Varo: joululahjahuijarit aktivoituvat joulukuun 15., mukana mm Bemer ja diabetes


Embed from Getty Images

Viimehetken lahjaideoita pyritään saamaan julki mediassa joulukuun 15. päivä, koska julkaistujen juttujen virheellisiä väittämiä ei ehditä korjata ennen joulumyynnin päättymistä. Taktiikkaa on käyttänyt mm. Valkee oy korvavalollaan ja nyt sitä yrittää Bemer verisuoniterapialla.

Bemer väittää sivuillaan, että laitetta voisi käyttää diabeteksen hoidossa. Bemerin mielestä diabeteksen kokonaisvaltaiseen hoitoon kuuluu Bemer. Kiinnitämme huomiota sanaan kokonaisvaltainen. Kokonaisvaltaisesta hoidosta on tullut iskulause, jolla kaikki mahdollinen roska liitetään oikeaan lääketieteelliseen hoitoon.

Sokeritautia sairastavilla voi joskus olla haavoja, jotka eivät parane yhtä nopeasti kuin terveillä. Hoitamattomana haavat voivat johtaa pahimmassa tapauksessa amputaatioon. Tätä tilanetta Bemer käyttää nyt härskisti hyväksi. Bemer väittää, että heidän laitteensa parantaa mikroverenkiertoa ja sitä kautta haavojen paranemista.

Mutta nyt nyt Bemer pistää todella vauhtia sairaiden ihmisten kusettamiseen, kohteena diabeetikot. Uusin väite on se, että mikroverenkierto ei nykyihmisellä kuljeta verta riittävästi. Tämän väitetään perustuvan tutkimuksiin, vaikka tällaisia tutkimuksia ei ole julkaistu. Jotta väite voitaisiin tieteellisesti todistaa, niin meillä pitäisi olla vertailukohtana ei-nykyihmisen mikroverenkierto. Tästä huomaamme, että ajatus, että nykyihmisen verenkierto olisi aikaisempaan verrattuna huonompi on mahdonta todistaa ja perustuu vain mielikuviin. Ei-nykyihmisen mirkoverenkieroa ei ole mitattu Bermerin käyttämillä menetelmillä, joten mitään vertailukohtaa ei voi olla olemassa. Näitä mielikuvia mielellään käytetään vaihtoehtohoitojen markkinoinnissa.

Bemer edelleen väittää, että tämä muka kaikkiin nykyihmisiin liittyvä ominaisuus heikentää lääkkeiden kulkeutumista kohteeseensa. Esimerkiksi insuliinin kulkeutumisen verenkierron välityksellä solukalvoille. Insuliinin kulkeutuminen kohteeseen riippuu monesta tekijästä, joita ei diabeteksen hoidossa pystytä hallitsemaan. Mutta ei tarvitsekaan. Jos sairauden takia tai ”nykyihmisen huonon verenkierron takia” insuliini ei tehoa, niin silloin sitä vain annostellaan enemmän niin, että veren sokeri saavuttaa toivotun tason. Niin terveen ihmisen haimakin toimii.

Bemerin mikroverenkiertoa koskevat tieteelliset tutkimukset ovat maksumuurin takana ja ne on tehnyt vaihtoehtohoitoihin luokiteltava tutkija Klopp. Klopp on Bemerin hovitutkija. Bemeriä koskevia tutkimuksia ei ole julkaistu oikeissa tiedelehdissä vaan lehdissä, joiden nimi alkaa sanalla Alternative. En usko, että Bemer on tehnyt sellaista tukimusta, jossa on mitattu insuuliinin imeytymistä.

Bemer järjestää joulukusetuksen lahjomalla joukon toimittajia hotelli Kämpin hulppealla luxuslounaalla 11.12. klo 12. Tilaisuuteen saapuu paikalle herra Klopp esittämään, kuinka verisuoniterapian vaikutukset näkyy kuvantamalla. Tilaisuudessa ei siis esitellä tieteellistä näyttöä, vaan tyydytään katsomaan esitystä kuin Uri Gelleriä, joka taivutteli lusikoita. Tilaisuudessa ei mitata insuulinia, vaikka keskeinen väite liittyy siihen. Toimittajat pannaan silmänkääntötempulla uskomaan, että tehoton magneettikenttä muuttaisi veronkiertoa positiivisella tavalla. Se että silmänkääntötempun potilaana on diabeetikko ei tarkoita sitä, että potilaan hoito muuttuisi millään tavalla parempaan suuntaan magneettiterapian avulla.

