Älä narahda rokotusten vastustajien vakiotempuihin


Rokotuksien vastustajat käyttävät kirjoituksissaa toistuvasti paljon samoja ajatusrakennelmia, myyttejä ja vääriä tietoja. Tässä kirjoituksessa paljastetaan totuus, jota voit käyttää joutuessasi perustelemaan omaa näkemystäsi.

* Rokotusten vastustajat haluaisivat rokotteita, jotka olisivat 100 % turvallisia. Sellaisia rokotteita ei koskaan tule, koska kaikkiin lääkkeisiin liitty aina jokin riski. Kuitenkin suhteellinen riski sairastua rokkotteesta on aina pienempi kuin riski saada tauti luonnollisella tavalla.

* Jos rokotusten kattavuus pienenee, niin infektioiden määrä lisääntyy. Asiaa voidaan havainnoiltaa sillä, mitä tapahtui Englannissa Wakefieldin valetutkimusten jälkeen. Vielä viidentoistavuoden kuluttuakin Waleissa esiintyi tuhkarokkoepidemia, joka oli Wakefieldin syytä. Kesällä 2013 puhkesi Alankomaissa tuhkarokkoepidemia niin sanotussa ”raamattuvyöhykkeessä” (Bible belt), jossa vanhemmat eivät rokotuta lapsiaan uskonnollisista syistä. Satoja lapsia sairastui ja kymmeniä joutui sairaalahoitoon.

* Rokotusten vastustajat väittävät, että lääkeyhtiöt ja myös lääkärit tekevät paljon rahaa rokotuksilla. Jos rokotusten kattavuus pienenee, niin silloin hoidettavien tautien määrä kasvaa. Monilla niistä on riski komplikaatioihin, jotka johtavat sairaalahoitoon ja kalliisiin hoitoihin. Saksan tuhkarokkoepidemia tuli kalliiksi. Sairauksilla tehdään paljon enemmän rahaa kuin rokotuksilla.

* Rokotusten vastustajat väittävät, että parantunut hygienia on johtanut sairauksien vähenemiseen eikä rokotteet. Kuitenkin monet sairaudet, joilta suojaudutaan rokotteilla, leviävät ilmateitse eikä hygienian paraneminen ja viemäröinti ole vaikuttanut niihin paljoakaan.

* Rokotusten vastustajat väittävät, että liian monta antigeenia annetaan yhdellä kerralla. He sivuuttavat sen tosiasian, että vauvat ja lapset altistuvat tuhansille antigeeneille joka päivä koskettelemalla ja laittamalla käsiä tai tavaroita suuhun.

* Rokotusten vastustajat väittävät, että toisenlainen, väljempi aikataulu rokotuksille olisi parempi. Heillä ei ole esittää tieteellistä näyttöä väitteen tueksi. Itse asiassa tämä tutkimus osoittaa muuta.

* Ei ole olemassa asianmukaisesti kontrolloituja tutkimuksia, jotka todistaisivat syy-seuraussuhteen rokotteiden ja autismin välillä. Useat asianmukaisesti kontrolloidut tutkimukset eri puolilla maailmaa ovat osoittaneet, ettei rokotteila ole yhteyttä autismiin. Tästä huolimatta tätä myyttiä ylläpidetään erittäin aktiivisesti. Asia ei ole tieteellisesti avoin, kuten rokotusten vastustajat yrittävät väittää. He mielellään vetoavat Helen V. Ratajczakin kirjoituksiin, jotka eivät ole alkuperäistutkimuksia, vaan hän käy läpi muiden tekemiä tutkimuksia. Johtopäätöksissä Helen V. Ratajczaki ei väitä, että rokotteet aiheuttaisivat autismia. (DeStefano, F. 2007. Vaccines and autism: evidence does not support a causal association. Clin. Pharmacol. Ther. 82:756–759.)

* MPR-rokote ei sisällä eikä ole koskaan sisältänyt elohopeaa.

