Professori Matti Välimäki: T3-lääkitys voi tappaa, Wilsonin syndrooma on nettisairaus


Wilsonin syndrooma, T3-käänteisongelma, käänteinen T3 ongelma, rT3-syndrooma on professori endokirinologi Matti Välimäen mukaan nettisairaus. (Yle akuutti 12.12.2013). ”Se ei ole sairaus ollenkaan, vaan nettiiin tuotettu kuvitelma oireyhtymästä, kymmenien ellei satojen oireyhtymien luettelo, josta luettelosta jokainen potilas löytää itsensä. Mitään tieteellistä tutkimusta tämän oireytymän taakse ei ole löydettävissä. Sitä ei ole olemassa.” Välimäen mukaan ei ole olemassa kilpirauhassairautta, joka todettaisiin vain suurentuneesta käänteis-T3-pitoisuudesta. Sen sijaan suurentunut pitoisuus voi kertoa yleissairaudesta, jota vastaan elimistö puolustautuu. ”Esimerkiksi sydänsairaus, pitkittynyt infektio, nälkiintyminen ja tiloissa joissa on tarkoituksenmukaista säästää energiaa ja säätää elimistön aineenvaihdunnan kierrokset mahdollisimman pieniksi. Tällaisille potilaille voi olla jopa hengenvaarallista rikkoa tätä elimistön suojamekanismia antamalla suuria määriä T3-hormoonia.”

T3-monoterapia potilaat: Nyt teitä on varoitettu alan korkeimman asiantuntijan taholta.

Suomen terveysjärjestö, joka on tällähetkellä Suomen pahin roskatieteen hyväksikäyttäjä tiedottamisessaan, kiistää professorin väitteet. Yhdistyksen mielestä T3-lääke on turvallinen. T3-lääkkeen tappavuus liittyy yliannostuksen riskiin. Jokaisella potilalla on henkilökohtainen sietokyky, joka vaihtelee suuresti. Satutauti Wilsonin syndrooman tekee vaaralliseksi myös se, että rT3 (käänteinen T3) voi olla koholla esimerkiksi pitkittyneen infektion takia, jonka hoito sitten viivästyy väärän diagnoosin takia.

T3-lääkkeen turvallisuutta kaunistellaan

Yhdistys perustelee T3-lääkkeen turvallisuutta kolmella seikalla. Ensimmäiseksi ”T3- lääke on ollut markkinoilla 1950-luvulta asti (siis jo kauan ennen nettiä).” On kysyttävä, miksi lääkkeestä tulee turvallisempi, jos se on vanha ja kenties vanhanaikainen? Uskon, että syy väitteen esittämiseen liittyy uskomushoidoissa usein käytettyyn perusteluun, että joku hoito on jo vanhastaan tuttu. ”Jo muinaiset kreikkalaiset tai tuhansia vuosia sitten kiinalaiset” – tulkitaan uskomushoidoissa positiivisena viestinä. Se voidaan sanoa, että kun lääke on ollut pitkään markkinoilla sen kaikki haitavaikutukset ja soveltuvuus raskaanaoleville on selvää. Siksi lääke on USA:ssa luokiteltu turvallisimpaan lääkeryhmään, mikä on Suomen terveysjärjestön toinen perustelu. Koska lääkkeellä ei ole myyntilupaa Suomessa, niin meillä ei ole saatavissa esimerkiski suomenkielistä pakkausselostetta. Mutta USA:n pakkausselosteessa on niin sanottu Boxed warning– varoitus, toiselta nimeltään a black box warning. Se on USA:n terveysviranomaisen (FDA) vaatima vahvin varoitus ja se merkitsee, että lääketieteeliset tutkimukset osoittavat, että lääkkeeseen liittyy merkittävä riski vakavasta jopa henkeäuhkaavasta sivuoireesta. Tämä asia näyttää jostain syystä unohtuneen Suomen terveysjärjestön lausunnosta ja tukee professori Välimäen näkemystä. Kolmas perustelu on se, että presidentti John F. Kennedy käytti lääkettä. Tätä perustelua käytti lääkäri Taija Somppi luennoidessaan kesällä Porissa. Somppi kuuluu Suomen terveysjärjestön hallitukseen ja lienee siten yhdistyksen kannanoton laatija. On totta, että presidentti Kennedy käytti T3-lääkettä, mutta miten tällä yksittäistapauksella voidaan perustella lääkkeen turvallisuutta tai hyvyyttä, jää minulle epäselväksi. Kyse lienee taas näistä uskomushoitojen maailmassa käytössä olevista kelvottomista perusteluista, joita minä en kykene millään ymmärtämään. Olisko muuten Suomen terveysjärjestön pitänyt myös tässä yhteydessä rehellisyyden nimissä kertoa, että Kennedy käytti T3-lääkettä, koska T4-lääkettä ei vielä oltu keksitty? T4 syrjäytti T3:n ja on nykyisin käyteityin lääke kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidossa. Ehkä Kennedykin olisi siirtynyt T4-lääkkeeseen, jos se olisi ollut olemassa! Endokrinologiyhdistyksen mukaan synteettistä trijodityroniinia (T3, kauppanimillä Liothyronin ja Thybon) ei pidä yksinään käyttää hypotyreoosin hoitoon, koska hoito johtaa helposti T3-toksikoosiin.

Denis Wilson, entinen lääkäri

T3-hoidon vaarallisuus pitäisi olla selvä kaikille Wilsonin syndromaan perehtyneille. Tohtori Denis Wilson nimittäin tappoi yhden potilaistaan käyttäessään tätä omaa menetelmäänsä ja hänen lääkärinoikeutensa pidätettiin.

Ovatko molekyylit toistensa peilikuvia?

Suomen terveysjärjestö esittää seuraavan paikkaansapitämättömän teorian: ”Käänteisellä T3:lla on sama molekyylirakenne, kuin aktiivisella T3:lla, mutta se on T3:n peilikuva ja näin ollen se sitoutuu reseptoriin ylösalaisin.” Teoriaa toistetaan uskomushoitoihin erikoistuneilla nettisivuilla eikä se ole sopusoinussa näyttöön perustuvan lääketieteen kanssa. Mistään ei löydy vertaisarvioidun tiedelehden artikkelia, johon väite perustuisi.

käänteinen T3
T3

Katsokaapa tarkemmin näitä kahta molekyyliä. Molemmat ovat trijodityroniinejä eli molemmissa on kolme jodiatomia. T3:lla on kaksi jodia sisemmässä renkaassa ja yksi ulommassa renkaassa. rT3:lla on kaksi jodia ulomassa renkassa ja yksi sisemmässä. Eli molekyyleillä on eri määrä jodiatomeja kahdessa eri renkaassa. Näin ollen ne eivät voi olla toistensa peilikuvia. Tästä luonnollisesti seuraa myös se, ettei rT3 ylösalaisin käänneettynä ole samanlainen molekyyli kuin T3 ja siten sen sitoutuminen T3-reseptoriin on kyseenalaista.

Tämän tutkimuksen johtopäätöksissä sanotaan selvästi: ”Käänteinen rT3 on inaktiivinen näissä pitoisuuksissa (ihmisessä havaitutpitoisuudet).” Tutkimuksesta selviää myös, ettei rT3 sitoudu T3-reseproreihin.

Tässä tutkimuksessa vapaaehtoisille annettiin rT3:a sellainen annos, että seerumin rT3 konsentraatio nousi tasolle, joka havaitaan usein potilailla, joilla on ei-kilpirauhasperäinen sairaus. Seerumin T4, T3, THS ja prolaktiinikonsentraatioissa ei havaittu muutoksia. Johtopäätös: rT3:n fysiologisen konsentraation (pitoisuusden) nousu ei ehkä inhiboi T4:n muunnosta T3:ksi.

