Tekes markkinoi lainvastaisesti Valkee Oy:n korvavaloa JetLagin hoitoon


English: Finnair MD-11 aircraft (OH-LGE) at Sh...

Finnairin MD-11-lentokone (OH-LGE) Shanghai Pudongin kansainvälisellä lentoasemalla Kiinassa (Photo credit: Wikipedia)

Juuri kun Valvira sai kitkettyä Valkee Oy:n lainvastaisen markkinoinnin, niin yllättäen Tekes ryntäsi apuun. Tässä tiedotteessa Tekes kertoo, että korvavalon on tutkittu olevan tehokas hoitomuoto mielialan vaihteluihin, masennukseen, uniongelmiin sekä vuorokausirytmin muutoksiin liittyvien tilojen yhteydessä. Kun laite on saanut CE-hyväksynnän, lain mukaan sitä saa markkinoida vain kaamosmasennuksen hoitoon. Valvira tutkii parhaillaan Finnairin esitettä, jossa korvavalon väitetään tehoavan JetLagiin (vuorokausirytmin muutoksiin). Koska tiedotteetkin ovat markkinointia, tulisi Valviran tutkia Finnairin lisäksi nyt myös Tekesin toiminta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitää ylipäätään korvan kautta annettavan valohoidon tehon ja kuulokkeiden käytön haittavaikutusten tutkimusta vielä aivan riittämättömänä. Tekes puolestaan pitää hoidon tehoa tieteellisesti todistettuna. Kaksi suomalaista viranomaista ovat siis asiasta täysin päinvastaista mieltä. Tilanne on hämmentävä.

Tekesin tiedotteesta ei selviä, kuka Tekisssä on tutustunut Valkeen tutkimuksiin antaakseen niitä tukevan lausunnon varsinkin, kun JetLag-tutkimusta ei ole edes vielä tehty. Toivottavasti tiedottaja Johanna Hermans on vain haastatellut toimitusjohtaja Pekka Somertoa eikä tietojen oikeellisuutta ja lainmukaisuutta ole tarkistettu. Minulle ei olisi yllätys, jos Pekka Somerto olisi vienyt Jonanna Hermansia kuin pässiä narussa.

Valkeen korvavaloa on viety Tekesin (=veronmaksajien) rahoilla Ruotsiin, Norjaan, Iso-Britanniaan, Saksaan ja Hollantiin. Kyllä hävettää olla mukana rahoittamasta toisten eurooppalaisten jymäyttämistä.

Kärkkäinen Oyj loukkasi hävyttömällä tavalla kätkytkuoleman kohdanneita perheitä, ostoboikotti laajenee!


Lahdessa, Oulussa ja Ylivieskassa heikkotasoisia tavarataloja pyörittävä Kärkkäinen Oyj on loukannut verisesti kätkytkuoleman kohdanneita perheitä. Yrityssaneerauksessa oleva roskamyymälä kehtasi väittää, että lasten vanhemmat ovat yksin syyllisiä vauvansa kuolemaan, muita syyllisiä ei ole. Lue juttu tästä: kätkytkuolemat

Kärkkäisen mielestä vauvat ovat kuolleet, kun vanhemmat ovat rokottaneet lapsensa. Tavarataloketjun mielestä ainut uskottava syy kätkytkuolemiin on rokotteissa.

– Olen aivan järkyttynyt, kun tuttavani soitti ja tivasi minulta rokotinko vauvani ennen kätkytkuolemaa. Hän oli sitä mieltä, että rokotushan se oli se joka lapseni tappoi, kertoo itkuinen Anne, joka menetti esikoistyttärensä viime keväänä selittämättömästi.

Tuohtuneet äidit ovat laittaneet Kärkkäisen ostoboikottiin. – Vaadimme Kärkkäiseltä julkista anteeksipyyntöä, Anne sanoo itkunsekaisessa puhelussaan.

