Wilsonin syndrooma / käänteinen rT3 / RT3 / rT3 dominanssi – satutauti, jolla lypsetään rahaa


English: 2D structure of thyroid hormone triio...

2D rakenne: kilpirauhashormoni triiodothyronine (Photo credit: Wikipedia)

Jos olet kuullut tästä ja etsit vastauksia kilpirauhasesi tilanteeseen, jatka lukemista. Käänteinen T3-teoriaa eli Wilsonin syndroomaa ei ole pystytty todistamaan ja siksi teoriaan ei voi luottaa. Sinulle uskotellaan, että tautisi on seurausta diagnostisoimattomasta kilpirauhasongelmasta. Ne, jotka esittävät sinulle asian näin eivät ole kiinnostuneita sinun terveydestäsi, vaan rahoistasi.

rT3-dominanssi, Wilsonin syndrooma, käänteinen rt3-ongelma, toisenasteen kilpirauhasen vajaatoiminta ovat saman ilmiön eri nimiä. rT3-dominanssilla tarkoitetaan vaihtoehtoisessa lääketieteessä konseptia, jota ei tunnisteta sairaudeksi virallisessa lääketieteessä niin Suomessa kuin ei esimerkiksi Usassakaan. Teorian tukijat kuvaavat sitä sekoitukseksi hyvin yleisiä ja epäspesifisiä oireita ja tuntomerkkeinä ovat alhainen ruumiinlämpötila ja T4-hormoonin heikentynyt muuttuminen T3-hormoniksi, vaikka kilpirauhastestit ovat normaalit. Antioksidanttilääkärit hoitavat oireytymää T3-kilpirauhaslääkkeellä, jonka menekki kasvoi Suomessa voimakkaasti keväällä 2013. Wilsonin syndrooma tai rT3-dominanssi ei ole kuitenkaan hyväksyttävä diagnoosi. Suomessa mikään yliopisto- tai keskussairaala tai laadukas yksityislaboratorio ei tee rT3-määrityksiä, koska niille ei ole kliiniseen käyttöön perustuvaa tarvetta.

Wilsonin oireytymän puolestapuhujat uskovat, että se on lievä muoto kilpirauhashormonin puutteesta (hypotyreoosi). American Thyroid Association (USA:n kilpirauhasliitto) ei kuitenkaan löytänyt mitään tieteellistä näyttöä Wilsonin syndrooman olemassa olosta. Ei ole myöskään mitään näyttöä siitä, että T3 auttaisi paremmin kuin plasebo.

Teoria oireyhtymän synnystä on ristiriidassa tunnettujen ja laajasti hyväksyttyjen faktojen kanssa kilpirauhasen hormonien tuotannosta, aineenvaihduntasta ja toiminnasta. T3 on yksi kahdesta tunnetusta kilpirauhashormonista. Normaalisti suurin osa siitä tuotetaan kohdekudoksessa kilpirauhasen ulkopuolella tyroksiinista (T4). Näiden hormonien tuotanto tapahtuu voimakkaasti säädeltynä. Tämä on yksi syy siihen, miksi T3-hormonia ei suositella kilpirauhashormonihoidoissa. T3 hoito johtaa myös suuriin vaihteluihin T3-hormonin konsentraatioissa veressä ja kudoksissa. Tämä aiheuttaa sivuoireita ja sydänkomplikaatioita joillain potilaista ja se on mahdollisesti vaarallinen. Jokainen kudos asettaa oman solun sisäisen tason T3-hormonille valmistaen sitä yksilöllisesti T4:stä. T3-lisä voi ohittaa tämän normaalin säätelyjärjestelmän joissain kudoksessa.   Tässä videossa Taija Somppi vähättelee hormonin haittavaikutuksia ja keksii yhden uuden oireenkin, jota ei ole koskaan vielä mainittu missään: korvien tinnutus. Jos potilas menee tinnutuksen takia pyytämään kilpirauhasarvojen mittausta terveyskeskukseen hänet nauretaan ulos. Kun sitten yksityisklikalla vastaanotto on hieno, potilasta kuunnellaan, hänelle tehdään testejä, hän saa lääkitystä ja seurantaa, niin ei huomata, että tinnutus parani itsestään tai lumevaikutuksen takia. Sanomalehti Kaleva kertoi, että Tampereella on kolme potilasta joutunut sairaalahoitoon yhdistelmälääkityksen T4 + T3 takia. Terhikki on Valviran ylläpitämä rekisteri, josta voi tarkistaa, onko esimerkiksi psykiatrian erikoislääkäri TIINA KELDRIMAn

Rekisteröintinumero: 00103329629

lääkärinoikeuksia rajoitettu. Hänen haastattelunsa on julkaistu laatulehti Magneettimediassa.

Tässä FDA:n huomautuksessa sanotaan seuraavaa ”Cytomelia ei ole hyväksytty käytettäväksi depression hoitoon”

Termin Wilsonin syndrooma keksi E. Denis Wilson, lääkäri Floridan Longwoodista 1990. Kun yleensä tieteelliset havainnoit jukaistaan vertaisarvioiduissa tiedelehdessä, niin tyyppiliseen puoskareiden tapaan, tämä ”tauti” esiteltiin Wilsonin tekaisemassa kirjassa. Vuonna 1991 50-vuotias nainen kuoli rytmihäiriöön ja sydänkohtaukseen ottaessaan yliannostuksen Wilsonin määräämää kilpirauhashormonia. Vuonna 1992 Floridan Valvira ryhtyi kurinpidollisiin toimiin Wilsonia vastaan potilaiden ja vakuutusyhtiöiden ”kynimisestä” tekaistun diagnosin avulla. Sovittiin määräaikaisesta kuuden kuukauden ajan kestävästä lääkärin oikeuksien menettämisestä, 100 tunnin lisäkoulutuksesta, pykologista testistä ja 10 000 dollarin sakosta ennen ammatin harjoittamisen jatkamista. Hän ei koskaan palannut lääkäriksi, mutta pyörittää tätä säätiötä Wilsons syndrome foundation, joka on maksullinen palvelunumero potilaille ja lääkäreille.

Ainoat kliiniset todisteet, jotka tukevat T3-hoitoa Wilsonin oireyhtymään, ovat potilaiden kertomukset siitä, että he voivat paremmin otettuaan T3:sta. Tällaiset empiiriset todisteet, joita ei ole sokkoutettu, ovat mahdollisesti virheellisiä. Monet ihmiset jotka kärsivät näistä oireista paranevat ilman mitään hoitoa. Hoidon teho pitää tutkia kaksoissokkokokein. Lääkäri Marwan Hamatyn mukaan T3-lääkitys voi piristää uupunutta potilasta aivan niin kuin kahvikin tekee lyhyellä aikavälillä, mutta se voi myös aiheuttaa unettomuutta, rytmihäiriöitä, korkeaa verenpainetta, luukatoa ja lihaskatoa. Mitä pitempään ja mitä suuremilla annoksilla potilas lääkettä käyttää, sitä vaikeampaa on korjata lääkityksen nagatiiviset vaikutukset. Ja jos hoidetaan kilpirauhasongelmaa, jota ei oikeasti ole, jää todellinen syy selvittämättä.

Suomen Wikipediassa on asiaton artikkeli, joka antaa virheellistä tietoa. Oikeat tiedot löytyvät Enganninkielisestä Wikipediasta Enlannin kielinen artikkeli. Olen huolissani siitä, että oikeaa tietoa hallussaan pitävät eivät edes tee valitusta Wikipedialle tästä mainoksesta Wikipediassa. Viimeksi olen törmännyt vastaavan Wikipedian hyväksikäyttöön verkostomarkkinointi huijauksien Pension Plan ja WinCapita yhteydessä.

Väitetään, että suomalaiset lääkärit eivät ymmärtäisi asiasta mitään. Kuitenkin suomalaisten noudatamma käytäntö on voimassa myös USA:ssa ja Englannissa, joten kyse ei ole suomalaisten lääkäreiden poikkeuksellisesta toiminnasta. En tiedä, missä maassa olisi toisenlainen käytäntö.

Korkea pitoisuus käänteistä rT3:a on paha asia joidenkin mielestä, koska huuhaa teorian mukaan inaktiivinen rT3 tukkii reseptorit estäen toimivaa T3-hormoonia pääsemästä reseptoriin. Tästä syystä suuria annoksia T3:a pitäisi ottaa, jotta reseptorit puhdistuisivat rT3:sta. Ja koska rT3 tehdään T4:stä, niin T4:ää ei pidä ottaa. T3 hoito yksin voi toimia joillekin, mutta ei sen takia, että se puhdistaa tukkeutuneet reseptorit. Viimeaikaiset tutkimukset solu ja molekyylibiologiassa osoittavat, että rT3 ei tuki reseptoreita lainkaan. Tästä kuvasta A näkyy, että solukalvolla oleva entsyymi D3 muuttaa T4:n rT3:ksi, joka joutuu solun ulkopuolelle eikä koskaan saavuta reseptoria.

