Psykologisia testituloksiani ei saa käyttää ilman minun lupaani, Kansallisarkisto


Embed from Getty Images

 

Vaadin Kansallisarkistoa noudattamaan kansainvälistä Helsingin julistusta. Helsingin julistukseen on koottu eettiset periaatteet, joita pitää noudattaa kaikessa lääketieteellisessä tutkimuksessa ympäri maailman.

Osallistuin puolustusvoimien niin sanottuun ”palikkatestiin” varusnaisaikanani. Tuolloin sanottiin, että testituloksia käytetään, kun varusnaisia valitaan johtajakoulutukseen. Eräs yksityisyydensuojaintoilijavegaanihitihatihumpuukihumanisti-varusmies tiedusteli, mihin kaikkeen testituloksia käytetään, mutta ei saanut vastausta. Tuolloin annettiin ymmärtää, että ne tulevat vain puolustusvoimien käyttöön. Testeistä ei käytännössä voinut kieltäytyä ja toki kaikki luottivat, että tietoja käytetään vain Suomen hyväksi.

Nyt HS 1.8.2016 kertoo, että Kansallisarkiston nutturapäät haluavat arkistoida testitulokset tutkijoiden käyttöön. Kansallisarkistolta puuttuu kuitenkin suostumus minun tietojeni säilyttämiseen ja uudelleen käyttöön ja niiden luovuttamiseen esimerkisiksi vihollisvaltiolle. Suomessa on viimevuosina huolellisesti rakennettu eettisesti kestävälle pohjalle käytännöt terveydenhoidon tietojen luovuttamisesta. Tietojani korvatulehduksistani saa käyttää vain, jos olen antanut siihen kirjallisen suostumuksen, mutta älykkyystestini tulokset ovat täysin minun ulottumattomissa. Kansallisarkiston toimintalinja on täysin ristiriidassa nykykäytännön kanssa. Armeijan palikkatestin tulokset ovat minun kaikkein arkaluontoisinta tietoa. Jos olisin tiennyt, että ”neekerit ovat tyhmempiä” -tasoinen tutkija Tatu Vanhanenkin on saattanut hyödyntää juuri minun testiäni, niin olisin eronnut armeijasta. Nyt en tiedä, mihin Kansallisarkisto aikoo myydä tuloksiani.

Vaadin puolustusvoimia tuhoamaan tietoni, kun puolustusvoimilla ei ole enää niille käyttöä. Se on ainoa keino, millä Suomi voi noudattaa kansainvälisiä eettisiä sopimuksia.

Vaadin arkistolaitoksen pääjohtajan, teologian tohtori Jussi Pekka Nuortevan eroa.

Tutkimus, jossa on käyetty laittomasti puolustusvoimien aineistoa. Tutkimuksessa tutkijat Dutton ja Lynn toteavat, että Suomen armeija on virallisesti luokitellut 1988-2001 aineiston ei-salaiseksi ja antanut aineiston tutkimuksen tekijöiden käyttöön. Helsingin Sanomien mukaan Dutton on kiistänyt puolustusvoimille, että hänellä olisi ollut aineisto käytössään. Kummalla kerralla Dutton valehtelee? Aineisto sisältää tiedot 382 022 varusmiehestä vuosilta 1988-2001 eli käytännössä koko ikäluokan . Lisäksi aineisto sisältää tiedot 25 144 varusmiehestä vuodelta 2009. Tutkijat löysivät aineistosta Flynnin ilmiön. Ja Anti-Flynnin ilmiön eli älykkyyden laskun vuosilta 1997-2009. Tutkijoiden mielestä laskun selitys ei voi olla tyhmät maahanmuuttajat, koska Suomessa on niitä vähän ja suurin osa on tullut älykkäistä maista kuten Venäjä ja Viro.  Tutkijat tarjoavat tilalle dysgeenistä hedelmällisyyttä. Dysgeenisestä helmällisyydestä voit lukea lisää roskatiedelehdestä Magneettimedia. Koska älykkäät naiset eivät tee lapsia, niin väestön älykkys alenee. Ilta-Sanomien tekemä juttu tutkimuksesta löytyy täältä. ja täältä. Kun lukee aihepiirin juttuja, joita eivät siis tee epidemiologit, syntyy vahva käsitys siitä, että nämä uskontotieteen dosentit eivät ole koskaan kuuleet, ettei korrelaatio merkitse syy-seuraussuhdetta.

