Pakurikääpä ei tehoa syöpään


Kun etsitään vaikkapa syöpään tehoavaa molekyyliä, tehdään usein kokeita petrimaljalla, koeputkissa ja rotilla. Sadoillatuhansilla aineilla on löydetty näissä kokeissa syöpäsolujen kasvua hillitsevää vaikutusta. Meillä ei kuitenkaan ole sataatuhatta syöpälääkettä, koska pelkkä petrimaljalla tehty tutkimus ei vielä kerro mitään. Tutkimus jatkuu petrimaljakokeesta edelleen. Yhtä lääkemolekyyliä varten käydään läpi yli 10 000 turhaa yritystä. Lopullinen varmuus lääkkeen tehosta saadaan kliinissä kokeissa oikeilla ihmisillä ja oikeilla syöpäpotilailla. Samalla selvitetään onko lääkkeellä vakavia haittavaikutuksia.

Uskomushoidoissa nostetaan järjestelmällisesti esiin aina uusia aineita, jotka ovat selvinneet ensimmäisestä koeputkitestistä. Sitten ihmisiä aletaan huijaamaan esittämällä, että uskomustökötti, kuten esimerkiksi pakuri tai graviola on tehokas syöpälääke. Syöpäsairasta jymäytetään uskomaan, että yhdessä syöpälääkkeiden kanssa saadaan parempi tulos. Uskomushoitojen kiivas hinku väittää jotain uutetta syöpään tehoavaksi johtuu myös siitä, että jos kerran tuote tehoaa syöpäänkin, niin totta kai se tehoaa silloin niihin lukuisiin muihinkin vaivoihin, sillä syöpä on sairauksien kuningas.

Syöpiä on monenlaisia. Siksi on monenlaisia syöpälääkkeitäkin ja sädehoito- ja leikkaustaktiikoita. Ei siis ole uskottavaa, että noin vain löytyisi yksi aine tai kasvi, joka tehoaisi kaikkiin syöpiin. Mutta kun potentiaalisia asiakkaita ei haluta rajata vain vaikkapa rintasyöpätapauksiin, niin uskomushoidoissa ei koskaan rajata mitään syöpää aineen vaikutuksen ulkopuolelle. Tämä tarjoaa helpon tavan hoksata, milloin on huuhaa helppoheikit liikkeellä. Kun jonkin väitetään parantavan kaikki syövät, niin kyse on aina huijauksesta.

Pakuria koskevat syöpäsolujen kasvua laboratoriossa käsittävät tutkimukset on tehty muutamalla syöpäsolutyypillä. Tutkimusten yleistäminen kaikkiin syöpäsoluihin on tietenkin epätieteellistä. Ja miten syöpäsolut sitten tuhoutuvat todellisuudessa ihmisessä on kokonaan toinen juttu. Pahimpia jymäytyksiä on väittää, että pakurilla on etuja tavallisiin syöpähoitoihin verrattuna siinä, että pakuri tuhoaa vain syöpäsoluja, mutta ei tavallisia soluja. Nykytutkimuksen valossa voidaan sanoa, että pakurissa on laboratorio-oloissa syöpäsolujen kasvua estäviä aineita. Mutta onko aineita vain yksi ja vai koko joukko yhdessä, on epäselvää. Ei myöskään tiedetä, millä pitoisuudella vaikutus saadaan aikaan ja kuinka tehokkaasta kyvystä on kyse.

Syövällä leikkivät vastuuttomat luotaistuotekauppiaat eivät pysty perustelmaan väitteitään tieteellisillä kirjoituksilla, mutta he pystyvät harhauttamaan mahdollista riistettävää uhriaan niin sanotuilla ”pitkillä listoilla”. Tieteessä viitaustapa on sellainen, että tiettyä väitettä perustellaan aina tarkasti juuri tietyllä tutkimuksella. Pakurikääpäkauppiaat kuitenkin erottavat väitteet omaksi epätieteelliseksi jorinaksi ja liittävät sitten loppuun pitkän listan viitteitä enemmän tai vähemmän tieteellisiin artikkeleihin tai kirjoituksiin. Vitsi on siinä, että esitettyille väitteille ei löydy pitkästä listasta mitään näyttöä, mutta kun uhrit eivät kuitenkaan tarkista viitteitä, niin asialla ei ole merkitystä. Listoihin ujutetaan asiaan täysin liittymätöntä materiaalia esimerkiksi toisista sienilajeista. Samalla tarjotaan amatööreille mainio mahdollisuus tehdä itse ne virhepäätelmät, joita kauppias haluaa uhrinsa tekevän. Jos petrimaljalla pakuriuute on tappanut syöpäsoluja, niin uhrit tekevät sen virhepäätelmän, että totta kai sillä nyt sitten on edes jotain tehoa tähän minunkin syöpääni. Ei tehoa. Rottakokeista ei voi päätellä mitään. Koeputkikokeista ei voi päätellä mitään. Petrimaljakokeesta ei voida päätellä mitään.

Pakurimössökauppiailla näyttää olevan ongelmia myös sen suhteen, onko ainetta tutkittu vai ei. Usein kerrotaan, että koska lääkeyhtiöt eivät voi patentoida tätä syöpälääkettä, ne eivät tutki sitä. Samalla unohdetaan, että yliopistot tekevät lääkeyhtiöistä riippumatonta syöpätutkimusta esimerkiksi Suomessa Suomen Akatemian tai eri syöpäsäätiöiden rahoittamana. Mutta tietenkin tutkimus kannattaa suunnata sinne, missä on todennäköisimmin odotettavissa tuloksia. Toisaalta toisessa yhteydessä sanotaan, että pakurista on tuhansia tutkimuksia, millä viritellään sitä uskomusta, että tuote olisi erittäin laajasti tieteellisesti tutkittu. No onko sitä tutkittu vai ei? Hakusana ”inonotus obliquus” löytää PubMedistä 113 viitettä.

Pakuria ei ole tutkittu tieteellisesti ihmisellä, joten kaikki väitteet sen mahdollisista terveysvaikutuksista ovat puhtaasti teoreettisia mukaan lukien väitteet syövästä, diabeteksesta ja sydänsairauksista. Voi myös esiintyä sellaisia haittavaikutuksia, joista ei vielä tiedetä mitään. Muut sienet, jotka sisältävät beettaglukaania, voivat aiheuttaa suun ja kurkun kuivumista, nenäverenvuotoa, kutinaa, vatsavaivoja ja verisiä ulosteita.

Iso numerot tuntuvat vakuuttavan ihmisiä. Siksi pakuristakin kerrotaan isoja numeroita, mutta pysähtyykö kukaan miettimään, mitä nämä isot numerot merkitsevät pakurin syöjän kannalta? Iso numerot alkavat siitä, että pakuri on tunnettu jo tuhansia vuosia (yli 5600 vuoden takaa). Aktiivisia ainesosia on valtava määrä (215 fytoravinnetta, massiivinen määrä sinkkiä). Tieteeellisiä tutkimuksia on aivan valtavasti (1600). Antioksidanttilukema on huippusuuri (SOD 36,557), Orac luku (52,452). Suuri osa näistä luvuista on peräisin copy/paste kirjoittelusta vailla tarkistettua lähdettä ja kun asiaa penkoo tarkemmin luvut ovat peräisin varsin luovasta kirjoittelusta. Virheellinen tieto kopiodaan yhdelle nettisivulle, siten toiselle… ja niin edelleen. Alkuperäisiä tutkimustuloksia on vaikea löytää ja ymmärtää, koska ne on kirjoittettu venäjäksi ja kiinaksi.

Embed from Getty Images
Nykysin tieto pakurin hienoista ominaisuuksista leviää toisilta saatujen vihjeiden avulla, jotka muuttuvat matkalla kuin lasten leikissä ”rikkinäinen puhelin”.

En ole millään onnistunut löytämään lähdettä tiedolle, että pakuria olisi käytetty 4600 (tai 5600) vuotta sitten. Tuohon aikaan oli aika vähän kirjoittelua, lähinnä Egyptissä, mutta ei pakurin esiintymisalueella napapiirin tuntumassa. Pakuria ei myöskään mainita vanhimassa tunnetussa kiinalaisessa yrttilääketekstissä ”Shen Nong Ben Cao Jing”.  Esimerkiksi tämä pakurikauppias väittää, että 5600 vuotta sitten Italian alpeille jäätyneen retkeilijän, “lääkelaukusta” löydettiin pakurikääpää. Kyseessä on legendaarinen 5300 vuotta vanha Ötzi jäämies, jonka jäätyneet jäännökset löydettiin 1991. Hänen mukanaan oli kaksi sientä ‪Piptoporus betulinus ja Fomes fomentarius, (pökkelökääpä ja taulakääpä), mutta ei suinkaan pakuria. Pakurista muistetaan aina kertoa, että sitä on käytetty satojen vuosien ajan Venäjällä syöpälääkkeenä. Mutta miksi Venäjälläkin oikeat syöpälääkkeet ovat syrjäyttäneet pakurin? Koska pakuria on käytetty perinteisesti, niin siitä seurasi se kauppiaiden kannalta hyvä juttu, että sen turvallisuutta ei tarvinnut osoittaa EU-säädösten mukaisesti.

Pakurin toksisuutta ei ole laajasti tutkittu. Mutta kun kansa on sitä Venäjällä syönyt, niin siitä voi päätellä, että sieni ei ole tappavan vaarallinen. Itse en syö mitään tutkimatonta sientä sen jälkeen, kun mustarouskusta löytyi syöpää aiheuttava karsinogeeni nekatoriini ja entisen kauppasienen syöntiä ei enää suositeltu. Koska sienet keräävät radioaktiivisuutta olisi hyvä, jos valmistajat tutkisivat pakurivalmisteensa strontium-137 pitoisuuden ennen tuotteen laittamista myyntiin.

Pakurilla on eri ominaisuuden sen mukaan, mistä se on korjattu. Tukimukset on tehty Siperian ja Kiinan pakurista, jotka kasvavat ankarissa oloissa. Joskus tutkijat käyttävät kasvatettua pakuria, mutta sen ominaisuudet sitten eroavat villistä pakurista todella paljon. Mitä Suomesta kerätty pakuri oikein sisältää?

Tieteelliset tutkimukset on usein tehty uuttamalla pakuria alkoholilla. Myös pitkää keittoa paineastiassa on käytetty ja muita monivaiheisia uuttomenetelmiä, jolla mahdollisimman paljon aineita saadaan irti. Pakuria käytetään enimmäkseen kuitenkin siten, että kuivatusta pakurista keitetään teetä. Tällöin kaikki ne aineet, jotka eivät liukene veteen vaan vain alkoholiin, jäävät pois teejuomasta. Tieteelliset tutkimustulokset eivät siis koske tällätavalla valmistettua pakurijuomaa, mutta silti pakurikauppiaat vetoavat näihin alkoholiuuttotutkimuksiin. Esimerkiksi betuliinihappo ei liukene veteen.

Ruuan tai lisäravinteen antioksidenttitehoa voidaan kuvata ORAC-luvulla (Oxygen Radical Absorbance Capacity).  Orac-asteikko yhdistelmä ORAC-tehosta sekä veteenliukenevista (ORAC-hydro) että veteenliukenemattomista (ORAC-lipo) jotta voitaisiin verrata tavanomaisia ruoka-aineita ja niiden antioksidanttitehoa. Pakurilla voi olla hyvinkin korkea ORAC- luku riippuen siitä, mistä se on kerätty, minkälaisissa oloissa se on kasvanut ja miten se on prosessoitu. On väärin sanoa, että pakurilla on noin vain korkea ORAC-luku.  Pakurin ORAC-luvut vaihtelevat suuresti. Koska pakuri on luonnontuote, sen koostumus vaihtelee erä erältä. ORAC-menetelmä hylättiiin vuonna 2012, koska luvun ja biologisen aktiivisuuden välille ei löydetty tieteellistä näyttöä. Monia ORAC-arvoja ei ole mitattu riippumattomissa laboratorioissa ja voivat johtaa siksi kuluttajia harhaan. Jos pakuria syö sellaisenaan, niin sillä ei ole lainkaan antioksidenttista vaikutusta, koska kuten muutkin sienet, pakuri on vaikeasti sulavaa ihmisen ruuansulatuksessa. Antioksidanttiparadoksi tarkoittaa siitä, että vaikka hedelmät ja vihannekset ovat yhteydessä kuolleisuuden, sydäntautien ja syöpien vähenemiseen, antioksidanttiravintolisät eivät juurikaan näytä auttavan.