Tässä tieteellisessä artikellissa vuodelta 1977 kerottaan kuinka asiat oikeasti ovat. Artikkeliin on kohdistunut niin suuri mielenkiinto, että se on skannattu kokonaisuudessaan kaikkien luettavaksi ilmaiseksi. T3 reseproreita ei ole vain yksi vaan useita. T3 reseptori on tumassa, missä se sitoutuu DNA:han ja saa aikaiseksi tiettyjen geenien aktivoitumisen tai sammumisen. Kun T3 ei ole sitoutunut reseptoriin, resepetori aktivoi sellaisia geenejä, jotka toimivat toiseen suuntaan. Kun T3 sitoutuu resptoriin, reseptorissa tapahtuu konformaation muutos eli reseptorin kolmiuloitteinen muoto muuttuu. Tällöin respetorissa olevat hilitsevät ligandit irtoavat ja tilalle pystyy kiinnitymään reseptorin toimintaa kiihdyttäviä muita aineita (toisia ligandeja). T3 vaikutus alkaa. Tässä on huomattava se, että reseptori ei ole passiivinen, vaikka T3 ei olisikaan sitoutunut reseptoriin. Käänteinen T3 (3,3′,5′-l-triiodothyronine) sitoutuu reseptoriin erittäin huonosti. Se on tehoton kilpailija T3 kanssa (0,001 T3 tehokkuudesta) eli käänteinen T3 sitoutuu reseptoriin tuhat kertaa heikommin kuin T3. Käänteisen T3 pitoisuus veressä sairaustiloissa voi nousta 75 ng/dt (1,2 nM), vaikka 300 ng/dt pitoisuuksia on tavattu sikiöillä. Tutkimus osittaa, että näissä ihmisen pitoisuukisssa (konsentraatioissa) käänteinen T3 on inaktiivinen eli ei aiheuta mitään vaikutuksia ihmisessä. Lapsivedessä käänteisen T3 pitoisuus voi olla 300 ng/dt ( noin 5 nM) ja se on suurimaksi osaksi vapaana (eli ei ole sitoutunut kuljetusproteiiniin). Tällä 5 nM pitoisuudella (kuva 1 tieteellisessä artikkelissa) käänteinen T3 voi minimaalisesti vaikuttaa T3:n sitoutumiseen reseptoriin.

Epäilemättä jotkut ihmiset voivat käyttää pelkkää T3 lääkitystä ja voida paremmin kuin koskaan aikaisemmalla T4 lääkityksellä. Toiset kuitenkin voivat huonommin, koska korkeilla pitoisuuksilla T3:lla on sivuvaikutuksia ja se aiheuttaa muiden hormonien epätasapainon. Miehillä korkea T3 pitoisuus aiheuttaa SHBG:n nousua, estradiolin tuottannon nousua ja estradiolin puhdistuman laskua. Nettoefektinä on korkeampi estradiolitaso. Korkea SGBG-taso korreloi myös osteoporoosin kanssa.

1.  Sonia C Dumoulin, Bertrand P Perret, Antoine P Bennet and Philippe J Caron. Opposite effects of thyroid hormones on binding proteins for steroid hormones (sex hormone-binding globulin and corticosteroid-binding globulin) in humans.  European Journal of Endocrinology, 1995, Vol 132, Issue 5, 594-598. http://www.eje-online.org/cgi/content/abstract/132/5/594

Tässä artikkelissa kerrotaan että T3:a voidaan naisilla käyttää tehokkaasti SHGB:n nostamiseen. Käytettäessä T3 protokollaa yksin, naisilla on raportoitu kipuja rinnoissa. Naisten testosteronitasot myös laskevat tällä protokollalla. Myös suun kautta otettava estrogeeni nostaa SHGB:n tasoa. Jos taustalla onkin vaihdevuodet eikä tyroidihormonien häiriö, niin T3 saattaa auttaa, vaikka ei olisi niin tarkoitettukaan.

Vuonna 1978 julkaistiin artikkeleja eli 35 vuotta sitten. Otoskoot olivat pieniä, mutta tämä lienee alku sille järjettömälle teorialle, että aktiivisen T3 ja inaktiivisen rT3 suhde pitää laskea ja sen tulisi olla yli 20. Eli siis toimivaa T3 hormonia pitäisi olla 20 kertaa enemmän kuin inaktiivista rT3:a. Jo näissä varhaisimmissa artikkeleissa nähdään, että terveillä verrokeilla suhde on 12. Kun rajaksi on keksitty 20, niin kaikki asiakkaat saadaan luulemaan, että he ovat sairaita. Myöhemmin on todettu, että T3 ja rT3 suhde on eri hoitoa vaativissa sairaustiloissa muuttunut samalla tavalla. Siksi suhteesta ei voi päätellä, mikä potilasta vaivaa ja mitä hoitoa hän tarvitsee.

Korkea pitoisuus veressä käänteistä rT3 hormonia merkitsee vaihtoehtohoitajien mielestä Wilsonin tautia. Tutkimusten mukaan käänteinen rT3 voi olla korkea seuraavissa tiloissa:

 • Ikääntyminen
 • palovammat
 • kemikaalialtistus
 • altistuminen kylmälle
 • krooninen alkoholismi
 • verenvuotosokki
 • insuliinista johtuva diabetes
 • maksan sairaus
 • munaisten sairaus
 • vaikea loukkaantuminen
 • stressi
 • leikkaus
 • myrkyllinen metallialtistus
 • eräät lääkeaineet
 • korkea kortisoli

Tästä syystä ei ole mitään järkeä mitata rT3 arvoa verestä, koska siitä ei voi päätellä, mikä potilasta vaivaa. Laboratoriot Suomessa lopettivat testin teon vuonna 1982. On parempi hoitaa listassa olevaa sairautta kuin napata vain T3:sta. Diabetikoilla on tyypillisesti korkea rT3, joka korjautuu, kun heidän glukoositasonsa korjautuu. Käänteinen rT3 voi olla korkea sellaisella henkilöllä, jonka maksa ei toimi kunnolla, koska käänteinen rT3 prosessoidaan ja eliminoidaan maksassa.

On olemassa tauti nimeltä Nonthyroidal Illness Syndrome (NTIS), myös nimeltään euthyroid sick syndrome tai matala T3- syndrooma. Tässä taudissa kääntenen rT3 on korkea ja T3 matala, T4 ja THS ovat normaalit. Tila on seurausta muutoksesta kolmen dejodiaasientsyymin D1, D2, D3 suhteesta. Entsyymit muuttavat eri kilpirauhashormoneja toiseksi. NTIS:ssä entsyymit toimivat yhdessä siten, että T3 pitoisuus on alhainen ja käänteinen rT3 pitoisuus on korkea. On siis olemassa potilaita, jotka voivat ottaa korkeita T3 pitoisuuksia lääkkeinä ilman, että saavat hypertyroidioireita, koska heidän erittäin korkea D3 pitoisuus inaktivoi suurimman osan T3-lääkkeestä.

Yksi vaara T3-monoterapiassa on se, että hätätilannetapauksesa kilpirauhashormoni loppuu. T3:n puoliintumisaika on noin yksi päivä, kun taas T4:n puoliintumisaika on 5-7 päivää. Jos ei ole yhtään T4 reserviä, vakio T3 annostelu on välttämätöntä. Jos menee tajuttomaksi, ei pysty saamaan lääkitystä, seuraa nopea kilpirauhastasojen lasku vain 24 tunnin kuluessa.

Mitä sinun tulisi tehdä, jos sinulle on kerrottu, että sinulla on rT3-dominanssi?

Lääkärit kehoittavat, ettei todistamatonta diagnoosia kuten rT3-dominanssia tuke hyväksyä. Oireesi voivat johtua vakavasta terveysongelmasta. Jotta terveydestäsi voitaisiin huolehtia, on tärkeää saada oikea diagnoosi ja asianmukainen lääketieteellinen hoito.

update 28.9.2003

Keskutelupalstalla jatketaan sairaiden potilaiden harhaanjohtamista. Nimimerkki anki06 kysyy, onko tässä kirjoituksessa esitetyt väitteet totta? Kati P kehtaa ihan pokkana väittää, että ”toisaalla on olemassa myös tieteellisissä lehdissä julkaistuja tutkimuksia, joilla osoitetaan tuon käänteisen T3-muodon sitoutuvan reseptoreihin huomattavasti aktiivista T3 muotoa voimakkaammin.” Tällasia tutkimuksia ei voi olla, koska proteiinin sitoutuminen repseptoriin on yksinkertainen biokemiallinen tutkimus, josta ei voida saada ristiriitaisia tutkimustuloksia. Kyse on jostain muusta. Kirjoittaja myös kertto sen ikävän tosiasian, että kilppariläälkityksellä ja masennuksella olisi jotain tekemistä toistensa kanssa. Suomessa on siis LÄÄKÄREITÄ, jotka määräävät masennukseen T3-lääkettä, vaikka se on kiellettyä. Maksavatko veronmaksajat väärän hoidon seuraukset? T3:lla on tehoa myös masennukseen, mutta lääkkellä ei ole myyntilupaa tähän vaivaan missään päin maailmaa. Jos oikea masennuslääke korvataan T3:lla, niin pitäisikö kiljua riumusta sen takia, että potilas ei saa tutkittua masennuslääkettä vaan häntä hoidetaan tutkimattomalla masennuslääkkellä?

”En tiedä kuin yhden henkilön (täältä palstalta) joka vannoo t3-lääkityksen nimeen. Monia tiedän ketkä ovat kokeilleet, ja suurin osa näyttää ihan eläviltä kuolleilta kuurin puolivaiheilla” – tällaiset negatiiviset kokemukset ovat totta, mutta kun väärin hoidetut eivät voi uskoa niin käyneen, eivät he halua kertoa kokemuksistaan itse.

Keskustelpalstalla sitkästi väittään, että on olemassa tutkimuksia puolesta ja vastaan. En ole nähnyt yhtään tutkimusta, joka tutkisi Wilsonin syndrooma teoriaa. Ihmiset vain uskovat, kun joku, jolla on motiivina oma raha, kertoo satuja.

