Valvira voitti kilpirauhaskiistan Korkeimmassa hallinto-oikeudessa tuomariäänin 10-0


Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut kaksi funktionaalisten lääkäreiden valitusta Valvirasta Valviran hyväksi. Valvira sai rajoittaa lääkäreiden ammatinharjoittamisoikeutta.

Mistä on kysymys?

2010-luvun alussa joukko funktionaalisia lääkäreitä toi Suomeen Wilsonin syndromaksi kutsutun satutaudin, jonka he nimesivät rT3-dominanssiksi. Kilpirauhasen vajaatoimintaoireista valittaneista potilaista teetätettiin USA:ssa turha rT3 laboratoriokoe, jonka perusteella potilaille aloitettiin T3-monoterapialääkehoito.

Toiminnan laajetessa useissa sairaanhoitopiireissä tuotiin ambulanssilla useita ihmisiä sairaalan päivystykseen. Heillä oli T3-lääkkeestä saattuja sydänoireita. Lääkärit heräsivät ja tekivät kanteluja Valviraan potilasturvallisuuden vaarantumisesta. Valvira poisti funktionaalisilta lääkäreiltä oikeuden hoitaa kilpirauhaspotilaita.

Oikeuden päätöksestä selviää, miten funktionaaliset lääkärit hoitivat potilaitaan. Toinen lääkäreistä ei ollut tehnyt asianmukaista kliinistä tutkimusta yhdellekään yhdeksästä potilaastaan. Lääkäri ei ollut seurannut potilaitaan riittävästi lääkityksen aloittamisen jälkeen. Nämä lääkärit eivät ota laboratoriokokeita seurannan aikana, vaan säätävät lääkitystä potilaan puheiden perusteella. Kun hoitopäätös perustuu satutautiteoriaan, niin muut syyt, jotka saattaisivat olla oireiden taustalla jäävät selvittämättä. Perusteeton kilpirauhaslääkitys voi johtaa kilpirauhasen liikatoiminnan kaltaiseen tilaan. Potilaan riski saada sydämen rytmihäiriöitä, kuten eteisvärinää, kasvaa. Eteisvärinä puolestaan altistaa potilaan sydämen sisäiselle verihyytymälle, joka voi aiheuttaa aivoveritulpan. Kahdelle potilaalle oli aloitettu kilpirauhashormonilääkitys, vaikka kaikki laboratorioarvot olivat normaalit. Diagnostikka oli perustunut potilaiden itsensä kertomiin oireisiin, joita ei olllut perusteltua tulkita kilpirauhasen vajaatoiminnaksi.

Virolaisella psykiatrilla, josta käytän kirjoituksessani nimeä Tiina, oli satoja kilpirauhaspotilaita. Kilpirauhaspotilailla on usein psyykkisiä ongelmia, mikä kannattaa muistaa, jos luet heidän blogejaan. Valviralle on kanneltu Tiinasta jo vuonna 2011 ja 2012 kahdelle lapselle ja yhdelle aikuiselle tehdystä rT3-dominanssitaudinmäärityksestä. Asiantuntijana käytetyn Hyksin ylilääkärin mukaan Tiina on tulkinnut useiden potilaidensa oireiden johtuvan kilpirauhasen vajaatoiminnasta, vaikka tähän ei kilpirauhasen toimintakokeiden perusteella olisi perusteita. Muiden syiden selvittely oli jäänyt vähäisiksi. Kaikille aloitettiin T4 tai T3 hormonihoito. T4 hoitoa saaneet on myöhemmin siirretty laboratoriotuloksista riippumatta T3 hormonia sisältäviin valmisteisiin. T3:a sisältävien kilpirauhasvalmisteiden annokset ovat vaikutukseltaan olleet moninkertaiset T4 annoksiin nähden. Tiina on määrännyt usealle potilaalle hydrokortisonia ilman lääketieteellisiä perusteita ja asianmukaisia tutkimuksia. Kilpirauhasvalmisteiden annostelu näyttää perustuneen potilaiden omakohtaiseen annosteluun ilman asianmukaista laboratorioseurantaa. Suurella osalla potilaista kilpirauhasvalmisteet ovat aiheuttaneet selkeän yliannostelun. Tiina on hoitanut Hyksin ylilääkärin mukaan kilpirauhashormonivalmisteilla potilaita, joilla ei ole kilpirauhasen vajaatoimintaa. Tiina ei ollut puuttunut yliannostuksiin viittaaviin löydöksiin.

