Tampereen yliopisto käyttää veronmaksajien rahoja spekulaatioihin vaihtoehtohoidoista


Tampereen yliopisto järjestää 11.11 seminaarin uskomushoidoista. Tilaisuuden yhtenä pääpuhujana on Pauliina Aarva, joka on juuri julkaissut kirjan Parantavat energiat. Sattumalta tilaisuus edistää hyvin kirjan myyntiä. Muistamme hyvin, että energiaa tutkitaan fysiikan laitoksella, ei terveystieteiden laitoksella eikä mitään parantavia energioita ole oikeasti olemassa.

Tilaisuuden järjestäjät käyttävät vaihtoehtohoidoista leikkisästi sanaa täydentävät hoidot, vaikka tämä termi edellyttää tieteellistä näyttöä edes pikkuriikkisestä tehosta. Tilaisuuden toisena järjestäjänä toimii Suomen Integratiivisen Lääketieteen Foorumi. Siis mikä? Intergatiivinen lääketiede on funktionaalisen lääketieteen laajennus. Tiedättehän. Funktionaalinen lääketiede on se ”rahat pois tyhmiltä” jymäytys, joka toi perinteisen lääketieteen kylkeen antioksidantit silloin, kun luultiin, että niillä on syötynä terveysvaikutuksia. Potilaille myytiin lisäravinteita ja vitamiineja ja saatiin liikevaihtoa mukavasti kasvatettua. Integraalinen lääketiede on vie jujun pitemmälle. Se liittää perinteiseen lääketieteeseen kaiken mahdollisen humpuukihoidon.

Kuten hyvin tiedämme, huhaa toimii sitä paremmin, mitä kaukaisemmat juuret sillä on. Niinpä integraalisella lääketieteellä on juuret antiikissa. Jos tutustuu tämän huuhaan teoriaan tarkemmin, törmää outoihin käsitteisiin, jotka ovat nykyihmiselle ja nykytieteelle ihan tuntemattomia kuten ”koherenssintunne”, salutogeeninen”, ”hygiogeneesi”. Kyse on tieteellisestä jargonista, jolla yritetään hämätä kuulijaa luulemaan, että kyse olisi todellisesta tieteestä. Integratiiviset lääkärit kiittävät valtiota ja Tampereen yliopistoa vetoavusta ja mediaa ilmaisesta arvokkaasta palstatilasta. Ketä kiinnostaa sellaiset asiat kuin esimerkiksi Sote-uudistus, kun voi pitää seminaaria uskomushoidoista.

Seminaarin alustusten aiheena on mm. Täydentävien hoitojen asema Euroopassa, Terveydenhuoltohenkilökunnan (virheelliset) CAM-asenteet, Salutogeeninen terveyden teoria ja tutkimus eli siis hölynpöly. Kun yliopistojen määrärahoja leikataan, niin minä tiedän yhden hyvän säästökohteen.

PS 12.11.2015

Tutkijoilla riita vaihtoehto­hoitoja käsittelevästä seminaarista: ”Yliopiston varojen väärinkäyttöä”