*  MPR-rokote aiheuttaa autismia on perätön väite, joka sai alkunsa Andrew Wakefieldin virheellisiksi todistetuista tutkimuksista. Tiedelehti Lancet poisti tutkimuksen 2.2.2010. Andrew Wakefield sai rahaa yhdysvaltalaiselta asianajalta, joka edusti vanhempia, jotka väittivät, että MPR-rokote aiheutti autismin heidän lapsilleen, hän rikkoi useita eettisiä sääntöjä, aiheutti tutkimilleen lapsille kipua, jätti pois tutkimuksistaan tiedot, jotka eivät tukeneet hänen johtopäätöksiään, käytti saastuneita näytteeitä. Wakefieldin lääkärinoikeudet peruttiin. Väite on kumottu monissa tieteellisissä tutkimuksissa esim. tässä.

* Monet väittävät, että MPR-roketteella suojattavat taudit ovat lieviä. Tämä ei ole totta. Esimerkiksi tuhkarokko voi johtaa aivokalvontulehdukseen yhdellä tuhannesta aiheuttaen mahdollisesti kuoleman. Sikotauti voi johtaa miehillä hedelmättömyyteen, naisilla keskenmenoon. Vihurirokko voi aiheuttaa aivotulehdusta.

* Non-Hodgkin lymfooman riskitekijöitä ovat ikä, sukupuoli, rotu, kansallisuus, jotkut kemikaalit, radioaktiivinen säteily, syöpälääkkeet, heikentynyt immuunivaste, HIV-virus, jotkut autoimmuunisairaudet, Epstein-Barr virus, Helico-bakteeri, hepatiitti-C, ylipaino, rasvainen ruoka ja punainen liha. Poliorokote ja hedelmien syönti alentaa riskiä. Influenssarokote lisää erittäin vähän Non-hodginsin lymfooman riskiä yhden tutkimuksen mukaan. Rokotusten vastustajat yrittävät saada tämän näyttämään pahemmalta kuin se todellisuudessa onkaan. Riski on lisääntynyt 1.53. Jos riski on lisääntynt vähemmän kuin 2, niin silloin lisäyksellä ei ole merkitystä yksilötasolla, merkitystä voi olla väestötasolla. Lisääntynyt riski ei tarkoita, että rokote (tai ikä) aiheuttaisi taudin.

* USA:ssa 50 luvulla tuotettu poliorokote on mahdollisesti ollut saastunut simian virus 40:llä (SV40). Asia ei ole salaisuus, kuten rokoteaktivistit yrittävät sumuttaa. Tässä ruotsalaistutkimuksessa todetaan, ettei syövän esiintyvyys ole tämän takia lisääntynyt.

* Tässä korkeatasoissessa tutkimukssessa vuodelta 2009 todetaan, että suunkautta annetavan poliorokotteen ja Guillain-Barré oireyhtymän välillä ei ole havaittu yhteyttä laajoissa epidemiologisissa tutkimuksissa. Rokotehörhöt viittaavat mieluusti KKO:n päätökseen vuodelta 1995, jossa valtio tuomittiin maksamaan korvauksia Guillain-Barré oireyhtymää ilmentävälle henkilölle. Korkein oikeus totesi, että poliorokotuksen ja A:n sairauden syy-yhteyttä ei voida pitää lääketieteellisesti selvitettynä. A:n katsottiin asian laatu ja hänen käytettävissään olevat todistelumahdollisuudet huomioon ottaen riittävästi näyttäneen syy-yhteyden rokotuksen ja sairastumisen välillä. Oikeus ei siis tuohon aikaan vaatinut täyttä näyttöä ja sitä ei silloin ollut saatavissakaan.

* Tässä tieteellisessä artikelissa vuodelta 2013 kerrotaan, että vaikka tieteellinen näytön perusteella rokotteet eivät aiheuta autismia, niin kuitenkin yksi kolmasosa vanhemmista edelleen on huolissaan, että ne aiheuttaisivat. Ensisijainen huoli on rokkotteiden määrästä sekä yhtenä päivänä annetuista että kahden ensimmäisen elinvuoden aikana saaduista. Tässä uudessa tutkimuksessa tutkijat tekevät sen johtopäätöksen, että ”liian monta rokotusta liian pian” ja autismin välillä ei ole yhteyttä.

