Leviääkö USA:n rahanahneiden puoskarilääkäreiden tauti Suomeen?


Rahanahneet puoskarilääkärit ovat USA:n terveydenhuollon vakava ongelma. Laillistetut lääkärit ryhtyvät tekemään rahaa erilaisilla kokeellisilla hoidoilla. Läärärit toimivat alueilla, joilla julkinen, virallinen terveydenhoito ei suostu toimimaan lääketietteellisen näytön puuttuessa. Rahanahneet huijarit iskevät kyntensä vakavasti sairaiden, epätoivoisten ihmisten kukkaroihin.

Tyypillinen kuvio on, että lääkäri julkaisee kirjan, jossa hän kiistää virallisen hoitosuositusten mukaisen hoidon tehokkuuden joissain tapauksissa ja tarjoaa tilalle omaa, vailla tieteellistä näyttöä olevaa poppakonstia. Yksityisellä klinikalla. Kalliilla hinnalla. Myös turhaan. Keinoja ei perustella tieteellisellä näytöllä vaan parantumistarinoilla, niin kuin laihdutusvalmisteiden markkinoinnissakin tehdään tai roskatieteellä.

Olen alkanut epäillä, että Mehiläisessäkin vastaanottoa pitävä erikoislääkäri Taija Somppi olisi tämän alan edustaja Suomessa. Hän kirjoitti parantavat rasvat kirjan yhdessä miehensä kanssa. He pyörittävät omaa Amplia klinikkaa Tampereella, joka julistaa olevansa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin asiantuntija. Tämä herättää vakavaa huolta roskatieteeseen perustuvasta toimintatavasta. Ylen ykkösen aamu tv:ssä Taija kehuu voita ja varoittaa trans-rasvoista. Voissa on trans-rasvaa 2 %.

Taija Somppi on yksi niistä paristakymmestä lääkäristä, jotka ovat määränneet kilpirauhasen vajaatoimintaan T3-hormonia. Suomessa on noin 19 000 työikäistä lääräriä, joista 18 980 ei määrää T3-hormonia. Asiasta kertoo Kaleva 25.7.2013. Tarja Somppi väittää, että potilaat ovat voineet hyvin. Valvira taas sanoo saaneensa ilmoituksia haittavaikutuksista potilailta tästä lääkevalmisteesta. Yhdeltä lääkäriltä on viety väliaikaisesti lupa hoitaa kilpirauhaspotilaita, mutta ei ole tietoa siitä, onko tämä henkilö juuri Taija Somppi. Lääkärin oikeuksien rajoittaminen on harvinainen toimenpide Suomessa. Tarja Somppi kirjoittaa omassa tiedotteessaan, että ”Henkiläkohtaisesti en ole saanut huomautuksia, varoituksia enkä muitakaan sanktioita valvontaviranomaisten taholta. Eikä myöskään kanteluita Valviraan ole minusta tehty.” Minulla ei ole mitään syytä epäillä tämän tiedotteen todenperäisyyttä.

Esimerkiksi tässä artikkelissa kolmen vuoden takaa on kerrottu aika paljon tuloksista T3/T4 yhdistelmähoidoista. Aluksi pari tutkimusta, joissa oli myönteisiä tuloksia yhdistelmähoidosta, mutta seuraavat 6 tutkimusta eivät kyenneet toistamaan tuloksia. Otoskooltaan suuri tutkimus oli negatiivinen. Yhteenvedossa sanotaan, ettei hoitosuosituksia kannata muuttaa. Johtopäätöksistä nousee vahvana esiin myös placeboefekti sekä se, että jollain pienemmällä potilasryhmällä yhdistelmähoidolla voisi olla vaikutusta erityisesti henkiseen hyvinvointiin.

Olisin toivonut, että Tarja Somppi olisi klinikkansa sivuilla T3-hormonin ylistämisen lisäksi kertonut aineen ongelmista. Miksi lääke vaatii erikoisluvan? T3 hormonin ongelma on sen annostelu. Ainetta ei pystytä annostelemaan niin, etteikö hormonin pitoisuus veressä nousisi luonnottoman suureksi. Tietenkin tällä on sivuvaukutuksia. Sivuvaikutuksista puhuminen vähentää potilasmäärää ja yhtiön tuottoja.

28.7.2013

VAROITUS: Kommenteissa on käynyt ilmi, että T3 lääkettä käyttävä potilas ei tiedä tämän lääkkeen käyttöön liittyvästä kuoleman riskistä.

Jos sinulla on hengitysvaikeuksia, turvotusta kasvoissa, huulissa, kielessä tai kurkussa soita heti hätäkeskuskseen.

Mainokset

100 thoughts on “Leviääkö USA:n rahanahneiden puoskarilääkäreiden tauti Suomeen?

 1. Voit itse tarkistaa Valviralta (nettipalvelu) ettei Taija Sompin oikeuksia ole rajoitettu. Uskottavuutesi kärsii kovasti tuollaisesta perusteettomasta heitosta. T3 on ihan asiallinen lääke joillekin kilpirauhasen vajaatoiminnasta kärsiville potilaalle. Joillekin pelkkä T4 hoito ei riitä.

   • Onko sinulla Nimetön enemmänkin tietoa aiheesta? Ja onko tämä mielestäsi hyvä vai huono uutinen?

   • Niin on, ollut jo useamman viikon. Rajoitukset liittyvät siihen, että useampikin asiakas on jounut vierailemaan keskussairaaloissa mm. sydänoireiden vuoksi (t3 lääkkeen yliannostusoire). Potilaiden seuranta on aivan hakoteillä, uusia potilaita otetaan jatkuvasti ja vanhoillekaan ei ole seuranta aikoja. Ahneella on paskanen loppu, kuten sanotaan. Harmi vaan, että nämäkin kiellot kierretään lähtemällä Tallinnaan ottamaan asiakkaita vastaan (kuten kollega teki) tai sitten asiakkaita otetaan vastaan jonkun toisen lääkärin nimissä. Nytkin on heidän sivuillaan haussa erikoislääkäreitä, ei tarvitse kovin paljon miettiä miksi.

   • Mistäs Leena nämä sinun tietosi ovat peräisin? Oletko töissä Valvirassa? Aika kovia väitteitä tunnut heittävän ihan tuosta vain. Vai oletko se lääkäri, joka hänestä on valittanut?

 2. Suomessa kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastaa lähes 270 000 ihmistä. Yleisesti arvioidaan, että valtaosa potilaista tulee oireettomaksi perinteisellä tyroksiini-monoterapialla. Saksalaisen tutkimuksen mukaan noin 10 % T4-monoterapialla hoidetuista potilaista ei saavuttanut tavoiteltavaa T3 hormonin pitoisuutta TSH:n ollessa viitealueella (1). Erään toisen tutkimuksen mukaan jopa 34-49 % potilaista ei saavuttanut oireettomuutta pelkällä tyroksiinilla (2).

  Funktionaalisen lääketieteen yhdistys (FLY) on jo aiemmin antanut lausunnon kilpirauhasen vajaatoiminnan tutkimisesta ja hoitamisesta syyskuussa 2012, joka löytyy yhdistyksen verkkosivuilta (3). Tämä lausunto perustuu laajaan tieteelliseen kirjallisuuskatsaukseen, jota tässä lausunnossa ei ole nähty tarpeelliseksi lähteä toistamaan.

  Sekä T3-monoterapia että yli 100 vuotta menestyksekkäästi käytetyt eläinperäiset kilpirauhasuutteet (4) halutaan poistaa kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavan potilaan hoitovalikoimasta (5). Tälle ei löydy kirjallisuudesta tieteellistä tukea, vaan kyse on koulukuntakiistasta, jonka kärsijöiksi ovat vaarassa joutua apua tarvitsevat potilaat. Jos todella halutaan keskustella tieteelliseen näyttöön perustuvasta hoidosta, ei edes raskauden aikainen T3-hoito ole vasta-aiheinen (6, 7, 8).

  Useasta kroonisesta sairaudesta poiketen kilpirauhasen vajaatoiminnasta ei riittävän näytön puuttuessa ole käytettävissä Käypä hoito –suosituksia (9). Tämän toteaa tuorein Endokrinologian oppikirjakin (10), vaikka taas hiljattain julkaistussa Suomen Endokrinologiyhdistyksen lausunnossa erheellisesti todetaan, että ”hypotyreoosin Käypä-hoito on Thyroxin (T4)-monoterapia” (5).

  Kiistan alla oleva käänteisT3-ongelma on todellinen eikä sen hoito ole ”kuonan puhdistusta” (11). KäänteisT3:n kinetiikkaa on tutkittu mm. ihmisen istukkasyöpäsoluviljelmässä, jossa määritettiin käänteisT3:n inhibitiovakiot (Ki) sekä T3:lle että T4:lle. Käytännössä käänteisT3 esti 34% aktiivin T3:n soluunottoa ja tyroksiinin vastaavasti 24% (12) . Käänteis-T3:a on lääketieteellisissä julkaisuissa käsitelty muutenkin runsaasti: tämän lausunnon kirjoittamishetkellä (12.6.2013) lääketieteen suurimmasta tieteellisten artikkeleiden tietokannasta PubMedistä (13) löytyy hakusanalla ”rT3” (reverse T3) 1778 tieteellistä artikkelia. Tuntuu erikoiselta, että suomalaiset endokrinologit eivät tunne alansa tieteellisissä julkaisuissa näinkin runsaasti käsiteltyä aihetta tämän paremmin.

  Tämän ’euthyroid sick’ –syndroomanakin tunnetun aineenvaihduntatilan taustalla ovat fysiologisesti poikkeavat vasteet usein kroonisesti sairailla ja moniongelmaisilla potilailla (14). Kokemuksemme mukaan käänteisT3-ongelmasta kärsiviltä löytyy mm. hoitamattomia kroonisia infektioita esim. borrelioosia, kosteusvauriomikrobitoksiineille altistumista, vuosien voimakasta henkistä ja/tai fyysistä ylirasitustilaa, hoitamatonta B12-vitamiinin puutosta ja fibromyalgiaa . Lisäksi on runsaasti perinteisellä tyroksiini-lääkityksellä huonosti voivia hypotyreoosipotilaita. Suurimmalla osalla krooniset oireet ja sairaudet ovat vaivanneet vuosia, jopa yli 10 vuotta. KäänteisT3-ongelmalle on aina syy ja se tulee pyrkiä selvittämään ja hoitamaan. KäänteisT3-ongelma ei poistu sillä, että sitä ei tutkita tai että sen koko olemassaolo kielletään (11).

