Professori Matti Välimäki: T3-lääkitys voi tappaa, Wilsonin syndrooma on nettisairaus


Wilsonin syndrooma, T3-käänteisongelma, käänteinen T3 ongelma, rT3-syndrooma on professori endokirinologi Matti Välimäen mukaan nettisairaus. (Yle akuutti 12.12.2013). ”Se ei ole sairaus ollenkaan, vaan nettiiin tuotettu kuvitelma oireyhtymästä, kymmenien ellei satojen oireyhtymien luettelo, josta luettelosta jokainen potilas löytää itsensä. Mitään tieteellistä tutkimusta tämän oireytymän taakse ei ole löydettävissä. Sitä ei ole olemassa.” Välimäen mukaan ei ole olemassa kilpirauhassairautta, joka todettaisiin vain suurentuneesta käänteis-T3-pitoisuudesta. Sen sijaan suurentunut pitoisuus voi kertoa yleissairaudesta, jota vastaan elimistö puolustautuu. ”Esimerkiksi sydänsairaus, pitkittynyt infektio, nälkiintyminen ja tiloissa joissa on tarkoituksenmukaista säästää energiaa ja säätää elimistön aineenvaihdunnan kierrokset mahdollisimman pieniksi. Tällaisille potilaille voi olla jopa hengenvaarallista rikkoa tätä elimistön suojamekanismia antamalla suuria määriä T3-hormoonia.”

T3-monoterapia potilaat: Nyt teitä on varoitettu alan korkeimman asiantuntijan taholta.

Suomen terveysjärjestö, joka on tällähetkellä Suomen pahin roskatieteen hyväksikäyttäjä tiedottamisessaan, kiistää professorin väitteet. Yhdistyksen mielestä T3-lääke on turvallinen. T3-lääkkeen tappavuus liittyy yliannostuksen riskiin. Jokaisella potilalla on henkilökohtainen sietokyky, joka vaihtelee suuresti. Satutauti Wilsonin syndrooman tekee vaaralliseksi myös se, että rT3 (käänteinen T3) voi olla koholla esimerkiksi pitkittyneen infektion takia, jonka hoito sitten viivästyy väärän diagnoosin takia.

T3-lääkkeen turvallisuutta kaunistellaan

Yhdistys perustelee T3-lääkkeen turvallisuutta kolmella seikalla. Ensimmäiseksi ”T3- lääke on ollut markkinoilla 1950-luvulta asti (siis jo kauan ennen nettiä).” On kysyttävä, miksi lääkkeestä tulee turvallisempi, jos se on vanha ja kenties vanhanaikainen? Uskon, että syy väitteen esittämiseen liittyy uskomushoidoissa usein käytettyyn perusteluun, että joku hoito on jo vanhastaan tuttu. ”Jo muinaiset kreikkalaiset tai tuhansia vuosia sitten kiinalaiset” – tulkitaan uskomushoidoissa positiivisena viestinä. Se voidaan sanoa, että kun lääke on ollut pitkään markkinoilla sen kaikki haitavaikutukset ja soveltuvuus raskaanaoleville on selvää. Siksi lääke on USA:ssa luokiteltu turvallisimpaan lääkeryhmään, mikä on Suomen terveysjärjestön toinen perustelu. Koska lääkkeellä ei ole myyntilupaa Suomessa, niin meillä ei ole saatavissa esimerkiski suomenkielistä pakkausselostetta. Mutta USA:n pakkausselosteessa on niin sanottu Boxed warning– varoitus, toiselta nimeltään a black box warning. Se on USA:n terveysviranomaisen (FDA) vaatima vahvin varoitus ja se merkitsee, että lääketieteeliset tutkimukset osoittavat, että lääkkeeseen liittyy merkittävä riski vakavasta jopa henkeäuhkaavasta sivuoireesta. Tämä asia näyttää jostain syystä unohtuneen Suomen terveysjärjestön lausunnosta ja tukee professori Välimäen näkemystä. Kolmas perustelu on se, että presidentti John F. Kennedy käytti lääkettä. Tätä perustelua käytti lääkäri Taija Somppi luennoidessaan kesällä Porissa. Somppi kuuluu Suomen terveysjärjestön hallitukseen ja lienee siten yhdistyksen kannanoton laatija. On totta, että presidentti Kennedy käytti T3-lääkettä, mutta miten tällä yksittäistapauksella voidaan perustella lääkkeen turvallisuutta tai hyvyyttä, jää minulle epäselväksi. Kyse lienee taas näistä uskomushoitojen maailmassa käytössä olevista kelvottomista perusteluista, joita minä en kykene millään ymmärtämään. Olisko muuten Suomen terveysjärjestön pitänyt myös tässä yhteydessä rehellisyyden nimissä kertoa, että Kennedy käytti T3-lääkettä, koska T4-lääkettä ei vielä oltu keksitty? T4 syrjäytti T3:n ja on nykyisin käyteityin lääke kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidossa. Ehkä Kennedykin olisi siirtynyt T4-lääkkeeseen, jos se olisi ollut olemassa! Endokrinologiyhdistyksen mukaan synteettistä trijodityroniinia (T3, kauppanimillä Liothyronin ja Thybon) ei pidä yksinään käyttää hypotyreoosin hoitoon, koska hoito johtaa helposti T3-toksikoosiin.

Denis Wilson, entinen lääkäri

T3-hoidon vaarallisuus pitäisi olla selvä kaikille Wilsonin syndromaan perehtyneille. Tohtori Denis Wilson nimittäin tappoi yhden potilaistaan käyttäessään tätä omaa menetelmäänsä ja hänen lääkärinoikeutensa pidätettiin.

Ovatko molekyylit toistensa peilikuvia?

Suomen terveysjärjestö esittää seuraavan paikkaansapitämättömän teorian: ”Käänteisellä T3:lla on sama molekyylirakenne, kuin aktiivisella T3:lla, mutta se on T3:n peilikuva ja näin ollen se sitoutuu reseptoriin ylösalaisin.” Teoriaa toistetaan uskomushoitoihin erikoistuneilla nettisivuilla eikä se ole sopusoinussa näyttöön perustuvan lääketieteen kanssa. Mistään ei löydy vertaisarvioidun tiedelehden artikkelia, johon väite perustuisi.

käänteinen T3
T3

Katsokaapa tarkemmin näitä kahta molekyyliä. Molemmat ovat trijodityroniinejä eli molemmissa on kolme jodiatomia. T3:lla on kaksi jodia sisemmässä renkaassa ja yksi ulommassa renkaassa. rT3:lla on kaksi jodia ulomassa renkassa ja yksi sisemmässä. Eli molekyyleillä on eri määrä jodiatomeja kahdessa eri renkaassa. Näin ollen ne eivät voi olla toistensa peilikuvia. Tästä luonnollisesti seuraa myös se, ettei rT3 ylösalaisin käänneettynä ole samanlainen molekyyli kuin T3 ja siten sen sitoutuminen T3-reseptoriin on kyseenalaista.

