Kilpirauhasen vajaatoiminta: saldo: 7 lääkäriä Valviran tutkinnassa, aluehallintovirastoissa lisää


Kilpirauhasen vajaatoimintaan T3 lääkettä määränneistä 7 on Valviran selvittelyn kohteena. Tähän mennessä Valvira on kieltänyt 3 lääkäriä määräämästä kilpirauhasvalmisteita, kahdelle on annettu varoitus ja kahden kohdalla on aloitettu selvitykset. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto selvittää 3 lääkärin toimia. Potilaiden valitukset siitä, että toivottua hoitoa ei ole saanut, ei ole johtanut toimenpiteisiin.

Potilaille on tullut vaarallinen kilpirauhasen liikatoimintatilaa vastaava tila. Osa on saanut vakavia sydänkomplikaatioita ja joutunut keskussairaalahoitoon. Kysymys on yksityislääkäreistä, jotka eivät ole sisätautilääkäreitä. Vuonna 2013 myönnettiin 3300 erityislupaa, joista puolet T3-valmisteelle. Monen potilaan kohdalla kilpirauhaslääkettä on määrätty krooniseen väsymykseen, joka voi johtua anemiasta, infektiosta, syövästä, maksasairaudesta, päihteiden käytöstä tai depressiosta.

Kaleva 8.12.2014

25 thoughts on “Kilpirauhasen vajaatoiminta: saldo: 7 lääkäriä Valviran tutkinnassa, aluehallintovirastoissa lisää

 1. Siis miten monta noita T3 haittavaikutuksia on todellisuudessa ollut, tietääkseni vaan yksi.
  Valvira toimii nyt automaattina ja kuluttaa veronmaksajien varoja turhuuteen, ovat hävinneet jo kerran hallinto-oikeudessa. Potilaat hakevat lääkkeet ulkomailta, miten tähän kaikkeen on ajauduttu

  • Hei. Tarkoitat varmaan haittavaikutuksia saaneiden potilaiden määrää. Sitä ei tiedä kukaan tietenkään. Näillä lääkäreillä on ollut satoja potilaita ja yksi lääkäri Turussa lähetti 8 potilasta sairaalaan vuodessa. Siitä voi arvioida. Myös ulkomailta tilatessa pitää olla resepti. Valvira on tutkinut asiaa vuodesta 2012 eikä minusta kyse ole automaatista. Sellaiset tapaukset, joissa potilas ei ole ollut kuoleman vaarassa, tutkii aluehallintovirasto. Hävitty juttu on korkeimmassa oikeudessa ja jokainen tapaus on yksilöllinen. Eikö oikeustapaus koskenut psykiatria? Tähän kaikkeen on ajauduttu, kun funktionaaliset lääkärit toivat Wilsonin syndrooman Suomeen Amerikasta

   • Tähän kaikkeen on tultu, kun jotkut lääkärit ryhtyivät perehtymään siihen, miksi osa vajaatoimintapotilaista ei tule kuntoon tyroksiinilla… Ja kun he sitten hoitivat potilaitaan niin, että nämä alkoivat tulla kuntoon, oli se liikaa niille, joiden olisi pitänyt olla perehtyneitä tähän asiaan. Ja loppu on historiaa…

   • Oikeasti on tultu tähän: Amerkkilaiset puoskarit aktioivat vanhan kusetuksen nimeltä Wilsonin syndrooma. Jotkut suomalaiset toivat rahanpumppausidean tänne ja ryhtyivät teettämään turhaa rT3 testiä omistamansa laboratoriokokeiden välitysfirmanasa MDD-laboratoriot kanssa. Potilaille jotka eivät kärsineet kilpirauhasen vajaatoiminnasta, määrättiin T3-lääkettä lyhyinä kuureina. MDD laboratorioiden liikevaihto pomppasi pilviin. Lääkärit ajattelivat olevansa turvassa viranomaisten toiminnalta, koska heillä oli esittää rT3 laboratoriokoe, johon lääkemääräys perustui. Potilaille ei kerrottu, että T3-monoterapia ei kuulu koululääketieteeseen. Kun korttitalo alkoi luhistua, hylättiin wilsonin syndrooma ja alettiin keksiä muita selityksiä. Suurin osa potilaista ei ole hyötynyt T3 lääkityksestä. Huomattava määrä, liian suuri määrä on saanut vakavia yliannostusoireita. Suomen lainsäädännössä on varauduttu siihen, että homeopaatit ryhtyvät tällaiseen (laiton lääkärintoimen harjoittaminen) mutta siihen että oikeat lääkärit ryhtyvät tähän ei ole varauduttu. Sydänleikkauskirurgin virhettä tutkitaan samalla tavalla, samalla viivalla näitten hemmojen toiminnan kanssa. Se että jotkut eivät tule kuntoon tyroksiinilla ei tietenkään ole koskaan ollut lääkäreille epäselvää. Mutta edelleen on epäselvää, miksi näin on, mutta se tiedetään että rT3 ei ole selitys. Ei myöskään tiedetä, mitä T3-momoterapia aiheuttaa eri kudoksille, joissa on eri ensyymi, erilainen reseproti, erilainen biokemiallinen reitti ja erilainen säätelyjärjestelmä kuin aivoissa. Läärärit tuntevat T3 lääkkeen, koska se on asianmukaisessa käytössä syöpäosastoilla joka päivä.

