Valkee Oy siirsi laittoman korvavalomarkkinoinnin Valviran ulottumattomiin: Facebookiin


Valkee Ear Light Device

Valkee Ear Light Device (Photo credit: inky)

Valkee Oy on saanut markkinavalvojalta Valviralta useita kehoituksia siivota kotisivujaan. Tästä viisastuneena Valkee Oy on lopettanut kotisivujensa ylläpidon ja kertoo ihmelaitteensa ihmeominaisuuksista Facebookissa. Yli-ikäiset Valviran valvojat eivät tiedä, mikä Facebook on ja siksi Valkee Oy saa mellastaa siellä mielensä mukaisesti.

Valkee Oy ei saa mainostaa laitteensa vaikuttavan JetLagiin eli aikaeroväsymykseen. Herrat tietävät tämän, mutta rikkovat jatkuvasti lakia vastaan, nyt siis Facebookissa. Miksi ihmiset ostavat tuotteita selvästi epärehelliselä kauppiaalta? Miksi sanktiot Suomessa eivät voisi olla sellaisia kuin USA:ssa, jolloin harhaanjohdetut kuluttajat saisivat oikeutta?

Kun Antti Kuparinen totesi totuuden Valkee Oy:n facebook sivuilla, että tieteellistä näyttöä ei ole, Valkee vastasi seuraavasti: ”Antti, on virhe väittää, ettei korvien kautta aivoihin johtamallamme valolla olisi saavutettu tieteellistä näyttöä. Sitä on jo runsaasti. Kaksoissokkokokeet toiminnallisissa MRI kuvissa, kognitiivisessa suorituskyvyssä ja reaktioajoissa, yhtälailla kuin aivoista osoittamamme valovasteelliset proteiinitkin (samojen, joihin kirkasvalon teho on jo aiemmin sitovasti kytketty), osoittavat kiistatta väitteemme tosiksi.”

Antti on tässä kuitenkin oikeassa ja Valkee Oy yrittää johtaa käyttäjiä harhaan. Yleensä Valkee on vastannut arvosteluun sillä roskatiedetutkimuksella, jossa lähes kaikki käyttäjät paranivat täydellisesti kaamosmasennuksesta. Nyt  tämä lumetutkimus on hylätty ja lähdetään fMRI kuvien kanssa liikkeelle. Valkeen korvavalon teho voidaan osoittaa placebokontrolloidulla kaksoissokkokokeella. Niin kaikkien muidenkin laitteiden teho osoitetaan. Valkee ei ole tällaista tutkimusta tehnyt eikä yhtiö edes sellaista suunniittele tekevänsä. Sellainen koe nimittäin paljastaisi, tehoaako laite kaamosmasennukseen vai ei.

fMRI kuvatutkimuksesta voi sanoa heti seuraavaa: jos korvavalot aiheuttavat ihmisen aivoissa fMRI menetelmällä havaittavia muutoksia lumeryhmään verrattuna, niin se ei tarkoita sitä, että korvavalo tehoaisi kaamosmasennukseen. fMRI menetelmästä on hyvä tietää seuraavaa: fMRI menetelmässä havaitaan aivoissa muutoksia joogaajillakin. Menetelmä on siis herkkä ja tuloksia tulee pelkästään ”ajatuksen voimalla”. Muistutetaan vielä, että yksi Valkeen fMRI-tutkimus on julkaistu lehdessä, jossa jutun julkaiseminen maksaa 1600 €. Juttuja ei siis hylätä laadun takia, vaan rahalla saa jutut muiden luettavaksi. Voi kiinnittä huomiota myös siihen, että kirjoittajat Valkee Oy:n osakkeenomistaaja Markku Timonen ja tuohon aikaan toimistusjohtaja Juuso Nissilä sanovat: ”The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.” Tutkimuksen taustalla ei siis ole mitään kaupallisia kytköksiä, heidän mielestään. Tällainen lause pitää olla, sillä muutoin juttua ei julkaistaisi lainkaan. Lehdet eivät halua sivuilleen tuote-esittelyjä. Jokainen voi mielessään miettiä, kuinka rehellinen lausunto on. Ulkomaisen lehdentekijän on vaikeampi arvioida asiaa. Tutkimuksessa ei riittävän tarkasti selosteta, miten plasebokontrolliryhmää kohdeltiin, jotta lukija voisi vakuuttua homman rehellisyydestä.

