Miksi Benecol ei ehkäise sydän- ja verisuonitauteja?


Bencolin uumoiltu USA:n valloitus aikanaan nosti Raision kurssin pilviin, sittemmin kurssi on pudonnut. Rasio on yrittänyt saada Benecolille terveysväittämän ”ehkäisee sydän- ja verisuonitauteja”, mutta ei oli vuosien kuluessa siihen pystynyt. Voidaanko jo sanoa, että Benecol ei ehkäise sydän- ja verisuonitauteja?

Benecolin sisältämät kasvisstannolit alentavat tutkitusti kolesterolia. Mutta kuinka paljon?
Euroopan elintarviketurvallisuusviraston mukaan kun kasvisstannoliestereitä syö 3 g päivässä, LDL-kolesteroli alenee 11,4 %. Minimi kättöaika on kahdesta kolmeen viikkoon. Moni luulee, että kolesteroli alenisi enemmänkin ja kolesterolilääkkeet voisi unohtaa.

Raisio olisi halunnut myös maininnan, että tuotteet alentavat sydäntautien riskiä. Siihen ei suostuttu.

Suomenkielissä Wikipediassa on Benecolin ylistyslaulu, mutta enganninkielistä löytyy arkisempaa totuutta. Se ettei Benecolin käytöstä sydäntautien ehkäisyssä ole saatu tieteellistä näyttöä, johtunee siitä, että korkea kolesteroli on vain yksi sydäntautien riskitekijä. Yhden tekijän muuttaminen hieman suotuisampaan suuntaan ei taida paljon näkyä tilastoissa.

Benecol UK

Mainokset

Roskatieteen tunnusmerkkejä – varo näitä tuotteita


Roskatieteellä myydän paljon esimerkiksi laihdutusvalmisteita tai korvavalolaitteita. Huonon tuotteen tunnistaa seuraavista PUNAISISTA varoitusmerkeistä:

1. Väitteet, jotka tuntuvat liian hyviltä

2. Lupaukset liian nopeista tuloksista

3. Yksinkertaiset johtopäätökset jotka on tehty monimutkaisesta tutkimuksesta

4. Suositukset, jotka perustuvat vain yhteen tutkimukseen

5. Dramaattiset väitteet, jotka tieteellisesti luotettavat tahot kumoavat

6. Suositukset, jotka on tehty tuotteen myynnin lisäämiseksi

7. Väitteet, jotka perustuvat sellaiseen tutkimukseen, jolle ei ole tehty vertaisarviointia

8. Suositukset, jotka perustuvat sellaisiin tutkimuksiin, jotka eivät tee eroa eri ihmisten tai ihmisryhmien välille

Valkee korvavalo – arvostelun ulkopuolella?


Valkee korvavalo on suomalainen keksintö, sitä rahoittaa suomalaiset, se saa veronmaksajien Tekes-rahaa, sitä tutkivat suomalaiset, Oulun yliopisto on mukana, suomalaiset tienaavat rahaa keksinnöllä, siksi hanketta ei saa arvostella julkisesti. Laitteen toiminnan tieteellinen näyttö perustuu kuitenkin vain roskatieteeseen.

valkee
”Valkee tuo valon lyhyintä tietä suoraan aivoihin. Siksi se ennalta ehkäisee ja poistaa kaamosmasennusta ja pimeän ajan oireita.”

