Valkee Oy: Korvavalon myynti romahti, veronmaksajien tuki yhtä suuri kuin yrityksen koko liikevaihto


Vuonna 2013 veronmaksajat tukivat Valkee Oy:n korvavaloa ennätyksellisellä 1,1miljoonalla eurolla (Tekes) Tuolla summalla Valkee Oy sai aikaiseksi 1,1 miljoonan euron liikevaihdon. Tekesin rahat näkyvät aikasemmassa tilinpäätöksessä, tässä tilinpäätöksessä Valkee on saanut 71 000. Tämä johtuu Valkeen tilikaudesta, joka alkaa maaliskuun alusta. Kun Tekesin mahdollisuudet rahoitaa hanketta loppuvat, niin veronmaksajat eivät suinkaan hylkää yhtiötä. Valkee saa nyt veronmaksajien rahaa Aloitusrahasto Veralta (Veraventure), joka tekee kohdeyrityksiin oman pääoman ehtoisia vähemmistösijoituksia, pääsääntöisesti rahaston omistusosuus kohdeyrityksessä on 15 – 40 %. Valkee sai rahaa 1.3.2014 mennessä sijoittajilta 5205553,9 euroa eli 5,2 miljoonaa, josta veronmaksajien osuus voi olla pahimmassa tapauksessa 2,1 miljoonaa tai enemmänkin, sillä Life Line Ventures saa rahaa mm. Veraventurelta, Sitralta ja Suomen Teollisuussijoitukselta (valtio). Ongelmana on, että tässä annetaan julkista rahaa yksityisille yrityksille, jotka sitten tuottavat sillä palveluita toisille yksityisille yrityksille.

 

Liikevaihto putosi vuotta aiemmasta 1,9 miljoonasta. Tämä merkitsee sitä, että kuluttajat päämarkkina-alueella Euroopassa eivät enää usko laitteen toimivan ja yhtiön voi pelastaa enää USA:n markkinat. Tänä vuonna yhtiö vaikenee myyntimääristä. Liikevaihdosta voidaan laskea laitteen myyntimäärät jotka ovat 2010-2011 = 5000, 2011-2012 = 15 000, 2012-2013 = 20 000 ja 2013-2014 = 11 000.

Yhtiö teki tilikaudella jättimäisen 2,9 miljoonan euron tappion. Tämä ei suoraan tarkoita, että yhtiö olisi matkalla konkurssiin, vaan että tuon verran omistajien omistuksen arvo laski.

Tähän mennessä Valkee oy on tehnyt yhteensä 4,5 miljoonan euron tappiot. Samaan tahtiin kuin laitteen arvostelu on kiihtynyt veronmaksajien  tuki on vain lisääntynyt joka vuosi. Yhteensä verorahoja on pantu kiinni laitteeseen 2,3 miljoonaa euroa. Ottamalla huomioon laitteen valmistuskustanukset, veronmaksajien rahoilla olisi voitu jakaa korvavalot ilmaiseksi jokaiselle nykyiselle käyttäjälle.

Veronmaksajilla täytyy olla oikeus pysäyttää virheelliset tukipäätökset tähän. Veronmaksajilla täytyy olla oikeus saada selvitys siitä, miksi tähän hankkeeseen on ryhdytty veronmaksajien rahoilla. Päätöksistä vastuussa olevat henkilöt eivät voi nauttia jotain eritystä suojaa. Tekesissä ei voi olla töissä sellaisia puusilmiä, jotka eivät tajuaisi, mistä tässä on kysymys.

Valkee on saanut enkelisijoittajilta 5,2 miljoonaa euroa ja veronmaksajilta 2,3 miljoonaa. Yhtiön perustajien sijoitukset ovat luokkaa ”hyttysen paska” näihin rahoihin verrattuna. Pikku osa rahoista on mennyt tuotteen valmistukseen. Rahat menevät tutkimuksiin, joita yhtiön perustajat tekevät itse. Sijoitetuilla rahoilla on käynnistetty ainakin Jet Lag tutkimus.