 

Tilaisuuteen menevän toimittajan pitäisi kysyä:

1 Onko Bemer laitteen tehosta julkaistu plasebokontrolloitua kaksoissokkokoetta kunnollisessa vertaisarvioidussa tiedelehdessä diabetekseen liityyen? Miksei ole?

 1. Paljonko Bemer-laite lisää insuliinin imeytymistä?
 2. Miksi vain herra Klopp on tutkimut Bemeriä?

4 Miksi tutkimuksia on niin vähän ja miksi ne julkaistaan vaihtoehtohoitoja käsittelevässä lehdessä?

5 Kuuluuko Kloppin johtama instituutti viralliseen lääketieteeseen vain vaihtoehtohoitojen puolelle?

6 Miten kehon solujen väitetty suorituskyvyn paraneminen on mitattu?

7 Mikä on se kehon oma itseään korjaava prosessi nimeltään, johon Bemer vaikuttaa?

8 Paljonko tilaisuudesa esiintyville Bemer mannekiineille maksetaan vuosittain sponsoritukea? kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä,  tanssija Jukka Haapalainen ja tanssija Sirpa Suutari-Jääskö, katso hellisolujasi.fi Bemer-blogit.

9 Onko fysiatri Veli-Pekka Valkonen osallistunut aikaisemmin Bemerin järjestämiin luentoihin?

10 Mikä on Tero Pitkämäen valmentajan Tero Heiskan osuus Tero Pitkämäen saamasta sponsorituesta?

 1. Mitä professori Fred Harms tekee nykyisin? Mikä on European Health Care Foundation?

tutkimusyhteenveto vuodelta 2014

diabetestutkimus, jossa tutkittavana oli diabetespotilaita, mutta ainoa tulos oli, että verenkierrossa oli muka havaittu jokin muutos – ei siis mitään vihjettäkään kliinisestä merkitsevyydestä.

Jotain värinää havaittu, mutta ei kliinistä vaikutusta.

J Altern Complement Med. on ollut pääjulkaisukanava tälle uskomushoidolle.

 

 

 

Bemer 3000 – huijausta vai mullistava keksintö?


Embed from Getty Images

Kirjoitin kolmisen vuotta sitten Bemer-nimisestä laitteesta. Olen ihmetellyt, miksi kirjoitus on ollut niin suosittu.

Laitteen valmistaja on sen jälkeen kehittänyt suomenkielisiä kotisivujaan ja ottanut mainosmannekiiniksi Tero Pitkämäen. Ilmeisesti laitteella pyhkii hyvin Suomessa.

Kirjoitukseni jälkeeen pari vuotta sitten kolme yliopistoihmistä päätti selvittää, pitääkö laitteen myyjän väitteet paikkaansa. Lähtölaukauksena oli Suomen olympiakomitean aloittama yhteistyö laitevalmistajan kanssa, jota perusteltiin tieteellisellä näytöllä, viidelläkymmenellä tieteellisellä artikkelilla. Jokainen lääketieteestä hieman perillä oleva tietää, ettei tällaisista hilavitkuttimista tehdä viittäkymmentä tutkimusta. Huijareilla on tapana liittää omiin laitteisiinsa sellaisia tutkimustuloksia, jotka eivät voi mitenkään liittyä heidän markkinoimiinsa laitteisiin. Esimerkiksi magneettikenttien voimakkuuden voivat olla tutkimuksissa monikertaisia Bemerin tehoon verrattuna, jolloin tutkimuksia ei voi mitenkään liittää laitteeeseen. Yliopistoihmiset tekivät perusteellisen kirjallisuuskatsauksen, jonka tuloksista Yle teki jutun. Kirjoittajien tarkoituksena oli saada tutkimus julkaistuksi Suomen Lääkärilehdessä 2013. Olympiakomitea ei jatkanut markkinointiyhteistyötä Bemerin kanssa. Lännen median artikkelissa äskettäin tutkijat yrittävät esimerkin avulla valaista samaa kuin minä Bemerin tehosta:

– Ihmisen solukalvon ympärillä oleva sähkökenttä on noin kahdeksan miljoonaa kertaa suurempi kuin Bemerin tuottama kenttä. Signaalilla on sama vaikutus ihmiseen kuin rekan tuulilasiin törmäävän hyttysen vaikutus ajonopeuteen.