  Jos hypotyreoosia sairastavan potilaan oireet eivät lievity asianmukaisella tyroksiini- tai tyroksiini-trijodityroniini –hoidolla, on syytä harkita käänteisT3-mittausta. Jos käänteisT3-ongelma todetaan, voi T3-monoterapiaa olla perusteltua kokeilla rajallisen ajan kilpirauhassairauksiin perehtyneen lääkärin valvonnassa. T3-monoterapiaan lähdettäessä potilasvalinnassa on kuitenkin oltava erityisen huolellinen. Hoidon asianmukainen toteutuminen vaatii sekä huolellista seurantaa että potilaalta ja lääkäriltä syvällisempää perehtymistä kilpirauhassairauksiin kuin perinteinen tyroksiini-monoterapia.

  Yhdysvaltojen lääkevalvontaviranomainen FDA (Food and Drug Administration) ei anna mitään rajoituksia T3-monoterapian suhteen. Cytomel (T3:n kauppanimi Yhdysvalloissa) on FDA:n kaikkein turvallisimmassa turvallisuusluokassa ja sen käyttöä pidetään turvallisena jopa raskauden ja imetyksen aikana aikana. FDA ei myöskään mainitse, että Cytomelia tulisi käyttää vain yhdessä T4 sisältävien valmisteiden kanssa (15). Sekä Pfizerin valmistaman Cytomelin että TakedaNycomedin valmistaman Liothyroninin (T3:n kauppanimi Suomessa) valmisteyhteenvedot (7, 8) ovat yksimielisiä siitä, että valmisteita voidaan käyttää kaikkiin kilpirauhasen vajaatoiminnan muotoihin sekä lapsilla että aikuisilla, ja myös raskauden ja imeytyksen aikana. Viime mainitun vahvistaa myös HUS:n teratologinen tietopalvelu (16). Vain toisen valmisteyhteenvedon kohdalla todetaan, että sitä voidaan käyttää myös yhdessä tyroksiinin kanssa, mikä antaa ymmärtää, että monoterapia olisi näiden ensisijainen tarkoitus.

  Valmisteyhteenvedot ovat kyseisten lääketehtaiden sekä eri maiden lääkevalvontaviranomaisten konsensus lääkkeen käytöstä pitkien kliinisten tutkimusten jälkeen. On vaikea ymmärtää, miksi Suomen Endokrinologiyhdistys kävelee kaikkien T3-lääkkeiden valmisteyhteenvetojen sekä samalla FDA:n ja suomalaisen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean yli kieltämällä T3-monoterapian. Tähän tarvittaisiin näytöksi alkuperäistutkimuksia, joita ei tähän saakka ole pystytty esittämään. Lisähuomiona todettakoon, että Cytomelin valmisteyhteenvedossa todetaan myös, että vaikeissa hypotyreoositapauksissa lisämunuaisen kuorikerros toimii puutteellisesti ja T3-hoidon aikana voidaan, tai jopa tulee, käyttää kortisonikorvaushoitoa (7).

  T3-monoterapian seurauksena aivolisäkkeen erittämä tyreotropiini (TSH) painuu mittaamattomiin. Koska tyreotropiini ei stimuloi kilpirauhasta, kilpirauhasen pääasiassa erittämän hormonin, tyroksiinin, määrä laskee alle viitealueen alarajan. Vaikka laboratoriotulokset näyttävät T3-hoidon aikana hoitoa tuntemattoman mielestä jopa kummallisilta, se ei aiheuta minkäänlaista vaaraa potilaalle vaan on nimenomaan hoidon eli T3-lääkityksen looginen seuraus.

  Tyroksiini eli T4 on varasto- tai prohormoni, joka ei mene solun tuman sisään. Ainoastaan aktiivinen trijodityroniini eli T3 menee solun tuman sisään, sitoutuu siellä reseptoreihin ja sen avulla aikaan saa kilpirauhashormonien vaikutukset. T3-tyreotoksikoosin saa aikaan vain liiallinen T3. Tyreotoksikoosin diagnoosia ei tehdä pelkästään laboratoriokokeiden perusteella: se on eri syistä johtuva kilpirauhashormonimyrkytys, joka todetaan ensisijaisesti kliinisen kuvan perusteella ja laboratoriokokeet, joissa S-T4v ja/tai S-T3v ovat yli viitealueen ylärajan, vain vahvistavat tilan.

  Huolta ja sekaannusta on erityisesti aiheuttanut T3-monoterapian aikainen mittaamattoman matala tyreotropiini (TSH), joka ei T3-hoidon aikana ole merkki hypertyreoosista. Viittaamme tässä edellä mainittuun Endokrinologian oppikirjaan (10), jossa kilpirauhassyövän hoitoa koskevassa luvussa todetaan mm. seuraavaa (alleviivaus tämän vastineen laatijoiden): ”Metastasoituneessa taudissa tai muutoin suuren riskin potilailla aivolisäkkeen TSH stimuloi syövän kasvua, minkä vuoksi tyroksiinilla pyritään sammuttamaan TSH:n eritys kokonaan. Annos on riittävä ja sopiva, kun seerumin TSH-pitoisuus on lähellä toteamisrajaa ja seerumin T3v on viitealueella. Tähän tarvitaan tyroksiinia 150 -250 mikrogrammaa/vrk. Annosta pienennetään, jos se aiheuttaa hypertyreoosiin viittaavia oireita tai jos S-T3v on viitealueen yläpuolella. ”

  Kilpirauhassyövän sairastanut elää siis vuosikausia ongelmitta lääkityksellä, joka aiheuttaa mittaamattoman matalan TSH-tason. Mittaamattoman matala TSH ei ole ongelma muillekaan kilpirauhaspotilaille. Tämän on todennut myös professori Välimäki tammikuussa 2008 luennoidessaan Biomedicumissa (17).

  Sekä eläinperäisiä kilpirauhasuutteita käyttäessä (kauppanimet Armour Thyroid ja Thyroid Erfa) että T3-monoterapiassa seerumin T3v pitoisuus on paras hoitotasapainon seurantatutkimus ja sen tulee pysyä viitealueella, joskin monoterapiassa S-T3v voi hetkellisesti olla viitealueen yläpuolellakin. TSH on useimmiten viitealueen alapuolella ja S-T4v matalahko endogeenisen tyroksiinituotannon vähentymisen seurauksena (18).

  T3-monoterapiahoidon tarve on usein vain kuukausia. Tapauksesta ja sairauden etiologiasta riippuen T3-hoidon jälkeen lääke voidaan lopettaa vähitellen kokonaan tai siirtyä T4-monoterapiaan tai tyroksiini-trijodityroniini –yhdistelmähoitoon. On kuitenkin joitakin tapauksia, jotka ovat joutuneet jatkamaan T3-monoterapiaa pidempään. Tästä tunnetuin esimerkki on Yhdysvaltain edesmennyt presidentti John F. Kennedy (19).

  T3-monoterapia ei ole ensisijainen hoito. Vastaanotollemme tulevat potilaat ovat kärsineet erilaisista vaivoista vuosia tai vuosikymmeniä, he ovat työkyvyttömiä, tai ainakin sen uhka on suuri. He ovat hakeneet apua monelta eri taholta, hyvin usein endokrinologeiltakin. Oireita, kuten kroonisia kipuja ja väsymystä, on usein hoidettu depressio- ja särkylääkkeillä tai kilpirauhasen vajaatoimintaa sitkeästi tyroksiinilla, vaikka se ei ole oireisiin auttanut. Aiheuttavia tekijöitä ja liitännäissairauksia kuten kroonisia infektioita ei ole tutkittu. Kun taustatekijä(t) ja käänteis-T3-ongelma on adekvaatisti hoidettu, potilaista lähes kaikki ovat parantuneet eikä tietoomme ole tullut minkäänlaisia potilasvahinkoja tai vaaratilanteita. Yhdysvaltojen FDAlla ei 57 vuoden ajalta ole T3-hoidoista (Liothyronin/Cytomel) haittavaikutustiedostoissa vakavia sivuvaikutuksia. Yleisin on, ettei vaikutusta tule lainkaan, seuraavana päänsärky ja kolmantena sydämen tykytys. Myöskään Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean haittavaikutusrekisterissä (20) ei ole ainuttakaan ilmoitusta Liothyroninin haittavaikutuksista.

  Kilpirauhashäiriöistä kärsivät potilaat odottavat saavansa yksilöllistä, laadukasta ja kokonaisvaltaista lääketieteellistä hoitoa, jossa ei hoideta laboratorioarvoja, vaan niiden tulkinta lähtee potilaan oireista ja tilanteesta tapauskohtaisesti (17). Ei ole lääkärin etiikan mukaista jättää kärsivää potilasta vaille hoitoa.

  Helsingissä 12.6.2013

  Funktionaalisen lääketieteen yhdistyksen hallitus

  Erkki Antila, hallituksen puheenjohtaja, FT, LL

  Heli Mäkilä, LL

  Timo Lehto, FT, biokemisti

  Paula Heinonen, TkL, biokemia

  Jarkko Kause, kiropraktikko, DC (Doctor of chiropractic)

  KIRJALLISUUSVIITTEET:

  1) Hoermann R ym. Is pituitary TSH an adequate measure of thyroid hormone controlled homeostasis during thyroxine treatment? European Journal of Endocrinology (2013) 168 271-280.

  2) Saravanan P. ym. Psychological well-being in patients on `adequate` doses of l-thyroxine: results of a large, controlled community-based questionnaire study. Clin Endocrinol (Oxf). 2002 Nov;57(5):577-85.

  3) Funktionaalisen lääketieteen yhdistys. Lausunto kilpirauhasen vajaatoiminnan tutkimisesta ja hoitamisesta. Syyskuu 2012. http://fms.fi/kilpirauhasenvajaatoiminnasta

  4) Murray GR. The life history of the first case of myxoedema treated by thyroid extract. Br Med J 1920,i:359-60.