Tämän tutkimuksen johtopäätöksissä sanotaan selvästi: ”Käänteinen rT3 on inaktiivinen näissä pitoisuuksissa (ihmisessä havaitutpitoisuudet).” Tutkimuksesta selviää myös, ettei rT3 sitoudu T3-reseproreihin.

Tässä tutkimuksessa vapaaehtoisille annettiin rT3:a sellainen annos, että seerumin rT3 konsentraatio nousi tasolle, joka havaitaan usein potilailla, joilla on ei-kilpirauhasperäinen sairaus. Seerumin T4, T3, THS ja prolaktiinikonsentraatioissa ei havaittu muutoksia. Johtopäätös: rT3:n fysiologisen konsentraation (pitoisuusden) nousu ei ehkä inhiboi T4:n muunnosta T3:ksi.

Pääseekö rT3 lainkaan tumaan?

nrendo.2009.19-f1

Tässä viereisessä kuvassa nähdään myös seikka, joista Wilsonin syndroomalla rahaa tahkoavat mielellään vaikenavat. Hormonien kuljetus on aktiivinen tapahtuma, johon tarvitaan kuljetusproteiinia. T4 kuljetetaan soluun, muttei tumaan. T3 kuljetetaan tumaan asti. Mitä kuvan mukaan rT3:lle tehdään? rT3 ei edes pääse tumaan asti, koska se on tarpeeton siellä.

Hoidetaanko T3-lääkkeellä täysin terveitä?

MDD laboratorioiden mallivastaus laajasta kilpirauhastestistä paljastaa normaalit terveen ihmiset arvot vapaalle T3:lle ja käänteiselle T3:lle. Normaalilla amerikkalaisella (testi tehdään USA:ssa) T3v = 1,8 – 4,2 pg / mL ja rT3 = 14,9 – 26,1 ng / mL. Tästä voidaan laskea suhde (normaaliin terveen ihmisen) T3v / rT3 = 6,9 – 28,2. Vaihteluväli on siis laaja. Suomen terveysjärjestö väittää kuitenkin, että tervellä ihmisellä suhteen pitää olla yli 20. Tällä tavoin suurin osa ihmisistä saadaan diagnostisoitua sairastamaan Wilsonin syndroomaa.

Riidelläänkö maailmaillakin?

Suomen terveysjärjestö väittää, että kysessä olisi lääkärien välinen oppiriita. Jos ufologit väittävät, että ufoja on olemassa ja skeptikot väittävät, että ufoja ei ole olemassa, niin en puhuisi oppiriidasta. Oppiriita syntyy vain, jos kummallakin riidan osapuolella on tieteen sisällä hyväksyttyjen pelisääntöjen puitteissa mahdollisuus perustella väitettään tieteellisesti. Wilsonin syndromaa ei pysty perustelemaan tieteellisesti, niin kuin ei ufojakaan. Koska lääketiede on kansainvälistä, niin silloin oppiriidan pitäisi esiintyä jossakin muussakin maassa kuin Suomessa. Kuitenkaan Wilsonin syndrooma ei ole sairaus missään maapallon valtioista eikä missään edes kiistellä siitä, että se pitäisi ottaa huomioon – paitsi Suomessa. Oppiriitatermin käytön tarkoitus on hämätä potilaita luulemaan, että lääketieteessä vallitsisi jokin epäselvyys Wilsonin syndrooman asemasta. Ei vallitse.

Listaukset tieteellisiin artikkeleihin on puhdasta hämäystä

Kent Holtorf

Suomen terveysjärjestö väittää, ettei Välimäki ole tietoinen lääketieteellisistä julkaisuista, joita löytyy runsaasti liittyen T3- käänteisongelmaan. Nyt yhdistyksellä olisi ollut oiva mahdollisuus valistaa Välimäkeä ja meitä muita tyhmiä, jotka emme mistään julkisista tieteellisten artikkeleiden hakukoneista löydä mitään, siis ei yhtään ainoota tutkimusta T3-käänteisongelmasta. Suomen terveysjärjestön on todistettava perättömältä tuntuva väitteensä  julkaisemalla edes linkin edes yhteen siitä ”runsaasta tieteellisestä tarjonnasta” T3-käänteisongelmasta. Tämä vain nyt haisee todella pahalta. Ehkä kyse tästä: Ampilia klinikan sivuilta löytyy lista 283 artikkelista otsikolla tiedettä rT3:sta,T3-hoidosta ja dejodinaasientsyymeistä. Listassa on kolme tutkimusta, jotka käsittelevät rT3:n pitoisuutta eri tilanteissa, mutta ei yhtään, jotka käsittelisivät Wilsonin syndroomaa tai rT3:n sitoutumista reseptoriin. Kirjoitus on kopioitu täältä The National Academy of Hypothyroidism sivuilta. Tämän organisation perustaja ja johtaja Kent Holtorf on tunnettu vaihtoehtohoitojen tarjoa. Hänen mielestään valtavirta lääketiede on keskimäärin 17 vuotta jäljessä uusista ja kehittyneistä hoidoista. Holtorfia on kritisoitu vuosien ajan. Suurimalla osalla hänen suosituksistaan ei ole korkean tason lääketieteen tutkimuksen tukea. Ja kas vain. Hän on sitä mieltä, että lapsia rokotetaan liikaa ja että rokotteet aiheuttavat autismia. Jep, jep.

Yksittäistapaukset johtuvat plaseboilmiöstä ja luonnollisesta paranemisesta

junk scienceOn aika paksua väittää, ettei ”Välimäki ole tutustunut T3- hoitoa saavien potilaiden hyviin hoitotuloksiin, joka on osoittautunut käänteentekeväksi heille, joille Thyroxin ei ole tuonut apua kilpirauhasongelmiin.” Jos näistä hoitotuloksista olisi tieteellinen tutkimus, niin aivan varmasti kokopäiväinen Suomen johtava endokrinologi on siihen tutustunut. Mutta Taija Sompin tuntien hän ajattelee niitä hänen luonaan käyneitä potilaita, jotka ovat saaneet avun häneltä. Hän ei puhu tiedelehdessä julkaistusta plasebokontrolloiduista kaksoissokkokokeista vaan uskomushoitajien tapaan potilaskokemuksista.

Turvallinen ja tehokas vaihtoehto T3-lääkkeelle?

Tässä kirjoituksessa Suomen terveysjärjestö suosittelee seuraavaa kuukauden kokeilua kilpirauhasen aktivointiin:

Kuukauden kokeilu kilpirauhasen aktivointiin:
Täysin gluteiiniton, soijaton ja maissiton ruokavalio, mieluiten VHH. Metavit 2 kpl aamulla, Merilevärouhe ¼ tl aamulla, Luomukookosöljy 1tl-1 rkl 2xpv, Super A 1 kpl/pv, Seleno Precise 1 kpl/pv, Magnesium 1kpl illalla.
Tämä hoito ei ainakaan tapa.