   • ”Suurin osa potilaista ei ole hyötynyt T3 lääkityksestä. Huomattava määrä, liian suuri määrä on saanut vakavia yliannostusoireita.”

    Tämä väite on jo sellainen, että jos et esitä todisteita, niin sillä voi pyyhkiä takamuksensa. Minulla nimittäin on aivan erilaista tietoa asiasta.

    ”Läärärit tuntevat T3 lääkkeen, koska se on asianmukaisessa käytössä syöpäosastoilla joka päivä.”

    Mihin tarkoitukseen syöpäpotilaat saavat T3-lääkettä?

 2. > Kilpirauhasen vajaatoimintaan T3 lääkettä määränneistä 7 on Valviran selvittelyn kohteena…..

  Monelleko kilpirauhaspotilaalle on määrätty psyykenlääkkeitä, jopa vuodesta toiseen?
  Onko tapauksia selvitelty tai tutkittu? Mikä on Valviran kanta tällaisissa tapauksissa?

  • Voin ihan ikiomana äärimmäisen todistusvoimaisena kokemuksenani kertoa että minulle tehtiin masennusepäilyn yhteydessä kilpirauhastutkimukset. On siis mahdotonta että näin olisi voinut käydä.

 3. Sattuuhan sitä! Tämäkö on se normaali käytäntö siinä ”oikeassa” terveydenhoidossa?

  • Sillä tapahtuuko potilasturvallisuuden vaarantaminen virheen seurauksena vaiko tietoisen toiminnan tuloksena lienee jotain merkitystä, eikö totta?

 4. Tämä olikin se juttu, jota etsin. Et ollut tägännyt tähän mitään sanoja, joten siksi ei heti löytynyt. Mutta tiedoksi tähänkin ketjuun, että ensimmäisenä Valviralta rajoituksen hoitaa kilpirauhassairauksia saanut lääkäri on toistamiseen voittanut Valviran hallinto-oikeudessa. Valvira siis rajoitti / huomautti samaa lääkäriä kahdesti. Pian saamme myös KHO:n ratkaisun asiasta.

  • Tässä tapauksessa kuitenkin taitaa olla muihin tapauksiin verrattuna se ero, että tämä lääkäri määräsi t3:a masennuksen hoitoon ja nämä muut lääkärit eivät sitten ole seuranneet potilaitaan ja määränneet perusteettomasti lääkityksiä kilpparivaivoihin. Ennakkotapausta tästä siis ei kaiketi saada, koska lähtökohdat erilaiset.

 5. Siksikö luulet, että määräsi sitä masennuksen hoitoon, koska on psykiatri? Olet väärässä.

 6. Helsingin hallinto-oikeus teki 19.12.2014 toisen päätöksen kilpirauhaskiistassa. Ensimmäinen päätös tuli 14.1.2014, ja sen kanneltu lääkäri voitti tuomariäänin 3-0. Myös tämän uuden päätöksen sama kanneltu lääkäri on voittanut, ja jälleen tuomariäänin 3-0.
  Helsingin hallinto-oikeuden päätökset ovat julkisia. Päätöksen mukana tulee kuitenkin asian taustoitusta ja perustelut päätökselle. Näissä voi olla arkaluontoisia ja salassapidettäviä tietoja, kuten esimerkiksi jonkun potilaan nimi ja hänen terveystietojaan. Tällaiset tiedot salataan päätöksen julkisessa versiossa. Tässä tapauksessa käytetään nimien sijaan kirjaimia A, B, C jne.

  http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hallintooikeudet/fi/index/julkisuus/ratkaisu.html

  Hallintotuomioistuimen päätöksen lopputulos ja sovelletut lainkohdat ovat aina julkisia. Jos päätös muilta osin sisältää salassa pidettäväksi säädettyjä tietoja, päätös pidetään salassa siltä osalta kuin se on välttämätöntä salassa pidettävän edun suojaamiseksi.

  Hallintotuomioistuin voi yksittäistapauksessa aina päättää, että päätös on tietyiltä osin salassapitosäännösten estämättä julkinen. Tämä edellyttää, että tärkeä yleinen tai yksityinen etu sitä vaatii.