”Nostot liolla (T3) täytyy tehdä hitaasti, ja silti annoksen pitää olla kohtalaisen korkea ennenkuin alkaa helpottamaan.” Ja muistutetaan, että korkeisiin annoksiin liittyy vakavien sivuvaikutusten riski, jopa hengenvaara.

update 1.10.2013

Sanomalehti Kaleva 1.10. selvitteli terveyssivullaan, jota ei julkaista netissä Wilsonin syndroomaa. Lehti oli haastatellut endokrinologian toimialajohtaja Pasi Salmelaa. ”Uusi asia Suomessa on, että noin 100 000 henkilöä käyttää kilpirauhasen vajaatoiminnan lääkitystä, vaikkei heillä ole oikeutta lääkkeiden erityiskorvattavuuteen. Osa kilpirauhasen vajaatoiminnasta on ohimenevää, eikä lievän vajaatoiminnan hoidon hyödyistä ja haitoista ole kiistatonta varmuutta. Ulkomaisilta nettipalstoilta levinneet muotidiagnoosit kilpirauhasen ”uusista” vajaatoimminnoista, joissa laboratoriokokeet ovat normaalit, eivät perustu tieteelliseen tutkimukseen. Tämä todetaan kaikissa keskeisissä kansainvälisissä tutkimus- ja hoitosuosituksissa. Nämä tyypin 2 kilpirauhasen vajaatoiminta (=kilpirauhasen uupumus) ja Wilsonin oireyhtymä ovat osin medikalisaatiota ja niiden taustalla vaikuttavat kaupalliset intressit. Tarpeeton kilpirauhashormoonin käyttö voi olla pidemmällä aikavälillä vakava uhka terveydelle. Uuden muotivillityksen, kuten T3-hormonin käytölle ei löydy kiistatonta tieteellistä näyttöä. On omituista, että näinkin käytännönläheisessä kansakunnassa kuin Suomessa löytyy paljon henkilöitä, jotka ovat valmiit uskomaan uusiin diagnooseihin ja hoitomuotoihin ilman pätevää tieteellistä näyttöä.” Kiitos Pasi Salmela

285 thoughts on “Wilsonin syndrooma / käänteinen rT3 / RT3 / rT3 dominanssi – satutauti, jolla lypsetään rahaa

 1. Käytettävien hoitomuotojen teho ja turvallisuus on tutkittava tieteellisesti (esimerkiksi satunnaistetulla kaksois-sokkokokeella). Yksittäiset potilaskokemukset eivät ole sama asia kuin kotrolloitu kokeellinen tutkimus. Noin 30% minkä tahansa lääkkeen tehosta on plasebovaikutusta. Plasebovaikutusta ei kuitenkaan pidä aliarvioda, vaan se osoittaa, että kuunnelluksi ja hoidetuksi tulemisen kokemus on tärkeä. Mutta ollakseen lääke, valmisteella on oltava muutakin todistettua vaikutusta kuin plasebovaikutus ja sen riskit on tiedettävä, jotta niitä voidaan punnita hyötyihin. Lääkärit, jotka eivät välitä tutkimustuloksista, toimivat epäeettisesti ja käyttävät potilaitaan koekaniineina.

  Ymmärrän kuitenkin täysin sairaan ihmisen epätoivon ja ”viimeisen oljenkorren” (olen myös itse sairas) ja on vaikea vastata kysymykseen siitä, mitä niiden kilpirauhaspotilaiden tulisi sitten tehdä, jotka eivät ole tyroksiinista hyötyneet ja T3 on palauttanut toimintakyvyn. Tietenkin pitäisi ainakin selvittää, ettei taustalla ole muuta sairautta. Jos teho perustuu piristävään vaikutukseen, voisi kysyä saisiko mikä tahansa piriste vastaavan tehon aikaan. Mutta ei yksittäisen potilaan valintaa voi tuomita.

  Täällä kysytään, miksi asiaa ei ole tutkittu. Voisivathan ko. hoitomuotoa käyttävät lääkärit tehdä tutkimuksen, jos haluasivat osoittaa toimintansa vastuullisuuden. On totta, että lääkefirmojen intressit (mm. patenttimahdollisuus) ohjaavat osin mitä tutkitaan, mutta kyllä lääketieteessäkin on myös riippumatonta tutkimusta (ja mm. tässä juuri tulee esille riippumattoman tutkimuksen tärkeys!), Suomessa esimerkiksi Akatemian rahoittamana. Tutkimusrahoitusta saadakseen hankkeen on täytettävä tietyt kriteerit. Jos jokin aivan mullistava hoito olisi olemassa, se todennäköisesti saisi rahoitusta.

  Onhan näitä vastaavia muissakin sairauksissa. Esimerkiksi verisuonilääkäri Zamboni on esittänyt MS-taudin hoitoon CCSVI-teoriaa (lyhyesti Wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/CCSVI) ja erään laskimon pallolaajennusta (eli teorian mukaan ko. laskimon ahtauma on spesifi MS-taudissa ja sen korjaaminen parantaa MS-taudin). Yksittäiset potilaskertomukset ovat lupaavia, mutta vakuuttavaa tutkimusnäyttöä pysyvistä hyödyistä ei toistaiseksi ole ja joku on toimenpiteeseen myös kuollut. Tätäkin on myös Suomessa tutkittu, selvittämällä kuvantamalla esiintyykö MS-potilailla spesifisti kyseistä valtimoahtaumaa (mitä ko. teoria olettaa) ja tuloksena on ollut että kyseistä ahtaumaa esintyy koko väestössä (siis yhtä paljon terveillä kuin MS-potilailla). Nyt on menossa ilmeisesti muutama kaksoissokkokoe, joten tutkimustietoakin on lopulta tulossa.

 2. ”Mutta ei yksittäisen potilaan valintaa voi tuomita.”

  Aivan. Eikä sitä ole tuomittukaan. Sen sijaan ainakin mie tuomitsen yksittäisten potilaskertomusten – tai omakohtaisen, millään tavalla kontrolloimattoman subjektiivisen kokemuksen – perustalta esitetyt väitteet sikäli kun niitä käytetään sellaisen hoidon promotoimiseen, jonka tehosta ei ole näyttöä mutta jonka potentiaalisista sivuvaikutuksista on näyttöä.

 3. On kyllä tuomittu ja mitätöity. Mutta hassua on se, että ei myönnetä Thyroxinin haittavaikutuksia, jotka ovat vähintään yhtä pahoja kuin T3-lääkkeiden.

 4. Ai miten niin? Onko sinulla kokemusta? Tyroksiinin haittavaikutukset ovat pahempia ja sen puoliintumisaika on paljon pidempi kuin T3:n. Tästä syystä T3-lääkettä pystyy säätelemään nopeammin. Vähentämällä annosta, jos tulee oireita (jotka eivät ole sen kummempia kuin tyroksiinista saadut haittaoireet).

  • Lääkkeiden yliannostusasioissa ei kannata perustaa näkemystä omakohtaisiin kokemuksiin, vaan esim. lääkeyhtiön ilmoituksiin. Tyroksiinin (T4) haittavaikutukset ovat siis pahempia kuin T3:n, mutta T3 oireet eivät ole sen kummempia kuin T4:stä saadut. Huomaatko loogisen ristiriidan? T3 on suoraan aktiivinen toimiva hormoni. Ongelma on piikit vuorokausiannostuksessa. Lääkkeet imeytyvät eri lailla riippuen siitä mitä on syönyt. Näin ollen T3 lääkkeen pitoisuus veressä vaihtelee paitsi lääkkeenottohetken, myös ruokailuajankohdan ja ruuan sisällön mukaan. Yksilöiden välillä sietokyvyssä on huomattavia eroja.

 5. Kiitos Markku Savinen. Tämä Kilpirauhasliiton tutkimus on jo sellainen, että jos endokrinologit eivät nyt herää, niin jo on kummallista. Se viittaa vain ja ainoastaan siihen, mitä tässä on jo pitkään epäiltykin tämän ammattikunnan osalta. Ei voida enää puhua yksittäistapauksista, tai yksittäisistä potilastarinoista (paino sanalla TARINA). Mielenkiinnolla nyt odotan Roskatieteen ja Mien hyökkäystä tätä tutkimusta vastaan, sillä tottakai tämä on heidän mielestään ”roskatiedettä”. Argumentteja odotan mielenkiinnolla.

 6. Osajoukolta kilpirauhaspotilaita (aiemmin tyroksiinimonoterapiaa saaneet, nykyisin yhdistelmälääkitystä saavat) on siis kysytty heidän omakohtaisia mielipiteitään lääkitysten eroista.

  Kertoisivatko ”Nimetön” ja Markku Savinen, että mitä tämä tutkimus heidän mielestään kertoo ja mitä siitä voi päätellä? Oma näkemykseni on se, että tällaisen arvo olisi parhaimmassakin tapauksessa luokkaa ”pitäisikö tutkia lisää”, mutta tämän nimenomaisen tutkimuksen otannan ja yl. ottaen metodologian huomioiden arvo jää vielä selvästi mitättömämmäksi.

 7. Näinpä vastasivat nämä kaksi tiedeuskovaista ja todellisesta elävästä elämästä valovuosien päässä olevaa henkilöä juuri kuten arvata saattoikin. Mitenkähän se suu sitten mahdetaankaan panna, kun ”oikea” tutkimus tehdään ja tulokset kertovat sen, minkä nyt jo pystyy ennakoimaan seuraamalla sitä mitä käytännön tasolla tapahtuu. Ihan tässä oikeassa elävässä elämässä. Ehkä kannattaisi jo valmiiksi alkaa muokata asenteitaan hieman suvaitsevampaan suuntaan, sillä tuo tutkimus tulee mullistamaan nykykäytännön.