Valkeen teoria siitä, että kirkasvalolampun ja korvavalon vaikutusmekanismi olisi sama, on reikiä täynnä. Valkeen suorituskykytestit ovat olleet ihan naurettavia. Koehenkilöiksi on kuulutettu yliopiston käytävillä opiskelijoita. Haaviin saadut ovat  tietenkin niitä, jotka ovat herkkiä uskomaan laitteen toiminnan olevan totta. Jo pelkästään tämä lume-efekti riittää vesittämään jutun. Niin ja hyvä Valkee. Laitteen markkinointi muuhun kuin kaamosmasnnukseen on laitonta.

THL:n teki korvavalon ja kirkasvalolaitteiteiden käyttöselvityksen. Raportissa todetaan: ”Tätä käyttöselvitystä ei suunniteltu siten, että sen perusteella voitaisiin vertailla  valolaitetyyppien tai käyttötavan välisiä eroja valon tehokkuuden suhteen. Tämä käyttöselvitys ei ollut tutkimus, eikä siinä ollut satunnaistettua vertailuasetelmaa.Tästä käyttöselvityksestä palautetta antaneiden henkilöiden lukumäärä ei ollut niin suuri, jotta vastausten perusteella voitaisiin tehdä tilastollisesti merkitseviä johtopäätöksiä valon vaikutuksista kaamosoireisiin. ” Satunnaistettu vertailuasetelma tarvitaan, jos halutaan tutkia korvavalolaitteen tehoa. Kas, Valkee Oy:n omissa tutkimuksissa ei ole ikinä ollut koskaan satunnaistettua vertailuasetelmaa. Siksi niistä ei voi tehdä johtopäätöksiä laitteen tehosta. Valkee on kuitenkin härskisti tehnyt johtopäätöksiä omista tutkimukistaan ja jättänyt pois tiedon siitä, että satunnaistettu vertailuasetelma puuttuu.

Vaikka tutkijat ja selvityksen tekijät kieltävät korvavalon ja kirkasvalon välisen vertailun tekemisen, tämä ei estä Valkeeta syyllistymästä juuri siihen, mikä on kielletty. Facebook sivuilla Valkee härskisti toteaa: ”Tulos: 6-12 MINUUTTIA VALKEETA ON YHTÄ TEHOKAS KUIN 30-60 MINUUTIA KIRKASVALOLAMPPUA.” Väite on perätön. Tämä osoittaa Valkeen markkinoinnin härskit otteet. Jos joku myisi vastaavalla tavalla banaaneja tai jotain muuta tuotetta niin kuluttajavirasto puuttuisi asiaan heti. Mutta nyt kuluttajavirasto ei puutu, koska valvonta kuuluu Valviralle, sille surullisen kuuluisalle, jonka virkamiesten kaikki aika menee valelääkärisyytteiden puolustamiseen ja oikeille töille ei jää aikaa.

Halveksin niitä blogisteja, jotka syyllistyvät korvavalon piilomainontaan.

Mainokset

Bemer-hoitojärjestelmä – heikkotehoinen magneettikenttä ei auta mihinkään


Bemer 3000

Mikä laite Bemer on? Luulisi sen selviävän valmistajan sivuilta. Valmistaja kuitenkin keskittyy kertomaan ennemmin satuja mikroverenkierrosta kuin siitä, mitä tekniikkaa laite käyttää. Itseasiassa valmistaja ei kerro lainkaan, että laite perustuu magnetismiin. Tämä johtunee siitä, että magneettikorut ovat pilanneet magnetismin maineen terveyden edistäjänä

