Valkee korvavalo: Oliko tutkijoilla eettisen toimikunnan lupaa kuvata ruumista korvavalot korvissa?


image

Tampereen yliopiston sairaalassa tutkittiin Valkee Oy:n korvavaloa. Tutkijat laittoivat ruumiinavauksen yhteydessä ruumiin korviin korvavalot ja kuvasivat kuolleen avatun pään ensin ruumiinavauslaboratorion valot päällä ja sitten siten, että laboratorion valot sammutettiin. Tarkoituksena oli selvittää, tunkeutuuko korvavalo kallon läpi. Varoitus, ei herkkähermoisille: kuva löytyy täältä. Kuvalle on jo ehdotettu IgNobelia.

Tutkijat kertovat artikkelissaan, että ruumiinavaus kuuluu tutkimukseen ”Tampere Sudden Death Study”. Jos suomalainen kuolee sairaalan ulkopuolella, hänelle tehdään oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus kuolinsyyn selvittämiseksi. Äkillisesti kuollutta saadaan käyttää tutkimuksissa ilman kuolleen oman tahdon selvittämistä ja ilman omaisten lupaa, jos tutkimuksella on eettisen toimikunnan lupa.

Jokin aika sitten Yle esitti dokumentin Tiede pahan palveluksessa, joka kertoi Natsi-Saksan ihmiskokeista juutalaisilla. Sodan jälkeen pidettiin Nürnbergin oikeudenkäynti, jonka seurauksena syntyi niin sanottu Nürnbergin säännöstö. Säännöstön ensimmäinen kohta on ehdoton koehenkilön tietoisen suostumuksen periaate. Sama periaate on myös nykyisin käytössä olevassa Helsingin julistuksessa

Kun siitä periaattesta tingitään, ettei ihmiskokeeseen pyydetä lupaa, niin perustelujen pitää olla tietenkin erittäin vahvat. Muussa tapauksessa Ylen dokumentissa oleva tapaus, missä natsit keräsivät juutaisten ruumiita tutkiakseen heidän rotupiirteitä, olisi ihan hyväksyttävää. Kysymys kuuluu nyt, mikä on niin merkittävä syy, että Valkee Oy:n korvavalo voidaan laittaa lääketieteellisessä ruumiinavauksessa olleen äkkikuolleen korviin? Valkeen korvavalohan kuuluu niin sanottuihin uskomushoitoihin. Sen toimivuudesta on yhtäpaljon näyttöä kuin homeopatiasta eli ei siis mitään. Laitteella ei pyritä pelastamaan ihmishenkiä, vaan pikkuisen parantamaan syyspimeästä kärsivän pahaa oloa, kaamosmasennusta. On siis erittäin vaikea keksiä, millä eettisellä perusteella tutkimus on tehty ilman omaisten tai kuolleen lupaa. Mutta ehkäpä eettisen toimikunnan päätöksestä löytyy selitys. Pyysin tuttavaani tilaamaan eettisen toimikunnan päätöksen R09097.

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta on käsitellyt asiaa ETL-koodi R09097 kokouksessaan 19.5.2009. Siis lupa on myönnetty ennen kuin korvavalo tuli markkinoille. Hakemuksen jättäjä on Pekka Karhunen. Eettinen toimikunta päätti antaa puoltavan lausunnon ruumiinavauksessa otettavien näytteiden osalta todeten, että tutkimussuunnitelma ja siihen liittyvät asiakirjat ovat eettisesti hyväksyttäviä ja täyttävät lääketieteellisen tutkimuslain (488/1999, muut. 295/2004) ja asetuksen (986/1999, muut. 313/2004) vaatimukset. Tutkimus on ”Akuuttien sepelvaltimotapahtumien ja sydänäkkikuoleman geneettiset ja hankitut riskitekijät ja ennaltaehkäisy”.

Asiaa käsiteltiin toisen kerran 14.6.2010. Korvavalo oli tulossa markkinoille. Tutkijat lisäsivät tutkimussuunnitelmaan kohdat 1 ja 3, ikäryhmän laajennus ja uudet tutkijat. Eettinen toimikunta hylkäsi kaksi lisäystä kohdat 2 ja 4, koska ne olivat uusia tutkimuksia, jotka tulee esittää uusina lausuntopyyntöinä.

Kolmannessa käsittelyssä 13.9.2010 Eettinen toimikunta hyväksyi lisäykset 5 ja 6, jotka koskivat omaisia.

Ruumiista sai siis ottaa kudosnäytteitä sydänäkkikuolemissa. Yksi tällainen ruumis päätyi sitten korvavalotutkijoiden käsiin. Ainakaan näiden papereiden perusteella menettelylle ei ollut asianmukaista eettistä lupaa. Ovatko natsitohtorit palanneet vai onko asialle jokin oikea selitys? Mieleen tulee erään valelehden entinen nimi:
MITÄ VITTUA?