Bemer on hionut markkinointitaktiikkaansa. Markkinoininnissa on samoja piirteitä kuin toisen hilavitkuttimen – Valkeen korvavalon – markkinoinnissa. Kumpikin toi laitteen ensin markkinoille ja alkoi vasta sen jälkeen rakentaa tieteellistä näyttöä laitteen toimivuudesta markkinoinnin tueksi. Kumpikin väittää, että laitteen teho on tieteellisesti osoitettu, vaikka ei olekaan. Kumpikin käyttää markkinoinnissa julkkiksia. Valkee Oy tennispelaaja Markku Niemistä ja Bemer keihäänheittäjä Tero Pitkämäkeä. Kumpikin laite tuntuu tehoavan monenmoisiin vaivoihin ja parantavan urheilijoiden suorituskykyä – väitteitä, jotka ovat olleet kautta aikojen tyyppillisiä käärmeenöljykauppiaille. Kumpikin laite on hyväksytty lääkinnälliseksi laitteeksi, mikä ei tarkoita todistettua tieteellistä tehoa. Kummankin laiteen hyväksyntä on saatu aikana, jolloin tieteelistä näyttöä ei vielä vaadittu. Yhtiöt ovat poistaneet viittaukset tieteellisiin artikkeleihin laitteen tarinan muuttuessa. Valkee ei enää käytä pitkää listaa kirkasvalolamppututkimuksista, kun paljastui, ettei korvavalo vaikuta melatioonitasoihin, niin kuin kirkasvalolamput. Bermer on haudannut pitkän listan Low-frequency pulsed electromagnetic field -laitteista, koska laitteen teho on paljon pienempi kuin tutkimusartikkeleiden. Kumpikin vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä pilotti-tutkimuksista. Kumpikin on käynyt ostamassa Reddot-muotoilupalkinnon. Kumpikin käyttää markkinoinnissaan epätäsmällisiä ilmauksia, kuten ”patentoitu Bemer-singnaali.” Kumpikin yhtiö uhkailee mätäpaiseen puhkaisseita tahoja. Valkee teki tutkintapyynnön Earlightswindle -blogistista. Bemer uhkailee saksalaisen lakimiehen voimin yliopistotutkijoita oikeudenkäynnillä. Molemmat julkisevat tieteellisiä tutkimuksia ala-arvoisissa lehdissä, joihin pääsee rahalla maksamalla. Usa:ssa molemmat markkinoivat tuotettaan kauniilla kuvilla ja ilosanoilla, tarinoilla, jotka ovat niin teflonia, ettei niihin pysty kukaan tarttumaan.

Bemerin tehosta ei tarvitse kiistellä. Yhtiön tarvitsee vain esittää tieteellinen näyttö, että laite tehoaa kaikkiin niihin vaivoihin, joihin yhtiö haluaa laitetta käytettävän. Tieteellinen teho osoitetaan parilla blasebokontrolloidulla kaksoissokkokokeella. Kokeen järjestämiseksi ei ole eettisiä esteitä, mutta hyväksyttävän plasebokontrollin ja kaksoissokkoutuksen järjestelyt ovat vaativa tehtävä. Samalla tulee selvitetyksi, kuinka moni hyötyy laitteesta. Mikään hoito ei tehoa kaikkiin, ei edes masennuslääkkeet. Näitä tutkimuksia odotellessa vilkaistaan uskomushoitoihin keskittyvässä julkaisussa olleeseen tutkimukseen.