Taikauskon pelko leimaa vaihtoehtohoidot

Tilanne onkin paljon pahempi kuin luulin. Kautta yliopistolaitoksen noudatetaan tieteen perussääntöjä. Tässä seminaarissa ei niitä noudateta. Perustelut seminaarin järjestämiseksi kumpuavat uskomushoitojen tavoista – ei tieteelliseltä pohjalta niin kuin yliopistossa pitäisi. Tänään Pauliina Aarva vastaa Helsingin Sanomissa kritiikkiin sanomalla, että ”mikä estää avoimen keskustelun toimiviksi osoittautuneiden hoitomuotojen hyödyntämisestä tavanomaisten terveyspalvelujen rinnalla”. Tämä retoriikkatyyli on käytössä uskomushoidoissa. Pauliina Aarva väittää, että olisi olemassa toimiviksi osoittautuneita hoitomuotoja. Uskomushoidot ovat kuitenkin niitä, jotka ovat joko osoitettu toimimattomaksi tai niiden toimivuudesta ei ole mitään näyttöä. Uskomushoidoilla rahaa tienaavat ovat vain ottaneet tyyliksi pokkana väittää, että uskomushoidoista olisi tieteellistä näyttöä. Homeopaatit valehtelevat ihan pokkana julkisestikin, ei pelkästään kahden kesken vastaanotolla, että homeopatiaa on tutkittu paljon ja siitä on paljon positiivisia tutkimuksia. Paullina Aarva yhdistää lauseeseensa tyyppilliseen tapaan jonkin sellaisen totuuden kuten ”mikä estää avoimen keskustelun”. Avoimen keskustelun tarpeellisuuttahan on yleensä mahdotonta kiistää. Samoin on mahdonta kiistää, etteikö esimerkisi kokonaisvaltainen hoito olisi hyvä juttu. Tai potilaaan kuunteleminen jne. Tässä tapauksessa avoimen keskustelun tarpeellisuus voidaan todellakin kiistää sillä, SE TEHDÄÄN VERONMAKSAJIEN RAHOILLA. Uskomushoitajat ovat ottaneet myös sen taktiikan, että hoitoja käytetään perinteisen lääketieten rinnalla. Tällöin asiakkailta hämärtyy täysin, kumpi hoito oikein tehoaa ja asiakastyytyväisyys ja rahavirrat ovat suurempia.

Uskomushoitoja on tapana myös perustella käyttäjämäärillä, kuten Pauliina Aarva tekee, mitä enemmän käyttäjiä, sitä parempi uskomushoito. Ajatelkaa, jos vaikka Buranaa markkinoitaisiin samalla periaatteella, niin mihin se johtaisi. Tietysti TARPEETTOMAAN ylikäyttöön, mikä onkin uskomushoitajien tavoite. Perusteluna väite on terveydenhoidossa kestämätön, mutta taikauskohoitoihin se sopii kyllä hyvin.

Tyypilliseen uskomushoitajien tapaan Pauliina Aarva esittää, että ihmsten oma kokemus tervehtymisestä otetaan huomioon. Uskomushoitajilla ei nimittäin ole mitään muuta perustetta esittää, sillä kliinistä kokeista ei saada mitään tukea uskomushoitojen tueksi. Samalla nämä puoskarit väittävät, että perinteisessä lääketieteessä ei otettaisi huomioon potilaan omia tuntemuksia. Diabetespotilaalta kysytään aina, millainen olo sinulla on. Pelkillä potilaskokemuksilla ei pötkitä pitkälle, mutta esimerkiksi syöpähoidoissa ei voida tehdä plasebokontrolloituja tutkimuksia, niin kyllä potilaskokemukset ovat käytössä myös perinteisen lääketieteen saralla, mutta niiden käsittelyyn on kehitetty tieteellsiä menetelmiä. Uskomushoitajat käsittelevät asiat päässään niin kuin K-kauppias asiakaspalautetta. Oman kokemuksen yleistämistä kutsutaan induktiiviseksi päättelyksi, eikä sen totuusarvo ole kummoinen. Sen luulisi myös dosentti Pauliina Aarvan tietävän.

Laitoksen johtaja Juha Teperi on ihan pihalla. Hän kehtaa väittää, että ”Me emme ole ajamassa mitään asiaa tai kauppaamassa mitään hoitoja.” Kuitenkin seminaarin toisena järjestäjänä on Suomen Integratiivisen Lääketieteen Foorumi, jolla on oma poikkeuksellinen lähestymistapa uskomushoitoihin ja tätä salutogeenistä lähestymistapaa esitellään seminaarissa. Johtaja kehtaa väittää, että kysessä on tutkimusseminaari, vaikka suosion takia seminaari on jouduttu siirtämään isoon saliin, jotta kaikki kiinostuneet uhrit pääsevät kuuntelemaan markkinointia. Tutukimusseminaari voisi olla rajoitettu pieneen joukoon osallistujien osalta.

Seminaarin puolustajien perustelut eivät kestä tieteellistä tarkastelua, mutta ovat hunajaa uskomushoitoihin hurahtaneille maallikoille.

