Kilpirauhaskiistaan yllätyskäänne: Hallitus lakkauttaa Valviran!


Tähän mennessä tapahtunut: Suomessa on muutaman vuoden ajan vellonut kiista kilpirauhaspotilaiden hoidosta. Suurin osa kilpirauhaspotilaista voi hyvin T4 lääkkeellä. Pieni joukko potilaista ei kuitenkaan hoidu oireettomaksi ja he haluavat ainakin kokeilla T3 lääkettä. Riittämättömän tutkimusnäytön takia julkinen terveydenhuolto harvinaisia poikkeuksia lukuunottamatta ei suostu kokeiluihin T3 lääkkellä. Joukko yksityisiä funktionaalisia lääkäreitä on määrännyt potilaille T3 lääkettä arveluttavan USA:ssa tehdyn rT3-testin perusteella. Samaiset lääkärit ovat laiminlyöneet potilaan jälkiseurannan, mitä pidetään hyvin tärkeänä T3 lääkkeen kohdalla, sillä annostus on yksilöllinen ja yliannos vaarallinen. Valvira, joka valvoo lääkäreitä, on puuttunut tilanteeseen kovalla kädellä. Huomautusten jälkeen Valvira on rajoittanut fuktionaalisten lääkäreiden oikeuksia määrätä kilpirauhaslääkkeitä, toimenpide on vahvistettu KHO:ssa. Funktionaalinen lääkäri Taija Somppi on käynyt selittämässä tilannetta eduskunnassa perussuomaisten kutsusta. Potilaat ovat perustaneet uuden yhdistyksen ajamaan T3 asiaa, sillä Kilpirauhasliitto on pysynyt virallisella linjalla. Sitten jysähti.

Hallitus lakkauttaa Valviran. Valvira on toiminut Sosiaali- ja terveysministeriön alaisena virastona. Lääkeasiat kuuluvat sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle (perussuomalaiset). Sote-uudistuksessa huomattavan suuri raha terveydenhoitomenoista siiryy kunnilta valtiolle Valtionvarainministeriön alaisuuteen. Valtionvarainministeriöön perustetaan uusi virasto, joka päättää rahojen jaon perusteista 13 sote-alueelle. Valviran toiminnot siirretään tähän uuteen virastoon. Samalla toteutetaan potilaan oikeus valita hoitopaikkansa.

Kun Sosiaali- ja terveysministeriössä on painotettu näyttöön perustuvaa lääketiedettä, niin uudessa virastossa painotetaan rahaa ja potilaan oikeutta valita hoitopaikkansa. Kilpirauhaskiistassa tämä tarkoittaa sitä, että potilas voi valita hoitopaikakseen sellaisen, jossa käytetään T3 lääkettä ja valtio osallistuu kustannuksiin.

Uusi virasto päättää niistä tahoista, jotka hyväksytään terveydenhuollon tuottajiksi. Viraston ohjaus tulee uudistuksen jälkeen Valtionvarainministeriöstä, joka painottaa päätöksissään rahaa. Tästä syystä saatamme nähdä täysin uusia toimijoita virallisen terveydenhuollon piirissä. Monissa köyhissä maailman maissa kansanparannus ja vaihtoehtohoidot toimivat osana julkista terveydenhuoltoa, koska valtiolla ei ole varaa hoitaa oikeilla menetelmillä kaikkia. Jatkossa esimerkiksi syöpäpotilas voi valita hoidokseen homeopatian tai ruokavaliohoidon, jos niitä tarjoava taho on hyväksytty Valtionvarainministeriössä valinnanvapauden piiriin palvelujen tuottajiksi. Ja miksei olisi, sillä tuleehan vaihtoehtoiset huotomuodot huomattavan halvaksi varrattuna sytostaatti hoitoon, sädehoitoon ja leikkauksiin. Jo nykyisin potilaat valitsevat, kuten Jani Kokki, vaikkapa raakaruuan. Jatkossa terveydenhoito tasapuolistuu niin, että Jani Kokitkin saavat valtion rahaa.