  5) Suomen Endokrinologiyhdistyksen lausunto 27.5.2013. Kilpirauhaspotilaat ansaitsevat näyttöön perustuvaa hoitoa. http://www.kilpirauhasliitto.fi/images/images/hypotyreoosilausunto_270513.pdf

  6) http://endocrine-system.emedtv.com/cytomel/cytomel-and-pregnancy.html

  7) Lääketehdas Pfizerin Cytomelia koskeva valmisteyhteenveto: http://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=703

  8) Lääketehdas TakedaNycomedin Liothyroninia koskeva valmisteyhteenveto: http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Preparatomtale.aspx?pakningId=343197f7-d91d-4647-bff2-88599eead8ca&searchquery=&f=

  9) Käypä hoito –suositukset: http://www.kaypahoito.fi

  10) Välimäki ym. (toim.). Endokrinologia. Duodecim 2009.

  11) Välimäki M. Trijodityroniini – apu vai vaara hypotyreoosin hoidossa? Suomen Lääkärilehti Vsk. 68, Nr: 18/2013, s. 1324-1325.

  12) Mitchell AM ym. Uptake of reverse T3 in the human choriocarcinoma cell line, JAr. Placenta 1999 Jan;20(1):65-70.

  13) PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

  14) Matikainen N. Kilpirauhaskokeiden tulkinta voi olla pulmallista. Suomen Lääkärilehti Vsk. 67, Nr: 9/2012, s. 685-691

  15) USA:n lääkevalvontaviranomaisen FDA:n Cytomelia koskeva sivusto: http://www.drugs.com/pro/cytomel.html

  16) HUS Teratologinen tietopalvelu: http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/teratologinen-tietopalvelu/Sivut/default.aspx

  17) Professori Välimäen luento Biomedicumissa 18.1.2008. http://www.pkkilpi.org/luento_valimaki.htm

  18) Välimäki M. Riittääkö pelkkä tyroksiini hypotyreoosin hoidoksi? Suomen Lääkärilehti Nr: 49-50/2006, s. 5161-5162

  19) Mander LR. Endocrine and autoimmune aspects of the health of John F. Kennedy. Ann. Intern Med. 2009;151(5):350-354.

  20) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean haittavaikutusrekisteri. http://www.fimea.fi/vaesto/laakkeidenturvallisuus/haittavaikutukset

  • Funktionaalisen lääketieteen yhdistys (FLY) tiedote:

   Tiedotteen allekirjoittajana on vain kaksi lääkäriä, jotka kumpkaan eivät ole kilpirauhashoidon erikoislääkäreitä vaan antioksidanttiklinikan omistajia.

 3. Täältä voit tarkistaa Taija Sompin tiedot Valvirassa. Täällä ei näy.mitään rajoituksia: https://julkiterhikki.valvira.fi

  Kun sanot että faktat ovat oikein, tarkoitatko että,Valvira on ”vienyt oikeudet” Taija Sompilta?

  Tällaisia heittoja kun teet, olisi korrektia tehdä se omalla nimelläsi.

 4. Korjaan näitä sun virheitä, kun pistävät silmään.
  T3-valmiste Liothyrine on ei vaadi erityislupaa tällä hetkellä. Syyskuun alusta tilanne saattaa muuttua.

 5. Faktat on ainakin osittain väärin. T3-hoidolla eivät aina sen pitoisuudet ”nouse luonnottoman korkeiksi” , kuten väität. Kysy vaikkapa Sompilta.

 6. Asiasta kannattaisi tosiaan vähän ottaa selvää, ennen kuin lähtee kirjoittamaan näitä ”musta tuntuu” -juttuja. Somppi ei ole ihan paras äänitorvi T3-hoidoille kyseenalaisen vastarannan kiiski -maineensa takia, mutta se ei tee hoidosta yhtään sen huonompaa. Meillä T3-hoitoa saavilla potilailla on tarpeeksi vaikeaa taistella sekä sairautta, että lääkärikunnan enemmistöä vastaan tämän hoitomme kanssa. Lisää paskaa niskaan ei tosiaan kaivattaisi enää kaiken maailman blogaajilta. Terveisin monen vuoden tuskailun, työkyvyttömyyden ja tuloksettoman T4-hoidon jälkeen ensimmäistä kertaa T3-hoidolla hyvin voiva ja jaksava ihminen. Voit myös kysyä itseltäsi kuulostavatko esim. ruumiinlämmön nouseminen asteella, leposykkeen nouseminen 40 -> 60, nesteturvotuksen katoaminen ja hiusten palaaminen kaljuuntuneeseen päähän placebovaikutuksilta.

  T3-hoito aiheuttaa helposti ongelmia, mikäli sitä määräävä lääkäri ei osaa tutkia siihen liittyviä muita asioita, kuten elimistön kortisolitasoja tai rauta- ja B-vitamiinivarastoja. Lisäksi T3-hormonin annostelussa ja seurannassa pitää olla maltillinen ja tarkkana, koska jos sitä on liikaa tai liian vähän, se aiheuttaa helposti jonkunnäköisiä sydänoireita, lieviä rytmihäiriöitä tai tykytystä. Lisäksi lääkitystä pitää etenkin T3-monoterapian alkuvaiheessa säätää vain muutaman päivän välein, mikä vaatii tarkkaa ohjeistusta ja potilaaltakin älyä ja osaamista kuunnella omaa oloaan. Ymmärrän hyvin, että useimmat lääkärit eivät halua sitoutua potilaan aikaa vievään tarkkaan seurantaan ja hoitoon, vaan mielummin määräävät (lääkärille) helppoa T4-hormonia ohjeella ”tästä joka aamu ja katsotaan vuoden päästä uudestaan.”

  Uskon, että tulevaisuudessa tullaan näkemään myös enemmän tieteellisiä julkaisuja ja julkistettuja potilastapauksia T3-hoidon piiristä. Aihepiiriä tutkitaan todella vähän missään, koska uusia lääkkeitä ei hoitoon enää voi patentoida, mutta meillä on onneksi jonkun verran lääkäreitä, jotka ovat oikeasti kiinnostuneita potilaidensa hyvinvoinnista. Se, että 90% kilpirauhassairaista voi hyvin T4-hoidolla tarkoittaa sitä, että 10% ei voi hyvin. Se 10% tarkoittaa tuhansia ihmisiä Suomen kokoisessa maassa. Jos tuhannet ihmiset voivat huonosti, niin se ei todellakaan ole koulukuntakiistelyn paikka, vaan silloin pitää kokeilla uusia juttuja, ja hakea kaikki olemassa oleva tieto ja keinot, millä nämä ihmiset saadaan voimaan hyvin. On todella vaikea käsittää, että monet lääkärinvalan vannoneet, älykkäät ihmiset eivät näe asiaa tällä tavoin.

  • Oletko huolissasi lääkkeesi sivuvaikutuksista pitkällä tähtäimellä? Koska lääkkeesi annostelu tuntuu vaativalta, tulisiko annostelu säätää kohdalleen erikoissairaanhoidon puolella?

   • Lääkkeellä itsessään ei ole oikeastaan sivuvaikutuksia, koska se on samaa hormonia, mitä ihmisen elimistössä esiintyy muutenkin. Ainoastaan sen tason heittelyt hoidon alussa annosta nostettaessa aiheuttavat ”sivuvaikutuksia”, samalla tavalla kuin luontaisetkin heittelyt. Kun olin pahasti vajaatoiminnalla sekä suuren osan ajasta T4-hoidolla minulla oli paljon rytmihäiriöitä. Samanlaisia rytmihäiriöitä tulee, jos olen nostanut lääkeannostani liian hitaasti ja putoan ”vajaatoiminnalle”, eli veressäni on liian vähän T3-hormonia.

    En ole juuri huolissani, koska minulla on hyvät ohjeet ja olen hyvässä ohjauksessa. Lisäksi saan lääkäriini yhteyden heti tarvittaessa jos minulla on akuutteja kysymyksiä, vastuullisena tyyppinä hän antoi yksityisen puhelinnumeronsa. Lääkärini on opiskellut T3-hoitoa toisin kuin suomalaiset endokrinologit, joten miksi minä haluaisin heidän hoidossaan olla? Erikoistuminen tai koulutus ei tee ihmisestä pätevää, vaan se, mitä hän oikeasti tietää ja osaa.

    Tahtoisin vielä sanoa, että tässä ei oikeasti ole kysymys mistään ”vaihtoehtohoidosta”, vaan tässä korjataan oikealla tavalla hormonaalista epätasapainoa. Omalla kohdallani sen mahdollisia aiheuttajia ovat vuosia jatkunut ylirasitustila, leikkauksen jälkitila, tai homealtistus. Tai kaikki nämä yhdessä. Kilpirauhasestani ei ole löydetty mitään vikaa, ja luontainen T4-tasoni on hyvä. Minulta on otettu T3v-tasot kun tyroksiinilääkitys aloitettiin ja voin huonosti, arvo oli 5,1. Vuoden tyroksiinilääkityksen jälkeen T3v-arvoni oli pudonnut 4,0:aan, joka on viitteen alaraja, vaikka T4v-arvoni oli tyroksiinilääkityksen ansiosta aivan viitteen ylärajassa. Veressä oli siis T4:ää vaikka kuinka, mutta muunto aktiiviseksi T3-hormoniksi ei toimi. Myös TSH-arvoni oli vieläkin yli (melko lavean) suomalaisen viitearvon, vaikka tyroksiinilääkitys oli nostettu niin korkeaksi kun ilman isompia sydämentykytyksiä oli mahdollista. Olin tässä vaiheessa todella huonossa kunnossa, joutunut lopettamaan kaikki liikuntaharrastukseni ja lähes työkyvytön. Kauppareissutkin tuottivat tuskaa niin fyysisesti kuin henkisestikin, kun hyllyjen välissä unohti, mitä oli menossa hakemaan, ja jouduin nojailemaan ostoskärryyn kun huimasi. T3-lääkityksen aloittaminen alkoi korjata oloani välittömästi, ja tällä hetkellä oloni on parempi kuin vuosiin, vaikka hoito on vasta suht alussa. Kävin mm. vasta kävelemässä pienen karhunkierroksen lomallani. Pääkin toimii pitkästä aikaa kunnolla.

