Manipuloiko Valkee oy Jet lag -tutkimustuloksia taas jälkikäteen? FDA ei mennyt halpaan


ITT analyysissä on ongelmansa.

Valkee Oy teki viime vuonna tutkimuksen korvavalon vaikutuksesta aikaerorasitukseen (Jet Lag). Tutkimusartikkeli on saatavissa yhtiön sivuilta

Click to access valkee-scam_jetlag-trial.pdf

. Koska Valkee on jäänyt kiinni tutkimusasetelman muuttamisesta jälkikäteen ja väärin käytetyistä tilastomenetelmistä, on tätäkin julkistusta perusteltua tarkastella tästä näkökulmasta.

Koska aikaisemmat tutkimustulokset ovat osoittaneet, ettei korvavalo saa aikaan ihmisessä mitään biologista muutosta, on vahva epäily myös tätä tutkimusta kohtaan, vaikka tutkimus on julkaistu vertaisarvioidussa lehdessä.

Tutkimusdata analysoitiin intent-to-treat (ITT) -metodilla. Menetelmää käytetään kliinisissä tutkimuksissa, mutta siihen liittyy pahoja ongelmia. Erityisen paha ongelma on puuttuva data. Menetelmä edellyttää, että kaikilta tutkimukseen osallistuneilta saadaan vastaus eikä kukaan jätä tutkimusta kesken. ITT-menetelmää voidaan käyttää vain, jos data on täydellinen kaikista satunnastetuista osallistujista. Mentelmää käytetään paljon piittamatta datan vajavaisuuksista sponsoroiduissa tutkimuksissa ja tutkimuksissa, joissa tutkijoilla on eturistiriita. Katso tämä tutkimus.

Valkeen tutkimusraportista käy ilmi, että tutkimukseen osallistui 55 (25+30) miestä. Tutkimusraportin kuvassa kolme on lueteltu niiden koehenkilöiden määrä, jotka paranivat tai eivät parantuneet aikaerorasituksesta. Valohoitoa saaneista palautui 18. Plaseboryhmästä palautui 16. Palautumatta jäi valohoitoa saaneista 4 ja plaseboryhmässä 13. Yhteensä valohoitoa saaneita oli siis tutkimuksen lopussa 22 ja blaseboryhmässä 29. Tutkimuksen pääsi läpi 51 koehenkilöä ja 4 koehenkilöä keskeytti.

On erittäin poikkeuksellista, että tutkimusraportissa ei kerrota keskeyttäneiden määrää ja syytä keskeytykseen. Mikä voisi olla syy tähän salailuun? Tyyppilisimpiä syitä  keskeytykseen kliinisissä tutkimuksissa ovat sivuoireet ja se, että koehenkilö ei palauta kotona tehtyä kyselylomaketta. Tällainen on täysin tavanomaista ja normaalia kliinisissä tutkimuksissa. On mahdolista, että Valkee Oy poistanut aineistosta sopivasti 4 koehenkilöä, jotta tilastoanalyysi antaisi sopivat tulokset – emme voi tietää. 4 koehenkilön puuttuminen aineistosta heitää pahan varjon koko tilastoanalyysille, sillä Valkee Oy ei kerro, onko aineistoa yritetty korjata puuttuvien koehenkilöiden osalta vai onko koehenkilöt yksinkertaisesti vain jätetty pois. Jälkimmäinen vaihtoehto tarkoittaa, että tulokset ovat mitättömät.

Valkee Oy väittää noudattavansa Helsingin julistusta. Julistuksen kohta 35.

Kaikki ihmiseen kohdistuvat lääketieteelliset tutkimukset on rekisteröitävä julkisesti saatavilla olevaan tietokantaan ennen ensimmäisen tutkittavan rekrytointia.

Silloin kun Valkee Oy itse vielä uskoi laitteensa toimivuuteen, se ilmoitti kliinisen tutkimuksensa USA:n rekisteriin. Kirjoita hakukenttään sana Valkee. Saat kolme tutkimusta, mutta et Jet Lag tutkimusta. Miksi tutkimusta ei ole ilmoitettu rekisteriin ennen tutkimuksen aloittamista, vaikka tarkoitus on valloittaa USA? Valkee ei näytä tosissaan yrittävän tieteen avulla valloitaa USA:ta. Onko tarkoitus vain hämätä rahoittajia (mm. veronmaksajia) vai onko joku tehnyt suuren munauksen ja yksinketaisesti unohtanut ilmoituksen?

Minulle ei ole yllätys, että näillä näytöillä Valkee ei saanut FDA:lta lupaa edes myydä laitettaan vedoten muihin vastaaviin laitteisiin. Hakemus hylättiin 3x harhaanjohtavana. Suomalaisia kuluttajia saa kusettaa vaikka kuinka, mutta amerikkalaiset ovat turvassa viranomaistoiminnan tarkkuuden takia. Nyt ainoaksi vaihtoehdoksi jää markkinoida laitetta ilman terveysväittämiä. On myös outoa, että Sanomalehti Kaleva julkaisee jutun Valkeesta, mutta jättää mainitsematta, että FDA hylkäsi laitteen.

Jotkut ihmiset narahtavat sellaisiin mainoslauseisiin kuin ”synkronoi itsesi auringon kanssa” ja uskovat yhtiön julkaisemiin käyttäjäkokemuksiin. Juuri näitä tapoja huijarit yleisesti käyttävät markkinoinnissa.

Samaan aikaan kun vastaus FDA:lta tuli, Valkee vaihtoi toimitusjohtajaksi Aki Backmanin.

Tiedenainen Melanie Rueger sai myös kenkää tarpeettomana. Hän pilasi uransa.

Uusi suunta on selvä. Tähän päättyi Valkee Oy:n taru sairaiden ihmisten kusettamisessa tieteellisin väittein. En usko enää uusia tutkimuksia tulevan.