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine lehdessä tänä vuonna kerrotaan, miten käy, jos vanhuksilla fysioterapiaan yhdistetään Bemer-terapia. Koska tutkimusta ei ole pystytty julkaisemaan oikeassa lääketiettllisessä lehdessä vaan uskomushoitolehdessä, niin tämä on vahva näyttö siitä, että Bemer-terapia on uskomushoitoa. Kuitenkin tässä on se hyvä puoli, että tieteellisessä tekstissä täytyy olla viittaus siihen, mihin väite perustuu, ellei se ole omaa tutkimusta. Toisin sanoen pääsemme eroon Bemer-laitteen valmistajan epämääräistä ilmauksista ja saduista. Tässä on kyse pilottitutkimuksesta eli esitutkimuksesta. Sen tarkoitus on selvittää esimerkiksi toimiiko tekniikka ja mihin laite ei ainakaan tehoa, jotta ei tehtäisi laajempia turhia tutkimuksia. Pilottitutkimusten otoskoot ovat niin pieniä, että laitteen tehoa niillä harvoin saadaan selville. Hilavitkuttimien valmistat hylkäävät tämän periaatteen, jos saadut tulokset ovat vähääkää positiivisia.

Tutkimukseen osallistui 25 polven nivelrikkopotilasta ja 25 alaselän kipupotilasta, jotka jaettiin kahteen ryhmään. Yhdessä ryhmässä olisi siis vain 12 potilasta, mistä jokainen ymmärtää, ettei tämä mikään laitteen tehotutkimus ollut. Tehokkuuden tutkimuksessa pitäisi olla noin 100 potilasta ja mielellään niin, että potilas saa sekä hoitoa että valehoitoa. Tutkimuksessa selvisi, että alaselkäkivut helpottivat tilastollisesti merkitsevästi, mutta kliinisestä merkitsevyydestä ei ole vielä mitään tietoa.

Mielenkiintoista on, että tutkijat käyttivät laitetta sellaisella tehoalueella, joka vastaa maan magneettikentän tehoa, mutta kirjoituksen alkuosassa tutkijat väittävät laitteen toimivan maan magneettikentää suuremalla teholla. Tutikijat eivät esitä viitettä siihen, mihin väite perustuu eikä vertaisarviointi ole puuttunut virheeseen.

Bemer ei edelleenkään suomalaisilla kotisivuillaan kerro, mitä tekniikkaa laite käyttää. Yhtiö esittää kovasti väitettä, että laite parantaa mikroverenkiertoa. Ympyrätalon apteekki menee niin pitkälle, että apteekki jopa kiistää, että laite olisi magneettiterapialaite. Tiedot ovat varmaan peräisin Bemerin jälleenmyyjäkoulutuksesta. Bemer-laite on tiedemiesten mielestä kuitenkin pulsed electromagnetic field (PEMF) therapy device eli laite käyttää hekkotehoista vaihtuvaa magneettikenttää. Tätä on uskominen. Tällaisella laitteella on joukko parametreja, joita voidaan säädellä. Näitä ovat magneettikentän frekvenssialue, intensiteetti ja aallonmuoto. Kaikki PEMF-laitteet kehittävät magneettikentän kuparikelojen avulla mutta niiden sijainti ja muoto voi vahdella ja tällä on vaikutusta syntyvään magneettikenttään. Bemer-laiteessa on vain kuusi kelaa, jotka muodostavat heikosti mitattavan magneettikentän maton reunoille. Maton keskellä (selän kohdalla) ei ole kenttää lainkaan. Bemer väittää kehittäneensä näistä parametreista sellaisen patentoidun kombinaation, jota ei siis ole kellään muulla laitevalmistajalla. Tätä parametrien kombinaatiota yhtiö kutsuu Bemer-singnaaliksi. Bemer-signaali on siis kokoelma laitteen parametreja. Bemer-signaalin on kehittänyt herra nimeltä Klopp. Näyttö siitä, että Bemer parantaa mikroverenkieroa perustuu Journal of Complementary & Integrative Medicine lehdessä julkaistuun artikkeliin, jonka ensimmäinen kirjoittaja on herra nimeltä Kopp.Tämä on roskatiedelehden erikoisnumero, joka sisältää pelkästään Bemer-artikkeleita ja Bemer-mainoksia.

