Professori Matti Välimäki: T3-lääkitys voi tappaa, Wilsonin syndrooma on nettisairaus


Wilsonin syndrooma, T3-käänteisongelma, käänteinen T3 ongelma, rT3-syndrooma on professori endokirinologi Matti Välimäen mukaan nettisairaus. (Yle akuutti 12.12.2013). ”Se ei ole sairaus ollenkaan, vaan nettiiin tuotettu kuvitelma oireyhtymästä, kymmenien ellei satojen oireyhtymien luettelo, josta luettelosta jokainen potilas löytää itsensä. Mitään tieteellistä tutkimusta tämän oireytymän taakse ei ole löydettävissä. Sitä ei ole olemassa.” Välimäen mukaan ei ole olemassa kilpirauhassairautta, joka todettaisiin vain suurentuneesta käänteis-T3-pitoisuudesta. Sen sijaan suurentunut pitoisuus voi kertoa yleissairaudesta, jota vastaan elimistö puolustautuu. ”Esimerkiksi sydänsairaus, pitkittynyt infektio, nälkiintyminen ja tiloissa joissa on tarkoituksenmukaista säästää energiaa ja säätää elimistön aineenvaihdunnan kierrokset mahdollisimman pieniksi. Tällaisille potilaille voi olla jopa hengenvaarallista rikkoa tätä elimistön suojamekanismia antamalla suuria määriä T3-hormoonia.”

T3-monoterapia potilaat: Nyt teitä on varoitettu alan korkeimman asiantuntijan taholta.

Suomen terveysjärjestö, joka on tällähetkellä Suomen pahin roskatieteen hyväksikäyttäjä tiedottamisessaan, kiistää professorin väitteet. Yhdistyksen mielestä T3-lääke on turvallinen. T3-lääkkeen tappavuus liittyy yliannostuksen riskiin. Jokaisella potilalla on henkilökohtainen sietokyky, joka vaihtelee suuresti. Satutauti Wilsonin syndrooman tekee vaaralliseksi myös se, että rT3 (käänteinen T3) voi olla koholla esimerkiksi pitkittyneen infektion takia, jonka hoito sitten viivästyy väärän diagnoosin takia.

T3-lääkkeen turvallisuutta kaunistellaan

Yhdistys perustelee T3-lääkkeen turvallisuutta kolmella seikalla. Ensimmäiseksi ”T3- lääke on ollut markkinoilla 1950-luvulta asti (siis jo kauan ennen nettiä).” On kysyttävä, miksi lääkkeestä tulee turvallisempi, jos se on vanha ja kenties vanhanaikainen? Uskon, että syy väitteen esittämiseen liittyy uskomushoidoissa usein käytettyyn perusteluun, että joku hoito on jo vanhastaan tuttu. ”Jo muinaiset kreikkalaiset tai tuhansia vuosia sitten kiinalaiset” – tulkitaan uskomushoidoissa positiivisena viestinä. Se voidaan sanoa, että kun lääke on ollut pitkään markkinoilla sen kaikki haitavaikutukset ja soveltuvuus raskaanaoleville on selvää. Siksi lääke on USA:ssa luokiteltu turvallisimpaan lääkeryhmään, mikä on Suomen terveysjärjestön toinen perustelu. Koska lääkkeellä ei ole myyntilupaa Suomessa, niin meillä ei ole saatavissa esimerkiski suomenkielistä pakkausselostetta. Mutta USA:n pakkausselosteessa on niin sanottu Boxed warning– varoitus, toiselta nimeltään a black box warning. Se on USA:n terveysviranomaisen (FDA) vaatima vahvin varoitus ja se merkitsee, että lääketieteeliset tutkimukset osoittavat, että lääkkeeseen liittyy merkittävä riski vakavasta jopa henkeäuhkaavasta sivuoireesta. Tämä asia näyttää jostain syystä unohtuneen Suomen terveysjärjestön lausunnosta ja tukee professori Välimäen näkemystä. Kolmas perustelu on se, että presidentti John F. Kennedy käytti lääkettä. Tätä perustelua käytti lääkäri Taija Somppi luennoidessaan kesällä Porissa. Somppi kuuluu Suomen terveysjärjestön hallitukseen ja lienee siten yhdistyksen kannanoton laatija. On totta, että presidentti Kennedy käytti T3-lääkettä, mutta miten tällä yksittäistapauksella voidaan perustella lääkkeen turvallisuutta tai hyvyyttä, jää minulle epäselväksi. Kyse lienee taas näistä uskomushoitojen maailmassa käytössä olevista kelvottomista perusteluista, joita minä en kykene millään ymmärtämään. Olisko muuten Suomen terveysjärjestön pitänyt myös tässä yhteydessä rehellisyyden nimissä kertoa, että Kennedy käytti T3-lääkettä, koska T4-lääkettä ei vielä oltu keksitty? T4 syrjäytti T3:n ja on nykyisin käyteityin lääke kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidossa. Ehkä Kennedykin olisi siirtynyt T4-lääkkeeseen, jos se olisi ollut olemassa! Endokrinologiyhdistyksen mukaan synteettistä trijodityroniinia (T3, kauppanimillä Liothyronin ja Thybon) ei pidä yksinään käyttää hypotyreoosin hoitoon, koska hoito johtaa helposti T3-toksikoosiin.

Denis Wilson, entinen lääkäri

T3-hoidon vaarallisuus pitäisi olla selvä kaikille Wilsonin syndromaan perehtyneille. Tohtori Denis Wilson nimittäin tappoi yhden potilaistaan käyttäessään tätä omaa menetelmäänsä ja hänen lääkärinoikeutensa pidätettiin.

Ovatko molekyylit toistensa peilikuvia?

Suomen terveysjärjestö esittää seuraavan paikkaansapitämättömän teorian: ”Käänteisellä T3:lla on sama molekyylirakenne, kuin aktiivisella T3:lla, mutta se on T3:n peilikuva ja näin ollen se sitoutuu reseptoriin ylösalaisin.” Teoriaa toistetaan uskomushoitoihin erikoistuneilla nettisivuilla eikä se ole sopusoinussa näyttöön perustuvan lääketieteen kanssa. Mistään ei löydy vertaisarvioidun tiedelehden artikkelia, johon väite perustuisi.

käänteinen T3
T3

Katsokaapa tarkemmin näitä kahta molekyyliä. Molemmat ovat trijodityroniinejä eli molemmissa on kolme jodiatomia. T3:lla on kaksi jodia sisemmässä renkaassa ja yksi ulommassa renkaassa. rT3:lla on kaksi jodia ulomassa renkassa ja yksi sisemmässä. Eli molekyyleillä on eri määrä jodiatomeja kahdessa eri renkaassa. Näin ollen ne eivät voi olla toistensa peilikuvia. Tästä luonnollisesti seuraa myös se, ettei rT3 ylösalaisin käänneettynä ole samanlainen molekyyli kuin T3 ja siten sen sitoutuminen T3-reseptoriin on kyseenalaista.