Edward Dutton on brittiläinen uskontoantropologi, dosentti Oulun yliopistossa.

edit 2.8.

Tietovuodosta syytetyt Roope Uusitalo, Tuomas Pekkarinen, Sari Kerr puolustautuvat.

Tutkimuksen aineisto on varastettu toisesta tieteellisestä julkaisusta, Salla Koivusen progradu tutkielmasta. Tutkielmassa on sama taulukko ”Raakapisteiden keskiarvot koevuosittain”, johon pettureiden kirjoitus perustuu. Kyseessä on siis tiedevilppi, jonka voi arvata jo siitä, että ulkomaalaiset väittävät puolustusvoimien vapauttaneen testitulokset vapaaseen käyttöön. Tämä vale on tarvittu peittäämään tiedevarkaus. Gradussa on tehty se havainto, että peruskoulun käyneiden pisteissä ei tapahdu muutosta, mutta korkeakoulun käyneiden pisteet laskevat niin paljon, että koko aineisto kääntyy laskuun. Tämän tiedon tiedevarkaat ovat sivuuttaneet, koska se ei sovi heidän ennakkopäätelmiin ilmiön syystä.

Tyypilliseen tapaan lehdistö on tarttunut heille syötettyyn uutiseen. Vanhat väärät uutiset pitäisi nyt korjata ja nostaa tämä progradu valokeilaan. Kunnia sille jolle kunnia kuuluu. Mutta korjaako luotettava media virheensä kunnolla? Käsitelläänkö tätä tiedevilppiä koskaan Tutkimuseettisessä lautkunnassa? Lautakuntaanhan on perinteisesti ilmoitettu Suomessa vain progradu-tutkielmissa olevista vilpeistä, ei muista.

HS 13.8. kertoo, että Salla Rikander (os. Koivunen) on tehnyt ilmoituksen Oulun yliopistolle plagioinnista.

Milloin nettisivun saa sulkea?


MV-lehden tapaus kirvoitti miettimään, milloin nettisivun saa sulkea. Olen perehtynyt MV-lehden aikaisempaan sisältöön vain pintapuolisesti. Kannatan sananvapautta. Tiedot tapauksesta ovat toisen käden tietoja ja siksi värittyneitä ja hataria.

Helsingin Sanomat kertoo, että MV-lehden sivujen sulkemisen vaatimuksena on seuraavat rikosepäilyt:

  1. rahankeräysrikos
  2. rahapelirikos
  3. tekijänoikeusrikos
  4. kunnianloukkaus
  5. kiihoittaminen kansanryhmää vastaan

Poliisin toiminta tässä asiassa on erittäin kummallista.

Sananvapaus on perusoikeus. Sen ydin on, että Suomessa ei ole ennakkosensuuria. Sananvapautta ei saa käyttää väärin, mutta väärinkäytöksiin puututaan jälkikäteen. En keksi mitään perustelua sille, että näihin rikoksiin voitaisiin puuttua ennakolta.

Helsingin Sanomien mukaan: ”Palvelintilaa Janitskinin tarpeisiin vuokraavat  yritykset eivät voi poistaa Janitskinin julkaisemia lainvastaisia sisältöjä”. Tämä on outoa. Yleensä palvelintilaa vuokraavat yritykset laativat sopimukset niin, että lainvastaiset sisällöt pystytään poistamaan. Siksi epäilen, että Helsingin Sanomissa on tahallinen virhe. Uskon, että tilanne on se, että sisältöä ei ole tuomioistuimessa todettu lainvastaiseksi. Uskon, että poliisi on pyytänyt palveluntarjoajaa poistamaan lainvastaiseksi epäilemiään sivuja. Uskon, että palveluntarjoaja on kieltäytynyt tästä, sillä palveluntarjoajat suhtautuvat varauksellisesti poliisin harjoittamaan sensuuriin, koska poliisin pitää ensisijaisesti pyytää poistoa Janitsikinilta itseltään. Palveluntarjoajat saattaavat järjestelmällisesti vaatia tuomioistuimen päätöstä, ennen kuin puuttuvat tilanteeseen.