 7. Harvinaisen tietämätöntä roskajournalismia kymmenille tuhansille suomalaisille elintärkeästä asiasta. Jos ottaisit oikeasti selvää asioista, niin tietäisit että T3-hormonia on verrattain helppo annostella, sillä sen puoliintumisaika on lyhyt.
  T3 on kehon oma aktiivinen hormoni, on järjenvastaista vihjailla sen olevan plaseboa.

  Yrityksesi saattaa myös Taija Sompin maine epäilyksen alle on halpamainen. Moni kilpirauhasen vajaatoimintapotilaista ei voi hyvin ”yhden-totuuden-lääkkeellä” (tyroksiinilla), vaan he tarvitsevat T3- tai yhdistelmälääkitystä. Syy siihen on yksinkertainen: Osalla potilaista muunto T4-T3 ei toimi kunnolla, osalla taas käänteinen-T3 aiheuttaa ongelmia. Ongelma on maanlaajuinen, mutta alidiagnosoitu, koska suurin osa lääkäreistä ei ymmärrä siitä mitään!
  .

  • ”Harvinaisen tietämätöntä roskajournalismia kymmenille tuhansille suomalaisille elintärkeästä asiasta.”
   Oma käsitykseni blogini lukijamäärästä on paljon pienempi. Mihin tietosi perustuvat?

   ”Jos ottaisit oikeasti selvää asioista, niin tietäisit että T3-hormonia on verrattain helppo annostella, sillä sen puoliintumisaika on lyhyt.”
   T3 hormonin oikean tason löytäminen vatii tarkan ohjelman. Yliannostukseen liittyy kuoleman riski. Suomalaisia on Valviran mukaan joutunut sairaalahoitoon.

   ”T3 on kehon oma aktiivinen hormoni, on järjenvastaista vihjailla sen olevan plaseboa.”
   Tietteeelisten kliinisten tutkimusten mukaan potilaat eivät hyödy yhdistelmähoidosta T4/T3. Tutkijat sanovat, että kyse on plaseboefektistä ja että ei ole poissuljettua etteikö mahdollisesti jokin pienempi alaryhmä potilaisita hyötyisi yhdistelmähoidosta.

   ”Yrityksesi saattaa myös Taija Sompin maine epäilyksen alle on halpamainen. Moni kilpirauhasen vajaatoimintapotilaista ei voi hyvin “yhden-totuuden-lääkkeellä” (tyroksiinilla), vaan he tarvitsevat T3- tai yhdistelmälääkitystä. Syy siihen on yksinkertainen: Osalla potilaista muunto T4-T3 ei toimi kunnolla, osalla taas käänteinen-T3 aiheuttaa ongelmia. Ongelma on maanlaajuinen, mutta alidiagnosoitu, koska suurin osa lääkäreistä ei ymmärrä siitä mitään!”

   Suurin osa lääkäreistä tietää asian taustalla olevan teorian kiistanalaisuuden eivätkä halua määrätä lääkettä, jolla ei ole myyntilupaa Suomessa. On selvää että tällainen hoito / tutkimus / diagnosointi kuuluu Suomessa erikoissairaanhoidon piiriin. Haluan kiinnittää huomiota niihin merkkeihin, jotka viittaavat rahanahneuteen lääkäreillä potilaiden kokoanaisedun sijaan.

   Suomen Endokrinologiyhdistyksen lausunto: ”Synteettistä trijodityroniinia (T3, kauppanimillä Liothyronin ja Thybon) ei pidä yksinään käyttää hypotyreoosin hoitoon, koska hoito johtaa helposti T3-toksikoosiin.”

 8. Rahanahneus on sekin vähän huono argumentti tähän yhteyteen, ainakin minun lääkärini on hoitanut minua varsin kohtuullisella Mehiläisen lääkäritaksalla. On neuvonutkin hoidossa vielä sähköpostitse pariin otteeseen, mistä ei ole edes laskuttanut erikseen. Labrat maksavat vähän enemmän, mutta niitä ei oteta välttämättä edes samassa firmassa, vaan ne voi ottaa missä haluaa.

  • Rahanahneudella en tarkoita yhdeltä potilaalta perittävää hintaa yhdestä käynnistä, vaan erityisesti esimerkiksi tarpeettomia laboratoriokokeita ja tarpeetonta T4/T3 ja T3 kokeilua.

   • ”Tarpeettomat” laboratoriokokeet eivät tosiaan lihota lääkärin pussia mitenkään, koska ne voi teettää missä laboratoriossa hyvänsä. Synteettinen T3 (kauppanimi Liothyronin) nyt on niin halpa lääke, että sen kokeileminen ei tunnu kenenkään pussissa. Rahan voi tästä keskustelusta jättää kyllä pois kokonaan, siitä on turha motiiveja kaivella; ainakaan tavallisten lääkäritalojen lääkärien osalta. Jos puolestaan haluat hyökätä Sompin klinikan toimintatapoja vastaan niin ole hyvä vain, mutta älä kiitos sotke siihen T3-hoitoja. Negatiivinen ja asenteellinen kirjoittelu asiasta vain vaikeuttaa hankalan sairauden kanssa ja hoitonsa puolesta taistelevien potilaiden asemaa entisestään.

   • Koska potilas ei itsekään tiedä mitä syö on parasta korjata näitä virheitä. Lääke ei ole täysin samaa hormonia, mitä ihmisen elimistösssä syntyy muutenkin ja se on synteettinen ja hormonin natrium suola. Lääkkeellä on seuraavia sivuvaikutuksia: painon väheneminen, minkä takia lääkettä käytetään paljon väärin, vapina, päänsärky, vatsavaivat, oksetus, ripuli, vatsakrampit, hermostuneisuus, ärtyvyys, unettomuus, liiallinen hikoilu, lisääntynyt ruokahalu, kuume, kuukautiskierron muutokset, lämpöherkkyyttä. USA:ssa pakkausseloste sisältää niin sanotun Black box warning eli mustalla kehystetyn varoitustekstin. Black box warning on vahvin varoitus, minkä FDA (USA:n lääkkeiden turvallisuudesta vastaava virasto) voi vaatia pakkausselosteeseen. Vakavat riskit liittyvät yliannostuksen vaaraan. Tämä hoito luokitellaan vaihtoehtohoidoksi, koska hoidon taustalla oleva teoria on kiistanalainen.

 9. Laitatko ”Tiina” yhteystietosi selkeästi näkyviin nettikirjoituksiin! Eli oikean nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Kiitos! t. Katja Laihonen/ Aamulehti/ Tampere

 10. Olisiko fiksua keskustella mielipiteistäsi suoraan Taija Sompin kanssa eikä nimettömänä herjata hänen työtään? Hyvään journalistiseen tapaan (myös verkossa!) kuuluu että mielipiteen kirjoittaja uskaltaa ilmaista ne omalla nimellään. Kirjoituksesi eivät tässä valossa herätä suurta luottamusta vaan lähinnä halveksuntaa.

  Ottanet siis yhteyttä suoraan Taijaan tai paljastat henkilöllisyytesi. t. Katja Laihonen

 11. Pidän äärimmäisen typeränä keskustella esimerkiksi alan Wakefield in tai Taija Sompin kanssa. Pekka Peitsikin kirjoitti nimimerkillä eikä sitä kukaan toimittaja ole koskaan uskaltanut kyseenalaistaa. Oletko potilas vai osakkeenomistaja?

 12. Aivan naurettava on! joka vielä sensuroi kommentteja! En käytä aikaani moiseen turhuuteen, T. Katja Laihonen

  • Esiinnyt täällä toimittajana, joka on huolissaan muka journalismin tasosta. Et ole ollut huolissasi muiden sivustojen journalistisesta tasosta. Sinun pitäisi rehellisyyden nimissä paljastaa, oletko sittenkin lääkärin potilas, ystävä tms eikä käyttää hyväksesi ammattititteliäsi

  • ”Aivan naurettava on! joka vielä sensuroi kommentteja! En käytä aikaani moiseen turhuuteen, T. Katja Laihonen”
   Poistan tällaiset kommentit, joissa ei ole asiasisältöä. Lähettämäsi tiedote meni roskapostisuodattimella roskaposteihin ja on nyt palautettu. Tämä viesti sisältää sen tiedon, että Katja Laihonen ei vastaa onko hän potilas, ystävä vai jokin muu. Tästä teen sen johtopäätösen, ettei hän ole jouranalistisella mielellä liikkeellä ja on todennäköisimmin potilas. Tutkimuspäällikkö tarkoittaa, että hän työskentelee Aamulehden markkinointiosastolla ja tekee pikku tutkimuksia yritysten mainoksista, kuinka ne huomataan Aamulehdessä. Kuin tutkimushaastettelija. Hän ei ole esimies. Hänellä ei ole journalismialan koulutusta. Hänellä ei ole myöskään tieteellistä koulutusta, joka auttaisi ymmärtämään tieteellisiä artikkeleita.

 13. Olen tutkimuspäällikkö (en siis lehteen kirjoittava toimittaja). Tutkin terveysasioita myös itse vapaa-ajallani. Olen tukeutunut analyyseissäni sekä ns. perinteisen länsimaisen että ns. vaihtoehtoisen/ funktionaalisen lääketieteen julkaisuihin ja potilaskertomuksiin. Kuitenkin niin että niiden lähteet ja tulokset ovat asianmukaisesti dokumentoitu ja perusteltu. Olen siis avoin kaikelle tiedolle joka voisi parantaa ihmisten hyvinvointia.

  Hyvää kesän jatkoa sinulle!

 14. Pieni vinkki: googlaa ”PubMed” ja lue yli 25 000 artikkelia T3-hormonista, jos siis totuus kiinnostaa ja sinulla on koulutus joka auttaisi ymmärtämään tieteellisiä artikkeleita. Onko?
  Kommenttiesi valossa alan kyllä epäillä tarkoitusperääsi.
  PS: Kannattaisi varmaan lainata tekstiä, mihin vastaat..