Pääseekö rT3 lainkaan tumaan?

nrendo.2009.19-f1

Tässä viereisessä kuvassa nähdään myös seikka, joista Wilsonin syndroomalla rahaa tahkoavat mielellään vaikenavat. Hormonien kuljetus on aktiivinen tapahtuma, johon tarvitaan kuljetusproteiinia. T4 kuljetetaan soluun, muttei tumaan. T3 kuljetetaan tumaan asti. Mitä kuvan mukaan rT3:lle tehdään? rT3 ei edes pääse tumaan asti, koska se on tarpeeton siellä.

Hoidetaanko T3-lääkkeellä täysin terveitä?

MDD laboratorioiden mallivastaus laajasta kilpirauhastestistä paljastaa normaalit terveen ihmiset arvot vapaalle T3:lle ja käänteiselle T3:lle. Normaalilla amerikkalaisella (testi tehdään USA:ssa) T3v = 1,8 – 4,2 pg / mL ja rT3 = 14,9 – 26,1 ng / mL. Tästä voidaan laskea suhde (normaaliin terveen ihmisen) T3v / rT3 = 6,9 – 28,2. Vaihteluväli on siis laaja. Suomen terveysjärjestö väittää kuitenkin, että tervellä ihmisellä suhteen pitää olla yli 20. Tällä tavoin suurin osa ihmisistä saadaan diagnostisoitua sairastamaan Wilsonin syndroomaa.

Riidelläänkö maailmaillakin?

Suomen terveysjärjestö väittää, että kysessä olisi lääkärien välinen oppiriita. Jos ufologit väittävät, että ufoja on olemassa ja skeptikot väittävät, että ufoja ei ole olemassa, niin en puhuisi oppiriidasta. Oppiriita syntyy vain, jos kummallakin riidan osapuolella on tieteen sisällä hyväksyttyjen pelisääntöjen puitteissa mahdollisuus perustella väitettään tieteellisesti. Wilsonin syndromaa ei pysty perustelemaan tieteellisesti, niin kuin ei ufojakaan. Koska lääketiede on kansainvälistä, niin silloin oppiriidan pitäisi esiintyä jossakin muussakin maassa kuin Suomessa. Kuitenkaan Wilsonin syndrooma ei ole sairaus missään maapallon valtioista eikä missään edes kiistellä siitä, että se pitäisi ottaa huomioon – paitsi Suomessa. Oppiriitatermin käytön tarkoitus on hämätä potilaita luulemaan, että lääketieteessä vallitsisi jokin epäselvyys Wilsonin syndrooman asemasta. Ei vallitse.

Listaukset tieteellisiin artikkeleihin on puhdasta hämäystä

Kent Holtorf

Suomen terveysjärjestö väittää, ettei Välimäki ole tietoinen lääketieteellisistä julkaisuista, joita löytyy runsaasti liittyen T3- käänteisongelmaan. Nyt yhdistyksellä olisi ollut oiva mahdollisuus valistaa Välimäkeä ja meitä muita tyhmiä, jotka emme mistään julkisista tieteellisten artikkeleiden hakukoneista löydä mitään, siis ei yhtään ainoota tutkimusta T3-käänteisongelmasta. Suomen terveysjärjestön on todistettava perättömältä tuntuva väitteensä  julkaisemalla edes linkin edes yhteen siitä ”runsaasta tieteellisestä tarjonnasta” T3-käänteisongelmasta. Tämä vain nyt haisee todella pahalta. Ehkä kyse tästä: Ampilia klinikan sivuilta löytyy lista 283 artikkelista otsikolla tiedettä rT3:sta,T3-hoidosta ja dejodinaasientsyymeistä. Listassa on kolme tutkimusta, jotka käsittelevät rT3:n pitoisuutta eri tilanteissa, mutta ei yhtään, jotka käsittelisivät Wilsonin syndroomaa tai rT3:n sitoutumista reseptoriin. Kirjoitus on kopioitu täältä The National Academy of Hypothyroidism sivuilta. Tämän organisation perustaja ja johtaja Kent Holtorf on tunnettu vaihtoehtohoitojen tarjoa. Hänen mielestään valtavirta lääketiede on keskimäärin 17 vuotta jäljessä uusista ja kehittyneistä hoidoista. Holtorfia on kritisoitu vuosien ajan. Suurimalla osalla hänen suosituksistaan ei ole korkean tason lääketieteen tutkimuksen tukea. Ja kas vain. Hän on sitä mieltä, että lapsia rokotetaan liikaa ja että rokotteet aiheuttavat autismia. Jep, jep.

Yksittäistapaukset johtuvat plaseboilmiöstä ja luonnollisesta paranemisesta

junk scienceOn aika paksua väittää, ettei ”Välimäki ole tutustunut T3- hoitoa saavien potilaiden hyviin hoitotuloksiin, joka on osoittautunut käänteentekeväksi heille, joille Thyroxin ei ole tuonut apua kilpirauhasongelmiin.” Jos näistä hoitotuloksista olisi tieteellinen tutkimus, niin aivan varmasti kokopäiväinen Suomen johtava endokrinologi on siihen tutustunut. Mutta Taija Sompin tuntien hän ajattelee niitä hänen luonaan käyneitä potilaita, jotka ovat saaneet avun häneltä. Hän ei puhu tiedelehdessä julkaistusta plasebokontrolloiduista kaksoissokkokokeista vaan uskomushoitajien tapaan potilaskokemuksista.

Turvallinen ja tehokas vaihtoehto T3-lääkkeelle?

Tässä kirjoituksessa Suomen terveysjärjestö suosittelee seuraavaa kuukauden kokeilua kilpirauhasen aktivointiin:

Kuukauden kokeilu kilpirauhasen aktivointiin:
Täysin gluteiiniton, soijaton ja maissiton ruokavalio, mieluiten VHH. Metavit 2 kpl aamulla, Merilevärouhe ¼ tl aamulla, Luomukookosöljy 1tl-1 rkl 2xpv, Super A 1 kpl/pv, Seleno Precise 1 kpl/pv, Magnesium 1kpl illalla.
Tämä hoito ei ainakaan tapa.

164 thoughts on “Professori Matti Välimäki: T3-lääkitys voi tappaa, Wilsonin syndrooma on nettisairaus

 1. Olen ymmärtänyt, että elimistö muuttaa T4:n elimistön tarpeen mukaan T3:ksi. Onko olemassa sairauksia, joiden vuoksi T4 ei muuttuisi T3:ksi?

  Muistelisin jostakin lukeneeni, että rT3 olisi inaktiivinen tai toimimaton muoto. Onko tämä elimistön keino muuttaa elimistön kannalta ylimääräinen T3 harmittomaan muotoon? Vai onko tuolla rT3:lla jokin muu merkitys elimistössä?

  • Sellaisia sairauksia on olemassa, missä T4 ei muutu T3:ksi. Lähtökohtaisesti tällainen vika on niin paha, että sikiö abortoituu. Hätätilanteessa kun aineenvaihdunta pitää ajaa alas rT3 pitoisuus nousee. Säätelyssä on jokin merkitys. Voihan olla jokin rT3 reseptori, jota ei ole vielä löytynyt.

 2. Deja review vuodelta 2010: ”Why is rT3 inactive? Inappropriate removal of iodine leaves a molecule that is sterically incapable of binding to the thyroid hormone recptor.” Tuosta voisi vetää hätäisen johtopäätöksen, että rT3 on elimistön vikakappale ja elimistö tuottaisi uuden toimivan T3:n turvaamaan elimistön tarpeen.

  Kyseinen T3:n tarve perustunee siis olettamukseen, että elimistö ei tuota tarvittavaa T3, koska T4:stä muodostuu liikaa tai ainoastaan rT3:sta?