Happy pH, ei niin onnelista elävän veren kuvausta ja pH-hoitoa


1. Healthy red blood cells

1. Terveitä punasoluja.

2. Unhealthy red blood cells

2. Sairaita punasoluja.

Happy pH Oy on mainiolla tavalla yhdistänyt kaksi uskomushoitoa: ”elävän veren kuva” ja ”ph-tasapaino”. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2012 150 000 euroa. pH-terveysvalmentaja ottaa veritipan sormenpäästä ja laittaa sen kahden lasilevyn välissä tavalliseen valomikroskooppiin. Videokuvaruudulla vilistävistä punasoluista pH-terveysvalmentaja määrittelee, mikä asiakasta vaivaa. Sitten asiakkaalle annetaan lista pH-ravintolisistä ja muista tarvikkeista, jotka hänen pitää ostaa parantuakseen. Kun kuurit on syöty, niin sitten pitää palata pH-terveysvalmentajan luoksen ottamaan kontrollikuva elävästä verestä ja kaikki alkaa alusta. pH-terveysvalmentajan arvion mukaan kehon toimintojen palautumiseen voi mennä vuosi tai kaksi – tai kolme, jos pH-terveysvalmentajalla on liian vähän asiakkaita ja uhrilla vielä rahaa.

Kevään 2014 aikana Happy pH kiertää Suomessa hotellien kabineteissa parantamassa ihmisiä. Hoitoihin pitää varata aika etukäteen eikä ulkopuoliset pääse katsomaan toimintaa. Kahdenkeskisestä hoitotilanteesta ei jää oikeuskelpoista näyttöä siitä, harjoitetaanko mahdollisesti luvatonta tervedenhoitoa.

Kun tippa verta laitetaan mikroskoopin alle, voidaan nähdä monitorissa kuva epämääräisen muotoisista punasoluista, valkosoluja, ym. pH-terveysvalmentaja näkee myös toksiinit, mutta se ei ole valomikroskoopilla mahdollista. Jos lasilla, alustalla tai valolähteessä on pölyä, ne näkyvät kuvassa. Jos pH-terveysvalmentaja näkee parasiitin, tilaa ambulanssi itsellesi. Loinen veressä on hengenvaarallinen tila. pH-terveysvalmentajalla voi näyttää vertailua varten myös kauniin kuva pyöreistä puhtaista punasoluista.  Rumasta kuvasta pH-terveysvalmentaja sitten luettelee ne vaivat, jotka hän siinä työskentelyn lomassa on onkinut asiakkaalta esiin.

Human red blood cells. a. Seen from the surface. b. Seen in profile and forming rouleaux. c. Rendered spherical by water (hypotonic to serum). d. Rendered crenate by salt solution

Ihmisen punasoluja. a. Päältäpäin nähtynä. b. Sivulta nähtynä ja pinoja muodostaen. c. Vedellä laimennettu ympäristö d. Hieman kuivunut näyte.

Ketään ei kouluteta parissa päivässä tutkimaan oikein verinäytettä. Laboratorioammattilaisen ja patologin täytyy kouluttautua vuosia valvotussa koulutuksessa ennen kuin he pystyvät täysin tekemään mikroskooppisen tutkimuksen verinäytteestä. Kun pH-terveysvalmentaja näyttää asiakkaalle kuvaa, hän usein huomaa muutoksia punaisten verisolujen muodossa. Punaiset verisolut pinoutuvat toistensa päälle ja näyttävät kolikkopinolta. Oikeasti pinoja voidaan nähdä vain potilailla, joilla on plasmassa epänormaaleja proteiineja, mutta tämä on harvinaista. Pinoutuminen on epäspesifistä (Oxford Textbook of Medicine). pH-terveysvalmentajan havaitesema pinoutuminen on lähes aina ihmiskäden työtä ja johtuu verinäytteen hienoisesta kuivumisesta peitelasin kulmien luona tai punasolujen suuresta konsentraatiosta (pitoisuudesta) joillain alueilla. Punasolut alkavat hyytyä joutuessaan kosketuksiin lasin kanssa. Pinoutuminen on diagnoosi ei-mistään. Keskialueella peitelasia pinoja harvoin näkyy, vaan punasolut liikkuvat vapaaasti. pH-terveysvalmentaja voi näyttää, mitä hän haluaa asiakkaan näkevän, valitsemalla lasilevyltä sopivan kohdan. pH-terveysvalmentaja väittää, että pinoutuminen on merkki haposta veressä. Jokainen, joka on käynyt oikean anatomian ja fysiologian kurssin tietää, että veri ei ole hapanta ennen kuin henkilö on akuutisti sairas (asidoosi). Munuaiset poistavat liian happamuuden virtsaan ja keuhkot poistavat jatkuvasti hiilidioksiidia pitäen veren happamuuden hyvin kapealla pH-välillä. Pinoumat eivät aiheudu happamoitumisesta ja ihmiset jotka kärsivät asidoosista eivät ole riittävän terveitä kyetäkseen käymään pH-terveysvalmentajan vastaanotolla.

Jotkut partikkelit identifioidaan virheellisesti hiivaksi. Hiiva lienee yleisin uskomushoitojen löydöksistä. Hiivasoluja ei voida nähdä terveen henkilön veressä siitä yksinketaisesta syystä, että niitä ei ole siellä. Oikea sieni voidaan nähdä sellaisen potilaan veressä, joka kriitisesti sairas.

Lasissa olevat naarmut tai epäpuhtaudet voidaan nimetä virtsahappokiteiksi tai kolesteroliplakeiksi. Näitä ei voi kuitenkaan nähdä verinäytteestä.

Trypanosomiitteja verisolujen seassa

Trypanosomiitteja verisolujen seassa

Ei liene mikään yllätys, että parasiittejä (loinen) nähdään elävän veren analyyseissä. Jotkut niin sanotuista parasiiteistä näyttävät olevan hieman epämuotoisia punasoluja tai mirkoskooppisen pieniä likahuikkasia. Lailliset laboratoriot eivät koskaa raportoi ”parasiittejä” laboratoriolöydöksenä. Parasiitin laji pitää huolellisesti analysoida tutkimalla yksilöllisiä anatomisia piirteitä parasiitiin rakenteesta, jotta oikea hoito voidaan löytää. Oikeiden parasiittien löytyminen verestä viittaa hyvin vakavaan lääketieteelliseen tilaan. Parasiitit, joita nähdään elävän veren analyysissä, eivät yksinkertaisesti voi olla parasiittejä, koska niissä ei ole anatomisia piirteitä. Jokainen jolla on veressään matoja, trypanosomiitteja (unitauti), plasmodeja (malaria) tai muita on vakavassa vaarassa eikä parane lisäravinteilla.

Parasiittejä vai roska? Pystytkö hahmottamaan parasiitin anatomian?

pH-terveysvalmentaja saattaa nähdä punasolujen sisällä valkoisia täpliä. Ne eivät ole syntyneet käymisen takia eikä sen takia, että veren sokeripitoisuus olisi korkea. Käyminen on prosessi, jossa hiiva tuottaa ensyymejä, jotka muuttavat sokerin etyylialkoholiksi ja hiilidioksiidiksi. Tämä aiheuttaa greippimehun muuttumisen kuplivaksi viiniksi, mutta ei aiheuta punaisten verisolujen sisälle valkoisia täpliä. Punasolut eivät sisällä hiivaa eikä niiden sisällä voi tapahtua käymistä. Kukaan ei ole koskaan nähnyt punasolua täynnä alkoholia ja kuplivaa hiilidioksiidia. Jos hiiva voisi tuottaa alkoholia vereen, voisimme poliisin puhallustestissä väittää laillisesti syöneemme juuri äsken donitsin. Valkoiset läikät ovat epäpuhtauksia näytteenotossa tai heijastumia.