Suomen lääkäriliitto ja lääkäriseura Duodecim vastustavat uudistusta. Heidän mielestä potilasturvallisuus vaarantuu. Valvira valvoo lääkäreiden toimintaa ja käsittelee potilaiden kantelut. Nämä tehtävät ovat käyneet lääketietellisesti entistä haastavammiksi. Lääkäriliiton mukaan valinnanvapauden piiriin hyväksyttävien palvelujen tuottajien arviointi edellyttää laaja-alaista terveyden- ja sosiaalihuollon tuntemusta. Nyt luotavasta mallista on Lääkäriliiton mukaan kansainvälisesti pääsääntöisesti kielteisiä kokemuksia. Lääkäriliiitto viitannee länsimaiseen lääketieteeseen. Mutta esimerkiksi Kiinassa malli toimii hyvin. Akupunktiota, kiinalaista lääkehoitoa, shiatsua, Guashaa , Yin- ja yang-ruokaa, tuinaa, anmoa, moxibustiota, kiinalainen yrttilääkintää, kuppausta, shamanistista kansanperinnettä. Tätä kaikkea voi olla tarjolla uudessa valinnanvapausjärjestelmässä Suomessa.

Suomessa ministerillä on paljon valtaa omalla hallinnonalalla. Jos hallituksessa ollaan, niin miksi sitä valtaa ei käytettäisi? Olisi järjetöntä, että perussuomalaiset toteuttaisivat Sosiaali- ja terveysministeriössä sosiaalidemokraattista asiantuntijoihin perustuvaa politiikkaa. Perussuomalaiset toteuttavat tietenkin kansalaisten henkilökohtasiin kokemuksiin perustuvaa politiikkaa. Ja henklökohtaiset kokemukset osoittavat, että homeopatia ja T3 lääke toimivat.

Myös THL vaikeuksissa

THL, joka on perussuomalaisten näkökulmasta Big Pharman talutusnuorassa ja elintarviketeollisuuden kätyri, on saanut jo tuntea nahoissaan perussuomaisten politiikan. Perussuomaisten rokotevastaisuus on johtanut siihen, että rokotetutkimuksen rahoja on leikattu. THL joutui luopumaan Pandemrix-tutkimuksista, jossa olisi selvitetty, aiheuttiko rokote muitakin autoimmuunisairauksia kuin narkolepsiaa. Sitä emme saa koskaan tietää. Seuraavaksi leikkaukset pakottavat luopumaan rekistereistä. Rekistereistä on saatu tilastotietoa päätöksenteon tueksi, mutta perussuomaisen näkemyksen mukaan sama hoimma voidaan hoitaa kysymällä kansalta, kilauttamalla kaverille tai antamalla tietokoneen poistaa kaksi väärää vastausta. Perussuomalaiset haluavat lakkauttaa seuraavat rekisterit:

 1. Infektiotautirekisterin, koska siitä selviää, että rokotteet tehoavat.
 2. Päihde- ja riippuvuustilastot, koska sitä voidaan käyttää alkoholiveron nostamiseen ja kannabiksen laillistamisen estämiseen ja nuuskan käytön rajoittamiseen.
 3. Hammasimplantit rekisterit, koska rekisteristä selviää, keiden hampaisiin on asennettu THL:n radiolähetin.
 4. Lonkka- ja polviproteesit rekisteri, koska laatuvirheet voidaan todeta vaihtoehtoisesti värisevällä varvulla.
 5. Diabetesrekisteri, koska diabetes voidaan hoitaa Antti Heikkilän ruokavaliolla.
 6. Maahanmuuttajien mielenterveysrekisteri, tiedätte kyllä miksi.
 7. Syöpätilastot, koska syövät ovat parannettavissa Magnettimedian keinoin ja tilasto käy tarpeettomaksi.
 8. Kohdunkaulan ja rintasyövän seulontatilastot, koska niitä ei esiinny perussuomalaisilla (miehillä)

32 thoughts on “Kilpirauhaskiistaan yllätyskäänne: Hallitus lakkauttaa Valviran!

   • Etkö ymmärrä? Perustele mihin uskomuksesi perustuu.

   • Siis perussuomalaiset ovat olleet kiinostuneita vaihtoehtohoidoista. Usein tämä sama porukka suhtautuu rokotuksiin kielteisesti. Vesirokkorokote olisi voitu ottaa rokoteohjelmaan jo vuonna 1995. Harva tulee ajatelleeksi, että poliittisilla puolueilla on valtaa. Vesirokkorikote ei ole edennyt aikaisemmin. Nyt on toisenlainen hallitus. Vesirokkorokotus saattaa tippua pois hallitusneuvotteluissa.