Bemer käyttää markkinoinnissaan termiä Bemer-teknologia, jotta tyhmät ostajat eivät havahtuisi kyselemään liikoja. Jäljeenmyyjät eivät ole kuitenkaan vielä älynneet poistaa sanaa magneetti sivuiltaan. Eräällä jälleenmyyjän sivulla kerrotaan näin: ”Biomagneettinen energiansäätely (Bio-Electro-Magnetic-Energy-Regulation BEMER) on terveyden ylläpitoon suunniteltu menetelmä, joka perustuu harvinaisiin laajaspektrisiin, heikosti sykkiviin magneettikenttiin.” Laite käyttää heikkoja, vaihtuvia elektromagneettisia kenttiä (low-frequency pulsed electromagnetic field, LF-EMF).

Laitteella on CE-merkintä. CE-merkintä tarkoittaa, että laite on turvallinen käyttää. Se ei kerro mitään laitteen tehosta. CE-merkintä ei takaa laatua, vaan on valmistajan lupaus laadusta. Bemer on muotoillut asian näin: ”Tuotteen täytyy saada aikaan todistettavaa lääketieteellistä hyötyä”. CE- merkinnän sai aikaisemmin ennen vuotta 2010 ilman näyttöä mistään tehosta. Riitti, että laite on turvallinen. Samasta syystä Valkee Oy:n tehottomalla korvavalolla on CE- merkintä. Lisäksi suomalaisten viranomaisten hyväksymäksi näytöksi tuntuu riittävän plaseboefekti, ehkä sama tilanne on muuallakin.

Oikeat lääkinnälliset laitteet tehoavat vain yhteen vaivaan. Siksi hälytyskellot alkavat soida, jos laite parantaa hyvin erilaisia sairauksia. Huijareilla on kaksi vaihtoehtoa. Uskottavuuden takia ei kannata laajentaa väitettyjen sairausten kirjoa. Mutta asiakaspiirien laajentamisen takia, lisärahan toivossa, kannattaa laitteen väittää tehoavan moniin eri sairauksiin, erityisesti epämääräisesti diagnostisoitaviin ja yleisiin vaivoihin. Koska huijareilla rahanahneus aina vie voiton uskottavuudelta, saamme tämän vahvan säännön: jos laite tehoaa useaan vaivaan, se ei tehoa silloin oikeasti mihinkään. Bemerin toistakymmentä vaivaa on riittävä määrä, jotta jälleenmyyjillä olisi riittävästi potentiaalisia sairaita kusetettavaksi. Erityisesti kusettajat suosivat aina ”parantaa suorituskykyä” – ominaisuutta. Bemer tehoaa useaan vaivaan aivan niin kuin Valkee oy:n korvavalokin. Erona on se, että Valkeen laitteesta puuttuu nuppi, jota vääntämällä laite alkaa vaikuttaa toiseen vaivaan. Bemerin laitteessa nuppi on.

Bemer kehuu laitteensa perustuvan tieteeseen, mutta BEMER-terapiasta on kuluneiden 15 vuoden aikana syntynyt vain 46 roskajulkaisua ja neljä PubMed-luetteloitua tieteellistä tutkimusta. Yksi niistä on hiirikoe, jossa hiirille syötettiin vahvaa syöpälääkettä (doxorubicin) ja samanaikaisesti hiiret tepastelivat Bemer-matolla. Tutkijat väittävät havainneensa yhteisvaikutuksena kasvaimenvastaisen reaktion.

Toisessa tutkimuksessa Bemer vaikutti suotuisasti väsyneisiin MS-potilaisiin, mutta todennäkoisesti myös plaseboefektin kautta. Tutkimus on julkaistu vaihtoehtohoitoja käsittelevässä lehdessä. Kolmas tutkimus on samojen tekijöiden samasta aiheesta aikasemmin julkaisema lyhyempi tutkimus. Ongelmana tässä on pieni otoskoko (37) ja se että MS-tauti on oikutteleva tutkittava.

Neljäs tutkimus osoitti, että Bemer vaikuttaa mesenkymaalisiin kantasoluihin.