Elävän veren analyysiä ei käytetä missään laboratoriossa, koska se antaa hyvin vähän diagnostista tietoa.

Vaikka mitään ”diagnoosia” ei tehdäkään, pH-terveysvalmentaja antaa asiakkaan ymmärtää, että hänellä on yksi tai useampi seuraavista: happojen epätasapaino, vapaiden radiakaalien vaiheuttama vaurio, maksan tai haiman heikkous, myrkkyjä veressä, stressiä, heikko lymfaatinen kierto, taipumus allergiaan, hiivaa veressä, bakteeri veressä, hormonaalinen epätasapaino tai jokin epämääräisesti sanottu, mutta vakavalta kuulostava tila.

Kuvassa näkyvät ”viat” johtuvat pH-terveysvalmentajan mukaan siitä, että

ruuansulatusjärjestelmä ei ole suunniteltu sulattamaan ruokaa – vaan se on suunniteltu alkalisoimaan ruoka, jotta se voisi muuntua punasoluiksi ja punasolut uusiksi kehon soluiksi. Jos syömme happamoittavia ruokia, juomia ja ajatuksia solumme muuttuvat ympäröivän tilan mukaiseksi.

En ole lainkaan varma, miten happamoittavia ajatuksia voi syödä, enkä tiedä, mitkä minun ajatuksistani ovat happamia, paitsi pikku hiljaa ajatukset pH-terveysvalmentajasta. pH-terveysvalmentajan mielestä tilanteen korjaamiseen ja terveyden ylläpitoon tarvitaan AINA neljän perusruuan ryhmä: alkalista vettä (ph 9,5), himalajansuolaa, luomukasviöljyjä ja lehtivihreää. Niitä saa ostaa hänen verkkokaupastaan. Punasoluista syntyy uusia kehon soluja??????

Onko totta, että ruuat ja juomat voivat saada elimistösi joko emäksisemmäksi tai happamammaksi? Ei ole totta. Veren pH on hyvin tarkasti säädelty. Syömällä kalsiumpillereitä tai juomalla alkaalista (emäksistä vettä) ei veresi pH muutu. Jos kuulet jonkun sanovat, että kehosi on liian hapan ja sinun täytyisi käyttää heidän tuotteita tehdäksesi siitä alkaalisemman olisi viisasta, jos et uskoisi mitään muutakaan, mitä hän sinulle sanoo.

Entsyymeillä on tietty optimaalinen pH, jossa niiden toimintakyky on suurimmillaan. Useilla solujen entsyymeillä se on pH 7:n ja 8:n välillä. Vetyioniväkevyyden muuttuminen vaikuttaakin suuresti aineenvaihduntaan, ja pH on elimistön tarkimmin säätelemiä suureita. Valtimoveren pH on 7,4 ja se vaihtelee normaalisti vain 7,35:stä 7,45:een. Kun elimistön pH laskee alle 7,35, puhutaan asidoosista ja kun se nousee yli 7,44, kyseessä on alkaloosi. Veren pH:n siirtyminen alueen 7,0-7,8 ulkopuolelle merkitsee hengenvaaraa. Koska monet solujen aineenvaihduntatuotteet, varsinkin hiilidioksidi, alentavat pH:ta, kudosnesteen pH on hieman pienempi kuin valtimoveren pH keskimäärin. Solujen sisäinen pH on vieläkin alhaisempi, 7,0:n paikkeilla.

Normaalin ruokavalion aikana syntyy aineenvaihdunnassa happamia ja emäksisiä kuona-aineita. Happamista kuona-aineista on tärkein hiilidioksidi, joka poistuu pääasiassa keuhkojen kautta ja emäksisistä vety, jonka munuaiset erittävät virtsaan. Pienissä määrin happoja ja emäksiä eritetään myös ruoansulatuskanavan ja ihon kautta. Feedback-periaatteen eli elimistön palautemekanismin mukaisesti aineenvaihdunnassa syntyvät happamat ja emäksiset yhdisteet säätelevät munuaisten ja hengityselinten toimintaa siten, että happo-emäs -tasapaino säilyy. Munuaisperäiseen häiriötilaan elimistö reagoi keuhkojen kompensaatiolla ja päinvastoin. Normaalioloissa veren pH pysyy lähes muuttumattomana. Siihen, että happo-emäs -tasapainon pienten heilahtelujen vaikutus veren pH-arvoon pysyy vähäisenä, vaikuttavat myös veren ja muiden ruumiinnesteiden puskuriominaisuudet.

Sinun ei pitäisi uskoa, että ruuan happamuudella tai emäksisyydellä on merkitystä, koska mikään ruoka ei muuta mitään happamuutta kehossasi paitsi virtsan. Mahalaukkusi on niin hapan, että mikään ruoka ei voi muuttaa sen happamuutta. sitrushedelmät, etikka ja vitamiinit kuten askorbiinihappo tai foolihappo ei muuta mahalaukkusi happamuutta tai veresi happamuutta. Kokonainen purkillinen kalsiumpillereitä ei muuttaisi mahan happamuutta kuin muutamaksi minuutiksi.

Kaikki ruoka mikä poistuu mahalaukustasi on hapanta. Sitten se siiryy suolistoosi, missä haiman eritteet neutralisoivat vatsan hapot. Joten ei ole mitään väliä mitä syöt, ruoka vatsassasi on hapanta ja suolistossa alkaalista.

Kun pidät hengitystäsi, hiilidioksiidi kertyy verenkiertoosi hyvin nopesti ja veresi muuttuu happamaksi, ja sinun olosi muuttuu epämiellyttäväksi tai jopa menetät tajuntasi. Tämä pakottaa sinut aloittamaan hengittämisen jälleen heti ja pH palautuu normaaliksi. Jos munuaisesi ovat vioittuneet eivätkä pysty säätelemään verenkiertosi happamuutta, kemialliset reaktiot pysähtyvät, myrkyt kertyvät verenkiertoosi ja voit kuolla. Muutokset dietissä eivät voi muuttaa minkään kehosi osan happamuutta paitsi virtsan. Näiden tuotteiden kauppiaat väittävät, että syöpäsolut eivät voi elää alkaalissa oloissa ja se on totta, mutta niin ei pysty mitkään muutkaan kehosi solut.