* Rokkotteiden haittavaikutuksia liioitellaan hurjalla tavalla. Tavallisesti väitetään, että rokotteen ja jonkin taudin tai kuolemantapausten välillä ”on yhteys”. Tällöin vedotaan usein FDA:n jaCDC:n VAERS haittailmoitusrekisteriin. VAERSiin voi kuka tahansa tehdä haittailmoituksen. Tällöin rokotteeen ja haitan välillä on korkeintaan ajallinen yhteys, joskus ei sitäkään, koska jotkut ilmoitukset ovat virheellisiä. Haitailmoituksista ei kuitenkaan voi suoraan tehdä mitään johtopäätöksiä. Rekisterin avulla pystytään seuraamaan, jos johonkin rokotteeseen tai rokote-erään alkaa liittyä tavanomista enemmän jonkin taudin haittailmoituksia. Kun rokotteita annetaan paljon, on odotettavisssa että kuolemantapauksistakin raportoidaan rokotuskauden aikana. Jos tapauksia sattuu enemmän kuin on odotettavissa, asia huomataan.

28 thoughts on “Älä narahda rokotusten vastustajien vakiotempuihin

 1. Rokotteet sisältävät neurotoksisia ainesosia kuten formaldehydiä, elohopeaa ja 2- fenoksietanolia jonka vaikutusta hermostoon ei varsinkaan ole tutkittu. Mielestäni on järjenvastaista injektoida lapsen puhtaaseen elimistöön ja sitä kautta suoraan verenkiertoon hermomyrkkyjä. Adjuvantit lisäävät immunologista reaktiota ja siksi niitä käytetään rokotteissa. Todistusaineisto kuitenkin osoittaa, että adjuvantit, kuten alumiini ja skvaleeni, heikentävät immuunijärjestelmää. Joten samalla, kun saadaan nostettua haluttuja vasta-aineita, aiheutetaan vaurioita immuunijärjestelmälle. Erityisesti lapsilla tämä johtaa usein kroonisten sairauksien kehittymiseen.

  Rokotteissa käytetään viruksia ja bakteereja joiden puhtaudesta ei ole takuuta. En halua pistää lapseeni mahdollisesti saastunutta RNA/DNA:ta tai virusten tai bakteereiden toksiineja. Minkälaisia tutkimuksia on tehty, meneekö vieras DNA elimistöösi; pysyykö se sinun DNA:ssasi; kulkeutuukos se aivoihisi; ja onko rokotteissa eläinperäisiä viruksia, joita on luonnostaan eläimen DNA:ssa? Ei minkäänlaisia.

  Rokottaminen on mielestäni elimistölle vieraan aineen mielivaltaista määräämistä kaikille siten, että näiden ihmisten terveydentilaan tai yksilölliseen herkkyyteen ei kiinnitetä huomiota, eli se on ihmisen geneettisen koodin tuhoamista.

  Usein rokottamisen seurauksina ovat rokotevauriot, jotka ovat Suomessa vähässä määrin esiintuotuja. Tavallisin rokotevaurio on allergisoituminen, se voi siirtyä aina kolmanteen polveen asti rokotetun suvussa; hengityshäiriöt – kätkytkuolemat; kooma; aivovamma tai kuolema; alaraajahalvaukset; haiman vaurioituminen – diabetes; autismi; neurologiset vammat ja vauriot, yliherkkyydet, aistitiedon käsittelyn häiriöt, imusolmuke-elimistön häiriöt ja jopa imusolmukesyöpä, allergiat, ylivilkkaus ja keskittymishäiriöt, astma jne.. Mm. Calmetoinnin (BCG) on tutkitusti todistettu lisäävän kohtukuolemia sekä imeväisikäisten kuolemia. (Lue Viera Scheibner, Rokotukset)