Näihin tutkimuksiin vedoten Bemer väittää että laite

 • vaikuttaa myönteisesti terveyteen
 • parantaa suorituskykyä
 • parantaa elämänlaatua yleensä
 • parantaa immuunijärjestelmän omaa kykyä reagoida
 • aktivoi kehon itseparantavia prosesseja
 • tukee haavojen paranemista
 • tukee urheiluvammoista paranemista
 • tukee kaikkia elimistön uusiutumisprosesseja
 • parantaa usein monien sairauksien hoitotuloksia
 • ehkäisee solujen nopeaa vanhenemista
 • stimuloi mikroverenkiertoa aivoissa
 • parantaa henkistä suorituskykyä
 • vahvistaa vastustuskykyä
 • vähentää stressioireita
 • vaikuttaa myönteisesti yöunien laatuun

Mielestäni täytyy olla todella hyvä mielikuvitus, että neljästä tutkimuksista voi vetää noin mutkat suoriksi.

Low-frequency pulsed electromagnetic field on tekniikka, jota on tutkittu paljonkin ja hyvin usein on saatu tulokseksi, ettei tekniikka vaikuta biologisiin systeemeihin. Tästä asiasta Bemer vaikenee. Bemer väittää myös, että laitteen tekee ainutlaatuiseksi sen magneettikentän patentoitu vaihtelu. Tästä voi tehdä sen selkeän päätelmän, että vain Bemer laitteella tehdyt tutkimukset voidaan ottaa huomioon, sillä Bemerin mukaan muut vastaavat laitteet toimivat toisella tavalla eivätkä ole yhtä ainutlaatuisia kuin Bemer.

Hassua, että henkilöt, jotka käyvät Bemer-hoidossa, ovat samanaikaisesti huolissaan kännykkäsäteilystä.

Käyttäjien usko Valkee Oy:n korvavaloon horjuu


Elämme tämä vuoden Valkee korvalon myynnin huippusesonkia. Yhtiön mukaan jo 25 000 hölmöä on ostanut laitteen.

Sun

Näistä noin 3000 on munannut itsensä liittymällä Valkee Oy:n Facebook-sivuille. Nämä torvet eivät tajua kahta asiaa: he julistavat kärsivänsä masennuksesta ja olevansa sinisilmäisiä. He unohtavat, että hakiessaan uutta työpaikkaa, työnantajat tarkistavat hakijoiden taustat myös netistä.

Uskollisten Facebook-ihailijoiden joukoon on eksynyt jo kriittisiäkin mielipiteitä. Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa työskenetelevä Sirkku Hannilasta uskottavuus vähenee ja hänestä tuntuu pahalta. ”Entäs nyt, kun väitetään, että olette ottaneet kirkasvalolamppujen testit ja arvioinnit omalle systeemille A-studion mukaan.” (kyse oli ajankohtaisesta kakkosesta 30.11.2012)

Niin ovat tehneet ja tästä asiasta olenkin kirjoittanut jo aikaisemmin. Valkeen tuote ei ole kirkasvalokuuloke vaan himmeä korvavalo. Kirkasvalolamppujen testit eivät koske tätä laitetta, koska kirkasvalolamppujen vaikutus välittyy silmän reagoidessa valoon. Korvat eivät reagoi valoon, tietenkään. Kun huomaa tulleensa jymäytetyksi niin tuntuuhan se pahalta. Mutta kyllä nämä asiat on helppo tajuta itse, kun miettii asioita eikä usko mitä sanotaan.