Laitetta myyvä ja vuokraava Ympytätalon apteekki kertoo, että ”Bemer korjaa pienten verisuonten alentunutta taajuutta ja näin ”tahdistaa” verisuonten seinämien luonnollisen biorytmin”. Tämä jää kaikille lukijoille tavattoman epäselväksi ellei tiedä, mistä pienten verisuonten taajuudesta oikein on kyse. Viime vuosisadan alussa, aikana jolloin lääketiedettä ei vielä ollut olemassa sanan nykyisessä merkityksessä, lääkärit kuuntelivat potilaiden verisuonten seinämien kohinaa. Kohina vaihteli monesta syystä ja lääkärit yrittivät keksiä kohinan ja sairauden välille yhteyttä. Nykyaikana tiedämme, että kohinasta ei voi päätellä mitään ja siksi sitä ei käytetä sairauksien diagnoosissa. Bemerin-singnaali jollain tapaa on kuitenkin laitettu muistuttamaan ”terveen ihmisen” verisuonten kohinaa. Vailla mitään tieteellistä näyttöä nyt sitten esitetään, että kun Bemer-sähkömangneetiinen signaali (laiteen parametreja muuttaamalla aikaansaatu magneettikenttä) muistuttaa korvin kuultavia verisuonten ääniaaltoja, niin laite ”tahdistaa luonnollisen biorytmin.” Biorytmi on siis korvin kuultavaa verisuonten vaihtelevaa kohinaa ja Bemer-signaali on sähkömagneettinen versio tästä ääniaallosta. Ymmärettävistä syistä Bemer salaa signaalinsa naurettavan biologisen taustan.

Bemer mainostaa, että PubMedistä löytyy 14 laitetta koskevaa tutkimusta. Humpuukissa määrä korvaa aina laadun. Yksi tutkimuksista on käytäjäkysely. Humpuukilaitteen käyttäjäkyselyissä saadaan aina ”hyviä tuloksia”, koska uskomushoitoihin uskovat uskovat juuri laiteen aiheuttaneen muutokset eikä esim. plasebo tai luonnollinen paraneminen ja tutkimusjoukosta on karsiutunut pois ne, jotka ovat lopettaneet laiteen käytön sen tehottomuuden takia.

Yksi näistä neljästätoista tutkimuksesta tulee hakutuloksiin, koska artikkelin kiitos-osassa kiitetään tutkijaa, jonka sukunimi on Bemer. Yhtiö ei ole siis edes vaivautunut tarkistamaan, mitä hakutuloksiin oikein tulee.

Bemer-Suomi: voisitteko vaivautua lukemaan hakutuloksiin tulevat artikkelit?

Bemer-hoitojärjestelmä – heikkotehoinen magneettikenttä ei auta mihinkään


Bemer 3000

Mikä laite Bemer on? Luulisi sen selviävän valmistajan sivuilta. Valmistaja kuitenkin keskittyy kertomaan ennemmin satuja mikroverenkierrosta kuin siitä, mitä tekniikkaa laite käyttää. Itseasiassa valmistaja ei kerro lainkaan, että laite perustuu magnetismiin. Tämä johtunee siitä, että magneettikorut ovat pilanneet magnetismin maineen terveyden edistäjänä

Bemer käyttää markkinoinnissaan termiä Bemer-teknologia, jotta tyhmät ostajat eivät havahtuisi kyselemään liikoja. Jäljeenmyyjät eivät ole kuitenkaan vielä älynneet poistaa sanaa magneetti sivuiltaan. Eräällä jälleenmyyjän sivulla kerrotaan näin: ”Biomagneettinen energiansäätely (Bio-Electro-Magnetic-Energy-Regulation BEMER) on terveyden ylläpitoon suunniteltu menetelmä, joka perustuu harvinaisiin laajaspektrisiin, heikosti sykkiviin magneettikenttiin.” Laite käyttää heikkoja, vaihtuvia elektromagneettisia kenttiä (low-frequency pulsed electromagnetic field, LF-EMF).

Laitteella on CE-merkintä. CE-merkintä tarkoittaa, että laite on turvallinen käyttää. Se ei kerro mitään laitteen tehosta. CE-merkintä ei takaa laatua, vaan on valmistajan lupaus laadusta. Bemer on muotoillut asian näin: ”Tuotteen täytyy saada aikaan todistettavaa lääketieteellistä hyötyä”. CE- merkinnän sai aikaisemmin ennen vuotta 2010 ilman näyttöä mistään tehosta. Riitti, että laite on turvallinen. Samasta syystä Valkee Oy:n tehottomalla korvavalolla on CE- merkintä. Lisäksi suomalaisten viranomaisten hyväksymäksi näytöksi tuntuu riittävän plaseboefekti, ehkä sama tilanne on muuallakin.