Tämän tutkimuksen johtopäätöksissä sanotaan selvästi: ”Käänteinen rT3 on inaktiivinen näissä pitoisuuksissa (ihmisessä havaitutpitoisuudet).” Tutkimuksesta selviää myös, ettei rT3 sitoudu T3-reseproreihin.

Tässä tutkimuksessa vapaaehtoisille annettiin rT3:a sellainen annos, että seerumin rT3 konsentraatio nousi tasolle, joka havaitaan usein potilailla, joilla on ei-kilpirauhasperäinen sairaus. Seerumin T4, T3, THS ja prolaktiinikonsentraatioissa ei havaittu muutoksia. Johtopäätös: rT3:n fysiologisen konsentraation (pitoisuusden) nousu ei ehkä inhiboi T4:n muunnosta T3:ksi.

Pääseekö rT3 lainkaan tumaan?

nrendo.2009.19-f1

Tässä viereisessä kuvassa nähdään myös seikka, joista Wilsonin syndroomalla rahaa tahkoavat mielellään vaikenavat. Hormonien kuljetus on aktiivinen tapahtuma, johon tarvitaan kuljetusproteiinia. T4 kuljetetaan soluun, muttei tumaan. T3 kuljetetaan tumaan asti. Mitä kuvan mukaan rT3:lle tehdään? rT3 ei edes pääse tumaan asti, koska se on tarpeeton siellä.

Hoidetaanko T3-lääkkeellä täysin terveitä?

MDD laboratorioiden mallivastaus laajasta kilpirauhastestistä paljastaa normaalit terveen ihmiset arvot vapaalle T3:lle ja käänteiselle T3:lle. Normaalilla amerikkalaisella (testi tehdään USA:ssa) T3v = 1,8 – 4,2 pg / mL ja rT3 = 14,9 – 26,1 ng / mL. Tästä voidaan laskea suhde (normaaliin terveen ihmisen) T3v / rT3 = 6,9 – 28,2. Vaihteluväli on siis laaja. Suomen terveysjärjestö väittää kuitenkin, että tervellä ihmisellä suhteen pitää olla yli 20. Tällä tavoin suurin osa ihmisistä saadaan diagnostisoitua sairastamaan Wilsonin syndroomaa.

Riidelläänkö maailmaillakin?

Suomen terveysjärjestö väittää, että kysessä olisi lääkärien välinen oppiriita. Jos ufologit väittävät, että ufoja on olemassa ja skeptikot väittävät, että ufoja ei ole olemassa, niin en puhuisi oppiriidasta. Oppiriita syntyy vain, jos kummallakin riidan osapuolella on tieteen sisällä hyväksyttyjen pelisääntöjen puitteissa mahdollisuus perustella väitettään tieteellisesti. Wilsonin syndromaa ei pysty perustelemaan tieteellisesti, niin kuin ei ufojakaan. Koska lääketiede on kansainvälistä, niin silloin oppiriidan pitäisi esiintyä jossakin muussakin maassa kuin Suomessa. Kuitenkaan Wilsonin syndrooma ei ole sairaus missään maapallon valtioista eikä missään edes kiistellä siitä, että se pitäisi ottaa huomioon – paitsi Suomessa. Oppiriitatermin käytön tarkoitus on hämätä potilaita luulemaan, että lääketieteessä vallitsisi jokin epäselvyys Wilsonin syndrooman asemasta. Ei vallitse.

Listaukset tieteellisiin artikkeleihin on puhdasta hämäystä

Kent Holtorf

Suomen terveysjärjestö väittää, ettei Välimäki ole tietoinen lääketieteellisistä julkaisuista, joita löytyy runsaasti liittyen T3- käänteisongelmaan. Nyt yhdistyksellä olisi ollut oiva mahdollisuus valistaa Välimäkeä ja meitä muita tyhmiä, jotka emme mistään julkisista tieteellisten artikkeleiden hakukoneista löydä mitään, siis ei yhtään ainoota tutkimusta T3-käänteisongelmasta. Suomen terveysjärjestön on todistettava perättömältä tuntuva väitteensä  julkaisemalla edes linkin edes yhteen siitä ”runsaasta tieteellisestä tarjonnasta” T3-käänteisongelmasta. Tämä vain nyt haisee todella pahalta. Ehkä kyse tästä: Ampilia klinikan sivuilta löytyy lista 283 artikkelista otsikolla tiedettä rT3:sta,T3-hoidosta ja dejodinaasientsyymeistä. Listassa on kolme tutkimusta, jotka käsittelevät rT3:n pitoisuutta eri tilanteissa, mutta ei yhtään, jotka käsittelisivät Wilsonin syndroomaa tai rT3:n sitoutumista reseptoriin. Kirjoitus on kopioitu täältä The National Academy of Hypothyroidism sivuilta. Tämän organisation perustaja ja johtaja Kent Holtorf on tunnettu vaihtoehtohoitojen tarjoa. Hänen mielestään valtavirta lääketiede on keskimäärin 17 vuotta jäljessä uusista ja kehittyneistä hoidoista. Holtorfia on kritisoitu vuosien ajan. Suurimalla osalla hänen suosituksistaan ei ole korkean tason lääketieteen tutkimuksen tukea. Ja kas vain. Hän on sitä mieltä, että lapsia rokotetaan liikaa ja että rokotteet aiheuttavat autismia. Jep, jep.

Yksittäistapaukset johtuvat plaseboilmiöstä ja luonnollisesta paranemisesta

junk scienceOn aika paksua väittää, ettei ”Välimäki ole tutustunut T3- hoitoa saavien potilaiden hyviin hoitotuloksiin, joka on osoittautunut käänteentekeväksi heille, joille Thyroxin ei ole tuonut apua kilpirauhasongelmiin.” Jos näistä hoitotuloksista olisi tieteellinen tutkimus, niin aivan varmasti kokopäiväinen Suomen johtava endokrinologi on siihen tutustunut. Mutta Taija Sompin tuntien hän ajattelee niitä hänen luonaan käyneitä potilaita, jotka ovat saaneet avun häneltä. Hän ei puhu tiedelehdessä julkaistusta plasebokontrolloiduista kaksoissokkokokeista vaan uskomushoitajien tapaan potilaskokemuksista.

Turvallinen ja tehokas vaihtoehto T3-lääkkeelle?