Ylen uutinen kertoo toista. Vuonna 2010 JAMAssa julkaistun yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan kätkytkuolemien syy saattaa olla serotoniinin puute aivoissa. JAMA on maailman arvostetuimpia lääketieteellisiä tiedelehtiä. USA:n virallisen sivuston mukaan kyse on ajallisesta yhteydestä, tutkimukset ovat osoittaneet, ettei rokotus ole riskitekijä kätkytkuolemille.

Kätkytkuolema (engl. Sudden Infant Death Syndrome, SIDS) merkitsee täysin terveenä pidetyn vauvan selittämätöntä äkkikuolemaa. Se on yleisin imeväisikäisen kuolinsyy Suomessa. Kätkytkuoleman syytä ei tiedetä, mutta teorioita on lukuisia. Kätkytkuolemille altistavia tekijöitä tunnetaan lukusia, mutta rokotukset eivät kuulu niihin.

– riski pienenee äidin iän kasvaessa, teiniäideillä suurin riski
– viivästyt tai riittämätön raskaudenaikainen huolenpito (neuvolatoiminta)
– äidin tupakointi lisää riskiä
– alhainen syntymäpaino
– altistuminen tupakansavulle
– nukkuminen vatsallaan
– ei imetystä
– kohonnut tai alentunut huoneen lämpötila
– pehmeä nukkuma-alusta ja pehmolelut
– anemia
– perhepeti (mekanismi tuntematon)
– vauvan ikä, 2-4 kk suurin riski, yli vuoden ikäisellä riski on 0
– poikalapsilla on noin 50 % suurempi riski
– ennen aikainen syntymä viikot 28-31, lisää riskiä nelinkertaiseksi

Valkeen Somerto väitää Kaleva sanomalehdessä, että korvavalon vaikutuksesta on tehty useita kliinisiä kaksoissokkotutkimuksia


Valkeen korvavalosta ei ole tehty sellaisia kliinisiä testejä, joiden perusteella voitaisiin väittää laitteen vaikuttavan yhtään mihinkään. Laitetta ei ole testattu kaksoissokkokokein kaamosmasennusta vastaan, vaikka yhtiön toimitusjohtaja Kaleva sanomalehdessä niin väittääkin. Yhtiön on saanut CE-merkinnän tuotteelle juuri ennen kuin laki näytön osalta kiristyi.

Yhtiö ei saa markkinoida tuotetaan reaktionopeuden kasvattamiseen tai havaintokyvyn kohetamiseen tai aikaerorasitukseen, koska yhtiöllä ei ole hakenut lupaa Valviralta lääkinnälliselle laitteelleen näihin vaivoihin. Yhtiö voi hakea luvan Valviralta, jos tieteellinen näyttö laitteen tehosta ja turvallisuudesta riittää. Markkinointia on paitsi Facebook sivut, myös tiedoitteet ja lehtihaastattelut. Valkee hyppii jatkuvasti Valviran silmille, nyt Kalevan haastattelussa.

Sanomalehti Kalevalla on tapana antaa ääni alueen yrittäjälle, joka on teilattu valtakunnallisissa medioissa. Jostain syystä lehden journalistinen kritiikki tällöin aina pettää. Lehti ei tarkistanut toimitusjohtaja Somerton lausuntoa siitä, millaisia kaksoissokkokokeita on oikein tehty. Lehti ei myöskään kiinnittänyt huomiota siihen perusasiaan, että kokeiden pitää olla myös plasebokontrolloituja lumevaikutuksen eliminoimiseksi. Kalevan lukijoilla välittyy nyt virheellinen kuva laitteen tieteellisten tutkimusten tasosta. Lehdelle onkin tärkeämpää alueen yrittäjät, jotka maksavat mainokset, kuin totuus ja lukijat.