  Diaarinumero 02735/14/6206

  Lääkäri A vastaan Valvira. Päätös josta valitetaan:

  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
  24.3.2014 diaarinumero 888/06.02.01.00/2013
  Valvira on rajoittanut väliaikaisesti A:n oikeutta harjoittaa lääkärin ammattia siten, että hän ei saa hoitaa potilaidensa kilpirauhassairauksia eikä määrätä ensisijaisesti näiden sairauksien hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä. Väliaikainen rajoitus on voimassa, kunnes Valvira voi ratkaista asian lopullisesti, kuitenkin enintään 17.3.2015 saakka.

  Hallinto-oikeuden ratkaisu

  Hallinto-oikeus kumoaa Valviran päätöksen ja velvoittaa Valviran korvaamaan A:lle asiassa aiheutuneet kohtuulliseksi harkitut oikeudenkäyntikulut 5 000 euroa, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaista viivästyskorkoa siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut
  tämän päätöksen antopäivästä.
  Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 39 §:n 3 momentti ja hallintolainkäyttölain 31 §:n 1 momentti huomioon ottaen hallinto-oikeus määrää, että Valviran valituksenalaista päätöstä on kuitenkin noudatettava, kunnes hallinto-oikeuden päätös on saanut lainvoiman.

  Selvityksen arviointia ja hallinto-oikeuden johtopäätöksiä

  —-

  Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 14.1.2014 numero 14/0015/6 kumonnut Valviran 17.6.2013 antaman päätöksen, jolla oli rajoitettu väliaikaisesti A:n oikeutta harjoittaa lääkärin ammattia. Hallinto-oikeus katsoo, että nyt kysymyksessä olevassa asiassa on arvioitava sitä, onko Valviran määräämää uutta väliaikaista turvaamistoimenpidettä arvioitava nyt toisin valituksenalaisessa päätöksessä esitetyn uuden selvityksen perusteella.

  ——-

  Kilpirauhassairauksien hoidosta ei ole Käypä hoito -suositusta. A:n potilailleen määräämät lääkkeet ovat laillisia ja kilpirauhasen vajaatoimintaan käytettäviä lääkkeitä. Thyroid- ja Armour Thyroid -lääkkeen tai T3-lääkkeiden käytöstä ei ole Suomessa virallista ohjeistusta. Suomessa ei siten myöskään ole yleistä virallista ohjeistusta, jolla olisi rajoitettu lääkkeiden yhdistelmähoitoa tai T3- lääkkeiden käyttöä yksinään tai keskitetty yhdistelmähoidon tai T3-monoterapian käyttö vain endokrinologeille.

  Esitetyn selvityksen perusteella on selvää, että A:n soveltama niin sanottu rT3-dominanssiteoria on Suomessa kiistanalainen. Hallinto-oikeus kuitenkin katsoo, ettei asiassa esitetyn selvityksen perusteella potilasturvallisuuden voida katsoa jo lähtökohtaisesti vaarantuneen sen vuoksi, että A on joidenkin potilaiden hoidossa soveltanut rT3-dominanssidiagnoosia. Valviran päätöksen mukaan myöskään sen päätöksen tarkoituksena ei ole ollut ottaa kantaa siihen, voidaanko rT3-dominanssidiagnoosia joissain tilanteissa käyttää.

  Hallinto-oikeus toteaa, että aiemmassa hallinto-oikeuden päätöksessä on arvioitu A:n lapsipotilaille antamaa hoitoa. Hallinto-oikeus katsoo, ettei uudenkaan selvityksen perusteella voida katsoa, että A:n ammatinharjoittamisen väliaikaiselle rajoittamiselle olisi näiden potilaiden perusteella aihetta.
  Valvira on valituksenalaisessa päätöksessään pitänyt A:n tekemiä laboratoriotutkimuksia puutteellisina. Hallinto-oikeus toteaa, ettei Valvira ole päätöksessään selvittänyt, mitä laboratoriotutkimuksia A:n olisi ennen kilpirauhasen vajaatoimintaa koskevan diagnoosin tekemistä pitänyt tehdä. B:n lausunnossa 20.2.2014 tarpeellisina laboratoriokokeina on mainittu TSH, T4v ja T3v. Nämä sisältyvät A:n ottamaan kilpirauhaspaneeliin. Joillakin potilailla on ollut heiltä aiemmin otettujen laboratoriokokeiden tuloksia. Epäselvää on, millä tavoin tehdyt tutkimukset ovat Valviran käsityksen mukaan olleet puutteellisia.

  B on lausunnossaan koetulosten perusteella katsonut, että potilasturvallisuus on vaarantunut, kun laboratoriokokeista ilmenee, että TSH-hormonin taso on ollut matala. A:n esittämän selvityksen perusteella hyvin alhainen TSH-hormonin taso on normaali rT3-dominanssin hoitoon liittyvä asia.