Tämä on yksi tutkimus, jota Pauliina Aarva haluaa seminaarissa käsitellä. Kuten huomaamme tutkimuksen johtopäätökset ovat, että tarvitaan lisää tutkimuksia, jotta voitasiin tehdä johtopäätöksiä. Pauliina Aarva on kuitenkin tutkimuksen kokotekstistä poiminut sellaisen osajoukon tietoja, joka näyttää hyvältä. Tämä on vaihtoehtohoitajien tapa käsitellä tieteellistä tutkimusta, näin ei yliopistossa tutkimuksista kerrota. Pauliina Aarva poimii tuloksista käyttäjäkokemus osuuden, jolloin tulokset näyttävät uskomattomat hyvältä. Näin kuitenkin käy aina. Kun uskomattoman paljon uskomushoidosta maksaneelta potilaalta kysytään, oliko hoidosta hyötyä, niin postiiviset vastausprosentit ovat aina korkeita. Potillat eivät pysty erottamaan, mikä tehosta on plaseboa, mikä itseparantumista ja mikä perinteisen lääketieteen aikaansaamaa tulosta. Potilasjoukosta puuttuvat ne, jotka ovat lopettaneet uskomushoidon käytön tehottomana. Yliopistoissa nämä asiat tajutaan. Siksi tämä seminaari ei täytä yliopistovaatimuksia.

13.11.2015

Minkälainen pitäisi olla yliopiston vaihtoehtohoitoja käsittelvän seminaarin sisältö oikeasti?

Seminaarissa pitäisi käsitellä sitä, missä tilanteessa vaihtoehtohoidot haittaavat perinteistä hoitoa. Pitäisi käydä läpi sellaisia vertaisarvioiduissa tiedelehdissä julkaistuja tutkimuksia, joiden vaihtoehtohoitajat väittävät olevan osoitus menetelmän tehosta. Pitäsi miettiä, miten rohkaistaan potilasta kertomaan hoitohenkilökunnalle, jos he käyttävät vaihtoehtohoitoja. Miten ehkäistään, ettei vaihtoehtohoitoihin turvautuvien oikea hoito viivästy? Miten lisätään suuren yleisön tietoisuutta niistä tempuista, joilla vaihtoehtohoitoja tuodaan perinteisen lääketieteen rinnalle?

32 thoughts on “Tampereen yliopisto käyttää veronmaksajien rahoja spekulaatioihin vaihtoehtohoidoista

 1. Hyvä artikkeli aiheesta. Tuli mieleen toinen samanlainen juttu, kun luin jokin aika sitten, että Helsingin yliopistolla olisi ilmeisesti sähköallergisille varattuna jonkinlainen oma sähköton opiskelutila. Osataan sitä siis muuallakin kuin Tampereella.

  • Tukeudun nyt sähköalaa lukeneen sukulaiseni tietämykseen sähkön ominaisuuksista. Omalla tietämyksellä en siis brassaile.

   Kaikki korkealla jännitteellä toimivat sähkölaitteet tuottavat ympärilleen magneettikentän. Kaikki rakennukset joissa käytetään sähköllä toimivia laitteita maadotetaan sen vuoksi, ettei magneettikentät aiheuta sähköä johtavien materiaalien välille jännite-eroja, jotka voivat oikeasti olla jopa tappavan korkeita. Siis; itse magneettikenttä ei ole haitallinen, vaan sähköä johtavien materiaalien välille syntyvä jännite. Kun rakennuksen maadoitus on hoidettu oikein, ei edes ”allergisille” muodostu haitallisia sähkövirtoja rakennuksen sisällä, mutta jos ei, voi jopa allergiton säädä sähköiskun koskettaessaan sähköä johtavaa kappaletta.

   Kysynkin nyt: Päreen valossako nämä sähköallergiset lukevat kirjoja heille varatuissa tiloissa?

 2. Päinvastoin tällaiseen toimintaan pitäisi panostaa enemmän nyt kun yliopiston tärkein tehtävä on tuottaa kaupallisia innovaatioita ja liiketoimintaa. Kynnys yrittäjyyteenkin tutkijoilla alenee, kun rima pohjalla olevalle tieteelle vedetään kunnolla alas.

  • Onko Pauliina Aarvalla esittää jotain faktaa parantavien energioiden olemassa olosta? mikäli ei niin silloinhan hän on huijari.