Tässä kirjoituksessa Suomen terveysjärjestö suosittelee seuraavaa kuukauden kokeilua kilpirauhasen aktivointiin:

Kuukauden kokeilu kilpirauhasen aktivointiin:
Täysin gluteiiniton, soijaton ja maissiton ruokavalio, mieluiten VHH. Metavit 2 kpl aamulla, Merilevärouhe ¼ tl aamulla, Luomukookosöljy 1tl-1 rkl 2xpv, Super A 1 kpl/pv, Seleno Precise 1 kpl/pv, Magnesium 1kpl illalla.
Tämä hoito ei ainakaan tapa.

164 thoughts on “Professori Matti Välimäki: T3-lääkitys voi tappaa, Wilsonin syndrooma on nettisairaus

 1. ”Ratkaisevaa on vain ja ainoastaan se, että potilas saa avun ja oireet helpottavat.”

  Yhden potilaan kohdalla, ideaalitilanteessa. Jos ja kun tarkoitus on auttaa MUITA potilaita, tärkeintä on tietää MIKSI potilaan tila parani –> toimiiko kys. lääkitys ylipäätään. Ja mikäli tarkoitus on auttaa tätäkin potilasta JATKOSSA, niin syytä olisi myös hänen kohdallaan selvittää tuliko apu lääkkeestä X, toisen lääkkeen poisjättämisestä, muista muutoksista elämäntavoissa tms. tms.

  ”En kapaa Mie sinun ”opettajamaista” läksytystäsi. Piiloudut termien taakse ja paljastat, että et tiedä tämän asian reaalimaailmaa lainkaan.”

  Niinkö? Miksi siis olen meistä kahdesta ainoa joka ymmärtää yllä mainitsemani seikat?

  ”Tutkimustiedolla ei ole mitään merkitystä ilman, että se vaikuttaa jotenkin reaalimaailmassa.”

  Aivan, olettaen että puhumme edelleen lääketieteellisestä tiedosta jolla on tarkoitus olla kliininen sovellus. Mutta nythän emme puhukaan tästä, vaan siitä että hoidon tulee olla näyttöön pohjautuvaa. Potilaan oikeudet vaativat tätä.

  Lääkkeiden käytön (esim. juuri tällaista hormonivalmisteiden joilla on tunnetusti sivuvaikutuksia) ei tule KOSKAAN olla vähäpätöisin perustein tehtävä päätös.

  ”Kliinistä näyttöä on (ohjelmassa oli yksi elävä ihminen, joka voi hyvin T3 monoterapialla), että T3 terapia toimii.”

  N = 1. Ok. Tältä pohjaltako vedetään hoitoparadigma uusiksi? 🙂

 2. Kuinkahan moni tapaus yleensäkään liittyy kilpirauhaseen ollenkaan ?
  Kilpirauhasella on nyt alettu selittelemään vaihtoehtopiireissä kaikenlaisia vaivoja.

  • Kuikas pätevänä täkäläiset besserwisserit pitävät tri Barnes’in vajisindikaattoria: ruumiinlämpö heti aamulla kun silmänsä avaa. Siis nousematta vuoteesta.

 3. Unohtui: vaikka välistä puuttui yksi keskeinen sana, niin luulen että ymmärsit minun puhuvan kliinisestä tutkimusnäytöstä. Siis siitä johon lääkkeiden hoitokäytön tulee perustua.

 4. Telsu: Välimäki ei sanonut, että Nina on yksi niistä, joille T3 sopii. Hän oli keskustelut selvästi ennen ohjelmaa Ninan kanssa. Välimäki nosti esiin kaksi asiaa. Hän kysyi oliko Ninalta tutkittu kortisoni. Ei ollut, mutta tutkittiin kun T3 lääke ei tehonnut. Sitä ei tiedetä, olisiko T4 lääkekin alkanut tehota, jos kortisoli olisi tutkittu niin kuin olisi pitänyt. Välimäki käyttää myös ensin T4 korkeina pitoisuuksina, mutta Ninan T4 lääkitystä ei nostettu korkealle, koska hänellä nostot pahensivat oloa. Nina opiskelee nyt ravintoterapeutiksi, joka voi teetättää kortisonisylkitestejä ja rt3 testejä MDD laboratorioiden kautta, vaikka ei ole lääkäri.

 5. Toinen nimetön: Välimäen kertomassa tapauksessa, joka on Valviran käsittelyssä, lääkäri oli määrännyt 5x annoksen normaaliin ihmisen T3 pitoisuuten verrattuna, jolloin sydän potilaan pulssi oli 140, normaali 40.

 6. Toinen nimetön: Välimäki sanoi toisessa ohjelmassa, että T3 voi tappaa, mihin blogin otsikko perustuu. Tässä ohjelmassa hän sanoi, että yliannostus on vaarallista, mikä on sama asia. Välimäki sanoi myös annoksen sietokyky vaihtelee, jotkut siis saavat sen vaarallisen yliannoksen hyvin pienestä määrästä. Oikein käytettynä turvallinen sisältää sen ajatuksen, että annosta suurennetaan vähitellen ja otetaan vähintään kolmekertaa päivässä. Lääkkeen imeytymiseen vaikuttaa ruoka, joten yllätyksiä voi tulla.

 7. Toinen nimetön: voisitko katsoa ohjelman uudestaan Yle Areenassa. Välimäki sanoi, että 95 % kilpirauhasen vajaatoimintapotilaista saa avun T4:llä. Hän sanoi hoitaneensa tuhansia potilaita ja vain yksi käyttää T3:a. Eli T3 monoterapia sopii vain erittäin harvoille. Potilaille, joilla on aivosumua, auttaa T3 purkista pieni määrä mielummin kuin eläinperäinen. Wilsonin syndrooman sijaan voitaisiin käyttää nimitystä kilpirauhasen vajaatoimintaperäinen aivosumu.

 8. Lopuksi: ohjelmasta ei saa mitään näyttöä sille, että wilsonin syndrooma olisi olemassa. Voitaisiinko sopia, että kun elintarvikkeiden terveyshyötyjen, rohdosvalmisteiden ja lääkkeiden markkinoinnissa on kielettyä käyttää potilaskertomuksia LAIN MUKAAN, niin uskottaisiin, että yksittäiset paranemistarinat eivät kelpaa näytöksi vaan johtavat harhaan. Siksihän ne on lailla kielletty.

 9. ”Nina opiskelee nyt ravintoterapeutiksi, joka voi teetättää kortisonisylkitestejä ja rt3 testejä MDD laboratorioiden kautta, vaikka ei ole lääkäri.”

  Kyllähän niitä testejä voi teettää kuka vain, mutta vain lääkäri voi määrätä lääkettä. Mihin viittaat tuolla lauseella?