  Suosittelen teitä lukemaan tämän artikkelin, jotta pääsisitte hieman lähemmäksi tätä nykykäytäntöä. Artikkelissa mainittu lääkäri muuten käyttää itsestään virheellisesti nimitystä lastenendokrinologi. Hänellä kun ei ole mikään endokrinologi. Pikemminkin vale-endokrinologi.

  http://www.luontaisnetti.fi/index.php?valikko=valikko&sivu=arkisto_2014_Jasminen_kilpirauhaskiistan_uhri

  • Luontaisnetin värittynyt yksittäistapaus on huono tiedonlähde, koska emme tiedä, mitä on jätetty kertomatta. Se tekee mieli sanoa, että potilas ei kirjoituksen perusteella parane, vaan laihtuminen ja mielialan paraneminen ovat T3 lääkkeen sivuoireita. Potilasta hoitanut lastenlääkäri näyttää olevan lasten endokirinologi yhdistyksen hallituksen jäsen, varmaan perehtynyt aiheeseen. Lapsi parka. Kannattaa odottaa tieteellistä näyttöä ja muistaa, että tutkimukset yhdistelmähoidon hyödyistä ovat olleet negatiivisia ja t3 monoterapia tutkimuksissa huomattava osa potilaista joutuu lopettamaan tutkimuksen kesken sivuoiriden takia.

 8. Te tiedeuskovaiset varmasti jatkaisitte Jasminen hoitoa samalla tavalla, kuin Satakunnan keskussairaalassa, vaikka lapsen kunto teidän silmienne alla heikkenisi heikkenemistään. Tiede menee teidän arvomaailmassanne kaiken sen edelle, mitä elävässä elämässä tapahtuu. Teiltä, arvon tiedeuskovaiset, puuttuu yksi oleellinen komponentti aivoistanne. Tiedättekö mikä se on? Sillä on monta nimeä, mutta yksi niistä on maalaisjärki, empiiriseen kokemukseen perustuva päättelykyky.

  • Tämä näyttöön perustuvaan lääketieteeseen uskova blogisti sanoo vielä, että on erittäin hyvä juttu, että luontaisnetin tapauksessa oli hyvä tuuri, lapsi ei saanut vielä tappavia sivuoireita. Rukoilen ettei oireiden takaa paljastu jotain ihan toista tautia, joka nyt on vailla hoitoa. Korostetaan että rT3 ei tuki reseptoreita.

  • Jasminia hoitanut lastenlääkäri on yksi niistä, joka on tehnyt valituksen Valviraan. Nyt nämä moraalitonta kostavat käyttäen aseenaan alaikäistä, sairasta lasta. Jasminelta ei ole kysytty, haluaako hän ryhtyä koston välikappaleeksi. Tällainen moraaliton toiminta ei yllätä ihmisiltä, jotka pokkana määräävät vaarallista lääkettä hyödyttömän rT3 testin perusteella, valittavat kollegoiden moraalista, vaikka itse pilkkaavat heitä youtube videolla, väittävät Vaers rekisterin perusteella, että HPV – rokote tappaa, kutsuvat Suomeen rokotevastustajien keulahahmon väittämään, että polio häviää hyvällä hygienialla eikä rokotteella ja muuttavat yhdistyksen nimen harhaanjohtavaksi.

 9. Entäpäs nuo lasten ”endokrinologin” Jasminelle summamutikassa määräämät ja oikeasti vaaralliset lääkkeet? kertoo jotakin tästä lääkäristä, eikä se ole todellakaan mitään hyvää. Ja kertoo myös sen, että toimiva lääkitys puretaan ja katsotaan vierestä kun lapsen tila heikkenee. Käsittämätöntä ja vastuuntonta toimintaa. Toivottavasti saa rangaistuksen tämä lääkäri.

  ”Kannattaa odottaa tieteellistä näyttöä ja muistaa, että tutkimukset yhdistelmähoidon hyödyistä ovat olleet negatiivisia ja t3 monoterapia tutkimuksissa huomattava osa potilaista joutuu lopettamaan tutkimuksen kesken sivuoiriden takia. ”

  Tässä asiassa olet niin väärässä kuin olla voi. Ei ole riittävää tutkimusnäyttöä siitä, että yhdistelmähoito ei tehoaisi tai varsinkaan siitä, että se olisi vaarallista. Tämän todistaa jo se, että haittavaikutuksista on rekisteröity Fimeaan tasan yksi tapaus (todennäköisesti potilas ei ole noudattanut ohjeita), kun taas thyroxinista on 10 tapausta. Parasetamolin haittavaikutuksista ja jopa kuolemantapauksista on lukuisia ilmoituksia. T3-lääkkeet kuuluvat Yhdysvalloissa ylimpään turvallisuusluokkaan, johon moni lääke ei pääse.

  Koita nyt jo takoa kalloosi se asia, että T3-lääke EI OLE VAARALLINEN. Sen käytössä tulee noudattaa tarkoin annettuja ohjeita ja mikäli pulssi nousee, on se merkki liikatoiminnasta, jolloin annosta pienennetään. Ja pulssin nouseminen on täysin vaaratonta. Sehän nyt nousee ihmisillä monista muistakin syistä. Kuten esimerkiksi näitä sinun juttujasi lukiessa. Ja huomion arvoista on myös se, että samainen pulssin nousu on myös T4-lääkkeen sivuoire. Että se siitä vaarallisuudesta.

  Ja jos mielestäsi Jasminea vaivaa jokin muu, kuin hänellä todettu kilpirauhasen vajaatoiminta, niin miksi lääkrit eivät ole löytäneet mitään muuta? Vajaatoiminta on todettu ja siihen sopiva lääke löydetty, mutta hänen ei anneta sitä käyttää, koska oma ylpeys menee lapsen terveyden ja edun edelle. Ennenkuulumatonta, törkeää ja vastuutonta. Toivottavasti saavat ansionsa mukaan.

  • Mitään lääkkeitä ei ole tutkittu lapsilla joten pakkausselosteet johtavat harhaan. Kiinnitin huomiota että Jasminin äiti kieltäytyi antamasta lääkärin määräämää lääkettä lapselleen. Uskomatonta piittaamattomuutta lapsen terveydestä. Tämä toimiva lääke toimi niin hyvin, että Jasmin ei kyennyt menemään kouluun. Miksi Saara ei tutkinut T3v pitoisuutta ennen kilpirauhaslääkkeen määräämistä? Yhdistelmähoidon hyödyttömyydestä on tieteellinen tutkimus. Yliannostus ei ole haittavaikutus. Koska t3 lääkkeen käyttäjiä on vähän, yksikin tapaus on iso prosentti. Turvallisuusluokka kertoo vain sen, että lääkettä tietämättään syöneet raskaana olleet naiset ovat synnyttäneet terveitä lapsia. Koita ensin muuttaa professori Välimäen käsitys T3 lääkkeen riskeistä. On paljon tauteja joita ei löydetä. Jasmine saattaa olla masentunut ja syödä siksi liikaa. Minkäkin olisin jos minulla olisi nettilääkäriäiti. Vajaatoiminta ei ole uakottava selitys. Harvinainen syöpä olisi.

  • Lasten endokrinologin määräämät lääkkeet ovat todennäköisesti olleet oikein määrätty, eikä niitä ole määrätty summanmutikassa. Kirjoituksen perusteella toimiva lääkitys ei ole ollut toimiva. Yhdistelmähoidosta on tehty tieteellisiä tutkimuksia, joihin olen laittanut linkin, en etsi sitä uudestaan. Tulos on ollut, että kun yhdistelmähoitoa annetaan sellaisille, jotka eivät voi T4 lääkkeellä hyvin, niin T3 lääkkeen lisääminen ei tilastollisesti anna parannusta. Tämä tarkoittaa sitä, että summanmutikassa ei T3 lääkettä pidä lisätä repertuaariin, vaan pitäisi löytää sellainen suppeampi alajoukko, joka hyötyisi T3 lääkkeen lisäämisestä T4:n rinnalle. Haaittavaikutusrekisteri on Suomessa huono lähde, koska ainakaan minä en pääse sitä itse katsomaan, mutta USA:n haittavaikutusreisteriin pääsee kuka tahansa, eikä T3 ole haitaton. Yliannostusta ei ehkä ilmoiteta haittareisteriin. T3 on vaarallinen, kuten Suomen johtava endokrinologi Välimäki televisiossa sanoi. Kuuluminen ylimpään luokkaan USA:ssa tarkoitaa vain sitä, että lääkkestä ei ole haittaa sikiölle. Moni lääke ei kuulu tähän luokaan vain siksi, että tietämättää raskaana olevat naiset eivät ole vielä syöneet jotain lääkettä tarpeeksi paljon, että turvallisuus tulisi osoitetuksi. Tao T3 lääkken turvallisuus ensin Välimäen kalloon. Vaikka noudattaakin tarkoin ohjeita, jotka joskus funktionaalisilta lääkäreiltä unohtaa antaa, niin lääkkeen pitoisuus veressä väistämättä vaihtelee, koska sen imeytyminen riippuu syödystä ruuasta. T4 lääkkeen pitoisuuudet eivät vaihtele samalla lailla. Että se siitä turvallisuudesta. Lääkärit eivät ole jumalia, jotka löytävät kaikki vaivat.

   • Taistelu jatkuu: Nina Saine (Wilsonin syndrooma) vastaan Matti Välimäki (professori) Katso inhimillinen tekijä 2.5.2014.

 10. ”Nimetön”

  ”Näinpä vastasivat nämä kaksi tiedeuskovaista ja todellisesta elävästä elämästä valovuosien päässä olevaa henkilöä juuri kuten arvata saattoikin. Mitenkähän se suu sitten mahdetaankaan panna, kun ”oikea” tutkimus tehdään ja tulokset kertovat sen, minkä nyt jo pystyy ennakoimaan seuraamalla sitä mitä käytännön tasolla tapahtuu.”

  Jos lähinnä gallupia muistuttavan kyselyn – jonka otanta oli suppea & selvästi rajattu ja sukupuolivinoutunut – puutteista huomauttaminen sivuutetaan täysin ”tiedeuskovaisuutena”, on tämä nähdäkseni selvä indikaatio siitä että näin käyttäytyvä henkilö on kyllä lähempänä uskovaista kuin haluaa itse uskoakaan. Bonuksena vielä de facto faktuaalisena ilmaistu uskomus siitä että tuleva kuvitteellinen tutkimus on käytännössä tuloksiltaa ns. varma nakki.