Jatkoa ajatellen KHO antaa vahvan aseen taistelussa puoskarointia vastaan. KHO mukaan yleisesti hyväksytystä menettelytavoista poiketessaan lääkärin on kyettävä osoittamaan, että kyseiset menettelytavat ovat olleet lääketieteellisesti perusteltuja. Tämä tarkoittaa sitä, että Valviran ei tarvitse todistaa rT3-dominanssiteoriaa vääräksi, vaan Tiinan on todistettava teoria oikeaksi.

Väärin hoidetut potilaat eivät näytä saavan mitään korvauksia, sydämeni vuotaa verta heidän puolestaan.

Funktionaalinen lääkäri Taija Somppi on kirjoittanut kummallisen blogikirjoituksen huuhaa-palkitulle Suomen Terveysjärjestön sivuille. Hänen mielestään KHO ei käsittele millään tavalla sitä, onko Valviralla ollut perusteita rajoituksiinsa. Päätöksessä kuvataan kuitenkin laajasti niitä seikkoja, joita KHO pitää totena. KHO toteaa, että Valviralla on ollut perusteltu syy arvioida, että Tiinan toiminta lääkärinä on omiaan vaarantamaan potilasturvallisuutta. Toisin kuin Somppi ajattelee, KHO välittää siitä, miten Tiinan potilaiden käy. Erityisesti KHO on huolissaan niistä Tiinan potilaista, jotka ovat diagnostisoitu väärin. Tiinan oikein diagnostisoimat potilaat voidaan diagnostisoida uudelleen ja he saavat lääkkeitään normaalilla tavalla. KHO toteaa myös, etteivät potilaat ole kykeneviä arvioimaan, voiko lääkärin toiminta vaarantaa potilasturvallisuutta. Toisin kuin Somppi väittää, Hallinto-oikeus katsoi, että Tiinan lääkärin ammatin harjoittamisessa on ollut puutteita.

47 thoughts on “Valvira voitti kilpirauhaskiistan Korkeimmassa hallinto-oikeudessa tuomariäänin 10-0

 1. Somppi lammaslaumoineen määkii jostain nollapäätöksestä, eivät ilmeisesti ymmärrä lukemaansa tekstiä.

 2. Harvoin mikään laajaa julkisuutta saava oikeustapaus saa näin selkeää tuomiota. Tässähän piti olla koulukuntakiistakin jonka pitäisi jakaa koko ammattikunta kahtia ja sitä myötä oikeuskäsittelyn pitäisi olla epävarmaa arpapeliä. Toisin kävi.

 3. Jälleen uskomatonta vääristelyä. ”Sydämeni vuotaa verta…” joo joo, hykertelet omahyväisessä tyytyväisyydessä, kun KHO teki väärän, mutta sinun sairaan mielesi mukaisen päätöksen. Miten se on niin mahdotonta käyttäytyä kuin aikuinen ihminen. Voi olla, että ”Tiina” on määrännyt joissain tapauksissa lääkityksen liian kevyin perustein. Virheitä sattuu. Mutta se ei anna perustetta tällä kilpirauhasajojahdille. Nyt monet potilaat jotka ovat viimein saaneet avun T3 yhdistelmähoidosta tai T3 monoterapiasta, jäävät ilman hoitoa. Miksi – sen takia että sinun laiset sairaat sielut eivät siedä sitä, että jotkut parantuvat ja pystyvät nauttimaan elämästään, toisin kuin sinä. Ps. Näitä haittavaikutstapauksia ei todellakaan ole ollut samaan tapaan kuin yrität väittää. Tokihan aina joku hullu tahallisesti syö liian korkeaa annosta, vaikka Buranaa…. Hakisitko apua psykiatrilta?

  • Lääkäri syötti T3 lääkettä potilaille, joilla ei ollut kilpirauhasen vajaatoimintaa. Yleensä tämä johtaa samantyyppiseen tilaan kuin kilpirauhasen liikatoiminnalla. Tila aiheuttaa riippuvuutta ja vaikka yksitäiselle potilaalle ei tulisikaan akuutteja oireita, menettely lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä. Päätös ei muuta T3-lääkkee määräämistä lääketieteellisin peruistein. Toisen lääkärin kaikki tutkitut 9 tapausta olivat virhediagnooseja.

