Muistutus: Plasebo tehoaa paremmin kuin Valkeen korvavalo


Tässä on hyvä Englanninkielinen selvitys siitä, miksi Valkeen korvavalo ei toimi. Poimin siitä yhden kuvan:

Valkeen korvavalo tehoaa huonommin kuin plasebo

Valkeen korvavalo tehoaa huonommin kuin plasebo.

Kuten tästä kuvasta näkyy, plasebo tehoaa paremmin kuin Valkeen korvavalo.

Ei-toivottujen tulosten manipulointia. Plasebo katoaa, kun koe valmistuu. (clinicaltrials.gov)

Ei-toivottujen tulosten manipulointia. Plasebo katoaa, kun koe valmistuu. (clinicaltrials.gov)

Tästä paljastuu, että kun tulokset valmistuivat, plasebo poistettiin.

 

2.9.2013

http://www.skepticsunited.arkku.net/2013/07/27/hyva-ja-paha-valkee-oy/ kirjoittaa samasta aiheesta. Mielenkiintoista on, että Valkeen toimitusjohtaja on vastannut blogikirjoitukseen.

 

Älä narahda rokotusten vastustajien vakiotempuihin


Rokotuksien vastustajat käyttävät kirjoituksissaa toistuvasti paljon samoja ajatusrakennelmia, myyttejä ja vääriä tietoja. Tässä kirjoituksessa paljastetaan totuus, jota voit käyttää joutuessasi perustelemaan omaa näkemystäsi.

* Rokotusten vastustajat haluaisivat rokotteita, jotka olisivat 100 % turvallisia. Sellaisia rokotteita ei koskaan tule, koska kaikkiin lääkkeisiin liitty aina jokin riski. Kuitenkin suhteellinen riski sairastua rokkotteesta on aina pienempi kuin riski saada tauti luonnollisella tavalla.

* Jos rokotusten kattavuus pienenee, niin infektioiden määrä lisääntyy. Asiaa voidaan havainnoiltaa sillä, mitä tapahtui Englannissa Wakefieldin valetutkimusten jälkeen. Vielä viidentoistavuoden kuluttuakin Waleissa esiintyi tuhkarokkoepidemia, joka oli Wakefieldin syytä. Kesällä 2013 puhkesi Alankomaissa tuhkarokkoepidemia niin sanotussa ”raamattuvyöhykkeessä” (Bible belt), jossa vanhemmat eivät rokotuta lapsiaan uskonnollisista syistä. Satoja lapsia sairastui ja kymmeniä joutui sairaalahoitoon.

* Rokotusten vastustajat väittävät, että lääkeyhtiöt ja myös lääkärit tekevät paljon rahaa rokotuksilla. Jos rokotusten kattavuus pienenee, niin silloin hoidettavien tautien määrä kasvaa. Monilla niistä on riski komplikaatioihin, jotka johtavat sairaalahoitoon ja kalliisiin hoitoihin. Saksan tuhkarokkoepidemia tuli kalliiksi. Sairauksilla tehdään paljon enemmän rahaa kuin rokotuksilla.

* Rokotusten vastustajat väittävät, että parantunut hygienia on johtanut sairauksien vähenemiseen eikä rokotteet. Kuitenkin monet sairaudet, joilta suojaudutaan rokotteilla, leviävät ilmateitse eikä hygienian paraneminen ja viemäröinti ole vaikuttanut niihin paljoakaan.

* Rokotusten vastustajat väittävät, että liian monta antigeenia annetaan yhdellä kerralla. He sivuuttavat sen tosiasian, että vauvat ja lapset altistuvat tuhansille antigeeneille joka päivä koskettelemalla ja laittamalla käsiä tai tavaroita suuhun.

* Rokotusten vastustajat väittävät, että toisenlainen, väljempi aikataulu rokotuksille olisi parempi. Heillä ei ole esittää tieteellistä näyttöä väitteen tueksi. Itse asiassa tämä tutkimus osoittaa muuta.