  ”Välimäki sanoi myös annoksen sietokyky vaihtelee, jotkut siis saavat sen vaarallisen yliannoksen hyvin pienestä määrästä. Oikein käytettynä turvallinen sisältää sen ajatuksen, että annosta suurennetaan vähitellen ja otetaan vähintään kolmekertaa päivässä. Lääkkeen imeytymiseen vaikuttaa ruoka, joten yllätyksiä voi tulla.”

  Sama pätee myös moneen muuhun lääkkeeseen. Tässä lääkkeessä pienin askelin aloittaessa oireena voi olla esim. sydämen tykyttely (kuten tyroksiinissakin), ja silloin tiedetään, että annos oli liian suuri. Tykyttelyt eivät ole sen vaarallisempia, kuin tykyttelyt yleensäkään. Suurin osa rytmihäiriöistäkin on täysin vaarattomia.Tämän lääkkeen kohdalla tämä asia on vain saanut suhteettomat mittasuhteet.

  ”Lopuksi: ohjelmasta ei saa mitään näyttöä sille, että wilsonin syndrooma olisi olemassa.”

  Ohjelman tarkoitus ei ollut väitellä siitä, onko tätä tilaa olemassa vai ei. Potilaan kannalta sillä ei ole merkitystä millä nimellä hänen sairauttaan kutsutaan, vaan sillä on, että hän saa lääkityksen, joka poistaa oireet. Jos kilpirauhasen vajaatoiminta on todettu ja tyroksiini ei sovi hoidoksi, eli potilas ei saa siitä apua tai olo jopa pahenee, niin on olemassa kaksi muuta hoitomuotoa, joita voi seuraavaksi kokeilla. Myös lisätutkimukset ovat tällöin paikallaan. Ja näin toimivat asiantuntevat ja potilaistaan välittävät lääkärit. Sain sen käsityksen, että näin ajattelee (nykyään) myös professori Välimäki.

  • Olen epäillyt, että testejä voi tilata kuka tahansa, mutta nyt asiaan saatiin vahvistus. MDD : n sivuilla kerrotaan toisin.

  • Minusta potilaan kannalta on merkitystä, jos hoito perustuu satutautiin, satutestiin, satutulkintaan, mutta ei lumelääkkeeseen. Jos mentäisiin suoraan hoitokokeiluun, kuten Välimäki tekee, potilas säästäisi satoja euroja. Keneltä se olisi pois?

   • Olen kirjoittanut oman blogikirjoituksen professorin mielipiteestä, että yhdistelmälääkityksen hoitokokeiluja tullaan lisäämään. T3 monoterapiaa ei kannatta kukaan muuta kuin äärimmäisen harvinaisessa tapauksesaa kun muu on kokeiltu. Tarkoitin kysyä, miksi T3 lääkärit eivät mene suoraa hoitoon vaan tehdään tämä turha koe. Se ei ole kannanotto monoterapian puolesta.

  • Näin ei valitettavasti ole. Välimäki on yhä kiinnostunut enemmän itsestään kuin potilaiden oloistaan. Naurettava väite että Välimäen potilaista vain yksi käyttää T3 lääkitystä ja muut tyytyväisinä T4 kanssa. Välimäki on menettänyt useita potilaita koska ei suostu ymmärtämään jos potilas voi huonosti T4 kanssa.

 10. Oho. Nyt puolustat jo hoitokokeilua…olet sen aiemmin täällä tyrmännyt.

 11. Joo, kyypakkauksen voi ostaa ilman reseptiä, ja kortisonivoidetta 🙂

 12. — Keneltä se olisi pois?–

  No ”kokonaisvaltaiset hoitajat” jäisivät työttömiksi.

 13. Että ensin hutkitaan ja sitten vasta tutkitaan. Nimenomaan tätä täällä on vastustettu, mutta nyt kehotetaankin tekemään niin. Ehhehe.

  • Vastustan T3 monoterapiakokeilua riskien ja harvinaisen hyödyn takia ellei ole ensin kokeiltu yhdistelmäterapiaa. Wilsonin syndrooma teoria pakottaa menemään suoraan T3 monoterapiaan.

 14. Wilsonin syndrooma teoria pakottaa menemään suoraan T3 monoterapiaan.

  Tuo on lause, johon viittasin.

 15. En ole kuullut maarianohdakkeesta. Sinä olet ehkä perehtynyt siihen paremmin. Mutta monoterapiaan ei kokemukseni mukaan mennä suoraan. Lääkärin ohjauksessa oikeaa hoitoa nimenomaan haetaan T4/T3 yhdistelmän ja monoterapian väliltä. Siihen päädytään, kumpi tuo hoitovasteen ja lääkitystä säädetään voinnin ja arvojen mukaan hyvin tiheään. On myös mahdollista, että voi palata takaisin T4 -hoitoon.

   • Idea ko hoitomuodossa on että mahdollisesti infektiosta tms stressitilasta. alkuperäisesti aiheutunut rt3:n liikatuotanto jää päälle kun se aiheuttaa solutason hypotyreoosin –> aiheuttaa fysiologisen stressitilan, joka aiheuttaa lisää rt3:n tuotantoa jne. Kun kierre on saatu t3-kuurilla katkaistua, ja keho ns. tasapainotilaan jossa se ei ole fysiologisen stressin alla rt3-tuotanto palaa normaaliksi –> voidaan palata takaisin yhdistelmähoidolle (ei kuitenkaan mielellään pelkälle t4-hoidolle: https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/02/14/moniko-potilas-ei-saa-apua-tyroksiinista-osa-2/
    ) Maarianohdake vaikutti muistaakseni maksan kautta ja parantaa maksan toimintaa. Maksassa tapahtuu ilmeisesti huomattavan suuri osa t4-t3 -muunnosta ja siksi maksan toiminnan auttaminen saattaa yksin parantaa t3-rt3-suhdetta, ilmeisesti t4-monoterapia aiheuttaa maksaan paikallisen vajaatoiminnan, mahdollisesti iso stressitekijä https://hypotyreoosi.wordpress.com/2014/10/17/tanskalaisia-tutkimuksia-yhdistelmaterapiasta-osa-3/

   • Teoria, että rt3:n liikatuotanto jäisi jotenkin päälle, eikä palautuisi normaaliksi stressitilan loputtua ilman T3:n syömistä lienee virheellinen. Maarianohdake ei ole menestynyt kliinissä ihmistutkimuksissa eli kuten usein uskomushoitoihin kuuluvilla yrteillä, tehosta ei ole näyttöä. t3-rt3 suhteella ei ole kliinistä merkitystä. T4-monoterapialla voi olla sivuvaikutuksia, mutta tuskin aiheuttaa maksaan paikallista vajaatoimintaa. Yhdistelmähoidon vaikutuksia kaikkiin kudoksiin ei tiedetä. Minua kiinnostaa tässä kilpirauhassodassa T3-monoterapian käyttö Wilsonin syndrooman hoitoon, koska minusta on järkyttävää, että lääkärit hoitavat satutautia menetelmällä, joka ei ole yleisesti hyväksytty ja riittävästi tutkittu. Jos käytettään lääkkeitä kokeilutyyppisesti, tästä pitäisi kertoa potilaille.