Pakurin yhteydessä törmää myös toiseen lyhenteeseen SOD (SuperOxideDismutases). Se mitä lisäainekauppiaasi ei kerro on, että SOD:tä on turha ottaa suunkautta ellei kyseessä ole ajoitettu kapseli tai pilleri. SOD nimittäin tuhoutuu mahassa ennen kuin se ehtii ohutsuoleen imeytymään. Pakurikauppiaat mielellään ilmoittavat SOD arvon. Useimmiten se on hatusta vetäisty, sillä harva kauppias viitsii maksaa ja teettää tutkimuksen omasta tuotteestaan. SOD arvoksi esitetään usein 36,557. Tarkka lukija huomaa, että luvusta puuttuu yksikkö. Grammaa kohden, 100 grammaa kohden vai litraa kohden?

Lähdeaineistoa, jota on syytä lukea kriittisesti, sillä kirjoittaja esimerkiksi kirjoittaa ”monet tutkimukset”, kun tutkimuksia on kaksi ja kaikkia viitattuja tutkimuksia ei löydy lähdeluettelosta. Mutta data lienee oikein ja kirjoitus on julkaistu vertaisarvioidussa tiedelehdessä.

Lääkärilehti tyrmää pakurin käytön syövässä.

Pakurin markkinoinnissa ei saa esittää minkäänlaisia terveysvaikutuksia, koska pakurikäävälle ei ole mitään hyväksyttyä terveysväitettä.

100 thoughts on “Pakurikääpä ei tehoa syöpään

 1. Jos haluat aidosti edistää hyvää tiedettä, niin olisiko hyödyllisempää esimerkiksi referoida kansankielelle uusimpia julkaisuja kiihkottomasti ja FAKTOIHIN perustuen siitä, missä TIEDE aiheen tiimoilla menee?
  Pakurikäävän tehosta syöpään ei tiedetä vielä paljon mitään, sen vuoksi sitä tutkitaan jatkuvasti.
  Loppuvuodesta 2013 julkaistu lappu:
  Progress on Understanding the Anticancer Mechanisms of Medicinal Mushroom: Inonotus Obliquus: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23679238
  http://www.apocpcontrol.org/paper_file/issue_abs/Volume14_No3/%201571-78%202.21%20Fu%20Qiang%20Song.pdf
  Ja olisiko ideaa kirjoittaa esimerkiksi siitä mitä mahdollista potentiaalia pakurilla tmv. rohdoksilla on ja miten vahvasti käytännössä kaikki koeputkissa, eläinkokeilla, historiassa jne. havaittu näyttää tukevan tiettyjä hypoteeseja? Varsikin kun tittyjä mekanismeja on saatu toistettua jo lukuisissa eri kokeissa. Näin TIEDE siis asiaan suhtautuu
  http://www.scienceworldreport.com/articles/9594/20130920/anti-aids-tumor-properties-discovered-siberian-mushroom.htm
  En tiedä kumpi on typerämpää. Perusteettomien faktojen perään huutelu ja kritisointi vai perusteettumien väitteiden perään huutelu ilman aiheeseen tutustumista – pikku Wikipedian lueskelun ja kirsikoiden poimimisen jälkeen?
  Esitit tekstissä useita täysin virheellisiä väitteitä ja koko tekstisi kuvaa hyvin juuri samaa toimintamallia, jota pyrit tekstissä kritisoimaan. Tämä toisaalta selittänee pitkälti koko syyn sille miksi jaksat ylipäätään kirjoittaa vastaavista aiheista
  Pakurista löytyy esim. myös kliinisiä tutkimuksia, joiden puutteen toki vältät varmasti pinnallisella googlettamisella ja heikolla PubMedin käytöllä. Esimerkiksi Inonotus Obliquus tuskin on ainut hakusana, jota kannattaa käyttää…
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18416085
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18997282
  Ehkä kuppi pakuriteetä piristäisi sinua sen verran, että innostuisit kirjoittamaan tieteen näkökulmasta negatiivisen vääristymän sijaan?

  • SariA: Katso jutun lopussa olevaa sanaa lähdeaineistoa. Se on linkki siihen samaaan ”lappuun” johon ensimmäisenä viittaat. Katso sitten selitys, miksi päätin olla kirjoittamatta tutkijoiden tekemistä johtopäätöksistä.

  • SariA : Koko rohdosbussiness perustuu petrimalja ja rottakokeisiin, joista tehdään liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Siksi ne eivät tue mitään hypoteesiä. Kokeita tulee käyttää vain siihen, että olisiko joku valmis rahoittamaan ihmiskoetta.

  • SariA : Laitoit linkin ”näin TIEDE siis asiaan suhtautuu”. Linkin takaa ei kuitenkaan löydy katetta väitteellesi. Onko tarkoituksesi väittää, että kirjoitukseni ei perustu tieteeseen, vai oletko vain copy/paste linkin, vai uskotko että jutussa käsitellyn tutkimuksen perusteella pakurilla on jotain vaikutusta HIV iin?

  • SariA: Huomasitko muuten että ”näin TIEDE” linkkisi takaa löytyvän jutun kommentissa kerrotaan asian ytimestä: eräs pakurissa oleva vaikuttava aine ei mene ihmisen veren seerumiin, vaikka sitä pistettäisiin piikillä suoraan suoneen. Tilanne tuskin paranee, jos aine otetaan suun kautta.

  • Käytän suomenkielistä wikipediaa vain termien suomennoksien tarkistamiseen. Joskus muualta löytämäni tiedon ymmärtämisen varmistamiseen ja joskus vain Suomessa esintyneen ilmiön varmistamiseen, tässä tapauksessa varmistin muistamani mustarousku asian suomenkielisestä wikipediasta

 2. KIITOS roskatieteen Tiina jälleen loistavasta tekstistä! Itse bioalan opiskelijana seuraan luontaistuotenettikeskusteluja ynnä muita puoskarointeja silmät pyöreinä. Ihmiset, joilla ei ole minkäännäköistä akateemista lähtökohtaa tai ymmärrystä tieteen tekemisestä, luulevat tietävänsä asioista vähän paremmin luettuaan Tohtori Tolosen tms. humpuukiartikkelin. Kritisoidaan lääkäreitä, kun ”eiväthän he mitään tiedä”, ”rokotteet aiheuttavat sairauksia”, ”happi on myrkkyä syövälle” ja kaikkea muuta käsittämätöntä.

  Keskustelun seuraaminen hämmentää, suututtaa ja säälittää.

  Ajoittain palaan roskatiede-blogiin ja saan edes pientä mielenrauhaa. Teet tärkeää työtä!

 3. ”Pakurista löytyy esim. myös kliinisiä tutkimuksia, joiden puutteen toki vältät varmasti pinnallisella googlettamisella ja heikolla PubMedin käytöllä. Esimerkiksi Inonotus Obliquus tuskin on ainut hakusana, jota kannattaa käyttää…”

  Haku termillä ”fuscoporia obliqua” löytää neljä artikkelia joista yksikään ei liity onkologiaan, ”chaga mushroom”illa puolestaan löytyy 26 tulosta joista 12 liittyy jotenkin syöpään. Onko vielä muita hakutermejä vai jääkö tulos 143 artikkeliin – joista siis kaikki eivät todellakaan sivua syöpää?

 4. Tämän blogin kirjoittaja ja hänen ”uskolliset seuraajansa” kirjoittavat tavalla, joka hämmästyttää. Mistä kumpuaa tämä kiihko? Miksi he hyökkäävät niin voimakkaasti? Ihan kuin he haluaisivat kostaa, tai kävisivät sotaa sanoillaan.

  Vastaukset kaikille niille, jotka ovat toista mieltä, tai esittävät erilaisia näkökantoja asioihin, ovat erittäin ilkeitä ja kuvastavat joko vihaa tai sitten vain äärimmäistä empatian puutetta. Se on erittäin surullista.

  Toisaalta, nimimerkkien takaa on helppo huudella ilkeästikin. Oletteko tulleet ajatelleeksi sitä, että sananne saattavat satuttaa jotakuta? Olisiko mahdollista kirjoittaa toisenlaiseen sävyyn?

  Jos ”Tolosta” hämmentää, suututtaa ja säälittää, niin minua myös. Hämmentää ja suututtaa tämän blogin erittäin negatiivinen sävy ja säälittää se, että joku ihminen voi oikeasti ottaa ilkeämieliset vastaukset raskaasti. Ehkä se saa näissä kommentoijissa aikaiseksi mielihyvää. Se ajatus pelottaa.

  Tämä on hyvä esimerkki blogimaailman ”tunkiosta”. Alkuperäinen ajatus on voinut olla hyvä, mutta tapa jolla tämä on toteutettu, on kyseenalainen. Toivoisin, että kommentoinneissanne kunnioittaisitte toisia ihmisiä ja toisenlaisia näkemyksiä.

  En seuraa blogia säännöllisesti juuri tästä syystä. Aina kun tänne piipahdan, joudun pettymään tämän asian vuoksi.

 5. Tuskin tulee kommentoimaan. Tippa linssissä on tae siitä, ettei substanssiosaamista löydy.

 6. En näe tarvetta kommentoida aiheita. Syynä tämän blogin ilmapiiri ja vastaukset kommentteihin. Mie:llä ei ole tietoa minun substanssistani. Kommentilla ei ole mitään totuuspohjaa. Se on vain ilkeä lause, joka on esitetty tuntemattomasta henkilöstä nimimerkin takaa. Ja siitä tässä blogissa on kyse. Ilkeydestä ja myös itsensä pönkittämisestä toisten kustannuksella. Oksettavaa. Onneksi Tiina ja Mie tukevat toinen toistaan. Se on jopa liikuttavaa.

 7. ”Mie:llä ei ole tietoa minun substanssistani.”

  Ei ole, ei. Ihan siitä syystä että kerjäät huomiota etkä keskustele itse asiasta l. tässä tapauksesa pakurikäävästä & syövästä.

  Mutta hei, ei huolta. Tämän jälkeen et saa enää sitäkään vähää.

 8. Mikä naurettava kysymys. Yhtä kunnon kansalaisia kuin mitkä tahansa muutkin kauppiaat. Siitä en ole varma, oletko sinä kunnon kansalainen. Hyvä ihminen et ainakaan. Se välittyy jopa internetin ylitse.

 9. Ylläoleva keskustelu, jos sitä sanaa halutaan käyttää, todistaa että tällaista kriittistä sivustoa tarvitaan.

 10. Pakuri ei ole sieni, vaan sienen aiheuttama kasvannainen. Pakurikääpä on eri asia kuin pakuri.
  Nostit pinnalle antioksidanttiparadoksin. Miten pakuri liittyy siihen? Kuten sanoit, paradoksi liittyy käytännössä synteettisiin antioksidanttipillereihin ja muihin vastaaviin lisäravinteisiin. Pakuri taas ei ole mikään antioksidanttivalmiste, vaan kokonainen rohdos. Linkitä toki kiitos yksikin tutkimus, jossa pakurilla tai siitä valmistetuilla uutteillta (tai jollain muulla vastaavalla korkean antioksidanttisuuden omaavalla rohdoksella) on saatu negatiivisia vaikutuksia… 😉
  Pakuria myydään ja käytetään vähintään yhtä laajasti tinktuuroina ja tuplauutettuina valmisteina, kuin mitä pelkästään teenä. Juuri sen vuoksi, että kaikki tehoaineet saataisiin elimistön hyödynnettävään muotoon.
  Kirjoituksessa oli läjä tarpeettomia ja naurettavia yleistyksiä sekä konkreettisia asiavirheitä. Roskaa. Hyvin vähän tietoa aiheesta.

  • S. Ammelmäki. Tutkimus on osoittanut, että ihmisillä, jotka syövät enemmän vihanneksia ja hedelmiä, on pienempi riski useaan eri sairauteen, – kuitenkaan ei ole selvää, liittyvätkö nämä tulokset antioksidanttien määrään vihanneksissa ja hedelmissä, muihin aineisiin näissä ruuissa, muihin tekijöihin ihmisten ruokavaliossa tai muihin elämäntapavalintoihin. Näyttö pakurin antioksidanteista menee tietenkin niin, että sinun tehtäväsi on näyttää, että pakurin antioksidantit ovat ihmiselle terveellisiä. Minun tehtäväni ei ole osoittaa, että ne olisivat haitallisia. Kirjoituksessani ei ole mitään tarpeetonta eikä mitään naurettavaa eikä mitään yleistyksiä eikä yhtään konkreettista aisiavirhettä ja erittäin paljon tietoa aiheesta. Mitkä ovat tehoaineiden nimet ja pitoisuudet myytävissä tuotteissa?