* Ei ole olemassa asianmukaisesti kontrolloituja tutkimuksia, jotka todistaisivat syy-seuraussuhteen rokotteiden ja autismin välillä. Useat asianmukaisesti kontrolloidut tutkimukset eri puolilla maailmaa ovat osoittaneet, ettei rokotteila ole yhteyttä autismiin. Tästä huolimatta tätä myyttiä ylläpidetään erittäin aktiivisesti. Asia ei ole tieteellisesti avoin, kuten rokotusten vastustajat yrittävät väittää. He mielellään vetoavat Helen V. Ratajczakin kirjoituksiin, jotka eivät ole alkuperäistutkimuksia, vaan hän käy läpi muiden tekemiä tutkimuksia. Johtopäätöksissä Helen V. Ratajczaki ei väitä, että rokotteet aiheuttaisivat autismia. (DeStefano, F. 2007. Vaccines and autism: evidence does not support a causal association. Clin. Pharmacol. Ther. 82:756–759.)

* MPR-rokote ei sisällä eikä ole koskaan sisältänyt elohopeaa.

*  MPR-rokote aiheuttaa autismia on perätön väite, joka sai alkunsa Andrew Wakefieldin virheellisiksi todistetuista tutkimuksista. Tiedelehti Lancet poisti tutkimuksen 2.2.2010. Andrew Wakefield sai rahaa yhdysvaltalaiselta asianajalta, joka edusti vanhempia, jotka väittivät, että MPR-rokote aiheutti autismin heidän lapsilleen, hän rikkoi useita eettisiä sääntöjä, aiheutti tutkimilleen lapsille kipua, jätti pois tutkimuksistaan tiedot, jotka eivät tukeneet hänen johtopäätöksiään, käytti saastuneita näytteeitä. Wakefieldin lääkärinoikeudet peruttiin. Väite on kumottu monissa tieteellisissä tutkimuksissa esim. tässä.

* Monet väittävät, että MPR-roketteella suojattavat taudit ovat lieviä. Tämä ei ole totta. Esimerkiksi tuhkarokko voi johtaa aivokalvontulehdukseen yhdellä tuhannesta aiheuttaen mahdollisesti kuoleman. Sikotauti voi johtaa miehillä hedelmättömyyteen, naisilla keskenmenoon. Vihurirokko voi aiheuttaa aivotulehdusta.

* Non-Hodgkin lymfooman riskitekijöitä ovat ikä, sukupuoli, rotu, kansallisuus, jotkut kemikaalit, radioaktiivinen säteily, syöpälääkkeet, heikentynyt immuunivaste, HIV-virus, jotkut autoimmuunisairaudet, Epstein-Barr virus, Helico-bakteeri, hepatiitti-C, ylipaino, rasvainen ruoka ja punainen liha. Poliorokote ja hedelmien syönti alentaa riskiä. Influenssarokote lisää erittäin vähän Non-hodginsin lymfooman riskiä yhden tutkimuksen mukaan. Rokotusten vastustajat yrittävät saada tämän näyttämään pahemmalta kuin se todellisuudessa onkaan. Riski on lisääntynyt 1.53. Jos riski on lisääntynt vähemmän kuin 2, niin silloin lisäyksellä ei ole merkitystä yksilötasolla, merkitystä voi olla väestötasolla. Lisääntynyt riski ei tarkoita, että rokote (tai ikä) aiheuttaisi taudin.

* USA:ssa 50 luvulla tuotettu poliorokote on mahdollisesti ollut saastunut simian virus 40:llä (SV40). Asia ei ole salaisuus, kuten rokoteaktivistit yrittävät sumuttaa. Tässä ruotsalaistutkimuksessa todetaan, ettei syövän esiintyvyys ole tämän takia lisääntynyt.