Ja mikä on Valkeen vastaus Sirkulle: ”Valitettavasti YLE alitti itsensä, eikä toimittaja ollut ajantasalla. Hän ei ollut tarkistanut tietojaan.” Tässä korvavalokauppias esittää väitteen ilman mitään faktaa. Mutta pettyneille se usein riittää. Sitä uskoo mitä vaan, kunhan ei tarvitse tuntea pettymystä. Valkee jatkaa vastauksessaan höpisemällä omista tutkimuksistaan. Tällä tavoin yritetään johdatella yksinkertaista ihmistä harhaan. Krittiikki ei nyt kohdistu Valkeen omiin tutkimuksiin, joten miksi siis vastailla viittaamalla niihin. Kritiikki kohdistuu kirkasvalotutkimuksiin, joita Valkee käyttää harhauttaakseen ostajia. Kritiiki kohdistuu nimeen ”kirkasvalokuuloke”, sillä laitteen valoteho on vain 3,5 lumenia, tuhansia kertoja heikompi kuin oikeiden kirkasvalolamppujen. Valkee ei pysty antamaan järkevää vastausta esitettyyn kritiikkiin, koska järkevää vastausta ei ole. Jos Fiat-kauppias esittelisi Mersun testituloksia, niin tällaista autokauppiasta pidettäisiin huijarina.

Olen ehdottanut, että ne joilla ei ole varaa ostaa Valkeen korvavaloa, ostaisivat verkkokauppa.comista 10 eurolla Led-taskulampun. Tämän lampun valoteho on niin suuri, ettei valoa tarvitse osoittaa korviin minuuttia enempää saadakseen korvakäytävään yhtä monta fotonia kuin valkeen Led-tuikuilla. Tähän Valkee vastaa Facebook sivullaan: ”Valkeen käyttämä LED-valo on tietynlainen hoitovaikutuksen optimoimiseksi, ja valon laatu on spesifioitu tarkasti myös Valkeen CE lääkelaitehyväksyntää varten. Valoissakin on siis isoja eroja.” Valkee ei kuitenkaan valmista ledejä itse, vaan ne tulevat lampputehtaan liukuhihnalta. Valoissa voi olla eroa taajuudessa, mutta Valkee ei ole tutkinut eri taajuuksien vaikutuksia. Viitauksella CE hyväksyntään Valkee yrittää johdatella tyhmempiä ostajia uskomaan, että muut valot eivät kelpaisi. Voihan sitä kokeilla, koska tutkimuksia ei ole olemassa ja varmaan monet ledit toimivat samalla taajuudella kuin Valkeen ledit. Mitään turvallisuusriskiä ei ole, sillä valon suuntaaminen korviin ei tietenkään ole vaarallista.

Ajankohtainen kakkonen 30.1o. kiinnitti huomiota kahteen asiaan. Siihen että korvavalo ei ole kirkasvalolamppu ja siihen, että Valkeen CE-laitetta saa markkinoida vain kaamosmasennukseen. THL:n ylilääkäri Timo Partonen kertoo ohjelmassa sen tylyn tosiasian, jota laiteen ostaneet eivät halua kuulla: ”On mahdotonta sanoa, onko se todella tehokas hoito.” ”Sen haittavaikutuksista tiedetään hyvin vähän.” Partonen kiinnittää myös huomiota siihen, että 30 vuotta tutkittua, silmien kautta annettu kirkasvalo otetaan  yksi yhteen ja väitetään, että näin se vaikuttaa myös korvan kautta annosteltuna. ”Jokainen reitti ja antotapa pitää tutkia erikseen.”

Ohjelmassa kerrotaan, että Valvira on puuttunut yhtiön markkinointiin muutaman kerran keväällä. Tuolloin suomenkielisiltä sivuilta on poistettu väitteet laitteen käytöstä työvireyteen ja aikaerorasitukseen (jetlag). Yhtiön englanninkielisillä ja saksankielisillä sivuilla väitteet olivat ohjelman teon aikana, mutta nyt sivuja on siivottu. Sveitsiläisille kuitenkin edelleen tarjotaan seuraavia tehoja: ” talven masennus, PMS ja stressi. Valkee erityisesti parantaa oireita, kuten väsymystä, ahdistusta ja kognitiivista suorituskykyä.” Laitteen markkinointi on siis ollut harhaanjohtavaa. Valkee Oy ei siis ole luotettava. Yhtiön kieroudesta kertoo paljon se, että yhtiön Japanin sivuja ei ole korjattu. Vaikka eurooppalaiset aivot eivät parane laitteen avulla JetLagista, niin japanilaiset aivot paranevat. Viranomaiset Suomessa voisivat puuttua myös tähän mainontaan, sillä japaninkieliset sivut on luettavissa Suomessa ja euroopassa, eikä tällä markkina-alueella Valkee saa markkinoida tuotettaan millään kielellä harhaanjohtavasti. Valkee harhauttaa Suomessa asuvia japanilaisia.