Somerto perustelee sitä, että yhtiö myy tuotetta kuluttajille ilman lupaa seuraavasti: ”Tiede tuottaa tutkimuksia verkkaiseen tahtiin. Mikään tutkimuslaitos ei ota nykyään asioita tutkittavaksi pelkän uteliaisuuden takia, vaan siitä pitää maksaa. Tutkimus on melko kallista.” Somerto on siis sitä mieltä, että koska tutkimus on kallista ja yliopistot eivät tuki hänen laiteen tehoa ja turvallisuutta ilmaiseksi, niin hän voi laittaa laitteen myyntiin ilman tutkimuksia. Yhtiön asiakkaat toimivat koekaniineina. Lupamenettelyn tarkoitus on saada selville myös mahdolliset haittavaikutukset. Testeissä on käynyt ilmi, että jotkut saavat laitteesta päänsärkyä. Mielestäni korvavalolaiteen lupa pitää peruuttaa, kunnes Valkee tekee ilmoituksen Valviran haittavaikutusrekisteeriin.

Valvira reagoi nopeasti: Valkeen korvavalomainoksiin Facebookissa puututtiin ennätysnopeasti. THL: tutkimus aivan riittämätöntä


Vain pari päivää ehti kulua tästä jutusta, niin Valvira puuttui kuin puuttuikin Valkee Oy:n laittomaan Facebook-mainontaan. KIITOS.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitää ylipäätään korvan kautta annettavan valohoidon tehon ja kuulokkeiden käytön haittavaikutusten tutkimusta vielä aivan riittämättömänä. On erittäin ikävää, että THL ei valvo tätä asiaa, vaan hommaa opettelee Valvira. THL on huolissaan lähinnä siitä, että jos laite ei olekaan tehokas, kuluttajat saattavat pettyä. Monissa muissa maissa homma on hoidettu niin, että kuluttajat ovat oikeutettu huomattaviin korvauksiin. Suomessa ei saa edes rahojaan takaisin, vaan tämän tyyppiset kusetukset ovat ikään kuin laillisia.

Valvira puuttui Facebook-mainontaan kertoo Yle uutisissaan.

Suomalainen, tuore kirkasvalolaitteiden käyttöselvitys: korvavalolaitetta käyttäneistä 66 % lopetti tutkimuksen kesken!


English: The centres for business and industry...

Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (Photo credit: Wikipedia)

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toteuttaman valolaitteiden käyttöselvityksen mukaan korvavalolaitetta käyttäneistä 66 % lopetti tutkimuksen kesken!

Käyttövaikeuksia ilmeni peräti 56 % korvavalolaitetta käyttäneillä mutta vain 9 % kirkasvalolaitetta käyttäneillä. Korvavalolaitteen käyttöön liittyneitä vaikeuksia olivat kuulokkeiden liian lyhyet ja jäykät johdot, kuulokkeiden epämukava muoto ja putoaminen kesken käytön, laitteen pitkä latausaika ja verkkolaturin puute sekä ajurin asentamisen ongelma käyttökerran keston muuttamiseksi.

Haittavaikutuksia käytön aikana ilmeni korvavalolaittetta käyttäneillä päänsärky, korvakipu ja korvakäytävän ihoärsytys sekä aamuyön heräily. Näistä haittavaikutuksista  korvavalolaitteen käytön lopettamiseen johtivat päänsärky, korvakipu ja korvakäytävän ihoärsytys. Niistä korvavaloa käyttäneistä, joille haittavaikutuksia ilmaantui, 75 % lopetti käytön näiden haittavaikutusten takia.

6 koehenkilöä jotka käyttivät korvavaloa kokivat voinnissaan muutoksen joko hieman tai selvästi parempaan suuntaan käyttöselvityksen aikana. Selvästi myönteisestä muutoksesta voinnissaan ei kertonut kukaan korvavalolaitetta käyttäneistä.

Kirkasvalolaitteen käyttö johti myönteisiin voinnin muutoksiin jokaisen kuuden  kaamosoireen kohdalla, kun sitä vastoin korvavalolaitteen käyttö ei johtanut lainkaan voinnin  muutoksiin sosiaalisen aktiivisuuden eikä ruokahalun osalta, minkä lisäksi korvavalolaitteen käytön  aikana yhdessä tapauksessa painossa tapahtui hieman muutosta kielteiseen suuntaan.

Lähes puolella korvavalolaitteen käyttö ei muttanut käyttäjien mielialaa myönteisemmäksi.

THL:n selvitys