   • Niin, kuten sanoi, saattaa olla, että lääkkeitä on joku joskus määrännyt kevyin perustein, kuten vaikka antibiootteja, mielialalääkkeitä tai burnaa. Toisen lääkärin tapaukset voivat olla puhtaasti mielipidekysymyksiä, kuten ”Tainankin” On täysin selvää ja jopa Valvirakin on tämän myöntänyt, että osa potilaista hyötyy T3:sta, joten tämän tyyppiset kirjoitukset vain vaikeuttavat potilaiden asemaa. Lisäksi nämä ala-arvoiset herjaamiset, että kilpirauhaspotilaat olisivat tyypillisesti mielenvikaisia, antavat aiheen tehdä rikosilmoituksen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Eihän kukaan saa postailla blogeissa, että esim. maahanmuuttajat ovat mielenvikaisia. Pohtisitko vähän käytöstäsi? Valitettavaa, että olet niin pettynyt elämääsi, että purat sitä tällaisilla herjauskirjoituksilla, mutta ajattele edes lapsiasi. Ei ole kivaa että äiti herjaa ja väristelee asioita netissä.

   • Jos lääkettä, buranaa, myönnetään kevein perustein niin, että potilasturvallisuus vaarantuu, niin Valviran on puututtava tällaisiin tapauksiin. Kilpirauhastapauksissa lääkettä on määrätty väärin perustein terveille ihmisille. Potilaiden asema ei määräydy blogikirjoitusten perusteella eivätkä blogikirjoitukset vaikeuta potilaiden asemaa. Se tieto, että psykiatrit hoitavat kilpirauhassairaita, on peräisin KHO:n päätöksestä ja selittää monta asiaa. Myös Taija Somppi on uhannut minua rikosilmoituksella. Minkä kansanryhmän muodostatte? ”Kilpirauhashuijatut”? Herjaus on vanhentunut termi. Osoita yksi kohta, jossa asioita on väristelty netissä.

   • ”Niin, kuten sanoi, saattaa olla, että lääkkeitä on joku joskus määrännyt kevyin perustein, kuten vaikka antibiootteja, mielialalääkkeitä tai burnaa.”

    Ja tähänkö ei sitten saisi puuttua, kuten Valvira teki?

    Tunnustan että en nyt tajua mielipahaasi. Kannatat T3-terapiaa mutta puolustat selvää puoskarointia? Eikös se jumalauta nyt ole teidän T3-aktiivien EDUN VASTAISTA mikäli sitä kannattamaanne hoitoa käytetään kaikkea muuta kuin lääketieteellisin perustein? Eikös se ole NIMENOMAAN niiden hoitoa tarvitsevien kannalta TUHOISAA että hoitoa ei anneta oikein/sellaisille jotka sitä tarvitsevat?

    Mitä ”jahtia” tässä tällaisessa on?

   • ”On täysin selvää ja jopa Valvirakin on tämän myöntänyt, että osa potilaista hyötyy T3:sta, joten tämän tyyppiset kirjoitukset vain vaikeuttavat potilaiden asemaa.”

    Kyllähän esim. huumausaineiden käyttäjät kokevat hyötyvänsä niiden käytöstä. Valitettavasti vain aikuisten maailmassa lääkkeiden käytölle tulisi olla jonkinlainen lääketieteellinen syy ja subjektiivinen koettu hyöty ei ole sitä vaikka kuinka samaa vuodesta toiseen sönkötätte ainoana argumenttinanne. Vuosikaudet samaa asiaa paksuihin kalloihinne yritetty takoa, mutta ei vieläkään oikeuden päätökselläkään näköjään mene jakeluun.

    ”Lisäksi nämä ala-arvoiset herjaamiset, että kilpirauhaspotilaat olisivat tyypillisesti mielenvikaisia, antavat aiheen tehdä rikosilmoituksen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. ”

    Hohhoijaa….ja tämä porukka tosiaan vielä ihmettelee miksi heitä pidetään psykiatrisen hoidon tarpeessa olevana vitsina.

   • millä perusteella tila aiheuttaa riippuvuutta? onko sinulla jotan näyttöä asiasta? itse olen kokenut liikatoimintatilan erittäin epämiellyttävänä olotilana ja en kyllä usko ilman parempia toditeluja että joku tieten tahtoen haluaa pysytellä ko olotilassa.

   • ”Kyllähän esim. huumausaineiden käyttäjät kokevat hyötyvänsä niiden käytöstä. Valitettavasti vain aikuisten maailmassa lääkkeiden käytölle tulisi olla jonkinlainen lääketieteellinen syy ja subjektiivinen koettu hyöty ei ole sitä vaikka kuinka samaa vuodesta toiseen sönkötätte ainoana argumenttinanne. Vuosikaudet samaa asiaa paksuihin kalloihinne yritetty takoa, mutta ei vieläkään oikeuden päätökselläkään näköjään mene jakeluun”

    Selitätkö kiitos tähän miten ymmärrät esimerkiksi kipupotilaiden hoidon tällä logiikallasi?? Subjektiivinen koettu hyöty kun ei riitä sinusta perusteeksi kipulääkkeiden käytölle.

