Fuktionaalinen lääketiede on tyylikästä puoskarointia


 

funktionaalinenhölynpöly

Funktionaalista hölynpölyä

Funktionaalinen lääketiede piilottaa huuhaan oivallisemmin kuin muut jymäytykset. Funktionaalisen lääketieteen ydin on yhtä hölynpölyä kuin homeopatian, enkeliterapian tai reikihoidon. Juju piilotetaan ihastuttavan kuuloisen laboratoriotestipatteriston taakse. On myös todella vaikea selvittää, mitä hittoa funktionaalinen lääketiede oikeastaan on. Funktionaalisen lääketieteen yhdistys selittelee asiaa filosofisesti, pseudotieteellisesti ja tieteellisellä jargonilla.

Nämä hemmot ovat vetäneet hatusta sellaisen käsitteen, että olisi olemassa jokin sisäinen tasapaino. Tätä utopistista sisäistä tasapainoa kohti elimistö hakeutuu parantuessaan. Sisäinen tasapaino kuulostaa uskonnoliselta termiltä, eikä yhdistys selitä, miten tämä sisäinen tasapaino havaitaan tai mitataan. Funkionaalinen yhdistys valehtelee, että sairauksien ennaltaehkäiseminen tapahtuisi ilman sivuvaikutuksia. Vain tehottomat menetelmät, kuten homeopatia, ovat vailla sivuvaikutuksia. Funktionaalinen lääketiede näyttää lainavan paljon homeopatiasta.

Funktionaaliset väittävät, että standardilääketieteessä potilasta hoidetaan tilastoyksikkönä, ei yksilönä. Kyse on perusteluvirheestä, josta käytetään nimitystä olkinukke. Potilasta ei tietenkään hoideta missään ”tilastoyksikkönä” vaan ihan vain potilaana, tarvittaessa hyvin yksilöllisesti. Esimerkiksi pumppuhoidossa olevan diabetespotilaan insuliiniannostelu säädetään pumpun tietokoneen avulla yksilöllisesti siten, että otetaan huomioon milloin potilas tavallisesti syö, liikkuu, käy töissä, nukkuu ja rakastelee. Yksilöllisyys on huipussaan. Funktionaaliset lääkärit eivät ole koskaan selittäneet, miten he määrittävät optimaalisen vitamiinitason, optimaalisen hivenainetason ja muiden ravinteiden optimaalisen tarpeen yksilöllisesti. Hehän teettävät potilalle hivenaine- ja vitamiinitestit, jota verrataan viitearvoon – siis tilastoon! Potilaan tarvitsema annostelu arvotaan tilastojen perusteella.

Funktionaalisten lääkäreiden markkinoima henkilökohtainen hoito on vain keino alentaa hoitokynnystä, – tavanomainen näyttö, joka tarvitaan hoidon perustelemiseksi, voidaan helposti sivuuttaa. Funkionaalinen lääkäri pystyy perustelemaan minkä tahansa hoidon – lääketieteellisen tai humpukin – käyttämällä ”biokemiallinen ja fysiologinen yksilöllisyys” -korttia. Jokainen ihminen on yksilö ja olemme ainutlaatuisia. Mutta emme me kuitenkaan ole niin ainutlaatuisia, etteikö kehomme toimisi suurin piirtein samallalailla. Ihmiset ovat enemmän toistensa kaltaisia kuin eroavat toisistaan. Moderni lääketiede, joka kehittyi ennen kuin oli keinoja yksilöllisen geneettisen perimän huomioonottamiseen, toimii hyvin. Funktionaaliset lääkärit vetävät ihmisen yksiöllisyyden pakkomielteen tasolle, jotta heidän brändinsä erottuisi näyttöön perustuvasta lääketieteestä.

Totta kai funktionaaliset lääkärit toimivat myös hyvin. Heillä on pitempi vastaanottoaika (ja rikkaita maksavia asiakkaita) kuin terveyskeskuslääkärillä. He kannattavat terveitä elämäntapoja, hyvää ravintoa, tarpeeksi liikuntaa ja riittävää yöunta ym. Sairauksien ennaltaehkäisy on tavoiteltava asia, mutta miksi rokotukset eivät kuulu ennaltaehkäisyyn?