Ohjelmassa yhtiön toimitusjohtaja Pekka Somerto kertoo, että he ovat saaneet asiakkailta palautetta ja tätä palautetta ovat sitten laittaneet webbisivuilleen. Tosiasiassa Valkee on Facebookissa ja nettisivuillaan vastauksissaan aktiivisesti tuonut esiin laitteen tehoavan JetLaggiin ja toimivan terveillä reaktionopeuden kasvattajana. Tällainen toiminta on markkinointia, minkä toimitusjohtaja kyllä tietää. Toimitusjohtaja kertoo, että kirkasvalohoitoa suositellaan vuorokausirytmin hoitoon, mutta unohtaa kertoa, että korvavalo ei ole kirkasvalo, eikä nämä tutkimukset koske Valkeen laitetta. Umpikieroa.

Suomessa on sellainen paha aukko kuluttajansuojassa, että jos olet ostanut laitteen johonkin muuhun tarkoitukseen kuin kaamosmasennuksen hoitoon, niin sinua on huijattu, mutta et silti ole oikeutettu saamaan rahojasi takaisin.

Rokotteet ja imeväiskuolleisuus: rokotusten vastaisen liikkeen väitteet perustuvat roskatieteeseen


Human & Experimental Toxicology (journal)

Human & Experimental Toxicology (journal) (Photo credit: Wikipedia)

Roskatieteen lähteenä ovat yleensä konferenssiesielmät tai posterit. Joskus roskatiedettä eksyy vertaisarvioituun tiedelehteenkin. Tämä kirjoitus kertoo yhdestä tapauksesta.

Human and Experimental Toxicology on vertaisarvioitu tiedelehti, jolla on vaatimaton impact-faktori (1,772). Lehti julkaisi artikkelin, jonka mukaan ne maat, joissa on korkeampi imeväisyyskuolleisuus antavat imeväisille enemmän rokoteannoksia. Esimerkiksi USA:ssa annatetaan imeväisille (alle vuoden ikäisille) 26 rokoteannosta – eniten maailmassa – ja joka kuudes tuhatta elävänä syntynyttä kohden kuolee. Suomessa annetaan 13 rokoteannosta ja kuolemia on noin kolme tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohden.

Tämän helmen on kirjoittanut Neil Z. Miller, jota tituleerataan riippumattomaksi tutkijaksi ja toinen kirjoittaja on Gary S. Goldman jota tituleerataan riippumattomaksi tietokoneasiantuntijaksi. Kummallakaan ei ole mitään kokemusta epidemiologiasta tai tieteestä. Tutkimuksen rahoitukseen on osallistunut National Vaccine Information Center (NVIC) ja Michael Belkin, jotta artikkeli olisi vapaasti luettavissa netissä. NVICin on perustanut Barbara Loe Fisher ja se on yksi vanhimmista ja vaikutusvaltaisimmista rokotusten vastaisista ryhmistä USA:ssa. Millerillä on takana pitkä ura rokotusten vastaisena henkilönä. Hän on vuollut tällä roskalla rahaa kirjoittamalla kirjat Vaccine Roulette: Gambling With Your Child’s LifeImmunization Theory vs Reality: Expose on Vaccinations, ja Vaccines: Are They Really Safe and Effective? muiden muuassa. Hän on myös  ThinkTwice Global Vaccine Instituten johtaja.  Gary S. Goldman on myös mielenkiintoinen henkilö. Hän on Medical Veritas julkaisun perustaja ja toimitusjohtaja. Vahvasti rokotusten vastainen tekele on julkaisut epäilyttäviä ”uudelleenanalysointeja” Aidsin uhrien ruumiinavauksista.