   • No todellakin olisi aiheellista, että vesirokkorikote tippuisi pois. On järjetöntä rokottaa jokaista lastentautia vastaan.

    Näkemyksesi perustuu varmaankin siihen, että Ari Jalonen on ajanut kilpirauhaspotilaille asiallista hoitoa ja kohtelua.

   • ”On järjetöntä rokottaa jokaista lastentautia vastaan.”

    Vesitautirokotukselle on lääketieteelliset perusteet.

   • No ei todellakaan ole. On järjetöntä rokottaa jokaista lastentautia vastaan kuten edellä sanottiin.

  • Ei ole sisäpiirin tietovuoto eikä tulevaisuuden ennuste. Asia selviää lääkäriliiton tiedotteesta. Valvira lakkautetaan ja toiminnot siirretään valtionvarainministeriön alaisuuteen.

   • Voi hyvänen päivä. Mitään päätöksiä ei ole tehty.

   • Keskustelua ei tarvita! Valvira tuhlaa rahaa tarpeettomiin oikeudenkäynteihin. Vain koska muutamalla ihmisellä (endolla) on MISSIO. Ei ole Valviran tehtävä olla tietyn lääkäriryhmän käsikassara. Tuhlata veronmakajien rahoja, kun kukaan ei oikeasti ole ollut edes hengenvaarassa (tarkistakaa asia Fimeasta, sieltä selviää totuus). Rajoitus pitäisi antaa esim. eräässä keskussairaalassa vaikuttavalle yliendolle, joka on saattanut potilaitaan todelliseen hengenvaaraan. Tekee lääkitysten (tarpeellisien) äkkilopetuksia, ei tunnista addisonin tautia, vaikka kyseessä on oppikirjatapaus ja toinen osaavampi endo on tämän vahvistanut ja lisäksi vielä valehtelee, manipuloi ja solvaa potilaita, sekä kollegoita. Ihan jopa siellä omassa sairaalassaan olevia kollegoita. Näitä asioita on jopa kerätty yhteen tiedostoksi. Vapise lintu!

   • ”Keskustelua ei tarvita! Valvira tuhlaa rahaa tarpeettomiin oikeudenkäynteihin.”

    Neuvostoliiton meininkiä: keskustelua ei tarvita. 🙂

    ”Vain koska muutamalla ihmisellä (endolla) on MISSIO. Ei ole Valviran tehtävä olla tietyn lääkäriryhmän käsikassara.”

    Valvira valvoo po-ti-las-tur-val-li-suut-ta. Piste. Se ei ole ottanut kantaa asian endokrinologiseen puoleen l. kilpirauhashoitoihin, ainoastaan hoitojen ASIANMUKAISEEN seurantaan.

    ”Tuhlata veronmakajien rahoja, kun kukaan ei oikeasti ole ollut edes hengenvaarassa (tarkistakaa asia Fimeasta, sieltä selviää totuus).”

    Ehkä ”veronmakajien” varoja on todellakin syytä käyttää näihin asioihin, teikäläisillä kun tuntuu olevan kova usko kaikkeen sellaiseen mikä tukee omaa dogmia.

    ”Rajoitus pitäisi antaa …”

    … nimettömän viestittelijän todentamattomien syytösten pohjalta? Joo – sinun viestejäsi tänne voisi todellakin rajoitella, so. poistella. 🙂

   • Jos rajoitus tulee siitä, ettei ole asianmukaista seurantaa, niin siinä tapauksessa se nimenomaan EI KUULU näille rajoitetuille lääkäreille, jotka ovat yksityisiä lääkäreitä, seuranneet potilaitaan usean kerran vuodessa ja jotka eivät VOI SILLE mitään , jos potilas EI TULE vastaanotolle!