Valkee aloitti vuosi sitten prosessin, jolla se saisi laitteelleen Venäjällä myyntiluvan. Sitä odotellessa.

 

Suomen valtio on ollut Valkee Oy:n suurin rahoittaja. Voidaan sanoa, että Valkee Oy:n projekti ei olisi millään edennyt näin pitkälle ilman valtion raskasta tukea. Vakeen tukijoita ovat olleet Inno Suomi palkintojärjestelmä (Tarja Halonen), Keksintösäätiö, Suomen ulkoministeriö (lähetystöt ovat tehneet myynnisedistämistyötä), Ulkomaankauppaministeri (Team Finland, Kiina),  Tekes, Finvera (Veraventure), Oulun yliopisto, VTT (CE-merkintä) ja Finnair. Itse suomalaisena veronmaksajan haluan pyytää anteeksi kaikilta eurooppalaisilta ja Japanilaisilta, sitä, että me kansakuntana olemme yrittäneet tienata teidän kustannuksellanne. Esitän pahoitteluni myös kaikille niille, joiden kaamosmasennuksen lääketietteelinen hoito on viivästynyt korvavalon takia.

http://www.hs.fi/tiede/Valkee+loi+optisen+harhan+korvavalollaan/a1404616448010

Valkeen rahoitus loppuu:

http://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2014/kolme-uutta-startupia-lapaisi-niy-rahoituksen/

Valkeella on taseessaan kehittämismenoja 1 589 339,40, vaikka oman kehittämistoiminnan perusteella aikaansaatuja aineettomia hyödykkeitä voidaan merkitä taseeseen erityistä varovaisuutta noudattaen. Valmiita tuotteita on 415 720,00 euron arvosta, 300 000 enemmän kuin aikaisemmin. Myynnin lasku tuli siis yhtiölle yllätyksenä. Rahaa Valkee ei vielä ole saanut 7,4 miljoonaa vaan 3 455 553,90 rahastoon ja 1 750 000,00 osakeannilla. Nämä rahat on pistetty haisemaan. Osakeannin perusteella entiset omistajat eivät taida omistaa yhtiöstä enää kuin muruja. Tilinpäätöshetkellä yhtiön rahat ovat finaalissa, mutta luvatusta 7,4 miljoonasta on vielä saamatta parimiljoonaa, jolla päästään yksi vuosi eteenpäin. Nämä tulevat rahat pitäisi laittaa uusien tutkimustulosten markkinointiin tai markkinointiin Venäjällä ja Usa:ssa. Uusi CE-merkintäkin pitäisi saada.

 

Mainokset

Onko Suomen syöpähoito Euroopan kärkeä?


Kuva on linkitetty ilman lupaa Ylen sivuilta.

Kun suomalaiset vertaavat itseään muihin eurooppalaisiin syöpähoidon tehokkuudessa, he käyttävät mittarinaan mielellään syöpäpotilaiden viiden vuoden suhteellista elossaololukua tai elossaololukua.

Elossaololuku kertoo paljonko potilaista on elossa viisi vuotta syövän toteamisen jälkeen. Se on viiden vuoden kuluttua tietyn syöpätyypin syöpädiagnoosista elossa olevien potilaiden osuus kaikista  syöpädiagnoostisoiduista potilaista.

Suhteellinen elossaololuku saadaan elossaololuvusta matemaattisesti ottamalla huomioon muihin kuin syöpään viidenvuoden aikana kuolleet. Se on havaitun elossaololuvun ja potilasryhmän kanssa ikäjakaumaltaan samanlaisen, samanaikaiseen kokonaisväestöön kuuluvan ihmisryhmän ”odotetun” elossaololuvun suhde. Suhteellinen elossaololuku voidaan tulkita elossaololuvun arvioksi siinä hypoteettisessa tilanteessa, jossa potilaiden muut kuin syövästä johtuvat kuolemat on eliminoitu. Jos suhdeluku on 100%, syöpä ei lisää lainkaan kuolleisuutta.