Itse tutkimus on todella simppeli, äärettömän yksinkertainen. Tutkijat kaivoivat netistä The World Factbookin, jota ylläpitää CIA. Sieltä otettiin USA:n imeväiskuolleisuusluku ja kaikkien niiden 34 valtion imeväisyyskuolleisuudet, jotka olivat USA:ta pienempiä. Sitten piirrettiin korrelaatiosuora, niin kuin lukion pitkän matematiikan tunnilla, imeväiskuolleisuus roketeannosten funktiona.

Imeväisyyskuoleisuus rokoteannosten funktiona

Siinä se.

Kysyn itseltäni, jos tämä paperi olisi lähetetty minulle luettavaksi ennen julkaisua, niin mitä ajatuksia se herättää. Nopealla vilkaisulla näyttäisi siltä kuin pisteet olisivat haulikolla ammutut. Kun tutkijat yrittävät yhdistää kaksi muuttujaa, imeväiskuolleisuus ja rokoteannosten määrä, on kysyttävä onko yhdistämiselle järjellistä perustetta? Kun yhdistetään jäätelön myynnin kasvu ja hukkumiskuolemien kasvu saadaan samanlainen käyrä. Opettajille suunnatussa tiedelehdessä esitetään vahva tilastollinen korrelaatio haikarapopulaatioiden ja ihmisen syntyvyyden välillä. Tuovatko haikarat sittenkin lapset? Itse asiassa on todistettu yhä uudestaan ja uudestaan miten helppoa on tuottaa ”hämmästyttäviä” korrelaatioita toisistaan riippumatommille asioille. Tässä englanninkielisessä samalla tekniikalla tehdyssä jutussa kerrotaan, että ilmaston lämpeneminen korreloi hyvin merirosvojen lisääntymisen kanssa.

Kuka uskoo, että niin monimutkainen asia kuin imeväiskuolleisuus voi johtua vain yhdestä seikasta? Minä uskon ennemmin siihen, millainen on äidin todellinen mahdollisuus jäädä hoitamaan lasta kotiin. Ruotsissa kaikilla työsssä käyvillä vanhemmilla on 16 kuukauden palkallinen loma. Usassa loma on 0 kuukautta.

Kirjoittajat käyttävät myös temppua, jolla rokotusten määrää eri valtioissa voidaan manipuloida. Samassa rokotepistoksessa annettavat eri antigeenit lasketaan USA:ssa erillisisiksi rokoteannoksiksi, mutta Australian kohdalla ei lasketa, vaan vain yhdeksi pistokseksi. Saksassa annetaan 21-23 annosta, jos lasketaan asia samalla lailla kuin USA:n kohdalla.

Tutkijat sivuuttavat imeväiskuolleisuuden historian. Esimerkiksi Saksassa annettiin 80-luvun alussa vain pari rokotetta, mutta imeväisyyskuolleisuus oli noin viisi kertaa suurempaa kuin vuonna 2009, jolloin annettiin 21 annosta.

Kun haluaa tehdä roskatiedettä, se käy kätevästi näin. Keksit ensin jonkin havainnon. Sitten rupeat kehittelemään teoriaa, mistä havainto johtuu. Pieleen menee. Kirjoittajat eivät anna mitään perusteluja sille, että ovat valinneet korrelaatioksi suoran. Yhteys voisi olla myös jokin muu funktio, esimerkiksi toiseen asteen yhtälö.

Epäilyjä herättää, kun Miller ja Goldman tekivät tutkimuksena vain yhdestä vuodesta, vuodesta 2009. Dataa monista muista vuosista olisi saatavalla. Kokeile itse: valitse jokin toinen vuosi ja pistä Excel-taulukkoon muuttujat ristiin ja piirrä kuvaaja. Miltä näyttää? Oliko 2009 erikoisvuosi?