  Suomen rokoteohjelmassa annetaan monta taudinaiheuttajaa samassa injektiossa. Ei ole ihme jos lapsi reagoi rokotteen jälkeen sille että elimistöön on ahdettu pahimmillaan ties kuinka monta taudinaiheuttajaa yhdellä kertaa. Kukaan ei tiedä näiden yhdistelmien vaikutusta, miten bakteerit reagoivat virusten kanssa ja minkälaisia vaikutuksia on tiomersaalilla (elohopea) ja suurillakin alumiinimäärillä rokotteissa. Tutkija Boyd Haley on selvittänyt muutamien rokoteaineiden vaikutusta hermosoluihin. Yksinään tiomersaali aiheuttaa paljon vauriota hermosoluille, ja kun lisätään alumiinia tiomersaaliin, tarvitaan vähemmän tiomersaalia aiheuttamaan sama vaurio immuuni- ja hermosoluille. Kun vielä lisätään neomysiiniä, joissain rokotteissa olevaa antibioottia, vaurio hermosoluille kaksinkertaistuu. Kun nämä sitten vielä altistetaan joko testosteronille tai estrogeenille, saadaan taas muutoksia. Testosteronin lisääminen aiheuttaa enemmän tuhoa ja estrogeenin taas hieman vähentää tuhoa. Tämä varmasti selittää osaksi sen, että esim. määrätyt hermostohäiriöt ovat pojilla neljä kertaa yleisempiä kuin tytöillä. Altistaako siis testosteroni lapset pahemmin myrkyille, kuten elohopealle ja alumiinille sekä näiden yhdistelmille? Mitään näitä tutkimuksia ei ole suoritettu ihmisillä. Sanotaan, että niitä ei voi suorittaa ihmisillä. Miksi ei? Koska se on epäeettistä. Näitä aineita kuitenkin rokotetaan lapsiin, joten eikö rokotteiden antaminen ole epäeettistä??!

  Kukaan ei myöskään takaa ettei rokotteesta saisi sitä tautia mitä vastaan se on tarkoitettu. Usein tämä tauti tulee moninkertaisesti pahempana ja muuntautuneena sekä erittäin hankalasti sairastettavassa muodossa.

  Jos rokotteet olisivan niin turvallisia kuin väitetään, herää kysymys miksi valmisteyhteenvedot ja rokotetutkimukset ovat osittain salaisia. En halua antaa pistää lapseeni injektiota, jonka sisältöä ja haittavaikutuksia ei ole julkisesti luettavissa kansalaisten silmien alla.

  Suomi on ainut maa Yhdysvaltojen lisäksi joka rokottaa influenssaa vastaan. Erikoista että muissa maissa siitä selvitään hengissä ilman rokotetta.

  ”Onneksi laumaimmuniteetti suojaa rokottamatonta lastasi”. Rokote ei saa aikaan laumaimmuniteettia. Usein väitetään, että rokotetut antavat rokottamattomille suojaa esim. flunssalta. Miten rokotus voi estää viruksen joutumisen rokotetun henkilön nenän limakalvolle, josta se voi levitä edelleen? Rokotteiden tehosta keskusteltaessa, vedotaan aina laumaimmuniteettiin. Tosiasia on, että rokotteet eivät estä henkilöä kantamasta bakteereja ja viruksia nenässä, nielussa, ruoansulatuskanavassa, hengitysteissä, iholla tai elimistössä. Monet eivät ymmärrä tämän asian tärkeyttä ja luulevat, että kun on rokotettu ei voi kantaa viruksia, joten muut ovat suojassa. Tämä uskomus ei perustu tieteelliseen tosiasiaan.

  Laumaimmuniteetti kehittyy, kun määrätty määrä ihmisiä sairastaa todellisen taudin, jonka jälkeen pieni vähemmistö, joka ei ole sairastunut saa suojaa sairastuneiden kehittyneestä vastustuskyvystä. Rokotteet eivät pysty matkimaan todellista tautia ja näin ollen eivät saa aikaan laumaimmuniteettiä.

  Mielenkiintoista on myös se, että viruksilla ja bakteereilla on aivan oma elinkaarensa, ja sillä mikä siihen vaikuttaa, ei välttämättä ole mitään tekemistä sairastuneiden lukumäärän kanssa. Ei tarvitse kuin katsoa SARS aaltoa. Tämä pelätty virus ei sairastuttanut 70-80 %:a väestöstä, jolloin 20-30 %:a olisi saanut laumasuojan. Tällä viruksella oli oma elinkaarensa, se tuli ja meni, ei saanut aikaan laumaimmuniteettia ja silti virus hävisi itsestään. Usein unohdamme, että viruksilla on oma elinkaarensa ja ne ovat yhteydessä muihin organismeihin sekä meihin. Jokin aktivoi ne ja jokin sammuttaa ne, ja tällä ei välttämättä ole mitään yhteyttä sairastuneiden lukumäärään tai rokotettujen lukumäärään.