Kun tutkitaan korvavalon tehoa kaamosmasennuksen hoidossa ensimmäisenä mieleen tulee, miten tutkimuksessa erotetaan laitteen teho lumevaikutuksesta eli plasebosta. Jos tutkitaan esimerkiksi laihdutusvalmisteen tehoa siten, että laihdutusvalmistetta syötetään kaikille koehenkilöille, niin silloin ei selviä, mikä osuus on lumevaikutusta, mikä osuus itse tuotteesta. Jotta tutkittava valmiste saisi Suomessa myyntiluvan, sen on pystyttävä helpottamaan sairauden oireita lumelääkettä paremmin vähintään kahdessa kaksoissokkotutkimuksessa. Kaksoissokkotutkimuksen avulla pyritään sulkemaan lumevaikutus pois arvioitaessa tutkittavan lääkkeen todellista tehoa. Lain mukaan kokeeseen osallistuville on kerrottava, että osa tutkimukseen osallistuvista saa pelkkää lumelääkettä, mutta ei sitä, kumpaan ryhmään he kuuluvat. Yleensä noin 30–40 prosenttia lumeryhmän potilaista ilmoittaa oireidensa lievittyneen ainakin jonkin verran lääkekokeilun aikana. Lumevaikutus on suurimmillaan silloin, kun potilaat luulevat nauttivansa oikeaa lääkettä plasebon sijaan. Lumehoidon vaikutus saattaa perustua esimerkiksi lääketutkimukseen liittyviin säännöllisiin lääkäritapaamisiin, joita voidaan pitää eräänlaisena sosiaalisena tukena. Kun lumevaikutusta on ruvettu tutkimaan tieteellisesti, on paljastunut, että lumelääkettä saaneiden potilaiden voinnissa ei usein ole mitään eroa verrattuna potilasryhmiin, jotka eivät ole saaneet lumelääkettä tai muutakaan hoidoksi tulkittavaa. Osa lumelääkettä nauttineiden potilaiden oirekuvaston muutoksista selittyy siten spontaanilla paranemisella tai sillä, että moniin sairauksiin kuuluu parempien ja huonompien jaksojen luontaista vuorottelua.

Valkee kertoo roskatiedetutkimuksesta, jossa vuoden 2009 tammi-helmikuussa tehdyssä kliinisessä kokeessa 92.3% kokeeseen osallistuneista koki kaikkien kaamosoireidensa poistuvan viimeistään neljän viikon kuluessa. Tutkimus on julkaistu medical-hypotheses -lehdessä. Valkee väittää, että kyseessä on vertaisarvioitu lääketieteellinen lehti. Vertaisarviointi (engl. peer review) eli referee-käytäntö on tieteellisen julkaisemisen tapa, jossa lehteen tai julkaisuun lähetetyt artikkelit arvioi sekä julkaisusarjan toimitus että sen valitsemat ulkopuoliset asiantuntijat. Lehti itse kertoo itsestään, että se julkaisee hypoteesejä, joiden kokeellinen näyttö on vielä vähäistä. Lehti on avoin radikaaleille teorioille, jotka tavanomaiset lehdet hylkäävät. Lehden aineistoa on mm.
Siemensyöksy nenän tukkoisuuden hoitona miehillä on hankalaa, epäluotettavaa ja mahdollisesti vaarallista
Lisää tämän lehden tasosta on kerrottu englanninkielisessä wikipediassa