Korkea elossaololuku ei merkitse pitempää elämää

Rudy Giuliani

Rudy Giuliani

New Yorkin pormestarina kaksoitornien terroristi-iskun aikaan ollut Rudy Giuliani väitti pyrkiessään presidenttiehdokkaaksi, että terveydenhoito USA:ssa oli erinomainen verrattuna terveydenhoitoon Englannissa. Englantilaisilla miehillä diagnostisoitiin eturauhaussyöpää 49 jokaista 100 000 kohden. Näistä kuoli 28 viiden vuoden kuluessa, eli noin 44 %. Viiden vuoden elossaololuku USA:ssa on 82 %. Giuliani väitti, että amerikkailaisilla on kaksi kertaa paremmat mahdollisuudet selvitä kuin englantilaisilla. Numeroiden vertaaminen on kuitenkin merkityksetöntä sellaisten ihmisryhmien välillä, joiden välillä on dramaattinen ero, miten syöpädiagnoosi tehdään. USA:ssa useimmat eturauhassyövät löydetään etsimällä eturauhasen antigeenejä (PSA), kun Englannissa  useimmat todetaan oireiden perusteella. Jotta saataisiin selville, mikä maa hoitaa asiat parhaiten, täytyy verrata kuolleisuutta. Jotta tämän asian ymmärtäisi täyttyy katsoa, kuinka viiden vuoden elossaololuku ja kuolleisuus lasketaan. Aloitetaan elossaololuvusta:

Viiden vuoden elossalololuku on tavallisin, mutta viidessä vuodessa ei ole mitään erikoista. Tilasto voidaan laskea mille aikavälille tahansa. Kuvittele ryhmää, joka on saanut syöpädiagnoosin samana päivänä. Niiden potilaiden osuus, jotka ovat elossa vielä viiden vuoden kuluttua, on elossaololuku. Tässä laskukaava:

viiden vuoden elossaololuku = niiden potilaiden lukumäärä, joilla diagnostisoitiin syöpä viisi vuotta sitten ja ovat yhä hengissä /  syöpään diagnostisoitujen lukumäärä

Kuolleisuuden laskemiseksi kuvittele toinen joukko ihmisiä. Tätä joukkoa ei yhdistä syöpädiagnoosi, se on vain joukko ihmisiä. Se osuus, joka on kuollut yhden vuoden kuluttua (tyypillinen aika kuolinsyytilastoissa), on kuolleisuus. Tässä laskukaava:

vuosikuolleisuus = niiden ihmisten lukumäärä, jotka kuolivat syöpään yhden vuoden aikana / ihmisten lukumäärä ryhmässä

Huomattava pääero näiden kahden tilaston välillä on sana diagnostisoitu, joka esiintyy elossaololuvun nimittäjässä ja osoittajassa, mutta ei missään, kun lasketaan kuolleisuutta. Seulonta vinoutaa perinpohjin eloonjäämislukua kahdella tavalla. Ensinnäkin se vaikutta diagnoosin ajoitukseen ja toiseksi se vaikuttaa diagnoosin luonteeseen ottamalla mukaan ei-etenevät syövät. Ensimmäinen aiheuttaa aikaistusharhan (Lead time bias): Kuvittele eturauhassyöpäpotilasjoukkoa, jotka diagnostisoidaan 67 vuoden iässä ja kaikki kuolevat 70 vuoden iässä. Kaikki selvisivät vain 3 vuotta, jolloin viiden vuoden elossaololuku on 0%. Kuvittele sitten, että sama ryhmä diagnostisoidaan PSA menetelmällä 60 vuoden iässä, mutta he kaikki kuolevat edelleen 70 vuoden iässä. He elävät 10 vuotta, jolloin viiden vuoden elossaololuku on 100 %. Vaikka elossaololuku on muuttunut dramaattisesti, silti kuolleisuudelle ei ole tapahtunut mitään. Korkea elossaololuku ei merkitse pitempää elämää. Tämä yksinkertaistettu esimerkki osoittaa, miten elossaololukua voi nostaa siirtämällä diagnoosin ajankohtaa aikaisemmaksi eikä elinaika silti ole pidentynyt yhtään.