  • Jos ihmisellä ei muodostu T3:a hän kuolee. Wilsonin syndrooman kannattajat väittävät että rT3 tukkii reseptorit eivät sitä että T3a on liian vähän miehittämään reseptorit.

 3. Roskaposti jatkaa edelleen Taija Sompin mustamaalaamista. Onko kyseessä jokin henkilökohtainen kosto?

  Jos olisit oikeasti kiinnostunut Suomen terveydenhuollon tason parantamisesta ja väestönterveydestä, kiinnittäisit tarkemmin huomioita siihen, mitä Välimäki sanoi. Suurentunut käänteis-T3-pitoisuus voi kertoa sairaudesta, jota vastaan elimistö puolustautuu. Käänteis-T3:n mittaaminen siis puoltaisi paikkaansa yhtenä mittarina silloin, kun tyroksiini ja/tai eläinperäinen kilpirauhaslääkitys ei auta potilasta voimaan paremmin. Tässä tapauksessa Wilsonin syndroomaa kannattavat tahot ovat oikeassa siinä, että potilaalla on edelleen ongelmia, joita ei ole pystytty hoitamaan ja jatkotutkimuksia ja -hoitoa tarvitaan. Se, onko oikea hoito T3-hormoni on varmasti kiistanalaista. Parempi tietysti olisi, että ennen T3-hoidon aloitusta potilaalle tehtäisiin kattavat tutkimukset, joilla kartoitettaisiin epäedullisen rT3-ration syyt. Suomessa ei kuitenkaan enää saa julkisen terveydenhuollon kautta kääteis-T3-mittausta, eikä edes jatkotutkimuksia sen jälkeen, kun potilas on sen ensin teetättänyt kalliilla hinnalla ulkomailla.

  ”Tällaisille potilaille voi olla jopa hengenvaarallista rikkoa tätä elimistön suojamekanismia antamalla suuria määriä T3-hormoonia.” Kyllä, varmasti VOI olla, jos lääkäri ei osaa työtään. Et toisessa postauksessasi julkaissut kommenttiani siitä, miten tyroksiinin yliannostus voi olla myös erittäin vaarallista, ja tyroksiinissa on kuitenkin kyse lääkkeestä, jota kuka tahansa lääkäri tai kandi jakaa jo lähes kenelle tahansa ilman, että on lainkaan paneutunut esim. siihen, että hoidossa vajaa- ja liikatoimintaoireet saattavat sekottautua. Lääkärit eivät siis osaa hoitaa edes Käypä hoidon mukaista lääkitystä, joten Välimäen varovainen kommentti on ihan paikallaan.

  Olen sitä mieltä, että olet harhateillä ristiretkelläsi Somppia vastaan. Paljon suuremman palveluksen tekisit yhteiskunnalla, jos keskittyisit julkisen terveydenhuollon heikon tason paljastamiseen.

  • Välimäki ei suositellut rT3 mittausta. Joku typerys voi nimittäin luulla, että kohonnut rT3 liittyy kilpirauhashormooneihin ja alkaa syöttää potilaalle T3a. rT3 on koholla ei-kilpirauhasperäisillä traumapotilailla, vakavasti sairailla eikä auta diagnoosissa. Wilsonin syndrooman kannattajat ovat aina väärässä koska heillä on väärä teoria. T4:ssä ei ole feedback systeemin takia samoja riskejä. Kilpirauhasen hoitoon ei ole Käypä hoito suosituksia.

 4. rT3 auttaisi kuitenkin ymmärtämään, että potilaalla on jokin fyysinen sairaus, jota ei ole vielä todettu ja hoidettu, mikä se sitten onkaan. Tällä hetkellähän potilaan kokemat oireet, joita lääkäri ei pysty ymmärtämään, menevät useimmiten mielenterveysongelmien piikkiin. T4:llä ei ole samoja riskejä, mutta tyroksiinin aiheuttaman liikatoiminnan riskit ovat nekin erittäin vakavia. Käytät aika rankkaa kieltä, monet T3:a määräävistä ”typeryksistä” ovat kuitenkin lääkäreitä, mitä et itse omien sanojesi mukaan ole.

  • Eli rT3 toimisi erotusdiagnoosina mielentereveysongelma versus fyysinen sairaus. Mikäpäs siinä, jos löytyy tieteellinen artikkeli, jossa selviää, että korkea (tai matala?) rT3 poissulkee mielenterveysongelman. Kun kliininen laboratorio antaa vastauksen, niin vastauksen mukana tulee perustiedot siitä, kuinka vastausta on tulkittava. MDD laboratorion mallivastauksessa sanotaan seuraavaa. ”Reverse T3 (rT3) is measured to be below the reference range, indicating peripheral conversion of T4 into rT3 at a rate below that of the reference population. There are no known clinical implications for a low reverse T3 by itself. However, if FT3 is also below the reference range, this may be indicative of severe hepatic and/or renal disease.” Korkea rT3 ei tämän mukaan kerro mitään, vain matalalla on merkitystä ja silläkään ei yksin.

 5. Karina:” “typeryksistä” ovat kuitenkin lääkäreitä, mitä et itse omien sanojesi mukaan ole.”

  Lääkäreitä ja vieläpä todella todella typeriä:
  Viktor Brack
  Gerhard Rose
  Waldemar Hoven
  Josef Mengele
  Harold Shipman
  Andrew Wakefield

  Ja sen toteamiseen ei tarvi edes mitään ”tohtoorin” oppiarvoa..

 6. Lääkkeet oikein annosteltuna ja lääkärin määrämänä ovat neljänneksi yleisin kuolinsyy, joten väittäisin, että jokainen lääkäri on tappanut vähintään yhden potilaansa työuransa aikana.

 7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10904513?dopt=Abstract
  JAMA, July 2000; 284:483-485
  1) lääkkeiden haitallisiin sivuvaikutuksiin
  2) sairaalainfektioihin
  3) muihin virheisiin sairaalassa
  4) tarpeettomat leikkaukset
  5) väärä lääkintä sairaaloissa

  total 250 000 kuolemaa USA:ssa vuodessa, sorry siis kolmanneksi yleisin kuolinsyy
  ns. iatrogeeniset syyt USA:ssa,

  Revi siitä!

 8. Abstaktia ei artikkelista tietääkseni ole, mainitsemasi luku on 44 000 – 98 000, mutta se liittyy toiseen tutkimukseen Kohn et al. Lue full text artikkeli loppuun asti. Tiedät hyvin mitä yritän sanoa.

 9. Ehkäpä ML yritti sanoa samaa kuin artikkelin kirjoittanut Starfield, pitkän linjan lääketieteen harjoittaja: USAn terveydenhoitojärjestelmässä on todellakin parantamisen varaa.

 10. No mitäpä tuumit siitä, että Hallinto-oikeus on 14.1.2014 antamallaan päätöksellä todennut T3 monoterapian olevan käypää hoitoa?

  • Olisiko oikeus kuitenkin päättänyt, että lääkärin toimien rajoittaminen on liian raju toimenpide? Odotetaan että joku kuolee ja puututaan asiaan sitten uudestaan.

 11. Jos tuolle linjalle lähdet, niin kysyn, että miksi sitten ei puututa siihen, että statiinilääkkeiden aiheuttamiin komplikaatioihin kuolee ihmisiä vuosittain useita. Sitä määräävät lääkärit pitäisi tuomita vähintään kuolemantuottamuksesta ja ottaa lääkärinoikeudet pois.
  Itse luotan lapseni sellaisen lääkärin hoitoon, joka määrää hänelle lääkettä, joka auttaa hänen oireisiinsa. En sellaisen, joka määrää lääkettä, joka laskee arvot jonkun määrittelemiin raja-arvoihin, mutta ei auta oireisiin, vaan tuo mukanaan uusia oireita. Joku voi olla sitä mieltä, että väärin sammutettu, mutta minulle tärkeintä on lapseni vointi.