Oikeat lääkinnälliset laitteet tehoavat vain yhteen vaivaan. Siksi hälytyskellot alkavat soida, jos laite parantaa hyvin erilaisia sairauksia. Huijareilla on kaksi vaihtoehtoa. Uskottavuuden takia ei kannata laajentaa väitettyjen sairausten kirjoa. Mutta asiakaspiirien laajentamisen takia, lisärahan toivossa, kannattaa laitteen väittää tehoavan moniin eri sairauksiin, erityisesti epämääräisesti diagnostisoitaviin ja yleisiin vaivoihin. Koska huijareilla rahanahneus aina vie voiton uskottavuudelta, saamme tämän vahvan säännön: jos laite tehoaa useaan vaivaan, se ei tehoa silloin oikeasti mihinkään. Bemerin toistakymmentä vaivaa on riittävä määrä, jotta jälleenmyyjillä olisi riittävästi potentiaalisia sairaita kusetettavaksi. Erityisesti kusettajat suosivat aina ”parantaa suorituskykyä” – ominaisuutta. Bemer tehoaa useaan vaivaan aivan niin kuin Valkee oy:n korvavalokin. Erona on se, että Valkeen laitteesta puuttuu nuppi, jota vääntämällä laite alkaa vaikuttaa toiseen vaivaan. Bemerin laitteessa nuppi on.

Bemer kehuu laitteensa perustuvan tieteeseen, mutta BEMER-terapiasta on kuluneiden 15 vuoden aikana syntynyt vain 46 roskajulkaisua ja neljä PubMed-luetteloitua tieteellistä tutkimusta. Yksi niistä on hiirikoe, jossa hiirille syötettiin vahvaa syöpälääkettä (doxorubicin) ja samanaikaisesti hiiret tepastelivat Bemer-matolla. Tutkijat väittävät havainneensa yhteisvaikutuksena kasvaimenvastaisen reaktion.

Toisessa tutkimuksessa Bemer vaikutti suotuisasti väsyneisiin MS-potilaisiin, mutta todennäkoisesti myös plaseboefektin kautta. Tutkimus on julkaistu vaihtoehtohoitoja käsittelevässä lehdessä. Kolmas tutkimus on samojen tekijöiden samasta aiheesta aikasemmin julkaisema lyhyempi tutkimus. Ongelmana tässä on pieni otoskoko (37) ja se että MS-tauti on oikutteleva tutkittava.

Neljäs tutkimus osoitti, että Bemer vaikuttaa mesenkymaalisiin kantasoluihin.

Näihin tutkimuksiin vedoten Bemer väittää että laite

 • vaikuttaa myönteisesti terveyteen
 • parantaa suorituskykyä
 • parantaa elämänlaatua yleensä
 • parantaa immuunijärjestelmän omaa kykyä reagoida
 • aktivoi kehon itseparantavia prosesseja
 • tukee haavojen paranemista
 • tukee urheiluvammoista paranemista
 • tukee kaikkia elimistön uusiutumisprosesseja
 • parantaa usein monien sairauksien hoitotuloksia
 • ehkäisee solujen nopeaa vanhenemista
 • stimuloi mikroverenkiertoa aivoissa
 • parantaa henkistä suorituskykyä
 • vahvistaa vastustuskykyä
 • vähentää stressioireita
 • vaikuttaa myönteisesti yöunien laatuun

Mielestäni täytyy olla todella hyvä mielikuvitus, että neljästä tutkimuksista voi vetää noin mutkat suoriksi.

Low-frequency pulsed electromagnetic field on tekniikka, jota on tutkittu paljonkin ja hyvin usein on saatu tulokseksi, ettei tekniikka vaikuta biologisiin systeemeihin. Tästä asiasta Bemer vaikenee. Bemer väittää myös, että laitteen tekee ainutlaatuiseksi sen magneettikentän patentoitu vaihtelu. Tästä voi tehdä sen selkeän päätelmän, että vain Bemer laitteella tehdyt tutkimukset voidaan ottaa huomioon, sillä Bemerin mukaan muut vastaavat laitteet toimivat toisella tavalla eivätkä ole yhtä ainutlaatuisia kuin Bemer.

Hassua, että henkilöt, jotka käyvät Bemer-hoidossa, ovat samanaikaisesti huolissaan kännykkäsäteilystä.