  • Mitä tarkoitat epäselvällä vihjauksella tarkoitusperistäni? Minulla ei ole mitään salaista tarkoitusperää. Miksi ehdotat 25000 artikkelin lukemista, kun jokainen ymmärtää tehtävän mahdottomaksi ja siis ehdotuksesi on kirjaimellisesti otettuna järjetön

 15. On se vaan jännä juttu että joku leimaa puoskaroinniksi sellaisen lääkkeet jota on käytetty vuosikymmeniä ihmisen hoidossa. Joista ei ole yhtään haittavaikutusta ilmoitettu fimeaan ikinä. Lisäksi nuo mainitsemasi haittavaikutukset ilmenevät vain liiallisella annoksella. Kilpirauhasarvoja seurattaessa ei t3 lääkityksellä tule ongelmia. Itse pääsin pitkältä sairaslomalta takaisin töihin tällä t3 lääkkeellä. Surulliseksi tulen tälläisestä tietämättömyydestä. Sisätautilääkäri määräsi minulle t3 lääkityksen ja ihan yliopistollisessa sairaalassa. Ei siis mikään rahanahne puoskari.

  • Aineen annostelu aiheuttaa ongelmia ja onneksi sinulla on toistaiseksi arvot pysyneet ennallaan. Kannatan sitä että vain sisätautilääkärit saavat määrätä tätä lääkettä.

 16. Ei Liothyroninia ole vapautettu erityisluvasta. Sillä on Fimean antama määräaikainen erityislupa, jonka voimassa ollessa henkilö- ja reseptikohtaista lupaa ei tarvita. Määräaika tosin on lopuillaan.
  Valmiste on erityisluvallinen ensisijaisesti siksi, ettei sen valmistaja tai maahantuoja ole hakenut sille Suomessa myyntilupaa.

 17. Mistä löytäisin tietoa/käyttäjien kokemuksia eläinperäisen (Armour Thyroid) kilpirauhaslääkkeen käytöstä? Yhdistelmähoito sekä pienellä annostuksella kortsoni ovat auttaneet, mutta eivät ole poistaneet kaikkia oireita. Huomenna olisi tarkoitus aloittaa uusi lääke. Toiveet ovat korkealla, mutta pelottaa jos hoito ei autakaan. Parempaa vointia kaikille kr-ongelmien kanssa kamppaileville! T: Anne Lahtinen

 18. facebookissa on sivusto, jossa vertaistukea. mutta kannattaa lukea valikoiden!

 19. Näin se menee, mieluummin annetaan turhakkeisiin rahat ja ollaan tutkittua tietoa vastaan… saa taas Somppi uudet merkkisaappaat joita esitellä, kun valtakunnan media haluaa haastatella ravinnosta, josta somppi ei tiedä/ymmärrä edes perusteita. Ostakaa pois, esim. Sompin n-3 tuotteet varmasti poistavat vaivat joka päästä, vaikkakaan tutkimuksissa näistä ei mitään hyötyä sadoilla tuhansilla ihmisillä ole havaittu.

 20. Täällä on monia asiallisia potilaiden kirjoituksia toipumisestaan vuosien jälkeen. Täytyyhän tämä asia nyt OIKEASTI tutkia, että miksi T3 on auttanut, ja ottaa vakavasti. Ovatko teoriat oikeita tai vääriä, en tiedä. Näyttö tällä sivulla itse potilaiden kertomana on otettava silti huomioon.
  Kun sairautta hoidetaan yleisesti hyväksyttyjen perusteiden mukaan, on sekin tavallisesti kokeilemista…kokeillaan sopiiko vaikka tietty masennuslääke ihmiselle jne. Jos ei sovi, vaihdetaan ja kokeillaan uutta.
  Näissä asioissa on ihmisistä ja heidän elämästään kysymys, SIKSI PITÄÄ OIKEASTI SELVITTÄÄ, MIKSI T3 TOIMII TOISILLA ERINOMAISESTI? Pelkkä oikeassa olemisen tarve on hulluinta, mitä tässä voidaan toisillemme tehdä.

 21. kiva että olet lähtenyt ristiretkelle rt3 syndroomaa ja lisämunuaisten uupumusta vastaan. mutta mielestäni olisi tärkeää selvittää miksi esim t3-hoito auttaa niin monta potilasta joilla pelkkä thyroxin-hoito ei riitä kuin lähteä tämmöiseen propagandan levittämiseen.

 22. ”roskatiede
  29.7.2013 09:56

  Funktionaalisen lääketieteen yhdistys (FLY) tiedote:

  Tiedotteen allekirjoittajana on vain kaksi lääkäriä, jotka kumpkaan eivät ole kilpirauhashoidon erikoislääkäreitä vaan antioksidanttiklinikan omistajia.”

  Uskaltavatpa kuitenkin esiintyä omilla nimillään. Sitä toivoisi blogin pitäjältäkin eikä anonyymiä puskasta huutelua.

 23. Roskatiede, kysyt, miksi T3-lääke (samoin kuin eläinperäiset luonnolliset kilpirauhaslääkkeet) vaatii erityisluvan. Sen vuoksi, että valmistajat eivät ole hakeneet myyntilupaa Suomeen Suomen pienten markkinoiden vuoksi. Erityislupa ei liity lääkkeen ”vaarallisuuteen” eikä sillä annettavan hoidon vaativuuteen. Lio-lääkettä vastaavat valmisteet ovat joissain maissa vapaasti saatavilla apteekista ilman reseptiäkin.

  Kirjoitat, että ”sivuvaikutuksista puhuminen vähentää potilasmäärää ja yhtiön tuottoja”. Jokaisella lääkkeellä on sivuvaikutuksia, myöskin sinun rummuttamallasi tyroksiinilla. Olen itse saanut vakavia liikatoimintaoireita tyroksiinin väärästä annostelusta, eikä lääkärit osanneet reagoida ja tunnistaa pitkään jatkuneita liikatoimintaoireita. Vaikka tyroksiini aiheutti minulle vakavia terveydellisiä oireita, en silti väitä sitä vaaralliseksi, vaan peräänkuulutan Suomen lääkärikunnan ammattitaidon parantamista tämän(kin) sairauden suhteen.

  Kirjoitat blogia asioista, joista selkeästi et tiedä yhtään mitään muuta kuin mitä olet muualta lukenut. Parisenkymmentä vuotta sitten olisit auktoriteettisokeana lytännyt fibromyalgian ja homealtistuksen.

 24. Hassua, että leimaat nämä niin kutsumasi ”puoskarilääkärit” rahanahneiksi. Ihan kuin muut lääkärit, puhumattakaan lääketehtaista eivät sitä voisi olla.

  Miksi lääkäri on puoskari, jos hän huolellisten tutkimusten jälkeen määrää potilaalle lääkettä, joka on ollut käytössä jo ennen tätä nykään autuaaksi tekevää tyroksiinia? Aika rankka syytös.

  Jos tyroksiini ei auta ja/tai pahentaa potilaan tilaa, vajaatoiminnan oireet on selvät ja muut sairaudet poissuljettu, sekä varmistuttu lukuisista muista asiaan vaikuttavista tekijöistä (mm. rautavarastot ja B12-pitoisuus), niin silloin voidaan kokeilla yhdistelmähoitoa tai T3-monoterapiaa. Asiaan kuuluu potilaan seuranta ja riittävän usein tehtävät verikokeet, joilla selvitetään kilpirauhashormonien pitoisuudet. Ei tässä pitäisi olla mitään eriskummallista.

  • Onhan siinä se eriskummallisuus, että lääkkeitä määrätään tieteeseen perustumattoman teorian perusteella ja potilaita on viety päivystykseen sydänoireiden takia.

   • Tiesitkö, että vain 10-20 % lääkkeistä määrätään tieteeseen perustuvan teorian perusteella. Loput ovat sitten ihan sitä, mitä käytäntö on osoittanut toimivaksi. Luuletko tosiaan, että esim. statiinien tai mielialalääkkeiden määrääminen perustuu johonkin tieteelliseen ja validiin teoriaan? Noup.

 25. Sydämen tykytys on liikatoiminnan merkki ja sitä voi esiintyä ennen kun elimistö tottuu lääkkeeseen. Tämä voi olla myös täysin vaaratonta tykytystä. Myös tyroksiini voi aiheuttaa samaa väärin annosteltuna.

  Kyse on lääkärin ammattitaidosta myös tässä asiassa, kuten tuossa edellä kirjoitin. On mahdollista, että kaikki T3 -lääkettä määräävät lääkrit eivät suorita riittävän huolellisia tutkimuksia ennen lääkkeen määräämistä. Mutta niin tekevät myös ”muut” lääkärit useita lääkkeitä määrätessään, eli sikäli tässä on nyt lähdetty ahdistamaan nurkkaan yhtä porukkaa väärin perustein. Jos joku heistä on laiminlyönyt asiaankuuluvat selvitykset ja tutkimukset, ei koko lääkärikuntaa (joista hän käyttää nimitystä ”puoskari”) tai itse lääkettä voi siitä syyttää, kuten Roskatiede tässä tekee.

  Väärin perusteluin määrätään jatkuvasti erilaisia lääkkeitä terveyskeskuksissa ja yksityisellä puolella, koska on kiire ja pitää olla tehokas. Lääkärit menevät kirjallisuuden ja tutkimusten ja suositusten taakse suojellakseen omaa selustaansa sensijaan että kuuntelisivat potilasta ja hänen oireitaan.

  Liian usein lääkärit ovat sosiaalisia kääpiöitä, jotka ovat tieteellisten tutkimustulosten vankeja näkemättä metsää puilta. Heillä ei ole uskallusta, ei näkemystä ei kokonaisuuden hahmottamiskykyä. Heidän koulutukseensa ei kuuluu riittävää määrää tietoa ravinnosta ja sen vaikutuksesta ihmiseen. Heitä ei useastikaan myös kiinnosta se asia lainkaan, mikä on käsittämätöntä. Monet eivät tiedä perusasioita vitamiinesta ja hivenaineista. Lihasten ja nivelten suhteen monet ovat täysin pihalla. Suomi on tämän lääkärikunnan luvattu maa. Ja monessa suhteessa täysi takapajula. Ikävä kyllä.

  Onneksi on myös rohkeita lääkäreitä, jotka kykenevät näkemään metsän puilta. Jättämättä yksittäisiä puita silti huomioimatta.