Tutkimukseen etsittiin koehenkilöitä lehti-ilmoituksin, jolloin tutkimusjoukkoon valikoitui korvavalohoitoon myönteisesti suhtautuvia henkilöitä. Markku Timonen, Valkee oy:n osakkeenomistaja, osallistui sopivien koehenkilöiden valintaan, 9 naista ja 4 miestä. Otoskoko oli niin pieni, ettei sen perusteella pystytä erottamaan tulosta lumevaikutuksesta. Suomalainen wikipedia kertoo kaamosmasennuksesta, että oireet alkavat helpottaa helmikuussa. Tutkimus tehtiin neljän viikon aikana 14 tammikuuta 2009– 03 helmikuuta 2009. Tuona aikana luonnonvalo lisääntyi koko ajan. Tutkimusajankohta oli valittu niin, että se suosi plaseboefektiä. Tutkimukseen osallistuneet kävivät ODL:ssä (nyk. Terveystalo) saamassa valohoitoa korviinsa 5 päivänä viikossa. Kun kaamosmasentunut yhtäkkiä saa vaivaansa näin suuren huomion terveydenhuollon ammattilaiselta, sen tiedetään vaikuttavan tutkimustuloksiin kaamosmasennusta vähentävästi. Psykologinen HAMD-17 testi tehtiin joka viikko, jolloin testi tuli tutkimuksen loppua kohti hyvin tutuksi ja koehenkilöt tiesivät, millaisia vastauksia heiltä toivotaan. Tutkimuksessa ei käytetty normaalia tapaa diagnostisoida kaamosmasennusta, vaan tutkimuksen tavoitteisiin paremmin sopivaa tapaa. Tutkimus oli Valkee Oy:n rahoittama, myös ODL rahoitti tutkimusta. Markku Timonen on vähemmistöosakas Valkee Oy:ssä. Juuso Nissilä on Valkee Oy:n osakkeenomistaja ja CSO ja korvavalolaitteen kehittäjä. Heidi Jurvelin on tutkimuskorrdinaattori Valkee Oy:ssä. Antti Aunio Valkee Oy:n osakkeenomistaja ja CTO. Pirkko Räsäsen palkan maksoi Astra Zeneca. Timo Takala on Valkee Oy:n osakkeen omistaja. Anu Liettu teki psykologiset testit ja Jari Jokelainen tilastoanalyysin.

Mielestäni plasebon jättäminen pois koejärjestelyistä on tarkoitushakuista. Jos joku tekisi tällaisilla järjestelyillä gradun, se hylättäisiin. Mutta ehkä placeboa ei jätettykkään pois tutkimuksesta, vaan vain tuloksista. ClinicalTrials rekisteriin on 10.10.2009 tämä koe ilmoitettu ja tuossa ilmoituksessa sanotaan, että tutkimus on palcebokontrolloitu.

Valkeen sivuilla on myös pitkä lista viittauksia tieteelliisiin artikkeleihin. Nämä tutkimukset eivät liity mitenkään itse korvavalolaitteeseen. Referenssit 1-6 käsittelevät muuta valoterapiaa kuin korvakäytävän valaisemista. Referenssit 7-9 ovat postereita eivät vertaisarvioituja julkaisuja lehdissä. Referenssit 11-18 käsittelevät ahdistuneiduuden ( ei kaamosmasennuksen) kemiallisia hoitoja (ei valohoitoja). Artikkeli 9 on fMRI skannauksen analyysimenetelmistä.

Yleisradion MOT ohjelma teki jutun Valkeesta. Valkee on saanut runsaasti ilmaista mainostilaa lehdistä, mikä on yksi erittäin tärkeä avaintekijä yrityksen menestyksessä. Ohjelman jälkeen ohjelman väitteet kumottiin Kalevassa

Sanomalehti Kalevakin julkaisi tiedotteen, jonka mukaan Oulun yliopiston tutkimusryhmä löysi ja paikallisti ensimmäisenä maailmassa aivojen valovasteelliset proteiinit. Paha vaan, ettei tutkimusta ole julkaistu missään vertaisarvioidussa lehdessä. Olisi nimittäin mukava tietää, kuinka suuria määriä proteiinia löytyi, virhelähteet ja miksi proteiinia ei löytynyt aivojen hermosoluista. On vielä pitkä matka siihen, että voitaisiin osoittaa, että koko aivo on valoherkkää ja tämä valoherkkyys olisi hyödyllistä kaamosmasennuksen hoidossa.

Jogurtti kasvattaa kiveksiä


Jogurtti kasvattaa kiveksiä uutisoivat ainakin Iltalehti ja MTV3. Mieheni on syönyt kovastikin jogurttia enkä ole havainnut koon kasvua. Missä siis vika?