Pahin jymätys on se, että funktionaaliset lääkärit väittävät, kuten homeopaatitikin, hoitavansa sairauden syytä eikä vain oiretta. Kyse on kliseestä. Kyllä se terveyskeskuslääkärikin yrittää tappaa sen bakteerin tai viruksen.

Silmiinpistävää on myös funktionaalisten lääkäreiden riippuvuus laboratoriotesteistä, runsaista testeistä. He etsivät kokeilla potilaan yksilöllistä biokemiaa. Tämän takia he tilaavat uskomattoman määrän laboratoriotestejä. Monet testeistä ovat turhia ja käyttökelvottomia, kuten hiusten analyysi ja rT3-tutkimus. Monet ovat myös rutiininomaisia laboratoriotestejä, jota tavallisetkin lääkärit käyttävät, mutta funkionaaliset lääkärit tulkitsevat niitä rankasti väärin ja käyttävät väärin. Erityisesti endokrinologian testit ovat suosiossa. Kun tilataan paljon testejä, niin todennäköisyys, että jossain testissä tulos ei mahdukaan normaalipopulaation rajoihin, kasvaa koko ajan. Siis positiivisen virheen mahdollisuus kasvaa, kun tehdään runsaasti kokeita. Ei siis ihme, että funktionaalinen lääkäri aina löytää jonkun epänormaalin arvon. Ja totta kai, jotta epänormaalit arvot saataisiin korjattua, myynnissä on aina runsaasti lisäravinteita ja vitamiineja. Tyypillinen testipatteristo maksaa yli 1200 euroa.

Funktionaalisen lääketieteen yhdistys mainitsee alan guruna Jeffrey Blandin, joka on kansainvälisesti tunnettu ravinto­asiantuntija ja tutkimusprofessori ja häntä pidetään maailmanlaajuisesti pääkouluttajana ravintotieteen ja funktionaalisen lääketieteen alueilla. Hänen sanotaan olevan “funktionaalisen lääketieteen isä”. Ja se on kumma juttu, että näiden ”isien” takaa aina paljastuu hämärä menneisyys. Jeffrey Bland oli liikkeellä jo 1991 valheellisella dieettiohjelmalla. Jeffrey on sopinut rahalla viranomaisten kanssa monet huijauksensa, silti FDA on joutunut puuttumaan jatkuvasti tämän gurun toimintaan, myös viime vuosina. Kyse on totta kai Jeffrey Blandin mielestä ”ajojahdista”. Siitä samasta, jota Valvira harjoittaa Suomessa funktionaalisia lääkäreitä vastaan. Että sellainen ”isä” on tällä liikkeellä.

Jos oikeat lääkärit perustelisivat toimintaansa yhtä virheellisin tempuin kuin funktionaaliset lääkärit, he saisivat potkut.

Valvira voitti kilpirauhaskiistan Korkeimmassa hallinto-oikeudessa tuomariäänin 10-0


Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut kaksi funktionaalisten lääkäreiden valitusta Valvirasta Valviran hyväksi. Valvira sai rajoittaa lääkäreiden ammatinharjoittamisoikeutta.

Mistä on kysymys?

2010-luvun alussa joukko funktionaalisia lääkäreitä toi Suomeen Wilsonin syndromaksi kutsutun satutaudin, jonka he nimesivät rT3-dominanssiksi. Kilpirauhasen vajaatoimintaoireista valittaneista potilaista teetätettiin USA:ssa turha rT3 laboratoriokoe, jonka perusteella potilaille aloitettiin T3-monoterapialääkehoito.

Toiminnan laajetessa useissa sairaanhoitopiireissä tuotiin ambulanssilla useita ihmisiä sairaalan päivystykseen. Heillä oli T3-lääkkeestä saattuja sydänoireita. Lääkärit heräsivät ja tekivät kanteluja Valviraan potilasturvallisuuden vaarantumisesta. Valvira poisti funktionaalisilta lääkäreiltä oikeuden hoitaa kilpirauhaspotilaita.