 11. Olet poiminut artikkeliisi yksittäisiä, kärjistäviä ja yleistäviä esimerkkejä pakurin markkinoinnista ja virhellisistä uskomuksista, joita todellisuudessa vain pieni joukko jo lähtökohtaisesti pienen aiheen sisällä uskoo. Tätä kuvaavat valikoivat nostot SOD:n, ORAC-aiheen, Ötzin, strontium-137 (?) -> tarkoitat varmaan cesium-137 …suhteen.
  Jos biologian tuntemuksesi on sillä tasolla, että puhut pakurista pakurikääpänä ja viittaat sienen käyttöön, niin on kovin vaikea ottaa vakavasti lausetta: “kirjoituksessani ei ole yhtään konkreettisia asiavirheitä”.
  Lisäksi kommenttiosiossa oli jo aiemmin tullut ilmi, että pakurista löytyy myös kliinisiä tutkimuksia, mutta artikkelissasi on toki ok lukea “Pakuria ei ole tutkittu tieteellisesti ihmisellä, joten kaikki väitteet sen mahdollisista terveysvaikutuksista ovat puhtaasti teoreettisia…”.
  Tämä ei toki ole ilmeisesti sinusta asiavirhe…
  “Voi myös esiintyä sellaisia haittavaikutuksia, joista ei vielä tiedetä mitään. Muut sienet, jotka sisältävät beettaglukaania, voivat aiheuttaa suun ja kurkun kuivumista, nenäverenvuotoa, kutinaa, vatsavaivoja ja verisiä ulosteita.”
  Niin mitkä sienet sisältävät “beettagklukaania” (?) joka on ihmiselle haitallista ja voivat aiheuttaa kuvaamiasi haittoja? Ja millaiset näiden sisältämät beetaglukaanit?
  Ensinnäkin, uskon, että tarkoitat varmaan beetaglukaaneja. Eri beetaglukaaneja on kymmenien vuosien ajan tutkittu paljon ja niistä saa käyttää esimerkiksi EFSA:n ja EVIRA:n hyväksymiä terveysväitteitä kolesterolin alentamisessa (ohrasta ja kaurasta peräisin ollessa), koska kliinistä näyttöä on reilusti). Ja toistaalta jos olet seurannut tiedettä, niin tiedät viljojen sisältämien 1,3/1,4 haaroittuneiden beetaglukaanien olevan bioaktiivisuudeltaan kehnoja verrattuna sienten sisältämiin 1,3/1,6 beetagluukaaneihin (aiheesta löydät lisää alempaa).
  Jos olet kiinnostunut aiheesta enemmän, niin suosittelen tutustumaan näihin kolmeen paperiin, joiden kautta eri glukaanien molekyylipainon, bioaktiivisuuden ja vaikutusmekanismien profiilista saa melko hyvän kuvan – myös pakurin kohdalla:
  http://cray.su/wasser_polysaccharide.pdf
  http://pack.korea.ac.kr/non/80.pdf
  http://www.ia-micron.com/chapt6.pdf
  Jos / kun aihe ei ole entuudestaan tuttu, niin noista saat varmasti myös nopeasti käsitystä miksi sienet tarjoavat nimen omaan tuolla sektorilla laajan skaalan potentiaalisia yhdisteitä, joista useita on jo valjastettu lääketieteen käyttöön (esim. silkkivyökäävän PSK, siitakkeen lentinaani jne.).
  Ainiin, mutta nämähän menevät aiheen ohi, koska ovat eri sieniä…
  Mutta “bettagklukaani” aiheuttaa toki ilmeisesti pakurin kohdalla veristä ulostetta ja siitakesienten kohdalla lääketieteellisellä näytöllä ei ole painoarvoa… 😉
  Pahoittelut naljailusta, mutta tekstissäsi on useiden kirjoitusvirheiden lisäksi selkeitä asiavirheitä ja hassuja yleistyksiä.

  • Kaikkia pakurista esitettyjä perättömiä väitteitä ei tietenkään voi yhteen pieneen kirjoitukseen laittaa. On hienoa tietysti kuulla, että ihmiset eivät ota todesta väitteitä, mutta miten kukaan uskaltaa ostaa tuotteen kauppiaalta, jonka väitteisiin ei usko? Perustuuko siihen, että väitteitä on uskomattoman paljon ja että kai nyt jokin pitää paikkaansa. Olen kirjoittanut tekstin pitäen kokoajan mielessään, että sieni on puun sisällä ja pakuri ei ole sama asia kuin pakurikääpä. Kirjoitusvirheitä on paljon. Se johtuu lukihäiriöstäni ja Android kännylkäni virtuaalinäppäimistöstä. Lukijoille tiedoksi ”valjastettu lääketieteen käyttöön” ei tarkoita ”käytetään lääkkeenä” tai ”on lääkkeen tehoaine”. Sanonta tarkoittaa, että joku yrittää harhauttaa sinua epämääräisellä ilmauksella. En halua tarttua enää beettaglukaaniasiaan, mutta olisi hyvä tietää, että suuhun pistettävä tuote ei sisältäisi myrkkyjä. Luonontuotteita saa myydä ilman myrkkytestejä. Korjaile asiavirheitä, mutta älä väitä, että kirjoituksessani olisi mitään hassua. Perättömät väitteet voivat johtaa esimerkiksi siihen, että epätoivoinen syöpäpotilas tekee itsemurhan kun pakuria ei tehonnut. Tässä asian ytimessä ei ole mitään hassua.

 12. Oho, onpa kovaa vääntöä 🙂 Nykyään tietoa on internetin ansiosta hurjasti tarjolla. Kysymys onkin siitä, mistä tietoa hakee ja MIHIN ITSE HALUAA USKOA. Juuri mistään ei voi olla ihan varma, pitää vain luottaa omiin vaistoihin ja kokemuksiin.

  Toiset ylistää, toiset lyttää 🙂 Krittiikkiä ja erilaisia näkökantoja tietenkin tarvitaan. Mutta tosiaan niin kuin aikaisempikin kommentoija viittasi, tällä blogilla ja täällä kommenteissa puhutaan esimerkiksi nyt tästä kyseenomaisesta pakuristakin – puolesta ja vastaan – niin kuin se olisi jokin uskonto. Meiningin ylesissävy on ahdistavan negatiivista ja mustavalkoista, mihin myönnän olevani myös itse sortunut, ja mihin sortuvat varmasti myös ne, ketä täällä kritisoidaan.

  Nykyaikaiset lääkkeet ovat parantaneet ja auttaneet ihmisiä, mutta nykyiseen lääkebisnekseen liittyy varmasti paljon myös huijausta, ja sama meininki koskee tietenkin myös luontaistuotebisnestä – kuten mitä tahansa bisnestä. Kaiken sen tarjonnan keskeltä pieni ihminen sitten arpoo mieluisensa asiat. Arpoo – kirjaimellisesti 🙂

  Se on jännä, että monille meistä tuntuu olevan todella tärkeää valita se oma leiri ja pysyä järkähtämättömänä siinä. Tämän aiheen tiimoilta leirit jakantuvat hyvin vahvasti ”virallisesti tutkittujen lääkkeiden” ja ”puoskareiden luontaistuote” kannattajiin. Tuntuu vähän siltä, että välimaastoja ei tunneta ja omaa kantaa puolustetaan kuin omaa uskontoa.

  Tunnustan ”syyllistyneeni” samoihin virheisiin kuin mistä kritisoin tämän blogin kirjoittajaa ja kommentoijia. Olen aikoinani vouhottanut kaikenlaisilla asioilla milloin olen mistäkin ollut innostunut ja kiinnostunut, ja ainakin asiavirheitä voi olla kertynyt iso kasa 🙂 Mitkä tuskin nyt ovat aiheuttaneet kenellekään mitään vahinkoa. Vouhotuksille voi jälkeenpäin enemmänkin nauraa kuin katua ja olla huolestunut.

  Kysymys on ollut pikemminkin vain omasta vahvasta uskosta johonkin tiettyyn asiaan, mitä on halunnut jakaa myös muille, ja taustalla onkin ollut hyvä tarkoitus, niin kuin on varmasti tämänkin blogin kirjoittajalla – ja siitä rispect!

  Olen kuitenkin onnistunut itse hieman vapautumaan ”omista mielipiteistä” ja ”uskomuksista” ja käsittelemään asioita rennommin ja laajakatseisemmin. Kun esimerkiksi kommentoi, yksi hyvä tapa on käyttää hymymerkkejä 🙂 Vaikka se on melko teennäistä, uskon että se silti hieman vapauttaa ilmapiiriä.

  Ei tässä ole mikään hätä. Ei pakuribisnes tule maailmaa parantamaan, muttei myöskään tuhoamaan. Hetken innostuksen jälkeen valtavirta unohtaa sen ja sen käyttämistä jatketaan vain marginaalissa. Joku ehkä löytää siitä jotain hyvää, joku ei. Joku kokee tulevansa huijatuksi, joku pelastetuksi. Yleensä luontaistuotteisiin siirrytään, kun ”oikeista lääkkeistä” ei ole saatu apua, joten siinä mielessä luontaistuotteista ei ole vaaraa 🙂

  Olen hyvin pahoillani että kommentoin nyt aiheesta poiketen, mikä näytti hermostuttavan blogin ylläpitäjää lukiessani aikaisempia kommentteja. Mutta tällaisia ajatuksia tuli nyt vain mieleen. Ottakaa tai jättäkää.

  Kiitos 🙂

  Lauri Moilanen / Rovaniemi

  • Paranemiskokemus on hyvin subjektiivinen ja uskolla hoidon toimivuuteen on suuri merkitys. Siksi kenenkään kokemusta paranemisesta ei voi pitää todisteena hoidon toimivuudesta. Monet sairaudet voivat parantua itsestäänkin.
   Luontaistuotteisiin verrattuna lääkkeissä on se merkittävä ero, että lääkkeitä testattaessa placebovaikutus on otettu huomioon ja paranemiselle on selkeät, mitattavat kriteeerit.
   Pääsääntöisesti luontaistuotteet ovat ravintolisiä. Niitä kohdellaan kuten elintarvikkeita, eikä kukaan valvo tarkasti esimerkiksi vaikuttavaksi väitetyn aineen pitoisuuksia. Terveelliseksi väitetyn ainesosasta eroteltuna kasvista, hedelmästä tai kalasta ei saada samaa vaikutusta kuin syömällä oikeasti sama elintarvike. Tomaatista erotettu yksittäinen aine ei vaikuta kuten tomaatin kokonaan syöminen.

 13. Lukijoille tiedoksi: ”valjastettu lääketieteen käyttöön” voi tarkoittaa ”käytetään lääkkeenä” tai ”on lääkkeen tehoaine”.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Polysaccharide-K
  http://en.wikipedia.org/wiki/Lentinan

  Et halua tarttua enää beetaglukaaniasiaan, mutta johdattelevilla viittauksilla (täysin ulkona kontekstista) veriseen ulosteeseen jne. sorrut aivan samaan epätieteelliseen sontaan, jota kritisoit.

  ”Lukijoille tiedoksi”: Vastaavilla yleistävillä ja epämääräisillä ilmauksilla joku haluaa harhauttaa sinua ja luoda mielikuvia tukeakseen omaa viestiään.

  Toivottavasti kukaan pakurista apua saanut ei jätä käyttöä vähemmälle epätieteellisten ja perusteettomien heittojesi vuoksi. Perättömät väitteet ja johdatteleva viestintä kun voivat johtaa esimerkiksi siihen, että tekstiä seuraava lukija voi vaipua hypotermiaan, kuolla nälkään tai malariaan.

  • Wikipedia linkistäsi Ammelmäki käy ilmi että lentinan ei ole lääke. Koska kukaan ei ole saanut pakurista kuin hyvää mieltä, kannattaa siirtyä johonkin turvallisempaan, tutkittuun tuotteeseen.

 14. ”Perättömät väitteet voivat johtaa esimerkiksi siihen, että epätoivoinen syöpäpotilas tekee itsemurhan kun pakuria ei tehonnut. Tässä asian ytimessä ei ole mitään hassua.”

  Uskotko tai oletko kuullut että on näin on käynyt? Kaikkihan on kyllä mahdollista, mutta kuulostaa silti melko epätodennäköiseltä. En toden totta tiedä, mutta niin kuin aikaisemminkin jo totesin, voisi kuvitella että ne ketkä oikeasti käyttävät pakuria syövän hoidossa, suhtautuvat myös siihen skeptisesti, mutta päätyvät ehkä kokeilemaan sitä, jos muut lääkkeet eivät ole auttaneet. Uskon myös, että sitä käytetään enemmänkin tukena, kuin varsinaisena lääkkeenä. Mutta nämä ovat vain minun hypoteeseja.

  Olisikin mielenkiintoista tietää, onko tapauksia, joissa oikeista lääkkeistä on siirrytty kokonaan luontaistuotelääkintään, esimerkiksi pakuriin, ja että mitä siitä on seurannut? Onko aihetunut kenties jonkinlaista vahinkoa? Onko tilanne pysynyt samana? Vai onko tilanne mahdollisesti parantunut? Onko kukaan kuullut tällaisista tapauksista?