Toinen ilmiö, joka johtaa pettävän suuriin elossaololukuihin on ylidiagnostisointiharha. Seulonta löytää muutoksen, joka täyttää syövän kriteerit, mutta joka ei koskaan potilaan elinaikana etene oireelliseksi. Jos 1000 miehellä on etenevä syöpä ja viiden vuoden kuluessa 440 on elossa, niin elossaololuku on 44 %. Jos seulontaan osasallistuvilla on 1000 syöpää ja 2000 ei-etenevää syöpää, niin ylidiagnostisointi nostaa elossaololuvun 81 %:iin. Huomaa, että elossaololuku on noussut, vaikka niiden lukumäärä, jotka kuolevat, ei ole muuttunut yhtään. Aikaistusharhan ja ylidiagnoosien takia muutoksilla viisivuotisessa elossaololuvuissa ei ole yhteyttä muutoksiin kuolleisuudessa.

Mutta kuolleisuus on avain asia. Kuoleeko amerikkalaisia miehiä puolet vähemmän kuin Englatilaisia? Vastaus on ei. Riski on kummallakin suurinpiirtein sama: noin 26 eturauhassyöpäkuolemaa 100 000 kohden Englannissa ja 27 USA:ssa. Jos eturauhassyöpää käytetään terveydenhuoltojärjestelmien vertailuun, niin Englanti voittaa, koska Englannissa on vähemmän ylidiagnoosia (vähemmän turhaa vakavaa huolta), mutta suurinpiirtein sama kuolleisuus. Amerikkalaiset ovat käyneet läpi turhia leikkauksia ja sädehoitoja, jotka usein johtavat impotenttiin.

Syöpäkuolleisuus ja viidenvuoden elossaololuku ovat toimittajan mielestä sama asia:

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/syopakuolleisuus-vaihtelee-euroopan-eri-maissa/651226/

Syövänhoidon erinomaisuutta todistetaan elossaololuvulla, mutta yliopiston sivulla muistutetaan toisesta kahdesta harhasta:

http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/Artikkelit/Sivut/suomi-on-syovan-hoidon-mallimaa.aspx

HYKS on Suomen paras syöpähoitopaikka ollut aina. Siksi onkin epäilty, että syöpähoidon tasa-arvo ei touteudu maassamme. Asuinpaikalla on merkitystä. Tässä kerrotaan, että HYKS on korkeinta tasoa Euroopassa. Tämä johtuu myös siitä, että yhdessäkään muussa pohjoismaassa ei ole tehty tätä selvitystä (auditointia) ainakaan vielä. Hyksin korkea taso ei merkitse saamaa kuin Suomen korkea taso.

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Hyksin-sy%C3%B6p%C3%A4osaaminen-arvioitu-Euroopan-parhaimmalle-tasolle-.aspx

Isoissa maissa tehdään paljon syöpätutkimusta ja siksi tutkimusrintamalla Suomen panos määrällisesti on vähäinen, mutta entäpä laatu? Tässä esitetään, että koska Suomen tutkimukset ovat keskimäärin ennemmän siteerattuja kuin USA:n tutkimukset, niin Suomen tutkimus olisi parempaa kuin USA:n tutkimus. Pienenä maana Suomi kuitenkin keskittyy tutkimuksessaan varmoihin aihepiireihin, joista etukäteen tiedetään tulevan tulosta. USA:ssa rintama on laajempi ja siksi osa tutkimuksista ei saavuta tiedeyhteisön suosiota. Siteerauksien määrästä ei voi tehdä oikein mitään järkeviä johtopäätöksiä.

http://www.biomedicum.fi/index.php?page=1646&lang=1

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2813%2970546-1/abstract

Kuoleisuustilastoja voi käydä tutkimassa täältä:

http://eco.iarc.fr/EUCAN/CancerSearch.aspx

 

Ymmärrätkö rintasyöpäseulontojen hyödyt?


Embed from Getty Images

Monet lääkärit, potilaat, toimittajat, virkamiehet ja poliitikot eivät ymmärrä, mitä terveydenhuollon tilastot merkitsevät tai vetävät väärät johtopäätökset niistä.