  • T4+T3-yhdistelmähoitoa tämä päätös ei kiellä, vaikka näin on haluttu julkisuudessa uskotella. Ei synteettisellä eikä eläinperäisellä valmisteella suoritettua. Hoidon täytyy kuitenkin olla perusteltua ja valvottua, ja potilaan kilpirauhasarvoja on seurattava asianmukaisesti.

   • Eipä kiellä, ei, mutta kukaan lääkäri ei uskalla enää kirjoittaa muuta kuin Tyroksiinia. Kenenkähän etua se palvelee? Valviran kätyrejä ovat nyt kaikki julkisen puolen lääkärit, esimiestensä ohjeistuksen mukaan.
    Onneksi voin jatkossa hakea omat lääkkeeni ulkomailta. Mitä shaibaa täällä on kirjoitettukaan, keksitty tauti, turhaan lääkitty. Toivonpa melkein, että tämä roskatieteen kirjoittaja sairastuisi ensin vajaatoimintaan ja saisi sitten vielä itselleen muunto-ongelma, hiljainen kuolema odottaa tyroksiinilla. En sentään toivo, koska moista kauheutta en halua kenellekään, olen swn kokenut, nyt mennään possulla oikein hyvin.

 4. Mie – sinulle en viitsi edes vastata alatyylisen kielenkäyttösi johdosta – tämä vain osoittaa sen, että tiedät itsekin olevasi väärässä ja tämä hermostuttaa sinut kiroilemaan. Lisäksi – olet tunnettu häirikkö keskustelupalstoilla, joten jätetään tämä tähän.

  Jos lääkäri puoskaroi ja määrää esim. antibiootteja väärin perustein, tähän pitää puuttua. Näissä tapauksissa enemmistö on kuitenkin potilaita, jotka ovat viimein saaneet avun t3 lääkityksestä, joten tällaiset ilkkuvat postaukset stigmatisoivat kilpirauhaspotilaita, jotka ovat saaneet avun. Jos esim. potilaan maallikoystävät, sukulaiset googlettavat ja törmäävät näihin vääristelyihin, tämä todellakin heikentää potilaan asemaa, kun hänen omat sukulaisetkin alkavat epäillä, onko hän sittenkään ”oikeasti” saanut apua t3 lääkityksestä, kun netissä toitotetaan että kaikki ko. lääkettä määräävät lääkärit ovat puoskareita. Lisäksi tietysti on joukko omaan napaan tuijottajia lääkäreitä, jotka tämän tyyppisten ajojahtien johdosta eivät enää määrää t3:sta, etteivät joutuisi jonkun anonyymin nettihullun hampaisiin, kuten Taija Sommpi.

  • Mie – sinulle en viitsi edes vastata alatyylisen kielenkäyttösi johdosta – tämä vain osoittaa sen, että tiedät itsekin olevasi väärässä ja tämä hermostuttaa sinut kiroilemaan. Lisäksi – olet tunnettu häirikkö keskustelupalstoilla, joten jätetään tämä tähän.”

   Olen siis väärässä koska tuomitsen potilasturvallisuuden vaarantamisen ja koska sinua ahdistaa sana ”jumaliste”. 🙂 Kerro toki lisää. Odotan henkeäni pidätellen.

   ”Jos lääkäri puoskaroi ja määrää esim. antibiootteja väärin perustein, tähän pitää puuttua.”

   KAIKKEEN potilasturvallisuuden vaarantamiseen pitää puuttua.

   ”Näissä tapauksissa enemmistö on kuitenkin potilaita, jotka ovat viimein saaneet avun t3 lääkityksestä, joten tällaiset ilkkuvat postaukset stigmatisoivat kilpirauhaspotilaita, jotka ovat saaneet avun”

   Ei järkeä, ei järjen hiventäkään löydy tuollaisesta ”päättelystä”. Jos ja kun Valvira puuttuu potilasturvallisuuden laiminlyöntiin, kyseessä on potilaan etu – ja myös potentiaalisten tulevien potilaiden. Sinä esität, että tilanteeseen ei saisi puuttua, koska siitä kirjoittaminen jotenkin ”stigmatisoi” ihmiset jotka eivät kys. tilanteeseen liity mitenkään (Valvira kun EI OTTANUT KANTAA koko T3-kysymykseen).

   Vielä kerran: ei järjen hiventäkään. Sinä de facto puolustat puoskarointia.