  • Uushenkisten eli kaikenlaiseen energiahölmöilyyn ja enkelihöpinöihin uskovien määrä on kasvussa sanottiin oikein uutisissa.

 3. Kuulin tästä lokakuussa radiosta ja se vielä siinä kuulosti ihan objektiivisemmalta ja siis hyvältä. Mutta kun perehdyin YLE-juttuun..:

  http://keskustelu.skepsis.fi/Message/Message/386370

  ..niin alkoi näyttämään pahalta ja tuo em saa sen näyttämään vielä pahemmalta eli humbuugin mainostilaisuudelta.

  Valitettavasti näyttää olevan trendi USA:ssa (sta?), jossa hyvin arvostetutkin (John Hopkins, Yale..) opinahjot ovat alkaneet imeä CAMeja (reikiä, homeopatiaa) sisäänsä. Ei voi kuin tyrmistyä.

 4. Kaija Helin on ylöjärveläinen homeopaatti, joka kouluttaa lisää homeopaatteja tähän maahan.

 5. Tilaisuus oli todella antoisa ja hyvä. Paikalla oli 430 kuulijaa. Vain yksi Skepsiksen ystävä oli äänessä naurettavan kommenttinsa kanssa.

  Skepsismi on hyvä juttu, mutta Suomen Skepsis ry:n ajatus on mustamaalata vaihtoehtoiset ja täydentävät hoidot, vaikka ihmiset haluavat niitä käyttää ja saavat niistä apua.

  Skepsis ry ei rakenna tai luo mitään uutta, eikä edes pyri siihen, vaan se pyrkii ainoastaan hajottamaan. Suomalaiseen mielenlaatuun sellainen tietenkin sopii hyvin, joten ei ihme, että tämän maan skeptikot ovat päätyneet tuollaiseen kapea-alaiseen tulkintaan skepsismistä.

  Ja selvästi on nähtävissä aivan uusi suunta. Nyt skeptikot Suomessa taistelevat henkensä hädässä muutosta vastaan. Ymmärrettäväähän se tietenkin on. Mutta kovin jäävät vähemistöön.

  Paikalla oli lukuisia lääkäreitä, jotka esittivät hyviä kommentteja. Olen siitä hyvin iloinen. Mitähän tähän tuumaavat herrat Tamperelaiset neurologit?

   • Muutos= asiat eivät kohta ole niin kuin ne ovat nyt. Parannusta siis odotettavissa. Ja suunta on sellainen, että skepsis ry ei siitä tule tykkäämään. CAM tulee myös meille. Maailmalla sitä jo on ja ihan julkisissa sairaaloissa. Sitä myös tutkitaan maailmalla ja toivottavasti tulevaisuudessa enemmän myös täällä takapajulassa.

    Tilaisuus oli luonteeltaan tutkimusseminaari. Mitään hoitoja siellä ei mainostettu eikä yksittäisistä hoitomuodoista puhuttu. Siinä mielessä paikalla ollut skeptikko kyllä joutui pettymään. Kaikki mitä puhuttiin perustui tieteelliseen tutkimukseen ja tutkimuksen haasteisiin.

   • Maailmalla sitä on Kiinassa ja Afrikassa. Sieltäkö meidän on otettava oppia? CAM on hyvin tyrmätty euroopan unionin tasolla. Poliitikot eivät ikinä myönnä rahaa, kun rahalla ei saa vaikuttavuutta. Köyhissä maissa CAMia käytetään, koska oikeisiin hoitoihin ei ole varaa.

   • Mitä ne sanoi homeopatiasta? Mikä aine, energia, tai hoksuspoksus siinä sen parannuksen välittää? Entä Reikissä, henkikö?

    Mikä estäisi että afrikan noitatohtorit aloittaisi CAM-hoidot Tampereen yliopistolllisessa keskussairaalassa ? ok? (Ei minulle ainakaan ok).

  • ”..mutta Suomen Skepsis ry:n ajatus on mustamaalata vaihtoehtoiset ja täydentävät hoidot, vaikka ihmiset haluavat niitä käyttää ja saavat niistä apua.