  • Koska statiinilääkkeillä on käypähoitosuositus, jota laadittaessa on arvioitu hyödyt ja riskit. T3 monoterapian teho on kyseenalainen ja riskit suuret.

 12. Koska T3-monoterapialla on funktionaalisten lääkäreiden hoitosuositus, jota laadittaessa on arvioitu hyödyt ja riskit. Statiinilääkityksen teho on kyseenalainen ja riskit suuret.

  Huomaatko, että ajattelet hyvin yksioikoisesti. Voitaisiin todeta, että luot roskatiedettä.

  • T3 monoterapiasta on vähän pätevää tutkimusta. Funktionaalinen ”lääketiede” on vain tapa nyhtää rahaa ”luomuhoidolla”. Statiinilääkkeet pelastavat ihmishenkiä, mutta miksi näitä kahta asiaa pitäisi sotkea toisiinsa?

 13. Statiinilääkkeet ovat VALTAVA business. Siksi niistä on olemassa käypähoitosuositus, joita tekevät lääkärit ovat sidoksissa vahvasti näihin lääkefirmoihin. T3 monoterapialla on parantunut niin valtava määrä ihmisiä, että ei tätä voi enää sivuuttaa. Kyseessä on tietyn lääkärikunnan ylpeys ja kytkennät lääkebusinekseen. Miksi muuten asiaa ei tutkita uudelleen ja enemmän, jos kerran parantuneita ihmisiä on jo Suomessa tuhansia? Ja miksi muualla maailmassa (mm. sellaiset pikkuiset maat kuten Saksa ja USA) T3 monoterapia on täysin käypää hoitoa siinä missä T4 monoterapiakin.
  Minun lapseni kohdalla T3 teho ei näytä vähimmässäkään määrin kyseenalaiselle. Sensijaan T4 hoito todellakin oli sitä: lapsi turposi kuin ilmapallo, vaikka ruokailu ei muuttunut. Lisäksi hän oli väsynyt, kiukkuinen, ärsyyntyi todella herkästi, iho oli rutikuiva jne jne. T4 hoitoa määrännyt lääkäri käski vähentää syömistä ja sanoi, että poika voi hyvin kun arvot on kohdillaan. Mitä osaamista tuo on??? Ja kyse vieläpä lapsesta….

 14. Kehoitan kaikkia niitä ihmisiä, jotka eivät saa oireisiinsa apua Thyroxinista tutkimaan ja selvittämään asiaa itsenäisesti. Ja peräämään oikeuksiaan ensin omalta lääkäriltään ja jos tämä väittää kyseessä olevan luulotauti tai mielenterveyden ongelmat ja itse tietää ettei näin ole, niin sitten kääntymään sellaisen lääkrin puoleen, joka ymmärtää laaja-alaisesti näitä asioita, eikä ole rajoittunut T3 -lääkityksen suhteen.

  Onneksi suurella osalla ihmisiä pelkkä T4 -lääkitys toimii, mutta on myös paljon niitä, jotka eivät siitä saa apua ja ovat jopa väärin diagnosoituja. Kun oikea lääkitys löytyy, niin vaikutukset huomaa nopeasti. Ei muuten taida olla montaa muuta näin yleistä sairautta, joiden lääkitys olisi rajattu yhteen ainoaan valmisteeseen! Olisi kovin outoa, että löytyisi lääke, joka sopisi aivan kaikille.

  Ihmetyttää tällainen mustamaalaus ja kiihkoilu tämän asian suhteen. Juuri tällainen mitä tämän blogin kirjoittaja edustaa tämän asian suhteen. Itse olen muodostanut oman kantani vain ja ainoastaan sen faktan perusteella, että poikani voi nyt huomattavasti paremmin. Ja kaikki mitä minulle on tästä ongelmasta ja tästä hoitomuodosta kerrottu on tähän mennessä pitänyt paikkansa. It makes sense! Joten jos se tekee minusta T3-fanin tai jonkun muun ”hörhön”, niin so be it.

  Olisi mielenkiintoista tietää mikä on endokrinologien todellinen motiivi sille, että asiaa ei haluta sen paremmin tutkia, vaikka potilastarinoita on jo niin paljon, että sellaista evidenssiä ei voi enää sivuuttaa. Ja yhtä mielenkiintoista olisi tietää sekin miksi arvoisa blogisti pitää niin kiivaasti endokrinologien puolta ja mustamaalaa mm. Taija Somppia.

  Ehdotan, että seuraavaksi tutkisit vaikkapa sitä, miksi elintarviketeollisuus on niin voimakkaasti mukana kun laaditaan kansallisia ravitsemussuosituksia. Siellä piilee todellinen skandaali. Kytköksiä löytyy yllinkyllin sinne ja tänne siellä missä niitä ei saisi olla jos ajatellaan kansalaisten etua.

 15. Funktionaalisen Lääketieteen Yhdistyksen lausunto löytyy täältä:

  http://fms.fi/portfolio-view/lausunto-kilpirauhasen-vajaatoiminnan-tutkimisesta-ja-hoitamisesta/

  ”Merville” vielä sellaiset terveiset, että lääketieteellisen hoidon pätevyyttä/toimivuutta ei ratkaista oikeustieteen kriteerein vaan lääketieteellisin kriteerein. Ehkäpä ”Mervi” osoittaa tuosta FLYn lausunnosta ne kriteerit? Ja kertoo vielä sitten sen, että millä logiikalla hän sotkee asiaan statiinit? 🙂

 16. Nimenomaan Lääketieteellisin perustein ja siitähän koko jupakassa on kyse. Eräästä lääkäristä valitettiin toisen lääkärin toimesta Valviraan kun hän hoiti potilastaan T3 -lääkkeellä. Valittaja oli endokrinologi, joka edusti toista koulukuntaa. Valvira rajoitti lääkärin oikeuksia. Hän ei saanut hoitaa kilpirauhasen vajaatoimintaa. Nyt Hallinto-oikeus on todennut, että Valvira on toiminut väärin, koska LÄÄKETIETEELLISIÄ perusteita EI OLLUT. Lääkäri oli siis toiminut täysin oikein LÄÄKETIETEELLISESTI. Et tainnut ”Mie” tuntea tätä tapausta? Ja oikeudessahan nämä asiat viimekädessä ratkaistaan.

  Statiinit ei liity mitenkään tähän aiheeseen. Blogisti väitti, että T3-lääke tappaa ja minä kommentoin sitä, että enemmän tappavat statiinit, joita määrätään täysin turhaan.

 17. Voisitko vielä laittaa linkin tutkimukseen, jossa osoitetaan, että statiinit tappavat. Oliko lääkäri, jota tuomio koski, hoitanut kilpirauhasen vajaatoimintaa vai masennusta? T3 lääkkeen sivuoireita ovat laihtuminen ja mielen piristyminen. Siksi monet luulevat, että lääke tehoaa, vaikka itseasiassa todellinen sairaus jää hoitamatta tai paranee itsekseen.

 18. Statiinien haittavaikutuksista voi lukea esim. täältä:http://www.tritolonen.fi/index.php?page=news&id=2108. Siellä on myös lähteet.
  Tässä myös uutinen: http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194729563494/artikkeli/tieto+vahvistuu+statiinit+aiheuttavat+diabetesta.html.
  Käsittääkseni lääkäri, jota tuomio koski, hoiti T3 lääkkeellä potilaan vajaatoimintaa.

  Ja sanonpa vielä, että pojallani, joka syö T3 -lääkettä, ei ole todettu (ja häntä on tutkittu todella paljon ollakseen 12-vuotias) mitään muuta sairautta, kuin kilpirauhasen vajaatoiminta. Ja Thyroxin auttoi ainoastaan lääkäriä: arvot laskivat. Vointi oli ihan entisensä muuten, paitsi että lääke toi mukanaan vain uusia huonoja asioita, kuten turvotus ja lihominen.