  • Yhtä porukkaa ei ahdistella nurkkaan sen takia, että he eivät tekisi riittävän huolellisia tutkimuksia ennen lääkkeen määräämistä vaan siitä, että he perustavat lääkemääräyksensä Wilsonin syndroomaan, joka on satutauti ja nettisairaus ja rT3 mittaukseen, josta tiedetään, ettei se sovellu diagnoosin tekoon. Minä en pilkkaa koko lääkärikuntaa. Sen sijaan Taija Somppi pilkaa videolla kaikkia terveyskeskuslääkäreitä hyvin hävyttömällä tavalla. Lääkkeiden määräräminen perustuu kirjallisuuteen eli näyttöön perustuvaan lääketieteeseen. Sillä suojellaan potilasta. Sen sijaan lääkäri, joka kuuntelee potilasta, joka on lukenut netistä Wilsonin syndroomasta ja suostuu toimimaan potilaan mieliksi, on puoskari. Mitä tutkimustulosta lääkärit eivät näe? minäkään en ole nähnyt, joten voisitko näyttää? Vitamiinit ja hivenaineet kuuluvat vaihtoehtolääketieteen puolelle suurimaksi osaksi, mutta jos esim. D-vitamiinista saadaan tieteellistä näyttöä, sitä käytetään myös oikeiden lääkäreiden toiminnassa.

   • D-vitamiinista eivät terveyskeskuslääkärit tiedä juuri mitään. Olen itse tavannut lääkärin, joka väitti D-vitamiiniarvoa 50 hyväksi (40 on riisitaudin raja-arvo). Toinen sanoi, että kesällä ei kannata mitata. Aurongonvalo täällä Suomessa nostaa kuulemma tasot korkeaksi kaikilla.

    Sellaista osaamista siis. Vitamiineilla ja hivenaineilla on oleellinen merkitys elimistön ja ihmiskehon toiminnassa. Raudanpuutos altistaa monille sairauksille. B12-vitamiinin puutos on myös vaarallista. Seleenin ja jodin puutos altistaa kilpirauhasen vajaatoiminnalle. Toisaalta vajaatoimintapotilas hyötyy niistä.

    Ravinnolla on oleellinen merkitys sille miten ihminen voi. Tästäkään eivät lääkärit tiedä mitään. He hoitavat oireita, eivät sairauden syytä.

   • Lääkärit hoitavat sairauden syytä silloin kun sitä pystyy hoitamaan, muulloin levitetään oireita. Tietysti jos uskoo homeopaattien teoriaan sairausten syystä, niin silloin tavalliset lääkärit eivät mahda mitään.

   • Ilmeisesti yliopistosairaalan immunologit ovat roskatieteen uhreja, kun he ovat vuodesta toiseen ainakin minulla mitanneet D-vitamiiniarvot ja suositelleet D-vitamiinilisää, koska en vaikean aurinkoihottuman vuoksi voi oleskella riittävästi ulkona aurinkoisella säällä? D-vitamiinilisää suositeltiin, vaikka arvoni ovat aina olleet nätisti viiterajojen sisällä.

    D-vitamiinista lienee siis tieteellistä näyttöä, ainakin sellaista tuntuu olevan suomalaisten yliopistosairaaloiden lääkäreiden tiedossa.

 26. ”…Wilsonin syndroomaan, joka on satutauti ja nettisairaus ja rT3 mittaukseen, josta tiedetään, ettei se sovellu diagnoosin tekoon”

  En usko tuota. Miten todistat väitteesi? Ei ole satutauti eikä nettisairaus, vaikka Välimäki sanoi niin. Hän on väärässä. Toistat vain hänen sanojaan ja koitat kostaa Sompille. Typerää.

  ”Vitamiinit ja hivenaineet kuuluvat vaihtoehtolääketieteen puolelle suurimaksi osaksi, mutta jos esim. D-vitamiinista saadaan tieteellistä näyttöä, sitä käytetään myös oikeiden lääkäreiden toiminnassa.”

  Ja tässä oikein emämöläys. D-vitamiinista on tieteellistä näyttöä niin paljon, ettet edes sinä voi väittää vastaan. Tai sitten olet täysi pölvästi. Vitamiinit ja hivenaineet ovat elintärkeitä ihmisen terveydelle. KOululääketieteen lääkärit vain eivät tästä välitä, koska koulussa ei niistä mitään opetettu. Onneksi on joukko lääkäreitä, jotka ovat ymmärtäneet käyttää myös omia aivojaan.

  Mutta kuten Oiva-Riini osuvasti sanoi, kuulostat rikkinäiseltä levyltä, joten en nyt sörki tänne roskapalstalle enempää.

 27. En jaksa kirjoittaa mitään varsinaisesta aiheesta, koska olen todennut internetissä väittelemisen varsin hyödyttömäksi.

  Tuohon koululääkäreiden morkkaamiseen sen sijaan ajattelin pari sanaa rustata. Netissä varmaan huvittavinta on tuo ”koululääketieteen lääkäreistä” puhuminen vähintäänkin alentavaan sävyyn. Useammallakin palstalla törmää samaan ilmiöön ja ilmeisesti ”vertaistuki” vain kiihdyttää ilmiötä. Tämän seurauksena esiintyy valtava määrä perättömiä väitteitä siitä, mitä koulutukseen kuuluu ja mitä ei. Jostain syystä myös koululääkäreiden älykkyyttä kyseenalaistetaan.

  Ilmiö on aika mielenkiintoinen, ja varmaan tietynlaisen psyyken lisäksi vaatii epäluottamuksen. Epäluottamus syntyy kommunikaatio-ongelmasta, ja potilas lähtee vastaanotolta epävarmana ja tietämättömänä sairaudestaan, kun lääkärillä ei ole ollut aikaa luoda kunnollista potilas-lääkärisuhdetta. Sitten potilas menee kotiin internetin ihmeelliseen maailmaan ja googlailee hetken omaa diagnoosiaan, löytää virheellistä informaatiota ja ”vihaisia kansalaisia”. Tämän jälkeen alkaa epäilemään diagnoosia ja lääkäriä, jolla ei ole ollut aikaa potilaalle. Tähän päälle tilanne, jossa esim. tyroksiinilla ei ole vielä saavutettu oikeaa annosta/elimistön homeostaasi ei ole palautunut, niin johan uppoaa paskapuhe potilaaseemme.

  Sitten iskee vaihtoehtohoitajat/-lääkärit, jotka ovat hurahtaneet, mutta hurahdus on yhteneväinen potilaamme internetistä löytämään virheellisen tiedon kanssa. Potilaamme hakeutuu vaihtoehtoisiin hoitopaikkoihin. Joissa luodaan luottamus, ja kuunnellaan huolet, murheet ja turhat toiveet. Potilas kokee tulleensa hoidetuksi, ja siirtyy internetissä vertaistukensa kanssa keskustelemaan kuinka oli muuten hemmetin hyvä juttu.

  Tarina on fiktiivinen, mutta voisin kuvitella homman menevän kutakuinkin noin. Onneksi todellisuudessa edelläkuvatun kaltaisen psyyken omaavia ihmisiä on väestössä suhteellisen vähän.

  Joku tähänkin kirjoitukseen lohkaisee jotain nasevaa, en aio vastata. Internet on hyödytön kääntämään ihmisten mielipiteitä. Koitanpa käytännön työssäni muistaa luoda aina hyvän potilas-lääkärisuhteen (idealismia…) ja muistaa myös, että asiat jotka itselleni ovat itsestäänselvyyksiä eivät sitä yleensä ole potilaalle. Tai potilas on saanut virheellistä informaatiota. Kasvokkain epäselvyydet on huomattavasti mukavampi ja nopeampi oikaista.

  Blogistille edelleen propsit tästä kunnianhimoisesta blogista 🙂

  Ps. meikäläiselle ainakin on opetettu vitamiini ym. hommat. On myös opetettu kilpirauhasen vajaatoiminnassa kiinnittämään huomiota oireisiin laboratorioarvojen lisäksi. Mutta eipä siinä, rypekää omassa ylivertaisessa erinomaisuudessanne ja älyssänne.

 28. Siinä olette täysin väärässä, ettäkö sairaus olisi löytynyt netin kautta. Siitä vain keskustellaan täällä, mikä on tietenkin väärin. Asiaa pitäisi tutkia ja se pitäisi ottaa vakavasti, eikä hokea tyhmää mantraa, että ”teidät on vain hoidettu väärin”. Kun näitä avun saaneita on niin paljon.

  Oman poikani vein toiselle lääkärille suositusten perusteella, sillä tiesin sen, että entinen lääkäri ei määräisi muuta kuin tyroksiinia ja määräisi myös turvonneen pojan dieetille, vaikka syömisistä ongelma ei johtunut, vaan poika oli täynnä nestettä. Olihan hän jo kerran haukkunut minut pojan lihottamisesta.

  Netistä en ollut tästä muunto-ongelmasta lukenut, enkä siitä juuri tiennyt. Kokeiden perusteella selvitettiin missä on vika. Ja nyt todellakin on niin hyvä tilanne, että pojan vointi sen kun paranee päivä päivältä. Ikävä tuottaa teille pettymys, mutta hänen kohdallaan tyroksiini ei toiminut ja T3 toimii. Turvotus on poissa ja vointi muutenkin parempi.

  LL kuulostaa lääkäriltä, jolnka potilaaksi en toivoisi koskaan joutuvani. Puistattaa.

 29. Tuossa linkki, jossa hyviä potilaskokemuksia, joihin myös LL:n kannattaisi tutustua (ei varmaan paljon kiinnosta). Ja lopuksi FLY:n kannanotto asiaan ja selvitys, mistä on kysymys. Toki LL ja Roskatiede ja Mie toteavat, että väärässähän nuo ovat, kun asiaa ei ole tutkittu. No, ainakin tutkimuksia, joihin FLY viittaa, on paljon. Eihän kehitys kehittyisi, ellei kokemuksista viisastuneena uskallettaisi ottaa ratkaisevia askelia…auktoriteettiuskovaisia ja kehityksen jarruja on hyvin hyvin paljon. Ja ylpeys ja väärässä olemisen pelko ovat mahtavia voimia.