  Mutta vaihtoehtoisesti voit toki kertoa itse miksi katsot kys. artikkelin olevan jollain tapaa äärimmäisen relevantti. Ole hyvä.

  ”Suosittelen teitä lukemaan tämän artikkelin, jotta pääsisitte hieman lähemmäksi tätä nykykäytäntöä.”

  Eli potilastapaus (n = 1), paitsi että kyseessä ei ole edes tapausselostus vaan … Niin, mitä muuta tuo sitten on kuin narratiivi? Mitä voimme päätellä homeopatiaa tms. tms. lumehoitoja promotoivalta nettisivulta löytyvästä tarinasta?

  (Nyt voit vapaasti kyynelehtiä & tarjoilla affektia).

  ”Koita nyt jo takoa kalloosi se asia, että T3-lääke EI OLE VAARALLINEN.”

  Paitsi että sillä on lukuisia sivuvaikutuksia (vrt. se FDA:n boxed warning jonka saavat nimenomaan tällaiset lääkkeet) eikä lääketieteelliseen näyttöön perustuvaa käyttöä, nykytiedon mukaan.

 11. Voi siuta Mie. Höpönhöpönpöppö. Narratiivia ja affektia juu. Että sinä jaksat 🙂

 12. Luehan juttu ihan rauhassa uudelleen ja mieti vielä kirjoitustasi. Jasminen masennus johtuu kilpirauhasen vajaatoiminnasta, jota on hoidettu väärin. Hänen vointinsa parani T3-lääkkeen avulla ja heikkeni jälleen Thyroxin -hoidolla. Hoitamaton vajaatoiminta aiheuttaa masennusta ja Thyroxin aiheuttaa mm. turpoamista silloin kun se ei toimi. Vajaatoiminta on tässä varmasti se todennäköisin sairaus ottaen huomioon oireet, perimän ja tutkimustulokset. Miksi syytä pitää hakea jostain muualta, kun mitään ei ole löydetty? Lääkäreiden on helppo laittaa syyksi vanhemmat ja lapsen korvien väli, kun eivät keksi muuallakaan vika voisi olla kun kilpirauhasessa. Ja eivät voi myöntää sitä, että tämä tyttö hyötyy toisenlaisesta hoidosta.

  Mikä jumala Matti Välimäki on? Kollegoistaan kanteleva kateellinen lääkäri, joka ei koskaan pystyisi myöntämään olleensa väärässä.

  Minun tutullani on harvinainen syöpä. Se ei oireillut mitenkään.

 13. Ilmeisesti ”nimettömän” maailmassa yksittäinen nettiteksti (ei siis tapausselostus tms.) henkilön X kohtalosta riittää jonkinlaiseksi todisteeksi jostakin. Samalla logiikalla tietenkin samanlainen yksittäinen nettiteksti henkilön Y kohtalosta riittäisi todisteeksi t3-lääkityksen/yhdistelmälääkityksen vaaroista.

  On se vaan hyvä, että meillä muilla on hivenen laadukkaammat kriteerit.

  • Mielestäni Jasminen jutussa julkaistaan alaikäisen lapsen arkaluonteisia ja salassapidettäviä terveystietoja. Kun Jasmine täysi-ikäisenä hakee töitä, hän varmaan toivoisi, ettei hänen mielenterveysongelmansa paljastuisi. Tästä syystä en enää kommentoi mielestäni lainvastaista kirjoitusta.

 14. ”Yhdistelmähoidon hyödyttömyydestä on tieteellinen tutkimus”. Tämän blogin pitäjällä on agenda haukkua niitä jotka käyttävät omia aivoja. Pubmedistä löytyy paljon tutkimuksia mm. yhdistelmähoidosta.

 15. Yhdistelmähoito toimii monilla potilailla oikein hyvin. Tästä on paljon kokemusta. Ja tämä hoitomuoto yleistyy koko ajan. rT3 ongelmasta löytyy paljon tietoa, jos vain viitsii hakea.

  • Olen kyllä hakenut tietoa rt3 ongelmasta, mutta tieto ei ole ollut sopusoinnussa tieteellisen tiedon kanssa. Yhdistelmähoito toimii hyvin harvoin, kun otetaan huomioon kaikki kilpirauhaslääkkeiden käyttäjät ja yhdistelmähoitoa ei käytetä tämän nettisairauden hoitoon.

 16. Mitä tarkoitat sillä, että yhdistelmähoitoa ei käytetä tämän ”nettisairauden hoitoon”? No, siitä viis, mutta tiedoksesi, että kaikilla kilpirauhasen vajaatoiminnasta kärsivillä Thyroxin ei toimi. Ja silloin pitää ryhtyä etsimään vaihtoehtoja. Ne voivat olla T3 monoterapia, tai yhdistelmähoito. Ja mikäli tarkoitat nettisairaudella (aika hölmö nimitys todelliselle ongelmalle) rT3-ongelmaa, niin sitä kyllä hoidetaan myös yhdistelmälääkityksellä. On ihan omakohtaista kokemusta asiasta.

  • Tarkoitan että Wilsonin syndroomaa hoidetaan T3 lääkkeellä. Olen kirjoittanut toisessa blogi kirjoituksessa missä T3 asiassa lääketieteessä mennään. Koska T3 lääkkeen haitat voivat olla hyötyjä suuremmat niin kaikille sitä ei pidä tarjota. RT3-ongelmaa ei ole olemassa, sinua on kusetettu.

 17. Sinä et tiedä näemmä tästä asiasta käytännön tasolla mitään. Wilsonin syndrooma on nimi, jota ei pidä käyttää. Se johtaa harhaan. rT3 – ongelmasta ollaan montaa mieltä, mutta itse olen täysin varma siitä, että ongelma on olemassa. Mitään muuta selitystä ei ole löytynyt sille, että Thyroxin ei hoida kaikkien vajaatoimintapotilaiden oireita. Ainoastaan arvoja. Potilailla, joilla T3 ja rT3 -ratio on huono, lääke toimii lähes poikkeuksetta kuten pitääkin, eli oireet poistuvat. Näin myös itselläni.

  Ja jos joku on minua joskus kusettanut, niin se on minua aikaisemmin hoitanut endokrinologi. Hänellä oli jokaiselle kaltaiselleni sama vastaus: päässä vikaa, kun hänen määräämänsä lääke ei toimi. Tarjolle siis mielialalääkkeitä. Kun itse tietää, että kyse ei ole mistään masennuksesta, niin tuollainen loukkaa.

  En missään tapauksessa aio lopettaa hoitoa, joka tekee minut täysin oireettomaksi ja pitää työkykyisenä. Hulluhan olisin! Että palaisin takaisin vanhaan ja samantien työkyvyttömyyseläkkeelle ja verovaroin elätettäväksi. Ei kiitos. Ennemmin nautin elämästäni, jonka olen saanut takaisin! Kiitos nykyisen lääkärini, joka on halunnut perehtyä oirekuvaani kokonaisvaltaisesti.

  • Rt3 ongelma nimitys on hämäystä jotta potilaat eivät löytäisi totuutta netistä. Täysin terveidenkin t3 ja rT3 suhde on ”huono”. Suhde ei kerro mitään. Selitys voi olla tuntematon, selitys voi löytyä entsyymistä, joka muuttaa T4 -> T3. RT3 on inaktiivinen. Ei ole olemassa tutkimusta, joka vahvistaa väitteesi, että lääke toimisi lähes poikkeuksetta. On myös niitä tarinoita, että lääke ei ole tehonnut tai on haitallinen.

  • Voisiko joku esittää edes yhden lähteen, vaikka kuinka huonon, jossa perustellaan miksi rt3 ja t3 suhteella on jotain merkitystä tai että miksi raja on 20?

 18. ”On myös niitä tarinoita, että lääke ei ole tehonnut tai on haitallinen.”

  Tuota noin… tämän saman lauseen nyt voisi lausua kaikista markkinoilla olevista lääkkeistä.

  Täältä löytyy selitys rT3 ja T3 suhteesta ja viitteet mistä tiedot ovat peräisin:

  http://www.kilpirauhanen.com/tietopankki/t3-hormonit/

  Kysymykseesi , että miksi raja on 20 voisi vastata kysymyksellä, että miksi TSH:n yläraja on meillä 4,5? Jokuhan nämä viitearvot aina määrittelee ja ne on aina enemmän ja vähemmän hatusta vedettyjä. Ihmisen vointi on se, mikä määrittelee lääkityksen tarpeen. Jos rT3 ratio on alle, mutta lähelle 20, ei potilasta automaattisesti ryhdytä hoitamaan T3 -lääkkeellä. Ratkaisevampaa on oireisto.

  T3 ei ole masennuslääke. Kilpirauhasen vajaatoiminta aiheuttaa mm. masennusta ja sen uskotaan liittyvän myös korkeaan kolesteroliin. Nämä oireet poistuvat, kun kilpirauhanen alkaa toimia kunnolla. Joillain henkilöillä kilpirauhasen vajaatoiminnan oireet poistuvat T4 -lääkkeellä, ja joillain T3 -lääkkeellä, tai näiden kahden yhdistelmällä. Kilpirauhasen vajaatoiminnan hoito ei ole suinkaan niin yksinkertaista kuin endokrinologit antavat ymmärtää (suuri puhallus). Se on monesti erittäin hankalaa ja vaatii paljon säätämistä, jotta oikea tasapaino löytyy.