Poliisi ei vaadi tuomioistuimelta MV-lehteä poistamaan sivuilta laittomaksi epäilemäänsä materiaalia. Poliisi ei vaadi tuomioisuimelta päätöstä, joka voitasiin esittää palveluntarjoajalle, joka voisi sitten tuomioistuimen päätöksen perusteella poistaa tuomioistuimen laittomaksi todetun materiaalin. Poliisi vaatii, että suomalainen tavallinen perussurffaaja ei saisi ilman erikoistemppuja nähtäväksi Janitskin laillisesti julkaisemaan materiaalia, koska seassa on myös laitonta materiaalia. Vaatimus on erittäin laaja. Esimerkiksi lapsipornosivustojen ennakkosensuuri perustuu paitsi lakiin , niin ennen kaikkea. suomalaisten operaattoreiden vapaaehtoisuuteen

Poliisin ongelmat varmaan kulmioituvat hitauteen. Poliisi voisi pytää kunninaloukkaus ja tekijänoikeusasioissa virka-apua Espanjan poliisilta. Jos rikos on tarpeeksi suuri ja vakava, niin silloin virka-apua varmasti saa nopeasti.

Voikohan tuomioistuin tehdä sulkemispäätöksen, jos MV-lehti jättää vastaamatta poliisin vaatimukseen? Lehdet jättävät kertomatta, mihin lainkohtaan poliisi vetoaa, mutta kyse lienee jostain rikollisen toiminnan jatkamisen estämisestä. Tuomioistuin voi ehkä suostua vaatimukseen, jos se pääsee tekemään yksipuolisen päätöksen. Jos MV-lehti ottaa yhteyttä tuomioistuimeen, niin en usko, että sivustoja suljetaan.

Joskus aikaisemmin luotettavat lehdet ovat kirjoittaneet, että MV-lehden sivuilla on tekaistuja, jopa valheellisia juttuja. Mitä sitten? Valheelliset jutut eivät ole rikos. Ne eivät loukkaa luottettavan median tekijänoikeuksia. Valehtelu on sallittua.

Huolestuttavaksi tilanteen tekee se, että minusta näyttää siltä, kuin MV-lehteä kohdeltaisiin eritavoin kuin muita. Yksi ikävä selitys tähän eriarvoiseen kohteluun on poliiittisten järjestöjen puuttuminen MV-lehden toimintaan. Poliittisilla puolueilla ja Helsingin Sanomilla näyttää olevan valtaa poliisin toimintaan.

Magneettimedian päätoimittaja sai tuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Silti Magneettimedian  sivuille on edelleen vapaa pääsy. Lehti saa julkaista valheellista tietoa esimerkiksi erilaisten ruoka-aineiden vaikutuksesta syöpiin. Juutalaisvastainen rotuerottelua kannattava kirjoittelu saa jatkua kuten tässä esimerkissä.

Rahapelirikoksella tarkoitetaan sitä, että MV-sivustolla markkinoidaan ulkomaisia, suomalaisille suunnattuja nettikasinoita. Samanlaista markkinointia löytyy näiltä ulkomailla sijaitsevista sivustoista: tässä, tässä, tässä, tässä, tässä, jne edelleen. Sivuja on tuhansia.

Poliisilla ei siis ole käsissään mitään, mikä oikeuttaisi ennakkosensuurin käyttöönottoon. Pahinta tässä on se, että poliisi tietää asian olevan niin.

Tästä huolimatta poliisi hakee sivuston sulkemista MV-lehden julkaiseman salassa pidettävän asiakirjan mukaan. Poliisi olisi halunnut sulkea sivustot MV-lehteä kuulematta erittäin kiireellisenä. Nykyisten lehtitietojen mukaan tuomioistuin ei suostunut poliisin vaatimuksiin. Mitä olisi tapahtunut, jos MV-sivusto olisi suljettu äkisti, kuten poliisi toivoi?

Asiakirjoista selviää, että sivuston kautta on yritetty kerätä rahaa. Onko rahankeräyksessä onnistuttu?

