Vanhempien sänkyyn hiipiminen hoikistaa?


perhepeti 

 

 

Vanhempien sänkyyn hiipiminen hoikistaa vai hoikistaako sittenkään?

Niillä lapsilla, jotka nukkuvat vanhempien sängyssä, on lähes 70 prosenttia pienempi ylipainon riski kuin yksin nukkuvilla. Ilta-Sanomat siteeraa Mediuutisia.

Olisi hyvä kertoa, että muissa tutkimuksissa, joita on julkaistu vertaisarvioiduissa lehdissä, on saatu päin vastaisia tuloksia. Huonolaatuinen uni on yhdistetty lihavuuteen. Ilta-Sanomien referoima tutkimus julkaistiin European Congress on Obesity in Lyon, France, siis kongressissa. Tutkimustuloksia pitää siis pitää vielä alustavina, eikä tämä tutkimus siksi vielä ansaitse tällaista julkisuutta. Tutkijat joutuvat vertaamaan omaa otostaan muihin ja selittämään, miksi heidän tutkimuksensa on parempi. Ei mikään helppo tehtävä.

Vaikka tutkimus löysi riippuvuuden alhaisen BMI:n ja perhepetiin hiipimisen välillä, tutkijat eivät todistaneet, että on olemassa suora syy-seuraussuhde näiden kahden asian välillä.

Olisi hyvä jos epidemiologissa uutisissa mainittaisiin otoskoko, koska joskus näitä tutkimuksia tehdään jopa tahallaan liian pienillä otoksilla, kuten Valkee. Tässä tutkimuksessa otoskoko oli 500, mikä on kohtuullinen. Olisi hyvä myös kertoa, jos otos ei edusta tavallista väestöä. Tässä tapauksessa lapset oli valittu siten, että heillä oli lihavuuteen riskitekijä: joko korkea syntymäpaino, äiti ylipainoinen raskausaikana tai äiti oli köyhä. Ei siis mitään perusporukkaa.