 5. Hyvä juttu. Järki voitti huuhaan.

  Nyt luulosairaat kilpirauhaspotilaat valittavat kun eivät saa niitä (tutkimuksissakin hyödyttömiksi) todettuja T3-hormonihoitoja ja eläinperäisiä kilpirauhasvalmisteita. Miksi he eivät voi ymmärtää että Thyroxin on ainoa toimiva kilpirauhaslääke? no, turha mielenvikaisille on mitään yrittää kertoa, eivät he ymmärrä.

  Seuraavaksi tosiaan pitää kieltää kaikki eläinperäiset kilpirauhasvalmisteet sekä joidenkin luulosairauksien hoidossa käytetty LDN. Luontaistuotepuolellakin on paljon mitä voisi kieltää, kuten ainakin ylisuuret D-vitamiiniannokset. Tietääkseni norjassakaan ei saa tuoda maahan eikä myydä yli 10mcg ylittäviä D-vitamiinipillereitä, ja näin pitäisi olla myös suomessa.

  • Jahas, jospa ei kuitenkaan ryhdyttäisi kyökkidiagnosoimaan ja ekstrapoloimaan omien mieltymysten mukaan? Tietämättömien potilaiden kutsuminen ”mielenvikaisiksi” on vähintäänkin typerää.

  • Joo. Päivi Räsäsen linja. Kielletään kaikki! Tasapuolisesti. Kielletään myös idiooteilta kommentointioikeus ja määrätään kieli amputoitavaksi.

 6. ”Kilpirauhaspotilailla on usein psyykkisiä ongelmia, mikä kannattaa muistaa, jos luet heidän blogejaan.”

  Mitäköhän mahdat tarkoittaa tällä? Kyllä, kilpirauhaspotilailla on usein psyykkisiä ongelmia, koska kilpirauhassairaudet aiheuttavat esimerkiksi masennusta. Masennus ei kuitenkaan tee ihmisestä harhaista tai arvostelukyvytöntä. Voisitko siis tarkentaa tätä lausetta, koska muuten joku voi luulla, että pidät kilpirauhasen sairauksista kärsiviä harhaisina tai luulosairaina?

  • Tarkoitan, että blogeissa ja niiden kommenteissa saattaa esiintyä sellaisia ilmiöitä, että kun tekstissä lukee ”psyykkisiä ongelmia” niin tämä kääntyy heidän päässään esimerkiksi ”harhaisuudeksi” tai ?arvostelukyvyttömyydeksi”

  • Anteeksi, virheellinen miinuspeukutus. Yritys oli peukuttaa pystyyn, koska kysymys oli minusta erinomainen.

   Psyyken ongelmat eivät ole tosiaan sama asia kuin arvostelukyvyttömyys eivätkä ainakaan sama asia kuin tyhmyys.

 7. Kilpirauhashoidon suhteen tällaisia ilmiöitä edistää niiden tämänhetkinen hoitotapa. Diagnosoinnissa ei noudateta käypä hoito -suosituksia ja itse ohjeissakin on heikkouksia. Ellei asiakas koe tulevansa asiallisesti hoidetuksi, hän toimii itse. Ihmiset joutuvat hakeutumaan yksityisille ja lääkärishoppaamaan saadakseen diagnoosin. Tämä on seurausta siitä.

  Täällä pitäisi oikeasti alkaa kiinnittää enemmän huomiota kansainvälisesti käytössä oleviin raja-arvoihin ja lakata pitämästä suomalaisia kokonaan omana eläinlajinaan.

  • Valvira niin oikeusjutussa kuin mutenkin on puuttunut vääriin diagnooseihin ja puutteelliseen hoidon seurantaan. Viitearvot rippuvat perimästä, rodusta, käytetystä laboratoriosta ym. ja siksi paikalliset viiterajat ovat parempia.

 8. Roskatieteen kummalliset ylläpitäjät ovat demonisen pakkomielteisiä Taija Somppia kohtaan ja píiloutuvat nimimerkkien taakse mustamaalaamaan häntä.No, mitä enemmän kummalliset kummajaiset mustamaalaavat, sitä enemmän Sompin kannatus ja suosio lisääntyy, koska niin moni on saanut avun ja terveyden elämäänsä toisin kuin kummallisilta kummajaisilta…..