Robert O. Young on tehnyt paljon rahaa pH-kirjoillaan The pH Miracle (2002), The pH Miracle for Diabetes (2004), The pH Miracle for Weight Loss (2005), and ”The pH Miracle Revised” (2010). Hän väittää, että terveys on pääasiassa riippuvainen happojen ja emästen oikeasta tasapainosta kehossa ja että hapan ympäristö aiheuttaa syöpää, lihavuutta, osteoporoosia, hiivan liikakasvua, iho-oireita ja muita sairauksia. Young:n väittää, että ihmiskeho on rakennettu alkaliseksi ja toiminnassa happamoituvaksi ja että on olemassa vain yksi sairaus (asidoosi) ja yksi hoito (alkaalinen dietti). Lukuisat systemaattiset katsaukset ja meta-analyysit lääketieteellisessä kirjallisuudessa osoittavat, että ei ole olemassa näyttöä siitä, että alkaalinen dietti olisi hyväksi ihmiselle. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa kerrotaan, että alkaalinen dietti ei estä kalsiumin vähenemistä eikä mineriaalinen vähenemistä ihmisen luustosta. Kukaan ei ole testannut, ei edes Young itse, muuttaako Young:n  dietti veren pH:ta vai eikö muuta, vaikka testi olisi erittäin helppo tehdä. Kim Tinkham sairastui rintasyöpään ja alkoi Robert O. Young:n neuvosta noudattaa pH Miracle diettiä. Robert O. Young julisti, että Kim Tinkham parani syövästä yhdeksässä kuukaudessa. Hoitamaton rintasyöpä tappoi Kim Tinkhamin 2010.

Wikipedia: Live blood analysis

quackwatch

Robert O. Young

Kuivaverianalyysi on oma tarinansa.

4.5.2016 Onnellinen Ph jatkaa voittokulkuaan. Turun sanomien blogisti lääketieteen tohtori Juhani Knuuti kävi paikanpäällä katsomassa, miten Raimo Moilanen harhauttaa ihmisiä. Pahinta on ihmisten kusettaminen uskomaan, että hänen opeillaan voi nujertaa syövän. Tämä tapa on kopioitu Robert O. Youngilta, jonka käsiin syöpäpotilaita on sitten kuollut. Helmikuussa 2016 Young tuomittiin laittomasta lääkärintoiminnan harjoittamisesta. Mielestäni Raimo Moilasen toimintaan pitää puuttua, ennen kuin syöpäpotilaita kuolee myös Suomessa.

Tämä hirvittävä ihmisten rahojen varastaja näyttää mikroskooppikuvia veren punasoluista. Knuuti kirjoittaa:

”Moilasen väittämä ”mato” oli kooltaan suhteessa punasoluihin niin ohut, että sellaista ei edes voi olla olemassa. Kuvassa näkyvät punasolut ovat kooltaan n. kahdeksan mikrometriä (8 tuhannesosaa millimetristä). Madothan koostuvat soluista myös, joten oikea mato käytetyllä suurennuksella olisi täyttänyt koko näkökentän.

Sama pätee myös loisiin. Loiset ovat huomattavasti suurempia kuin näytetyt kohteet kuvissa. Pienimpiä loisia ovat malarian aiheuttajat, jotka majailevat punasolujen sisällä eikä seerumissa ja nekin ovat paljon suurempia.

 

 

 

Perusta oma, uusi vaihtoehtohoito – rikastu näillä ohjeilla


homeopathy madness along the kensington high s...

Lama vaivaa monia. Jos mietit ryhtyväsi homeopaatiksi tai reikihoitajaksi, odota hetki. Ei ehkä ole viisasta sijoittaa rahoja koulutukseen ja välineisiin. Miksi et perustaisi omaa, uutta vaihtoehtohoitoa? Useimmat vaihtoehtohoidot ovat muutaamia vuosia vanhoja, jotkut kymmeniä vuosia. Aina tulee uusia ja vanhat hoidot saattaavat unohtua. Jos muut kerran tulevat kuuluisaksi ja rikkaiksi tällä tavoin, niin mikset sinäkin? Näitä ohjeita noudattaen voit perustaa täysin uuden vaihtoehtoisen hoitomuodon.

1. Mieti tarkkaan, mihin sinun uusi vaihtoehtohoitosi tehoasi.

Parhaat vaihtoehtohoidot tehoavat johonkin hyvin yleiseen vaivaan, sellaiseen, joka kuuluu jokaisen ihmisen tavalliseen elämään. Hoitosi voisi tehota vaikkapa päänsärkyyn, unettomuuteen, allergiaan, kaamosmasennukseen, lihassärkyyn, uupumukseen. Se voisi lisätä vastustuskykyä, parantaa suoliston bakteeriflooraa, ennaltaehkäistä sairauksia. Seksuaalisen suorituskyvyn parantajat ovat rahasampoja. Mitä yleisempi vaiva, sitä suurempi potentiaalinen asiakaskunta ja sitä suuremmat voitot. Olisi hyvä, jos tauti olisi krooninen tai säännöllisesti esiintyvä. Krooninenhan tarkoittaa pysyvää liiketoimintaa. Kipeä selkä on klassikko. Lue loitsusi, murra luita, pistä piikkisi tai valaise Philipsin sinisillä led-valoilla, niin potilastasi sattuu vähemmän. Kipu olisi kadonnut muutenkin, mutta nyt sinulla on uskollinen ja evankelioiva asiakas. Ihmiset uskovat vaihtoehtolääkintään, jos he kokevat, että ”tämä tehoaa minuun”. Kehittele terveysohjelma terveille. Kerro ihmisille, että voit auttaa heitä, vaikka he ovat terveitä. Se on ennaltaehkäisyä. Voit myös keksiä uuden sairauden kuten tuuliturbiinisyndrooman tai kännykkämastosäteilyn tai avaruuden taustasätelyoireyhtymän. Kehitä oma diagnostisointimenetelmä, jonka vain sinä hallitset ja täsmähoito mielikuvitustautiin. Myrkkyjen poisto kannattaa liittää mukaan kaikkiin vaihtoehtoihin, sillä meissä kaikissa ihmisissä on paljon myrkkyjä, joiden poistumista ei voi havaita, joten kaikki hoidot ovat tehokkaita. Hoitosi sopii tietysti kaikenikäisille, siis myös lapsille.

Jos olet rohkea, voit perustaa vaihtoehtohoidon syövälle. Markkinat ovat tällöin pienemmät, mutta asiakaskunta on valmis maksamaan mitä tahansa tuotteestasi.

Rokotteet ovat todella kuuma puheenaihe Suomessa. Mitä jos kehittäisit haittavaikutuksettoman HPV-rokotteen? Rokotteen tehohan paljastuu vasta 20-vuoden kuluttua, sillä kohdunkaulansyövän kehittymiseen menee niin kauan. Siinä on monta vuotta aikaa vuolla kultaa.

Ole huolellinen, sillä hoitolinjan vaihtaminen myöhemmin on vaikeaa, vaikka kyllä reikihoito on voitu muuttaa energiahoidoksi, mutta aina vaihto ei onnistu.

2. Käytä tarkkaan hyödyksesi plasebovaikutus.

Prescription placebos used in research and pra...