Tutkijat ottivat mukaan tutkimukseen kaikki ne valtiot, joissa lapsikuolleisuus oli pienempi kuin USA:ssa. Tälle tempulle ei ole mitään järkevää tieteellistä syytä. Tämä herättää vahvan epäilyn, että rusinat on poimittu pullista ja tieteellisen esilukijan olisi pitänyt puuttua asiaan. Tutkimukseen olisi pitänyt ottaa yhtä monta valtioita (33) niistä, joissa on suurempi lapsikuolleisuus kuin USA:ssa.

Mitään järkevää perustelua ei myöskään keksi sille, että tutkimuksen valtiot jaettiin viiteen ryhmään rokotepiikkien määrän perusteella ja laskeskeltiin keskiarvoja. Tällainen ryhmittely tietenkin parantaa lineaarista korrelaatioita, mutta miksi tehdä näin?

Lisäksi olisi hyvä muistaa, että imeväiskuolleisuutta on vaikea verrata valtioista toiseen, koska tietoja ketätään ja tilastoidaan niin erilaisin menetelmin eri valtioissa. Jotkut valtiot eivät rekisteröi luotettavasti elävänä syntyneiksi niitä, jotka kuolevat 24 tunnin kuluessa synnytyksestä. Kun esimerkiski Norjan ja USA:n synnytyksissä käytetään samaa synymäpainoa tilastoinnissa, niin imeväisyyskuolleisuus ei eroa. Kirjoittajat väittävät ottaneensa tämän huomioon noudattaen WHO:n suosituksia, mutta eivät kerro kuinka he sen oikeasti käytännössä tekivät. Huh Huh.

Imeväisyyskuolleisuus on määritelty kuolemaksi ennen yhden vuoden ikään. Suurin osa kuolemista sattuu hyvin pian synnytyksen jälkeen. Rokotuksia aletaan antaa vasta 2 kk iästä. Tutkimuksessa ei ole otettu mitenkään huomioon rokottamattomana kuolleita imeväisiä. Tutkijat eivät olleet yrittäneet mitenkään korjata monia sekoittavia tekijöitä.

Kirjoittajat yrittävät epätoivoisesti spekuloida, että osa imeväisten kuolemista olisi pitänyt luokitella kätkyt-kuolemiin. Sitten he spekuloivat vanhoihin tutkimuksiin vedoteten, että rokotuksilla ja kätkytkuolemilla olisi jotain tekemistä toistensa kanssa, vaikka hyvissä uusissa tutkimuksissa kuten tässä kerrotaan, että immunisaatio vähentää kätkytkuolemia. Rokotus on todennäköisesti kätkytkuolemalta suojaava tekijä. Kirjoittajat viittaavat vuonna 1982 kirjoitettuun juttuun, jota ei ole julkaistu vertaisarvioidussa tiedelehdessä.

Tutkimuksessa ei otettu huomioon rokotteiden täysin erilaista koostumusta eri maissa. Ei myöskään kansallisten rokoteohjelmien kattavuutta eli kuinka moni kuolleista oli oikeasti rokotettu ja kuinka moni ei ollut rokotettu. Tutkimusessa ei huomioitu sitä, että keskosena syntyy eri maissa eri määrä vauvoja. Tutkimuksessa on myös vaara niin sanotulle ekologiselle virhepäätelmälle. Ekologinen virhepäätelmä on argumentaatiovirhe, joka merkitsee yksilötason päätelmien tekemistä kollektiivitason korrelaatiosta.

On hämmentävää, ettei Human and Experimental Toxicologyn vertaisarvioijat hoksanneet kaikkia niitä ongelmia, joita tässä tutkimuksessa on ja toimitus päätti julkaista tarinan. Julkaisuhetkellä toimitus ei tiennyt kirjoittajajien kytköksistä, ne paljastuivat vasta jälkikäteen. Päätoimittaja Kai Savolainen (tutkimusprofessori työterveyslaitokselta) saisi hävetä, että tuli jymäytetyksi.