Autismille ja liikenteestä peräisin oleville saasteille löydettiin korrelaatio, mutta ei syy-yhteyttä


Looking south above Interstate 80, the Eastsho...

Eastshore moottoritie, lähellä Berkeleytä, Kaliforniassa lauantai iltapäivällä.14.5.2005. (Photo credit: Wikipedia)

Arch Gen Psychiatry lehdessä julkaistiin marraskuussa 2012 tutkimus, jonka mukaan liikenteeseen liittyvät ilmansaasteet lisäävät vauvan riskiä sairastua autismiin. Autismi on heterogeeninen sairaus, jonka syntyyn vaikuttavat todennäköisesti geneettiset ja ympäristötekijät.

Kyseessä oli tapaus-verrokkitutkimus. Tapaus-verrokkitutkimus (engl. case-control study) on erityisesti epidemiologiassa käytettävä tutkimusmenetelmä. Siinä verrataan koehenkilöitä, joilla on tutkittava sairaus, koehenkilöihin, joilla sitä ei ilmene (”verrokit”). Tavoitteena on tyypillisesti selvittää koehenkilöiden altistumisten yhteyttä sairauteen. Tapaus-verrokkitutkimukset ovat suhteellisen halpoja sekä yksinkertaisia ja niitä käytetään erityisesti harvinaisten sairausten syiden selvittämiseen.

Tähän tutkimukseen osallistui 279 autista lasta ja 245 tavanomaisesti kehittynyttä lasta Kaliforniasta. Otoskoko jää pieneksi sen takia, että korkean ilmansaasteen alueella asui 10 % tutkittavista. Ilmansaasteista selvitettiin altistumista typpidioksidille, 2,5 µm hiukkasille ja 10 µm hiukkasille.

Tulokset: Autistiset vauvat asuivat alueilla, joilla he altistuivat suurelle pitoisuudelle liikenteestä peräisin oleville ilmansaasteille ensimmäisen elinvuoden aikana kolmekertaa todennäköisemmin kuin verrokkiryhmän lapset. Näin korkealla epidemiologisella yhteydellä on jo merkitystä.

Löydettiin siis epidemiologinen yhteys autismin ja liikenteestä peräisin olevien kolmen ilmansaasteen välille. Syy-yhteyttä ei löydetty. Syy-yhteyden selvittämiseksi tarvitaan biologisten mekanismien ja myrkyllisyyden selvittämistä. Ellei syy-yhteyttä löydetä, kyse on niin sanotusta ”haikaratutkimuksesta”. Euroopassa haikarapopullatioiden tiheys ja vauvapopulaation tiheys muistuttavat toisiaan: tuovatko haikarat sittenkin vauvat?

Tyypilliseen tapaan asia uutisoidaan kuin syy-yhteys olisi löytynyt. Media julistaa suoraan, että

”Liikennesaasteet lisäävät autismin riskiä”

Näin ei tutkimuksessa todettu, eivätkä tutkijat koskaan ole missään sellaista väittäneet. Alla ne mediat, jotka uutisoivat asian virheellisesti:

HS

Aamulehti

MTV3

BBC oli varovaisempi ja otsikoi juttunsa oikein. Kyse on vasta löydetystä yhteydestä. Lisäksi BBC haastateli paikallisia asiantuntijoita, jotka eivät hevin usko syy-yhteyden löytymiseen.

Tutkijat itse kertovat, että tuloksiin voi olla muita selityksiä kuten sisäilman laatu ja passiivinen tupakointi.

Tällaiset väärät käsitykset sitten jäävät elämään. Missä on median vastuu?

Samat tutkijat ovat tutkineet asiaa aikaisemminkin vuosi sitten tässä artikkelissa. Vauvat jotka asuivat lähempänä moottoritietä sairastuivat autismiin kaksi kertaa verrokkiryhmää useammin. Asuminen muiden vilkkaasti liikennöityjen teiden varsilla ei lisännyt riskiä.