 16. http://www.drugcite.com/?q=cytomel&a=&s=

  T3 lääkkeen FDA:lle ilmoitetut sivuoireet vuosina 2004-2012.
  – lääke ei tehoa 103
  – uupumus 76
  – painon nousu 70
  – päänsärky 59
  – epänormaali olo 57
  – sydämentykytys 57
  – hiusten lähtö 49
  – hengenahdistus 45
  – unettomuus 40
  – pahanolontunne 33
  – painon lasku 32
  – voimattomuus 31
  – sydämen sykkeen nopeutuminen 31
  – yliherkkyys 31
  – vapina 31
  – trijodityroniinin lisäys 29
  – huimaus 28

  Ja niin edelleen…

  • Listaisitko ystävällisesti tähän myös T4 lääkkeen FDA:lle ilmoitetut sivuoireet samoina vuosina, jotta saadaan pikkuisen perspektiiviä asiaan.

   • Älä viitsi kusettaa. T4 lääkkeen käyttäjiä on niin tuhottoman paljon enemmän että tyhmiä johdatellaan sitten taas harhaan. Ydin on haitattomuuden ylistyslaulu, joka on lääkkeiden kohdalla väärin.

   • Kilpirauhasen vajaatoiminnasta kärsii eri selvitysten mukaan 2-7,5% väestöstä, eli 100000-400000 ihmistä, joten sivuoireiden lukumäärien laskeminen antaisi näennäsen suuria lukuja – ihmeekseni en tosin löydä prosenttilukuja. Niin tai näin, jos T3 monoterapiasta oikeasti hyötyviä on yksi tuhannesta, on täysin epäolennaista vertailla.

    Tyroksiinin (T4) vakavat haittavaikutukset muuten terveillä hypotyreootikoilla ovat kuitenkin harvinaisia ja nejohtuvat usein liian korkeasta ylläpitoannoksesta. Oireita ovat esim. takykardia ja rytmihäiriöt, ripuli, laihtuminen, palelu, unettomuus ja hermostuneisuus ja pidemmän päälle osteoporoosi. Eli annoksen pitää tässäkin olla kohdallaan, sen seuraaminen ja oikean tason ylläpitäminen on helpompaa jariskittömämpää kuin T3:lla.

 17. Heh-heh! Kukahan tässä nyt kusettaa ja ketä? Herää Tiina! Ei ihmiset ole niin tyhmiä kuin sinä oletat.

  • Kommenttisi oli taas vain pelkkää huutamista. Ketään ei kiinnosta T4 lääkkeen sivuoireet, mutta voithan ihan itse kaivaa asian esille.

   • TOTTAKAI jokaista vastuullista lääkäriä ja ajattelevaa ihmistä kiinnostaa myös T4 lääkkeen sivuoireet – ks tuolta ylempää kommenttini.

    Olennaista tässä on se, että T3 monoterapian riskit ovat huomattavat ja turvallisen hormonitason ylläpito lähes mahdotonta.

 18. Kiitos hyvästä kirjoituksesta. On totta, että rT3-dominanssi on satutauti, mutta olen eri mieltä liothyroninin vaikutuksesta. Olen kuullut näitä suuria selviytymistarinoita ihmisistä, jotka ovat ”saaneet elämänsä takaisin” liothyroninin ansiosta. Tosi asia on se, että ihmiset, jotka rT3-dominanssidiagnoosin saavat, kärsivät usein rT3-dominanssin klassisista, suorastaan muoti-ilmiöiksi nousseista oireista kuten ”väsymys”, ”alakuloisuus” ja ”painonnousu” tai ”painonlaskemattomuus”. En ole lääkäri, mutta minulla on teoria, miksi kyseinen lääke toimii tähän kuvitteelliseen tautiin. RT3-dominanssin oireena tunnettu painonnousu ja sen laskemattomuus voi toki johtua sairaudesta, mutta yleensä se johtuu kuitenkin elitavoista ja huonoista valinnoista. Lihavuus tekee useimmat ihmiset vähän surullisiksi ja väsyneiksi, mitkä ovat myös rT3-dominanssin oireita. Sitten tähän ihmeelliseen lääkkeeseen; liothyronin on T3-hormonia, joka kiihdyttää sykettä ja nostaa ruumiinlämpöä. Kun vetelee moista tavaraa, laihtuu väkisinkin, sillä nopeampi syke ja ruumiin lämpötilan nosto kuluttavat enemmän kaloreita ja kun kuluttaa enemmän kaloreita, silloin laihtuu. Ja kun laihtuu, silloin tulee iloiseksi. Tadaa!!!

  Tai sitten voi käydä, kuten minulle kävi. Sain rT3-dominanssidiagnoosin vuosi sitten ja olin tapani mukaan kriittinen lääkkeen toimivuuden suhteen, kuten olen kaikkien lääkkeiden suhteen, kunnes toisin todistetaan. Aloin syödä liothyroninia ohjeen mukaan, mutta mitään ei tapahtunut. Sain vahvistukseksi pillerit myös lisämunuaisen vajaatoimintaan, mikäli lion toimimattomuus johtui huonosta imeytymisestä. Vetelin myös koko ajan kaiken näköistä vitamiineista seleeniin saakka. Siltikään ei mitään tapahtunut. Paitsi, että sain yhden kerran vakavia liikatoiminnan oireita, joissa sydän hakkasi hullun lailla, ruumiinlämpö nousi kuumeen puolelle, vaikka ei ollut edes kuumeinen olo ja hikoilin nestettä pois niin paljon, että oli pakko juoda vettä ihan tajuttomia määriä. Sitten tuli näköoireita ja huimausta, joiden vuoksi jouduin päivystykseen, jossa kehotettiin lopettamaan lääke, ennen kuin se aiheuttaisi mitään pysyvää vaaraa… ja lukemattomia muita oireita, jotka katosivat lion lopettamisen jälkeen.

  Jos muutama onnistunut tapaus lion käytössä todistaa, että kyseinen lääke toimii ja tehoaa, minkälainen lääketieteellinen ja tutkimuksellinen merkitys on satakertaisella määrällä minunlaisiani potilaita, joilla lääkitys ei toiminut? Se, että muutama tapaus on helposti lumevaikutuksella vedätettävissä, ei tarkoita että kyseinen lääke toimii. Sillä jos lääke toimii, se toimii, vaikka siihen ei uskoisi.