  • Ylläpitäjiä ei ole montaa, vain yksi – minä. Nimimerkki suojaa kunnianloukkauskiusanteolta, jota Sompit käyttävät totuuden vaientamiseen. Myös Somppi oli Eduskunnassa pitämässään luennossaan sitä mieltä, että lääkäri, joka on auttanut niin monia, ei voi olla koskaan väärässä. Amplia klinikan liikevaihto on laskenut. Kommenttisi oli kummallinen kummajainen

  • ”Roskatieteen kummalliset ylläpitäjät ovat demonisen pakkomielteisiä Taija Somppia kohtaan ja píiloutuvat nimimerkkien taakse mustamaalaamaan häntä.No, mitä enemmän kummalliset kummajaiset mustamaalaavat, sitä enemmän Sompin kannatus ja suosio lisääntyy, koska niin moni on saanut avun ja terveyden elämäänsä toisin kuin kummallisilta kummajaisilta…..”

   Mitenkäs ne Sompin ensiapuun huseeraamat olemattoman ja keksityn diagnoosin omaavat tapaukset saivatko hekin avun ja terveyden elämäänsä? Satoiko sekin Sompin laariin?

   • On yritetty näitä tapauksia etsiä kissojen ja koirien kanssa. Ei löydy ei. Missä vika? Miksi eivät kerro tarinaansa missään?

   • Samoin kuin Jami, minäkin palan mielenkiinnosta lukea näistä ensiapuun kuskatuista tapauksista? Missä ovat t3-hoidosta ensiapuun joutuneet, joista niin kovasti vauhkoatte??

 9. Okei, kenen palkkalistoilla olet? Money talks and bullshit walks… Se on helkkarin helppo lytätä kilpparivajakit mielikuvitussairaiksi, jos itse ei ole sairas. Vielä helpompaa se on, jos käypähoito-oppaasta ei löydy ratkaisua tai jos herranen aika virolainen lääkäri voisikin joskus olla oikeassa???

 10. Toistan nyt tuolla aiemman kommenttini: tämä päätös ei ole kieltämässä T4+T3-yhdistelmäterapiaa vaan – aivan perustellusti – T3-monoterapian, joka on suorastaan hengenvaarallista. Yhdistelmäterapian käyttö on joillain vajaatoimintapotilailla (5-10 % kaikista potilaista) perusteltua. Tämä tarve voidaan usein osoittaa myös laboratoriokokein. Yhdistelmäterapian käytössä tulee huolehtia riittävästä kilpirauhasarvojen kontrolloimisesta, oli yhdistelmäterapia sitten synteettisin tai eläinperäisin valmistein toteutettua.

  Myöskään eläinperäisten valmisteiden käyttöä ei tällä päätöksellä olla kieltämässä. Nehän ovat nykyisinkin erityislupavalmisteita, joiden käyttö tulisi aloittaa vain asiaan perehtyneen lääkärin ohjauksessa sellaisissa tilanteissa, joissa niiden käyttöön on riittävät perusteet. Eläinperäisiä valmisteita määrätään myös julkisessa terveydenhuollossa.

  Jostain syystä julkisuudessa on haluttu antaa se kuva, että myös yhdistelmäterapia tullaan tämän päätöksen myötä kieltämään. Kyseessä lienee tahallinen disinformaation syöttäminen ja hysterian lietsominen.

 11. Tuntuu olevan tavallinen väärinkäsitys, että Valvira olisi kieltänyt T3-hoidot tai ylipäätään ottanut kantaa hoitovaihtoehtoihin.

  Kysymyksessä oli kuitenkin vain lääkärintoimen rajoittaminen niiltä lääkäreiltä, jotka olivat vaarantaneet potilasturvallisuuden laiminlyömällä asianmukaisen diagnostiikan ja seurannan kilpirauhassairauksien osalta. Tyypillisesti hoidoksi oli määrätty T3-hoitoa yksinään ilman kunnollista perustetta ja tilanne oli johtanut useissa tapauksissa tyreotoksikoosiin, joka voi olla vaarallinen tilanne.

  Kilpirauhaspotilaita voidaan edelleen hoitaa asianmukaisesti ja toisinaan myös T3 voi olla tarpeen. Aiheesta on aivan tuore artikkeli kotimaisessa Duodecim-lehdessä. Artikkelin ovat kirjoittaneet suomalaisissa yliopistosairaaloissa toimivat endokrinologit. Kannattaa lukea artikkeli, jos vain linkki aukeaa sillä se on tasapainoinen kuvaus tämän hetken hoitolinjoista.

  Pasi Salmela, Saara Metso, Leena Moilanen, Leo Niskanen, Pirjo Nuutila ja Camilla Schalin-Jäntti. Aikuisen primaarisen hypotyreoosin hoito. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim
  2016;132(1):33-42

  http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/haku?p_auth=A9hDejmL&p_p_id=Article_WAR_DL6_Articleportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_viewType=viewArticle&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_tunnus=duo12919&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_p_frompage=haku&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_hakusana=nuutila

  • Tuo kirjoitus on täynnä potaskaa. Miten voi alansa asiantuntijat päästää käsistään tuollaista? Ovat häpeäksi koko lääkärikunnalle.