  Itse en ole kuullut että pakurista olisi aiheutunut kenelläkään vahinkoa, mutten ole myöskään kuullut että olisi parantanut syöpää. Mutta muunlaisia hyviä tarinoita siitä on kyllä kuullut, esimerkiksi flunssan ehkäisijänä sitä ovat hehkuttaneet muutkin kuin pakurikauppiaat. Tiedä sitten. Kaikenlaisia juttuja kerrotaan 🙂 Ja kertoja voi olla kuka tahansa ja itse voi sitten punnita, mihin uskoo ja mihin ei.

  Niin kuin tekstistäsi kävi ilmi, pakurin hoidosta tai ehkäisystä syövän/syöpien kanssa ei ole virallisesti tieteellisesti todistettu, mutta ilmeisesti venäläinen kansanperinne ja ne tutkimukset mitä on tehty, viittaavat pakurin mahdollisuuksiin syöpien hoidossa. Mutta ainakaan vielä toistaiseksi kukaan ei oikeastaan voi tietää totuutta 🙂 Nykyäänhän on vaikea luottaa myöskin virallisesti tutkittuun tietoon ja oikeisiin lääkkeisiin.

  Tässä hullunmyllyssä on todella vaikea tietää mikä väite on perätön ja mikä ei 🙂 Omat kokemuksethan ne ratkaisevat viime kädessä. Kun puhutaan pakurista, pitäisi kai pureutua ja mennä venäjälle, missä sillä ainakin sanotaan olevan pitkä käyttöhistoria. Voi olla että googlesta ei löydy sitä tietoa, mikä löytyisi vanhasta siperilaisesta kylästä 🙂

  Lauri Moilanen / Rovaniemi

  • Onhan siitä haittaa, jos luontaistuotetta ehdotetaan syöpähoidoksi. Eipä ole pitkä aika, kun eräs pikkujulkkis kieltäytyi sytostaateista ja kokeilee hoitaa itse syöpäänsä.

   Syövän hoidot ovat ikäviä ja siinä mielessä ymmärrän halun käyttää mielummin jotain luontaisia parannuskeinoja. Ikävä kyllä siinä pelaa sitten hengellään.

   Itse olen sairastanut lapsuudessa syövän, eikä silloin pakurikäävästä oltu kuultu mitään. Minä paranin lääketieteellisten hoitojen ansiosta. Mitähän jos vanhempani olisivat olleet luontaisfanaatikkoja ja kieltäneet kaikki sytostaattihoidot?

 15. Lauri Moilanen:

  ”Olen kuitenkin onnistunut itse hieman vapautumaan ”omista mielipiteistä” ja ”uskomuksista” ja käsittelemään asioita rennommin ja laajakatseisemmin.”

  Sehän kiva. Evidenssin puute ja pseudotieteellinen argumentaatio ei kuitenkaan muutu muuksi vaikka olisi kuinka rento tai laajakatseinen.

  ”Yleensä luontaistuotteisiin siirrytään, kun ”oikeista lääkkeistä” ei ole saatu apua, joten siinä mielessä luontaistuotteista ei ole vaaraa :)”

  Mikäli lääketieteellisesti perusteltujen hoitojen sijaan käytetään lääketieteellisesti perustelemattomia hoitoja, on tämä jo oletusarvoisesti väestötasolla haitallinen ratkaisu. Yksittäisen yksilön kohdalla tilanne voi tietenkin olla aivan toinen.

  • No voi herraisä sentään. Enpä aikoihin ole lukenut sivustoa, jossa spekuloitaisiin näin rankasti sekundäärisillä argumenteilla. ELI PUHUTAAN PASKAA puolesta ja vastaan.

 16. ”Mikäli lääketieteellisesti perusteltujen hoitojen sijaan käytetään lääketieteellisesti perustelemattomia hoitoja, on tämä jo oletusarvoisesti väestötasolla haitallinen ratkaisu.”

  Tämän vuoksi olisikin mielenkiintoista kuulla ihmisten kokemuksia. Onko tällaisia haitallisia ratkaisuja tehty? Tutkimustulosten kanssa käydään kovaa vääntöä, mutta viime kädessä merkitystä on enää ihmisten kokemuksilla. Itselläni on esimerkiksi huonoja kokemuksia lääkkeistä, jotka ovat varmasti läpäisseet kaikki viralliset tutkimukset ja testit, mutta ei läpäisseet minun, ihmisen, kokemaa, tekemää, ”testiä.”

  Luontaistuotteiden kohdalla ongelma on toki se, että mikäli kerrot parantuneesi tai saaneesi apua jostakin, sitä ei usko kukaan 🙂 Tai no, sen uskoo ne ketkä haluavat uskoa. Ne eivät usko, ketkä eivät halua uskoa 🙂 Niinhän se vähän tahtoo mennä. Ja jos joku lääkäri sanoo televisossa, että hän ei usko, niin se tietenkin vaikuttaa aika moniin.

  Evidenssin puute ja pseudotieteellinen argumentaatio kuulostavat hienolta, eivätkä varmasti siitä mihinkään muutu, kysymys onkin vain tulkitsijasta 🙂

  En usko että tällä keskustelpalstalla tai tällä blogilla muutetaan sitä, mihin lääkebisnes tai luontaistuotebisnes on menossa, Se menee minne menee, mutta toki me voimme täällä kulissien takana keskustella ja löytää toinen toisiltamme uusi avartavia näkökulmia, ja tietenkin viime kädessä toivoa että suunta täyttää omat ”uskomuksemme ja toivomuksemme.” 🙂 jotta vääntö ei olisi mennyt hukkaan 😉

  Nykyisten lääkkeiden ja luontaistuotteiden ”kannattajien” välillä tulee olemaan varmasti loputon ”taistelu.” Taisteluahan tämä näyttäisi olevan, mikä on tietenkin tosi hullua. Mutta aika ja ihmisten kokemukset näyttävät, mikä tehoaa ja mikä ei.

  Pysyäkseni aiheessa, henkilökohtaisesti en osaa sanoa pakurista syövän hoidossa oikein juuta enkä jaata, koska en yksinkertaisesti tiedä 🙂 Artikkelin kirjoittaja näytti tietävän, koska jo otsikossa luki että pakurikääpä ei tehoa syöpään. Toiset tietävät, toiset eivät 🙂 Toiset uskovat, toiset eivät 🙂

  Lauri Moilanen / Rovaniemi

  • Voinko myydä autoa sellaisella väitteellä, että auto väistää aina vastaan tulevan rekan ja saattaa siten pelastaa henkeni, koska ei ole näyttöä siitä, etteikö auton rekantorjunta systeemi toimisi?

 17. ”Luontaistuotteiden kohdalla ongelma on toki se, että mikäli kerrot parantuneesi tai saaneesi apua jostakin, sitä ei usko kukaan 🙂 ”

  Niinkö? Minun nähdäkseni tämä ei ole se varsinainen ongelma johon blogisti vittaa, vaan se jos luontaistuotteita suositellaan hoitokeinona ilman näyttöä. Ihan kuin vaikkapa jos lääkettä X suositeltaisiin hoitokeinoksi johonkin sairauteen jonka hoidossa siitä ei ole näyttöä.

  ”Evidenssin puute ja pseudotieteellinen argumentaatio kuulostavat hienolta, eivätkä varmasti siitä mihinkään muutu, kysymys onkin vain tulkitsijasta :)”

  Näytön puute ei ole tulkintakysymys.

 18. Totta, näytteiden puutteessa sepitetyillä faktoilla varmasti huijataan ihmisiä ja on tietenkin ikävää, varsinkin jos kysymyksessä on ihmisten terveys. Mutta tämä ei liene koskevan pelkästään luontaistuotekauppaa, vaan myös nykyistä lääkekaupaa, ja niin kuin kaikki tietävät, kauppaa kuin kauppaa, ja se on varmasti ollut ihmisten ongelma niin kauan kuin kauppaa on käyty 🙂 ja tulee varmasti myös olemaan niin kauan kuin kauppaa vielä käydään!

  En ole silti itseasiassa kuullut luontaistuotekauppaan liittyviä käyttäjien ongelmia. Oletteko te? Mutta nykyisestä lääkebisneksestä ja lääkkeiden käyttäjistä kuulee tarinoita. Yksi mitä minusta ehkä hieman vähätellään on monien lääkkeiden mahdolliset ikävät sivuvaikutukset, joista minulla on myös omia kokemuksia. En totta puhuen tiedä, mutta en epäile, etteikö sivuvaikutukset voisi vaikuttaa vielä vuosienkin päästä ihmisessä, jolloin useita lääkkeitä on sen osalta vaikea tutkia. Mitä olette mieltä? Sama koskee tietenkin myös luontaistuotteita.

  Niin, mutta jollakin tavalla pitää tutkia. Mutta mikä on sitten sitä todellista tutkimusta ja todellista näyttöä? Vaikka onkin säädetty se, mikä hyväksytään viralliseksi tutkimustiedoksi ja tieteeksi, ja keksitty nämä hienot termit kuten pseudotieteellisen argumentit, niin nykypäivänä tuloksiin on siitä huolimatta mielestäni melko vaikea luottaa. Samasta aiheesta voi olla lukuisia tutkimuksia eri tuloksin. Ei voi aina ihan tarkalleen tietää ketä minkäkin tutkimuksen takana pyörii. Luotatteko te?

  Nykyisessä hulabaloossa vain pitkällä aikavälillä ihmisten kokemukset ovat niitä ratkaisevia ja luotettavimpia ”tutkismustuloksia”. Tosin, niin kuin aikaisemmin jo sanoin, että jos joku kertoo olevansa parantunut luontaistuotteilla, sitä ei usko kukaan 🙂 Uskoisitteko te, jos lehdessä olisi juttu, että joku väittäisi olevan parantunut syövästä pakurikäävällä? Ette varmaan uskoisi 🙂 Itse haluaisin uskoa ja ehkä siksi uskoisin 🙂 Eikä itseasiasa minun uskomisellani siinä tapauksessa olisi enää mitään väliä, pääasia olisi se, mitä se jokin ihminen olisi kokenut, jos se olisi jotakin hyvää.

  Meille on nykyään kaikkea tarjolla. Kaikenlaisia lääkkeitä, kaikenlaisia luontaistuotteita, kaikenlaisia tutkimuksia, kaikenlaista tietoa, kaikenlaista ruokaa, kaikenlaisia erilaisia elämäntapoja, uskontoja ja niin edelleen. Kysymys onkin melkeinpä vain siitä, että mihin sitä haluaa uskoa ja mihin uskoo. Toivoisinkin ihmisiltä, etteivät he jämähtäisi aina ihan täysin niihin omiin leireihin, vaan antaisivat kaikenlaisille ajatuksille tilaa.

  Pakko vielä sanoa, että tässä blogissa on jotain sellaista, mistä olen oppinut jotakin hyvää, ja tässä keskustelussa on ollut jotain, mistä olen myös oppinut jotakin hyvää 🙂 Tarkoitan, että opin tämän myötä katsomaan asioita ehkä entistä laajakatseisemmin.

  Huomasin myös, että tämäntyyppisissä keskusteluissa meistä kaikista löytyy se pikkupiru, jolla yrittää ilkeästi tökätä toista, ja mikä vallitsee pahasti yleisessä nettikeskusteluissa, mutta mikä on oikeasti tietenkin turhaa ja hyödytöntä 🙂 Ehkä opinkin tämän keskustelun myötä myös keskustelemaan entistä myötämielisemmin. Olen pannut merkille, että nettikeskustelupalstat ovat viimeisiä paikkoja, missä kannattee kiivastua 🙂

  Kiitos teille!

  Sori liian pitkistä kommenteista.
  Ite en välttämättä jaksais edes lukia näin pitkiä kommentteja 🙂

  Lauri Moilanen / Rovaniemi

  • Minä olen kuullut luontaistuotteiden aiheuttamista vakavista maksavaurioista. Lääkärit ovat ihmetelleen, kun terveen ihmisen maksa ei yllättäen toimikaan kunnolla. Myöhemmin selvisi että potilas oli käyttänyt valmistetta, joka oli aiheuttanut muillekin vastaavia vakavia terveyshaittoja. Juuri viime hetkellä hänelle päästiin tekemään maksansiirto.

   Tavallisesti luontaistuotteet eivät aiheuta mitään. Eivät paranemista eivätkä yleensä sivuvaikutuksia. Elimistö on todella monimutkainen kokonaisuus ja sellaisen täsmälääkkeen kehittäminen joka vaikuttaisi pelkästään siihen sairaaseen osaan meistä on vaikeaa ellei mahdotonta. Luontaistuotteissa kuitenkin luvataan pelkkiä hyviä vaikutuksia ilman mitään haittoja – se ei yksinkertaisesti ole realistista.

   Kun puhutaan kaupan käynnistä, luontaistuotekauppa ja erilaiset luomuhoidot ovat isoa bisnestä. Ihmiset vaan tahtovat unohtaa tämän ja keskittyvät sitten pelkästään lääketeollisuuden mollaamiseen.