  • ”Jos muutama onnistunut tapaus lion käytössä todistaa, että kyseinen lääke toimii ja tehoaa, minkälainen lääketieteellinen ja tutkimuksellinen merkitys on satakertaisella määrällä minunlaisiani potilaita, joilla lääkitys ei toiminut? Se, että muutama tapaus on helposti lumevaikutuksella vedätettävissä, ei tarkoita että kyseinen lääke toimii. Sillä jos lääke toimii, se toimii, vaikka siihen ei uskoisi”

   Se, että lääke ei toiminut sinulla, on siis tieteellinen todiste sille, että niidenkin kohdalla, joilla se toimii, kyse on lumevaikutuksesta?

   Väitit olevasi skeptinen lääkkeiden suhteen ja kuitenkin olit valmis vetelemään puoli kourallista pillereitä ja jatkoit tätä niin kauan, että sait haittavaikutuksia…

   Jopa Välimäki on sentään sitä mieltä, että osa potilaista hyötyy ja jopa niin, ettei saa apua muualta.

 19. Tässä sitten liuta niitä, joilla lääke toimii ja jotka ovat sen avulla saaneet elämänsä takaisin ja kuntoutuneet työkykyisiksi. Jospa tämä ajojahti nyt loppuisi ja otettaisiin järki käteen siellä Valvirassa.

   • Missä tuolla YLE:n sivuilla on ”liuta niitä, joilla lääke toimii”? Minä löydän vain liudan lääkäreitä, joiden toimia Valvira tutkii: ”Valvira tutkii viiden lääkärin toimia epätavallisen kilpirauhashoidon vuoksi. Näiden yksityislääkäreiden toiminta on huolestuttanut useita erikoislääkäreitä – toisaalta toimintatapa saa paljon tukea esimerkiksi verkossa.”

   • Niin, ne kommentit on jälkeenpäin sieltä poistettu.

   • Sori! En tajunnut, että tarkoitit kommenttiketjua, on siellä T3 monoterapiasta hyötyä kokeneiden kommentteja. Sen riskeistä olen kuitenki jo muualla tässä ketjussa kirjoittanut, joten ei siitä sen enempää.

  • Jospa ei kuitenkaan lähdetä anonyymien user testimonyjen pohdalta purkamaan tätä asiaa. Siinä kun ei ole tieteenteon häivääkään.

   • Niin, sittenhän sinä voit näppäränä poikana kerätä nämä potilaat, jotka väittävät saaneensa T3:sta hyötyä, yhteen tutkimukseen ja todistaa, että heidän saamansa hyöty ei ole todellinen.

    Sillähän tästäkin ongelmasta päästään. Ei tarvitse sinunkaan mututuntumalta ottaa kantaa asiaan.

  • Järki käteen, kiitos. Kilpirauhashoito kunnollisessa kontrollissa ja kilpirauhashoito vailla kunnollista kontrollia & diagnoosia ovat kaksi eri asiaa. Valviraa kiinnostaa jälkimmäinen.

   Ainut ”ajojahti” on näiden ”totuuden torvien” mielessä.

   • Olen yliopistosairaalan potilas. Sairastan vajaatoimintaa. Kontrollit kerran vuodessa. Lääkäri ei ole kertaakaan koskenut minuun / kilpirauhaseeni. On kirjoittanut vastauksena muistutukseeni, että vointi ei ratkaise, vaan labra-arvot. Minulta siis katsotaan pelkkä TSH ja sen perusteella lisätään tyroksiinia. Olo on kamala ja kolmesti olen ollut ensiavussa sydänoireiden vuoksi. Siis tyroksiinilla. Ei se ketään kiinnosta. Lääkäri määräsi beetasalpaajat. Jotta se siitä kunnollisesta diagnoosista ja kontrollista. Ei ole tutkittu yhtään mitään muuta kuin TSH ja T4V, mutta jälkimmäistä ei otetan enää uudelleen, kun ei kuulemma tarvitse. Jos en saa parempaa hoitoa kuolen kohta. Ja mieluummin kuolen kun elän näin. Jatkuva väsymys, aivosumu, sydänoireet, turvotus ja hengenahdistus. Tyroksiini ei ole poistanut oireitani, mutta on tuonut liudan uusia. Silti minulle ei suostuta kokeilemaan mitään muuta lääkitystä, sillä lääkärin mukaan ne ovat puoskarointia. Minun on siis vain kärsittävä. Lääkäriä se vain naurattaa. Olen ajatellut, että muuttaisin jonnekin muualle tästä takapajulasta.

 20. Mitä tekemistä ”tieteellä” on enää siinä kohtaa, kun T3 lääkkeestä avun saaneita alkaa olla satoja tai tuhansia? Olisi mielenkiintoista tietää, miksi mikään taho ei lähde rahoittamaan kunnollista tutkimusta tästä asiasta, jotta saataisiin piste tälle naurettavalle pelleilylle. Luulisi, että potilaiden tervehtyminen olisi vahva näyttö, mutta ei. Kun ei saa parantua väärällä tavalla. Pitää parantua siten kuin endokrinologit ovat asian määritelleet. Siinä vasta perivanhoillinen ja kaavoihinsa kangistunut oppikunta.

  • Kysyt siis että mitä tekemistä tieteellä on asiassa jossa selkeys asiaan tulee AINOASTAAN asian tutkimuksellisen selvittämisen kautta? Voi jessus…

   Ja juu, mielenkiintoista tosiaan että vaihtoehtolääketiedepiirit eivät tee elettäkään ryhtyäkseen selvittämään asiaa.

 21. Miten tiede voi olla ristiriidassa empiirisen ja vahvan näytön kanssa. Sitä sopii pohtia.

   • Ilmottaudun empiiriseen laskentaan: olen saanut avun T4/t3 yhdistelmälääkkeestä eli ainakin yksi (joo tiedän yhdenkään ihmisen elämänlaadun paraminen ei meinaa sulle mitään. Haluat vain laputsilmillä lalalata höpöttämällä julistaa omaatotuuttasi) niin ja minulla on oikein diagnosoitu kilpirauhasenvajaatoiminta. Ero pelkän t4 ja t4/t3 välillä kivuissa jatkamisessa, mielialassa ja muistissa oli dramaattinen siis tilanne Huomattavasti parempi t4/t3 yhdistelmällä. Eiks olekkin hyvä kun on saavutettu näin hyvä viisi vuotta kestävä ’plasebo’ efekti?????
    Kirsi

   • Mitäs ”Kirsi” sitten kun vastaan tulee henkilö joka ei ole saanut apua yhdistelmähoidosta, vaan kenties jopa päinvastoin? Kumman kokemus on tärkeämpi?