   Skepsis ry ei rakenna tai luo mitään uutta, eikä edes pyri siihen, vaan se pyrkii ainoastaan hajottamaan.”

   Entä YLEn Kuningaskuluttaja tai Kuluttaja- ja TM-lehti ? Hajottavat ja kritisoivat mutteivät itse tee juuri mitään. Haukutaanko nekin kelvottomiksi halveksittaviksi ja turhiksi 1-puolisiksi toimijoiksi joista ei ole kuluttajille mitään apua?

   Skepsis ry on minusta aatteiden, ideoiden ja höpöteorioiden ”kuningaskuluttaja” joka arvostelee kriittisesti ja ajattelee kuluttajien kohtaloa ja kukkaroa, ihan kuin toimittajat noissa mainituissa.

   Miksi se häiritsee sinua tämä S:llä alkava ? Onko se puraissut sinua ?

 6. Voivoi kun olette väärässä. MrrKAT ei ole ollenkaan ymmärtänyt kun sanoin, että siellä EI puhuttu yksittäisistä hoitomuodoista ja niiden mekanismeista. Ei siitä toimivatko ne vai eivät. Ja jos toimivat, millä tavalla toimivat. Tai jos eivät toimi, niin millä tavalla eivät toimi. Nämä eivät ole yksiviivaisia asioita. Ei ole mustaa ja valkoista. On kaikki harmaan eri sävyt siinä välissä. Energian käsitettä ei omista fyysikot. Energia käsitetään eri asiayhteyksissä eri tavalla.

  Missään muualla maailmassa ei käytetä termiä ”uskomushoidot” kuin Suomessa, joka on jäänyt jälkeen kansainvälisen tutkimuksen kehityksestä.

  CAM-tutkimusyksikköjäon maailmassa mm. USA:ssa, Norjassa ja Ruotsissa.

  Mitä tulee Eurooppaan, niin suosittelen perehtymään esimerkiksi tähän: http://www.cam-europe.eu/cam-relevance.php

  Lääkärit ovat ennakkoluuloisia. Hauska esimerkki tutkimuksesta koskien lääkäreiden asenteita. Heiltä kysytttiin mitä mieltä ovat vaihtoehtoisesta hoidosta nimeltä rekabernaatio. 28 % oli sitä mieltä, että se pitäisi kieltää ja on petosta. No, tuo sana oli täysin keksitty, eikä sellaista ole olemassakaan.

  K.Karjalainen, Suomen Lääketieteen filosofian seura 2005: ”Ihmisessä on ennalta tietämättömän paljon olemuspuolia, joita voi paljastua aina lisää.”

  Enempää en teille paljasta. Olisi kannattanut olla kuuntelemassa.

  • ”Voivoi kun olette väärässä. MrrKAT ei ole ollenkaan ymmärtänyt kun sanoin, että siellä EI puhuttu yksittäisistä hoitomuodoista ja niiden mekanismeista. Ei siitä toimivatko ne vai eivät. Ja jos toimivat, millä tavalla toimivat. Tai jos eivät toimi, niin millä tavalla eivät toimi. Nämä eivät ole yksiviivaisia asioita.”

   Mistä siellä sitten puhuttiin? Juteltiin säästä? :-=

   ”Energia käsitetään eri asiayhteyksissä eri tavalla.”

   Epäilemättä. Miten tämä liittyy puffaamasi roskatieteeseen?

   ”Missään muualla maailmassa ei käytetä termiä ”uskomushoidot” kuin Suomessa, joka on jäänyt jälkeen kansainvälisen tutkimuksen kehityksestä.”

   Itse termihän ei ratkaise mitään. ”Hevonen” on hevonen Englannissakin vaikka termi on ”horse”. 🙂 Ja uskomushoidot ovat roskatiedettä ihan maasta riippumatta.

   ”CAM-tutkimusyksikköjäon maailmassa mm. USA:ssa, Norjassa ja Ruotsissa.”

   ”Mitä tulee Eurooppaan, niin suosittelen perehtymään esimerkiksi tähän: http://www.cam-europe.eu/cam-relevance.php

   Vaihtoehtoroskan lobbarisivustoon jonka ovat perusteet siitä elantonsa (kokonaan tai osittain hankkivat)? Miksipä ei. Aina kannattaa tutustua roskaan, osaa arvostaan sitten sitä mikä ei ole roskaa.