Poliisi perustellee tekijänoikeusrikosta pitkällä listalla. Pitkästä listasta tulee mieleen rokotevastustajien pitkien listojen taktiikka. Kun lista on pitkä, se on uskottavampi, uskottavuuden mittaa on määrä. Poliisin käräjäoikeudelle toimittamassa listassa on juttuja, jotka eivät voi olla tekijänoikeusrikoksia. Voiko tämän kuitata vain huolimattomuudella vai onko kyse rokotevestustajien taktiikasta?

Rikoksista tulee tuomita, mutta ennakkosensuuria ei pidä hyväksyä.

HS 20.8. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi perjantaina poliisin vaatimuksen estää pääsyn MV-lehden ja Über-uutisten verkkojulkaisuihin. Päätös on salainen. Helsingin Sanomat kertoo laajasti poliisin perusteista, mutta ei puutu lainkaan asian sananvapauspuoleen. Se kuitataan rikostarkataja Harri Saaristolan kommentilla, jonka mukaan Harri Saaristo ymmärtää kuitenkin käräjäoikeuden ratkaisun, koska rikosasiassa on menossa vasta esitutkinta vaihe. Tästä kommentista päättelen, että Harri Saaristo on tiennyt asian jo ennen kuin hakemus käräjäoikeuteen on tehty. On täysin selvää, ettei rikoksen esitutkintavaiheessa voida puuttua sananvapauteen, etekin kun ihmisten terveys ei ole vaarassa. Poliisi tietää tämän, syyttäjä tietää tämän ja tämä asia tässä kiusaa. Minusta on  törkeää, että poliisi käyttää tällaista taktiikkaa. Minusta on myös törkeää, että jutussa asianomistajana toimiva Helsingin Sanomat kirjoittaa täysin myötäsukaisen jutun. Samaan aikaan toisaalla lehdessä lehti kehoitaa kaikkia henkilöitä, jotka tietävät jotain länsimetrosta, auttamaan lehteä vuotamalla salaisia asiakirjoja lehdelle. Jutussa toimittaja Lasse Kerkelä nostaa esiin väiteen, joka ei MV-lehden julkaisemien salaisten asiakirjojen mukaan pidä paikkaansa. Poliisi ei epäile, että MV-lehti olisi julkaissut perättömiä ja vääristeltyjä juttuja. Tämä johtuu siitä, että perättömien ja vääristeltyjen juttujen julkaiseminen ei ole rikos. Poliisi tutkii vain rikoksia. Helsingin Sanomat laittaa poliisin suuhun asioita, joita poliisi ei ole sanonut. Tai jos on sanonut, niin silloin poliisi on juonessa mukana. Haluuako Helsingin Sanomat, että sanomalehdet joutuvat rikosoikeudelliseen vastuusen ja käräjäoikeuteen, jos ne julkaisevat perättömän jutun? Tähän asti media on selvinnyt ilman tuomiota julkaisemalla vastineen tai oikaisun.

MTV3 puolestaan julkaisee ihan pokkana salassapidettävän päätöksen perusteluja ilman mitään moraalista tuskaa. 

 

Norjalainen meedio väittää tietävänsä, mitä tapahtui Madeleine McCannille


norjalainenmeedio

Muistathan pienen Madeleine McCannin, joka katosi vanhemmiltaan Porttugalin lomakohteessa vuonna 2007?

Norjalainen selvännäkijä ja meedio Michael Winger, väittää tietävänsä, mitä hänelle tapahtui. Wingerin mukaan pikkurikollinen kaappasi Madeleinen myydäkseen hänet rikollisjoukkiolle. Matkalla pohjoiseen Espanjan rajan yli hänen käskettiin hankkiutua eroon tytöstä. Mies ajaa etelään ja pysähtyy veden äärelle, joka näyttää kädeltä ylhäältä päin katsottaessa. Sitten mies tappoi Madeleinen ja upotti hänet Monte das Lameirasin lähellä jokeen. Winger väittää, että kukaan ei ole koskaan etsinyt häntä tuolta alueelta. ”Minulla on tunne, että hän tulee Turkista, mutta useampi kansalaisuus ovat mukana.”