   Täytyy myös muistaa ettei Suomessa lääkkeitä saa markkinoida suoraan kuluttajille. Luontaistuotteiden ja hoitojen mainonta on suhteellisen villiä Lääkkeen ja potilaan välissä on sentään lääkäri, mutta kuka tahansa voi napata ostoskorin täyteen luontaistuotteita, jotka ovat lääkkeisiin verrattuna usein todella kalliita.

   Katsoin juuri eräästä nettikaupasta markkinoinnin mukaan lähes joka vaivaan auttavaa Regulat Pro Bio-valmistetta, vähän reilun kuukauden riittävä pullo maksaa sata euroa. Kuvioon kuuluu se, että valmisteiden kerrotaan vaikuttavan vasta pidemmän käytön myötä.

   Sivuvaikutuksia miettiessä netti ei ole paras lähde, se ei anna koko kuvaa. Enimmistö lääkkeistä keskustelupalstoille kirjottaneista on lääkkeeseen tyytymättömiä, mutta tyytyväiset kirjoittelevat vähemmän. Mikään lääke ei vaikuta täsmälleen samalla tavalla kahdelle eri henkilölle, siksi ei voi ennustaa miten lääke sopii itselle pelkkiä sivuvaikutuksia tavaamalla. Ainoa oikea keskustelupaikka sivuvaikutuksista on lääkärin vastaanotolla tai apteekissa.

 19. Lauri:

  ”Mutta tämä ei liene koskevan pelkästään luontaistuotekauppaa, vaan myös nykyistä lääkekaupaa, ja niin kuin kaikki tietävät, kauppaa kuin kauppaa, ja se on varmasti ollut ihmisten ongelma niin kauan kuin kauppaa on käyty 🙂 ja tulee varmasti myös olemaan niin kauan kuin kauppaa vielä käydään!”

  Juu. Mutta jos keskustellaan luontaistuotebisneksen ongelmista, niistä on perusteltua huomauttaa ilman että kaikkien eri liiketoiminta-alojen ongelmat täytyy lastata joka viestiin.

  ”En ole silti itseasiassa kuullut luontaistuotekauppaan liittyviä käyttäjien ongelmia. Oletteko te?”

  Mitä merkitystä kuulopuheilla on? Nämä asiat ratkaistaan ihan toisella tasolla.

  ”Niin, mutta jollakin tavalla pitää tutkia. Mutta mikä on sitten sitä todellista tutkimusta ja todellista näyttöä? Vaikka onkin säädetty se, mikä hyväksytään viralliseksi tutkimustiedoksi ja tieteeksi, ja keksitty nämä hienot termit kuten pseudotieteellisen argumentit, niin nykypäivänä tuloksiin on siitä huolimatta mielestäni melko vaikea luottaa. Samasta aiheesta voi olla lukuisia tutkimuksia eri tuloksin. Ei voi aina ihan tarkalleen tietää ketä minkäkin tutkimuksen takana pyörii. Luotatteko te?”

  Tämä haiskahtaa ikävästi argumentaatiovirheeltä ”muddying the waters”. Jos sinulla on spesifiä sanottavaa jostain keskeisestä metodologisesta puutteesta esim. lääketutkimuksissa, sano se. Tutkimusten puutteet ja se, että joudumme tulemaan väistämättä toimeen monessa mielessä rajallisen näytön kanssa on kyllä ihan tuttu juttu. Tämä ei millään muotoa kuitenkaan tarkoita, että kriteereistä pitäisi joustaa VIELÄ enemmän
  esim. luontaistuotteiden kohdalla.

  ”Nykyisessä hulabaloossa vain pitkällä aikavälillä ihmisten kokemukset ovat niitä ratkaisevia ja luotettavimpia ”tutkismustuloksia”.”

  Olettaen että puhumme laadukkaista seurantatutkimuksista joiden tuloksille löytyy varmennus kliinisistä tutkimuksista, niin juu. User testimonyt? Ei todellakaan.

 20. Totta, minun aihepiirini laajenee dostojevskiläisen helposti 🙂 ja olen siitä pahoillani. Aihepiirin ulkopuolelle rönsyilevillä asioilla on kuitenkin tarkoitus tukea sitä mitä yritän kertoa itse aiheesta. Se että kerroin kaupantekoon liittyvän yleensä aina ongelmia, halusin tuoda ilmi sen että luontaistuotekauppa ja lääkekauppa ovat – minun käsittääkseni- myöskin kaupantekoa, ja yksi kaupanteon ongelmista on nimenomaan se, että ihmisiä yksinkertaisesti vedetään nenästä.

  Olisikin mielenkiintoista tietää, minkälaisin hoidoin ihmisiä hoidettaisiin, mikäli yhteiskunta pyörisi ilman nykyisen kaltaista kaupankäyntiä. Se on tietenkin miltei mahdoton ajatus, mutta tällöin kun kenelläkään ei olisi taka-ajatusta tehdä hoitotuotteilla mahdollisimman paljon rahaa, löytyisi vilpittömästi ne oikeat hoidot ja lääkkeet.

  Niin, huomautan vielä, että minulla on hyvin vähän tietoa mistään. Kerron ajatuksistani perstuntumalla, omien kokemuksien pohjalta ja siitä mitä olen lukenut. Se mitä olen lukenut, ja mitä meistä itse kukanenkin on lukenut, ei välttämättä aina ole tietoa 😉 Koen kuitenkin oikeudekseni ottaa osaa keskusteluun, vaikka en tiedä mitään 🙂 Ja blogin ylläpitäjällähän on aina mahdollisuus poistaa turhat kommentit 🙂 Luotan enemmän omaan hajusaistiin kuin tietoon 🙂 Voi olla että olen täysin pihalla, paha sanoa, koska en yksinkertaisesti tiedä 🙂

  Lääkebisnes kokee uhaksi luontaistuotebisneksen ja taas toisinpäin. Tämän vuoksi täällä jauhetaan 🙂

  Mie:

  Jännähkö vastauksesi yksinkertaiseen kysymykseen, luotatteko (lääkebisnekseen), oli turhan haastava minulle. Olen yksinkertainen mies enkä ymmärrä ihan kaikkia lauseitasi, mutta koska lauseet kuulostavat hienolta, en epäile ettetkö puhuisi asiaa!

  Lauri Moilanen / Rovaniemi

 21. Ei se nyt ollut erityisen jännä mutta omasta mielestäni perusteltu. Jos odotit vastausta ”kyllä” tai ”ei”, niin joudut pettymään sikäli että näissä asioissa ei voida – olettaen että ollaan kriittisiä – antaa kategorisia vastauksia.

 22. No, ei se itseasiassa lyhyen wikipedia katsauksen jälkeen niin pahalta kuulostanutkaan:

  ”Vuonna 2008 Kuubassa oli yli 33 000 perhelääkäriä. Jokaista 20–40 perhelääkäriä kohti on paikallinen klinikka. 2000-luvulla niihin on siirretty yhä enemmän erikoissairaanhoidon palveluita, jotka olivat aiemmin saatavana vain sairaaloissa.[80]

  Maailman terveysjärjestön tilastojen mukaan Kuuballa on ollut lääkäri 170 asukasta kohti,[69], kun esimerkiksi Suomessa on lääkäri noin 300 asukasta kohti.[81] Kun terveydenhuollosta on tullut kannattava vientituote, kotimaan palveluihin on jäänyt vähemmän työntekijöitä ja potilaat ovat joutuneet jonottamaan hoitoa.[69]

  UNAIDSin vuoden 2010 raportin mukaan verrattuna muihin Karibian alueen maihin Kuubassa on erittäin alhainen HIV-kantajien osuus. Vuonna 2009 heitä oli alle 0,1 % aikuisväestöstä, yhteensä noin 7 100 henkeä. Antiretroviraalihoitoa sai lähes neljätuhatta henkeä, eli 80 % tarvitsevista.”

  Nykyinen kaupankäynti oli kuin olikin vaikuttanut ikävästi myös Kuuban terveydenhuoltoon.

  Lauri Moilanen / Rovaniemi

 23. Pysyäksemme edes hivenen aiheessa, Neuvostoliittohan on tukenut aikoinaan Kuubaa, joten voi olla että Kuubassa on käytetty / käytetään myös pakuria 🙂

  Lauri Moilanen / Rovaniemi

 24. Roskatiede kirjoitti:Jos haluat tietää, miten ihmisiä hoidetaan ilman kaupankäyntiä, tutustu Kuuban terveydenhuoltoon.

  Pakurikäävstä en tiedä juuri mitään joten en kommentoi.

  Ideana mimimerkille, tee artikkeli jatkossa vaikkapa syöpähoitojen kokonaiskuluista ja per potilas keskiarvona ja montako kuolee hoitojen seurauksena, monellako tulos on plus miinus nolla ja moniko parantuu senhetkisestä syövästään. Tämä olisi mielenkiintoista ja informatiivista luettavaa monille. Raha/kulu pitäisi pystyä aina hahmottamaan jotta painetta toiminnan tehostamiseeen ja kulurakenteeseen olisi olemassa.

  Saattaisi kannustaa lukijoita myös tervellisempään ravintoon, tupakasta luopumiseen ja alkoholin järkevämpään käyttöön.

  Mie varmaankin muistaa kun me laskeskelimme aikoinaan karkeaa arviota siitä mikä tulee Suomessa yhden sydän ja verisuonitautitapahtuman (muistaakseni fataalin) estämisen hinnaksi nykyisillä metodeilla ja lääkeillä. Meidän kalkulaatiot jäi hieman kesken kun blogin pitäjä ”ei arvostanut harjoitustamme riittävästi”.

 25. Muistan, mutta sikäli kun keskustelu meni off-topiciksi niin oli sen keskeyttäminen kyllä sinällään täysin ok.

  Sikäli kun et kommentoinut mitään pakurikäävästä – ja kun minä vielä vastasin tähän – niin meni tämäkin off-topiciksi. 🙂

 26. Kommentonhan minä pakurikääpää sanomalla etten tiedä siitä juuri mitään. Tällainen kannattaa aina tunnustaa, ensimmäisenä itselle.

  Laiton ehdotukseni tutkimisen arvoiseksi syöpähoitokulut koska ”roskatiede” mainitsi tämän kaupankänti argumentin. ”Jos haluat tietää, miten ihmisiä hoidetaan ilman kaupankäyntiä, tutustu Kuuban terveydenhuoltoon.”

  Olisihan se hyvä tietää kaupankäynnissä myös kulut, minkä hintaisa tuotteita on kaupan ja olisiko kuluissa mahdollista säästää. Miksi Mie ei halua tietää kuluja?
  Muistaakseni vuonna 2009 esim jenkkien syövän hoito ja lääkekukulkut oli hieman alle 90 miljardia dollaria.

 27. Moikka! Ajauduin tänne Facebookista.

  Pseudotiede on kyllä ärsyttävää, mutta tahallista harhautusta en usko tavallisen kauppiaan edes yrittävän. Yleensä on kysymys siitä että varsin ”tavallinen” ihminen jolla on enemmän intoa/uskoa kuin tietoa, jakaa tiedonmuruset ilman omaa analyysiä. Rehellisyyden nimissä tarvittavaa analyyttistä mielenlaatua ei ole kovin monilla, etenkään niillä jotka tekevät jotain sydämellä.

  Lueskelin jotain kirjoitustasi, jossa epäilit sitä voiko olla moista pahuutta joka estäisi validin syöpälääkkeen julkaisemisen vuosikymmeniä jos siitä ei kilahda ns. hillot tilille. Et uskonut sellaista inhimillistä pahuutta olevan, enkä usko minäkään. Salaliitot on täysin hanurista. Kuitenkin kohdistan huomiota vähän siihen miten voit tehdä ”pakurikauppiaista” huonoja kansalaisia ja pahoja ihmisiä. Jos ajattelet asiaa tarkemmin ja kiihkottomasti, niin vaikka kuinka ärsyttää olet tarpeeksi älykäs näkemään että kyse on tietämättömyydestä.

  Jos lähdetään etsimään vääristelyjä tutkimustuloksissa, tietoista huijaamista (josta on sittemmin narahdettu) niin listasta tulisi hemmetin pitkä myös lääkemaailmassa, ja tieteen maailmassa muutenkin. Eli sinänsä on kysymys vain siitä, missä leirissä on – onko uskon motivaattorina Järki vai Tunne. Molemmissa tapauksissa lopputuloksena on usko, niin paljon kuin se ultraloogista järjen veistä potuttaakin.

  Älä käsitä väärin, nautin kirjoituksen lukemisesta. Tällainen sanallinen ruoskinta on ihan hyväksi niille joilla se Järki-Tunne yhtälö painottuu vähän liikaa jälkimmäiseen, paitsi että he eivät tätä lue. Tällainen kirjoitus laukaisee heissä vain ”Me vastaan Ne” reaktion ja kuuroutumisen. Koko purkautumisella saat vaan aikaan oman kerhosi hymistelyt (lukuunottamatta muutamaa apologeettaa jotka tulevat vähän miekkailemaan). Mutta toisaalta, kauhean neutraali kirjoitus ei kiinnosta ketään.

