Valkee Oy: Viimeinen ponnistus


Embed from Getty Images

Valkee Oy on kovan paikan edessä. Yhtiön CE-sertifikaatti vanhenee tänä keväänä eikä uuden saamiseksi ole onnistuttu viidessä vuodessa tuottamaan mitään näyttöä laitteen tehosta. Nykyisin CE-merkinnän saaminen lääkinnälliselle laittelle edellyttää näyttöä myös tehosta. Muualla kuin Euroopassa Valkee on valinnut linjakseen sen, että laitteelle ei haeta viranomaisten hyväksyntää. Venäjällä yritetiin, Japanissa antauduttiin suosiolla ja USA:n markkinoille pyritään Iphone sovelluksella ja Jet Lag -väitteillä.

CE-sertifikaatit lääkinnällisille laitteille myöntää Suomessa VTT. VTT osaa varmasti sähköturvallisuuden, mutta millainen kyky on arvioida tieteellistä näyttöä lääketieteessä? Koska veronmaksajat ovat Valkee Oy:n suurin yksittäinen rahoittaja, niin voi olla, että VTT:tä painostetaan poliittisesti hyväksymään sertifikaatti. En kuitenkaan usko, että tämä jäisi Euroopassa huomaamatta, sillä EU-lainsäädännön muuttamisen keskeisin tarkoitus oli, ettei kansalaisia enää huijattaisi esimerkiksi Bemerin kaltasilla hilavitkuttimilla käyttäen CE-merkintää harhaanjohtavana näytönä tehosta. VTT:n ei kannata ottaa riskiä. Ehkä Valkee Oy:n kannataisi luopua koko CE-merkinnästä, koska se alkaa haitata markkinoinnin laajentamista uusille alueille. Ja ehkä Valkeen kannattaisi tuoda markkinoille sellainen versio laitteesta, jossa on se kuuluisa valenuppi, jota kääntämällä laite tehoaa aina eri vaivaan.

Valkeella on tapana yrittää saada ilmaista mainostilaa juuri ennen joulusesongin päättymistä. Joulukuussa Valkee ilmoitti uusista tutkimustuloksista. Lähinnä yritysuutisia julkaisevat lehdet laittoivat tiedotteen nettiin, muut osaavat jo hyvän journalistisen tavan mukaan varoa tämän yrityksen viestintää. Valkee Oy tiedotti, että kliinisen kenttätutkimuksen mukaan korvavaloa käyttäneiden pitkän lentomatkan matkustajien aikaerorasituksen (Jet lag) oireet helpottuivat. Tulokset viittaavat siihen, että valohoitoa saaneiden ryhmä toipui tyypillisistä aikaerorasitusten oireista nopeammin kuin vertailuryhmä. Valkee Oy väittää, että koe olisi plasebokontrolloitu ja kaksoissokkoutettu. Kovia väitteitä. Tutkimus ilmestyy paperilla vasta keväällä 2015. Siihen asti Valkee voi satuilla tiedotteisaan, mitä katsoo tarpeelliseksi.

Click to access Transcranial-bright-light-treatment-via-the-ear-BMCPsychiatry-10-2014.pdf

Yllä linkatussa artikkelissa Valkee Oy toteaa seuraavaa: ”Because the treatment was conducted at home without supervision by the investigators, it was not possible to create a proper placebo condition in this study.” Valkee Oy ei siis ole pystynyt luomaan maanpäällä sellaista koetilannetta, että plasebokontrolloitu tutkimus olisi mahdollinen, koska tutkijat eivät voineet mennä koehenkilöiden kotiin valvomaan laitteen käyttöä. Nyt meidän pitäisi uskoa, että yhtiö on onnistunut tässä asiassa 10 000 metrin korkeudella lentokoneessa. Koeolosuhteiden täytyy siis olla Valkee Oy:n itsensäkin mukaan sellaiset, että tutkijat valvovat kaiken aikaa koetta. Laitetta ei saa käyttää ilman valvontaa, sillä muutoin kysessä ei ole plasebokontrolloitu tutkimus. Nähtäväksi jää, miten Valkee Oy on mannerten välisillä lennoilla toteuttanut tämän itsestään selvän vaatimuksen.