Oikeuden päätöksestä selviää, miten funktionaaliset lääkärit hoitivat potilaitaan. Toinen lääkäreistä ei ollut tehnyt asianmukaista kliinistä tutkimusta yhdellekään yhdeksästä potilaastaan. Lääkäri ei ollut seurannut potilaitaan riittävästi lääkityksen aloittamisen jälkeen. Nämä lääkärit eivät ota laboratoriokokeita seurannan aikana, vaan säätävät lääkitystä potilaan puheiden perusteella. Kun hoitopäätös perustuu satutautiteoriaan, niin muut syyt, jotka saattaisivat olla oireiden taustalla jäävät selvittämättä. Perusteeton kilpirauhaslääkitys voi johtaa kilpirauhasen liikatoiminnan kaltaiseen tilaan. Potilaan riski saada sydämen rytmihäiriöitä, kuten eteisvärinää, kasvaa. Eteisvärinä puolestaan altistaa potilaan sydämen sisäiselle verihyytymälle, joka voi aiheuttaa aivoveritulpan. Kahdelle potilaalle oli aloitettu kilpirauhashormonilääkitys, vaikka kaikki laboratorioarvot olivat normaalit. Diagnostikka oli perustunut potilaiden itsensä kertomiin oireisiin, joita ei olllut perusteltua tulkita kilpirauhasen vajaatoiminnaksi.

Virolaisella psykiatrilla, josta käytän kirjoituksessani nimeä Tiina, oli satoja kilpirauhaspotilaita. Kilpirauhaspotilailla on usein psyykkisiä ongelmia, mikä kannattaa muistaa, jos luet heidän blogejaan. Valviralle on kanneltu Tiinasta jo vuonna 2011 ja 2012 kahdelle lapselle ja yhdelle aikuiselle tehdystä rT3-dominanssitaudinmäärityksestä. Asiantuntijana käytetyn Hyksin ylilääkärin mukaan Tiina on tulkinnut useiden potilaidensa oireiden johtuvan kilpirauhasen vajaatoiminnasta, vaikka tähän ei kilpirauhasen toimintakokeiden perusteella olisi perusteita. Muiden syiden selvittely oli jäänyt vähäisiksi. Kaikille aloitettiin T4 tai T3 hormonihoito. T4 hoitoa saaneet on myöhemmin siirretty laboratoriotuloksista riippumatta T3 hormonia sisältäviin valmisteisiin. T3:a sisältävien kilpirauhasvalmisteiden annokset ovat vaikutukseltaan olleet moninkertaiset T4 annoksiin nähden. Tiina on määrännyt usealle potilaalle hydrokortisonia ilman lääketieteellisiä perusteita ja asianmukaisia tutkimuksia. Kilpirauhasvalmisteiden annostelu näyttää perustuneen potilaiden omakohtaiseen annosteluun ilman asianmukaista laboratorioseurantaa. Suurella osalla potilaista kilpirauhasvalmisteet ovat aiheuttaneet selkeän yliannostelun. Tiina on hoitanut Hyksin ylilääkärin mukaan kilpirauhashormonivalmisteilla potilaita, joilla ei ole kilpirauhasen vajaatoimintaa. Tiina ei ollut puuttunut yliannostuksiin viittaaviin löydöksiin.

Jatkoa ajatellen KHO antaa vahvan aseen taistelussa puoskarointia vastaan. KHO mukaan yleisesti hyväksytystä menettelytavoista poiketessaan lääkärin on kyettävä osoittamaan, että kyseiset menettelytavat ovat olleet lääketieteellisesti perusteltuja. Tämä tarkoittaa sitä, että Valviran ei tarvitse todistaa rT3-dominanssiteoriaa vääräksi, vaan Tiinan on todistettava teoria oikeaksi.