* Tässä korkeatasoissessa tutkimukssessa vuodelta 2009 todetaan, että suunkautta annetavan poliorokotteen ja Guillain-Barré oireyhtymän välillä ei ole havaittu yhteyttä laajoissa epidemiologisissa tutkimuksissa. Rokotehörhöt viittaavat mieluusti KKO:n päätökseen vuodelta 1995, jossa valtio tuomittiin maksamaan korvauksia Guillain-Barré oireyhtymää ilmentävälle henkilölle. Korkein oikeus totesi, että poliorokotuksen ja A:n sairauden syy-yhteyttä ei voida pitää lääketieteellisesti selvitettynä. A:n katsottiin asian laatu ja hänen käytettävissään olevat todistelumahdollisuudet huomioon ottaen riittävästi näyttäneen syy-yhteyden rokotuksen ja sairastumisen välillä. Oikeus ei siis tuohon aikaan vaatinut täyttä näyttöä ja sitä ei silloin ollut saatavissakaan.

* Tässä tieteellisessä artikelissa vuodelta 2013 kerrotaan, että vaikka tieteellinen näytön perusteella rokotteet eivät aiheuta autismia, niin kuitenkin yksi kolmasosa vanhemmista edelleen on huolissaan, että ne aiheuttaisivat. Ensisijainen huoli on rokkotteiden määrästä sekä yhtenä päivänä annetuista että kahden ensimmäisen elinvuoden aikana saaduista. Tässä uudessa tutkimuksessa tutkijat tekevät sen johtopäätöksen, että ”liian monta rokotusta liian pian” ja autismin välillä ei ole yhteyttä.

* Rokkotteiden haittavaikutuksia liioitellaan hurjalla tavalla. Tavallisesti väitetään, että rokotteen ja jonkin taudin tai kuolemantapausten välillä ”on yhteys”. Tällöin vedotaan usein FDA:n jaCDC:n VAERS haittailmoitusrekisteriin. VAERSiin voi kuka tahansa tehdä haittailmoituksen. Tällöin rokotteeen ja haitan välillä on korkeintaan ajallinen yhteys, joskus ei sitäkään, koska jotkut ilmoitukset ovat virheellisiä. Haitailmoituksista ei kuitenkaan voi suoraan tehdä mitään johtopäätöksiä. Rekisterin avulla pystytään seuraamaan, jos johonkin rokotteeseen tai rokote-erään alkaa liittyä tavanomista enemmän jonkin taudin haittailmoituksia. Kun rokotteita annetaan paljon, on odotettavisssa että kuolemantapauksistakin raportoidaan rokotuskauden aikana. Jos tapauksia sattuu enemmän kuin on odotettavissa, asia huomataan.

Älä narahda rokotusten puolustajien propakandaan


Tarkoitus on seurata, sorrutaanko esimerkiksi syksyllä alkavien tyttöjen HPV-rokotusten uutisoinnissa roskatieteeseen.

MTV3 aloitti kertomalla, että HPV-rokote antaa 95 % suojan.

– HPV-rokotteella saadaan lähes 95-prosenttinen suoja kohdunkaulansyöpää vastaan, kertoo professori Matti Lehtinen Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksesta.

Iltalehti peesasi samalla virheellä. Oikeasti suojan tarkkaa suuruutta ei tiedä kukaan, koska maailmalla jo rokotetut tytöt eivät ole vielä kohdunkaulan syövän ilmaantumisiässä. Esimerkiksi englanninkielinen Wikipedia kertoo, että ne papillooma virukset, joilta rokote suojaa, aiheuttavat 70 % syövistä. Näin ollen on teoriassakin mahdotonta, että rokote antaisi 95 % suojan kohdunkaulansyöpää vastaan. Rokote antaa 95 % suojan kahta papilloma virusta vastaan. Papilloomaviruksia on 100.

Voittaako Suomen Terveysjärjestö ry vuoden 2013 huuhaa-palkinnon?


Suomen Terveysjärjestö ry:n järjestämässä tilaisuudessa SuomiPORIna 2013 18.7.2013 taltioitiin video: Kilpirauhasen hoito — Kuuma peruna Suomessa. Tällä videolla lääkäri Taija Somppi esittää tR3-dominanssiteorian, jota jotkut lääkärit Suomessa käyttävät määrätessään kilpirauhaspotilaille T3-lääkettä. Videon kommnetointi on poistettu käytöstä.