  • Kilpirauhanen com ei tietenkään ole luotettava lähde. Sivustolta löytyy väite, että 20 on joku raja, mutta kuka tämän rajan on määrännyt ja mihin se perusttuu? Tätä tietoa ei löydy kivennavastakaan eikä Kilpirauhanen com sivuostolta, toisin siis kuin toinen nimetön väittää. Voisitko edes kertoa, mihin suhde perustuu?. Sivustolla kerrotaan sitä satutarinaa, että rt3 sitoutuisi reseptoriin. Tämä ei pidä yhtä mittausten kanssa. Mittausten mukaan rt3 ei sitoutu reseptoreihin. Yleensä tällaiset raja-arvot perustuvat kliinisiin tutkimuksiin väestöstä. https://roskatiede.wordpress.com/2013/12/29/professori-matti-valimaki-t3-laakitys-voi-tappaa-wilsonin-syndrooma-on-nettisairaus/ tässä kirjoituksessa olen kertonut, että MDD laboratorion mallivastauksesta löytyy viite arvot normaalista väestöstä ja jos tuosta laskee suhteen niin lopputulos on että (normaaliin terveen ihmisen) T3v / rT3 = 6,9 – 28,2. TSH:n yläraja on meillä 4,5, koska asia on tutkittu kliinisesti. Sitä ei ole vetästy hatusta. Ja diagnoosi ei todellakaan perustu TSH arvoon vaan aina otetaan myös T3v, jos tarve. T3:a käytetään masennuksen hoidossa. Miksi muuten psykiatrian erikoislääkäri Tiina Keldrima määräisi sitä? Endokrinologit eivät todellakaan väitä, että kilpirauhasen hoito olisi helppoa vaan päin vastoin vaativat, että suonikohjuleikkaajat eivät saisi tätä työtä tehdä, vaan asia tulisi jättää ehdokrinologeille.

 19. Tiina Keldrima hoitaa potilaidensa kilpirauhasen vajaatoimintaa tällä lääkkeellä. Ei masennusta. Ja miksihän näin? Siksi, että hänen luokseen on ohjattu ”päästään pipejä” (endokrinologin mielestä) ihmiisiä, joita endot eivät ole osanneet hoitaa oikein. Tämä lääkäri on ottanut asiakseen selvittää, missä mättää ja ryhtynyt auttamaan näitä onnettomia ihmisiä.

  Miten on mahdollista, että TSH:n yläraja on meillä 4,5, jossain toisessa maassa 2,5 ja kolmannessa 10? Jos kerran on kliinisin tutkimuksin päädytty tähän raja-arvoon? Tiesitkö muuten, että meilläkin ollaan laskemassa tuota ylärajaa lähemmäs oikeampaa tasoa, joka on noin 2,5? Tosin tämä on hyvin yksilöllistä. Viitearvot usein ovat. Siksi niitä kutsutaankin VIITEarvoiksi.

  Tiedoksesi muuten sellainen perusjuttu, että TSH:n lisäksi peruslabroihin kuuluu T4V eikä T3V.

  Miksi pidät Matti Välimäkeä jonakin ylijumalana tässä asiassa? Ja että hänen mielipiteensä olisi ainoa totuus. Tai ylipäätään totuus.

  Haistan palaneenkäryä tässä sinun missiossasi. Sellaista, että et ole kiinnostunut oikeasti tästä asiasta, vaan olet päättänyt joko tehdä kaiken voitavasi mustamaalataksesi tietyn koulukunnan, tai sitten koitat kohottaa tämän toisen koulukunnan kasvoja mustamaalaamalla toista. Oletko Matti Välimäen lähipiiriä?

  • Matti Välimäki on ainoa endokrinologian PROFESSORI joka on kiinnittänyt huomiota tähän puoskarointiin. Muut ovat ihan eri alojen lääkäreitä. Välimäki on kirjoittanut alan suomenkielisen oppikirjan.

 20. Ahaa…kun kirjoittaa jostakin aiheesta oppikirjan, on guru. Kuule, nää professorit ja oppikirjan kirjoittajat on NIIN nähty 🙂

  • Tyypillinen esimerkki auktoriteetin puhtaasta kiistämisestä. Monet ihmiset toimivat nettiä eivätkä usko päteviä lääkäreitä. Elämme tällaista aikaa, mutta uskon aikojen muuttuvan ja tieteen ja asiantuntijoiden palaavan.

 21. Tyypillinen esimerkki denialismista. Oikeassa elämässä tapahtuvien asioiden kieltämisestä. Me emme elä oppikirjoissa emmekä petrimaljoissa. Sinun tarkoittamasi tiede ei palaa. Get used to it!

 22. Onneksi tieto on nykyään kaikkien saatavilla ja lääkäreiden ”mahti” rapisee ja osan totaalinen typeryys ja tietämättömyys paljastuu. Se on upea asia!

 23. ”Nimettömät” kiertelevät edelleen ydinkysymystä: T3-monoterapian hyödyistä ei ole näyttöä, potentiaalisten haittojen suhteen mekanismit sille miten sitä haittaa voi aiheutua tunnetaan.

  Miksi siis määrätä kenellekään tällaista hoitoa?

 24. Wow, miten jännä väittely.
  Ensiksi, toi black box t3 lääkkeellä liittyy sen mahdolliseen väärään käyttöön. eli laihduttamiseen, tässä linkki http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm?setid=0a2215ba-fdc1-4439-b4c5-679933c4a6fb , ilmeisesti jotkut lääkärit jossain päin maailmaa ovat käyttäneet sitä kilojen pudottamiseen ja ilmeisesti kovia määriä.
  Toiseksi, tieteeliset näytöt ovat olemassa että kombinaatio T3/T4 toimii paremmin kuin T4, kaikki tehty hyvien tutkimus-standartien mukaan, tupla-sokko, ristivaihto etc., googlamalla löytää niitä heti.
  Kolmanneksi, on jopa löydetty geneettisia profiileja, joille T4 lääkitys ei toimi mutta T3 lääkitys toimii, eli ihan käypä syy miksi löytyy potilaita joile joku lääke toimii ja toisille ei. Ikavä kyllä testin tekeminen ei ole vielä otettu käyttöön, mutta ehkä joskus?
  Neljanneksi, masennukseen voi saapua monien eri polkujen kautta, joista yksi on kilpirauhasen epänormaalitoiminta. On kummallista että paheksutaan masennuksen hoitamista puuttumalla sen syihin.
  Mitä tulee lääkäreihin, hekin ovat ihan normaalia ihmisiä, jotkut ovat opiskelleet paremmin kun toiset, jotkut tekevät työtä sydämellä kun toiset taas tekevät sen no.. pitäähän töitä tehdä.

 25. ”Kiinnostunut”

  ”Toiseksi, tieteeliset näytöt ovat olemassa että kombinaatio T3/T4 toimii paremmin kuin T4, kaikki tehty hyvien tutkimus-standartien mukaan, tupla-sokko, ristivaihto etc., googlamalla löytää niitä heti.”

  Väitteen esittäjällä on todistustaakka. Lukisin mielelläni yhdenkin tällaisen kliinisen kokeen tuloksista.

  ”Kolmanneksi, on jopa löydetty geneettisia profiileja, joille T4 lääkitys ei toimi mutta T3 lääkitys toimii, eli ihan käypä syy miksi löytyy potilaita joile joku lääke toimii ja toisille ei.”

  Kuten yllä.

 26. ”Kertoisivatko ”Nimetön” ja Markku Savinen, että mitä tämä tutkimus heidän mielestään kertoo ja mitä siitä voi päätellä? Oma näkemykseni on se, että tällaisen arvo olisi parhaimmassakin tapauksessa luokkaa ”pitäisikö tutkia lisää”, mutta tämän nimenomaisen tutkimuksen otannan ja yl. ottaen metodologian huomioiden arvo jää vielä selvästi mitättömämmäksi.”

  Hmm, eli koska otanta on pieni, silloin näiden ihmisten kokemus on nollattavissa?

  Todellakin pitäisi tutkia lisää – ja tutkimus kertoo potilaiden omista kokemuksista ja lääkitysmallien toimivuudesta heidän elämässään. Vaikkapa sitten suuremmallakin otannalla.

  Kyselytutkimus on tietysti aina kyselytutkimus, mutta jos ihmiset selvästi voivat paremmin, niin siitähän lääketieteessä taitaa olla kyse myöskin. Ihmisten parantamisesta.

  • Markku Savinen: kilpirauhasliiton gallupissa on paljon tieteellisiä puutteita, jonka takia siitä ei voi tehdä johtopäätöksiä T3 lääkityksestä, kuten et teekään. Gallup on varmaan tehty sen takia, että liiton sisällä on kovaa ristiritaa, kun liitto on virallisella endokrinologien linjalla. Rt3 ongelmaisia, jotka eivät ole kiinnostuneita tieteestä, gallup rauhoittaa. Gallupin otannasta puuttuvat ne, jotka ovat kuolleet T3 lääkeeseen, ovat lopettaneet lääkkeen käytön vakavien tai lievien sivuoireiden takia tai eivät ole hyötyneet lääkkeestä. Gallupin lopputulos on siis etukäteen selvä. Galluppissa on sotkettu keskenään kaksi täysin erilaista lääkitystä. Yhdistelmähoito T3+T4 ja monoterapia T3. Hoidot ovat ihan eri hoitoja ja niiden yhdistäminen samaan galluppiin tekee gallupin tulkinnasta mahdottoman. Erittäin suuri ongelma on se, että kirjoittaja ei kerro, kuinka suurelle joukolle kysely tehtiin. Hän kertoo vain vastaajien määrän, ei vastausprosenttia. Jos kysely on tehty nettikyselynä, niin aina vain huononpaan suuntaan mennään. Subjektiivinen mielipide hoidon hyvyydestä on myös ongelmallinen, koska henkilöllä ei ole mahdollisuutta verrata tilaansa toisiin potilaisiin eikä ulkopuolinen silmä kontrolloi vastausten laatua. Tästä Gallupista ei ole kertakaikkiaan mittän hyötyä, paitsi että rT3- ongelmaiset eivät ehkä nyt sitten eroa liitosta kun ovat saaneet noin paljon huomiota.