  Oma kantani pakurituotteisiin on se, että ne ovat perinteinen rohto joita voi käyttää esim. syövän hoidossa ns. kovien hoitojen kaverina. Ymmärsin kirjoituksestasi, että sekin ajatus on myrkkyä – mutta se saa sitten olla.

  Terveisin,
  Kaiken pahan alku ja juuri – pakurituotteiden valmistaja 😉
  Joni Laiho / Puhdistamo – Real Foods Oy

  • Joni Laiho: VAROITUS SUOMEN SYÖPÄPOTILAILLE. Joni Laihon ohje voi olla hengenvaarallinen.
   Pakurin teho yhdessä jonkin syöpälääkkeen kanssa tulisi todistaa kliinisilellä kokeella. Ennen kuin kliinistä koetta voidaan tehdä, tulisi esimerkiksi petrimaljalle, jossa on kasvamassa ihmisen syöpäsoluja, laittaa sekä syöpälääkettä, että pakuria. Tälla tavoin varmistetaan aluksi, ettei pakuri estä syöpälääkkeen toimintaa. Kliinisessä tutkimuksessa selviäisi, ettei pakuri estä syöpälääkkeen imeytymistä. Tutkimukset ovat välttämättömiä, koska pakuri saattaa estää oikeiden syöpälääkeiden toimintaa ja tappaa potilaan.

   Joni Laihon mielestä puhtaalla sydämellä toimiva pakurin jäleenmyyjä saa jatkaa toimintaansa. Hän ei aio puuttua toimintaan, joka saattaisi vähentää pakurin myyntiä. Jos autokauppias lupaa, että auto kiintyy nollasta sataan viidessä sekunnissa ja kuluttaa kolme litraa satasella, niin voiko autoliike vastata petetylle kuluttajalle, että meidän myyjät myyvät tuotetta suurella sydämmellä ja tietämättömyydellä? Huh huh.

   Jos lääkemaailmassa on tehty tietoista huijaamista, niin sekö oikeuttaa myös pakurikauppiaan huijaamaan? Huh huh.

 28. ”Jussipussi”

  ”Miksi Mie ei halua tietää kuluja?”

  En ole sanonut mitään tällaista. Olisi varmaankin kiva jos pysyisit asiassa ja asiallisena. Kerro kaikin mokomin kulut, bloggari ratkaisee mennäänkö liikaa off-topicin puolelle vaiko ei.

  Joni Laiho,

  ”Oma kantani pakurituotteisiin on se, että ne ovat perinteinen rohto joita voi käyttää esim. syövän hoidossa ns. kovien hoitojen kaverina.”

  Tämä ei tainnut yllättää ketään. 🙂

  Aika monta asiaa voi käyttää testatusti toimivan hoidon ”kaverina” jos ja kun ne eivät heikennä hoidon tehoa. Mutta miksi pitäisi?

 29. Hmm.. onnistuinpa kirvoittamaan sinulta yllättävän fanaattisen kommentin.

  Kommentti on vaan melko irrallaan todellisuudesta, koska samaan tapaan kaikkien rohdosvalmistajien tai elintarvikevalmistajien joita saatetaan käyttää toivoen niiden auttavan syöpään, pitäisi pidättäytyä ja jopa aktiivisesti vähentää tuotteiden valmistusta – ettei joku vaan käyttäisi sitä syöpään.

  Pakurin kohdalla se suurin käyttäjäryhmä on ihan tavallisia, syövättömiä ihmisiä jotka ovat siitä lukeneet ja haluavat sitä käyttää. Yrityksen tehtävä on tehdä vain halutusta tuotteesta mahdollisimman laadukas. Toista olisi, jos yritys markkinoisi joko julkisesti tai ”tiskin alta” väittämiä sairauksien parantamiseen. Ja näinhän ei asiallisesti toimiva yritys tee.

  Muutenkin toivoin kirjoitukseeni sinulta älykkäämpää, mietiskelevämpää vastausta. Jäi saamatta.

  • Ehkä sinun Joni Laiho, kannattaisi pidättäytyä kommentoimasta, sillä mitä enemmän kommentoit, sitä pahemmalta toimintasi alkaa näyttää. Kommentti ei ole irrallaan todellisuudesta, vaan linjassa syöpäpotilaille annettujen ohjeiden kanssa. http://www.cancer.fi/tietoasyovasta/syovan_vaihtoehtohoidot/ Syöpäjärjestöjen sivuilla sanotaan: ”Luontaistuotteet saattavat joskus heikentää samanaikaisesti käytettävän tavanomaisen syöpälääkkeen tehoa tai voimistaa sen haittavaikutuksia.” Et millään lailla perustele, miksi pakuri ei haittaisi syöpälääkkeen toimintaa, vaikka suosittelet sen käyttöä syöpälääkkeen kanssa. Olisin luulllu, että sinulla on jokin rottakoe takataskussasi. Vertaaminen rohdosvalmistajiin ja elintarvikevalmistajiin on hirveä. Näitten valmisteiden terveysväittämät pitää todistaa. Pakuri ei kuulu tähän joukkoon. En tunne yhtään elintarvikketta tai elintarvikevalmistajaa, joka väittäisi, että hänen tuottensa yhdessä syöpälääkkeen kanssa parantaa eloonjäämistodennäköisyyttä. Jos sinä tiedät, haluaisin tutustua tapaukseen. En vaadi minkään tuotteen valmistuksen aktiivista vähentämistä, vaan näyttöä terveysväitteille. Pakurin liittämisellä syöpään on tarkoitus johtaa harhaan myös niitä käyttäjiä, joilla ei vielä ole syöpää. Jos haluatte tehdä tuotteestanne laadukkaan, miten olisi sen edes In vitro -toksikologinen testaus. Yrityksenne markkinoi tällä palstalla pakurituotteita syövän hoitoa tehostavana aineena. Tiskin alta tapahtuva markkinointi on tuttua kaikille luontaistuostuotteille kiristyneiden määräysten takia.

   • Tässä sulle tutkimus:
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22135889
    Aika minimaalisilla googletustaidoilla löytyy näemmä ihan valideja tutkimuksia aiheesta. Ettei teidän tiedeuskovaisten puolesta menisi pelkäksi loanheitoksi luontaistuotteita ja niiden ”todistamatonta” tehoa vastaan, tarjoa nyt sitten edes vastikkeeksi vähintään yhtä luotettava tutkimus sen puolesta että pakurikäävästä tai ylipäätään mistään muusta luontaistuotteesta/hoidosta ei ole mitään terveydellistä hyötyä, ole hyvä. Vain sinun sanasi kun ei valitettavasti riitä. Voit myös varmasti kriittisestia ajattelevana akateemisesti koulutettuna henkilönä huomioida mikä taho mahdolliset tutkimukset (mikäli sellaisen todistuksen satut löytämään) on rahoittanut.

   • Mainitsemasi tutkimus on tehty in vitro eli koeputkessa. Monet aineet ehkäisevät koeoloissa, koeuutoilla, koepitoisuuksilla koeputkessa joidenkin harvojen ja vaittujen laboratorio-oloissa kasvatettujen syöpäsolukantojen kasvuja. Kaikki tietävät, ettei näistä kokeista voi tehdä mitään ihmistä koskevia päätelmiä. Syitä on useita, mutta käytän esimerkkinä yleensä yhtä: miten ihmeutteen tuntematon tehoaine pääsee ihmisessä kohdesoluun? Laboratorio-oloissahan ihmisen ruaansulatus ja puolustusjärjestelmää ei ole. Näitä koeputki ja rottakokeita käyttävät perusteluinaan vain huijarit, muut tietävät totuuden.

 30. ”Ehkä sinun Joni Laiho, kannattaisi pidättäytyä kommentoimasta, sillä mitä enemmän kommentoit, sitä pahemmalta toimintasi alkaa näyttää.”

  🙂

  ”Yrityksenne markkinoi tällä palstalla pakurituotteita syövän hoitoa tehostavana aineena. Tiskin alta tapahtuva markkinointi on tuttua kaikille luontaistuostuotteille kiristyneiden määräysten takia.”

  Totta, kauppiaan ei kannattais huudella mitä sattuu 🙂 Laiho, kun tällä tavalla väännetään, jokaiseen ”virheeseen” puututaan – ja hyvin kärkkäästi!

  Mutta se mikä minua nyt kiinnostaa, onko blogin pitäjän huolenaihe oikeasti niin suuri kuin miltä se kuulostaa? Korostat sitä että on löydettävä näyttöä ja faktoja, ennen kuin mistään voi sanoa yhtään mitään, joten kysynkin, onko sinulla näyttöä tai faktoja siitä, että syöpäpotilaiden terveys olisi vaarantunut pakurin käytön vuoksi? Ja että olisiko joku mahdollisesti jopa kuollut tällaisessa tapauksessa, niin kuin olet muutaman kerran heittänyt ilmaan. Vai onko huolenaiheesi vain oma päätelmäsi, että näin voisi mahdollisesti käydä?

  Ohimennen voisin myös kysyä, onko sinulla näyttöä itsestäsi? Miksi te kovaääniset piiloudutte nimimerkkien taakse? Ettekö ole pohjimmiltaan omana itsenänne sitä mieltä, mitä kirjoitatte? Miksi pitää ottaa piilopersoona käyttöön tuodessaan esille OMIA MIELIPITEITÄ?

  Kirjoitat hyvistä aiheista hyviä näkökulmia, mutta uskon että olisit vakuuttavampi omana itsenäsi. Mikäli pelkäät, että kirjoitat jostakin virheellisesti, etkä halua sitten olla vastuussa omana itsenäsi, se on turhaa. Me teemme kaikki koko ajan virheitä ja ne ovat vain hyväksi meille 🙂 Niistä oppii!

  Pakurista löytyy internetistä varmasti lukuisia ”tietopaketteja” joissa viitataan pakurin auttavan syöpään, mutta googlettaessani Suomen pakurikauppiaiden sivuja (Cocovi, SmoothieStudio ja Laihon edustama Puhdistamo) en löytänyt kenenkään mainostavan pakuria syövän ehkäisijänä. Ainoa mitä nyt satuin löytämään pakurin terveydellisistä hyödyistä kauppiaiden sivuilta, oli viittaus immuniteetin vahvistamiseen ja maininta pakurin vaikuttavan positiivisesti mielialaan ja parantavan ihon laatua. (Olisi kyllä hauska tietää mihin nämä totemukset pohjautuvat) Olisiko Laiholla kenties ”näyttöä”? 🙂

  Myöskin tämä varoitus näytti löytyvän:

  ”Älä käytä antibiootteja tai penisiliiniä yhtäaikaa pakurikäävän kanssa, koska ne toimivat pakurikäävän antagonisteina eli vastavaikuttajina.”

  ”Tietopaketeista” viittaus pakurin ehkäisijänä syöpään löysin tämän toteamuksen:

  ”Pakurikääpä tunnetaan kansanlääkinnässä voimakkaana lääkkeenä varsinkin erilaisiin vatsavaivoihin. Tieteellisesti pakurikääpää on tutkittu myös Suomessa ja esimerkiksi Kirsti Kahloksen johtama tutkimusryhmä löysi pakurista betuliini-nimisen yhdisteen, joka on peräisin koivusta (betuliinihappo), ja tiivistyy pakurissa elimistöllemme käyttökelpoiseen muotoon. Tällä yhdisteellä on todettu koeputkessa voimakkaita syövältä ehkäiseviä ominaisuuksia.” (http://luontainenterveys.fi/index.php/tuotteet/pakurikaapa/)

  Samaa tekstiä oli siteerattu CocoVin pakurin tuote-esittelyssä, mutta viittaus syöpään oli jätetty pois 🙂 mikä johtuu varmasti mainitsemistasi luontaistuotteille asetetettujen kiristyvien määräysten takia.

  Lauri Moilanen / Rovaniemi

  • Minulla ei ole näyttöä siitä, että syöpäpotilaan hoito olisi vaarantunut pakurin käytön takia. Olen kuitenkin kirjoittanut ”Vaihtoehtohoito voi tappaa” blogikirjoituksessa tapauksesta, jossa rintasyöpäpotilas hylkäsi perinteisen lääketieteen keinot ja turvautui kahviperäruiskeeseen ja kuoli. Sama voi tapahtua pakurin käyttäjille, kun pakurikauppias markkinoi tuotettaan ”tehokkaana syöpälääkkeenä”. Syöpäpotilaat voivat olla epätoivoisia, masentuneita ja itsemurhahakuisia, jonka takia oikeiden hoitojen rankat sivuoireet pelottavat. Kyse on siis omista päätelmistäni.