Väärin hoidetut potilaat eivät näytä saavan mitään korvauksia, sydämeni vuotaa verta heidän puolestaan.

Funktionaalinen lääkäri Taija Somppi on kirjoittanut kummallisen blogikirjoituksen huuhaa-palkitulle Suomen Terveysjärjestön sivuille. Hänen mielestään KHO ei käsittele millään tavalla sitä, onko Valviralla ollut perusteita rajoituksiinsa. Päätöksessä kuvataan kuitenkin laajasti niitä seikkoja, joita KHO pitää totena. KHO toteaa, että Valviralla on ollut perusteltu syy arvioida, että Tiinan toiminta lääkärinä on omiaan vaarantamaan potilasturvallisuutta. Toisin kuin Somppi ajattelee, KHO välittää siitä, miten Tiinan potilaiden käy. Erityisesti KHO on huolissaan niistä Tiinan potilaista, jotka ovat diagnostisoitu väärin. Tiinan oikein diagnostisoimat potilaat voidaan diagnostisoida uudelleen ja he saavat lääkkeitään normaalilla tavalla. KHO toteaa myös, etteivät potilaat ole kykeneviä arvioimaan, voiko lääkärin toiminta vaarantaa potilasturvallisuutta. Toisin kuin Somppi väittää, Hallinto-oikeus katsoi, että Tiinan lääkärin ammatin harjoittamisessa on ollut puutteita.

Krooninen borrelioosi: satutauti, jolla puoskarit lypsävät taas rahaa hölmöiltä?


Kun funktionaalisen lääketieteen yhdistys järjestää jonkin tilaisuuden, niin tästä on seurauksena se, että mediaan ilmestyy joukko outoa tautia sairastavia ihmisiä. Nämä ihmiset väittävät, että julkisessa terveydenhuollossa heille on naurettu, mutta vasta yksityislääkäri (puoskari) otti heidät tosissaan. Väite potilasta pilkkaavasta lääkäristä on niin herkullinen, että jopa yleisradio julkaisee sen tarkistamatta. Itse en ole koskaan törmännyt potilaseen pilkallisesti suhtautuvaan lääkäriin. Nämä uhrit, jotka ovat usein puoskareiden medialle itse etsimiä haastateltavia, toimivat sitten puoskareiden markkinointimannekkiineina. Nyt on rahastusvuorossa krooniset borrelioosipotilaat. Epämääräisistä oireista kärsiviltä ihmisiltä otetaan näyte, joka lähetetään Saksaan tutkittavaksi. Tulokseksi saadaan väärä diagnoosi: krooninen borrelioosi. Temppu muistuttaa Wilsonin syndroomaa, jossa kilpirauhaspotilailla teetätetään täysin turha rT3-testi hämäräperäisessä laboratoriossa USA:ssa ja saadaan tulokseksi rT3-dominanssi – satutauti.

Puoskarit liikkuvat aina sellaisella harmaalla alueella, josta tutkimustulokset ovat vajavaisia tai ristiriitaisia. Esimerkiksi, kun joskus aikoinaan todettiin antioksidanteilla olevan suotuisia vaikutuksia, perustettiin ympäri maata antioksidanttiklinikoita. Sitten tutkimustulokset osoittivat, että syömällä antioksidantteja, ei saavuteta niitä hyötyjä, joita teoriassa uskottiin tulevan. Kun yksi homma lässähtää, pitää keksiä toinen tilalle.

Hoitamaton bakteerin aiheuttama Lymen borrelioosi voi levitä.  Borrelianiveltulehdus tai hitaasti etenevä ihottuma ovat Lymen borrelioosin kroonisia muotoja, jotka paranevat suonen sisäisellä antibioottihoidolla. Diagnostiikkaan tarvitaan laboratoriokoe potilaan seerumista tai aivo-selkäydinnesteestä, josta osoitetaan borreliavasta-aineet. Nyt jymäytykseksi noussut krooninen borrelioosi ei ole sama kuin kroonistunut Lymen borrelioosi. Kroonista borrelioosia ei ole tarkasti määritelty. Eikä pidä unohtaa sitä mahdollisuutta, että potilas on saanut tartunnan uudestaan.