Valkee Oy: Korvavalon myynti romahti, veronmaksajien tuki yhtä suuri kuin yrityksen koko liikevaihto


Vuonna 2013 veronmaksajat tukivat Valkee Oy:n korvavaloa ennätyksellisellä 1,1miljoonalla eurolla (Tekes) Tuolla summalla Valkee Oy sai aikaiseksi 1,1 miljoonan euron liikevaihdon. Tekesin rahat näkyvät aikasemmassa tilinpäätöksessä, tässä tilinpäätöksessä Valkee on saanut 71 000. Tämä johtuu Valkeen tilikaudesta, joka alkaa maaliskuun alusta. Kun Tekesin mahdollisuudet rahoitaa hanketta loppuvat, niin veronmaksajat eivät suinkaan hylkää yhtiötä. Valkee saa nyt veronmaksajien rahaa Aloitusrahasto Veralta (Veraventure), joka tekee kohdeyrityksiin oman pääoman ehtoisia vähemmistösijoituksia, pääsääntöisesti rahaston omistusosuus kohdeyrityksessä on 15 – 40 %. Valkee sai rahaa 1.3.2014 mennessä sijoittajilta 5205553,9 euroa eli 5,2 miljoonaa, josta veronmaksajien osuus voi olla pahimmassa tapauksessa 2,1 miljoonaa tai enemmänkin, sillä Life Line Ventures saa rahaa mm. Veraventurelta, Sitralta ja Suomen Teollisuussijoitukselta (valtio). Ongelmana on, että tässä annetaan julkista rahaa yksityisille yrityksille, jotka sitten tuottavat sillä palveluita toisille yksityisille yrityksille.

 

Liikevaihto putosi vuotta aiemmasta 1,9 miljoonasta. Tämä merkitsee sitä, että kuluttajat päämarkkina-alueella Euroopassa eivät enää usko laitteen toimivan ja yhtiön voi pelastaa enää USA:n markkinat. Tänä vuonna yhtiö vaikenee myyntimääristä. Liikevaihdosta voidaan laskea laitteen myyntimäärät jotka ovat 2010-2011 = 5000, 2011-2012 = 15 000, 2012-2013 = 20 000 ja 2013-2014 = 11 000.

Yhtiö teki tilikaudella jättimäisen 2,9 miljoonan euron tappion. Tämä ei suoraan tarkoita, että yhtiö olisi matkalla konkurssiin, vaan että tuon verran omistajien omistuksen arvo laski.

Tähän mennessä Valkee oy on tehnyt yhteensä 4,5 miljoonan euron tappiot. Samaan tahtiin kuin laitteen arvostelu on kiihtynyt veronmaksajien  tuki on vain lisääntynyt joka vuosi. Yhteensä verorahoja on pantu kiinni laitteeseen 2,3 miljoonaa euroa. Ottamalla huomioon laitteen valmistuskustanukset, veronmaksajien rahoilla olisi voitu jakaa korvavalot ilmaiseksi jokaiselle nykyiselle käyttäjälle.

Veronmaksajilla täytyy olla oikeus pysäyttää virheelliset tukipäätökset tähän. Veronmaksajilla täytyy olla oikeus saada selvitys siitä, miksi tähän hankkeeseen on ryhdytty veronmaksajien rahoilla. Päätöksistä vastuussa olevat henkilöt eivät voi nauttia jotain eritystä suojaa. Tekesissä ei voi olla töissä sellaisia puusilmiä, jotka eivät tajuaisi, mistä tässä on kysymys.

Valkee on saanut enkelisijoittajilta 5,2 miljoonaa euroa ja veronmaksajilta 2,3 miljoonaa. Yhtiön perustajien sijoitukset ovat luokkaa ”hyttysen paska” näihin rahoihin verrattuna. Pikku osa rahoista on mennyt tuotteen valmistukseen. Rahat menevät tutkimuksiin, joita yhtiön perustajat tekevät itse. Sijoitetuilla rahoilla on käynnistetty ainakin Jet Lag tutkimus.

Valkee aloitti vuosi sitten prosessin, jolla se saisi laitteelleen Venäjällä myyntiluvan. Sitä odotellessa.