   • Ja huomioithan ”Kirsi” vielä sen, että tämä bloggaus EI koske yhdistelmähoitoa diagnosoidussa kilpirauhasen vajaatoiminnassa vaan ns. Wilsonin syndroomaa joka on keksitty juttu.

   • Kilpirauhasliiton jäsenkysely ei täytä mitään tieteellisen tutkimuksen kriteerejä. Väärin tehty otos ym. Kerropa, minkä johtopäätöksen sinä tuosta gallupista teet?

   • No tämä Ellun kanan viesti meni jo ihan överiksi. Kukaan itseään kunnioittava end okrinologi ei käy huutelemassa blogiin tällaista. Viesti poistetaan.

   • Voisin tuohon Eljiin viittaamaan Suomen kilpirauhasliiton kyselyyn kommentoida, että teinpä tilastoanalyysin tuosta koetusta yleisestä hyvinvoinnista T4 monoterapialla ja yhdistelmähoidolla, ja vaikka eroista piirrttävä kuvaaja on dramaattisen näköinen, on liian paljon diskrebanssia luotettavan analyysin tekemiseen. Ts. ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa yhdistelmähoidon puolesta T4 monoterapiaa vastaan.

    Kirjallisuuttakin asiasta löytyy ja suomeksi vertaisarvioidusta lehdestä: Oireiden etiologia voi olla kilpirauhassairaudesta riippumaton, kuten anemia, piilevä infektio tai muu syy kuten jokin autoimmuunisairaus: Niskanen L. Kilpirauhasen vajaatoiminnan yhdistelmähoito. Suom Lääkäril 2013;68:1023-5.

 22. Ja nythän Somppi onkin saanut toimintarajoituksia. Julkiterhikistä saapi asian tarkistaa

  • Jani Somppi siis valittaa sitä, että Suomessa ei noudateta USA:n elintarvike- ja lääkeviraston ohjeita – huolimatta siitä, että relevantti vertauskohta olisi USA:n kilpirauhasliiton hoitosuositus (jossa ei t3 monoterapiaa suositella) eikä FDA:n sivuston yleinen kuvaus? Lisänä sitten vielä anekdootteja Tampereen endokrinologien väitetystä käyttäytymisestä ja väitteitä T3-monoterapian ”käypähoitoisuudesta” (eli ilmeisesti siitä, että kyseessä olisi hoitosuositusten mukainen hoitomuoto) kaikkialla muualla – ilman todisteita väitteille, tottakai. Bonuksena vielä Valviran kannan esittäminen erheellisesti. Valviran puolella ongelma kun ei ole t3 monoterapia per se, vaan tämä:

   ”Ottamatta sinänsä kantaa kyseiseen teoriaan Valvira on selvitysten perusteella havainnut valvonta-asioissaan, etteivät jotkut lääkärit ole riittävästi selvittäneet potilaiden oireita ja mahdollisia sairauksia ennen kyseisen diagnoosin tekemistä ja lääkityksen aloittamista.

   Holin mukaan monilla potilailla on ollut varsin yleisluonteisia ja moneen eri sairauteen ja tilanteeseen sopivia oireita. Puutteet diagnostiikassa ja tutkimuksessa ovat Valviran selvitysten perusteella johtaneet siihen, että T3-hormonihoito on aloitettu ilman riittäviä lääketieteellisiä perusteita ja siten, että potilasturvallisuus on vaarantunut.”

   http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/valvira-selvittaa-yksityislaakarien-antamaa-epatyypillista-kilpirauhashoitoa/#.U9ZWF-N_t8G

   Ts. hoito ilman asianmukaista diagnosointia ja perusteita.

   Aika heikkoa Jani Sompilta.

 23. Onko tämä Matti Välimäen ylläpitämä palsta vai Camilla Schalin-Jäntin? Niin on negatiivista asiaa, jota kommentoivat ihmiset jotka eivät asiaa edes tunne.
  Miksi ja mihin tällaista negaatiivista kanavaa tarvitaan? Tuntuu monella olevan ongelmia oman itsensä kanssa.
  Itse olen saanut avun T3 ja T4 lääkkeillä. Meni todella paljon aikaa löytää hyvä ja tarpeeksi asiaan perehtynyt lääkäri, joka tutki syitä. Funkkarilla en ole käynyt ikinä.

   • Liittyy se sitenkään, että molemmathan liittyvät kilpirauhaseen. Mikäli siis tämä wilsonin syndrooma on olemassa. Sehän on kiistelty aihe 😉

   • Ei, ei se mitenkään liity Wilsonin syndroomaan. Yhtä hyvin voisit esittää, että koska sekä kreationismi että evoluutioteoria ovat kiinnostuneita samasta asiasta niin molemmat ovat tieteellisiä teorioita.

    Eikä Wilsonin syndroomassa ole mitään ”kiistanalaista”. Roskatiedettä.

  • Mitäpä mieltä olet siitä, että tuo ei ole vertaisarvioitu tieteellinen lehti? Ei löydy Medlinesta

 24. Haiskahtavat Valviralle tällaiset sivut!
  Koulun penkille kaikki endokrinologit opiskelemaan tuosta kamalasta sairaudesta ja kaikista sen hoitomuodoista myös vaihtoehtoisista. Kaiken takana on lääkäreiden tietämättömyys ko sairaudesta.
  Valviran esitys ei saa mennä läpi KHO:ssa. Se on oikeusmurha ja kuolemantuomio vaihtoehtolääkkeistä avun saaneille potilaille. Aivan järkyttävää!

 25. Perhetragediat ja vanhemman mahdollinen hormonaalinen epätasapaino.

  Otan tässä viestiketjussa esille Mien pseudotiedehaukkujen perään pohdittavaksi vastikään sattuneet julkisuudessa olevat surulliset tapahtumat, perhesurmat.

  Voisiko perhesurmien taustalla ollakin pitkäaikaisen kuormittavan elämäntilanteen aiheuttama hormonaalinen epätasapaino. Kortisoni-/kilpirauhashormonitilanne. Moni uupunut kokee saaneensa avun T3 hoidolla ja/tai matala-annoksisella kortisonikorvaushoidolla. Toisaalta voiko jokin psyykelääke pahentaa potilaan oloa synnytyksen jälkeen? Tämä on siis vain pohdintaa ja keskustelua, ei tiedettä.

 26. Olen huomannut useampia kirjoituksia samaisen tiedenaisen kirjoittamana. Oletko itse kilpirauhas-potilas tai oletko syönyt/kokeillut useampia lääkkeitä vaivoihisi? En tunnusta itsekään wilsonin syndroomaa, mutta sen tunnustan ettei thyroxinilla meitä hoideta. Olen itse kärsinyt yli 20 vuotta vajaatoiminnasta ja etsinyt suomenmaasta pätevää lääkäriä, siihen meni aikaa, mutta nyt lääkitys on kunnossa ja voin paremmin.
  On ikävää elää tuollaisessa negaatiossa ja kirjoittaa asioista, joista ei ole omakohtaista kokemusta. Sama kuin itse kirjoittaisin siitä miten koen syöpähoitoja, joita en ole saanut vaikka asia on tietysti vakavampi.