Koko jutun ydin on siinä, että vaikka borrelioosi saadaan lääkkeillä hoidetuksi, potilaat eivät koe parantuneensa. Heillä on sellaisia oireita, joita he luulevat jääneen borrelioositartunnasta. Oireita ovat esimerkiksi niveloireet, väsymys, unettomuus, raajojen puutuminen. Näiltä potilailta ei kuitenkaan löydy borreliavasta-aineita. Potilaat hakeutuvat yksityislääkärille, joka vain lähettää näytteen Saksaan tutkittavaksi. Keksityn teorian mukaan borrelioosi piileskelee jossain elimistössä siten, ettei siitä tihku vihiäkään seerumiin. Kun tulokset tulevat Saksasta, moni saa positiivisen testituloksen. Kun hoito aloitetaan potilas huomaa, että hänellä ei ole varaa suonen sisäisiin antibiootteihin. Mutta ei hätää – puoskarilla on valmiiksi mietitty vaihtoehtohoito. Maksua vastaan potilas saa muodikkaat ohjeet gluteiinittomasta dieetistä, maidottomasta dieetistä ja yritit auttavat tai sitten lisäravinteet, joita saa ostaa suoraan puoskarilta.

Saksassa tehdyt testit ovat tieteellisesti epäpäteviä ja niistä ei ole hyötyä kliinikoille. Uhreille väärästä diagnoosista on haittaa, koska oireiden todellinen syy jää selvittämättä.

Tietenkään rahastusta kroonisella borrelioosilla ei ole keksitty Suomessa vaan se tuttu muualta. Vaihtoehtoisina hoitoina on käytetty yli 30 eri tapaa kuten happiterapia, energiaterapia, ravintoterapia ym. Suomalaiset lääkärit käyttävät vaihtoehtoisina tehottomina hoitomuotoina sellaisia tekniikoita, jotka tuovat lisärahaa klinikalle.

Yhden lääkärin kouluttaminen vie miljoona euroa veronmaksajien rahoja. Siksi veronmaksajilla on oikeus kieltää lääkäreiltä puoskarointi. Tätä koskeva laki on laitettava vireille pian.

Lännen Media: homeopatiasta saa apua lapsettomuuteen, allergiaan, reumaan, Chronin tautiin, migreeniin ja lasten astmaan


Embed from Getty Images

Lännen Media julkaisi sunnuntaina 26.4.2015 pöyristyttävän jutun vaihtoehtoisista hoitomuodoista. Samaan aikaan arvostellaan kilpailevaa MV-lehteä valejutuista.  http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/asiantuntija-valejutuista-loytyy-suuri-joukko-vietavissa-olevia-ihmisia/693366/ Tässä Kalevan jutussa sanotaan ”Varttuneempi väestö on Lauerman mukaan tottunut siihen, että painetun sanan täytyy olla kutakuinkin totta.” Kuten huomaamme, asiantuntijan mielestä nuorempi väki ei enää usko lehtiin. Minäkään en tilaa yhtäkään paperilehteä enää, koska lehdessä esitetään perättömiä väitteitä eikä tarkisteta faktoja. Jostain kuumman syystä paperilehdet ajattelvat, että kun soopa laitetaan jonkun asiantuntijan suuhun, niin lehti vapautuu vastuusta.

Lännen media esitti kolmen sivun laajassa jutussaan perättömiä väitteitä. Toimittajan olisi pitänyt tarkistaa jokainen fakta. Näin ei tehty. Sen sijaan Lännen Media yrittää vapautua vastuusta laittamalla pieniä vastakommentteja Kelasta, Lääkärilitosta ja Valvirasta. Ihmisten mieliin jäävät myös Lännen Median julkaisemat perättömät väitteet, sillä asiantunitjat eivät kumoa niitä yleisluontoisilla lausahduksilla. Miten siis Lännen Median taso eroaa MV-lehden tasosta. Minusta vain siinä, että vale on taitavammin naamioitu ja Lännen Media yrittää piiloutua vastuustaan. Mielestäni Lännen Media valehtelee lukijoilleen väittäessään:

 • Homeopatiasta saa apua lapsettomuuteen, allergiaan, vaihdevuosiin, reumaan, Chronin tautiin, korvakierteeseen, migreeniin. – Tutkimusnäyttö ei tue Lännen Median väitettä.
 • Vaivat paranevat perinteisen lääketieteen keinoin harvoin

 • Homeopatiassa elämän voiman häiriöt aiheuttavat sairastumisen. Miten Lännen Media on tarkistanut tämän faktan?

 • Emme tiedä, mitä narkoosissa tapahtuu. Siksi ei tarvitse tietää, mitä homeopatiassa tapahtuu, väittää Lännen Media.

 • Lääketieteessä on luotettavaa tutkimusta Peter C. Götzshen kirjan perusteella vähemmän kuin homeopatiassa. Huh huh Lännen Media

 • Ihminen saattaa tarvita suuria annoksia vitamiineja ja hivenaineita.

 • Syy merkittävään osaan masennuksesta on muualla kuin pään sisällä (kilpirauhasen vajaatoiminnassa ja B12 vitamiinissa). Tuskinpa vain, arvon Lännen Media.

 • Viralliset ravintosuositukset ovat agronomien tekemiä. Ei muuten ole, Lännen Media.

 • SCD-ruokavaliolla voidaan parantaa tulehduksellisia suolistosairauksia, niinkö Lännen Media?

 • Kun vitamiini- ja hivenainepitoisuudet laitetaan kuntoon, elimistö saattaa itse pystyä tuhoamaan syöpää. Tai sitten ei, Lännen Media. Miten on?

 • Akupunktion laajempi käyttö säästäisi hyvin paljon yhteiskunnan varoja. Monet vaivat paranisivat paljon nopeammin.

 • Akupunktiolla vanhukset tarvitsevat vähemmän lääkkeitä, nukkuvat paremmin ja syövät paremmin.

 

Oletteko näiden esittämienne faktojen takana, Lännen Media, vai pitäisikö faktat tarkistaa?

Edit 3.5.2015 sananvapauden päivänä

Lännen Media jatkaa uskomatonta journalistista linjaansa. Lännen median mielestä sananvapauden vihollisia ovat pahantahtoiset puskistahuutelijat. Lännen media ei mitenkään perustele tätä väitettä. Lännen Media ei myöskään nimeä sitä (pää)toimittajaa, joka on väiteen takana. Toisin sanoen Lännen Media itse huutelee puskista.

Lännen Median mielestä ”kilpailijat” eivät noudata samoja pelisääntöjä kuin kunnialliset journalistit. Sana ”kilpailijat” on laitettu lainausmerkkeihin mollaamistarkoituksessa. Oikeasti pahantahtoiset puskistahuutelijat eivät saa juurikaan rahaa yrityksiltä, joten he eivät ole Lännen Median kilpailijoita taloudellisessa mielessä ollenkaan, joten kilpailija sanaa ei pitäisi käyttää ollenkaan.

Lännen Media listaa ne asiat, mistä ”kunnialliset” journalistit ovat ylpeitä. He ovat ylpeitä tarkistetuista faktoista, osapuolten tasapuolisesta kuulemisesta ja totuuden tavoittelusta.

Tässä blogikirjoituksessa käsitellyssä jutussa Lännen Media väittää, että homeopatia tehoaa korvatulehduskierteeseen. Oikeasti korvatulehduskierteet paranevat aina joskus, koska aikuisilla ei ole korvatulehduskierrettä. Ne siis paranevat itsestään. Lännen Media ei ole tarkistanut, voisiko korvatulehduskierteen paraneminen homeopatialla olla pelkkää plaseboa, niin kuin tutkimusten mukaan asia on.