    Terveyskeskuslääkäreiltä ja useilta keskussairaalan lääkäreiltä voisi sen sijaan tällä perusteella juurikin lähteä oikeudet hoitaa kilpirauhassairauksia! Siellä on määrätty tolkuttomat aloitusannostukset Tyroksiinia ja seurantaa on ollut kerta vuoteen ja lääkkeet määrätty näkemättä, tutkimatta potilasta. Puhelimessa, tai ihan paperikonsultaatiolla. Et repikää hei siitä! Kyllä nämä kohta esille tulee kaikki

    Luetaan sieltä oikeuden papereista sen ensimmäisen lääkärin kohdalla, että mitkä ovat hoidon ja seurannan kriteerit. Ja sovelletaan niitä sitten joka vitun kilpirauhaslääkäriin. Meille ei hei jää montaakaan jäljelle!

    Onneksi on Saksa, Espanja, Belgia, Itävalta, Sveitsi ja Kreikka. Noin niinkun esimerkkinä että mihin voi mennä hoitoon. Ja ihan vaikka Ruotsi. Kaveri käy siellä kun on T3-monoterapialla.

    Voi morjes teitä H E R Ä T K Ä Ä todellisuuteen ja lakatkaa uskomasta sitä paskaa ja propagandaa mitä Valvira suoltaa. Tämä on roskatiede -blogi. Sirltä Valvirasta sitä aineistoa saisi vaikka millä mitalla.

   • En tiedä, miksi pitää kertoa tarinaa, joka ei pidä paikkaansa. Yksikään tuomioistuin tässä maassa ei tuomitse lääkäriä siitä, että potilas ei tule vastaanotolle. Terveyskeskuslääkärit eivät määrää tolkuttomia aloitusannoksia. Ja oletko sitä mieltä, että jos naapuri on huumekauppias, niin sinullakin on oikeus olla. Yksikään lääkäri ei määrää reseptilääkkeitä näkemättä potilasta. Sen me kaikki tiedämme, joten olet valehtelija. T3 lääkettä määrätään samoin perustein kaikissa muissakin maissa. Kaverisi ei käy Ruotsissa sen takia, että eri maissa olisi eri hoitokäytännöt, vaan hän on löytänyt puoskarin, joka ei ole jäänyt kiinni. 20 vuoden kuluttua nämä tulevat sitten valittamaan, kun joutuivat huijarilääkärin uhriksi ja osteoporoosi katkoi luut.

   • ”En tiedä, miksi pitää kertoa tarinaa, joka ei pidä paikkaansa. Yksikään tuomioistuin tässä maassa ei tuomitse lääkäriä siitä, että potilas ei tule vastaanotolle. Terveyskeskuslääkärit eivät määrää tolkuttomia aloitusannoksia. Ja oletko sitä mieltä, että jos naapuri on huumekauppias, niin sinullakin on oikeus olla. Yksikään lääkäri ei määrää reseptilääkkeitä näkemättä potilasta. Sen me kaikki tiedämme, joten olet valehtelija. T3 lääkettä määrätään samoin perustein kaikissa muissakin maissa. Kaverisi ei käy Ruotsissa sen takia, että eri maissa olisi eri hoitokäytännöt, vaan hän on löytänyt puoskarin, joka ei ole jäänyt kiinni. 20 vuoden kuluttua nämä tulevat sitten valittamaan, kun joutuivat huijarilääkärin uhriksi ja osteoporoosi katkoi luut.”

    1. Kirjoitukseni pitää paikkansa. Olen asianosallinen. Todista muuta?
    2. Terveyskeskuslääkärit todellakin määräävät tolkuttomia annoksia tyroksiinia, ja endokrinologit ovat tämän ohjeistaneet. Etkö lukenut Duodecimissa julkaistua artikkelia tammikuulta?
    3. Löpinääsi huumekaupasta en käsitä.
    4. Vaasassa keskussairaalassa sisätautilääkäri, endokrinologi Otto Knutarin (asiantuntija rajoitettujen lääkäreiden tapauksissa) alainen, on kirjoittanut potilaalle reseptin kilpirauhaslääkettä näkemättä ja tutkimatta tätä. Sattuneesta syystä tiedän tämän.
    5. Kaverini käy Ruotsissa, koska ei saa tarvitsemaansa lääkitystä Suomesta. Hänelle on lisäksi täysin luotevaa asioida Ruotsissa. Lisäksi lukuisat ihmiset hakevat lääkkeensä Saksasta, jossa ei ymmärretä Suomen touhua lainkaan.
    6. Huijarilääkäreitä löytyy sieltä Valviran asiantuntijoista.
    7. 20 vuoden kuluttua moni potilas on kuollut ilman asianmukaista lääkitystä. Tyroksiini aiheuttaa mm. vakavia sydänoireita henkilöille joille se ei sovi. Vai miksi niin moni joutuu sen rinnalla vetelemään beetasalpaajaa? Ja miksi siitä sitten pääsee eroon kun lääkitys on oikea? Moni potilas valitsee sen 20 vuoden päässä siintävän mahdollisen osteoporoosin sen sijaan, että makaisi lopun elämäänsä toimintakyvyttömänä ja työkyvyttömänä sängynpohjalla popsien lääkettä, joka ei toimi, eli poista sairauden oireita.