Taija Somppi kertoo harjoittavansa funktioinaalista lääketiedettä ja olevansa lainsuojaton Suomessa. Myös iso osa hänen potilaistaan tuntee samoin, mistä voimme päätellä, että merkittävä osa Taija Sompin tuloista tulee T3-kilpirauhaspotilailta.

Videolla Taija Somppi väittää, että monet endokrinologit eivät usko rt3-hormonin olemassaoloon. Väite on ihan perätön. rT3 on olemassa ja sitä on tutkittu kymmeniä vuosia. Se on mukana kaikissa oppikirjoissa sekä tieteellissä artikkeleissa, joissa käsitellään kilpirauhashormonien säätelyä. Endokrinologit eivät käytä rT3-hormonin tasoa diagnostiikassa, koska moni liian moni asia nostaa rT3-hormonin tasoa. rT3:a ei mitata missään suomalaisessa laboratoriossa.

Suurentuneita rT3-pitoisuuksia tavataan usein erilaisissa yleissairauksissa (esim. sydämen vajaatoiminta, maksakirroosi), insuliini-diabeteksessa, vaikeassa insuliiniresistenssissä, paaston aikana, kroonisissa virusinfektioissa ja pitkittyneessä tai vaikeassa stressitilassa. Lisääntynyttä rT3-tuotantoa tavataan yleensä yhdessä vähentyneen T3-tuotannon kanssa ja se merkitsee elimistön sopeutumista energian säästämistä varten. rT3-pitoisuus nousee myös iän mukana, mikä on normaalia. Tietenkin tulee hoitaa sitä oikeaa sairautta, eikä syöttää T3-hormonia jokaiselle.

rT3 ei pääse tumaan

rT3-dominassiteorian mukaan rT3 syrjäyttää T3:n tumassa. Jos siis rT3:a tulee kuin saavista ja T3:a vain lusikalla, niin inaktiivinen rT3 tukkii reseptorit. Tässä kuvassa ja lukemattomissa muissa samanlaisissa kuvissa selviää, että rT3 ei pääse lainkaan tumaan. Entsyymi D3 muuttaa T4:n rT3:ksi solun pinnalla ja sylkäisee rT3:n ulos. Tästä syystä rT3-teoria on paikkaansa pitämätön, eikä rT3 tuki reseptoreita.

Tässä tieteellisessä artikellissa vuodelta 1977 kerottaan kuinka asiat oikeasti ovat. Käänteinen T3 (3,3′,5′-l-triiodothyronine) sitoutuu reseptoriin erittäin huonosti. Se on tehoton kilpailija T3 kanssa (0,001 T3 tehokkuudesta) eli käänteinen T3 sitoutuu reseptoriin tuhat kertaa heikommin kuin T3. Käänteisen T3 pitoisuus veressä sairaustiloissa voi nousta 75 ng/dt (1,2 nM), vaikka 300 ng/dt pitoisuuksia on tavattu sikiöillä. Tutkimus osittaa, että näissä ihmisen pitoisuukisssa (konsentraatioissa) käänteinen T3 on inaktiivinen eli ei aiheuta mitään vaikutuksia ihmisessä. Lapsivedessä käänteisen T3 pitoisuus voi olla 300 ng/dt ( noin 5 nM) ja se on suurimaksi osaksi vapaana (eli ei ole sitoutunut kuljetusproteiiniin). Tällä 5 nM pitoisuudella (kuva 1 tieteellisessä artikkelissa) käänteinen T3 voi minimaalisesti vaikuttaa T3:n sitoutumiseen reseptoriin.