Tosiasia on, että Portugalin poliisi etsi tyttöä kaikkialta maasta. Omituista, että Winger astuu esiin tarinansa kanssa juuri nyt, kun häneltä on ilmestynyt kirja ”I see you”.

Winger on kuuluisa löytämään kadonneita henkilöitä jopa 35 vuoden takaa. Norjan poliisi on käyttänyt miehen palveluksia ja saanut kovaa arvostelua tästä. Joidenkin mielestä mies on huijari.

Kysely: Pitäisikö pakkausmerkintä määrätä pakolliseksi, jos tuote sisältää DNA:ta?


Embed from Getty Images

 

Oklahoman valtionyliopiston maatalousekonomian tiedekunta teki äskettäin tutkimuksen, jonka mukaan 80,44 % vastaajista tukisi hallituksen politiikkaa, että tuotteisiin, jotka sisältävät DNA:ta pitäisi laittaa pakollinen merkintä. FooDs tutkimus on kuukausittain tehtävä online tutkimus, jossa on mukana edustava näyte USA:n populaatiosta. Suuri enemmistö (82 %) vastaajista tukee pakollisia GMO-merkintöjä, mutta suurin piirtein yhtä suuri enemmistö (80 %) tukee myös pakollisia DNA-merkintöjä.

Mitä mieltä sinä olet? Pitäisikö pakollinen DNA-merkintä ottaa käyttöön myös Suomessa?

Embed from Getty Images

Auton lämmitysjohdon saa jättää käytön jälkeen kiinni pistorasiaan


 

Joka vuosi joku media tekee jutun auton lämmitysjohdosta. Jutut perustuvat Tukesin tiedotteisiin, joiden mukaan auton lämmitysjohto irrotettava aina käytön jälkeen pistorasiasta. Tukes vielä kertoo ja Isännöintiliitto säestää vieressä, että jos pistokytkin putoaa vesilätäkköön tai lumisohjoon, se saattaa tehdä ympärillä olevan alueen sähköiseksi. En ole ikinä kuullut, nähnyt tai lukenut näin käyneen. Vikavirtasuojahan katkaisee virran, eikä pakkasella ole meillä päin vesilätäköitä. Lisäksi lämmitysjohto voi rikkoutua vaaralliseen kuntoon esimerkiksi paikoitusalueen lumenluonnin yhteydessä. Jep jep ja jos näin käy, niin me kaikki olemme sellaisia torveloita, että käytämme vioittunutta johtoa. Tukes pelottelee taloyhtiöitä puuttumaan asiaan ja muistuttaa, että taloyhtiö vastaa kiinteistön turvallisuudesta ja jos esimerkiksi ulkopuolinen henkilö loukkaa itsensä, on vastuu taloyhtiöllä. Jep jep ja ihmisellä itsellään ei ole mitään vastuuta tonttuiluistaan. Edelleen Tukesin mielestä myös auton käyttäjä, joka virheellisesti on jättänyt lämmitysjohdon kiinni pistorasiaan, vastaa omalta osaltaan mahdollisista vahingoista eli kaikkia mahdollisia tahoja uhkaa hurjat vanhingonkorvaukset. Mikäli havaitaan vaaratilanne, voi taloyhtiön edustaja, eli isännöitsijä, huoltomies tai taloyhtiön hallituksen edustaja, poistaa lämmitysjohdon pistorasiasta. Tämän seurauksena sadoissa tuhansissa suomalaisissa taloyhtiöissä on laadittu ohjeita torveloille asukkaille. Lisäksi kyttääjät kiertävät parkkialueita kiskomassa hengenvaarallisia johtoja pois. Täysin turhaan.

Click to access auto_lammitysjohdot.pdf

Tässä Tukesin ohjeessa sanotaan: ”Lämmitysjohdon kokonaan irrottamisen vaihtoehtona on, että johdon pää jossa kojepistoke on, ripustetaan niin korkealle, että kojepistoke on maasta ainakin 1,7 m korkeudella.” Auton lämmitysjohdon saakin jättää käytön jälkeen kiinni pistorasiaan. Tämä näppärä vaihtoehtoinen ohje on vain ”unohtunut” kertoa kansalaisille.