  On järjetöntä kuvitella, että rokotettu lapsi ei voisi kantaa virusta tai bakteeria, jota vastaan hänet on rokotettu. Entä miksi rokotettujen lasten vanhemmat ja viranomaiset ovat aina huolissaan, että rokottamattomat lapset voisivat kantaa jotain, mitä heidän rokotetut lapsensa eivät kanna, heidänhän pitäisi olla turvallisin mielin kun heidän lapsensa on rokotettu. Ei voi rokottaa lasta ja uskoa, että rokote suojaa ja sitten pelätä, että jotenkin, joku rokottamaton lapsi kantaa jotain tuntematonta organismia, jota kukaan muu ei kanna. Tällaisessa ajattelutavassa ei ole mitään järkeä.

  Lopuksi: ” Virallisten tietojen mukaan Amerikassa kuoli 2003 – 2004 flunssakauden aikana 135 lasta, joista 59 oli rokotettuja. Tämä todistaa sen, että rokotteet eivät edes tehoa flunssaan. Rokotteissa on käytetty mm. elohopeaa (tiomersaalia 25 mikrogrammaa / annos), alumiinia ja formaldehydiä, jotka kaikki ovat erittäin myrkyllisiä aineita. Amerikassa lapset saavat päiväkoti-ikään mennessä 33 annosta kymmentä eri rokotetta, mm. Hepatiitti B-rokotetta, jonka sivuvaikutuksiin on kuollut 1400 ihmistä ympäri Amerikkaa. Nyt ihmetellään kun 20% lapsista kärsii erilaisista aivojen kehityshäiriöistä, ja yksi lapsi 312 syntyvästä kärsii autismista. Näiden lasten isovanhemmat ovat saaneet lapsena ainoastaan yhden rokotteen, isorokkoa vastaan, ja nyt lapset saavat siis 33 rokotetta ja siihen vielä vuosittaiset flunssarokotteet päälle. Kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu 10 tai 20 vuoden kuluttua lapsille, jotka ovat joka vuosi saaneet flunssarokotteen. Mitään tutkimuksia ei ole tehty pitkäaikaisista haittavaikutuksista.”

  • Rokotteiden virukset ovat puhtaita, koska lääketehtaat hallitsevat puhtauden, ultrapuhtauden. Syön joka päivä runsaasti dna:ta niin kuin sinäkin

  • Minä takaan, että rokotteet jotka eivät sisällä kokonaisia viruksia, eivät aiheuta tautia. Jos rokote aiheuttaisi tautia, se huomattaisiin.

  • Lapsi kohtaa ulkona leikkiessään joka päivä 200 taudinaiheuttajaa. Siksi yhdistelmärokotteet eivät ole ongelma vaan mukavia, kun ei tarvitse käydä niin usein piikillä

  • Tarinasi rokotteiden ainesosien yhteisvaikutuksesta on turha, koska rokotteen turvallisuus testataan etukäteen. Tällöin myös yhteisvaikutus tulee testattua. Hyvää yötä.

  • Boyd Haleyn tiomersaalirottakokeet eivät koskaan saaneet muiden kuin rokotevastustajien hyväksynnän ja hänen kehittämä elohopean poistoaine elimistöstä ei tuonut hänelle suuria rahoja.

  • Joa rokotteet eivät olisi turvallisia, se havaittaisiin tutkimuksissa eikä mitään turvallisuuteen liittyviä juttuja ole salattu. Rokotteen sisältö ja haittavaikutukset on luettavissa suomen kielellä netissä.

  • Laumaimmuniteetti syntyy kun riittävän moni on rokotettu ja tauti ei pääse leviämään. Kaikilla ihmisillä on nenässä ja muualla bakteereja ja viruksia mutta rokotetuilla ei ole sitä taudinaiheuttajaa nenässään.