(Photo credit: Wikipedia)

Mitä paremmin onnistut hyödyntämään plasebovaikutuksen, sitä tyytyväisempiä sinun asiakkaasi ovat. Vaihtoehtohoitojen teho perustuu pelkästään plaseboon ja siksi se on tärkeä. Tee tuotteestasi mahtava, teatraalinen. Kun asiakkaasi tulee luoksesi, varaa aikaa vähintään tunti kuunnellakseen häntä. Kysy häneltä paljon yksityskohtaisia kysymyksiä, niin kuin homeopaatit tekevät. Käytä vaikeaselkoisia termejä ja ole holhoava. Huomioiduksi tuleminen on yksi voimakas lumevaikutuksen aiheuttaja. Ihmiset alkavat voimaan paremmin, kun sinä ponnistelet.  Kenties asiakkasi ovat niin tyytyväisiä, että alkavat suositella hoitoasi tuttavilleen. Käytä valkoista takkia ja kiinnitä messinkilaatta tuoreen liikkeesi ulkopuolelle. Jos myyt tuotetta huomaa, että punaiset tuotteet ovat monen mielestä tehokkaampia kuin mustat. Neljä pilleriä on tehokkaampi kuin kaksi. Pistos on parempi kuin pilleri. Mitä kalliimpi hoito, sitä parempi teho. Käytä laitteitta, joissa on vilkkuvia valoja tai LEDejä ja mittariasteikko ja nuppeja. Puhu energiasta. Laita todistukset kehystettyinä seinällesi. Parhaimmilaan lumevaikutus on kivun lievittämisessä. Jos menetelmälläsi on sivuvaikutuksia, sillä on myös suurempi lumevaikutus, koska potilaat aavistavat tällöin saavansa vahvaa hoitoa. Vaihtoehtohoitojen teho on viime vuosina parantunut, koska ihmisten usko niihin on lisääntynyt. Luo mielikuvaa, että hoito on suunniteltu juuri tälle potilaalle, erityishenkilölle. Muista toivottaa potilaalle, että hän parantuu muutamassa päivässä, plaseboa tämänkin. Varaudu selityksiin, jos asiat eivät paranekaan heti – tai jos mennään pahempaan suuntaan. Homeopaatit sanovat, että ärsytys ensin pahentaa tilannetta ennen paranemista. Älä koskaan myönnä, että olet epäonnistunut.

3. Ota tiede avuksesi.

Ihmiset rakastavat tiedettä. Tieteen avulla huijaushoidot erotetaan oikeista hoidoista, joten tarvitset tieteen todistusvoimaa. Vaikka ihmiset vaativatkin tieteellistä näyttöä, he eivät ymmärrä siitä mitään. Useimmat ihmiset muodostavat mielipiteensä kuunnellen eri aukkoriteettejä. Sinua epäilyttää kauppojen alennnuskortit, ei sen takia että ymmärtäisit niiden vaarat, vaan sen takia, että Petteri Järvinen on sanonut niin. Ota siis käyttöösi tieteen aukkoriteettinen sanasto, mutta älä piittaa tieteen metodeista. Metodit voivat paljastaa, että puhut hölynpölyä. Asiakkaasi eivät ole kiinnostuneita yksityiskohdista. He eivät koskaan tarkista kirjallisuusviitteitä tai referenssejä eivätkä tuhlaa aikaansa yrittääkseen ymmärtää, mitä sanot. Mutta tieteentekijät aukkoriteettina ja tieteen sanasto tekee heihin vaikutuksen.

Voit etsiä sopivia tutkimuksia PubMedistä hakusanoilla rat (rotta) ja jokin mieleisesi aine. Lähes kaikkea mahdollista on syötetty rotille, joten tiedeviittauksista tulee mukava lista. Esimerkiksi tämän tutkimuksen mukaan oregano on antigenotoksinen. Voit myös syöttää sanan petri dish (petrimalja) ja haluamasi aineen nimi. Saatat löytää aineen, joka suojaa syövältä.

Ota haltuun tieteellinen asenne, käytös ja tiedemiehen ulkonäkö. Kun olet saanut toiminnan käyntiin, pidä seminaari ja konferenssi. Vuokraa neuvotteluhuone yliopiston lääketieteen osastolta – ei koskaan kirjallisuuden tai oikeustieteen laitokselta. Maksa posterillesi paikka johonkin kansainväliseen tiedetapahtumaan ja väitä ”olevasi mukana”. Tekaise plasebokontrolloitu kaksoissokkokoe ja julkaise se kelvottomassa tiedelehdessä kuten Medical Hypotheses. Negatiiviset tulokset voit haudata, yritä uudestaan kunnes onnistut. Olet guru asiakkaittesi mielestä. Älä kuitenkaan koskaan puhu datasta, koska se vie sinut liian lähelle oikeaa tiedettä. Ja sitä sinun pitää välttää kuin ruttoa.

Käytä hyväksesi pienten otoskokojen tutkimuksia. Älä vaivaa päätäsi, jos tutkimuksesta puuttuu plasebo. Kongressiesitelmät ovat parempia kuin vertaisarvioidussa tiedelehdessä julkaistu tutkimus. Voit myös laatia lehdistötiedotteen ja pyytää toimittajat kylään. He tekevät mielellään juttuja uusista keksinnöistä ennen kuin mitään turhaa näyttöä on saatu, sillä kilpailu mehevistä jutuista on kovaa. MOT-ohjelman haastatteluista vain kieltäydyt.
Nimeä hoitosi huolella. Elektromagneettinen skannaus, laser-akupunktio, kirkasvalo ovat hyviä, mutta jo käytössä.

Interactions

Vuorovaikutukset (Photo credit: Wikipedia)

Kvanttifysikka on nousussa. Laita hoitosi nimen eteen sana kvantti. Se kuulostaa vakuuttavalta. Arvostelijoille voit sanoa, että menetelmää ei voi ymmärtää Newtonin fysiikan pohjalta. Harva tajuaa kvanttifysiikasta mitään ja tiedesanastoosi kuuluu tästä lähtien bosoni, heikko vuorovaikutus, professori Higgs ja spin. Kvanttifysiikalla voi perustella aivan mitä tahansa. On kuitenkin parempi kertoa, että et ole keksinyt tekniikkaa itse, vaan olet vain uudelleen keksinyt sen. Menetelmäsi on voinut olla käytössä jo antiikin Kreikassa tai tuhansia vuosia sitten Kiinassa. Menetelmään liittyy näin väkisin ”luonnonmukaisuus”. Akupunktionistitkaan eivät piittaa siitä, että teräsneulat otettiin ihmiskunnan käyttöön vasta muutama sata vuotta sitten, joten pienet ristiriidat eivät haittaa. Älä unohda potilaskertomuksia. Aluksi voit keksiä niitä itse. Yksittäistapauksilla ei ole tieteellistä todistusvoimaa, mutta eihän sitä kukaan tajua. Jos joku on parantunut hoidoillasi, vaikka vain plasebovaikutuksen takia, niin hän on elävä todiste hoitosi toimivuudesta.