    On löydetty mm. geenivirhe, joka aiheuttaa sen, ettei tyroksiini, eli T4-hormoni muunnu aktiiviseksi T3-hormoniksi. Ihminen, jolla tämä virhe on, ei voi tähän itse millään tavalla vaikuttaa. Miksi hän ei sitten ole oikeutettu saamaan laillista lääkitystä, joka poistaa hänen oireensa???

    Tässä maassa mellastaa joukko sairaita ja narsistisia lääkäreitä ja virkamiehiä. Onneksi tälle on tulossa stoppi. Siihen ei mene enää montakaan vuotta.

   • 1. Tuomioistuimen päätöksestä selviää, miksi lääkärinoikeudet on peruttu. Kohta 1 todistettu.

   • ”Jos rajoitus tulee siitä, ettei ole asianmukaista seurantaa, niin siinä tapauksessa se nimenomaan EI KUULU näille rajoitetuille lääkäreille, jotka ovat yksityisiä lääkäreitä, seuranneet potilaitaan usean kerran vuodessa ja jotka eivät VOI SILLE mitään , jos potilas EI TULE vastaanotolle!”

    Anonyymi siis tuntee tapauksen Valviraa paremmin? 🙂 En oikein jaksa uskoa, mutta saahan sitä väittää mitä haluaa.

    ”Terveyskeskuslääkäreiltä ja useilta keskussairaalan lääkäreiltä voisi sen sijaan tällä perusteella juurikin lähteä oikeudet hoitaa kilpirauhassairauksia! Siellä on määrätty tolkuttomat aloitusannostukset Tyroksiinia ja seurantaa on ollut kerta vuoteen ja lääkkeet määrätty näkemättä, tutkimatta potilasta. Puhelimessa, tai ihan paperikonsultaatiolla. Et repikää hei siitä! Kyllä nämä kohta esille tulee kaikki”

    Kuten yllä: anekdootteja voi esittää näistä mystisistä, nimettömistä terveyskeskuslääkäreistä, mutta … No, mustaa valkoisella.

    Itse avainasiasta: mikäli lääkäri ei hoida potilasta asianmukaisesti, tulee potilasturvallisuudesta vastaavan tahon puuttua asiaan. Ehdottomasti.

    ”Luetaan sieltä oikeuden papereista sen ensimmäisen lääkärin kohdalla, että mitkä ovat hoidon ja seurannan kriteerit. Ja sovelletaan niitä sitten joka vitun kilpirauhaslääkäriin. Meille ei hei jää montaakaan jäljelle!”

    Kaikin mokomin sovelletaan samoja kriteereitä kaikkiin lääkäreihin. Sitähän tässä vaaditaankin!

    ”Voi morjes teitä H E R Ä T K Ä Ä todellisuuteen ja lakatkaa uskomasta sitä paskaa ja propagandaa mitä Valvira suoltaa.”

    Heräilen mielelläni sitten kun sinulla on tarjota jotain muutakin kuin capslockia ja tarinaa.

   • Jätetäänpä tällä kertaa kaikki mutu-jutut sivuun ja katsotaan onko ”nimettömän” faktuaalisiksi tarkoitetuissa kohdissa asiaa:

    ”Etkö lukenut Duodecimissa julkaistua artikkelia tammikuulta?”

    Saa linkata tähän artikkeliin – joka ilmeisesti jollain tavalla osoittaa tyroksiinihoidon aloitusannosten olevan ”tolkuttomia”. Ole hyvä.