  Valvira on todennut päätöksessään, että A on diagnosoidessaan rT3-dominanssin jättänyt ottamatta huomioon yleisimmät vakavat sairaudet, jotka ovat saattaneet olla potilaiden oireiden syynä. B on asiantuntijalausunnossaan todennut, että A on pääsääntöisesti tulkinnut potilaiden oireiden johtuvan kilpirauhasen vajaatoiminnasta ja että muiden syiden selvittely on jäänyt vähäiseksi. Hallinto-oikeus toteaa, että Valviran päätöksessä ei kuitenkaan ole edellytetty kaikkien mahdollisten sairauksien poissulkemista ja siten asetettu kohtuuttomia vaatimuksia lääkärille. Valviran päätöksestä ei toisaalta myöskään ilmene, että A olisi jättänyt jonkun potilaan osalta diagnosoimatta sairauden, joka olisi selittänyt potilaan oireet kilpirauhasen vajaatoiminnan asemesta.

  Valvira on päätöksessään todennut, ettei A ole todennut potilaillaan päätöksessä tarkemmin yksilöityjä tärkeimpiä spesifisiä kilpirauhasen vajaatoimintaan viittaavia löydöksiä. Asiassa on toisaalta esitetty, ettei esimerkiksi Lääkärin käsikirjan hypotyreoosia käsittelevässä artikkelissa 29.8.2013 ole mainittu nimenomaan näitä Valviran päätöksessä lueteltuja oireita tärkeimpinä oireina. Hallinto-oikeus katsoo jääneen selvittämättä ne tärkeimpinä pidettävät spesifiset oireet, joita A ei olisi todennut potilaillaan.

  B:n asiantuntijalausunnosta ilmenee, että potilasasiakirjoissa ei kaikkien potilaiden osalta ole ollut merkintöjä kilpirauhasen toimintaa koskevasta kliinisestä tutkimuksesta ensikäynnillä. Erään potilaan kliinistä tilaa ei ole arvioitu potilasasiakirjoissa hänen kerrottuaan liikatoiminnan oireista.
  Edelleen B:n asiantuntijalausunnosta ilmenee, että kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoa seurataan laboratoriokokein, ja hän on lausunnossaan käsitellyt TSH-hormonin merkitystä seurannassa. Edellä todetuin tavoin pelkkä TSH-hormonin alhainen taso ei välttämättä vielä tarkoita lääkityksen liika-annostelua käytettäessä T3-monoterapiaa tai yhdistelmähoitoa. A:n ei myöskään ole edellytetty määrittävän rT3-hormonin tasoa seurannan aikana.

  —-

  Lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden rajoittaminen on kuitenkin poikkeuksellinen toimenpide, joka tulee kyseeseen vain silloin, kun potilasturvallisuus sitä edellyttää. Hallinto-oikeus katsoo edellä mainitut seikat kokonaisuudessaan huomioon ottaen, että Valvira ei ole esittänyt päätöksessään sellaisia seikkoja, joiden vuoksi A:n ammatinharjoittamisoikeuden väliaikainen rajoittaminen kilpirauhassairauksien ja muiden umpieritysrauhassairauksien hoitamisen osalta on ollut potilasturvallisuuden vuoksi välttämätöntä. Näin ollen hallinto-oikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen.

  Kiinnostuneet voivat tilata itselleen päätöksen julkisen version Helsingin hallinto-oikeudelta: http://www.oikeus.fi/hallintooikeudet/helsinginhallinto-oikeus/fi/index.html
  Päätös tulee sähköpostin liitteenä.

 7. ”B” voisi olla prof Välimäki muuten, mutta a) labrakoesarjassa on myös (endojen mielestä tarpeeton) T3v-mittaus ja b) Välimäki käyttää koelääkitystä

  Jokainen lääkärinvalaansa kunnoittava (= julkisissa melkein nolla kpl) lääkäri yrittää selvittää, miksi Thyroxin hoito ei poista oireita tai jopa pahentaa oireita. Syyt kylläkin on tunnettu 90-luvun lopulta alkaen. Uusimpia tutkimuksia selostettu tässä:

  https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/02/14/moniko-potilas-ei-saa-apua-tyroksiinista-osa-2/

  • Kiintoisat tutkimukset, mutta kuten varmaan ymmärrät, täytyy se saako osapopulaation kilpirauhaspotilaista paremman avun yhdistelmähoidosta (vs. T4-monoterapia) todentaa ihmisillä tehdyillä kliinisillä tutkimuksilla – joissa mittarit ovat jotain muuta kuin subjektiivisia ”miltä susta tuntuu” kyselyitä.

   Jutussa mainittu McAninch et al. ei tietenkään tue yhdistelmähoitoa per se.

 8. Päivitysilmoitus: Missä mennään kilpirauhaskiistassa? | Turpaduunari

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s