Euthyroid Sick Syndrome on sitten jo ihan toinen tauti, jonka lääketiede tuntee hyvin. Sillä ei ole mitään tekemistä rT3-dominanssin eli Wilsonin syndrooman kanssa. Syndroomassa kilpirauhashormonitasot ovat alentuneet, vaikka kilpirauhasessa ei ole mitään vikaa. Hoitona on taustalla vaikuttavan sairauden hoito eikä kilpirauhashormoneja käytetä. Taustalla vaikuttavia oikeita sairauksia ovat esimerkiksi verenmyrkytys, paasto, nälkiintyminen jne. Tämä ei ole rT3-dominanssin toinen nimi tai synonyymi.

Usa:n ex-presidenttiä John F Kennedyä on hoidettu T3 lääkkeellä koko virkauransa ajan. Häntä ei hoidettu normaalilla T4 lääkkeellä, koska T4 lääkettä ei oltu vielä tuolloin keksitty. Lääkkeiden markkinointi yksittäistapauksilla on kielletty laissa, koska jokainen yksilö reagoi lääkkeeseen yksilöllisesti eikä toiselle tapahtunutta voida siten yleistää. Huh huh.

Big Pharma -tyyppisen salaliittoteorian mukaan lääkeyhtiöt eivät halua, että T3 lääkettä käytetään, koska sen avulla voidaan vähentää muka hirveä arsenaali kolestrolilääkettä ja verenpainelääkettä ja lääkeyhtiöt menettävät tuloja. T3 ihmelääke tehoaa masennukseenkin, mutta lääkäri, joka sitä siihen vaivaan sävelsi, mennetti oikeutensa Valviran puututtua peliin. Ajatella! Suomi on muka Pohjois-Korea tai Neuvostoliiton alusmaa. Lääkärilehden jutussa kerrotaan, että Tampereen yliopistolliseen sairaalaan on tuotu ensiapuun potilaita yhdistelmähoidon (T4 ja T3) aiheuttaman tyreotoksikoosin vuoksi. Osa tilanteista on ollut henkeä uhkaavia. FDA on kieltänyt T3 lääkkeen käytön masennukseen ja liikalihavien kohdalla tulee huomioida lääkepakkauksessa oleva vakava varoitus.

Somppi väittää että kyseessä on oppiriita ja että T4:n pitäisi sopia kaikille. Näin asia ei ole. Suomen endokrinologiyhdistys toteaa, että  yhdistelmähoitoa voi kokeilla sellaisilla potilailla, joilla hypotyreoosidiagnoosi on varma ja joilla oikein annostelusta T4-hoidosta huolimatta vointi ei korjaannu. Kyse ei ole myöskään oppiriidasta Suomessa vaan täsmälleen sama suositus on voimassa USA:ssa ja Englannissa.

Kilpirauhaspotilaat ansaitsevat näyttöön perustuvaa hoitoa. Valtaosa potilaista voi hyvin T4-hoidolla, kunhan ylläpitoannos räätälöidään oikein. Synteettistä trijodityroniinia (T3, kauppanimillä Liothyronin ja Thybon) ei pidä yksinään käyttää hypotyreoosin hoitoon, koska hoito johtaa helposti T3-toksikoosiin. T3-hoidossa ongelmana on potilaan suuri T3-pitoisuuksien vuorokausivaihtelu. Suomen Endokrinologiyhdistyksen lausunto 3.6.2013.

Eikä pidä unohtaa T4 lääkkeen hyviä hoitotuloksia: 90 % riittää pelkkä T4.

Pelkällä T3-hormonilla annettava hoito (T3-monoterapia) poikkeaa merkittävästi endokrinologien suosittelemasta kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitolinjasta, eikä kuulu virallisen lääketieteen piiriin.

Kilpirauhasliitto

Suomen Terveysjärjestö ry: Rokotteet eivät hävittäneet tauteja


Vaccines research at the NVGH

Rokotetutkimus (Photo credit: Novartis AG)

Suomen Terveysjärjestö ry, entiseltä nimeltään Suomen Luontaisterveyden Liitto ry, on ryhtynyt jakamaan tietoa rokotteista. Järjestö kehtaa väittää mm. että rokotteet eivät hävittänneet tauteja:

Infektiosairaudet, kuten kurkkumätä, jäykkäkouristus, polio, hinkuyskä, tuhkarokko, influenssa, valehinkuyskä (parapertussis), tuberkuloosi ja tulirokko vähenivät jo ennen toista maailmansotaa, siis jo ennen antibiootteja ja rokotuksia. Syy tautien häviämiseen oli parantuneissa elinolosuhteissa, kuten puhdas vesi, paremmat asuinolot, parantunut viemäröinti ja ravitsevampi ruoka.