  Suomeen mahtuu muitakin asiantuntijoita kuin Välimäki. Itse en edes menisi hänen vastaanotolleen enkä muillekaan aavan lääkäreille. Aavan toiminta ei ole tainnut lähteä käyntiin siten kuin on toivottu ja heidän endokrinologian klinikkansa taitaa olla aika kannattamaton.

  Loistavia vertauskuvia kommenttikentässä :). Olisi hienoa jos palstanpitäjä esittelisi itseänsä sekä koulutus/kokemustaustaansa tässä niin olisi helpompi ymmärtää tarkoitusperiä. Myös omakohtaiset kokemukset kirjoitetusta olisi hyvä tuoda esille. Itselleni paljon parjatut eritysluvalliset lääkkeet, joiden vaikutuksia lääkäri seuraa säännöllisesti ei ole tuonut mitään epämiellyttäviä oireita vaan avun sairauteeni.

 27. artikkelistasi Välimäki: ”Esimerkiksi sydänsairaus, pitkittynyt infektio, nälkiintyminen ja tiloissa joissa on tarkoituksenmukaista säästää energiaa ja säätää elimistön aineenvaihdunnan kierrokset mahdollisimman pieniksi. Tällaisille potilaille voi olla jopa hengenvaarallista rikkoa tätä elimistön suojamekanismia antamalla suuria määriä T3-hormoonia.” eli nyt rt3:nen sitten toimiikin metaboliaa alentavasti? Matti Välimäki siis ei tunnusta Wilsonia mutta tunnustaa faktan että suuret määrät rt3:sta alentavat aineenvaihdunnan tasoa?

  • En mielellään rupea keksimään itse mitään uusia teorioita haastattelulausunnosta. Välimäki ei mielestäni kuitenkaan lausu mitään rt3:n aktiivisesta roolista. rT3 ei alenna aineenvaihdunnan tasoa, vaan kohonnut pitoisuus veressä on seurausta siitä, että elimistö vähentää T3:n saatavuutta muuttamalla T4:ää rT3:ksi. Aineenvaihdunnan hidastuminen johtuu siis pienemmästä T3 määrästä, ei suuresta rT3:sta.

 28. Olen kyllä samaa mieltä siinä että rt3:n suurta esiintyvyttä veressä tulisi hoitaa ensisijaisesti kortisonin liika- tai vajaatuotannon korjaamisella, infektioiden tutkimisella ja niiden hoitamisella (esimerkiksi useissa tapauksissa olen kuullut että potilailla on löytynyt borrelioosi (tai lymen tauti, niin kuin se kai myöhemmässä vaiheessa oikeaoppisesti on) tai mykoplasma) sekä rauta-arvojen korjaamisella. Nämä on yleisimpiä syitä.

  • Pieni tarkennus: rT3:n esiintyvyys ei sinällään ole hoidettava ongelma. Se on markkeri jostain ongelmasta.

 29. Juupas-eipäs -keskustelu jatkuu ja sen me suomalaiset osaamme. On myös otettava huomioon se, että Suomessa sairauksien ”testausmenetelmät” vrt. muuhun maailmaan ovat joidenkin sairauksien kohdalla Aatamin aikuisia. Näin on mm. borrelioosin suhteen. Ihmiset testauttavat veriarvonsa muualla Euroopassa, kun oma terveydenhuolto ei pysty siihen joko tahtomattaan tai jonkun tahon käskystä. Onkohan kilpirauhasenkin kanssa niin, että ihmiset jätetään kunnollista hoitoa vaille, koska jokin lääkekorvauksiin liittyvä taho tai Thyroxinin käytöstä hyötyvä yritys on niin määrännyt?

  Olisi korkea aika alkaa tutkia sitä, miksei Thyroxin kaikilla potilailla tehoa. Sairastan vajaatoimintaa. Arvot ovat vaihdelleet maan ja taivaan välillä haettaessa oikeaa annosta. Siis sellaista annosta, jolla oireet häviäisivät. Mitä suurempia määriä otan Thyroxinia sitä voimakkaammat vajaatoiminnan oireet ovat. Miten on mahdollista, että 2 x 0,1 mg / vrk:ssa annoksella potilas nukkuu suuren osan vuorokaudesta ja tarvitsee toppatakin päälleen nukkuessaan? Olen ollut pitkiä aikoja ilman koko lääkettä, koska se vain voimistaa vajaatoiminnan oireita.

 30. Wilsonin syndrooma on nyt kommenteissa sekoitettu ikävällä tavalla t4+t3-yhdistelmäterapiaan, joka on aivan eri asia kuin t3-monoterapia ja jota määrätään hypotyreoosiin niissä tapauksissa, joissa pelkkä t4-terapia ei ole tuonut helpotusta oireisiin tai ei ole parantanut kilpirauhasarvoja riittävästi. Yhdistelmähoito voidaan toteuttaa myös eläinperäisellä kilpirauhasvalmisteella. Yhdistelmähoidolla hoidettu hypotyreoosi ja ns. Wilsonin syndrooma ovat aivan eri ilmiöitä. Kilpirauhaskiista koskee vain Wilsonin syndroomaa ja t3-monoterapiaa, ei siis yhdistelmäterapian kliinisesti perusteltua käyttöä.

  Olisi muuten kaikkien lukijoiden kannalta toivottavaa, että kirjoittaja kertoisi bloginsa esittelyosassa ainakin sen, mitä tieteenalaa hän edustaa ja millä tasolla. Pelkkä kuvaus ”työskennellyt tieteen parissa vuosikausia” ei anna kovin hyvää kuvaa kirjoittajan osaamistasosta. Lukuisista kielioppivirheistä sekä paikoin hyvin aggressiivisesta viestintätyylistä päätellen kirjoittaja ei joko ole kovin korkeatasoinen tieteenharjoittaja tai sitten hän on liian laiska oikolukemaan omia tekstejään, mikä ei anna kovin luotettavaa kuvaa lukijalle.

  • Myöskään n. 30v ikä kahden lapsen äitinä mahdollisella korkeakoulututkinnolla ei kyllä puolla kovinkaan vahvasti ”työskentelyä tieteen parissa vuosikausia”

 31. Päivitysilmoitus: Mitä huijareille kuulu nyt? | Roskatiede

Vastaa käyttäjälle Ellu Peruuta vastaus

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s