MTV3: joka miehen unelma
Uusi Suomi
Expressen
iltalehti
Mice That Eat Yogurt Have Larger TesticlesScientific American

Iltalehden uutinen perustuu Sky Newsin kirjoitukseen, joka puolestaan perustuu Scientific Amerikan toukokuun 2012 juttuun, joka perustuu MTI:n tutkijoiden kesän 2011 hiirikokeeseen. Tutkimus on julkaisematon eikä siten täytä tieteelliselle artikkelille vaadittuja kriteerejä. Onko joku jogurtteja valmistava yritys maksanut tutkimuksen, ei ole tiedossa. Siis tyypillinen roskatiedejuttu. Scientific American päätös tehdä juttu tuosta yhdestä pienestä hiirikokeesta perustunee siihen, koe tulos oli kovin erikoinen myös muilta osin kuin kivesten.
80 hiirtä, 40 urosta, joista 20 sai tavallista hiiriruokaa ja sitten runsaasti vaniljajogurttia. Uroshiirien kivekset kasvoivat 5 %. Kun otoskoko on noin pieni ja kasvukin noin vähäinen on epäiltävissä, ettei tulos ole tilastollisesti merkitsevä. Tästä syystä tutkimusta ei voida julkaista.

Hiirikokeista ei voida suoraan tehdä johtopäätöksiä ihmiseen. Sen ovat osoittaneet tieteellisesti pätevästi miljoonat hiirikokeet. Hiiret eivät ole pieniä ihmisiä. Niiden ruuansulatus ei ole samanlainen kuin ihmisen. Hiirillä on erilaiset etsyymit. Hiirten kivekset eivät kasva kokoa samalla mallilla kuin ihmisen. Johtuiko koon kasvu jogurtista vai vaniljasta? Oliko jogurtissa hormoneja ja miten niiden vaikutus eliminoitiin? Onko 20 hiirtä ja 5 % kasvu kiveksissä sama asia kuin, että jogurtti korvaa Viagran?

Miksi arvostetut mediat kuitenkin kirjoittavat puutaheinää? Luulisi että totuus olisi tärkeää, uskottavuus. Miksi ostaisin ja maksaisin saduista, jotka eivät minua edes naurata? Lehtien taso on niin romahtanut, että jos haluan oikeasti tietää jotain maailmasta, minun on luettava alkuperäinen tutkimustulos.

Keinomakeutusainesairaus – kun tiede ei löydä mitään vikaa aspartaamista


Kauppaketju Kärkkäinen myy tuotteita, joiden se arvelee aiheuttavan ASD:tä, Artifical Sweetner Disease. Tästä uudesta sairaudesta, jota tiede ei vielä tunne, kerrotaan tässä artikkelissa:
naturalnews
Magneettimedia on kääntänyt jutun, mutta unohtanut kertoa, että juttu on käännös S. D. Wells kirjoituksesta.
Magneettimedian käännös:
Keinomakeutusainesairaus
Monet ihmiset miettivät, onko Aspartaami turvallinen makeutusaine. Kun jutun lukee kritiikittömästi saattaa oma epäluulo vahvistua. Alkuperäisen jutun kommenteissa on napakasti sanottu mm seuraavaa:
”Olisi hienoa nähdä tieteellisiä lähteitä tukemaan näkemyksiä. Ei siksi, että en usko voi olla jotain, vain että lähteet antaisivat artikkeli enemmän uskottavuutta.” – Melissa Carter Medaugh

”Pseudotiede tässä artikkelissa yllättää täysin.
Vertaisarvioitu empiirinen aineisto on hyvin selkeästi osoittaa, että kaikki keinotekoiset makeutusaineet ovat täysin turvallisia ja niillä on syöpää aiheuttavia ominaisuuksia vain, kun käytetään määriä, jotka ovat tuhansia kertoja enemmän kuin mikään realistinen saanto. Katsopa itse merkittävistä akateemisista lehdistä, tutkimusnäyttö on valtava.

Minulla on tunne, että useimmat ihmiset, jotka tukevat tällaista harhaanjohtamista ovat myös sitä mieltä, että emme laskeutuneet kuuhun, Paul McCartney on kuollut, ja Barack Obama on muslimi.” Ian Brown McCarthy

Aspartaami