   Nimimerkin taakse kätkeytymistä olen perustellut kommneteissa usein. Haluan suojella perhettäni. Pidän monien henkilöiden toimintaa moraalittomana ja moraaliittomat ihmiset ovat kärkkäitä tekemään kiusaa kuten tekaistuja rikosilmoituksia. Esimerkiksi Taija Somppi on väläytellyt kunnianloukkaamisesta ja Valkeen toimistusjohjata uhkaa ”toimenpiteillä” nimettömiä nettikirjoittajia vastaan. Pelkät uhkaukset olisivat kiusallisia, ellen tietäisi, että uhkaajien pitää ottaa yhteys poliisiin ensin ja poliisi toimii minun suojanani. Myös Pekka Peitsi oli nimimerkki eikä kukaan arvostele tämän nimimerkin käyttöä aikanaan.

   Olen kirjoituksessa laitannut linkin niihin sivuihin, joissa pakuria mainostetaan syöpälääkkeenä. On kysyttävä, miksi Laiho sanoo täällä, että Pakuria voi käyttää syöpälääkkeen rinnalla, mutta omilla sivuillaan ei hiisku näin valtavasta hienosta tuotteen ominaisuudesta sanaakaan?

   Se mitä tapahtuu koeputkessa on eri asia, kun sama aine menee ihmisen ruuansulatusjärjestelmän läpi. Siksi tarvitaan kliinisiä kokeita, jolla teho ja haittavaikutukset osoitetaan. On tuhansittain esimerkkejä, että koeputkessa lupaavalta näyttänyt aine ei sitten ollenkaan toimi ihmisessä, kuten betakaroteeni ja C-vitamiini.

   Valmistajat voivat itse tehdä myös tarvitavia kokeita tuotteen tehosta, kuten on tehty mäntypihkan tapauksessa.

 31. Aivan, kiitokset vastauksesta.

  Niin kuin aikaisemmin jo totesin, kirjoitat hyvistä aiheista hyviä näkökulmia, mutta sinuna panostaisin tyyliin. Huomasin nimittäin uusinta Antti Heikkilää koskevaa artikkelia lukiessani, että kirjoitat täsmälleen samalla tyylillä kuin Antti Heikkilä 🙂 Sanoisinko, sellaisella vittuilevalla tyylillä, jonka vastaanottavat ja hyväksyvät vain ne, ketkä ovat jo valmiiksi sitä mieltä, mitä kirjoittaja haluaa sanoa, mutta mikä ärsyttää vain entistä enemmän niitä, ketkä ovat jo valmiiksi ihan toisessa ”leirissä”, vaikka he nimenomaan ovat se kohderyhmä, kenen ajatuksiin haluat vaikuttaa.

  Mikäli haluat oikeasti vaikuttaa ja jakaa oman näkökulmasi ”totuutta”, niin kuin voisi sinun olettaa haluavan siihen nähden minkä työn teet tämän blogin eteen, niin suosittelen rauhanomaisempaa tyyliä. Ei tästä kannate sotaa tehdä.

  Lauri Moilanen / Rovaniemi

  • Haluan vaikuttaa niihin, jotka eivät vielä ole siinä väärässä leirissä, mutta ovat aikeissa siirtyä siihen. Puusilmiin ei voi vaikuttaa. Antti Heikilälle on syytä antaa takasin ”samalla mitalla”, koska kukaan muu ei uskalla.

   • Katso peiliin, siluetti. Toinen tekee äärimmäisen tärkeää, oikeaa työtä omalla nimellään ja kasvoillaan, ja sinä huutelet puskista. Olisi hauska nähdä sinut virallisessa mediassa jossain väittelyssä heikkilää vastaan, saisit takuuvarmasti kylmää kyytiä. Tulisi äitiä ikävä.

  • Hauskaahan näissä pakurikääpiin jne. rohtoisin friikahtaneissa ihmisissä on se, että kun keskustelussa ei ole enää tarjota faktoja, niin siirrytään henkilökohtaisuuksiin, esimerkiksi aletaan arvostelemaan kirjoittajan kärkästä tyyliä. 😀

 32. Luontaistuotteiden suosio on noussut voimakkaasti viimevuosina – kysymys kuuluukin miksi? Onko luontaistuotekauppiaat päättäneet yhtäkkiä yhdessä että nyt otetaan nämä puusilmät haltuun? Vai onko kysyntä kenties noussut, koska ihmiset eivät ole olleet enää tyytyväisiä entiseen? Siihen entiseen, mihin haluat ihmiset taas palauttaa.

  Et liene ainoa joka uskaltaa arvostella Heikkilää. On kai hälle naurettu iltalehtien lööppejä myöten. Varsinkaan et ole ainoa, joka USKALTAA ARVOSTELLA NIMIMERKIN TAKAA 🙂

  Lauri Moilanen / Rovaniemi

 33. Yllätyin hieman, että linkitit juuri tämän jutun 🙂 Tarina ei mielestäni tukenut juuri lainkaan ajatuksiasi, vaan päinvastoin. Kiitos siitä huolimatta!

  Ja voi tosiaan olla, että luontaistuotteiden suosio kävi jo huipussaan, mutta on varmasti saanut yleisesti ottaen aiempaa vahvempaa jalansijaa. Ja laskun ja suvannon jälkeen suosio tulee varmasti taas joku päivä nousemaan. Se kulkee aaltoliikkeessä niin kuin mitkä tahansa villitykset ja niin kuin koko elämä. Saa nähä mitä me ihmiset seuraavaksi keksitään. Sehän on kuitenkin selvää, että kaikki muuttuu koko ajan – aina johonkin suuntaan.

  Ja näin keskustellen kannamme jokainen kortemme kekoon siitä, mikä on se suunta 🙂 Se kuitenkin tuntuu meiltä kaikilta monesti unohtuvan, että yhtä ainoaa oikeaa suuntaa ei ole!

  Se on huolestuttavaa, että näissä keskusteluissa onkin alkanut olla vahvasti uskonnollisia piirteitä. Kantoja perustellaan kuin omaa uskontoa ja toisia yritetään ”käännyttää” ajattelemaan samalla tavalla kuin itse 🙂 Täysin sama kuvio kuin uskontojen välisissä kiistoissa. Tuntuu, että tärkeämpää on saada ihmiset uskomaan niin kuin itse uskoo, kuin se mitä todellisuudessa tapahtuu.

  Lauri Moilanen / Rovaniemi

  • http://www.iltalehti.fi/viihde/2014042618244392_vi.shtml Hunks tanssija aikoo käyttää uskomushoitoja syövän hoitoon. Nyt se on täällä. Julkkikset kieltäytyvät syöpähoidosta ja kaverit beesaa. Jani Kokki sairastui viime kesänä aggressiiviseen paksusuolen syöpään. Tässä on vain huonoja vaihtoehtoja. Jos Jani Kokki selviää, hän saa paljon samanlaisia kokeilijoita, jotka eivät selviä. Jotkut tekevät tällä tavoin itsemurhan, jotta henkivakuutuskorvauksia ei menetetä. Onkohan noilla rahankeräysluvat kunnossa? Paksusuolen syöpä on usein varsin oireeton ja potilas voi vuosia elää tietämättä sairaudesta. Kun se leviää mahaan, niin se on sitten menoa. Sytostaattihoitoihin, nimenomaan hoitoihin, kuoleminen on todella harvinaista, sillä näitä lääkkeitä käyttävät erikoistuneet, kokeneet ryhmät. Kokki uskoo, että muuttamalla elämäntapoja ja poistamalla elämästä stressin, hän paranee. HUH,Huh. Kokki näyttää uskovan uuteen ”vilja on pahasta teoriaan”. Potilaalle on tehty magneettikuvaus, mikä kertoo siitä, että tilanne on vakava. Onneksi mies ei väitä syövänsä pakuria vaan kookosmaitoa. Kroatiassa järjestettävä puoskarihoito kuulostaa samalta, mitä Meksikossa tarjotaan amerikkalaisille. Ja nyt mies on sitten jo suunnittelee, miten hän lähtee kiertueelle luonnoimaan. Voi paska. Kyllä tämä ilmiö nyt tuli Suomeen. http://www.seiska.fi/Viihdeuutiset/Hoidot-lopettaneen-Hunks-Janin-syovassa-yllatyskaanne/1029474 Vielä tammikuussa Jani kertoo, että kyse olisi peräsuolen syövästä ja että hän on käynyt sädehoidossa, jossa kasvain oli pienentynyt kolmanneksen. Nyt hän vaikenee sädehoidosta, koska se ei sovi luontaistuotesyöpämannekiinin imagoon.

 34. ”Tässä on vain huonoja vaihtoehtoja. Jos Jani Kokki selviää, hän saa paljon samanlaisia kokeilijoita, jotka eivät selviä.”

  Sinustahan saa melkeinpä sellaisen kuvan, että toivot ettei Kokki selviäisi. Hurjaa, mutta se on tietenkin ymmärrettävää, koska näin saisit painoarvoa kirjotuksillesi ja mikä ilmeisen tärkeää – hienon ”erävoiton.” 🙂

  Jokatapauksessa mitään traagista ei ole tapahtunut ja sinä vaahtoat kuin hullu. Rauhoitu,
  tunnut olevan stressaantuneempi kuin Kokki 🙂 Kannattaa välttää stressiä, se voi aiheuttaa sairauksia. Usko tai älä 😉

  Olen saanut sen käsityksen, että oli hoito mikä tahansa, aina ei vain onnistuta. Ihmettelenkin, miksi rajaat epäonnistumiset hyvin jyrkästi ja mustavalkoisesti ainoastaan luontaisuotehoitojen piiriin? Tai sanoisinko ”mahdolliset epäonnistumiset”, koska sitä suurempaa näyttöä sellaisista ei näytä juuri olevan.

  Lauri Moilanen / Rovaniemi

 35. Lauri, nykyisten syöpähoitojen toimivuudesta (ei tietenkään täydellisestä sellaisesta) syövän hoitoon on runsaasti kunnollista näyttöä. Luontaistuotehoitojen ei. Tältä pohjalta ei vissiin ihmetytä, että blogisti suhtautuu näihin ns. vaihtoehtolääketieteen juttuihin kyynisesti?

  Toivottavaa on toki, että Kokki selviää. Paljon riippuu siitä missä vaiheessa syöpä havaittiin. Mutta jos ja kun mies kieltäytyy hoidoista joilla on edes mahdollisuus selvitä, niin ei tämä nyt ole millään tavalla iloinen uutinen. Kyllä minusta ainakin tuntuu ikävältä kun ihminen päättää lisätä riskiään kuolla nuorena, täysin turhaan.

 36. Positiivista on se, että myös te jätätte tilaa sille ajatukselle, että Kokki voisi selvitä valitsemallaan hoidolla, vaikka kommenttienne ja blogin artikkeleiden perusteella se on mahdotonta.

  Itselläni ei ole kantaa siihen, onko Kokin valitsema hoito hyvä vai huono, koska minä en yksinkertaisesti tiedä, mutta minä kuitenkin ymmärrän häntä.

  Ja niin kuin aikaisemminkin olen todennut, jos joku kertoo parantuneensa vaihtoehtoisella hoidolla jostakin, ongelma on se, että kukaan ei meinaa uskoa.

  En tiedä, mutta voisi kuvitella, ettei Kokki ole ensimmäinen ihminen maailmassa, joka kokeilee hänen valitsemaansa hoitoa. Enkä usko, että ne ketkä sitä ovat häntä aikaisemmin kokeilleet, olisivat saaneet heikkoja tuloksia. Ja jatkoksi tähän voisi vielä arvailla, että ne ketkä sitä kokeilevat, ovat kuulleet todennäköisesti virallisen hoidon ongelmista, ellei todistaneet sitä ihan itse. Miksi muuten he valitsisivat vaihtoehtoisen hoidon?

  Tähän viimeiseen kitetyy koko meininki, jos homma toimisi virallisilla hoidoilla ongelmitta ja selkeästi parhaiten, tuskin ihmiset tarttuisivat muihin hoitoihin (?)

  Tiedä häntä.

  Lauri Moilanen / Rovaniemi

  • Oikeasti jätän tilaa sille ajatukselle, että Kokki voi parantua itsestään tai että yksi sädehoito riittää. Minä en edes tiedä, minkä hoidon hän on valinnut. Toivottavasti ei pakuria. Se ettei uskota ihmepelastukseen, johtuu syövän ja luonteesta, teoriasta ja siihen tehoavien hoitojen rankkuudesta verrattuna esimerkiksi teehen tai akupunktioon. Kokki valitsee vaihtoehtohoidon, koska hän ei halua elää avanteen kanssa.

 37. HS tänään:

  http://www.hs.fi/tiede/Professori+L%C3%A4%C3%A4kkeiden+haitat+eiv%C3%A4t+kiinnosta+l%C3%A4%C3%A4keyhti%C3%B6it%C3%A4+tarpeeksi/a1398565268034

  ”Silti lääkkeiden sivuvaikutukset ovat iso ongelma. Yhdysvalloissa lääkkeiden haittavaikutusten on arvioitu olevan jopa neljänneksi yleisin kuolinsyy.