Monet näistä sairauksista leviävät sillä tavoin, ettei hygienialla ole vaikutusta asiaan. Tänäkin vuonna on länsimaissa esiintynyt tuhkarokkoepidemioita sellaisessa uskonnollisessa populaatiossa, jotka suhtautuvat kielteisesti rokotuksiin. Vastaavan tyyppisiä vastaesimerkkejä on löydettävissä helposti vaikka kuinka paljon. Vain puusilmä uskoo yhtä väitettä, jonka tueksi ei esitetä edes tietellisiä todisteita. Jos ketään ei rokoteta, kaikki sairastuvat tuhkarokkoon.

Yhdistys on myös sitä mieltä, että yksikään rokote ei ole turvallinen:

”Perustuen tutkimuksiini rokotteista sekä lääkärikoulutuksen antamaan tietoon mikrobiologiasta ja virologiasta, en voi ymmärtää, miten mikään virusta sisältävä rokote voisi olla turvallinen.”

Nämä disinformaatioita levittävät vaativat, että rokotteet olisivat 100 % turvallisia. Sellaisia rokotteita ei ole eikä tule. Rokotteet pelastavat kuitenkin kuolemalta monin verroin ihmisiä. Jos olet saanut kaikki rokotteet, olet hyvinkin saattanut pelastautua kuolemalta.

Yhdistyksen mielestä lapsille kehittyy kroonisia sairauksia rokkotteiden adjuvanteista:

”Todistusaineisto kuitenkin osoittaa, että adjuvantit, kuten alumiini ja skvaleeni, heikentävät immuunijärjestelmää. Joten samalla, kun saadaan nostettua haluttuja vasta-aineita, aiheutetaan vaurioita immuunijärjestelmälle. Erityisesti lapsilla tämä johtaa usein kroonisten sairauksien kehittymiseen.”

Väite on tietenkin ihan perätön, kun sanotaan, että lapsilla rokotteet johtaisivat USEIN kroonisten sairauksien kehittymiseen. Skvaleeni on öljyinen aine, jota on luonnostaan kasveissa ja eläimissä. Ihmissä skvaleenia syntetisoidaan maksassa ja se on kolesterolin prekursori ja se kiertelee veressä. Lukuisten PubMed artikkeleiden perusteella skvaleeni näyttää olevan tehokas ja turvallinen. Skvaleenia saa ostaa luontaistuotekaupoista.

Yhdistyksen mielestä rokotteet eivät myöskään saa aikaan laumaimmuniteettia:

”Laumaimmuniteetti kehittyy, kun määrätty määrä ihmisiä sairastaa todellisen taudin, jonka jälkeen pieni vähemmistö, joka ei ole sairastunut saa suojaa sairastuneiden kehittyneestä vastustuskyvystä. Rokotteet eivät pysty matkimaan todellista tautia ja näin ollen eivät saa aikaan laumaimmuniteettiä.”

Tämä on jo niin päätöntä, että nyt pitäisi suurinpiiretein todistaa, että ufoja ei ole olemassa. Nykyisin ei enää muisteta, millaista oli isorokon ja polion aikakaudella. Tuon ajan ihmiset nauraisivat tälle väitteelle.

Uskomatonta roskatiedettä.

Rokotteet ovat keksintö, joka on pelastanut eniten ihmisiä kuolemalta maailmassa.

Oletko koskaan ihmetellyt, miksi juuri homeopaatit vastustavat rokotteita? Homeopaateilla on rokotukset korvaava ”hoito”.