 27. Totta kai tutkimusta tarvitaan, mutta tuohon tutkimukseen osallistuneiden ihmisten positiivisten kokemusten nollaaminen vetoamalla otantaan taitaa olla hyvä esimerkki tästä:

  http://fi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4%C3%A4r%C3%A4_dilemma

  Tässä voidaan unohtaa oikeastaan Wilsonin syndrooma – ja kysyä, miksi T3-lääkitys toimii joillakin, joille tyroksiini ei ole tuottanut apua – ja miksi lääkärit tuntuvat vastustavan tätä niin paljon? Koska tutkimusta ei ole? Niin, sitä voisi tehdä enemmän, egot tuntuvat vain hiertävän vastaan.

  Kuten aiemminkin täällä muut ovat kirjoittaneet, T3-lääkityksen riskejä on räikeästi liioiteltu tässä blogissa ja se tuntuu ottavan kannan, että potilaat ovat aivottomia idiootteja, jotka syövät heti yliannostuksen mitä tahansa lääkettä heille annetaa, joten ergo, ei käytetä tätä lääkettä lainkaan, vaikka siitä tuntuu olevan monille hyötyä?

 28. Mielle, jos et jaksa itse kaivaa niin linkit:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23974776
  Kuten näkyy, titetyt genotyypit eivät hyödy T4 monoterapiasta vaan yhdistelmäterapiasta.
  Ennen kun tulee kommentteja että joo, mutta asia ei ole vielä vahvistettu, niin kun ollaan tekemisessä potllasryhmän stratifikaation kanssa menee vähän aikaa ennen kun hoito on otettu laajasti käyttöön. Tämän tilanteen kanssa eletään päivittäin syöpäpuolella.

  Click to access 895.full.pdf

  • Kiinnostunut laittoi linkin tieteelliseen mielipidekirjoitukseen, joka on julkaistu lokakuussa 2013. Sen on kirjoittanut Leonard Wartofsky, joka on USAlainen endokrinologi, joka on erikoistunut kilpirauhasen syöpään. Kirjoitus on julkaistu lehdessä Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity, jonka Impact Factor on 3.985. Hän kertoo, että lukuisat tutkimukset eivät tue T3 / T4 yhdistelmähoitoa. Näihin tutkimuksiin valikoituu se 5%, joka ei voi hyvin pelkällä t4:llä. Hän kertoo geneettisestä polymorfismista dejodinaasi geenissä, joka vaikuttaa kilpirauhashormonien pitoisuuksiin veressä ja kudoksessa. Yksi näistä polymorfismeista on yhdistetty siihen, että T4 muuttuu alentuneesti T3:ksi lihaksistossa ja kilpirauhasessa ja tähän liittyy lihavuutta. Tila voitaisiin havaita normaalia korkeamasta suhteesta vapaaT4 / vapaa T3. Kirjoitus tukee siis käsitystä, että vain harvat hyötyvät yhdistelmähoidosta, hyötyjiä on vaikea löytää, rT3-ongelma ja Wilsonin syndrooma ei liity mitenkään aiheeseen. Kirjoitus ei ota kantaa T3-hoidon haittoihin. Suomainen tapa antaa yhditelmähoitoa niille, joilla on korkea rT3 pitoisuus on silmänlumetta, jolla pidetään viranomiaset loitolla ja potilaat suopeina. Kiitos tästä vaihtoehtoisesta teoriasta, joka vahvistaa käsitystä siitä, että rT3-ongelma on satutauti.

 29. Markku Savinen,

  ”Roskatiede” jo vastailikin osaltaan. LIsäisin vielä sen, että tutkimusasetelma ei mahdollista myöskään sen tarkastelua että johtuuko vastaajien parantunut olo uudesta lääkityksestä, vanhan lääkityksen (jos ja kun oletetaan että se oli sopimaton) poisjäämisestä, molemmista vaiko jostain muusta.

  Kenenkään kokemuksia ei myöskään nollata. On vain niin, että lääketieteessä ei voida jäädä hajanaisen otannan & sekavan kyselyasetelman kautta saadun subjektiivisen kokemuksen mahdollisesti kartoittaman tilanteen varaan. Ne kilpirauhaspotilaat joille tyroksiiniterapiasta ei ole ollut apua ansaitsevat parempaa.

  Kiinnostunut,

  Kiitos linkeistä. Wartofskyn artikkelissa mainitaankin se että kliinisiä kokeita yhdistelmähoidon tueksi kaivataan. Linkittämäsi artikkeli ottaa saman kannan ja korostaa niinikään sitä, että pieni alaryhmä kilpirauhaspotilaita voisi hyötyä yhdistelmähoidosta. Yleisemmin … No, siellä mainitaan että meta-analyysitason näyttö ei tue yhdistelmäterapiaa oletusarvona.

  Muistuttaisin vielä siitä, että kumpikaan ei tue t3-monoterapian käyttöä.

 30. Eipä ollut taistelusta tietoakaan. Asiallisesti ja hyvässä hengessä keskustelivat Saine, Holstila ja Välimäki, joka totesi, että Saine kuuluu siihen ryhmään, jolle T3 only -hoito sopii. Hän arvioi, että 5% on niitä, joita tyroksiinihoito ei auta, vaan tarvitaan yhdistelmää tai T3 -monoterapiaa. Hän totesi myös, että oikein annosteltuna T3 -lääke on täysin turvallinen. Lisäksi hän kritisoi endokrinologiyhdistyksen käsittämätöntä lausuntoa, jonka Tiinakin on johonkin näistä jutuistaan linkittänyt puolustamaan omaa kantaansa. Tulkitsin, että Välimäki ei kyllä ole sitä mieltä, mitä Tiina täällä on hänen suuhunsa laittanut. Tai sitten hän on kääntänyt/kääntämässä kelkkansa.

  ”Wilsonin syndroomasta” ei ohjelmassa keskusteltu, koska koko termi on harhaanjohtava, eikä sitä nykyisin enää käytetä. Kyseessä on rT3-ongelma. Tämän ongelman olemassaoloon ei otettu kantaa, sillä ei se ole oleellista. Oleellista on se, että jostain syystä jotkut potilaat eivät hyödy T4-lääkkeestä, vaan heille sopii yhdistelmähoito tai T3 -lääkitys yksin.

 31. ”Toinen nimetön”

  ””Wilsonin syndroomasta” ei ohjelmassa keskusteltu, koska koko termi on harhaanjohtava, eikä sitä nykyisin enää käytetä. Kyseessä on rT3-ongelma. Tämän ongelman olemassaoloon ei otettu kantaa, sillä ei se ole oleellista.”

  Nimen vaihtaminen ei tee kuvitteellisesta todellista. Ja jos ja kun kys. ”tautia” edelleen diagnosoidaan hömppäpiireissä, on todellakin oleellista kertoa ettei mitään ”Wilsonin syndroomaa/käänteis-t3 -ongelmaa” ole olemassakaan.

  ”Oleellista on se, että jostain syystä jotkut potilaat eivät hyödy T4-lääkkeestä, vaan heille sopii yhdistelmähoito tai T3 -lääkitys yksin.”

  Oleellista on toki myös se, että jos ja kun jotkut potilaat eivät hyödy tyroksiinihoidosta niin yhdistelmähoidon ja/tai t3-monoterapian toimivuus selvitetään. Nyt edellisestä on rajallista näyttöä, jälkimmäisestä … No, on käynyt ilmiselväksi että anekdootteja kummempaa ei ole tarjolla.

  Jos Välimäellä on tutkimusnäyttöä t3-monoterapian toimivuudesta, hän varmaan kertonee mitä. Ehkäpä jokin täällä vaikuttavista t3-aktiiveista osannee tiedustella asiaa häneltä. 🙂

 32. Oireistaan parantunut potilas ei ole mikään anekdootti. Hän on elävä todiste siitä, että hoito toimii 🙂

  • Lain mukaan lääkkeitä, rohdoksia ja elintarvikkeiden terveysvaikutuksia ei saa markkinoida yksilötarinoilla, koska ne johtavat ihmisiä harhaan. Koska ihmiset eivät ymmärrä tätä, on ollut pakko laatia asiaa koskeva laki. Myös tässä tapauksessa siis yksilötarina ei kelpaa todisteeksi.

 33. Miten itse nimeäisit tämän ongelman, jossa T4 ei muunnut aktiiviseksi T3:ksi ja tyroksiini ei toimi? Yhdistelmä tai T3-monoterapia toimii. Olisiko sitten parempi ”epätyypillinen vajaatoiminta” vai ”kakkostyypin vajaatoiminta”? Vai mikä selittää sen, että tyroksiini ei kaikilla toimi, vaan pahentaa tilannetta? Koita muotoilla vastaus niin, että käytät vain omaa (toivottavasti tervettä) järkeäsi.

 34. ”Toinen nimetön”:

  ”Oireistaan parantunut potilas ei ole mikään anekdootti. Hän on elävä todiste siitä, että hoito toimii”

  Lääkehoidon toimivuus ei määräydy ”potilaskertomus jossa n=1 –> kaikki skulaa” tyylisesti. Tuliko yllätyksenä?

  ”Miten itse nimeäisit tämän ongelman, jossa T4 ei muunnut aktiiviseksi T3:ksi ja tyroksiini ei toimi?”

  Kysyt asiaa jonka blogisti jo yllä selvitti? Ensinnäkin, väitetyt oireet ovat jokseenkin geneerisiä, tyypillisiä mitä moninaisimmille tiloille. Toisekseen, asiaan (”Wilsonin syndrooma) liittyy tämä käänteisT3 -hömppä. Kyseessä on tyroksiiniaineenvaihdunnan tarpeeton sivutuote jonka mittaamisesta verestä ei ole mitään hyötyä nimenomaan tämän tilan diagnosoinnissa – kuten blogisti yllä selvitti, on useita tapauksia joissa se voi olla normaalia korkeammalla. Mitä diagnostista arvoa sillä siis on?