  Tässä blogissa on monia ihan asiallsiakin juttuja, mutta tämä kilpirauhasen vajaatoiminnan hoito tuntuu olevan se ”kuumin juttu”. Käsittämätöntä, että asiasta voidaan saada aikaiseksi tällainen sota. Mitä ihmeen menetettävää on terveillä ihmisillä siinä, että jotkut sairaat ovat saaneet avun T3-lääkkeestä. Varsinkin kun tässä maassa tapahtuu valtava määrä hoitovirheitä julkisella puolella ja ihmiset todellakin kuolevat niihin. Tähän ei tietääkseni kukaan ole vielä kuollut, koska kyseessä on turvallinen lääke.

  http://blogit.iltalehti.fi/christer-sundqvist/2013/05/28/valviran-paassa-viiraa/

  • Hyvä totuudentorvi. Potilaskokemukset kuuluvat uskomushoitojen perusteluvalikoimaan. Näyttöön perustuvassa lääketieteessä niitä ei hyväksytä. Mistä sinun mielestäsi on kysymys FLY:n kannanoton perusteella? Tiedätkö, kuinka moni FLY:n tutkimuksista liittyy nyt käsillä olevaan aiheeseen? Pitkät listat on tarkoitettu sellaisia varten, joiden mielestä listan pituus on todiste. Minua aina naurataa Matti Nykäsen tokaisu ”kehitys kehittyy”. 🙂 Sota saadaan aikaiseksi minun mielestäni sen takia, että Wilsonin syndromalla jymätettettyjä uhreja on paljon. Tuhansia. ja siksi asiallla on suuri taloudellinen merkitys. Tähän lääkkeeseen on kuollut ex-lääkäri Wilsonin hoitama potilas. Lääke ei ole turvallinen, kuten professori Välimäki on todennut. Lääkkeellä ei ole myyntilupaa Suomessa.

 30. Hyvä ”Totuuden torvi”,

  Olen lukenut FLY:n kannanoton. En kuitenkaan löytänyt siitä viitteitä sellaiseen tutkimustietoon jota hoitokeinoilta vaaditaan jotta ne olisi syytä vakiinnuttaa kliiniseen käytäntöön, so. ihmisillä tehtyihin kokeellisiin tutkimuksiin joissa olisi vertailtu T3-terapiaa nykyisin käytössä olevaan hoitoon. Korjaa jos olen väärässä sillä opin mielelläni uutta.

 31. Tutkimustietoa saataisiin, jos käytäisiin läpi kaikkien niiden potilaiden potilaskertomukset, jotka ovat saaneet avun T3-lääkkeestä. Ja jos endokrinologit tutkisivat nämä potilaat uudelleen ja toteaisivat asian itse. Ja kirjoittaisivat tarvittavat raportit. Materiaalia on varmasti ihan riittävästi, jotta kriteerit täyttyvät. Kyse on vain siitä, että näin ei haluta tehdä. Kasvojen menetyshän ei ole mukavaa. Varsinkaan julkinen sellainen.

 32. Totuuden torvi,

  miljoona tapausselostusta on edelleen miljoona tapausselostusta. Niiden arvo on korkeintaan siinä, että niiden kertyessä voidaan asiasta laittaa vireille laaja-alainen seurantatutkimus ja/tai tehdä kokeellisia kliinisiä tutkimuksia.

  Pelkästään tapausselostusten pohjalta ei hoitoja voida määrätä sillä ne eivät kykene kertomaan mitään hoidon vaikuttavuudesta.

 33. Nimenomaan, kliinisiä tutkimuksia. Niitä on tehty kun näitä potilaita on hoidettu. Ne pitäisi vain dokumentoida ja tuoda julki! Ja käynnistää uusista tapauksista laaja-alainen tutkimus täysin objektiivisista lähtökohdista. Eikä niin, että tehdään tutkimus, jonka tulokseksi on tilattu tämä teidän totuutenne asiasta.

 34. Totuuden torvi,

  tapausselostus ei ole kokeellinen kliininen tutkimus. Puhun tästä:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_trial

  Vai sotkitko lääkärin tekemän potilaan tutkimuksen asiaan? Oikeasti?

  Viimeinen virke on hömppää. Se että nykynäyttö ei tue kantaasi ei riipu mitenkään minusta tai muista eikä tarkoita että se olisi ”maksettua”. Kiukuttelet kuin pikkulapsi.

 35. Miten minusta tuntuu että sulla ”roskatiede” hoitamaton tai huonossa hoitotasapainossa oleva kilpirauhasenvajaatoiminta. Suosittelisin sua kokeilemaan T3 sisältäviä lääkkeitä niin saattaisi tuo sinun vainoharhaiselta vaikuttava keuhkoamisesi, asioista joista et tiedä, loppua tai vaikkapa puolittua 😉

 36. En tiedä itse asiasta mitään ja eksyin sattumalta tähän blogiin. Oli totuus mikä hyvänsä, niin on hämmentävän ala-arvoista mainita joku nimeltä esiintyen itse nimettömänä. Asioista voisi kirjoittaa myös nostamatta esiin ketään tiettyä henkilöä tai mitään tiettyä yritystä.

  • Liisi, Tarkoitatko moitteillasi Suomen Terveysjärjestöä, joka julkaisi nimettömässä kirjoituksessaan netissä ja jäsenlehdessään kaikkien kantelijalääkäreiden nimet? Niiden lääkäreiden nimiä, joista kantelut on tehty, ei ole julkaistu missään. Tässä on sellainen tilanne, että ”rikosilmoituksen” tekijät on julkisesti tuomittu lääkärikunnan kollegiaalisuuden pettureiksi, mutta ”rikolliset” jatkavat tienaamistaan.

   • Ei vaan viittasin kommentillani sinuun ja tähän kirjoitukseesi. Paheksutko sinä siis tuon mainitsemasi Terveysjärjestön toimintaa, mutta toimit itse samalla tavoin?

   • Olen muistaakseni aikaisemmin tässä ketjussa perustellut menettelyä mm. sillä, että haluan pitää perheeni turvassa. Jos nimetyt henkilöt haluavat selvittää kuka olen, he voivat tehdä sen poliisin välityksellä. Tällöin poliisi on minun heidän välissä minun suojanani. Onko sinuakin jymätetty Wilsonin syndroomalla?

 37. ”Kilpirauhashäiriöistä kärsivät potilaat odottavat saavansa yksilöllistä, laadukasta ja kokonaisvaltaista lääketieteellistä hoitoa, jossa ei hoideta laboratorioarvoja, vaan niiden tulkinta lähtee potilaan oireista ja tilanteesta tapauskohtaisesti (17). Ei ole lääkärin etiikan mukaista jättää kärsivää potilasta vaille hoitoa.”

  Olisi todellakin toivottavaa, että jokainen potilas saisi laadukasta ja teholtaan ja turvallisuudeltaan tutkittua hoitoa. Ei ole lääkärin etiikan mukaista hoitaa potilaita menetelmillä, joiden tehoa ja turvallisuutta ei ole tieteellisesti tutkittu. Lääkärin etiikan mukaista on myös vahingon välttäminen ja hoidon potentiaaliset hyödyt ja riskit on aina punnittava ja käytävä läpi yhdessä potilaan kanssa.

  Tuossa siteeraamani kommentin lähdeluettelossa ei viitattu yhteenkään T3-monoterapiaa tarkastelleeseen tieteelliseen tutkimukseen enkä pikaisella haulla löytänyt yhtäkään. Yhdistelmä-terapiasta (T3&T4) löytyi kirjallisuutta ja meta-arvioita, joissa tulos oli, että T4 hoito on suositeltava hoito kilpirauhasen vajaatoimintaan. Sellaisia lisätutkimuksien tarpeeseen liittyviä huomoita oli, että tietyillä potilasryhmillä olisi vielä hyvä tutkia yhdistelmähoitoa tarkemmin.

  Jos yksittäisten potilaiden hoitotulokset ovat riittävän vahvoja, hoitoa tulisi tutkia kontrolloidulla kokeella. Hoito tulisi ottaa mukaan hoitokäytäntöön, jos se osoittautuu tutkimuksissa tehokkaaksi ja hyötyyn nähden riittävän turvalliseksi.

  Jos jonkun lääkkeen annostelussa on riskinsä, se tulisi tehdä lääkärin valvonnassa, kenties sairaalaosastolla, eikä sen tulisi olla ensisijainen hoitomuoto.

 38. Tämän propaganda sivuston on itse asiassa ihan turha kirjoittaa mitään. Itse en ainakaan usko minkään näin vanhan ennakkoasenteen omaavan tahon mihinkään väittämään.

  Jokainen virke tuntuu vääntävän asiaa haluamaansa suuntaan, asioita vääristellään, tutkimuksia valitaan sen mukaan että mikä antaisi parhaiten tukea omille väittämille ja muut unohdetaan.

  Skeptikot ei yleensä ottaen juuri koskaan ole mitään uranuurtajia juuri siksi että he eivät kykene olemaan eri mieltä mistään kuin vallitseva virallinen käsitys.

  Edistys vaatii innovatiivisuutta, uskaliasta vanhasta erottautumista ja auktoriteettien sekä vanhojen ajatusmallien vastustamista. Skeptikot pitäytyvät menneessä ja tuomitsevat kaiken aallon harjalla olevan tutkimuksen roskatieteenä.

  Säälin teitä.

 39. Sitä paitsi rahanahneudesta jos puhutaan niin eiköhän juuri koululääketiede ja koko lääketeollisuus ole siitä paras esimerkki.

  Ilmaisia tai lähes ilmaisia toimivia syöpälääkkeitä on useampiakin mutta ne vaietaan kuoliaaksi virallisissa lähteissä ja skeptikkojulkaisuissa.

  Amerikassa on jopa laitonta sanoa että joku muu kuin virallinen lääke ”parantaa syöpää”. Siitä on tullut viranomaisten kanssa ongelmia.