  • Tieteeseen kuuluu avoimmuus. Seminaarin järkyttävän, epätieteellinen sisältö löytyy hoitotieteen sivuilta. Rekabernaatio oli tutkimuksen 0-koe.

   • Mikä seminaarissa oli epätieteellistä? Puhujina olivat tohtoritasoiset tutkijat. Tekeekö tutkimuksen aihe siitä epätieteellisen? Olen ollut siinä käsityksessä, että mitä tahansa asiaa voidaan tutkia.

    Kylläpä ottaa koville 🙂

   • ”Tohtoristasoiset tutkijat..”

    Minä olen ollut läsnä parissakin kirkkopäivien ”seminaarissa” jossa esiteltiin vaihtoehtoa evoluutioteorialle. Tohtorisihmisiä, jotka uskoi noin 6000 v maapalloon, kieltäen iänmääritykset ja evoluution todellisuuden.

    Toinen niistä oli peräti yliopistolla. Mutta sekään ei takaa että heidän sanomansa oli totta.

    Vaan se onkin vahvaa uskomusta.. ja voimakasta epäluuloa nykytieteen tuloksiin. Ja he muuten näyttivät uskovan että heidän ”energialähdettään” (Jumalaa, ID:tä=suurta älykästä Suunnitelijaa) ei voi tutkia.

    Niin kerroin että jos joku uskoo sokeasti että joku on tohtoristasoa.. ja luulee että minä nielen. Siksi vertasin.

   • ”Olen ollut siinä käsityksessä, että mitä tahansa asiaa voidaan tutkia.”

    Homeopaatit usein väittävät, että heitä ei voi (kaksoissokkomenetelmin) tutkia. Vetoavat yksilöllisiin hoitoihin. Minulla ja joillain muillakin on kyllä ideoita tämänkin tutkimiseen sokosti mutta ei homeopaatteja näytä kiinnostavan pätkän vertaa..
    Itse asiassa näyttää heillä kuten monilla CAM-ihmisillä olevan aversiota koko tieteelliseen menetelmään: ”Jos tiede ei voi osoittaa mun olevan oikeassa, sen pahempi länsimaiselle tieteelle..”

 7. Paikalla oli 430 osallistujaa. Harvoin on ollut yliopistolla tutkimusseminaaria, jossa kahteen kertaan on jouduttu vaihtamaan se isompaan saliin. Alunperin odottivat paikalle 50 osanottajaa. Voi että teitä nyt harmittaa. On mukava kääntää veistä haavassa.

  Toivottavasti te skeptikot joskus ryhdytte suuntaamaan energiaanne (!) johonkin rakentavaan ja sellaiseen, joka vie asioita eteenpäin. Merkittävimmät keksinnöt ja tieteen saavutukset ovat aina saaneet alkunsa jostakin marginaalisesta, jota on aluksi pidetty täytenä höpöhöpönä. Ei sähköönkään ensin uskottu, koska sitä ei voinut nähdä. Nyt se on kaikille päivänselvä asia.

  • Onhan me rakennettu. Tässä Huuhaa-palkittujen kohtaloita:

   – kadonneita (Rokotusinfo)
   – hävinneitä (Magneettimedia-paperilehti)
   – konkurssin partaalla (Valkee Oy)
   – poissa valtamediakentältä (Uusi kustannuksen Puolimatka)

   😉

   • Joo. Magneettimedia on kadonnut. Se on hyvä. Valkeesta en osaa sanoa. En ota kantaa, kun en ole kokeillut. Rokotuksien suhteen olen skeptinen, eli en ota tarpeettomia rokotuksia, kuten influenssarokotuksia. Hyvin olen pärjännyt ilman yhtäkään influenssaa. En vastusta sitä, jos joku ottaa.

  • Ei siihen suurta tiedeyhteisöä tarvita, että jo 9-vuotias tyttö riittää murskaamaan uskomukset kansanparannuksen ”energiasta” höpöksi.