4. Mahdollisimman vähän harmia

Ollaanpa rehellisiä. Sinun uusi, oma vaihtoehtohoitosi tuskin ikinä toimii. Tehokkaat hoidot eivät synny siten, että joku yhtäkkiä keksii valaista korviaan tai selkäänsä LEDeillä. Tuotekehitys vaatii pitkällisen kokemuksen, kokeiluja, virheiden korjauksia, täyskäännöksiä jne. Tutkimuksia pitää analysoida huolellisesti. Lopullinen menetelmä pitää vielä testata kalliilla ja aikaavievällä kliinisellä kokeella, johon liittyy monia vääriä alkuja ja virheellisiä käänteitä ennenkuin edistystä tapahtuu. Sinulla ei ole aikaa eikä rahaa eikä tietotaitoa kaikkeen tähän. Parasta mitä voit tehdä on, että varmistat aiheuttavasi mahdollisimman vähän harmia asiakkaillesi. Koska hoitosi on täysin tehoton, sillä ei ole haittavaikutuksia eikä sivuoireita. Mainio myyntiargumentti lääkkeitä vastaan.

5. Opettele alan kieli.

On välttämätöntä, että opettelet vaihtoehtohoitoihin liittyviä termejä ja sanontoja, jotta puhut samaa kieltä kuin asiakkaasi. Ei ole väliä, kuinka järkevää puheesi on. Homeopaatit kehuvat sokeripillereitään ja väittävät, että veteen jää mustijälki energiasta, akupunkturistit iskevät sinuun neuloja ja kaiken syy on Qi (氣 / 气). Kiropraktikot murskaavat luita, vaikka sinulla olisi korva kipeä ja … Toksiinit aiheuttavat kaiken pahan. Niin myös parasiitit, hapan veri, vitamiinien ja mineraalien vähyys, valitse yksi. Luonnollinen on erittäin tärkeä sana. Älä piittaa siitä, vaikka hoitosi olisi täysin luonnoton. Vitamiinipillereiden myyjät vannovat luonnollisuuden nimiin, vaikka itse tuote on pitkälle prosessoitua teollisuuskamaa. Luonnonmukaisuuden vastakohta ovat lääkkeet, joita suuria voittoja hamuava lääketeollisuus tuottaa valtavissa laitoksissa. Ne ovat luonnollisesti myrkkyjä ja tehottomia ja valmistettu vain tuottamaan huimia voittoja lääkeyhtiöille. Ruoka on parempaa kuin lääkkeet. Sinun hoitosi hoitaa sairauden syytä, ei oireita. Vältä käyttämästä sanaa vaihtoehto kuvaaman ”lääkettäsi”. Et halua olla vaihtoehto oikealle lääkärille. Et halua myöskään kilpailla heidän kanssaan. Käytä mielummin sanaa täydentävä hoito. Haluat varmasti, että busineksesi liitetään osaksi terveydenhuoltojärjestelmää. Haluat olla valinta, elämäntapavalinta nykyaikaiselle terveyspalvelujen kuluttajalle, joka voi valita sinut yksiltä markkinoilta. Saamasi kritikki kohdistuu silloin kuluttajan valinnanvapauteen, ei sinuun. Hoitosi on myös tietenkin pehmeä ja kokonaisvaltainen.

5. Omaksu uhrin osa.

Ennemmin tai myöhemmin sinulta kysytään, miksi menetelmääsi ei ole hyväksytty ja tunnustettu laajempaan käyttöön terveydenhuollossa. Vastaus on yksinkertainen: virallinen terveydenhuolto yrittää salata menetelmäsi edut. Vahva valta ei halua, että suuri yleisö saa tietää saavutuksistasi ja menestyksestäsi. Big Pharma on avain tässä. Käytä sitä pelotellaksesi asiakastasi. Korosta lääkkeiden tehottomuutta ja sivuoireita äläkä koskaan mainitse niiden menestystä. Kiistä kaikki ja laita parantuneen hygienian ja ruuan piikkiin. Missään tapauksessa et saa vahingossakaan myöntää, että rokottaminen olisi hyvä juttu. Sano että keksintöäsi ei voida patentoida ja kaupallistaa. Kukaan ei voi tehdä rahaa sillä (paitsi sinä, mutta älä sitä mene sanomaan). Jos joku kriittinen taho haluaa nähdä todisteet hoidostasi, niin tee mitä muuta tahansa kuin annat suoran vastauksen. Väitä että kyselijä ei ole liikkeellä avoimin mielin ja on todennäköisesti suuren lääketeollisuuden kätyri. Sano että potilaittesi onnistuminen on ainoa todiste, jota sinä tarvitset. Väitä että menetelmäsi ei taivu perinteiseen tieteelliseen testiin.

5. Hanki diplomi.

Kvanttihoitaja kuulostaa hyvältä, mutta diplomi kvanttihoitaja kuulostaa vielä paremmalta. Diplomin voit hankkia perustamalla ensin yhdityksen, joka jakaa niitä. Yhdistyksen tehtävänä on valvoa alan käytäntöjä, mutta ei ne mitään valvontakäytejä tee. Voit myös nimetä itsesi vierailevaksi luennoitsijaksi tai dosentiksi johonkin lakkautettuun ulkomaiseen yliopistoon.

6. Ala kouluttamaan.

The unsustainable geometric progression of a c...

pyramidimallinen lisenssijärjestelmä (Photo credit: Wikipedia)

Kun uusi, oma vaihtoehtohoitosi tekee valtavan läpimurron, tulet saamaan valtavasti haastattelu ja luentopyyntöjä. Niistä maksetaan kehnosti, jos ollenkaan. Älä siis jaa salaisuuttasi ilmaiseksi. Perusta kvanttihoitokurssi. Myyt kurssiasi kaikille kiinnostuneille. Kurssin suorittanut saa lisenssin, joka oikeutaa kouluttamaan uusia kvanttihoitajia. Sinä saat lisenssimaksun. Kun taas uudet kvanttihoitajat kouluttavat uusia kvanttihoitajia, lisenssitulot kasvavat. Oheisesta kuvasta näet lisenssimaksusi kertoimet, jos jokaiselle kursille osallistuu vain 6 henkilöä.

Kun olet tehnyt kaiken tämän, tule sen jälkeen katsomaan, mitä minä olen kirjoittanut sinusta.

HS: Mausteet eivät suinkaan anna syöpäsuojaa


diagram of a human digestive system

kaavakuva ihmisen ruuansulatusjärjestelmästä(Photo credit: Wikipedia)

Helsingin Sanomat väittää perättömästi, että mausteet antaisivat syöpäsuojaa. Kyse on tyypillisestä roskatiedeuutisesta, jollaisia on totuttu näkemään Magneettimediassa. Petrimaljalla voidaan kasvattaa syöpäsoluja. Kun sitten petrimaljalle laitetaan jotain ainetta, voidaan tutkia, lakkaako syöpäsolujen kasvu. Tämä ei kuitenkaan suinkaan tarkoita, että petrimaljalle laitettu aine vaikuttaisi millään tavoin aktiivisesti, kun ihminen syö aineen. Kun ihminen syö maustetta, niin mausteen hajoitus alkaa jo suussa syljen toimesta. Sitten on vuorossa mahalaukku tehokkainen happoine ja entsyymeineen. Mauste pilkotaan aivan pieniksi molekyyleiksi. Sitten mausteen hajoitetut ainesosat käytetään hyväksi. Matka petrimaljalta ihmisen syöpäkasvaimeen on liian pitkä, Essi Kähkönen. Jätät myös viisaasti jutustasi lähteet mainitsematta, jotta palturiasi ei pysty yksityiskohtaisesti todistamaan vääräksi. Tutkijat eivät varmasti väitä mitään ihmisestä, mutta mikä on sinun agendasi, Essi Kähkönen. Tapa jossa esitetään runsaasti erilaisia väitteitä ja loppun laitetaan lista artikkeleista tai epämääräinen lehden nimi näyttää fiksulta, mutta ei palvele sitä tarkoitusta, että lukija voisi tarkistaa, onko johtopäätökset tehty oikein ja mitä rajoituksia tutkimuksissa on ollut.