  ”Niin pitääkin” ajattelevat varmasti umpimieliset skeptikot,

  Tässä yksi esimerkki laittomasta ja lähes ilmaisesta syöpälääkkeestä (multa, lannoitteet ja valo maksavat jos ei omista omaa maata missä kasvattaa).
  http://www.cureyourowncancer.org/how-cannabis-oil-works.html

  • ”cureyourowncancer” hoidaomasyöpäsi itse Jep Jep. Näitä on tosiaan vaikka kuinka paljon, pakuri, graviola, havupuu-uute jne

 40. http://www.anttiheikkila.com/blogi/tytto-joka-muuttui/

  Hän uskaltaa olla eri mieltä ja hänet halutaan suorastaan lynkata. Hän voisi esittää asiansa hiukan toisin, mutta saisiko hän sitten huomiota? Todennäköisesti ei. Ja samoin taitaa ajatella Tiina. Mutta minusta matkiminen ei ole ”se” juttu. Pitäisi kyetä keksimään jotain omaperäisempää. Jos kerran luottaa tieteeseen ja sen perusteella tunnustettuihin faktoihin niin lujasti, kun Tiina tekee, niin miksi turvautua alhaiseen nimittelyyn ja ylimielisyyteen. Viileä ignooraaminen olisi minusta paljon tehokkaampi tapaa ajaa asiaansa ja linjassa myös hänen agendansa kanssa.

 41. ””Niin pitääkin” ajattelevat varmasti umpimieliset skeptikot,”

  Kyllä. Valehtelu mainonnassa pitää kieltää ja kieltoa valvoa tehokkaasti, piste. Eritoten lääke- tms. valmisteissa se voi olla jopa potentiaalisesti hengenvaarallista.

 42. Voi kuinka paljon mulla olis sulle juttuja.Olis kiva keskustella vaikka sähköpostitse mun kokemuksista tästä asiasta. Pystyisitkö laittamaan mulle sähköpostia..oon samaa mieltä sun kanssa 😉

 43. Hyvä roskatiedepalstan bloggari.
  7.2.2014 14:27 kuittailit totuudentorvi nimimerkille potilaskokemuksista uskomushoitoina. Haluaisin tarkentaa sinulle , että kaikki lääkebisnes kehittyy myös POTILASKOKEMUSTEN kautta. Eivät ole uskomushoitoja lääketehtaillekaan. Niitä kerätään lääkkeen kehitysvaiheessa ja kun lääke on päässyt markkinoille, niin edelleeen myyntiluvan haltija on velvollinen raportoimaan haittavaikutuksista. Tämä on lääketurvallisuutta. Tuotteen haittavaikutuslista päivittyy, voi muuttua tai vakiintua turvalliseksi ja tunnetuksi. T3 hormonista on jo monen sukupolven kokemus.

   • Pohditaanpas vielä kerran syitä miksi lääkärit määräävät mitäkin lääkettä. Lääkäri voi ajatella hoitavansa potilasta hyvin määräämällä helposti toteutettavan lääkehoidon, aamuisin tyhjään vatsaan tyroksiini. Sillä selvä.Toinen vaihtoehto olisi T3 lääkettä muutaman tunnin välein otettuna. Potilas voi unohtaa ottaa ja hoitotasapaino voisi olla aika huono. Itsekin suosisin mieluummin helppoa hoitoa.
    Toinen syy voisi olla käypähoitosuosituksia laativien lääkärien kytkökset lääkefirmoihin?

   • Olettehan huomanneet MDD laboratorion ja funktionaalisten lääkäreiden yhdistyksen välisen yhteyden ja oletteko selvittäneet ketkä lääkärit omistavat MDD:n?

 44. Lääkkeiden riskit:

  ”Haluaisin tarkentaa sinulle , että kaikki lääkebisnes kehittyy myös POTILASKOKEMUSTEN kautta.”

  Avainsana ”myös”. Pelkkien potilaskertomusten pohjalta ei hoitosuosituksia laadita eikä pidäkään laatia. Kuten ei myöskään anekdoottien a la ”monen sukupolven kokemus”. Moderni lääketiede pohjautuu kokeelliseen näyttöön ja tulosten synteesiin.

  • Totta, olen samaa mieltä nimimerkin mie kanssa. Pelkästään kokemuspohjaisesti hoitosuosituksia ei varmaan laadita.
   Lääketieteen ja lääkkeiden kehittelyn kokeellinen näyttö myös tapahtuu vahinkojen ja virheiden kautta. esim talidomidin aiheuttamat vammat sikiöille. Mielestäni tuota tapahtumaa voi sanoa potilaskokemukseksi. Kun näitä talidomidilapsia on sntynyt aikoinaan useita, on kyselty lääkitykset ja huomattu yhteys.
   Sama tilanne T3 hormonihoidosta hyötyä saaneiden potilaiden tilanteessa, jos potilaskokemuksia on suomessa tuhansia ja maailmalla vielä enemmän, niin tottakai pitäisi kiinnostaa tieteellisesti.
   Myös antibiootin kehittyminen on saattanut syntyä potilaskokemuksista 1.maailmansodan aikana, jolloin haavaan laitettiin hometta.

   • Tämä viesti on tarkoitettu palstan bloggarille tämän aamuiseen viestiin jatkoksi ”ettei ole käypähoitosuositusta kilpirauhassairauteen eivätkä patentit vaivaa…”
    Mutta kaikkiin sairauksiin ei ole ehkä helppo tehdä käypähoitosuositusta.

    Patentit ovat ehkä jo vanhentuneet mutta Orion Pharman osakkeita omistaa esim. KELA ja mm. iso yksityinen lääkärifirma ja voisin kuvitella, että ko firman lääkärit saattaisivat helpostikin määrätä Orion Pharman Thyroksiinia.

    Eikös ketjun alkuotsikko ollut rahanahneet puoskarit…Mutta kaikki tahot rahastavat siis lääkkeillä, sille ei voi mitään. Jäljelle jää yksi asia: potilaskokemus, millä valitulla hoitolinjalla potilas kokee voivansa hyvin

   • Lain mukaan potilaskokemuksia ei saa käyttää lääkkeiden, rohdosten eikä terveysvaikutteisten elintarvikkeiden markkinoinnissa, koska ne johtavat kuluttajaa harhaan. Asiasta on pitänyt laatia laki, koska on niin paljon hölmöjä, jotka uskovat potilaskertomusten olevan näyttö.

   • Nimimerkki ”lääkkeiden riskit”, 100 tablettia mainitsemaasi tyroksiinia maksaa tällä hetkellä reilusti alle 6 euroa. Suuripiirteisesti laskettuna vuoden hoito maksaa yhden tabletin annoksella parisenkymmentä euroa. Kun apteekki ottaa osansa ja lääkkeen valmistaminenkin maksaa, ei kyseessä ole mikään rahasampo. En usko minkään lääkärikeskuksen kehoittavan lääkäreitään tyroksiinia rikastuakseen lääketehtaan osakkeilla, riski olisi suuri hyötyyn nähden.

    Lääkäreitä tai lääkefirmoja ahneiksi väittävät kertokaa mitä valmistetta saan luontaistuotekaupasta parilla kympillä vuoden tarpeeseen

   • Monia vitamiineja saa ulkomaisista nettikaupoista vuoden tarpeen helposti parilla kympillä. C-vitamiini maksaa halvimmillaan noin 2-3 euroa kolmen kuukauden satsi, esimerkiksi Briteistä tilattuna. Toki Suomessa kaikki vitamiinit ovat kalliita.

 45. Potilaskertomus

  Siis potilaskertomus ei ole näyttö, roskatiede kirjoittaa.

  Onhan sen uskottu kertovan totuuden hoidoista ja hoitojen tuloksista. Nyt siitä kerrotaan aivan muuta. Kertooko tämä kommentti siitä, että potilaskertomukset eivät välttämättä kerrokaan totuutta tapahtumista hoidoissa ja hoitojen tuloksista?

 46. ”Laillistetut lääkärit ryhtyvät tekemään rahaa erilaisilla kokeellisilla hoidoilla. Läärärit toimivat alueilla, joilla julkinen, virallinen terveydenhoito ei suostu toimimaan lääketietteellisen näytön puuttuessa. Rahanahneet huijarit iskevät kyntensä vakavasti sairaiden, epätoivoisten ihmisten kukkaroihin.

  Tyypillinen kuvio on, että lääkäri julkaisee kirjan, jossa hän kiistää virallisen hoitosuositusten mukaisen hoidon tehokkuuden joissain tapauksissa ja tarjoaa tilalle omaa, vailla tieteellistä näyttöä olevaa poppakonstia. Yksityisellä klinikalla. Kalliilla hinnalla. Myös turhaan. Keinoja ei perustella tieteellisellä näytöllä vaan parantumistarinoilla, niin kuin laihdutusvalmisteiden markkinoinnissakin tehdään tai roskatieteellä.”

  Tuossa aloituksen ydinasia tuleekin. Psykiatrit ovat puoskareita, sillä valmisteista ei ole tehty eläinkokeita, esim. rottakokeita, laboratorioissa, vaikka tiedetään niiden aiheuttavan aivolobotomiaa, hormonihäiriöitä (mm. rT3:n nousua), monia somaattisia sairauksia jne.

  Sen sijaan keskustelun kiistelty Liotyronin on turvallinen synteettinen valmiste niille, joilla on verikokein todistettu T3V:n puute, joko julkisella sektorilla, yksityislääkäriasemilla tai MDD:ssä.
  Toinen mahdollinen puoskariryhmä on luontaistuotekauppiaat, eivät lääkärit.

 47. Kuinka monta kertaa ihmiset ovat saaneet lääkäriltä sairausta pahentavia
  lääkkeitä? Jokainen joskus?
  Onko sillon kirjoitettu valvojille tai lehteen? Ei. Lääkäri on sitä mieltä, että asia johtuu potilaasta? Uusi kokeilu jatkuu ja potilas maksaa. Miksi tämä saa toistua jatkuvasti? Mihin siitä valitetaan?
  Minä sain itseni työkuntoon Amplia-klinikan tuella ja ohjauksessa. Hyvin nopeasti. Vika ei ollut kilpirauhasessa.

  Puskista huutelijat eivät tätä ymmärrä ennenkuin itsellä on tilanne, kun on sairas ja apu puuttuu. Lääkkeetön hoitokin voi olla se oikea.

  • No minä en ole ikinä saanut sairautta pahentavaa lääkettä, mutta sairauden parantavaa lääkettä kylläkin. Tässä on kyse diagnoositavasta joka johtaa vääriin diagnooseihin ja sitä kautta väärään lääkkeeseen. Jotkut vaivat paranevat itsestään.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s