Tasapuolisella kuuntelemisella tämän jutun yhteydessä tarkoitetaan sitä, että puoskarit saavat esittää monta sivua perättömiä väitteittään. Jutusta saadaan journalistisesti kelpo haastattelemalla viranomaisia, jotka antavat yleisluontoisia lausuntoja. Asiantuntijoille ei edes kerrota puoskareiden pöyristyttäviä valheita, jotta he voisivat yksityiskohtaisesti kumota ne. Siksi jutun niin sanottu ”tasapuolinen kuuleminen” on tehty taitavasti juuri sillä tavoin, että hölmö päätoimittaja luulee, että tasapuolisuuden vaatimus on nyt täytetty ja juttu voidaan julkaista. Päätoimittaja ei osaa varoa, että toimitajalla on ”salainen agenda”: hän haluaa tehdä homeopatiamyönteisen jutun, jonka ainut este on päätomittajan seula, joka pitää läpäistä. Lukijoista ja totuudesta viis.

Lännen Median mielestä totuuden tavoittelu on kunniallista. Mutta miten tässä jutussa oikein tavoitellaan totuutta. Tuntuu siltä, että Lännen Medialta on totuus täysin hukassa. Lännen Media ei edes yritä arvata, mikä puoskareiden väitteistä on valetta. Totuus ei oikeasti edes kiinnosta Lännen Mediaa, vaan Lännen Media haluaa esitellä valheita ja jättää totuuden päättelemisen lukijan tehtäväksi.

Lännen Media käyttää esimerkkinään MV-lehteä (ex Mitä Vittua). Jokainen joka sivustoon tutustuu huomaa, että kyseessä on myös huumorilla varustettu sivusto.

Lännen Media väittää, että hämärien sivustojen faktat on enin osa keksitty omasta päästään. Yleensä nimettömät sivustot eivät voi toimia näin. Nimettömien on pakko perustella faktojaan netistä löytyvin tiedoin ja takasti linkinttää niihin. Muuten faktaa ei uskota. Lännen Media siis valehtelee lukijoilleen.

Kaupallisia lehtiä harmittaa se, että negatiivisten yritysuutisten kohdalla lehdet joutuvat salaamaan yrityksen nimen. Mainostajat vaativat tällaista ”journalistista” linjaa.

Lehtien sisällä on runsaasti sananvapautta rajoittavaa toimintaa. Esimerksi aamupalaverissa annettava juttupalaute ohjaa työpaikkansa puolesta pelkäävää toimittajaa itsesensuuriin. Olen nähnyt sähköpostin, jossa erään lehden päätoimittaja antaa määräyksen, että Rakel Liekistä ei saa tehdä juttuja tähän lehteen. Syynä on hänen aikaisempi pornofilmitaustansa. Nykyisin Rakel Liekki on toimittaja / juontaja.

 

 

 

Kristallipuolue antaisi mielummin naisten kuolla kohdunkaulansyöpään kuin rokottaisi heidät


Embed from Getty Images

 

Rokotusinfon menetettyä uskottavuutensa väärien tietojen levittämiseen ja Suomen Terveysjärjestön menetettyä uskottavuutensa Skepsiksen myöntämään huuhaa palkintoon, niin rokotevastustajat tarvitsevat tilalle jokin uuden kuvion, jolla toimittajien portista päästään julkisuuteen. Sellainen on yhdistys nimeltä Kristallipuolue – ei rp. Puolueen taustalta löytyy samaa aatetta: homeopatiaa ja funktionaalista lääketiedettä.

http://www.radiorock.fi/#!/post/54bcd3e12bdec103007d0c78 Radiorockin journalistinen vainu petti ensimmäisenä päästäessään Kristallipuolueen edustajan  MARITA HAGMANin ääneen. Kuka kehtaa olla seuraava? Kiinassa akupunktion taidot opiskellut Hagman kertoi, että rokotteesta, jonka nimeä hän ei muistanut, hyötyy vain 0,7 %. Kristallipuolueen Facebook-sivuilla sanotaan seuraavaa: ”Suomalaisista tytöistä vain n. 0,30% hyötyy HPV-rokotteesta eli 99.70% ei hyödy siitä lainkaan (luvut tarkistettu THL:lta).”  Tämä Kristallipuolue on siis sitä mieltä, että koska 99,70 % tytöistä ei hyödy rokkotteesta, niin 0,3 % saa mielummin kuolla kohdunkaulansyöpään.