   Hän on Emily Rosa. 9 vuotiaana tutkimus JAMA-lehteen ja oli aikansa mediasensaatio.

   Hänestä on artikkeli wikipediassa:
   ”Emily Rosa (born February 6, 1987 in Loveland, Colorado) is the youngest person to have a research paper published in a peer reviewed medical journal.
   At age nine Rosa conceived and executed a scientific study of therapeutic touch which was published in the Journal of the American Medical Association in 1998″[1]

   Hän tutki 21 terapeuttisen kosketuksen (TT) parantajaa tunsivatko he ”ihmisen energiakentän”(HEF). Hän tutki moneen kertaan tunnistiko he sokkona kumman kätensä päällä Rosa piti kättään. He onnistuivat suorastaan surkeasti 44%:sti joka on huonompi kuin sattumalla arvaamalla (50%).

   [1] http://en.wikipedia.org/wiki/Emily_Rosa

  • ”Voi että teitä nyt harmittaa”

   Siis mikä tässä nyt pitäisi harmittaa?
   Se että te käytte vähän hitaalla ei ainakaan minua harmita mitenkään, ainoastaan se harmittaa että yritätte levitellä höpinöitänne totuuksina.

  • ”Paikalla oli 430 osallistujaa. Harvoin on ollut yliopistolla tutkimusseminaaria, jossa kahteen kertaan on jouduttu vaihtamaan se isompaan saliin. Alunperin odottivat paikalle 50 osanottajaa.”

   Miljoona kärpästä jne.

   ”Toivottavasti te skeptikot joskus ryhdytte suuntaamaan energiaanne (!) johonkin rakentavaan ja sellaiseen, joka vie asioita eteenpäin.”

   Roskatieteen paljastaminen/karsiminenhan no nimenomaan asioita eteenpäin vievää: voidaan keskittyä tärkeään kun ei tarvitse enää kahlata potaskassa,

   ”Merkittävimmät keksinnöt ja tieteen saavutukset ovat aina saaneet alkunsa jostakin marginaalisesta, jota on aluksi pidetty täytenä höpöhöpönä.”

   … ja jotka on sittemmin kyetty testaamaan, mallintamaan, todentamaan jne. tieteellisesti. Tämä niiden keksijöiden itsensä toimesta.

   Toisin kuin homeopatia jonka parissa toimijat aktiivisesti KIELTÄYTYVÄT tieteellisestä tarkastelusta.

 8. Tavallaan te olette kyllä mukavia ihmisiä pienestä negatiivisuudestanne ja ilkeämielisyydestänne huolimatta. Olette niin putkiaivoisia, että ajatuksenjuoksussanne pysyy hyvin kärryillä.

  Kaikkea voidaan tutkia, kunhan on relevantit menetelmät. Toisaalta se, että jotakin asiaa tai ilmiötä on vaikea tutkia nykyisillä tieteen menetelmillä, ei tarkoita etteikö asia tai ilmiö olisi todellinen, olemassa oleva ja toimiva. Tunnen erään homeopaatin, joka on DI ja esittänyt tutkimusmenetelmiä, joilla homeopatiaa voitaisiin tutkia. Ihmiset, jotka siitä avun saavat, eivät vain perusta tutkimustuloksista. Myöskään rahoittajia ei löydy. Ihmiset käyttävät menetelmää, koska ovat havainneet sen toimivan. Kaikki tietävät, että haittavaikutuksia sillä ei ole. Kukaan (järjellinen) homeopaatti ei kiellä potilasta käyttämästä myös länsimaista lääketiedettä niissä asioissa, joissa se on homeopatiaa toimivampi ratkaisu. Nämä kaksi toimivat rinnakkain ja jokaisella on oikeus valintaan.

  Itse olen käyttänyt sulassa sovussa länsimaista lääketiedettä ja hoitomuotoja, jotka koen täydentävinä (esim. homeopatia, energiahoito, akupunktio, lisäravinteet). En koe ristiriitaa, eikä minua heilauta se mitä skepsis on mieltä. Sitä kyllä ihmettelen, että joitakin lääketieteellisiä lääkehoitojakin leimataan nykypäivänä ”uskomushoidoiksi”.