  Lääkkeiden pitkäaikaisvaikutuksia tutkitaan melko vähän verrattuna lääkkeiden kehitystyöhön.

  ”Tämä ei ole tutkimusta, jota lääketeollisuutta kiinnostaisi rahoittaa”, Neuvonen sanoo.”

  ”Emeritusprofessori muistuttaa kuitenkin lääkkeiden hyvistä puolista.

  ”Mikä keksintö olisi lääkkeitä tärkeämpi? Nähdäkseni lääkkeiden vajaakäyttö on yhä liikakäyttöä suurempi ongelma, mutta molempia esiintyy”, Neuvonen toteaa.”

  Lauri Moilanen / Rovaniemi

 38. Kiitos Lauri Moilanen asiallisesta keskustelusta, johon Roskatiede ja hänen hännystelijänsä Mie eivät ikävä kyllä kykene.

  Kiitos myös Joni Laiholle, että vaivauduit tänne asiallisesti ja kiihkottomasti kirjoittamaan.

  Minä käytän pakuria ja syöpää sairastava mieheni käyttää pakuria. Se tukee terveyttä hyvin monella tapaa, mutta emme ole siinä uskossa, että se parantaisi syövän. Eikä meille ole kukaan niin väittänytkään. Mieheni käyttää myös havupuu-uutejuomaa. Nämä molemmat toimivat oikein hyvin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Käytämme myös monia vitamiini- ja hivenainevalmisteita. Emme juurikaan sairastele flunssia ja olemme kokeneet käyttämämme tuotteet hyödyllisiksi, sillä ne kohottavat vireystasoa ja auttavat stressinhallinnassa.

  En ymmärrä, miksi bloginpitäjä kirjoittaa kuin kiihkouskovainen ja käyttäytyy loukkaavasti ja sopimattomasti niitä ihmisiä kohtaan, jotka kommentoivat hänen kirjoituksiaan ollen eri mieltä tai tuoden toisenlaisen näkökulman asioihin. Eikö olisi parempi tehdä tästä ns. kutsublogi, johon voisit kutsua ne lukijat, joille olet ystävällinen, eli ne, jotka komppaavat sinua kaikessa. Tämä nimimerkin takaa loukkaaminen ja ihmisten mustamaalaaminen on mielestäni aika hävytöntä ja olisikin suotavaa, että joku tekisi rikosilmoituksen, jotta tämä blogisti saisi näpäytyksen. Toisaalta, kaikki järkevät ihmiset ovat varmasti vetäneet omat johtopäätöksensä ja poistuneet blogin lukijakunnasta. Sitten on taas niitä, jotka nauttivat blogistin provosoinnista. Se tuntuu olevan helppoa.

 39. Aiheeseen paremmin sopiva lainaus HS:n jutusta:

  Vuosien mittaan on paljastunut vaarallisia yhteisvaikutuksia muun muassa käytettäessä sienilääkkeitä unilääkkeiden, verenpainelääkkeiden tai vahvojen kipulääkkeiden kanssa.

  Kun pakuria, joka sisältää tuhansia kemiallisia aineita syödään yhdessä syöpälääkkeen kanssa, ei takuulla etukäteen tiedetä mitä tapahtuu.

 40. On se vaan kumma, että pitää mollata blogistia eli viestin tuojaa. Sitten kehutaan muita ruohopurijoita. Tämä on jotain sellaista yhteisöllisyyttä he vastaa me, jolla suljetaan itse asia pois. S ja Lauri Moilanen: TEHOAAKO SE PAKURI SYÖPÄÄN?

 41. Äskeiseen olisit voinut linkittää myös tämän Havupuujuomasta tehdyn tutkimuksen, joka osoittaa, että ei nämä terveysväitteet täysin tuulesta temmattuja ole. Myyjä ei väitä missään, että parantaisi syövän. Eikä että korvaisi lääkärin määräämän hoidon.

  Mutta mieheni voi tällä hetkellä oikein hyvin. Liekö sitten näiden tuotteiden ansiota vai jonkun muun. Luoja yksin tietää sen.

  Ensin ajattelin, että säälin sinua, mutta sitten tulin uudelleen siihen loputulokseen, että et sinä sääliä kaipaa. Kaipaat sitä, että elämä opettaisi sinua.

  • Tämäpä hassu sivu: Väiteasetuksen artiklan 6 (EY n:o 1924/2006) mukaan elintarvikkeesta esitettävän ravitsemus- ja terveysväitteen tulee perustua yleisesti hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön. Yksittäisen henkilön omakohtainen kokemus, vaikka olisikin täysin totta kyseisen henkilön kohdalla, ei täytä väiteasetuksen vaatimusta tieteellisestä näytöstä. Tämän vuoksi elintarvikkeiden markkinointi yksittäisen kuluttajan käyttökokemuksen avulla voidaan katsoa harhaanjohtavaksi (Eviran ohje 17051/2). Kun viranomainen puuttui yhtiön markkinointiin, niin yhtiö ei ajatellut niin, että ruvetaampas noudattamaan lakia. Yhtiö keskittyi keksimään, miten lakia voisi kiertää. He laittoivat käyttäjäkokemukset vihkoseksi jonka saa tilata sähköpostiin. Lisäksi he kertovat, että hymyn sivulta löytyy niitä käyttäjäkokemuksia. Se seikka, että käyttäjäkokemukset ovat kuluttajien harhauttamista saa väistyä. Missä on tämän yrityksen moraali?

  • Havupuu-uuteessa kannattaa huomata, että itse tuotteessa pillerissä on uutetta vain noin 17 %. Tällöin tuotteessa on antioksidanttitehoa laboratorio-oloisssa saman verran kuin C-vitamiinipillerissä (60 mg).

 42. Lauri,

  ”Tähän viimeiseen kitetyy koko meininki, jos homma toimisi virallisilla hoidoilla ongelmitta ja selkeästi parhaiten, tuskin ihmiset tarttuisivat muihin hoitoihin (?)”

  Pieleen menee.

  1) Hommahan TOIMII havaitusti selkeästi parhaiten ns. virallisilla hoidoilla (ts. hoidoilla joille löytyy TIETEELLISTÄ evidenssiä. Missä on näyttö minkä tahansa luontaishoidon vaikutuksesta? Kerro toki.

  2) ”Ongelmitta” ilmaisuilla tarkoittanet ilman sivuvaikutuksia ja 100% teholla, kuten näitä epärealistisia kriteereitä asettavat usein tarkoittavat? Ottaen huomioon sen, että syöpä on ns. kattotermi enemmän tai vähemmän erilaisille kasvaintyypeille, erilaiset havaitsemisajat jne. on todellakin ihan jotain muuta kuin realismia olettaa tällaista. Ota kuitenkin huomioon se, että syövistä selviäminen/eloonjäämisprosentti on tasaisesti parantunut vaikkapa kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana.

  Jos ja kun ihmiset siis tarttuvat vaihtoehtoihin joiden kliinisestä toimivuudesta ei ole näyttöä, ainut looginen johtopäätös on se, että he toimivat epätoivosta ja/tai tiedon puutteesta.

 43. S

  ”Kiitos Lauri Moilanen asiallisesta keskustelusta, johon Roskatiede ja hänen hännystelijänsä Mie eivät ikävä kyllä kykene.”

  On aina hyvä idea aloittaa postailu herjaamalla parasta mahdollista hoitoa vaativia tahoja.

  ”Tämä nimimerkin takaa loukkaaminen ja ihmisten mustamaalaaminen on mielestäni aika hävytöntä ja olisikin suotavaa, että joku tekisi rikosilmoituksen, jotta tämä blogisti saisi näpäytyksen.”

  Niin ikään hyvä idea vaatia sananvapauden rajoittamista jos ja kun viesti ei miellytä.

  Mutta läheisen subjektiivisen kokemuksen nimissä on ilmeisesti pokkaa tehdä ihan mitä lystää?

 44. P, Kysyit että tehoaako se pakuri syöpään? En minä tiedä 🙂
  Sen tiedon valossa, mitä on tarjolla, ja mihin olen törmännyt, on mahdollista että tehoaa, mutta on myös hyvin mahdollista, että ei tehoa. Eikä minulla ole aiheesta omia kokemuksia, joten siinä mielessä todella paha sanoa.

  Ja vaikka vastaisin tuohon mitä tahansa, mitä merkitystä sillä on? Ei syöpäpotilaat minua kuuntele. Tai jos kuuntelee, eivät ainakaan usko. Etkä sinäkään usko. Eikä tarvikaan uskoa. Koska en minä tiedä! Minähän olen vain runoilija 🙂 Mutta jos saa toivoa, toivon että tehoaa. Sitähän saa ilmaiseksi metsistä! Ja sitä paitsi, mitä sinä P vielä kyselet, blogistihan se näyttää tietävän, jollet pannut merkille, artikkeli jota kommentoimme kantaa nimeä: pakurikääpä ei tehoa syöpään.

  Pahoittelen vielä kertaalleen sitä, että kommenttini ovat laajentuneet varsinaisen aiheen ulkopuolelle. Vaikka en itseasiassa kyllä ihan täysin ymmärrä, miksi jotkut ovat hädissään, jos keskustelun aihealue laajenee keskustelun myötä? Sellaistahan ihmisten keskustelu vain on. Mutta älkää olko huolissanne, on paljon muitakin asioita, mitä minä en ymmärrä 🙂

  Olen pannut merkille, että pikkuhiljaa tämäkin keskustelu alkaa kiertämään kehää. Huomaan että minun ja muiden kommentit palaavat niihin samoihin asioihin, mitä tässä on jo hyvä tovi pyöritelty. Emmekä näytä pääsevän puusta pitemmälle. Mutta no, pakurista pitemmälle kyllä päästiin 🙂

  P, en tiedä viittasitko blogin ylläpitäjän mollaamisella minua, mutta jos viittasit, se ei ole ollut tarkoitukseni, vaikka myönnänkin olleeni sortunut myös lapsenmieliseen tökkimiseen 🙂 mistä olen pahoillani – mutta kritiikkiä kai silti voi aina antaa. Ja sitä olen antanut:

  Olen kritisoinut häntä mm. vihamielisestä kirjoitustyylistä, mikä enemmän ärsyttää kuin auttaa. Olen kritisoinut häntä myös uskonnollisesta sävystä: luontaistuotteet tuntuvat olevan kuin suoraan saatanalta, mutta lääkkeet vaikuttavat olevan hänelle kuin jumala. Eikö täällä ollut sellainen kiitosrukouskin lääketehtaille! Olen kritisoinut häntä mustavalkoisuudesta: luontaistuotteiden ongelmat on tuotu hyvin esille, mutta lääkkeiden ongelmista ei ole hiiskuttu sanaakaan. (en ole kahlannut läheskään koko blogia läpi, joten korjatkaa jos annan väärää tietoa). Olen myös kritisoinut että hänen on helppo huudella nimimerkin takaa ja varsinkin ihmettelin kun hän leuhki olevansa ainoa joka USKALTAA arvostella Heikkilää. Nimimerkillä kirjoittamiseen ei voi yksinkertaisesti yhdistää sanaa: USKALTAA.

  Ylläpitäjän perustelut kritiikilleni ovat olleet vähän niin näin, mutta ymmärrän häntä, koska olen elämäni varrella sortunut itsekin kutakuinkin kaikkiin samoihin virheisiin,(jopa täällä kommentoidessani), joista olen sittemmin ottanut, tai ainakin yrittänyt ottaa oppia 🙂 Ja otan koko ajan.

  Vielä jokunen sana itse aiheesta:

  Joku voisi kirjoittaa pakurin puolesta paksun kirjan ja joku taas voisi kirjoittaa pakuria vastaan yhtä paksun kirjan. Tietoa on valtavasti tarjolla ja samoista aiheista löytyy tuhansia eri näkökulmia. ja uskokaa tai älkää, kaikkien takana on vain ihmisiä. Vain ihmisiä, niin kuin sinä ja minä 🙂 Niin kuin aikaisemminkin olen todennut, kysymys on loppuen lopulta melko pitkälle siitä, mihin haluamme uskoa. Ja sen tiedon kaivamme sitten esille ja siihen uskomme.

  Kiitos tästä keskustelusta ja kiitos myös blogistille. Negatiivisesta kritiikistäni huolimatta myös tämä blogi ja tämä keskutelu ovat avanneet silmiäni. Olen mm. oppinut suhtautumaan luontaistuotteisiin kyseenalaisemmin ja tässä samalla on tullut opeteltua kommentointia. Mutta se että kommentit eivät venyisi näin helvetin pitkiksi, siinä minulla on vielä pajon opeteltavaa 🙂

  Kaikkea hyvää kaikille!

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s