    ”Tyroksiini aiheuttaa mm. vakavia sydänoireita henkilöille joille se ei sovi. Vai miksi niin moni joutuu sen rinnalla vetelemään beetasalpaajaa?”

    Liian suuri tyroksiiniannos voi aiheuttaa oireita joihin tarvitaan beetasalpaajaa, kuten sydämentykytystä. Näin ei kuitenkaan käy kun annostus on oikea.

    BTW, kai tajuat että sikäli kun tyroksiini muuttuu T3:ksi, niin nimenomaan se T3 (joka on lääkkeenä aiemmin mainituista syistä hankalampaa annosteltavaa) aiheuttaa todennäköisemmin esim. niitä sydänoireita?

    ”Ja miksi siitä sitten pääsee eroon kun lääkitys on oikea?”

    Tyroksiinista eroon kilpirauhasen vajaatoimintatapauksissa? Vai mistä puhut? Hoito on elinikäistä.

    ”On löydetty mm. geenivirhe, joka aiheuttaa sen, ettei tyroksiini, eli T4-hormoni muunnu aktiiviseksi T3-hormoniksi.”

    Itseasiassa useita DIO2-polymorfismeja tunnetaan. Viittaisitko tarkemmin? Esim. WATTS-tutkimuksessa yhdistelmäterapia osoittautui marginaalisesti paremmaksi suht yleisesti käytetyn psyykkisen kuormittavuuden mittauskyselyn GHQ-12 pohjalta mutta vaikkapa niissä hormonitasoissa ei ollut eroja yhdistelmäterapian ja T4-terapian välillä.

    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19190113/

    Tuolta pohjalta ei kuitenkaan ”kauheasti” T3-terapian henkseleitä paukutella.

 1. HS mielipideosastolla Valviran pääjohtaja vastustaa Valviran lakkauttamista. Hatunnosto sille medialle, joka keksii tehdä oikean jutun tästä aiheesta. Asia julkaiitiin ”sattumalta” samana päivänä kun Petteri Orpo julkaisi budjetin.

 2. Hatunnosto hallitukselle, että on tekemässä tämän päätöksen, Valviran virkamiehet pyörittää pääasiassa turhaa byrokratiaa ja kiusaa lääkäreitä, jotka yrittävät auttaa mm. kilpirauhaspotilaita. Tämänkin blogin moni lääkäri on kytköksissä VALVIRaan

  • Valvira on pelastanut monen kilpirauhaspotilaan puoskarien kynsistä. Valvira ei pyöritä yhtään mitään turhaa byrokratiaa.

   • Valviran joitain virkamiehiä uhkaa tuomio virka-aseman väärinkäytöstä ja toimivallan ylittämisestä.

   • Myös kilpirauhaskiistassa. Tutkinta käynnissä. Useita tutkintapyyntöjä jätetty. Asiat etenevät. Ja loistavat lakimiehet puikoissa myös. Eiköhän tämä vääristynyt hyväveliverkosto saada pian lannistettua. Piilokorruptiota pahimmillaan.

   • ”Valvira on pelastanut monen kilpirauhaspotilaan puoskarien kynsistä. Valvira ei pyöritä yhtään mitään turhaa byrokratiaa.”

    Kohta se nähdään kun koko paska hajotetaan. Siellä on tämän maan surkeimmat virkamiehet. Mutta nyt on silmät auenneet oikeilla suunnilla.

    Valvira rikkoo useita lakeja lähtien perustuslaista.

 3. Säälittävää rinnastaa ihmiselimistön t3-hormoni homeopatiaan. Blogi on kyllä aivan nimensä veroinen tieteellisenä julkaisuna.

 4. Onhanse niin että vaikea on löytää Suomesta lääkäriä joka kirjoittaa armour kilpirauhaslääke reseptin. Ei kaikille Tyrosiini sovi. Eläinperäinen sopii useimiten. On mennyt jo pitkälle tämä ajojahti. Tyrosiini on halpa mutta armour kallis ja ei saa kela korvausta. Jos otettas järki käteen ja alettas hoitaa potilaita. Ei tämä potilaita ilahduta, saa kärsiä ja saa sairaseläkelläisiä tähän maaha,. sehän on sitä säästöä.

Vastaa käyttäjälle Neiti Kesäheinä Peruuta vastaus

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s