. Tutkimuksessa on myös vaara niin sanotulle ekologiselle virhepäätelmälle. Ekologinen virhepäätelmä on argumentaatiovirhe, joka merkitsee yksilötason päätelmien tekemistä kollektiivitason korrelaatiosta.

On hämmentävää, ettei Human and Experimental Toxicologyn vertaisarvioijat hoksanneet kaikkia niitä ongelmia, joita tässä tutkimuksessa on ja toimitus päätti julkaista tarinan. Julkaisuhetkellä toimitus ei tiennyt kirjoittajajien kytköksistä, ne paljastuivat vasta jälkikäteen. Päätoimittaja Kai Savolainen (tutkimusprofessori työterveyslaitokselta) saisi hävetä, että tuli jymäytetyksi.