   Tämä sepitelmä on johtanut siihen, että terveyskeskuksissa mitataan nyt ainoastaan TSH, ei mitään muita kilpirauhaskokeita. Itse kilpirauhashormoneja ei mitata. Ei saa mitata. Tällöin jää mm. sentraalinen vajaatoiminta huomaamatta. Lisäksi jo Thyroinin valmisteyhteenvedossa todetaan, ettei lääkityksen seurannassa voi luottaa vain yhteen arvoon, vaan seurataan TSH:n lisäksi kilpirauhashormonin arvoa (T4V / T3V). Tämä on johtanut siihen, että raskaana olevia on joutunut todelliseen vaaratilanteeseen.

   On myös todistetusti määrätty niin Porissa kuin Tampereellakin (Satakunnan keskussairaalan ja TAYS:n alueella), että mitään muuta kilpirauhaslääkettä kuin tyroksiinia EI saa määrätä, tai tulee seuraamuksia. Tämä on fakta. Mikä tällaisen toiminnan takana on? Endokrinologit vai Orion? Vai se, että endokrinologit kitkevät ensin pois kaikki muut lääkärit hoitamasta tätä sairautta. Nythän moni on jo luopunut, ei uskalla Valviran pelossa hoitaa, sillä tutkinnassa on toistakymmentä ja rajoitettuja on viisi! Sitten kun homma on hoidettu, keksivät pyörän itse ja alkavat hoitaa myös muilla vaihtoehdoilla kuin levotyroksiinivalmisteilla.

   Lisäksi tuo kirjoitelma sisältää sen luokan virheellisyyksiä, että toivottavasti kirjoittajat joutuvat vielä vastuuseen tekosistaan. Jos joku täyttää roskatieteen kriteerit ihan kirkkaasti, niin tuo!

   • ”Tuo kirjoitus on täynnä potaskaa. Miten voi alansa asiantuntijat päästää käsistään tuollaista? Ovat häpeäksi koko lääkärikunnalle.”

    Kerropa toki mikä siinä on potaskaa?

    ”Tämä sepitelmä on johtanut siihen, että terveyskeskuksissa mitataan nyt ainoastaan TSH, ei mitään muita kilpirauhaskokeita. Itse kilpirauhashormoneja ei mitata. Ei saa mitata. Tällöin jää mm. sentraalinen vajaatoiminta huomaamatta.”

    Tämä on hölynpölyä. On totta, että TSH on se yleisin testi (joka puolestaan perustuu näyttöön sen keskeisyydestä diagnosoinnissa), mutta se EI millään logiikalla tarkoita etteikö T4v:tä mitattaisi mikäli on aihetta epäillä sentraalista

    ”Tämä on johtanut siihen, että raskaana olevia on joutunut todelliseen vaaratilanteeseen.”

    Todisteita tälle väitteelle?

    ”On myös todistetusti määrätty niin Porissa kuin Tampereellakin (Satakunnan keskussairaalan ja TAYS:n alueella), että mitään muuta kilpirauhaslääkettä kuin tyroksiinia EI saa määrätä, tai tulee seuraamuksia. Tämä on fakta.”

    Kuten yllä. Mistä voin todentaa asioiden olevan näin?

 12. Jamin kirjoitukset satavat Sompin vastustajien laariin. Tiesitkö, että tässä valtakunnassa on erittäin korkealla tasolla linjattu, että verovaroja ei saa käyttää T3-hoitoon? Voisitko osoittaa yhden sen luokan virheellisyyden, joka täyttää roskatieteen kriteerit ihan kirkaasti?

  • En voi mitään sille, jos itse et niitä tuosta tekstistä havaitse. Vinkkinä, että ongelmia on sekä itse lähdeaineiston, että sen tulkinnan kanssa.

   Kirsikkana kakussa Saara Metson käyttämä taktiikka, jossa mitataan T3V arvo 2 tuntia T3 lääkkeen ottamisen jälkeen. Saara ei tiedä, eivätkä nämä muut, että ne viitearvot on tilanteeseen, jossa koe otetaan kun lääkkeen otosta on kulunut aikaa huomattavasti pidempään kuin 2 tuntia.