Cell Culture in a tiny Petri dish.

Solujenkasvatusta petrimaljalla. On eri asia, kun mauste laitetaan sellaisenaan petrimaljalle tai pyörimään ihmisen ruuansulatusjärjestelmässä. (Photo credit: Wikipedia)

Suomen suosituin salaliittoteoria on Big Pharma, lääketeollisuuden rahanahneet verenimijät


Roskatiede ei saa rahoitusta suurilta lääkeyhtiöiltä (Big Pharma).

Tunnetuin, jo 50-vuotias salaliittoteoria on varmasti  John F Kennedyn murha, josta väitetään, että Osawald ei toiminut yksin ja että vihreällä nurmikumpareella oli toinen ampuja. Toteutuneista salaliittoista on esimerkki USA:n presidentti Nixonin avustajineen yritys salata Watergate-murto. Salaliittoteorian osottauduttua todeksi, siitä aletaan mielelään käyttää muuta nimitystä, kuten Watergate-skandaali tai tutkivan journalismin voitto. Salaliittoteorioita on kehitelty tuhansia. Salaliittoteoria-sanaan liittyy halventava, paranoidinen sävy. Siksi se on syytä pitää erillään oikeista, todistetuista, toteutuneista salaliitoista. Suomalaiset eivät ole koskaan uskoneet salaliittoteorioihin – paitsi nyt. Niin sanottu Big Pharma -salaliittoteoria putkahtelee esiin tuon tuostakin suomalaisessa nettikeskustelussa ja jopa televisiossa ja siitä on tullut paitsi Suomen suosituin salaliittoteoria niin myös argumetti, johon tavalliset ihmisetkin ovat alkaaneet uskoa.

Salaliittoteoria on todentuntuinen tarina tai selitysehdotus siitä, miten asia tai ilmiö on oikeasti tapahtunut, mutta tarinan tueksi ei ole esittää mitään konkreettista faktaa, faktat ovat heikkoja tai kelvottomia, todistettavissa vääriksi tai faktat ovat jopa väärennettyjä. On vain teoria.

Big Pharma salaiittoteorian mukaan rahanahneet lääkeyhtiöt kauppaavat tehottomia lääkkeitä korruptoituneiden kätyrilääkärien, viranomaisten ja poliitikkojen kautta ja estävät luonnollisten parannusmenetelmien pääsyn markkinoille. Teoria näyttäytyy eri muodoissa eri yhteyksissä.

Luontaistuotekauppiaiden hellimä väite on, että lääkeyhtiöt estävät luonnollisten syöpälääkkeiden pääsyn markkinoille, koska niitä ei voi patentoida ja siten niillä ei pysty tekemään rahaa. Sairaudet jopa hiv ja syöpä voidaan parantaa hyvällä ravinnolla ja luonnollista puolustusjärjestelmää tehostavilla vitamiineilla ja lisäaineilla. Lääketeollisuus haluaa salata tämän, koska syöpä on miljardien business.

Lääketeollisuuden väitetään myös tehtailevan tauteja, joihin sitten myydään uutuuslääkkeitä. Kyse on kuitenkin siitä, että bioläätieteellinen tieto on mahdollistanut sairauksien tarkemman erottelun, jolloin tiettyihin sairauksien alatyyppeihin on voitu kehittää lääke ja tälle alatyypille on selvyyden vuoksi otettu käyttöön uusi nimi.

Väitetää myös, että kehitysmaille tärkeiden lääkkeiden kuten HIV ja malarian kehittäminen on laiminlyöty. Kehitysmaita estetään myös hankkimasta lääkkeitä pitämällä niiden hinnat liian korkeina. Kutenkin lääketeollisuus lahjoittaa lääkkeitä kehitysmaille ja myy esimerkiksi hpv-rokotetta ale hintaan.

Lääketeollisuus lahjoo lääkäreitä erilaisilla seminaari- ja koulutusmatkoilla. Kuitenkin mainos- ja koulutustilaisuudet ovat lääkäreille tärkeää jatkokoulutusta eikä tätä jatkokoulutusta ole haluttu järjestää kokonaan verovaroin.

Magneettimedian mielestä Suomen lehdistö ja poliittinen johto ovat ottaneet entistä jyrkemmän asenteen suurten lääkeyritysten suojelioina.

Rokotevastustajat pitävät koko THL:ta lääkejätti  GlaxoSmithKlinen (GSK) sätkynukkena. Vaikka asiakirjat ovat julkisia, niin silti niistä muka vaietaan. Olisiko parempi, jos rokotetutkimukset tehtäisiin suoraan ilman, että THL toimii laadunvarmistajana ja huolehtii osaltaan siitä, että maksaja ei pääse vaikuttamaan tuloksiin? Myös kansankynttilät ovat hoksanneet salaliitoteorian mahdolisuudet. Opettajat lehdessä Antti Hautala maalailee kunnon salaliittoteoreetikon tavoin, ilman todisteiden häivääkää, että GSK on ostanut vastuuvapauden rokotteen mahdollisesti aiheuttamista haittavaikutuksista. Oikeasti GSK kuuluu Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiöön, joka korvaa rokotevahingot. Varmuuden vuoksi kirjoittaja vetoaa myös Big Pharman (suuret lääkeyhtiöt) ja WHO:n väliseen salaliittoon selittämättä, miten tämä salaliitto liittyy Suomessa käynnissä olevaan HPV-rokotuskampanjaan. Onko WHO lisännyt HPV-rokotteeseen salaisen ainesosan, joka sterilisoi?

Lääketeollisuuden on toimittava markkinatalouden ehdoilla ja tuotettava omistajilleen voittoa. Ala on myös erittäin säännelty. Lääkeiden hintoja seurataan ja hinnoitteluun puututaan tarvittaessa. Voitoilla lääkeyhtiöt kehittävät uusia lääkkeitä, mikä on erittäin kallista, sitoo paljon pääomia ja sisältää suuria riskejä. Epäonnistuneiden lääkekokeilujen hinnoista ei kukaan uutisoi. Valimistuskustannukset ovat vain pieni osa lääkkeen hinnasta ja siksi ne saattavat tuntua korkeilta.

Taikauskokauppiaat kuten homeopaatit syyttävät Big Pharmaa kaikesta. Toista perässäni: vaikka lääketeollisuus olisinkin paskaa, se ei tarkoita että homeopatia parantaisi syövän.