  • ”jotka koen täydentävinä”

   Näitä ”hoitoja” käyttämällä täydennät lähinnä puoskariparantajan lompakkoa.

  • ”Tavallaan te olette kyllä mukavia ihmisiä pienestä negatiivisuudestanne ja ilkeämielisyydestänne huolimatta. Olette niin putkiaivoisia, että ajatuksenjuoksussanne pysyy hyvin kärryillä.”

   Kiitoksia tästä tarkasta kyökkipsykologisesta analyysistä. Asiaan.

   ”Kaikkea voidaan tutkia, kunhan on relevantit menetelmät. Toisaalta se, että jotakin asiaa tai ilmiötä on vaikea tutkia nykyisillä tieteen menetelmillä, ei tarkoita etteikö asia tai ilmiö olisi todellinen, olemassa oleva ja toimiva.”

   Eipä ei. Mitään tällaista absoluuttista kun ei luonnontieteissä voidakaan esittää. Mutta mikäli hoitovaikutusta jota VOIDAAN tutkia on tutkittu & havaittu ettei sitä esiinny (homeopatia), niin silloin sitä ei mitä todennäköisemmin ole. Ja jos ja kun mitään mekanismiakaan ei tunneta – tai homeopatian tapauksessa se väitetty mekanismi on lähes KAIKEN tunnetun tiedon vastainen – niin sitten kyse on entistä varmemmin roskasta.

   ”Tunnen erään homeopaatin, joka on DI ja esittänyt tutkimusmenetelmiä, joilla homeopatiaa voitaisiin tutkia. Ihmiset, jotka siitä avun saavat, eivät vain perusta tutkimustuloksista. Myöskään rahoittajia ei löydy.”

   No jukranpujut, miksiköhän?

   (Vastaan itse: homepaatit eivät itse halua tutkia potaskaansa – tai jos haluavat, he eivät halua käyttää valideja menetelmiä. DI:si lienee jälkimmäinen tapaus?)

   ”Nämä kaksi toimivat rinnakkain ja jokaisella on oikeus valintaan.”

   Eivät ne toimi rinnakkain, vain lääketiede toimii. Ja ihmisiä tulee informoida REHELLISESTI siitä mitä homeopatia on: potaskaa.

   ”Sitä kyllä ihmettelen, että joitakin lääketieteellisiä lääkehoitojakin leimataan nykypäivänä ”uskomushoidoiksi”.”

   Epäilemättä ihmettelet. Kyseessä lienee ns. kognitiivinen dissonanssi.

 9. Lääkäreiden asenteissa kyllä on myös korjaamisen varaa. Vaimoni viimeisin lääkärikäynti raskausajalta:

  Lääkäri: Muista sitten, että et saa syödä raskausaikana sitä papaijaa. (Huomautus: lääkäri tietää vaimoni suureksi papaijan ystäväksi)
  Vaimo: Miksi?
  L: Se voi aiheuttaa keskenmenon.
  V: Millä mekanismilla?
  L: No, sen on joissain tutkimuksissa todettu alentavan progesteronin määrää ja se voi johtaa keskenmenoon.
  V: Miksi sitä ei sitten käytetä sairauksissa, joissa liian korkea progesteronitaso on ongelmallinen ja progesteronitasoa pitää laskea? (Huomautus: sisarellani on tällainen sairaus, mikä motivoi kysymyksen vaimoni taholta)
  L: Niin, tuota. Se on hyvä kysymys. Kai sitä voisi siihenkin käyttää. Mutta ei noita luontaistuotteita kuitenkaan hoitoina kannata käyttää, kun ei niiden tehosta voi olla varma.
  V: Kuitenkin olet siis varma siitä, että papaijaa mun ei nyt pidä syödä? Tämän progesteronilaskun takia?
  L: Kyllä se näin on. Sellainen suositus nykyään on. Että siitä olen kyllä varma.

  Niinpä niin. Kasveilla/vitamiineilla/yrteillä ei siis voi olla positiivisia vaikutuksia, niillä voi olla vain ”sivuvaikutuksia”? Merkillinen lähestymistapa.

Vastaa käyttäjälle Mie Peruuta vastaus

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s