  Ja miten tuo sitten näytetään toteen, että jokin sairaus paranee itsekseen? Siis ihmeparantuminenko? Vai mitä sillä tarkoitat? Jokin selityshän on sille, että ihminen paranee. Vai eikö sinulla olekaan vastausta kaikkeen? Siitä kuitenkin pystyt olemaan 100% varma, että T3 -lääke ei auta kilpirauhasen vajaatoimintaan, eikä paranna rT3-muunot-ongelma, koska sitä ei ole olemassakaan.

  • Mervi: Väitit siis että statiinit tappavat, mutta nyt viittaat siihen, että korkeat statiinilääkepitoisuudet lisäävät diabetesriskiä. Jep Jep. Halusin ennen kaikkea tietää, kuulutko Antti Heikkisläisiin vai tohtori Toloslaisiin. Kiitos vastauksesta. Oikeuden päätöksestä on tylsä kiistellä, kun emme ole kumpikaan lukeneet sitä. On mukava kuulla, että poikasi voi paremmin ja että hänellä on todettu kilpirauhasen vajaatoiminta eikä Wilsonin syndroomaa. Sitä että joku paranee itsestään ei ole tarpeen todistaa. On todistettava, että lääke parantaa – ei plasebo. Minulla oli viimeviikolla flunssa, tällä viikolla ei. Paranin itsestään ilman ihmeparannusta. Olen sitä mieltä, että jos T4 lääke ei auta, niin joillekin kilpirauhasen vajaatoiminnasta kärsiville voidaan tehdä hoitokokeilu T3-lääkkeellä lääkärin tiukassa valvonnassa, jos potilas pystyy arvioimaan omaa tilaansa ja kertomaan siitä lääkärille kokeilun aikana. T3-lääke voi auttaa pientä osaa potilaista, mutta näiden löytäminen on vaikeaa ja voi vaatia liikaa sellaisten osallistumista kokeiluihin, jotka eivät hyödy T3-lääkkeestä. Tällöin kokeilutaktiikka voi aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Potillaan pitää tietää, että kysessä on hoitokokeilu. rT3:lla ei ole merkitystä ja potilaiden jymäyttäminen uskomaan, että hänellä on rT3 ongelma ja se voidaan hoitaa T3-lääkkeellä, on hirvittävä vääryys.

 19. En kuulu Toloslaisiin enkä Heikkisläisiin (enemmän seuraan Antin kirjoituksia, mutten ole kaikessa samaa mieltä). Ja väitteeni tuohon statiiniin liittyen oli yhtä heppoinen kuin sinun väitteesi T3 -lääkitykseen liittyen. Sitä tässä ajoin takaa, mutta et sitä hoksannut.
  Meitä ei ole jymäytetty. Uskon vakaasti siihen, että rT3-ongelma on olemassa ja että se voidaan hoitaa T3-lääkkeellä. Siinä ei sinun ja kaltaistesi sanomiset paina puupennin vertaa. Turha tätä eipäs-juupas -leikkiä on jatkaa.

  • Mervi: Nyt kaikki ei tarinassasi ihan täsmää. Ymmärrän kyllä, että kun tulee pahasti petetyksi papin tai lääkärin toimesta, se tuntuu niin uskomattomalta, että eihän sitä voi muuta kuin kieltää koko asian. Harmittaahan se, kun on tullut maksettua 200 euroa lääkärinpalkkioita, 500 euroa turhasta rT3 testistä ja päälle on tullut ostettua luontaisvalmisteita sadoilla euroilla. Vasta nyt tässä viimeisimmässä viestissä paljastat, että lapsellesi on tehty Wilsonin Syndorooma diagnoosi ja hän sen takia syö T3-lääkettä. Menen heti oikean lääkärin luokse selvittämään tilanne, jos yhtään ajattelet lapsesi parasta. Muistutan, että lääkkeen tappavasta vaarallisuudesta varoittaa minun lisäkseni professori Välimäki. Jos sekään ei paina puupennin vertaa, olet vain puusilmä, jota ei voi kukaan enää auttaa.

 20. On sinulla otsaa! Etkä mitä ilmeisimmin oikein ymmärrä lukemaasi. Ei minua ole petetty, lapsellani on vakuutus, joka korvaa osan kuluista. Olen kuitenkin valmis maksamaan siitä, että hän saa hoidon, joka auttaa. Mikään ei siis harmita minua. Hän syö vitamiineja ja kivennäisaineita, ei muita ”luontaisvalmisteita”. Nämä ovat pakollisia siksikin, että hänen ruokavalionsa on hyvin rajoittunut ja ilman näitä hän ei saisi kaikkia tarvitsemiaan ravinteita.Veriarvot ovat erittäin hyvät.

  Ja käymme aivan oikean lääkärin luona. Lääkärin, joka kuuntelee ja välittää! Ja joka on perehtynyt asiaansa ja hoitanut hyvällä menestyksellä potilaitaan. Ja jonka vastaanotolle olemme menneet sieltä hyvää hoitoa saaneiden henkilöiden suosituksesta. Jonotettuamme ensin pitkän aikaa.

  Mutta mitäpä minä sinulle, tuntemattomalle ihmiselle näitä tilitän. Sinä olet omalla ristiretkelläsi ties mistä motiiveista ja minä puolestaan olen valmis vääntymään vaikka korkkiruuville lapseni hyvinvoinnin puolesta. Tällä hetkellä vaikuttaa lupaavalle. Pojan vointi paranee päivä päivältä.

  • Ahaa. Vakuutusyhtiö joutuu maksamaan tämän lystin. Sä menit siis siihen vitamiini ja kivennäisaine juttuunkin. Lääkärin kuuntelu ja välittäminen sekä tuttavien suositus ja jonottaminen on tärkeä osa hoitoa, sillä sillä on tehokas plasebovaikutus. Kauanko vielä menee, että reseptorit ovat puhdistuneet?

 21. Olet varmasti jollakin tapaa sairas ihminen. Hakeudu hoitoon. Mielellään jollekin leipääntyneelle koululääketieteen edustajalle.

 22. Koitat pitää yllä ”tieteellistä” keskustelua, mutta paljastat juuri tuon äskeisen tyylisillä kommenteilla, että motiivisi on provosoida sinun kanssasi eri mieltä olevia ihmisiä. Itse lankesin juuri tuohon ansaan ja provosoiduin. Täysin turhaan. Nyt en suo sinulle enempää tätä herkkua.

 23. Sekin kertoo jo paljon, että sensuroit osan kommenteista, jotta säilytät keskustelussa tietyn jännitteen. Sääli. Olisin voinut lukea ja kommentoidakin näitä jorinoitasi ihan hauskuuttaakseni itsäni, mutta koska käytät sensuuriakin omien tarkoitusperiesi pönkittämiseen, en viitsi vaivautua. Olet ihminen / henkilö, joka täysin anonyymina lauot asioita kulkien kunnianloukkauksen rajalla (tai minun mielestäni olet sen ylittänytkin), esität syytöksiä ja väitteitä vailla totuuspohjaa, olet epäkohtelias ja töykeä, jopa törkeä, täysin ventovieraille ihmisille. Miksi siis soisin sinulle sen tyydytyksen, että jatkaisin kanssasi tätä leikkiä. Toivottavasti muutkin tänne kommentoivat tajuaisivat saman ja antaisivat olla. Mitä enemmän sontaläjää kaivelee, sitä enemmän se haisee. Ja kyllä, vertasin tätä sinun roskablogiasi sontaläjään. Voin sen tehdä täysin anonyymisti, kuten sinäkin teet.