  ”Olisiko sitten parempi ”epätyypillinen vajaatoiminta” vai ”kakkostyypin vajaatoiminta”?”

  Nimellä itsellään ei ole merkitystä. Kutsutaan sitä nyt edelleen ”Wilsonin syndroomaksi” – ihan siksi, että sinä yrität valkopestä koko hömpän haluamalla vaihtaa sen nimen. 🙂

  ”Vai mikä selittää sen, että tyroksiini ei kaikilla toimi, vaan pahentaa tilannetta?”

  Mikään lääkehoito ei toimi kaikilla potilailla. Jotkut lääkkeet voivat heikentää imeytymistä, oikean annoksen määrittäminen ei ole onnistunut tms.

  Jos väität, että syynä on oletettu tauti/syndrooma/whatever, pitäisi sen diagnosoinnin onnistua kuten muiden tautien tms. diagnosoinnin. Nythän näin ei ole.

  Loppuun pyyntö: jos vastaat, tekisitkö sen tuossa Välimäki-keskustelussa? Kyse kun on de facto samasta asiasta.

 35. En jaksa enää vastata. Tämä ei ole hedelmällistä keskustelua. Kyseenalaistatte, mutta ette pysty silti antamaan uskottavaa selitystä, että miksi on niin kuin on?

 36. Uskottavaa selitystä … mille? Sille, ettei tyroksiini tehoa kaikkiin tapauksiin? Mainitsemani seikat ovat tunnetusti eräitä selittäviä tekijöitä.

  • Uskottava selitys ei ole Wilsonin syndrooma / rT3-ongelma. Kaikkien sairauksien syytä ei koskaan saada selville. Mahdollisuuksia on monia: muuntoentsyymin toiminta, muuntoentsyymin synteesi, reseptorin virhe, ongelma reseptorin säätelyssä, kuljetusproteiinin virhe, virhe kuljetusproteiinin säätelyssä. Vikaa muualla kuin kilpirauhasessa jne.

 37. No hyvä. Tällä perusteella siis kehoitan kaikkia T3 -lääkettä käyttäviä lopettamaan sen heti paikalla. Kääntykää Tiinan ja Mie:n puoleen, jotta saatte selville todellisen syyn vaivoihinne. Nyt on todistettu, että sairauttanne ei ole olemassakaan, vaan kuvittelette kaiken! Kertokaa myös lääkäreillenne, että nyt tiedätte teitä kusetetun ja tehkää lääkäreistänne valitus. Lopuksi vielä: viekää tätä ilosanomaa eteenpäin! Eiköhän tämä asia sillä saada lopullisesti ratkaistua. Jos vielä mahdollista, niin vaatikaa, että tämä hegenvaarallinen valmiste vedetään markkinoilta. Ehkäpä nettiadressi olisi tässä oikea toimintamalli.

  • On enemmän niitä potilaita, jotka ovat kokeilleet, olisiko heillä Wilsonin syndrooma ja jotka sitten ovat pettyneet. Kilpirauhaslääkkeen lopettaminen tai vaihto takaisin T4 lääkkeeseen tietenkin lääkärin valvonnassa. Korvausvaatimukset suoraan klinikalle.

 38. Siinä kuulitte! Nyt hopihopi kaikki T3:sta avun saaneet valitusta väsäämään ja lääkettä vaihtamaan. Terveyskeskuksista löytyy varmasti sopivimmat osaajat tähän tarkoitukseen, sillä vaivaa hoidetaan perusterveydenhuollossa eikä erikoissairaanhoidossa.

  Onhan se nyt piruvie kummallista ja peräti törkeää, että teidät on hoidettu kunton aivan väärin! Teillä on piilevä sairaus, josta ette tiedä mitään. Tai sitten vanha kunnon vainoharhaisuus ja luulotauti, johon ei ole lääkitystä.

  Älkää unohtako tehdä valitusta lääkärille, klinikalle ja mikä tärkeintä, Valviraan! Lääkkeen väärästä tehosta voi sitten raportoida Fimeaan. Lisäksi kertokaa kokemuksenne täällä, jotta sana leviää ja toiset poloiset säästyvät samalta vaivalta.

  • Rahat takaisin vaatimus on tietenkin tarkoitettu niille, jotka eivät saaneet apua väärästä diagnoosista. Näitä täytyy olla enemmistö. Monia ei ole hoidettu kuntoon. Näitäkin tarinoita olemme kuulleet. Pahimmat tapaukset ovat jo Valviran käsittelyssä. Lieviä tapauksia ei käsitellä, minkä nämä Veikot kyllä tietää.

 39. Miten niin ”täytyy olla enemmistö”? Eli sinä haluat että on? Äläkä nyt vetoa tarinoihin tässä kohtaa, kun muuten täällä kaikenlaiset ”tarinat” ovat kelvotonta todistusaineistoa. Mistä sinä tiedät, että monia ei ole hoidettu kuntoon? Ketä tarkoitat ”Veikoilla”? Kuulostaa ihan pelkältä mu-tu-jutulta tämä.

  Jos on pelkkien nettikirjoitusten varassa, niin silloinkin saa kyllä sen käsityksen, että avun saaneita on hyvin paljon ja niitä, joilla on aloitettu T3, eikä se ole toiminut, on vain vähän. Osa näistä ei ole kaikenlisäksi noudattanut ohjeita ja sitten ihmetellään…

  Fimeassa ei ole yhtäkään potilaan tekemää haittailmoitusta. Olen itse soittanut ja kysynyt. Valvirassa tietääkseni on vain lääkäreiden tekemiä valituksia, mutta tämä on toisen käden tietoa. Korjatkoot joku, jolla on ensi käden tieto asiasta.

  • Enemmistö perustuu siihen, että oikein hoidetuista potilaista löytyy todella vähän niitä, joilla T3 monoterapia on oikea ratkaisu (maapallon mittakaavassa). Lisäksi kliiniset kokeet antavat varmat suuntaviivat sille, että hyötyjiä voi olla mutta niitä täytyy olla vähän. En pidä nettikeskustelijoiden määrää luotettavana menetelmänä.

 40. ”Täytyy olla vähän”… jotta sinun uskottavuutesi säilyisi(kö)?. Puhut nyt niin höpöjä, että et taida itsekään uskoa.

 41. Osaatko antaa selityksen sille, että miksi minä tulin oireettomaksi tällä kiistellyllä lääkkeellä saatuani rT3 -dominanssi diagnoosin? Jota ennen siis olin saanut kilpirauhasen vajaatoimintadiagnoosin, johon ei auttanut Thyroxin-hoito.

  Eli siis diagnoosi on mielestäsi väärä. Mikä sitten selittää sen, että tämä hoito auttaa minua ja lukuisat oireet katosivat? Sain elämäni takaisin, kuten niin moni muukin on kertonut. Arvaappa kiinnostaako minua se, että onko kyseessä se tai tämä tai tuo syndrooma?

  Voisin tehdä valituksen entisestä endokrinologistani, mutta en viitsi sitä tarinaa ruotia täällä.

  • Anneli: onko koskaan kokeiltu T4 lääkettä hyvin korkeana pitoisuutena? Onko kortisonin tasoa tarkistettu? Kuinka monta kertaa päivässä otat T3 lääkkeesi?

 42. On kokeiltu T4 hyvin korkeana pitoisuutena ja aina annosta nostettaessa olo paheni ja turvotus lisääntyi. Kortisoli tarkastettu ja söin aluksi myös HC:a. En syö sitä enää. Otan lääkkeeni 3 kertaa päivässä. Vointi parempi kuin T4 lääkkeellä koskaan. Aika vankat perusteet tai omakohtaiset kokemukset lääkkeen haitallisuudesta täytyy olla, että lähtisin vaihtamaan. Omassa vertaistukiryhmässäni on monia, joilla on samanlainen kokemus. Emme ymmärrä tätä kohua asian ympärillä, sillä olemme tahtomattamme joutuneet myrskyn silmään. Haluamme vain saada asianmukaista hoitoa. Ja toivoisimme saavamme sitä myös julkiselta puolelta.

  Kokemus vain on se, että siellä on vähätelty oireita ja tuijotettu vain muutamia arvoja. Kukaan ei ole korvaansa lotkauttanut sivuoireille (kuten turvotus) ja sille, että olo ei kohentunut Tyroxinilla. Ohjekirjan mukaan kuuluu kohentua ja jos näin ei käy, ehdotetaan mielialalääkkeitä, koska syyn on oltava korvien välissä kun muutakaan ei keksitä. Ja oireet sopivat myös masennukseen, vaikka useimmat meistä tietävät, että siitä ei ole kyse. Ja tämä ”masennus” katosi oikean lääkityksen myötä. Samoin turvotus, väsymys, hilseilevä iho, migreeni, kohonnut kolesteroli, kolotukset siellä ja täällä, vatsavaivat. Ihan joitain mainitakseni. Pystyn käymään töissä ja harrastamaan. Viettämään täysipainoista elämää. Ennen olin sairaslomalla vähän väliä ja illat nukuin sohvalla.

  Mutta tämä nyt oli vain tällainen ”yksilötarina”, jolla ei ole mitään merkitystä. Paitsi minulle ja perheelleni. Ja työnantajalleni.

 43. Minkä takia monissa sairauksissa ja tiloissa tuo rt3 nousee jos sillä ei ole mitään merkitystä? Muistelisin että Matti Välimäkikin sanonut haastattelussaan että se on elimistön ”jarru” eli hidastaa elistön kierroksia kun on jokin vakava sairaus tai tila päällä. Miten se hidastaa niitä kierroksia jos se ei vaikuta siellä reseptorissa ja ei ole aktiivinen?

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s