  • Usein unohdamme, että jos SARS ei aiheuttanut epidemiaa ja jäi odottamaan uutta mahdollisuutta niin tästä ei voi vetää sellaista virheellistä johtopäätöstä, että muut virukset katoaisivat itsestään. Polio oli olemassa jo Faaraoiden Egyptissä.

  • Rokottamattomien lasten kautta alkavat epidemiat. Rokote ei enää suojaa, kun toisista ihmisistä piittaamattomat rokottamattomat alkavat sankoin joukoin levittää vaikkapa poliohalvausta. Silloin rokotetuista tulee oireettomia kantajia.

  • Rokotteita on ollut jo 60 vuotta, joten pitkäaikaishyödyt ovat tuolta ajalta olemassa. Emme tiedä, miten rokote vaikuttaa 80 vuoden kuluttua sen ottamisesta

 2. Roskatiede:
  ”Minä takaan, että rokotteet jotka eivät sisällä kokonaisia viruksia, eivät aiheuta tautia. Jos rokote aiheuttaisi tautia, se huomattaisiin.”

  Haluaisin kysyä, että: Minkälaisen takuun pystyt & haluat antaa?

 3. Roskatiede:

  Saanko vastauksen, että mitä sinun ”Takuu” tarkoittaa, ja mitä olet valmis lupaamaan?

 4. No ihan miltä sinusta tuntuu. perävalotakuu? Kehut ja lupaat, mutta loppujen lopuksi et ota itse mitään vastuuta mistään. -> Perustakuut, kuten poliitikoillakin

 5. ”Monet väittävät, että MPR-roketteella suojattavat taudit ovat lieviä. Tämä ei ole totta. Esimerkiksi tuhkarokko voi johtaa aivokalvontulehdukseen yhdellä tuhannesta aiheuttaen mahdollisesti kuoleman. Sikotauti voi johtaa miehillä hedelmättömyyteen, naisilla keskenmenoon. Vihurirokko voi aiheuttaa aivotulehdusta.”
  Vihurirokon merkittävin riski on raskausaikana saatu infektio, joka aiheuttaa sikiövaurioita. Tavallisin on kuulovamma, jonka riski kriittisimmillä viikoilla on vähintään 30%. Muita riskejä ovat sokeus, aivovauriot ja niihin liittyvä liikunta- ja kehitysvammaisuus sekä synnynnäiset sydänviat. Pahimmillaan nämä voivat kaikki ilmetä samassa lapsessa. Ennen MPR-rokotteen käyttöön ottoa Suomessa syntyi vuosittain 100-200 vihurirokon vammauttamaa kuulovammaista lasta, joista useilla kymmenillä oli muitakin vaurioita. Synnynnäiseen vihurirokkoon sairastunut lapsi erittää virusta virtsaansa koko loppuikänsä ja on jatkuva tartuntariski rokottamattomille henkilöille, varsinkin hoitohenkilökunnalle. Ennen nykyistä aborttilakia raskauden alkukolmanneksen vaiheilla sairastettu vihurirokko oli yksi tavallisimpia raskauden keskeytyksen lääketieteellisistä perusteista.
  Ennen MPR-rokotten käyttöön ottoa oli käytössä erillinen vihurirokkorokotus, joka annettiin murrosikäisille tytöille koulussa. Rokotuskattavuus oli huono, koska rokotuspäivinä murkkutyöillä oli runsaasti yllättäviä poissaoloja, ja koska poikia ei rokotettu, ei epidemioita pystytty estämään.
  Jokainen, joka kerrankin on joutunut näkemään vihurirokon vammauttaman kuurosokean kouristelevan vaikeasti liikunta- ja kehitysvammaisen sydänvikaisen lapsen, ei voi kuin kauhistella edesvastuuttomuutta, jolla kattavia MPR-rokotuksia vastustetaan. MPR-rokotusten tultua riittävän kattaviksi tällaisia lapsia ei ole enää näkynyt.

Vastaa käyttäjälle roskatiede Peruuta vastaus

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s