   Sekä että eläinperäisen käyttö säännönmukaisesti johtaa tyreotoksikoosiin. Hah. Tietääköhän Hillary ja maamme tuhannet eläinperäisen lääkkeen käyttäjät, että ovat jatkuvassa liikatoimintatilassa. Se kun on niin ikävä tila,
   ettei siihen kukaan ehdointahdoin halua. Heillä ei ole myöskään mitään pätevää faktaa tuolle väitteelleen. Se on spekulointia ja tarkoitushakuista pelottelua. Kuten koko aivopieru muutenkin.

   Löytyy sieltä muutama järkevä kohta, mutta niitä saa hakemalla hakea.

   Se mainitsemasi PALKO:n lausunto vasta naurunalainen onkin. Lafka ollut olemassa 2014 alkaen ja saaneet aikaan kaksi (2) ulosantia. Lausunnon ja suosituksen. Ja tämä T3V -juttu on tilaustyö ja farssi. Jos joku oikeasti vaivautuu käymään läpi sen FinOhtan jutun (Mäkelä & Keränen) niin huomaa, että aikaansaannos on kyhätty parissa viikossa, lähdeaineisto rajattu tarkoitushakuisesti, sitä ei ole luettu / ymmärretty ja johtopäätökset on aivan perseellään. Lisäksi nämä ihmiset ovat itse siellä PALKO:ssa. Piiri pieni pyörii…ketkäs siinä hyörii?

  • Siis kirjoitukseni satavat sinun laariisi, koska olet Sompin vastustaja?

   Tiesitkö, että jo viisi lääkäriä on saanut valviralta rajoituksen hoitaa kilpirauhaspotilaita? Tiesitkö, että potilaat eivät ole heistä valittaneet? Tiesitkö, että tutkinnassa on jo lähes 20 lääkäriä? Tiesitkö, että tämä haiskahtaa aika pahasti?

   • Kun kiinnitin huomiota Sompin epätieteelliseen esitykseen muutama vuosi sitten, en tiennyt että hän on vain jäävuoren huippu, mutta juttu tosiaan haiskahti pahasti. Sittemmin on käynyt ilmi, että toiminta on jatkunut jo kauan ja että Valviraan on oltu yhteydessä hyvin varhaisessa vaiheessa. Minusta tässä haisee se, että lääkäreitä yhdistää funktionaalisuus ja MDD laboratorio. MDD on funtionaalisten lääkäreiden perustama ja lääkärit ohjaavat yhtiön kautta kaikki turhat rT3 tutkimukset. Tiesitkö, että tuimioistuin tyrmäsi päätöksestä luettavissa olevilla perusteilla argumentin ”potilaat eivät ole valittaneet”. Tiesitkö, että paikallisviranomaiset ovat puuttuneet paljon useamman toimintaan? Pikkuhiljaa paha haju alkaa haihtua, kunhan viranomaiset saavat työnsä valmiiksi.

  • Jahas. Alkaa valjeta. Kiitos näistä tiedon palasista 🙂 Sinä ja kaltaisesi sokaistutte tietyistä asioista ja takerrutte väärään lillukanvarteen. No, ei se mitään, roikkukaa siinä vaan ihan kaikessa rauhassa. Asioiden ratkeaminen tarkoittaa jotain aivan muuta.

   • Kuten huomaamme, Jami ei kerro, mikä hänen mielestään kirjoituksessa on roskatiedettä. Jami soittaa vain suutaan tässä asiassa ja niinpä muukin osuus voidaan laittaa suunsoiton piikkiin.

   • Tekisi mieleni kysyä kuka on tämä Jami, joka täällä esiintyy anonyyminä kilpirauhashoitojen asiantuntijana? Millä lihaksilla?
    Kovin on vain agressiivista teilaamista liittyen asiantuntijoiden katsaukseen mutta mitään konkreettista ja perusteltua näyttöä virheistä hän ei tuo esiin.
    Siis vain tyypillistä asiatonta anonyymiä trollaamista.

 13. Olen niin erimieltä, koululääketiede ei saanut minua kuntoon. Olin ihan ”aivosumussa” ja väsynyt, saamaton ja paino vaan nousi. Painon nousua keskimäärin 1 kg/ kk. Eli kolmen vuoden aikana n. 40 kg. Tähän ei vaikuttanut syöminen tai liikunta.
  Söin thyroksinia, arvot välillä ok, mutta olo kamala. Kaikki oireisto käyty läpi (paitsi masennus). Apua ei koululääketieteestä löytynyt. Mutta funktionaaliselta puolelta löytyi apu. Sanokoon joku jos haluaa et puoskarointia jos haluaa, minä sain elämäni takaisin!

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s