Puolue näyttää olevan kaikkien huuhaa-uskomusten kannattaja. Puolueen ohjelmasta löytyy todella kummallista kamaa:

”Yksi nykypäivän vahva vaikuttaja alalla on Dr. Robert O. Young, joka verta mikroskoopin alla tutkimalla on voinut todistaa ravinnon ja elämäntyylin vaikutuksen terveyteen.” Tämä herra Young pidätettiin viime vuonna San Diegossa ja hän sai 18 syytettä törkeästä lääkärin ammatin harjoittamisesta ilman lupaa 

Click to access news_releases_20140124_young.pdf

Mies pölli jopa 50 000 $ per kroonisesti sairas potilas. Lue lisää, miten Young tappoi syöpäsairaan tehotomilla hoidoilla,

”Puolueettoman tahon on tutkittava rokotteet placebo-kontrolloituina kaksoissokkotutkimuksina” Tämä tarkottaisi esimerkiksi sitä, että plaseboryhmän, joka ei saisi poliorokotetta, olisi oltava niin suuri, että tässä placeboryhmässä saatasiin aikaiseksi riittävän monta lapsihalvausta. Näiden lapsihalvausten lukumäärää sitten verrataan rokottettuihin. Jos poliorokote osottautuu tehokkaaksi, niin lupaako Kristallipuolueen puheenjohtaja käydä pyytämässä anteeksi niiltä plaseboryhmän lapsilta, joista tuli raajarikkoja puolueen ohjelman takia?

”Asiantuntijaryhmät on korvattava kansalaisten omalla asiantuntijuudella” – tämä on uskomushoidoissa paljon käytetty keino: tieteen ja asiantuntijoiden kiistäminen

”luonnonmukaisten hoitojen puolueeton tutkimustyö” Eli reikihoitoa pitää tutkia verovaroin.

”Tukea tarvitaan myös siihen, että vähävaraisille mahdollistuisivat vaihtoehtoiset hoidot.” Reikihoitoa verovaroin köyhille.

Hometaloista: ”Olisi kohtuullista esimerkiksi jäädyttää asumiskelvottoman asunnon kaikki kulut siksi aikaa, kunnes oikeudenkäynti on ohi” Eli pankki ei saa korkoja myöntämästään lainasta?????

”Terveydenhoitokuluissa voitaisiin säästää runsaasti, mikäli oirekeskeisyydestä siirryttäisiin potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon ja länsimaisen lääketieteen rinnalle otettaisiin käyttöön muun muassa funktionaalisen lääketieteen oppeja, sekä huomioitaisiin kehon pH- tasapainoa (happo-emäs).”

”Tämän hetken ravitsemussuositukset pohjautuvat elintarviketeollisuuden kannattavuuden ylläpitoon.” Salaliittoteoria

”Lääkkeiden tutkiminen tulisi siirtää puolueettomille tahoille.” Sopii lääketeollisuudelle, mutta kuka maksaa?

Puolue luulee, että Pandemrix rokoteeen aiheutamat narkolepsiatapaukset olisi voitu ennaltaehkäistä puolueeettoman asiantuntijatutkimusryhmän avulla, johon kuuluisi myös homeopaatteja ja funktionaalisen lääketieteen edustajia.

”Homeopatialla on hoidettu menestyksekkäästi muun muassa rokotehaittoja”

Syöpähoidoista: ”Oikeanlaisesta sokerittomasta ravitsemuksesta ja lisäravinteista sekä tunteiden käsittelyjen ohjauksesta on ollut paljon paranemistarinoita. Näille paranemistarinoille ei anneta painoarvoa, koska ne eivät ole olleet ”virallisessa” valvonnassa.”

Tämä ei ole puolue.