 24. Mervi,

  ”Nyt Hallinto-oikeus on todennut, että Valvira on toiminut väärin, koska LÄÄKETIETEELLISIÄ perusteita EI OLLUT. Lääkäri oli siis toiminut täysin oikein LÄÄKETIETEELLISESTI. Et tainnut “Mie” tuntea tätä tapausta? Ja oikeudessahan nämä asiat viimekädessä ratkaistaan.”

  Olen lukenut tapauksesta. Sinä et ymmärtänyt pointtiani: hallinto-oikeus (joka harjoittaa oikeustiedettä) ei ole minkään sortin auktoriteetti lääketieteellisissä asioissa. Sen päätös perustui Suomen lakiin, ei lääketieteeseen.

  ”Statiinit ei liity mitenkään tähän aiheeseen.”

  Ehkäpä sinun ei sitten kannattaisi nolata itseäsi puhumalla niistä höpöjä.

 25. Löysinpä tämän blogin vähän aikaa sitten ja samaa settiä saa lukea näistä asioista joka paikassa. Huvittavaa, että ihmiset joilla ei ole kompetenssia ymmärtää asioita vääntävät ja väittävät vastaan, koska ovat niin ylpeitä että ”osaavat ajatella itse”. Vaikka ovat huijauksen kohteena. Huvittavaa myös, että Somppi on siis verisuonikirurgi ja ilmeisesti omaa vahvemman tietotaidon endokrinologiaan kuin siihen oikeasti perehtyneet erikoislääkärit 😀

  Ajatuksena potilaan hoitaminen kokonaisvaltaisesti on idealistinen ja tavoittelemisen arvoinen, mutta satutaudin hoitaminen potentiaalisesti vaarallisella lääkkeellä on erittäin kyseenalaista. Niinkuin blogissakin tuotu jo useaan otteeseen esille niin T4:llä on feedback systeemi, T3:lla ei vaan se muodostetaan T4:sta kudosten tarpeiden mukaan. rT3:a muodostuu aina jonkinverran, mutta ylimäärin jos taustalla esim. verenmyrkytys, krooninen aliravitsemus yms. Mikä helvetti siinä on niin vaikea ymmärtää…

  Tämä itse ajattelu ilman kykyä arvioida saamaansa tietoa ja ”vertaistukiryhmät” sekä ”asiantuntijat” vaihtoehtolääketieteen saralla (tai vaikkapa kirurgi, joka pokkana esittää hallitsevansa endokrinologian paremmin kuin endokrinologit) saavat kyllä naaman sulamaan. Toisaalta vaihtoehtohoitajilla useimmiten kai on tavoite myös auttaa potilasta, mutta tässä Wilsonin syndroomajutussa haisee kyllä taustalla halu rahastaa idiooteilla. Tiedä sitten tuosta…

 26. Kun kerran olet viittä vaille valmis LL (viittaatko tässä opintopisteisiin vai mihin?), niin voisitko valaista minua hieman lisää tästä aiheesta. Poikani syö nyt siis pelkkää T3 -lääkettä, joka on poistanut häneltä vajaatoiminnan oireet, mitä Thyroxin ei tehnyt. Myös hänen pituuskasvunsa on jälleen vauhdittunut junnattuaan muutaman vuoden paikallaan. Tämä riittää minulle ja se, onko Wilsonin syndroomaa tai miksiikinäsitähalutaankaankutsua olemassa, on minulle täysin yhdentekevää! Tosiasia on kuitenkin se, että poika voi nyt hyvin. Aiemmin ei voinut. Mitä tästä pitäisi ajatella? Mennä takaisin endokrinologille ja palata Thyroxiniin, koska oireet ovat poistuneet väärin perustein? Ole kiltti ja anna viisaana viittä vaille lääkärinä vastaus tähän asiaan!

 27. Ja palata takaisin Thyroxiniin, jolloin oltaisiin taas nollapisteessä. Niinkö? En voi tehdä lapselleni sitä. Tuskin kukaan vanhempi voisi, jos olisi samassa tilanteessa.

 28. En voi ottaa kantaa poikasi tilanteeseen, koska en tiedä tapauksesta juuri mitään. Sen tiedän, että ennakkoluulosi ovat väärinpäin ja sinun tulisi mennä keskustelemaan ammattilaisen kanssa asiasta. Ammattilainen on tässä tapauksessa endokrinologiaan erikoistunut lääkäri. Ei verisuonikirurgiaan perehtynyt lääkäri, jolla on taloudellisia intressejä (tai vastaava). Suosittelen suhtautumaan koululääketieteeseen yhtä avoimin mielin kuin suhtaudut vaihtoehtohoitoihin. Tiedän, että on muodikasta ”ajatella itse” ja kritisoida lääketiedettä. Sitä en ymmärrä miksi muutenkin tarkan seurannan ja tutkimuksen kohteena olevan tieteen lisäksi ei kritisoida selkeää humpuukia. Raivostuttavaa, että vaihtoehtoapinoita ei kritisoida, vaikka väittävät jotain hoitoa tehokkaaksi ja satutautia oikeaksi, eivätkä tarjoa kovaa evidenssiä asiansa tueksi. Ainoastaan ”roskatiedettä” 😉

  Se, että käyt oikealla erikoislääkärillä ei luonnollisestikaan tarkoita, että sinun on pakko noudattaa hoitosuositusta, mikä tahansa se poikasi tapauksessa olisikin. Nytkin sinä olet tehnyt juuri niin kuin huvittaa. Ei lääkäri voi ketään pakottaa, vaan antaa omaan ammattitaitoonsa ja kirjallisuuteen perustuvan hoitosuosituksen. Tähän rT3-huijaukseen allekirjoittaneen ei tarvitse ottaa kantaa, ylläolevassa tekstissä puidaan asia kattavasti pakettiin.

  Henkilökohtaisesti olen avoin vaihtoehtoisillekin hoitomuodoille, mikäli hoidettavana on suht. benigni vaiva ja hoidosta on näyttöä, ettei siitä ainakaan haittaa ole. Tukihoitona todellisen, vaikuttavan hoidon rinnalla vakavissakin sairauksissa voivat olla hyödyksi. Todellisesta mekanismista riippumatta.

 29. MErvihän tuossa aiemmin kertoi, että on käynyt endokrinologilla aiemmin, mutta ainoa lääke mitä määräävät on Thyroxin, joka ei hänen pojallaan toiminut. Siksi hän kääntyi sellaisen lääkärin puoleen, joka näkee asian laajemmin ja tutkii laajemmin. Jos hänen poikansa voi nyt hyvin, niin miksi hänen pitäisi luopua siitä? Sääliksipä käy sinun potilaitasi, jos umpimielisesti pitäydyt siinä mitä oppikirjassa sanotaan, etkä suostu näkemään sitä, että jokin toinen tapakin voisi toimia. Verisuonikirurgilla täällä viitataan mitä ilmeisemmin Taija Somppiin. Alan kallistua siihen, että Roskatiede Tiinalla on henkilökohtaisia kaunoja ja kateutta Taijaa kohtaan ja monella muulla myös. Säälittävää yrittää kostaa tällä tavalla. Suorastaan pikkusieluista.

 30. Joo, tiedät varmaan taustat sitten paremmin. Sekin on varmasti tyypillistä, että määrätään lääke ja vaikutusta ei lainkaan seurata. Tai että potilas ei ota uudestaan yhteyttä, jos oireet jatkuvat. Tarinassa on aika paljon aukkoja ja siksi sanoin, etten ota kantaa sen liiemmin.

  Omasta avoimuudestani mainitsinkin jo, todennäköisesti astuin trollin miinaan. Jossen, niin mainittakoon että:

  Ota se pää pois perseestä!

  Mun osalta loppu tämä keskustelu tähän. Toisaalla ihmettelinkin jo blogin pitäjän sinnikkyyttä pitää tällaista blogia ja vastailla denialistien/trollien/huijareiden heittoihin. Itselläni ei kärsivällisyys riittäisi.