 

Suomen valtio on ollut Valkee Oy:n suurin rahoittaja. Voidaan sanoa, että Valkee Oy:n projekti ei olisi millään edennyt näin pitkälle ilman valtion raskasta tukea. Vakeen tukijoita ovat olleet Inno Suomi palkintojärjestelmä (Tarja Halonen), Keksintösäätiö, Suomen ulkoministeriö (lähetystöt ovat tehneet myynnisedistämistyötä), Ulkomaankauppaministeri (Team Finland, Kiina),  Tekes, Finvera (Veraventure), Oulun yliopisto, VTT (CE-merkintä) ja Finnair. Itse suomalaisena veronmaksajan haluan pyytää anteeksi kaikilta eurooppalaisilta ja Japanilaisilta, sitä, että me kansakuntana olemme yrittäneet tienata teidän kustannuksellanne. Esitän pahoitteluni myös kaikille niille, joiden kaamosmasennuksen lääketietteelinen hoito on viivästynyt korvavalon takia.

http://www.hs.fi/tiede/Valkee+loi+optisen+harhan+korvavalollaan/a1404616448010

Valkeen rahoitus loppuu:

http://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2014/kolme-uutta-startupia-lapaisi-niy-rahoituksen/

Valkeella on taseessaan kehittämismenoja 1 589 339,40, vaikka oman kehittämistoiminnan perusteella aikaansaatuja aineettomia hyödykkeitä voidaan merkitä taseeseen erityistä varovaisuutta noudattaen. Valmiita tuotteita on 415 720,00 euron arvosta, 300 000 enemmän kuin aikaisemmin. Myynnin lasku tuli siis yhtiölle yllätyksenä. Rahaa Valkee ei vielä ole saanut 7,4 miljoonaa vaan 3 455 553,90 rahastoon ja 1 750 000,00 osakeannilla. Nämä rahat on pistetty haisemaan. Osakeannin perusteella entiset omistajat eivät taida omistaa yhtiöstä enää kuin muruja. Tilinpäätöshetkellä yhtiön rahat ovat finaalissa, mutta luvatusta 7,4 miljoonasta on vielä saamatta parimiljoonaa, jolla päästään yksi vuosi eteenpäin. Nämä tulevat rahat pitäisi laittaa uusien tutkimustulosten markkinointiin tai markkinointiin Venäjällä ja Usa:ssa. Uusi CE-merkintäkin pitäisi saada.

 

J Kärkkäinen markkinoi laittomin keinoin Valkee Oy:n korvavaloa


Kaksi Oululaista ketkua yritystä on yhdistänyt voimansa. Samanlaisista taustoista lähtöisin oleva J Kärkkäinen on ryhtynyt markkinoimaan Valkeen tehotonta korvavaloa sellaisin lausein, jotka Valvira on kieltänyt Valkee Oy:ltä. Olisiko nyt jo vihdoin aika laittaa uhkasakko maksuun?

Kun laitteelle on annetu CE merkintä sen varjopuoli on se, että tällöin laitetta saa myydä ja markkinoida vain siihen käyttötarkoitukseen kuin mihin CE merkintä on annettu. Valkeen korvavaloa saa myydä vain kaamosmasennukseen.

Magneettimediassa J Kärkäinen kuitenkin mainostaa: ”… parantaa tutkitusti huippu-urheilijoiden reaktioaikaa ja terveiden aikuisten kognitiivista suorituskykyä.” En usko, että jälleenmyyjä olisi keksinyt näitä mainoslauseita ilman Valkeen apua. J. Kärkkäinen on ensimmäinen jällenmyyjä, jonka olen havainnut rikkovan lakia.

Suorituskyvyn parantaminen liittyy tähän ”tutkimukseen”, josta kerrotaan Iltalehdessä. Iltalehden juttu. Tuohon aikaan tarkoitus oli tehdä vain sellaisia ”tutkimuksia”, joista saatiin ilmaista palstatilaa. Nykyisin Valkee joutuu ostamaan mainoksensa niin kuin muutkin. Tuossa tutkimuksessa muuten reaktioaikaa tutkittiin tietokoneohjelmalla, ei jääkiekkokaukalossa. Laitteiden käyttöä kotona ei valvottu, joten se siitä. Yleensä näissä sponsorisopimuksissa raha liikkuu suunnnassa Valkee -> Kärpät.