50-vuotias oireeton nainen osallistuu rintasyöpäseulontaan (mammografia). Tulos on postitiivinen. Hän haluaa tietää sinulta, onko hänellä varmuudella rintasyöpä ja mitkä ovat mahdollisuudet. Et tiedä naisesta mitään muuta kuin seulontatuloksen.

Seuraavat pyöristetyt tilastotiedot auttavat sinua vastauksen miettimisessä:

  • Todenäköisyys, että tuon ikäisellä naisella on rintasyöpä on 1% (”ilmeneminen”)
  • Jos naisella on rintasyöpä, todennäköisyys, että hänen testituloksensa on positiivinen, on 90% (”testin herkkyys”)
  • Jos naisella ei ole rintasyöpää, todennäköisyys, että testi siitä huolimatta on positiivinen on 9 % (väärä positiivinen tulos)

Kuinka monella postitiivisen testituloksen saaneella on oikeasti rintasyöpä? Mikä on paras vastaus?

  • yhdeksällä 10:stä
  • kahdeksalla 10:stä
  • yhdellä 10:stä
  • yhdellä 100:sta

 

Gerd Gigerenzer esitti tämän tehtävän gynekologien koulutustilaisuudessa 160 gynekologille. He saivat vastata tässä esitettyjen tietojen avulla tai oman kokemuksensa perusteella. 80 % gynekologeista vastasi väärin. 21 % vastasi yhdellä kymmenestä – mikä on oikea vastaus. Huonompi tulos kuin, jos he olisivat puhtaasti arvanneet.

rintasyöpä

1000 testatulta naisilta löytyy 99 positiivista testitulosta, joista 9 on oikeita syöpätapauksia.

 

Se että 90 % naisista, joilla on rintasyöpä, saavat positiivisen tuloksen mammografiassa, ei merkitse sitä, että 90 % niillä naisilla, joilla tulos on positiivinen, on rintasyöpä. Korkea väärien positiivisten määrä yhdessä taudin 1 % esiintyvyyden kanssa merkitsee, että karkeasti yhdeksän kymmenestä naisesta ovat turhaan huolissaan mammografian tuloksesta, sillä heillä ei todellakaan ole syöpää.

THL:n sivuilla kerrotaan, että seulontaan kutsutuilla yli 50-vuotiailla naisilla rintasyöpäkuolemien määrä on noin 22 % pienempi kuin niillä, joita ei kutsuta seulontaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kun seulomattomien joukosta kuolee 5, niin seulottujen joukosta kuolee neljä. Seulonta ei siis estä naista kuolemasta rintasyöpään – ei alkuunkaan. Kuinka moni on tuudittautunut uskomaan, että mammografia pelastaa?

 

Embed from Getty Images

Rokotteiden turvallisuudesta uutta tietoa


https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.effectivehealthcare.ahrq.gov%2Fehc%2Fproducts%2F468%2F1930%2Fvaccine-safety-report-140701.pdf

Vakavat haittavaikutukset, jotka johtuvat USA:ssa rutiinikäytössä olevista rokotteista, ovat harvinaisia todetaan heinäkuussa 2014 ilmestyneessä raportissa, jota eivät ole rahoittaneet lääkeyhtiöt. Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) maksaman raportin mukaan on vahva tieteellinen näyttö:

– MPR-rokotteen ja autismin välillä ei ole yhteyttä.

– Keuhkokuume- ja influenssarokotteen ja sydän- ja verisuoni- tai aivoverisuonitapahtumien välillä ei ole yhteyttä iäkkäillä.

– MPR; kurkkumätä, jäykkäkouristus ja hinkuyskä; jäykkäkouristus, kurkkumätä; Haemophilus influenzae type b (Hib) ja Hepatiiti B rokotteiden ja lapsuusiän leukemian välillä ei ole yhteyttä.

Varsin vahva tieteellinen näyttö on siitä, että

– HPV-rokotteen ja umpilisäkeen tulehduksen, halvauksen, sydänkohtauksen, laskimotromboembolian, nuoruusiän niveltulehduksen tai tyypin 1 diabeteksen välillä ei ole yhteyttä.