  • :))) Itse kilpirauhaspotilaana (poistettu kasvaimen vuoksi) on todella viihdyttävää lukea tätä väittelyä 🙂

   Minulla on pääsy lukuisiin tietokantoihin, ja toden totta: rT3:sta on todettu vertaisarvioiduissa suht uusissakin tutkimuksissa, että se ei toimi, on hyödytön. T3 monoterapian riskit ovat erittäin suuret.

   ”Wilsonin syndroomasta” ei löydy ainuttakaan vertaisarvioitua tutkimusta esim EbscoHostista, PubMediä tms en tullut nyt selanneeksi. Taitaa kyseinen syndrooma tosiaan olla vain korvien välissä.

   Mitä tulee tuolla aiemmin mainittuun ”Suomen terveysjärjestö” -nimiseen ryhmittymään, niin repesin makeaan nauruun, kun katsoin sen yhteistyökumppaneita; niihin kuuluivat mm. Kalevalaiset jäsenkorjaajat… (kaikenlaisia sakkeja lain suoma yhdistymisvapaus synnyttää)

 31. Oho. Onpa LL herkkä.

  Voin sanoa poikani tilanteesta sen verran, että hänen vointiaan seurataan säännöllisesti muutaman kuukauden välein. Julkisen puolen endo seurasi sitä kerran vuodessa. Ja kuten sanottua, oireisiin ei kiinnitetty mitään huomiota, koska arvot olivat hyvät. Poika voi huonosti. Siksi siirryin muualle hakemaan apua.

  Se, että ”joku verisuonikururgi” hoitaa potilaitaan paremmin tuloksin, kuin endokrinologit, on tietenkin heidän ammattikunnalleen huonoa mainosta ja oikeutetusti asettaa heidän osaamisensa huonoon valoon. Siksi siltä taholta kenties masinoidaan tämän blogin kaltaisia hyökkäyksiä ja valituksia valviraan. Satun muuten tietämään, että yksikään potilas ei ole sinne valittanut. Vaan kollegat. Siitä, että määrätään lääkettä siihen tarkoitukseen, mihin se lääke on tarkoitettu!

  Harkitsen itse valittavani terveyskesuslääkäristä, joka on määrännyt äidilleni kahta eri verenpainelääkettä, vaikka hänellä on alhainen verenpaine.

 32. Herkkyydestä tuskin on kyse, vaan siitä että anonyymien nettidiagnoosit ovat sitä ihteään. Tämä voi halutessaan ilmaista suoraankin kuten ”LL” teki.

  Kiva että poikasi on saanut avun. Kivaa ei sensijaan ole se, että kuvittelet endokrinologien masinoivan jotain vaihtoehtohoitoa tarjoavaa tahoa vastaan ”hyökkäyksiä”, ikään kuin moisella hörhöilyllä olisi mitään vaikutusta heidän elantonsa suhteen.

  Etkä sinä mitään ”satu tietämään” valituksista tai niiden laatijoista (kys. kun ei taida olla ihan randomi nettikirjoittelijan ulottuvilla olevan tieto, hmm?), kunhan vain kirjoittelet.

  • Päiväni senkun paranee, miksen ole aiemmin löytänyt tätä blogia.

   Tuo Elina Hytösen kirjoitus on suorastaan MAHTAVA, tässä muidenkin iloksi lainaus siitä:

   ”Lääketeollisuuden tuottama lääke aiheuttaa 62,000 kertaa suuremman riskin kuolla kuin vitamiinin tai ravintolisän nauttiminen.”

   ”Riski kuolla lääketieteen aiheuttamaan, estettävissä olevaan vammaan on 293,000 kertaa suurempi kuin riski kuolla vitamiinien tai ravintolisien nauttimisen vuoksi.”

   ”Sairaalakäynnin vaarallisuusaste on samaa tasoa kuin Afganistanissa tai Irakissa aktiivipalveluksessa olleilla sotilailla.”

   😀

 33. Kollegoistaan kannelleet lääkärit eivät kaikki edes ole endokrinologeja. Sen olisi jotenkin voinut perustella, että enokrinologi valittaa lääkäristä, joka on mennyt hoitamaan hänen ”erikoistumisalaansa” eri tavalla, mutta että lastenlääkärit ja työterveyslääkärit. Ei voi ymmärtää. Ja potilaiden valituksia ei edelleenkään ole valvirassa. Jääräpäistä ja junttia porukkaa. Ja kertoo suomalaisesta mentaliteetista. Kateellisuus on sairauksista ikävin.

 34. Vein poikani ihan varmuuden vuoksi endokrinologille tutkittavaksi. Hän ei löytänyt pojasta mitään vikaa kilpirauhasen vajaatoiminnan lisäksi. Ei osannut selittää miksi tyroksiini ei toiminut, ja kehotti sitten jatkamaan T3 -lääkettä, koska se toimii ja poika voi hyvin. Kovin vaivautunut oli, kun koitin kysellä tästä oppiriidasta ja siitä, miksi T3 lääkkeen vaaroilla pelotellaan. Hänen oli myönnettävä, että lääke toimii pojallani hyvin. Annostelu on tässäkin erittäin tärkeä, kuten on monen muunkin lääkkeen kanssa.

  Kehotan muitakin potilaita, jotka ovat saaneet avun T3-lääkkeestä käymään endokrinologin luona. Näin heidän tietoisuutensa tästä hoitomuodosta lisääntyy ja he vakuuttuvat oman kokemuksensa kautta asiasta.

 35. Hytösen kirjoitus on kyllä hyvä…

  … osoitus roskatieteestä.

  1) Kommentoin jo aiemmin tätä ”luontaistuotteet vs vitamiinit & kuolemat” höpötystä tällä palstalla. Lääkkeiden määrääminen & niiden aiheuttamat ongelmat tilastoidaan ja raportoidaan tarkasti, ja haittaraportointijärjestelmiin päätyy monesti myös pelkästään ajallisen yhteyden omaavia tapauksia. Ravintolisien tms. kohdalla ei tällaista raportointijärjestelmää ole, sillä niitä ei pääsääntöisesti lääkäri määrää eikä niitä kontrolloida kuten lääkkeitä

  Toisekseen, myyntiin tulevilla lääkkeillä TÄYTYY olla kliinisesti testattu & todennettu vaikutusmekanismi. Näin ollen niillä on yleensä myös haittavaikutuksia, jotka realisoituvat pitkäaikaiskäyttäjillä & yhdistyvät muiden lääkitysten tms. ongelmiin, omatoimiseen annosten ylityksiin jne. jne. Luontaistuotteet ovat ”vapaita” tästäkin.

  Vertailu on siis lähtökohtaisesti vinoutunut.

  2) Natural Newsin väitteet ovat skeidaa. Esim. sairailla tehtävät tutkimukset: koe- ja verrokkiryhmissä täytyy tulla tilastollisesti merkitsevä ero kuolleisuudessa – tässä siis huomioidaan koepopulaation sairausaste! ”Lääketeollisuus väärentää” on puolestaan tuttua yksilöimätöntä huttua – jos lääketeollisuus saa lahjottua riippumattomat valvontaelimet kliinisissä trialeissa jotka eivät koske sen omia tuotteita, tämä pitää todentaa tapauskohtaisesti. Vitamiinit & lääkkeet yhdessä: jälleen kerran ”koe- ja verrokkiryhmä”??

  Hytösen kirjoitus on siis sitä ihteään.

 36. ”Ja potilaiden valituksia ei edelleenkään ole valvirassa.”

  Mistä tiedät tämän? Onko Valviran kantelurekisteri julkista tietoa?

 37. Veikkaampa, että monet voivat paremmin tällä hoidolla, koska siihen yleensä liitetään kortisoni, joka on voimakkaasti piristävä. Valitettavasti kortisonilla on runsaasti haittavaikutuksia pitkäaikaiskäytössä, joista isoin ja ongelmallisin on osteoporoosi. Kortisoni estää kalsiumin imeytymistä suolistosta ja estää luuta rakentavien osteoblastien toimintaa. Muita riskejä on esim. diabetes ja glaukooma. Aika huolestuttavaa on myös se monet menevät T3 monoterapia hoidossa liikatoiminnalle. Tämä voi aiheuttaa esim. kardiomyopatiaa varsinkin jos liikatoiminta jatkuu pitkään. Tiedän, että potilaita on joutunut suomessa ensiapuun,tämän ”hoidon” takia. Toivottavasti nämä vaihtoehtolääkärit lopettaisivat ainakin tuon kortisonin määräämisen. Ainoa luotettava tapa mitata elimistön kortisonitasot on ACTH rasituskoe. Mitkään sylkitestit eivät ole luotettavia.

  asia mistä satutaudit tunnistaa on epämääräiset väitteet, kuten lisämunuaisten ”tukeminen” ja reseptoreiden ”puhdistuminen”. Kyllä nää asiat pitäisi vähän tieteellisemmin osata perustella.

 38. Itse harkitsen eräästä funkkarista ilmiantoa koska määräsi T3:sta potilaalle annosta mitenkään kontrolloimatta muuta kuin vointia kyselemällä. Tuloksena T3-toksikoosi, hoitoon reagoimaton nopea flimmeri ym sydänongelmia. Ja kun potilas tämän jälkeen palasi Thyroxiniin, kritisoi ko. lääkäri että potilas olisi ”peloteltu” luopumaan Liosta. Ilmeisesti annosnosto olisi ko. puoskarin mielestä korjannut asian…

 39. Kannattaa katsoa tänään klo 22 Inhimillinen tekijä, jossa kohtaavat Matti Välimäki ja kaksi kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavaa henkilöä. Toinen käyttää pelkkää tyroksiinia ja toinen pelkkää t3 lääkitystä. Odotan mielenkiinnolla keskustelua. Ja toivon, että yle ei ole leikkaamossaan pilannut tai vääristellyt tätä.

 40. Tässä Yle:n sivulta esimakua MAtti Välimäen ohjelmassa esittämistä kommenteista:

  Kiistaa henkilöistä, ei lääkkeestä

  Matti Välimäen mukaan oikein käytettynä T3-hormoni on turvallinen lääke, mutta jos lääkäri määrää sitä liian ison annoksen, voi tulla vakaviakin ongelmia.

  ”Enemmän nyt kiistellään henkilöistä lääkkeen määrääjinä kuin itse lääkkeestä. Potilaiden ei tarvitse olla huolissaan siitä, että T3:n saatavuutta rajoitettaisiin. Määrääjiä kyllä löytyy.”

  ”Kokeneet endokrinologit määräävät T3:a useimmiten yhdistelmähoitona, mutta on myös erikoistapauksia, joille annetaan vain T3:a. Minullakin on tuhansien potilaiden joukossa yksi tällainen erikoistapaus”, Välimäki kertoo.

  Välimäen mukaan Nina on juuri niitä tapauksia, joille T3-monoterapia sopii. ”Niin sanottu aivosumu-potilas voi hyötyä tästä hoidosta. Edellytys on, ettei potilaalla ole sydämen puolella mitään oireita.”

 41. Jos luet tämän blogipostin, niin havaitset että Välimäki otti kantaa ns. Wilsonin syndroomaan, ei t3-terapiaan itsessään muuten terveille potilaille.

  Toisekseen, Välimäki ei tainnut ohjelmassa puhua muusta kuin omasta kliinisestä kokemuksestaan? Vain viittasiko tutkimusnäyttöön?

 42. Mie:n ajatuksen kulkua on hyvin vaikea seurata. Miksi T3-terapiaa annettaisiin terveille potilaille?

  Ohjelmassa Välimäki viittasi tutkimusnäyttöön todeten, että sitä on vähän.

  Hän ei sanonut T3 -lääkkeen olevan hengenvaarallinen. Kertoi yhden esimerkkitapauksen, missä henkilö oli ottanut T3 -lääkettä liian suurta annosta ja sitten saanut sydämen rytmihäiriöitä. Sitä ei tämä tarina kerro, että oliko mies itse määritellyt annoksen, vaiko ottanut sitä ihan lääkärin ohjeiden mukaan. Totesi, että T3 -lääke on täysin turvallinen oikein annosteltuna.

  Tässä blogikirjoituksessahan todetaan jo otsikossa jotain ihan muuta, että tämä lääkitys voi tappaa. No, sikäli oikein, että voi se, jos sitä ottaa liikaa. Mutta samahan pätee mihin tahansa. Liika vedenjuonti tappaa myös.

  Lisäksi Välimäki kritisoi kovin sanoin endokrinologiyhdistyksen lausuntoa.

  Kaiken kaikkiaan ohjelma oli hyvin tehty ja keskustelu asiallista. Siinä pysyttiin asiassa.

 43. Toinen nimetön

  ”Mie:n ajatuksen kulkua on hyvin vaikea seurata.”

  Missasit sanan ”muuten”. Vrt. lisäksi Välimäen kanta kontekstista:

  ”Esimerkiksi sydänsairaus, pitkittynyt infektio, nälkiintyminen ja tiloissa joissa on tarkoituksenmukaista säästää energiaa ja säätää elimistön aineenvaihdunnan kierrokset mahdollisimman pieniksi. Tällaisille potilaille voi olla jopa hengenvaarallista rikkoa tätä elimistön suojamekanismia antamalla suuria määriä T3-hormoonia.”

  Toivottavasti selveni.

  ”Ohjelmassa Välimäki viittasi tutkimusnäyttöön todeten, että sitä on vähän.”

  Ehkäpä Välimäki kertoo sitten lisää tästä tutkimusnäytöstä. Kukaan näissä keskusteluissa ei ole ainakaan osannut kertoa vertailevasta tutkimusnäytöstä t3 ja tyroksiiniterapian välillä.

 44. Jahas. Selvisi, että et katsonut koko ohjelmaa, etkä näe metsää puilta.

 45. Väitinkö jossain katsoneeni ohjelman? En. Minähän nimenomaan tiedustelin, että esittelikö Välimäki ohjelmassa tutkimusnäyttöä t3-terapian toimivuudesta.

  Luetaanpa jatkossa ne toisen viestit kunnolla, kiitos. Sen jälkeen keskitytään sitten itse asiaan joka ei ole Matti Välimäen lausuma kommentti TV-ohjelmassa vaan kliininen näyttö t3-monoterapian toimivuudesta. Katsos kun näissä(kään) asioissa ei argumentoida auktoriteetilla vaan evidenssillä.

 46. Ratkaisevaa on vain ja ainoastaan se, että potilas saa avun ja oireet helpottavat. Tätä mieltä oli myös Välimäki. Ja muutin käsitystäni hänestä positiivisempaan suuntaan.

  En kapaa Mie sinun ”opettajamaista” läksytystäsi. Piiloudut termien taakse ja paljastat, että et tiedä tämän asian reaalimaailmaa lainkaan. Tutkimustiedolla ei ole mitään merkitystä ilman, että se vaikuttaa jotenkin reaalimaailmassa. Ja toisaalta joskus voi tapahtua toisinpäin. Kliinistä näyttöä on (ohjelmassa oli yksi elävä ihminen, joka voi hyvin T3 monoterapialla), että T3 terapia toimii. Ja tämän myös Välimäki myönsi. Hänen arvionsa oli, että 5 % hyötyy vaihtoehtoisesta lääkityksestä, mutta hänkin tulee huomaamaan, että määrä on kyllä suurempi.

Vastaa käyttäjälle roskatiede Peruuta vastaus

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s